Statistieken buurt Heeze

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Heeze. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Heeze. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Heeze telt 9.110 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Heeze.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Heeze:

JaarAantal inwoners de buurt Heeze% verschil
20239.110-0,27%
20229.135-0,22%
20219.155-0,44%
20209.1950,27%
20199.170-0,33%
20189.2000,93%
20179.1150,05%
20169.1100,94%
20159.0250,73%
20148.960-0,11%
20138.970geen data

Het aantal inwoners in de buurt Heeze is met 140 personen gestegen van 8.970 personen in 2013 tot 9.110 personen in 2023 (dat is een kleine groei van 1,56%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 14 personen (0,16%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Heeze-Leende.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Heeze:

In 2013 telde de buurt Heeze 8.970 inwoners. In 2014 is het aantal gedaald tot 8.960 personen. Dit is een daling van 10 (-0,11%) ten opzichte van 2013. Het aantal van 8.960 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2018 is het aantal gestegen tot 9.200 personen. De stijging ten opzichte van 2014 is 240 (2,68%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2017) is 85 (0,93%). Het aantal van 9.200 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2023 waren er 9.110 inwoners in de buurt Heeze.

Over de buurt Heeze

Buurt Heeze heeft afgerond een totale oppervlakte van 321 hectare land (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 830 adressen per km2. Er wonen 3.990 huishoudens in de buurt Heeze. Postcode 5591 is de meest voorkomende postcode in de buurt Heeze. {regionaammetsoortlidwoordhoofdletter} ligt binnen {wijknaam} in de gemeente Heeze-Leende. De volgende streken vallen geheel of gedeeltelijk binnen de buurt Heeze: Braakakkers en Else Beemden.

De naam Heeze wordt 3 keer gebruikt: voor deze buurt, voor de woonplaats Heeze en voor de wijk Heeze. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Heeze
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Heeze met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Verspreide huizen Heeze, 2: Heeze, 3: Bedrijventerrein De Poortmannen.

Woningkenmerken
Er zijn 4.035 woningen in de buurt Heeze.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Heeze-Leende in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Heeze was €432.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Heeze.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Heeze:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Heeze% verschil
2023€432.00012%
2022€387.0009,3%
2021€354.0005,7%
2020€335.0006,3%
2019€315.0004,65%
2018€301.0004,15%
2017€289.0001,40%
2016€285.0001,79%
2015€280.000-3,45%
2014€290.000-5,2%
2013€306.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Heeze is met €126.000 gegroeid van €306.000 in 2013 tot €432.000 in 2023 (dat is een toename van 41%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €12.600 (3,63%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Heeze-Leende.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • PDF buurt-rapportage voor de buurt Heeze met 100 kaarten en grafieken.
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Heeze-Leende.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Heeze is €432.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 28% en er zijn 4.035 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Brabant (bruin), gemeente Heeze-Leende (geel), 3 woonplaatsen (groen), 4 wijken (oranje) en 10 buurten (blauw). De buurt Heeze wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de buurt Heeze: er zijn 1.186 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Heeze.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 4.419 totaal in de buurt Heeze

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De buurt Heeze telt in totaal 4.419 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in buurt Heeze liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Heeze-Leende
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Heeze zijn er 4.095 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Heeze.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 999 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de buurt Heeze.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Heeze. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Heeze

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Heeze. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Heeze


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Heeze-Leende bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Heeze


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Heeze.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Heeze per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Heeze:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20237.825610675
20227.985546604
20218.055522578
20208.105517573
20198.145487538
20188.230460510
20178.180444491
20168.210427473
20158.170406449
20148.064425471
20138.073426471

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Heeze als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 86%, herkomst uit Europese landen: 6,7% en herkomst uit landen buiten Europa: 7,4% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 90%, herkomst uit Europa: 4,75% en herkomst van buiten Europa: 5,3%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Heeze-Leende naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Heeze
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Heeze in 2022 zijn Westers (730 inwoners) en Overig (345 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Heeze: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Heeze.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Heeze. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Heeze-Leende:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Heeze-Leende. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Heeze zijn C (1.324 adressen) en A (825 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Heeze. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de buurt Heeze: 1.324 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Heeze-Leende bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 24 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Heeze.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Heeze. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Heeze vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Heeze.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Heeze voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Heeze ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de buurt Heeze

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 6 stembureaus in de buurt Heeze. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 6 stembureaus in de buurt Heeze. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Heeze-Leende.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 6 stembureaus in de buurt Heeze.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 20 stembureaus in de gemeente Heeze-Leende en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Heeze-Leende. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Heeze-Leende.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€34.400)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Heeze.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Heeze-Leende: Heeze is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Heeze is €34.400. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €40.700. Buurt Heeze telt 7.600 inkomensontvangers op 9.110 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
2,70% procent van de huishoudens in buurt Heeze heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Heeze-Leende: Heeze is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (1.150 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Heeze (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Heeze zijn in totaal 1.150 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Heeze. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de buurt Heeze
Er zijn 154 elektrische auto’s in mei 2024 in de buurt Heeze.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Heeze op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 154 elektrische auto’s in de buurt Heeze. Dit is het totaal aantal in mei 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Heeze die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 4.956 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Heeze in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Heeze geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 6.838 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Heeze (in mei 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 4.931 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Heeze in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Heeze geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Heeze. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 211 misdrijven in de buurt Heeze geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Heeze, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2022 tot en met april 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Heeze zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 2.955 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 38 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Heeze 211 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Heeze in 2023 zijn Horizontale fraude (38 delicten) en Diefstal van brom-, snor-, fietsen (29 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Heeze.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2024 zijn er 10 misdrijven in de buurt Heeze geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Heeze met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Heeze over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Heeze-Leende.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 10,32 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Heeze.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Heeze.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Heeze. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Heeze.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Heeze.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Heeze genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 11 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Heeze.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Heeze.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de buurt Heeze. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
87% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Heeze geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Heeze. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Heeze is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
55% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Heeze heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Heeze. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Heeze is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
61% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Heeze sport minimaal 1 keer per week.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Heeze. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Heeze is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
85% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Heeze heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Heeze. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Heeze is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
24% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Heeze heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Heeze. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Heeze is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
44% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Heeze heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Heeze. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Heeze is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
47% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Heeze voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Heeze. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Heeze is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
93% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Heeze heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Heeze. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Heeze is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
31% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Heeze doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Heeze. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Heeze is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Heeze voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal1.150Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij10Aantal2023
B-F Nijverheid en energie165Aantal2023
G+I Handel en horeca175Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie60Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed120Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening290Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg210Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten120Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners9.110Aantal2023
Mannen4.485Aantal2023
Vrouwen4.630Aantal2023
0 tot 15 jaar1.220Aantal2023
15 tot 25 jaar975Aantal2023
25 tot 45 jaar1.820Aantal2023
45 tot 65 jaar2.540Aantal2023
65 jaar of ouder2.560Aantal2023
Ongehuwd3.745Aantal2023
Gehuwd4.190Aantal2023
Gescheiden565Aantal2023
Verweduwd615Aantal2023
Geboorte totaal75Aantal2022
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal105Aantal2022
Sterfte relatief11Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid2.847Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag1.580Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar2.470Aantal2022
Opleidingsniveau hoog2.580Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura150Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg7,4%Percentage2022
WMO cliënten510Aantal2022
WMO cliënten relatief56Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.000Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.020Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.600Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.700Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.170Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.950Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.110Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.300Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.300Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement750Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.080Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.160Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.290Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.860Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning920Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.420Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel419Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel1.815Aantal2024
Adressen met definitief energielabel2.185Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++6Aantal2024
Energielabels A++4Aantal2024
Energielabels A+27Aantal2024
Energielabels A825Aantal2024
Energielabels B620Aantal2024
Energielabels C1.324Aantal2024
Energielabels D484Aantal2024
Energielabels E134Aantal2024
Energielabels F353Aantal2024
Energielabels G223Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn39%percentage2020
Drinker84%percentage2020
Zware drinker9%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht50%percentage2020
Overgewicht49%percentage2020
Ernstig overgewicht13%percentage2020
Roker12%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn51%percentage2020
Wekelijkse sporters55%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk48%percentage2020
Lopen naar school of werk21%percentage2020
Fietsen naar school of werk39%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam41%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam9%percentage2020
Emotioneel eenzaam24%percentage2020
Sociaal eenzaam27%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven91%percentage2020
Moeite met rondkomen7%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren6%percentage2020
Vrijwilligerswerk27%percentage2020
Mantelzorger16%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)12%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)10%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid80%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen32%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid30%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt28%percentage2020
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking5%percentage2020
Mobiliteitsbeperking8%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen14%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie42%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie5%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken13%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal3.990Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens1.175Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen1.465Aantal2023
Huishoudens met kinderen1.350Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,30Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie66%Percentage2022
Percentage werknemers83%Percentage2022
Percentage zelfstandigen17%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers7.600Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€40.700Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€34.400Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen37%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen24%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar40%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen27%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen28%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen2,10%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum2,70%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum4,70%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum6,6%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€346x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand80Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO280Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW60Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW2.350Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland7.825Aantal2023
Herkomst buiten Nederland1.285Aantal2023
Herkomst Europa610Aantal2023
Herkomst buiten Europa675Aantal2023
Geboren in Nederland7.825Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa300Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa280Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa315Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa390Aantal2023
Autochtoon7.985Aantal2022
Westers totaal730Aantal2022
Niet-westers totaal420Aantal2022
Marokko20Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba20Aantal2022
Suriname10Aantal2022
Turkije20Aantal2022
Overig niet-westers345Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal94Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven20Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting44Aantal2023
Verkeersovertredingen33Aantal2023
Vernieling14Aantal2023
Overige misdrijven6Aantal2023
Totaal misdrijven211Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand4,90Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand4,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand4,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km13Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km22Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km22Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km15Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km21Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km2,80Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km12Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km54Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand6,80Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand6,80Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand6,80Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand3,40Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,60Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand1,60Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand1,90Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand2,50Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,10Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand3,20Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand4,50Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand5,50Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand11,80Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand4,70Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand11,30Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand5,40Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km14Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand9,50Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km12Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand10Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand10,90Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand5Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand6Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand8,60Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km39Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU16580000Code2023
RegionaamHeezeNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode16580000Code2023
Oppervlakte totaal321Aantal hectaren2023
Oppervlakte land320Aantal hectaren2023
Oppervlakte water0Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid830Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal4.419Aantal2024
Adressen met postcode4.415Aantal2024
Adressen met woonfunctie4.095Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie45Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie9Aantal2024
Adressen met industriefunctie33Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie40Aantal2024
Adressen met logiesfunctie26Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie4Aantal2024
Adressen met sportfunctie8Aantal2024
Adressen met winkelfunctie81Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie145Aantal2024
Verblijfsobjecten4.419Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres3.959Aantal2024
Adressen met pand4.419Aantal2024
Percelen met adres3.459Aantal2024
Adressen met perceel4.419Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom4.414Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom5Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom4.093Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom2Aantal2024
Panden met adres voor 17002Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190075Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925122Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950213Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970999Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980928Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990796Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000373Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010264Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020142Aantal2024
Panden met adres 2020 en later45Aantal2024
Adressen met pand voor 17002Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190083Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925142Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950241Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19701.026Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980956Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990864Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000427Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010311Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020292Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later75Aantal2024
Postcodegebied5591AA-5591VHNaam2024
Meest voorkomende postcode5591Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade3Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade21Aantal2022
Verkeersongevallen totaal24Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal5.145Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine4.220Aantal2023
Personenautos - overige brandstof925Aantal2023
Personenautos per huishouden1,29Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte1.608Aantal2023
Motorfietsen465Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad4.035Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€432.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning89%Percentage2023
Percentage meergezinswoning11%Percentage2023
Percentage bewoond97%Percentage2023
Percentage onbewoond3%Percentage2023
Koopwoningen75%Percentage2023
Huurwoningen totaal25%Percentage2023
In bezit woningcorporatie19%Percentage2023
In bezit overige verhuurders6%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200086%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200014%Percentage2023
Appartement444Aantal2024
Tussen of geschakelde woning1.186Aantal2024
Hoekwoning692Aantal2024
Tweeonder1kap710Aantal2024
Vrijstaande woning1.063Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.324Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Heeze-Leende. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Heeze: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Heeze
Tabel met 4.419 adressen in de buurt Heeze.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Heeze. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Heeze-Leende.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Aangelagen1 t/m 915591KG t/m 5591LGHeeze71
Antonius van Lieropstraat1 t/m 355591DZHeeze30
Apollo1 t/m 455591PN t/m 5591PPHeeze46
Ariane1 t/m 285591PSHeeze17
Arthur Briëthof2 t/m 125591CWHeeze6
Atlas1 t/m 425591PJ t/m 5591PKHeeze36
Aurora1 t/m 485591PL t/m 5591PMHeeze49
Beatrixlaan1 t/m 95591GCHeeze9
Bergerhof1 t/m 155591BRHeeze8
Berkelmanspad2 t/m 715591GK t/m 5591GLHeeze63
Bert Buijsenstraat1 t/m 215591DEHeeze16
Binnenhof1 t/m 605591GNHeeze48
Bisschop Arnoutlaan1 t/m 255591BLHeeze22
Blommerslaan1 t/m 85591CCHeeze8
Boschlaan1 t/m 65591HJHeeze8
Bree eik1 t/m 95591MAHeeze5
Buitenhof1 t/m 255591CVHeeze24
Burgemeester Coxlaan1 t/m 135591ENHeeze12
Burgemeester Deelenstraat1 t/m 185591EKHeeze14
Burgemeester Michelsstraat1 t/m 225591EMHeeze24
Burgemeester Serrarisstraat1 t/m 865591EE t/m 5591EHHeeze66
Burgemeester Strijbosstraat1 t/m 195591ELHeeze19
Burgemeester van Agtstraat1 t/m 185591DDHeeze14
Cornelis Troostlaan1 t/m 105591AKHeeze10
Corweide1 t/m 365591LR t/m 5591LSHeeze32
Deken Kempslaan1 t/m 475591BD t/m 5591BEHeeze40
Deken de Bruijnplein3 t/m 315591CSHeeze11
Diepers2 t/m 325591LTHeeze16
Dingbank2 t/m 435591LL t/m 5591LMHeeze49
Dirk Heziuslaan3 t/m 1165591AA t/m 5591ACHeeze60
Dominee Kremerstraat1 t/m 635591GHHeeze46
Doortje van de Konijnenberglaan1 t/m 345591PZHeeze29
Driesakker7 t/m 465591KKHeeze30
Drossaard1 t/m 445591LH t/m 5591LKHeeze45
Ekelpad25591VHHeeze1
Emmerikstraat1 t/m 795591HW t/m 5591HZHeeze71
Europalaan2 t/m 235591CM t/m 5591CNHeeze21
Europaplein1 t/m 45591CLHeeze4
Frans Halslaan1 t/m 115591ADHeeze6
Gebroeders de Koningstraat1 t/m 505591EP t/m 5591ERHeeze50
Geldropseweg17 t/m 1365591EA t/m 5591EDHeeze83
Gemini1 t/m 505591PR t/m 5591SBHeeze45
Ginderover2 t/m 645591JM t/m 5591JRHeeze57
Graaf de Hornelaan1 t/m 125591ETHeeze11
Hagedoorn1 t/m 235591KT t/m 5591KVHeeze22
Heipoldersstraat1 t/m 535591KA t/m 5591KBHeeze46
Henriëtte Pessersstraat3 t/m 255591CZHeeze12
Herbertuslaan1 t/m 105591ESHeeze9
Hertog Janlaan1 t/m 255591CHHeeze20
Hodibalduslaan155591BAHeeze1
Hoge Akkerslaan3 t/m 305591BCHeeze24
Hoofdman5 t/m 95591SPHeeze3
Indiëganger1 t/m 125591EB t/m 5591ECHeeze11
Industrieweg1 t/m 85591JLHeeze6
Iras1 t/m 565591SE t/m 5591SGHeeze41
Irenelaan1 t/m 95591GEHeeze9
Jan Deckersstraat1 t/m 575591HN t/m 5591HSHeeze72
Jan Steenlaan1 t/m 455591AH t/m 5591AJHeeze30
Jan Tooroplaan1 t/m 105591ALHeeze10
Jan Vermeerlaan4 t/m 225591AEHeeze10
Jeroen Boschlaan1 t/m 265591BBHeeze22
Julianalaan1 t/m 335591GA t/m 5591GBHeeze29
Kamberg1 t/m 115591NAHeeze6
Kapelstraat1 t/m 1205591HC t/m 5591HHHeeze187
Ketsheuvel2 t/m 145591GPHeeze12
Korenhof1 t/m 105591GMHeeze6
Kreijl4 t/m 285591TRHeeze14
Kruis1 t/m 295591LAHeeze32
Kruisboomstraat1 t/m 225591HVHeeze17
Kruiseik2 t/m 395591LJHeeze35
Langenakker1 t/m 415591KHHeeze35
Leenderweg1 t/m 445591JD t/m 5591JEHeeze29
Lokert1 t/m 275591NB t/m 5591NCHeeze37
Lunik1 t/m 95591PEHeeze5
Margrietlaan1 t/m 75591GGHeeze5
Marijkelaan1 t/m 95591GJHeeze8
Mariner2 t/m 105591PDHeeze10
Mercury2 t/m 205591PAHeeze10
Mesdaglaan1 t/m 105591CDHeeze7
Molenhoeven2 t/m 585591LV t/m 5591LWHeeze29
Molenstraat1 t/m 445591HA t/m 5591HBHeeze39
Muggenberg2 t/m 405591TPHeeze6
Mulkhoek1 t/m 195591JGHeeze15
Nieuwendijk1 t/m 585591JJ t/m 5591JKHeeze62
Oeffels1 t/m 445591LX t/m 5591LZHeeze32
Oude Stationsstraat1 t/m 355591JHHeeze42
Oudenmolen1 t/m 115591TNHeeze12
Pastoor Gastlaan1 t/m 375591BMHeeze27
Pastoor Haseldonklaan1 t/m 235591BHHeeze22
Pastoor Somersstraat1 t/m 735591GRHeeze38
Pastoor Spieringslaan1 t/m 245591CTHeeze19
Pastoor van der Voortlaan1 t/m 285591JA t/m 5591JBHeeze44
Patroonheilige3 t/m 145591SMHeeze10
Paul Gabriëlstraat15591DXHeeze1
Paul Weemeringstraat1 t/m 205591DCHeeze11
Paulus Potterlaan3 t/m 305591AGHeeze25
Piet Smuldersstraat1 t/m 445591JD t/m 5591JEHeeze24
Pieter Breugellaan1 t/m 265591AMHeeze20
Pieter Theeuwenlaan1 t/m 215591EJHeeze19
Prins Bernhardlaan2 t/m 245591GDHeeze22
Ranger1 t/m 345591PT t/m 5591PVHeeze27
Rembrandtlaan1 t/m 465591CEHeeze30
Roland Larijstraat1 t/m 85591CXHeeze7
Rul1 t/m 195591TV t/m 5591TWHeeze30
Rulselaan2 t/m 305591CAHeeze8
Saturnus1 t/m 655591PB t/m 5591SCHeeze52
Schaepmanlaan5 t/m 285591CGHeeze20
Schepenbank1 t/m 95591KJHeeze9
Schoolstraat1 t/m 965591HK t/m 5591HMHeeze62
Schutsakker1 t/m 205591KL t/m 5591KMHeeze14
Sint Jorispad25591JZHeeze1
Sint Nicasiusstraat1 t/m 535591EW t/m 5591EXHeeze62
Sint Willibrorduslaan1 t/m 235591BGHeeze20
Soerakkerslaan2 t/m 155591CPHeeze13
Somerenseweg1 t/m 685591JV t/m 5591JXHeeze50
Spoetnik1 t/m 325591PGHeeze22
Spoorlaan2 t/m 285591HTHeeze32
Sterkselseweg1 t/m 505591KC t/m 5591KDHeeze45
Strabrecht3 t/m 515591BN t/m 5591BPHeeze45
Telstar4 t/m 125591PCHeeze6
Tiend1 t/m 295591KN t/m 5591KPHeeze23
Tiros1 t/m 145591PHHeeze12
Vendelier16 t/m 335591SKHeeze8
Vicaris van Litsenburghlaan1 t/m 315591BJ t/m 5591BKHeeze29
Vondellaan2 t/m 95591CKHeeze6
Vullinghspark2 t/m 505591DA t/m 5591DBHeeze55
Warande2 t/m 595591LN t/m 5591LPHeeze49
Willem Verbernestraat1 t/m 115591DWHeeze6
Willem van Oranjelaan1 t/m 315591CJHeeze22
Windrecht1 t/m 475591KWHeeze29
Zuster Stellalaan1 t/m 355591PW t/m 5591PXHeeze33
de Ambachten2 t/m 1855591NJ t/m 5591NXHeeze135
de Beemden1 t/m 525591HRHeeze34
de Bezembinder1 t/m 155591MJHeeze11
de Biestermannen1 t/m 305591NHHeeze41
de Bogenmaker1 t/m 125591MSHeeze12
de Borstelmaker1 t/m 145591NVHeeze16
de Groote Aa1 t/m 775591KX t/m 5591KZHeeze59
de Grutter1 t/m 275591MKHeeze17
de Hendse Driessen1 t/m 135591TSHeeze7
de Imker1 t/m 495591MV t/m 5591MXHeeze37
de Kluis4 t/m 65591KEHeeze5
de Koperslager1 t/m 295591MTHeeze21
de Kuiper1 t/m 265591MZHeeze24
de Laarstukken2 t/m 75591EZHeeze6
de Leuren1 t/m 345591NDHeeze31
de Mandenmaker1 t/m 255591NSHeeze17
de Olieslager1 t/m 125591MRHeeze12
de Pompenmaker4 t/m 85591NEHeeze3
de Slotenmaker1 t/m 235591NWHeeze17
de Spinner1 t/m 195591NGHeeze13
de Stoelenmatter1 t/m 195591MPHeeze16
de Strohuls2 t/m 375591JA t/m 5591JBHeeze19
de Tinnegieter1 t/m 805591MNHeeze61
de Waarden5 t/m 625591JTHeeze27
de Wagenmaker1 t/m 135591NTHeeze7
de Wever1 t/m 495591NZHeeze53
de Zadelmaker2 t/m 285591NP t/m 5591NRHeeze25
de Zegge335591TTHeeze2
den Toversnest1 t/m 4015591HN t/m 5591HSHeeze78
ten Borchwardlaan31 t/m 1065591LB t/m 5591LDHeeze48
ten Borchwardplein1 t/m 475591MLHeeze32
van Goghlaan2 t/m 105591CBHeeze8
van Moorsellaan1 t/m 85591CRHeeze7
van Tuyll van Serooskerkenlaan1 t/m 95591EVHeeze8

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 165 openbare ruimtes en 4.419 adressen in de buurt Heeze. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definties van de soorten openbare ruimtes.

Adressen Heeze-Leende
Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Heeze. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Heeze ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek55914415
DeelkernGinderover237
DeelkernOudenmolen9
DeelkernRul32
DeelkernStrabrecht45
WoonkernHeeze4414
WoonplaatsHeeze4419
WijkHeeze4419
GemeenteHeeze-Leende4419
ProvincieNoord-Brabant4419
WaterschapWaterschap De Dommel4419
LandNederland4419

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Heeze ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Heeze dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Heeze ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Heeze en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven