Statistieken buurt Heinenoord Buitengebied

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Heinenoord Buitengebied in de gemeente Hoeksche Waard. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Heinenoord Buitengebied in de gemeente Hoeksche Waard. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Heinenoord Buitengebied telt 965 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Heinenoord Buitengebied.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Heinenoord Buitengebied:

JaarAantal inwoners de buurt Heinenoord Buitengebied% verschil
20239651,05%
20229550%
20219551,06%
20209452,16%
2019925-0,75%
20189321,30%
2017920-0,54%
2016925-1,91%
2015943-1,87%
2014961-0,93%
2013970geen data

De bevolking van de buurt Heinenoord Buitengebied is met 5 personen afgenomen van 970 personen in 2013 tot 965 personen in 2023 (dat is een afname van 0,52%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was -0 personen (-0,04%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Hoeksche Waard.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Heinenoord Buitengebied:

In 2013 waren er 970 inwoners in de buurt Heinenoord Buitengebied. Het aantal van 970 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2017 is het aantal gedaald tot 920 personen. Dit is een daling van 50 (-5,2%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2016) is het verschil -5 (-0,54%). Het aantal van 920 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 waren er 965 inwoners in de buurt Heinenoord Buitengebied.

Over de buurt Heinenoord Buitengebied

Buurt Heinenoord Buitengebied heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.448 hectare, waarvan 1.258 land en 190 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 152 adressen per km2. Er wonen 400 huishoudens in de buurt Heinenoord Buitengebied. Postcode 3274 is de meest voorkomende postcode in de buurt Heinenoord Buitengebied. De buurt Heinenoord Buitengebied ligt binnen Heinenoord in de gemeente Hoeksche Waard. De volgende gebieden vallen geheel of gedeeltelijk binnen de buurt Heinenoord Buitengebied: Polder De Buitenzomerlanden, Geertruida Agathapolder, Gorzenbosch, Zomerlanden, Kooimansland en Vogelaarshoek.

De gemeente Hoeksche Waard (gemeentecode GM1963) is in 2019 bij een gemeentelijke herindeling ontstaan vanuit de gemeenten Oud-Beijerland, Binnenmaas, Korendijk, Cromstrijen en Strijen. Hierbij zijn deze gemeenten volledig naar de nieuwe gemeente Hoeksche Waard overgegaan. De gegevens van de buurt Heinenoord Buitengebied voor de jaren 2013 tot en met 2018 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Heinenoord Buitengebied
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Heinenoord met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Heinenoord Woonkern, 2: Heinenoord Buitengebied, 3: Heinenoord Bedrijvenpark Hoeksche Waard.

Woningkenmerken
Er zijn 399 woningen in de buurt Heinenoord Buitengebied.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Hoeksche Waard in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Heinenoord Buitengebied was €382.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Heinenoord Buitengebied.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Heinenoord Buitengebied:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Heinenoord Buitengebied% verschil
2023€382.00016%
2022€330.0008,9%
2021€303.0004,84%
2020€289.0006,6%
2019€271.0002,72%
2018€263.832-0,20%
2017€264.3512,51%
2016€257.8851,01%
2015€255.298-3,69%
2014€265.092-4,16%
2013€276.611geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Heinenoord Buitengebied is met €105.389 gegroeid van €276.611 in 2013 tot €382.000 in 2023 (dat is een groei van 38%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €10.538 (3,43%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Hoeksche Waard.

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Heinenoord Buitengebied is €382.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 18% en er zijn 399 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Zuid-Holland (bruin), gemeente Hoeksche Waard (geel), 16 woonplaatsen (groen), 14 wijken (oranje) en 40 buurten (blauw). De buurt Heinenoord Buitengebied wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de buurt Heinenoord Buitengebied: er zijn 216 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Heinenoord Buitengebied.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 817 totaal in de buurt Heinenoord Buitengebied

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De buurt Heinenoord Buitengebied telt in totaal 817 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. 78% van de adressen in buurt Heinenoord Buitengebied ligt binnen de bebouwde kom en 22% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Hoeksche Waard
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Heinenoord Buitengebied zijn er 399 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Heinenoord Buitengebied.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 178 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de buurt Heinenoord Buitengebied.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Heinenoord Buitengebied. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Heinenoord Buitengebied

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Heinenoord Buitengebied. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Heinenoord Buitengebied


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Hoeksche Waard bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Heinenoord Buitengebied


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Heinenoord Buitengebied.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Heinenoord Buitengebied per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Heinenoord Buitengebied:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20238505070
20228604055
20218554258
20208504055
20198453347
20188543145
20178333751
20168473145
20158653145
20148853144
20138923245

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Heinenoord Buitengebied als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 88%, herkomst uit Europese landen: 5,2% en herkomst uit landen buiten Europa: 7,2% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 92%, herkomst uit Europa: 3,30% en herkomst van buiten Europa: 4,64%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Hoeksche Waard naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Heinenoord Buitengebied
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Heinenoord Buitengebied in 2022 zijn Westers (60 inwoners) en Overig (15 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Heinenoord Buitengebied: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Heinenoord Buitengebied.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Heinenoord Buitengebied. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Hoeksche Waard:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Hoeksche Waard. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Heinenoord Buitengebied zijn G (135 adressen) en F (68 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Heinenoord Buitengebied. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel G komt het meeste voor in de buurt Heinenoord Buitengebied: 135 adressen hebben energielabel G. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Hoeksche Waard bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 89 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Heinenoord Buitengebied.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Heinenoord Buitengebied. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Heinenoord Buitengebied vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Heinenoord Buitengebied.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Heinenoord Buitengebied voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Heinenoord Buitengebied ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureau De Tienvoet in Heinenoord

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in Stembureau De Tienvoet in Heinenoord is uitgebracht. Er was bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 geen stembureau binnen de buurt Heinenoord Buitengebied. Stembureau De Tienvoet in Heinenoord is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van de buurt Heinenoord Buitengebied ligt. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Hoeksche Waard.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau De Tienvoet in Heinenoord bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 20 partijen waarop bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 bij het stembureau Stembureau De Tienvoet in Heinenoord stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 113 stembureaus in de gemeente Hoeksche Waard en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Hoeksche Waard. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Hoeksche Waard.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€34.400)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Heinenoord Buitengebied.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Hoeksche Waard: Heinenoord Buitengebied is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Heinenoord Buitengebied is €34.400. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €42.400. Buurt Heinenoord Buitengebied telt 800 inkomensontvangers op 965 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
1,00% procent van de huishoudens in buurt Heinenoord Buitengebied heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Hoeksche Waard: Heinenoord Buitengebied is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (230 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Heinenoord Buitengebied (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Heinenoord Buitengebied zijn in totaal 230 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 230 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 225 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Heinenoord Buitengebied. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juni 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de buurt Heinenoord Buitengebied
Er zijn 45 elektrische auto’s in juni 2024 in de buurt Heinenoord Buitengebied.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Heinenoord Buitengebied op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 45 elektrische auto’s in de buurt Heinenoord Buitengebied. Dit is het totaal aantal in juni 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Heinenoord Buitengebied die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 872 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Heinenoord Buitengebied in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Heinenoord Buitengebied geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 1.456 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Heinenoord Buitengebied (in juni 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 854 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Heinenoord Buitengebied in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Heinenoord Buitengebied geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Heinenoord Buitengebied. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 17 juni 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 69 misdrijven in de buurt Heinenoord Buitengebied geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Heinenoord Buitengebied, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of december 2022 tot en met mei 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Heinenoord Buitengebied zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 740 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 29 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Heinenoord Buitengebied 69 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Heinenoord Buitengebied in 2023 zijn Ongevallen (weg) (16 delicten) en Onder invloed (weg) (10 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Heinenoord Buitengebied.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In mei 2024 zijn er 8 misdrijven in de buurt Heinenoord Buitengebied geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Heinenoord Buitengebied met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Heinenoord Buitengebied over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Hoeksche Waard.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 32,12 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘verkeersovertredingen’ in 2023 in de buurt Heinenoord Buitengebied.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Heinenoord Buitengebied.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Heinenoord Buitengebied. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Heinenoord Buitengebied.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Heinenoord Buitengebied.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Heinenoord Buitengebied genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 4 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Heinenoord Buitengebied.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Heinenoord Buitengebied.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
75% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de buurt Heinenoord Buitengebied ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de buurt Heinenoord Buitengebied per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
83% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Heinenoord Buitengebied geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Heinenoord Buitengebied. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Heinenoord Buitengebied is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de buurt Heinenoord Buitengebied.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Heinenoord Buitengebied voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal230Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij20Aantal2023
B-F Nijverheid en energie40Aantal2023
G+I Handel en horeca55Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie10Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed25Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening40Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg20Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten15Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners965Aantal2023
Mannen500Aantal2023
Vrouwen465Aantal2023
0 tot 15 jaar145Aantal2023
15 tot 25 jaar120Aantal2023
25 tot 45 jaar210Aantal2023
45 tot 65 jaar320Aantal2023
65 jaar of ouder170Aantal2023
Ongehuwd410Aantal2023
Gehuwd460Aantal2023
Gescheiden55Aantal2023
Verweduwd40Aantal2023
Geboorte totaal5Aantal2022
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal5Aantal2022
Sterfte relatief4Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid77Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag240Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar370Aantal2022
Opleidingsniveau hoog150Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura30Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg13%Percentage2022
WMO cliënten20Aantal2022
WMO cliënten relatief21Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.440Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.710Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.850Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.910Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.980Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.910Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.860Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.490Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.400Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement1.370Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning920Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.050Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.230Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.660Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.320Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.410Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2017
Adressen zonder energielabel394Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel249Aantal2024
Adressen met definitief energielabel174Aantal2024
Energielabels A+++++1Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++2Aantal2024
Energielabels A++5Aantal2024
Energielabels A+2Aantal2024
Energielabels A44Aantal2024
Energielabels B24Aantal2024
Energielabels C55Aantal2024
Energielabels D53Aantal2024
Energielabels E34Aantal2024
Energielabels F68Aantal2024
Energielabels G135Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker15%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn43%percentage2022
Drinker82%percentage2022
Zware drinker9%percentage2022
Overmatige drinker7%percentage2022
Ondergewicht1%percentage2022
Normaal gewicht43%percentage2022
Overgewicht56%percentage2022
Ernstig overgewicht17%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn40%percentage2022
Wekelijkse sporters48%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk31%percentage2022
Lopen naar school of werk13%percentage2022
Fietsen naar school of werk22%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam42%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam9%percentage2022
Emotioneel eenzaam21%percentage2022
Sociaal eenzaam30%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven93%percentage2020
Moeite met rondkomen12%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren4%percentage2020
Mist emotionele steun4%percentage2022
Vrijwilligerswerk27%percentage2022
Mantelzorger15%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)12%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)9%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid75%percentage2022
Niet-specifieke klachten53%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen30%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid29%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid3%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt27%percentage2022
Psychische klachten16%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht13%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht54%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden9%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie6%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie40%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken16%percentage2022
Gehoorbeperking3%percentage2020
Gezichtsbeperking3%percentage2020
Mobiliteitsbeperking6%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen10%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal400Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens95Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen155Aantal2023
Huishoudens met kinderen150Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,40Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie71%Percentage2022
Percentage werknemers74%Percentage2022
Percentage zelfstandigen26%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers800Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€42.400Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€34.400Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen33%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen30%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar42%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen18%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen34%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen0,50%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum1,00%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum1,50%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum2,0%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€291x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand0Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO30Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW10Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW150Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland850Aantal2023
Herkomst buiten Nederland120Aantal2023
Herkomst Europa50Aantal2023
Herkomst buiten Europa70Aantal2023
Geboren in Nederland845Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa25Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa35Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa25Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa35Aantal2023
Autochtoon860Aantal2022
Westers totaal60Aantal2022
Niet-westers totaal35Aantal2022
Marokko10Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba10Aantal2022
Suriname10Aantal2022
Turkije0Aantal2022
Overig niet-westers15Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal12Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven4Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting6Aantal2023
Verkeersovertredingen31Aantal2023
Vernieling4Aantal2023
Overige misdrijven12Aantal2023
Totaal misdrijven69Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand2,60Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand8,80Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand2,60Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand8,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km18Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand11,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km16Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand4,70Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km27Gemiddeld aantal2022
Café afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand7Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km0,10Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km88Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand6,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km11Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand6,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km10Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand6,70Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand1,04Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand2,07Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand2,72Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,12Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,13Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand15,30Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,13Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand1,39Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,81Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand2,79Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,09Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand4,45Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand5,72Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand9,80Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand15,90Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand6,40Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand16,60Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand2,80Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km24Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand8,90Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km24Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand10Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand12,70Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand9Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand8Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand5,70Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km12Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km62Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU19630199Code2023
RegionaamHeinenoord BuitengebiedNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode19630199Code2023
Oppervlakte totaal1.448Aantal hectaren2023
Oppervlakte land1.258Aantal hectaren2023
Oppervlakte water190Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid152Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal817Aantal2024
Adressen met postcode813Aantal2024
Adressen met woonfunctie399Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie3Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie1Aantal2024
Adressen met industriefunctie370Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie7Aantal2024
Adressen met logiesfunctie3Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie1Aantal2024
Adressen met sportfunctie0Aantal2024
Adressen met winkelfunctie4Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie47Aantal2024
Verblijfsobjecten817Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres557Aantal2024
Adressen met pand817Aantal2024
Percelen met adres592Aantal2024
Adressen met perceel817Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom635Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom182Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom277Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom122Aantal2024
Panden met adres voor 17001Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190063Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192595Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 195039Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970178Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 198044Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 199029Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200025Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201029Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202015Aantal2024
Panden met adres 2020 en later39Aantal2024
Adressen met pand voor 17001Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190064Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192595Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 195043Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970179Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 198045Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 199031Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 200026Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 201029Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202015Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later289Aantal2024
Postcodegebied3271LL-3274LXNaam2024
Meest voorkomende postcode3274Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade7Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade82Aantal2022
Verkeersongevallen totaal89Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal670Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine525Aantal2023
Personenautos - overige brandstof145Aantal2023
Personenautos per huishouden1,68Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte53Aantal2023
Motorfietsen65Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad399Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€382.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning97%Percentage2023
Percentage meergezinswoning3%Percentage2023
Percentage bewoond97%Percentage2023
Percentage onbewoond3%Percentage2023
Koopwoningen92%Percentage2023
Huurwoningen totaal8%Percentage2023
In bezit woningcorporatie2%Percentage2023
In bezit overige verhuurders6%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200092%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 20008%Percentage2023
Appartement4Aantal2024
Tussen of geschakelde woning51Aantal2024
Hoekwoning36Aantal2024
Tweeonder1kap92Aantal2024
Vrijstaande woning216Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.418Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Hoeksche Waard. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Heinenoord Buitengebied: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Heinenoord Buitengebied
Tabel met 817 adressen in de buurt Heinenoord Buitengebied.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Heinenoord Buitengebied. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Hoeksche Waard.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Blaaksedijk Oost1 t/m 713274LA t/m 3274LCHeinenoord83
Blaaksedijk West1 t/m 553274LD t/m 3274LEHeinenoord51
Blankert--Heinenoord0
Boonsweg1 t/m 1173274LHHeinenoord10
Buitenpolderpad10-Heinenoord1
Doormanstraat2 t/m 453274LKHeinenoord30
Dorpsstraat113274BBHeinenoord1
Goidschalxoordsedijk1 t/m 613274BG t/m 3274BHHeinenoord56
Gorzenweg2 t/m 103274LLHeinenoord12
Jack Dawson Greenpad--Heinenoord0
Kreekkade13274KAHeinenoord2
Kuipersveer1 t/m 353274KHHeinenoord22
Mollekade1 t/m 473274LN t/m 3274LPHeinenoord49
Oud-Heinenoordseweg10 t/m 183274KDHeinenoord6
Piet Heinstraat1 t/m 93274LRHeinenoord14
Provincialeweg1-Heinenoord2
Reedijk1 t/m 313274KEHeinenoord322
Rijksweg A29--Heinenoord0
Sluisendijk2 t/m 353274BMHeinenoord26
Trompstraat2 t/m 263274LTHeinenoord28
Tunnelpad2-Heinenoord1
Veerstoep--Heinenoord0
Westdijk1 t/m 623274KGHeinenoord46
Westdijk1033271LLMijnsheerenland1
Zomerlandseweg1 t/m 113274LXHeinenoord8
de Ruyterstraat2 t/m 193274LJHeinenoord17
van Galenstraat1 t/m 283274LVHeinenoord22
van Speykstraat1 t/m 113274LWHeinenoord7

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 28 openbare ruimtes en 817 adressen in de buurt Heinenoord Buitengebied. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definties van de soorten openbare ruimtes.

Adressen Hoeksche Waard
Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Heinenoord Buitengebied. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Heinenoord Buitengebied ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek32711
Postcode numeriek3274812
BuurtschapKuipersveer21
BuurtschapReedijk20
WoonkernBlaaksedijk269
WoonkernGoidschalxoord70
IndustriekernReedijk296
WoonplaatsHeinenoord820
WoonplaatsMijnsheerenland1
WijkHeinenoord821
GemeenteHoeksche Waard821
ProvincieZuid-Holland821
WaterschapWaterschap Hollandse Delta821
LandNederland821

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Heinenoord Buitengebied ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Heinenoord Buitengebied dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Heinenoord Buitengebied ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Heinenoord Buitengebied en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven