Statistieken buurt Herkingen woonkern

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Herkingen woonkern in de gemeente Goeree-Overflakkee. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Herkingen woonkern in de gemeente Goeree-Overflakkee. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Herkingen woonkern telt 1.075 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Herkingen woonkern.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Herkingen woonkern:

JaarAantal inwoners de buurt Herkingen woonkern% verschil
20231.0751,42%
20221.0601,44%
20211.0450,48%
20201.0400,48%
20191.035-1,43%
20181.0500,48%
20171.0450%
20161.0450,10%
20151.044-1,32%
20141.058-2,22%
20131.082geen data

Het aantal inwoners in de buurt Herkingen woonkern is met 7 personen afgenomen van 1.082 personen in 2013 tot 1.075 personen in 2023 (dat is een afname van 0,65%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was -1 personen (-0,06%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Goeree-Overflakkee.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Herkingen woonkern:

In 2013 telde de buurt Herkingen woonkern 1.082 inwoners. Het aantal van 1.082 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2019 is het aantal gedaald tot 1.035 personen. Dit is een daling van 47 (-4,34%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2018) is het verschil -15 (-1,43%). Het aantal van 1.035 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 waren er 1.075 inwoners in de buurt Herkingen woonkern.

Over de buurt Herkingen woonkern

Buurt Herkingen woonkern heeft afgerond een totale oppervlakte van 25 land en geen water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 285 adressen per km2. Er wonen 480 huishoudens in de buurt Herkingen woonkern. Postcode 3249 is de meest voorkomende postcode in de buurt Herkingen woonkern. De buurt Herkingen woonkern ligt binnen Herkingen in de gemeente Goeree-Overflakkee. De volgende polders vallen geheel of gedeeltelijk binnen de buurt Herkingen woonkern: Polder Sint Elisabeth en Polder Oud Herkingen.

De gemeente Goeree-Overflakkee (gemeentecode GM1924) is in 2013 bij een gemeentelijke herindeling ontstaan vanuit de gemeenten Dirksland, Goedereede, Middelharnis en Oostflakkee. Hierbij zijn deze gemeenten volledig naar de nieuwe gemeente Goeree-Overflakkee overgegaan. De gegevens van de buurt Herkingen woonkern voor de jaren 2013 tot en met 2015 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Herkingen woonkern
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Herkingen met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Herkingen buitengebied, 2: Herkingen woonkern, 3: Herkingen buitenplaats.

Woningkenmerken
Er zijn 490 woningen in de buurt Herkingen woonkern.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Goeree-Overflakkee in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Herkingen woonkern was €268.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Herkingen woonkern.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Herkingen woonkern:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Herkingen woonkern% verschil
2023€268.00020%
2022€223.0009,3%
2021€204.0004,62%
2020€195.0005,4%
2019€185.0005,1%
2018€176.0000,57%
2017€175.0000,57%
2016€174.000-2,25%
2015€178.000-7,3%
2014€192.000-4,0%
2013€200.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Herkingen woonkern is met €68.000 gegroeid van €200.000 in 2013 tot €268.000 in 2023 (dat is een toename van 34%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €6.800 (3,22%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Goeree-Overflakkee.

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Herkingen woonkern is €268.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 26% en er zijn 490 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Zuid-Holland (bruin), gemeente Goeree-Overflakkee (geel), 14 woonplaatsen (groen), 14 wijken (oranje) en 55 buurten (blauw). De buurt Herkingen woonkern wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de buurt Herkingen woonkern: er zijn 143 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Herkingen woonkern.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 571 totaal in de buurt Herkingen woonkern

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De buurt Herkingen woonkern telt in totaal 571 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in buurt Herkingen woonkern liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Goeree-Overflakkee
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Herkingen woonkern zijn er 494 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Herkingen woonkern.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 128 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de buurt Herkingen woonkern.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Herkingen woonkern. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Herkingen woonkern

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Herkingen woonkern. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Herkingen woonkern


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Goeree-Overflakkee bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Herkingen woonkern


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Herkingen woonkern.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Herkingen woonkern per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Herkingen woonkern:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20239755540
20229605842
20219604936
20209654332
20199654129
20189903525
20179903223
20169853525
20159853425
20149933828
20131.0163928

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Herkingen woonkern als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 91%, herkomst uit Europese landen: 5,1% en herkomst uit landen buiten Europa: 3,74% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 94%, herkomst uit Europa: 3,60% en herkomst van buiten Europa: 2,59%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Goeree-Overflakkee naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Herkingen woonkern
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Herkingen woonkern in 2022 zijn Westers (65 inwoners) en Overig (20 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Herkingen woonkern: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Herkingen woonkern.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Herkingen woonkern. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Goeree-Overflakkee:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Goeree-Overflakkee. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de buurt Herkingen woonkern.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de buurt Herkingen woonkern:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement2.150690
Tussenwoning2.490840
Hoekwoning2.7301.000
Twee onder één kap woning3.0201.260
Vrijstaande woning3.1801.270
Huurwoning2.180870
Eigen woning3.1401.130

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Herkingen woonkern zijn C (110 adressen) en G (87 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Herkingen woonkern. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de buurt Herkingen woonkern: 110 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Goeree-Overflakkee bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Herkingen woonkern voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Herkingen woonkern voor 2023:

DichtheidNederlandBuurt Herkingen woonkern
Bevolking5334.300
Adressen2.055285
Autos2652.400

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de buurt Herkingen woonkern ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 0 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Herkingen woonkern.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Herkingen woonkern. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Herkingen woonkern vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslag Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureau Residence Han de Lignie in Herkingen

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 in Stembureau Residence Han de Lignie in Herkingen is uitgebracht. Stembureau Residence Han de Lignie in Herkingen was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de buurt Herkingen woonkern.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Residence Han de Lignie in Herkingen bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 17 partijen waarop bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024 in de buurt Herkingen woonkern stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 38 stembureaus in de gemeente Goeree-Overflakkee en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Goeree-Overflakkee. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Goeree-Overflakkee.

Stembureaus Goeree-Overflakkee

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€26.100)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Herkingen woonkern.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Herkingen (Herkingen woonkern is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Herkingen is geel.)

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de buurt Herkingen woonkern is €26.100. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €31.700. Buurt Herkingen woonkern telt 900 inkomensontvangers op 1.075 inwoners totaal.
4% van de huishoudens in de buurt Herkingen woonkern heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Goeree-Overflakkee.

Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Bedrijfsvestigingen (90 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de buurt Herkingen woonkern (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de buurt Herkingen woonkern voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de buurt Herkingen woonkern zijn in totaal 90 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 90 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 95 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Herkingen woonkern. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de buurt Herkingen woonkern
Er zijn 14 elektrische auto’s in juli 2024 in de buurt Herkingen woonkern.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Herkingen woonkern op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 14 elektrische auto’s in de buurt Herkingen woonkern. Dit is het totaal aantal in juli 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Herkingen woonkern die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 424 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Herkingen woonkern in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Herkingen woonkern geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 609 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Herkingen woonkern (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 391 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Herkingen woonkern in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Herkingen woonkern geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Herkingen woonkern. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 18 misdrijven in de buurt Herkingen woonkern geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Herkingen woonkern, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Herkingen woonkern zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 211 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 26 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Herkingen woonkern 18 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Herkingen woonkern in 2023 zijn Ongevallen (weg) (3 delicten) en Overige vermogensdelicten (3 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal misdaden voor de 9 soorten delicten die in 2023 geregistreerd zijn in de buurt Herkingen woonkern.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 zijn er 3 misdrijven in de buurt Herkingen woonkern geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Herkingen woonkern met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Herkingen woonkern over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Goeree-Overflakkee.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 5,58 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘oplichting’ in 2023 in de buurt Herkingen woonkern.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Herkingen woonkern.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Herkingen woonkern. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Herkingen woonkern.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Herkingen woonkern.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Herkingen woonkern genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Herkingen woonkern.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Herkingen woonkern.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
67% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de buurt Herkingen woonkern ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de buurt Herkingen woonkern per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
79% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Herkingen woonkern geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Herkingen woonkern. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Herkingen woonkern is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de buurt Herkingen woonkern.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Herkingen woonkern voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal90Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij5Aantal2023
B-F Nijverheid en energie25Aantal2023
G+I Handel en horeca15Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie10Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed10Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening15Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg10Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten5Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners1.075Aantal2023
Mannen550Aantal2023
Vrouwen520Aantal2023
0 tot 15 jaar145Aantal2023
15 tot 25 jaar110Aantal2023
25 tot 45 jaar245Aantal2023
45 tot 65 jaar300Aantal2023
65 jaar of ouder275Aantal2023
Ongehuwd375Aantal2023
Gehuwd565Aantal2023
Gescheiden80Aantal2023
Verweduwd50Aantal2023
Geboorte totaal10Aantal2022
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal10Aantal2022
Sterfte relatief10Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid4.300Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag250Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar440Aantal2022
Opleidingsniveau hoog120Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura15Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg6,1%Percentage2022
WMO cliënten50Aantal2021
WMO cliënten relatief48Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.760Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.150Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.490Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.730Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.020Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.180Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.180Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.140Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.030Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement690Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning840Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.000Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.260Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.270Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning870Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.130Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel91Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel160Aantal2024
Adressen met definitief energielabel320Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++0Aantal2024
Energielabels A++15Aantal2024
Energielabels A+8Aantal2024
Energielabels A65Aantal2024
Energielabels B66Aantal2024
Energielabels C110Aantal2024
Energielabels D58Aantal2024
Energielabels E20Aantal2024
Energielabels F51Aantal2024
Energielabels G87Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker18%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn46%percentage2022
Drinker77%percentage2022
Zware drinker8%percentage2022
Overmatige drinker7%percentage2022
Ondergewicht1%percentage2022
Normaal gewicht38%percentage2022
Overgewicht61%percentage2022
Ernstig overgewicht24%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn37%percentage2022
Wekelijkse sporters35%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk30%percentage2022
Lopen naar school of werk13%percentage2022
Fietsen naar school of werk20%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam51%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam14%percentage2022
Emotioneel eenzaam28%percentage2022
Sociaal eenzaam38%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven89%percentage2020
Moeite met rondkomen19%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren6%percentage2020
Mist emotionele steun5%percentage2022
Vrijwilligerswerk25%percentage2022
Mantelzorger16%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)12%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)10%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid67%percentage2022
Niet-specifieke klachten58%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen35%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid37%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt34%percentage2022
Psychische klachten19%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht17%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht50%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden10%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie9%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie43%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken17%percentage2022
Gehoorbeperking5%percentage2020
Gezichtsbeperking5%percentage2020
Mobiliteitsbeperking10%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen15%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal480Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens130Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen205Aantal2023
Huishoudens met kinderen150Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,20Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie64%Percentage2022
Percentage werknemers85%Percentage2022
Percentage zelfstandigen15%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers900Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€31.700Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€26.100Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen42%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen16%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar31%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen39%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen17%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen2,60%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,30%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum5,3%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum8,1%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€92x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand10Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO40Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW10Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW250Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland975Aantal2023
Herkomst buiten Nederland95Aantal2023
Herkomst Europa55Aantal2023
Herkomst buiten Europa40Aantal2023
Geboren in Nederland975Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa20Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa15Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa35Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa25Aantal2023
Autochtoon960Aantal2022
Westers totaal65Aantal2022
Niet-westers totaal35Aantal2022
Marokko0Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2022
Suriname0Aantal2022
Turkije10Aantal2022
Overig niet-westers20Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal5Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven1Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting6Aantal2023
Verkeersovertredingen3Aantal2023
Vernieling0Aantal2023
Overige misdrijven3Aantal2023
Totaal misdrijven18Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand5,70Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand5,90Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand5,80Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand5,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand5,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand9,60Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Café afstand5,60Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand11Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km0,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand5,30Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand9,40Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand9,40Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand9,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand8,40Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand3,10Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand5,50Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand6,60Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand38,80Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand45,00Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand10,20Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand5,80Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand52,90Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand9,50Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand10,00Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand28Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand25,70Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km0Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand11Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand26Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand4,70Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km20Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand0Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU19240901Code2023
RegionaamHerkingen woonkernNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode19240901Code2023
Oppervlakte totaal26Aantal hectaren2023
Oppervlakte land25Aantal hectaren2023
Oppervlakte water0Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid285Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal571Aantal2024
Adressen met postcode514Aantal2024
Adressen met woonfunctie494Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie8Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie1Aantal2024
Adressen met industriefunctie9Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie3Aantal2024
Adressen met logiesfunctie0Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie1Aantal2024
Adressen met sportfunctie1Aantal2024
Adressen met winkelfunctie3Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie57Aantal2024
Verblijfsobjecten571Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres513Aantal2024
Adressen met pand571Aantal2024
Percelen met adres348Aantal2024
Adressen met perceel571Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom570Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom1Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom493Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom1Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190016Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925101Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 195029Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970128Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 198099Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 199025Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200038Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201024Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202032Aantal2024
Panden met adres 2020 en later21Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190017Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925102Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 195030Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970129Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980111Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 199026Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 200039Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 201064Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202032Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later21Aantal2024
Postcodegebied3249AA-3249BNNaam2024
Meest voorkomende postcode3249Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade0Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade0Aantal2022
Verkeersongevallen totaal0Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal600Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine485Aantal2023
Personenautos - overige brandstof115Aantal2023
Personenautos per huishouden1,25Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte2.400Aantal2023
Motorfietsen80Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad490Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€268.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning87%Percentage2023
Percentage meergezinswoning13%Percentage2023
Percentage bewoond97%Percentage2023
Percentage onbewoond3%Percentage2023
Koopwoningen59%Percentage2023
Huurwoningen totaal41%Percentage2023
In bezit woningcorporatie37%Percentage2023
In bezit overige verhuurders3%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200084%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200016%Percentage2023
Appartement61Aantal2024
Tussen of geschakelde woning143Aantal2024
Hoekwoning97Aantal2024
Tweeonder1kap58Aantal2024
Vrijstaande woning135Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.77Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Goeree-Overflakkee. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Herkingen woonkern: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Herkingen woonkern
Tabel met 571 adressen in de buurt Herkingen woonkern.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Herkingen woonkern. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Goeree-Overflakkee.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
1 februariweg2 t/m 93249BKHerkingen4
Adoptieplein1 t/m 213249ABHerkingen21
Anthonie de Vliegerstraat1 t/m 83249AAHerkingen7
Austinplein1 t/m 623249BLHerkingen34
Deltastraat1 t/m 243249ACHerkingen19
Dreve13249AZHerkingen1
Fortstraat3 t/m 423249ADHerkingen35
Grevelingenweg2 t/m 83249AEHerkingen5
Groene Kruisweg1 t/m 53249AGHerkingen5
Han de Lignieplein1 t/m 453249BMHerkingen53
Jan Deugtstraat1 t/m 173249AHHerkingen15
Kaaidijk2 t/m 273249AJHerkingen23
Klinkerlandsestraat1 t/m 523249AK t/m 3249ALHerkingen45
Krammerstraat1 t/m 133249AMHerkingen14
Molendijk4 t/m 633249AN t/m 3249APHerkingen37
Nassaustraat1 t/m 253249ARHerkingen20
Nieuwstraat1 t/m 363249ASHerkingen37
Onderlangs1 t/m 243249ATHerkingen14
Oranjestraat1 t/m 173249AVHerkingen14
Oude Boomgaard1 t/m 303249BNHerkingen22
Peuterdijk2 t/m 433249AWHerkingen61
Scharloodijk2 t/m 753249BAHerkingen24
St. Elizabethstraat1 t/m 343249BCHerkingen25
Stoofweg1 t/m 113249BDHerkingen9
Tuinstraat2 t/m 103249BEHerkingen5
Volkerakstraat2 t/m 213249BGHerkingen12
Zweosplein1 t/m 103249BJHerkingen10

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 27 openbare ruimtes en 571 adressen in de buurt Herkingen woonkern. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 9 juli 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definities van de soorten openbare ruimtes.

De BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Adressen Goeree-Overflakkee
Tabelgebruik:

 • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
 • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
 • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
 • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Herkingen woonkern. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Herkingen woonkern ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek3249514
WoonkernHerkingen570
WoonplaatsHerkingen571
WijkHerkingen571
GemeenteGoeree-Overflakkee571
ProvincieZuid-Holland571
WaterschapWaterschap Hollandse Delta571
LandNederland571

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Herkingen woonkern ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Herkingen woonkern dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Herkingen woonkern ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Herkingen woonkern en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven