Statistieken buurt Heuveleind

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Heuveleind. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Heuveleind. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Heuveleind telt 3.360 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Heuveleind.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Heuveleind:

JaarAantal inwoners de buurt Heuveleind% verschil
20233.360-2,04%
20223.430-2,0%
20213.500-0,57%
20203.520-0,71%
20193.545-0,98%
20183.580-0,42%
20173.595-0,55%
20163.615-1,50%
20153.670-0,27%
20143.680-0,54%
20133.700geen data

Het aantal inwoners in de buurt Heuveleind is met 340 personen afgenomen van 3.700 personen in 2013 tot 3.360 personen in 2023 (dat is een daling van 9,2%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was -34 personen (-0,96%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een monotoon dalende trend: De cijfers krimpen ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Best.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Heuveleind:

In 2013 waren er 3.700 inwoners in de buurt Heuveleind. Het aantal van 3.700 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2023 is het aantal gedaald tot 3.360 personen. Dit is een daling van 340 (-9,2%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2022) is het verschil -70 (-2,04%). Het aantal van 3.360 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn.

Over de buurt Heuveleind

Buurt Heuveleind heeft afgerond een totale oppervlakte van 80 hectare land (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.220 adressen per km2. Er wonen 1.285 huishoudens in de buurt Heuveleind. Postcode 5685 is de meest voorkomende postcode in de buurt Heuveleind. {regionaammetsoortlidwoordhoofdletter} ligt binnen {wijknaam} in de gemeente Best.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Heuveleind
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Best met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Steegsche Velden, 2: Buitengebied, 3: Salderes, 4: Aarlesche Erven, 5: Dijkstraten ...Toon meer... Kaart van de gemeente Best met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Steegsche Velden, 2: Buitengebied, 3: Salderes, 4: Aarlesche Erven, 5: Dijkstraten, 6: Centrum, 7: Hoge Akker, 8: De Leeuwerik, 9: Speelheide, 10: Naastenbest, 11: Heivelden, 12: ’t Zand, 13: Wilhelminadorp, 14: Heuveleind, 15: Kantonnier, 16: Villawijk, 17: Batadorp, 18: Heide, 19: Breeven ...Toon minder...

Woningkenmerken
Er zijn 1.283 woningen in de buurt Heuveleind.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Best in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Heuveleind was €462.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Heuveleind.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Heuveleind:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Heuveleind% verschil
2023€462.00013%
2022€408.0009,4%
2021€373.0004,48%
2020€357.0003,78%
2019€344.0005,8%
2018€325.0003,17%
2017€315.0001,94%
2016€309.0002,32%
2015€302.000-3,82%
2014€314.000-6,3%
2013€335.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Heuveleind is met €127.000 gegroeid van €335.000 in 2013 tot €462.000 in 2023 (dat is een stijging van 38%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €12.700 (3,41%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Best.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • PDF buurt-rapportage voor de buurt Heuveleind met 100 kaarten en grafieken.
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Best.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Heuveleind is €462.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 12% en er zijn 1.283 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Brabant (bruin), gemeente Best (geel) en 16 buurten (blauw). De buurt Heuveleind wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de buurt Heuveleind: er zijn 646 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Heuveleind.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 1.305 totaal in de buurt Heuveleind

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De buurt Heuveleind telt in totaal 1.305 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in buurt Heuveleind liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Best
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de buurt Heuveleind. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2024.

Toelichting
Bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Heuveleind. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij appartementengebouwen. De gegevens over panden naar bouwjaar komen uit de BAG van 9 januari 2024.

Bron & definities
Bevolking in de buurt Heuveleind

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Heuveleind. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Heuveleind


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Best bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Heuveleind


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Heuveleind.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Heuveleind per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Heuveleind:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20232.780230350
20222.885216329
20212.990202308
20203.050186284
20193.070188287
20183.090194296
20173.130184281
20163.170176269
20153.225176269
20143.238176266
20133.256176268

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Heuveleind als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 83%, herkomst uit Europese landen: 6,8% en herkomst uit landen buiten Europa: 10% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 88%, herkomst uit Europa: 4,76% en herkomst van buiten Europa: 7,2%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Best naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Heuveleind
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Heuveleind in 2022 zijn Westers (305 inwoners) en Overig (145 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Heuveleind: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Heuveleind.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Heuveleind. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Best:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Best. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Heuveleind zijn B (797 adressen) en A (410 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Heuveleind. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel B komt het meeste voor in de buurt Heuveleind: 797 adressen hebben energielabel B. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Best bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 3 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Heuveleind.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Heuveleind. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Heuveleind vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Heuveleind.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Heuveleind voor 2023.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Heuveleind ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureau Schoolwoning in Best

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in Stembureau Schoolwoning in Best is uitgebracht. Stembureau Schoolwoning in Best was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de buurt Heuveleind. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Best.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Schoolwoning in Best bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 20 partijen waarop bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in de buurt Heuveleind stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 24 stembureaus in de gemeente Best en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Best. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Best.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€38.000)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Heuveleind.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Best: Heuveleind is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Heuveleind is €38.000. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €45.700. Buurt Heuveleind telt 2.800 inkomensontvangers op 3.360 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
1,70% procent van de huishoudens in buurt Heuveleind heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Best: Heuveleind is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (285 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Heuveleind (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Heuveleind zijn in totaal 285 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Heuveleind. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 april 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de buurt Heuveleind
Er zijn 71 elektrische auto’s in april 2024 in de buurt Heuveleind.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Heuveleind op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 71 elektrische auto’s in de buurt Heuveleind. Dit is het totaal aantal in april 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Heuveleind die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 1.643 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Heuveleind in april 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in april 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Heuveleind geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 2.109 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Heuveleind (in april 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 1.774 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Heuveleind in april 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in april 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Heuveleind geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Heuveleind. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 april 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 52 misdrijven in de buurt Heuveleind geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Heuveleind, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of oktober 2022 tot en met maart 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Heuveleind zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 745 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 30 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Heuveleind 52 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Heuveleind in 2023 zijn Horizontale fraude (17 delicten) en Vernieling cq. zaakbeschadiging (9 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Heuveleind.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In maart 2024 zijn er geen misdrijven in de buurt Heuveleind geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Heuveleind met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Heuveleind over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Best.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 5,65 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘oplichting’ in 2023 in de buurt Heuveleind.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Heuveleind.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Heuveleind. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 6 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Heuveleind.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Heuveleind.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Heuveleind genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 6 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Heuveleind.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Heuveleind.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de buurt Heuveleind. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
87% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Heuveleind geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Heuveleind. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Heuveleind is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
57% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Heuveleind heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Heuveleind. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Heuveleind is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
65% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Heuveleind sport minimaal 1 keer per week.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Heuveleind. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Heuveleind is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
86% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Heuveleind heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Heuveleind. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Heuveleind is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
19% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Heuveleind heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Heuveleind. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Heuveleind is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
43% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Heuveleind heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Heuveleind. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Heuveleind is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
44% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Heuveleind voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Heuveleind. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Heuveleind is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
94% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Heuveleind heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Heuveleind. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Heuveleind is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
34% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Heuveleind doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Heuveleind. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Heuveleind is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Heuveleind voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal285Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2023
B-F Nijverheid en energie20Aantal2023
G+I Handel en horeca35Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie25Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed30Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening95Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg45Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten35Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners3.360Aantal2023
Mannen1.690Aantal2023
Vrouwen1.665Aantal2023
0 tot 15 jaar480Aantal2023
15 tot 25 jaar575Aantal2023
25 tot 45 jaar590Aantal2023
45 tot 65 jaar1.295Aantal2023
65 jaar of ouder415Aantal2023
Ongehuwd1.515Aantal2023
Gehuwd1.555Aantal2023
Gescheiden215Aantal2023
Verweduwd75Aantal2023
Geboorte totaal20Aantal2022
Geboorte relatief6Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal20Aantal2022
Sterfte relatief6Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid4.200Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag440Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar1.010Aantal2022
Opleidingsniveau hoog1.310Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura100Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg9,7%Percentage2022
WMO cliënten100Aantal2022
WMO cliënten relatief29Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.280Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.510Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.210Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.430Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.670Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.920Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.070Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.470Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.140Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement600Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.060Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.170Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.370Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.540Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning820Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.190Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel22Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel538Aantal2024
Adressen met definitief energielabel745Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++1Aantal2024
Energielabels A++5Aantal2024
Energielabels A+11Aantal2024
Energielabels A410Aantal2024
Energielabels B797Aantal2024
Energielabels C50Aantal2024
Energielabels D7Aantal2024
Energielabels E0Aantal2024
Energielabels F1Aantal2024
Energielabels G1Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn34%percentage2020
Drinker86%percentage2020
Zware drinker10%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht50%percentage2020
Overgewicht48%percentage2020
Ernstig overgewicht13%percentage2020
Roker12%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn53%percentage2020
Wekelijkse sporters63%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk52%percentage2020
Lopen naar school of werk21%percentage2020
Fietsen naar school of werk43%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam39%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam8%percentage2020
Emotioneel eenzaam22%percentage2020
Sociaal eenzaam25%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven93%percentage2020
Moeite met rondkomen6%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren6%percentage2020
Vrijwilligerswerk27%percentage2020
Mantelzorger16%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)10%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)8%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid84%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen27%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid25%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid3%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt23%percentage2020
Gehoorbeperking3%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking5%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen10%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie42%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie5%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken17%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal1.285Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens250Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen395Aantal2023
Huishoudens met kinderen640Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,60Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie72%Percentage2022
Percentage werknemers91%Percentage2022
Percentage zelfstandigen9%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers2.800Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€45.700Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€38.000Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen34%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen32%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar43%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen16%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen47%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen1,40%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum1,70%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum2,10%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum3,20%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€365x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand30Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO100Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW30Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW350Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland2.780Aantal2023
Herkomst buiten Nederland580Aantal2023
Herkomst Europa230Aantal2023
Herkomst buiten Europa350Aantal2023
Geboren in Nederland2.780Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa110Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa160Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa115Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa190Aantal2023
Autochtoon2.885Aantal2022
Westers totaal305Aantal2022
Niet-westers totaal240Aantal2022
Marokko10Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba20Aantal2022
Suriname15Aantal2022
Turkije55Aantal2022
Overig niet-westers145Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal15Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven4Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting19Aantal2023
Verkeersovertredingen2Aantal2023
Vernieling9Aantal2023
Overige misdrijven3Aantal2023
Totaal misdrijven52Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km11Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand10,10Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand10,10Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand10,10Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km17Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km19Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand2,70Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km20Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km13Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km16Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km15Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km25Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km1,10Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km50Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km15Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km18Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km13Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km15Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand5,00Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,10Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand2,10Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand3,70Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand5,30Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand2,70Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand3,80Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand12,00Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand2,80Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand14,00Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand6,00Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km16Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km12Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand12Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand10Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand5,10Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km40Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU07530013Code2023
RegionaamHeuveleindNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode07530013Code2023
Oppervlakte totaal80Aantal hectaren2023
Oppervlakte land80Aantal hectaren2023
Oppervlakte water0Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.220Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal1.305Aantal2024
Adressen met postcode1.301Aantal2024
Adressen met woonfunctie1.290Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie4Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie1Aantal2024
Adressen met industriefunctie1Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie1Aantal2024
Adressen met logiesfunctie1Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie1Aantal2024
Adressen met sportfunctie0Aantal2024
Adressen met winkelfunctie1Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie9Aantal2024
Verblijfsobjecten1.305Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres1.237Aantal2024
Adressen met pand1.305Aantal2024
Percelen met adres1.142Aantal2024
Adressen met perceel1.305Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom1.301Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom4Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom1.286Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom4Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19001Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 19250Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 19502Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19703Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19801Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19902Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000922Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010295Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 20203Aantal2024
Panden met adres 2020 en later8Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19001Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 19250Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 19502Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19703Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19801Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19902Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000972Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010313Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 20203Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later8Aantal2024
Postcodegebied5684NA-5685GXNaam2024
Meest voorkomende postcode5685Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode99%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade2Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade1Aantal2022
Verkeersongevallen totaal3Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal1.735Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine1.380Aantal2023
Personenautos - overige brandstof355Aantal2023
Personenautos per huishouden1,35Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte2.169Aantal2023
Motorfietsen135Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.283Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€462.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning93%Percentage2023
Percentage meergezinswoning7%Percentage2023
Percentage bewoond99%Percentage2023
Percentage onbewoond1%Percentage2023
Koopwoningen86%Percentage2023
Huurwoningen totaal14%Percentage2023
In bezit woningcorporatie12%Percentage2023
In bezit overige verhuurders2%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200075%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200025%Percentage2023
Appartement89Aantal2024
Tussen of geschakelde woning646Aantal2024
Hoekwoning261Aantal2024
Tweeonder1kap100Aantal2024
Vrijstaande woning194Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.15Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Best. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Heuveleind: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Heuveleind
Tabel met 1.304 adressen in de buurt Heuveleind.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Heuveleind. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Best.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Aardheuvel1 t/m 595685AB t/m 5685ACBest59
Balkeind1 t/m 65685DMBest5
Beemdheuvel1 t/m 405685AEBest23
Bergheuvel--Best0
Bleekheuvel2 t/m 105685ANBest5
Boomheuvel1 t/m 235685AABest23
Borgeind1 t/m 195685DPBest10
Bosheuvel1 t/m 355685ASBest18
Braamheuvel1 t/m 265685ARBest18
Breekeind1 t/m 275685DABest14
Broedheuvel1 t/m 195685AMBest18
Buigeind1 t/m 155685DNBest15
Buseind1 t/m 415685DEBest29
Dauwheuvel1 t/m 205685ALBest18
Draadeind1 t/m 565685DBBest50
Droomheuvel1 t/m 115685APBest6
Duimeind1 t/m 85685DDBest8
Dwarseind1 t/m 335685DCBest31
Dwergheuvel1 t/m 335685AHBest33
Galmheuvel1 t/m 345685AKBest32
Grasheuvel2 t/m 325685AJBest16
Grensheuvel1 t/m 195685AGBest17
Grindheuvel1 t/m 665685ATBest40
Grondheuvel1 t/m 275685AVBest24
Gruisheuvel1 t/m 155685BHBest8
Halfeind--Best0
Hefeind1 t/m 5005685DLBest21
Heikantpad--Best0
Heikantweg1 t/m 55684NABest5
Heuveleind--Best0
Heuveleindseweg11 t/m 155684NCBest3
Hoekeind1 t/m 175685DJBest9
Houtheuvel1 t/m 165685BEBest16
Jachtheuvel1 t/m 365685AWBest31
Keereind1 t/m 265685DGBest17
Kleiheuvel2 t/m 225685AXBest11
Klimheuvel1 t/m 165685AZBest16
Klompeind1 t/m 355685DWBest21
Knikeind1 t/m 495685DVBest49
Knoteind2 t/m 305685DTBest21
Kopheuvel1 t/m 195685BABest10
Korteind1 t/m 215685DSBest14
Kreekeind2 t/m 165685DRBest8
Kruidheuvel1 t/m 115685BBBest6
Kruipeind1 t/m 645685EABest35
Kurkeind1 t/m 175685DHBest14
Landheuvel1 t/m 115685BCBest6
Leefheuvel1 t/m 85685BGBest6
Loopheuvel1 t/m 75685BDBest6
Meeteind1 t/m 85685DZBest5
Moereind1 t/m 155685DXBest12
Naaldheuvel1 t/m 145685BJBest13
Nestheuvel1 t/m 265685BLBest23
Plantheuvelpad--Best0
Plugeind2 t/m 185685EBBest9
Pluisheuvel1 t/m 235685BKBest16
Praalheuvel1 t/m 395685BMBest30
Priemeind1 t/m 215685ECBest17
Raakheuvel1 t/m 145685BPBest14
Reepheuvel2 t/m 245685BNBest12
Rijpheuvel1 t/m 145685BTBest12
Rosheuvel1 t/m 165685BRBest14
Schapenhei35685GXBest1
Schooreind1 t/m 215685EDBest11
Seinheuvel1 t/m 55685BSBest5
Sierheuvel1 t/m 205685BWBest15
Sneeuwheuvel1 t/m 95685BVBest5
Snoeiheuvelpad--Best0
Spoeleind1 t/m 395685EGBest39
Stekheuvelpad--Best0
Stookheuvel2 t/m 105685BXBest5
Tapeind1 t/m 5005685EMBest15
Trefheuvel1 t/m 95685BZBest8
Turfheuvel1 t/m 155685CABest14
Vlakeind2 t/m 105685ELBest5
Vlasheuvel1 t/m 205685CCBest15
Vliegheuvel1 t/m 255685CBBest18
Wensheuvel3-Best1
Wildheuvel1 t/m 335685CDBest16
Zaageind1 t/m 385685EHBest38
Zaaiheuvelpad4-Best1
Ziteind2 t/m 645685EJBest32
Zweefheuvel2 t/m 245685CEBest32
Zwenkeind2 t/m 125685EKBest6

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 84 openbare ruimtes en 1.304 adressen in de buurt Heuveleind. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en BRT data van het Kadaster van 2024.

Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Adressen Toelichting
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Heuveleind. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Heuveleind ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek56848
Postcode numeriek56851292
WoonkernBest1300
WoonplaatsBest1311
WijkBest1311
GemeenteBest1311
ProvincieNoord-Brabant1311
WaterschapWaterschap De Dommel1304
LandNederland1311

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Heuveleind ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Heuveleind dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Heuveleind ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Heuveleind en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 maart 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven