Statistieken buurt Hoogerheide

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Hoogerheide in de gemeente Woensdrecht. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Hoogerheide in de gemeente Woensdrecht. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Hoogerheide telt 5.865 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Hoogerheide.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Hoogerheide:

JaarAantal inwoners de buurt Hoogerheide% verschil
20235.865-0,26%
20225.880-0,51%
20215.910-0,25%
20205.9250,68%
20195.8850,09%
20185.8800,09%
20175.8751,12%
20165.8100,52%
20155.7800,26%
20145.7650,70%
20135.725geen data

De bevolking van de buurt Hoogerheide is met 140 inwoners toegenomen van 5.725 inwoners in 2013 tot 5.865 inwoners in 2023 (dat is een kleine toename van 2,45%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 14 inwoners (0,24%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Woensdrecht.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Hoogerheide:

In 2013 waren er 5.725 inwoners in de buurt Hoogerheide. Het aantal van 5.725 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2020 is het aantal gestegen tot 5.925 inwoners. De stijging ten opzichte van 2013 is 200 (3,49%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2019) is 40 (0,68%). Het aantal van 5.925 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2023 telde de buurt Hoogerheide 5.865 inwoners.

Over de buurt Hoogerheide

Buurt Hoogerheide heeft afgerond een totale oppervlakte van 191 land en geen water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.062 adressen per km2. Er wonen 2.725 huishoudens in de buurt Hoogerheide. Postcode 4631 is de meest voorkomende postcode in de buurt Hoogerheide. De buurt Hoogerheide ligt binnen Hoogerheide en Woensdrecht in de gemeente Woensdrecht. De volgende gebieden vallen geheel of gedeeltelijk binnen de buurt Hoogerheide: de streek De Koepel, het bosgebied De Bunt en de streek Hoogerheidsche Plantage.

De naam Hoogerheide wordt 2 keer gebruikt: voor deze buurt en voor de woonplaats Hoogerheide. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Hoogerheide
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Hoogerheide en Woensdrecht met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Verspreide huizen Hoogerheide, 2: Hoogerheide-Noord, 3: Woensdrecht, 4: Industrieterrein De Kooy, 5: Hoogerheide, 6: Verspreide huizen Woensdrecht.

Woningkenmerken
Er zijn 2.832 woningen in de buurt Hoogerheide.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Woensdrecht in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Hoogerheide was €303.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Hoogerheide.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Hoogerheide:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Hoogerheide% verschil
2023€303.00016%
2022€262.0005,6%
2021€248.0006,9%
2020€232.0004,98%
2019€221.0006,2%
2018€208.0003,48%
2017€201.0004,15%
2016€193.0000,52%
2015€192.000-4,0%
2014€200.000-4,31%
2013€209.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Hoogerheide is met €94.000 toegenomen van €209.000 in 2013 tot €303.000 in 2023 (dat is een stijging van 45%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €9.400 (3,93%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Woensdrecht.

Toelichting
Download een schat aan informatie
 • PDF buurt-rapportage voor de buurt Hoogerheide met 100 kaarten en grafieken.
 • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Woensdrecht.
 • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Hoogerheide is €303.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 29% en er zijn 2.832 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Brabant (bruin), gemeente Woensdrecht (geel), 5 woonplaatsen (groen), 4 wijken (oranje) en 15 buurten (blauw). De buurt Hoogerheide wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de buurt Hoogerheide: er zijn 933 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Hoogerheide.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 3.660 totaal in de buurt Hoogerheide

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De buurt Hoogerheide telt in totaal 3.660 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in buurt Hoogerheide liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Woensdrecht
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Hoogerheide zijn er 3.065 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Hoogerheide.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 1.672 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de buurt Hoogerheide.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Hoogerheide. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Hoogerheide

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Hoogerheide. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Hoogerheide


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Woensdrecht bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Hoogerheide


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Hoogerheide.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Hoogerheide per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Hoogerheide:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20234.765695410
20224.850648382
20214.910629371
20204.905642378
20194.890626369
20184.895620365
20174.900613362
20164.915563332
20154.905550325
20144.900544321
20134.866540319

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Hoogerheide als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 81%, herkomst uit Europese landen: 12% en herkomst uit landen buiten Europa: 7% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 85%, herkomst uit Europa: 9,4% en herkomst van buiten Europa: 5,6%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Woensdrecht naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Hoogerheide
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Hoogerheide in 2022 zijn Westers (755 inwoners) en Overig (160 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Hoogerheide: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Hoogerheide.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Hoogerheide. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Woensdrecht:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Woensdrecht. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de buurt Hoogerheide.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de buurt Hoogerheide:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement1.810670
Tussenwoning2.490870
Hoekwoning2.7801.070
Twee onder één kap woning3.0101.220
Vrijstaande woning3.6701.540
Huurwoning2.110810
Eigen woning3.1101.200

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Hoogerheide zijn C (716 adressen) en A (633 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Hoogerheide. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de buurt Hoogerheide: 716 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Woensdrecht bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Hoogerheide voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Hoogerheide voor 2023:

DichtheidNederlandBuurt Hoogerheide
Bevolking5333.071
Adressen2.0551.062
Autos2651.654

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de buurt Hoogerheide ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 19 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Hoogerheide.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Hoogerheide. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Hoogerheide vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureaus in de buurt Hoogerheide

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de buurt Hoogerheide. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 2 stembureaus in de buurt Hoogerheide.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de buurt Hoogerheide.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 22 stembureaus in de gemeente Woensdrecht en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Woensdrecht. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Woensdrecht.

Stembureaus Woensdrecht

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€29.300)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Hoogerheide.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Woensdrecht: Hoogerheide is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de buurt Hoogerheide is €29.300. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €34.700. Buurt Hoogerheide telt 4.900 inkomensontvangers op 5.865 inwoners totaal.
3% van de huishoudens in de buurt Hoogerheide heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Woensdrecht.

Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Bedrijfsvestigingen (525 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de buurt Hoogerheide (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de buurt Hoogerheide voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de buurt Hoogerheide zijn in totaal 525 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 525 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 520 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Hoogerheide. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de buurt Hoogerheide
Er zijn 101 elektrische auto’s in juli 2024 in de buurt Hoogerheide.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Hoogerheide op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 101 elektrische auto’s in de buurt Hoogerheide. Dit is het totaal aantal in juli 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Hoogerheide die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 3.376 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Hoogerheide in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Hoogerheide geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 4.576 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Hoogerheide (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 3.290 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Hoogerheide in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Hoogerheide geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Hoogerheide. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 185 misdrijven in de buurt Hoogerheide geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Hoogerheide, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Hoogerheide zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 2.349 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 39 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Hoogerheide 185 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Hoogerheide in 2023 zijn Ongevallen (weg) (29 delicten) en Horizontale fraude (27 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Hoogerheide.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 zijn er 22 misdrijven in de buurt Hoogerheide geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Hoogerheide met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Hoogerheide over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Woensdrecht.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 10,57 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Hoogerheide.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Hoogerheide.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Hoogerheide. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 7 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Hoogerheide.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Hoogerheide.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Hoogerheide genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 13 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Hoogerheide.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Hoogerheide.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
66% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de buurt Hoogerheide ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de buurt Hoogerheide per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
82% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Hoogerheide geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Hoogerheide. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Hoogerheide is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de buurt Hoogerheide.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Hoogerheide voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal525Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij10Aantal2023
B-F Nijverheid en energie90Aantal2023
G+I Handel en horeca110Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie20Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed35Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening95Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg90Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten70Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners5.865Aantal2023
Mannen2.865Aantal2023
Vrouwen3.005Aantal2023
0 tot 15 jaar750Aantal2023
15 tot 25 jaar555Aantal2023
25 tot 45 jaar1.230Aantal2023
45 tot 65 jaar1.605Aantal2023
65 jaar of ouder1.720Aantal2023
Ongehuwd2.205Aantal2023
Gehuwd2.725Aantal2023
Gescheiden430Aantal2023
Verweduwd505Aantal2023
Geboorte totaal45Aantal2022
Geboorte relatief7Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal75Aantal2022
Sterfte relatief13Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid3.071Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag1.410Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar1.810Aantal2022
Opleidingsniveau hoog960Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura145Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg12%Percentage2022
WMO cliënten630Aantal2022
WMO cliënten relatief107Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.740Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.810Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.490Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.780Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.010Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.670Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.110Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.110Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.060Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement670Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning870Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.070Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.220Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.540Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning810Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.200Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel829Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel1.002Aantal2024
Adressen met definitief energielabel1.829Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++4Aantal2024
Energielabels A+++31Aantal2024
Energielabels A++34Aantal2024
Energielabels A+16Aantal2024
Energielabels A633Aantal2024
Energielabels B373Aantal2024
Energielabels C716Aantal2024
Energielabels D419Aantal2024
Energielabels E233Aantal2024
Energielabels F265Aantal2024
Energielabels G107Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker16%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn44%percentage2022
Drinker79%percentage2022
Zware drinker8%percentage2022
Overmatige drinker6%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht41%percentage2022
Overgewicht59%percentage2022
Ernstig overgewicht19%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn40%percentage2022
Wekelijkse sporters45%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk37%percentage2022
Lopen naar school of werk14%percentage2022
Fietsen naar school of werk29%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam49%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam13%percentage2022
Emotioneel eenzaam29%percentage2022
Sociaal eenzaam36%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven89%percentage2020
Moeite met rondkomen17%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren7%percentage2020
Mist emotionele steun5%percentage2022
Vrijwilligerswerk19%percentage2022
Mantelzorger15%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)16%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)13%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid66%percentage2022
Niet-specifieke klachten58%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen36%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid37%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt33%percentage2022
Psychische klachten20%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht17%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht49%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden10%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie8%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie47%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken16%percentage2022
Gehoorbeperking6%percentage2020
Gezichtsbeperking6%percentage2020
Mobiliteitsbeperking11%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen18%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal2.725Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens900Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen990Aantal2023
Huishoudens met kinderen830Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,10Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie63%Percentage2022
Percentage werknemers87%Percentage2022
Percentage zelfstandigen13%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers4.900Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€34.700Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€29.300Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen41%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen16%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar34%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen39%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen16%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen2,30%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,0%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum5,1%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum8,5%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€161x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand70Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO210Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW40Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW1.620Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland4.765Aantal2023
Herkomst buiten Nederland1.105Aantal2023
Herkomst Europa695Aantal2023
Herkomst buiten Europa410Aantal2023
Geboren in Nederland4.765Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa325Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa180Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa365Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa225Aantal2023
Autochtoon4.850Aantal2022
Westers totaal755Aantal2022
Niet-westers totaal275Aantal2022
Marokko30Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba25Aantal2022
Suriname25Aantal2022
Turkije30Aantal2022
Overig niet-westers160Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal62Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven22Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting33Aantal2023
Verkeersovertredingen35Aantal2023
Vernieling20Aantal2023
Overige misdrijven13Aantal2023
Totaal misdrijven185Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand8,60Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand4,10Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand8,60Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km15Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km9Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km16Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km24Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km5,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km11Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km18Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand3,70Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand3,70Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand8,20Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand4,90Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,60Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand1,70Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand1,80Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand3,90Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand8,70Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand8,80Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand18,40Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand44,70Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand9,90Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand10Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand10,00Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand18Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand12,90Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km15Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU08730000Code2023
RegionaamHoogerheideNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode08730000Code2023
Oppervlakte totaal191Aantal hectaren2023
Oppervlakte land191Aantal hectaren2023
Oppervlakte water0Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.062Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal3.660Aantal2024
Adressen met postcode3.606Aantal2024
Adressen met woonfunctie3.065Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie28Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie28Aantal2024
Adressen met industriefunctie13Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie16Aantal2024
Adressen met logiesfunctie6Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie11Aantal2024
Adressen met sportfunctie7Aantal2024
Adressen met winkelfunctie82Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie450Aantal2024
Verblijfsobjecten3.660Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres2.979Aantal2024
Adressen met pand3.649Aantal2024
Percelen met adres2.289Aantal2024
Adressen met perceel3.660Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom3.660Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom3.065Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190015Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192534Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950118Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19701.672Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980394Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990327Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000190Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201060Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020105Aantal2024
Panden met adres 2020 en later64Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190016Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192538Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950120Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19701.705Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980399Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990430Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000281Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010143Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020295Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later222Aantal2024
Postcodegebied4631AD-4634TKNaam2024
Meest voorkomende postcode4631Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade1Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade18Aantal2022
Verkeersongevallen totaal19Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal3.160Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine2.690Aantal2023
Personenautos - overige brandstof470Aantal2023
Personenautos per huishouden1,16Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte1.654Aantal2023
Motorfietsen315Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad2.832Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€303.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning84%Percentage2023
Percentage meergezinswoning16%Percentage2023
Percentage bewoond95%Percentage2023
Percentage onbewoond5%Percentage2023
Koopwoningen63%Percentage2023
Huurwoningen totaal37%Percentage2023
In bezit woningcorporatie28%Percentage2023
In bezit overige verhuurders9%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200086%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200014%Percentage2023
Appartement629Aantal2024
Tussen of geschakelde woning933Aantal2024
Hoekwoning555Aantal2024
Tweeonder1kap359Aantal2024
Vrijstaande woning589Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.595Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Woensdrecht. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Hoogerheide: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Hoogerheide
Tabel met 3.660 adressen in de buurt Hoogerheide.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Hoogerheide. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Woensdrecht.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Aalbersestraat1 t/m 924631CC t/m 4631CGHoogerheide67
Antwerpsestraatweg1 t/m 94631NK t/m 4631NLHoogerheide8
Arendsberg1 t/m 194631VAHoogerheide10
Binnenweg1 t/m 334631LN t/m 4631LPHoogerheide29
Bloemenlaan52 t/m 644631ADHoogerheide7
Blériotlaan1 t/m 474631HT t/m 4631HVHoogerheide41
Burg Moorsstraat1 t/m 544631EC t/m 4631EDHoogerheide54
Buys Ballotstraat1 t/m 464631GV t/m 4631GWHoogerheide32
Cameronlaan1 t/m 124631NWHoogerheide10
Canadalaan3 t/m 394631NT t/m 4631NVHoogerheide33
Couwenberghstraat1 t/m 284631CVHoogerheide24
Dennenlaan4 t/m 574631BE t/m 4631BHHoogerheide34
Dr de Bruijnlaan1 t/m 264631CWHoogerheide21
Duinhoefplein1 t/m 194631MCHoogerheide9
Duinstraat1 t/m 704631KR t/m 4631KVHoogerheide67
Duintjesplein1 t/m 74631EGHoogerheide7
Edward Jennerstraat1 t/m 474631LAHoogerheide24
Flemingstraat1 t/m 164631LJHoogerheide26
Fokkerlaan1 t/m 374631JM t/m 4631JNHoogerheide36
Garry Horselaan1 t/m 94631NSHoogerheide8
Geyssendorfferlaan1 t/m 294631HWHoogerheide16
Gravesandestraat1 t/m 294631HA t/m 4631HBHoogerheide24
Griblingstraat1 t/m 20-Hoogerheide11
Hamiltonlaan1 t/m 224631NX t/m 4631NZHoogerheide18
Haviksberg4 t/m 554631VBHoogerheide4
Heideduinstede1 t/m 214631MAHoogerheide21
Heistraat1 t/m 174631KW t/m 4631KXHoogerheide72
Hof van Holland2 t/m 384631VZHoogerheide31
Hugo de Grootstraat1 t/m 284631GJHoogerheide29
Huijbergseweg1 t/m 834631GC t/m 4631GHHoogerheide72
Huijgensstraat1 t/m 1494631GK t/m 4631GRHoogerheide132
IJsberg14634TKWoensdrecht1
Jan van der Heijdenstr1 t/m 214631NHHoogerheide14
Jannekespadje--Hoogerheide0
Javaplein--Hoogerheide0
Jef Adriaansenstraat1 t/m 284631EEHoogerheide22
KLM laan1 t/m 2404631JT t/m 4631JXHoogerheide158
Kamerlingh Onnesstraat1 t/m 464631GS t/m 4631GTHoogerheide49
Keesomstraat1 t/m 504631GX t/m 4631GZHoogerheide43
Kloosterstraat1 t/m 404631KE t/m 4631KGHoogerheide41
Kromstraat1 t/m 74631KHHoogerheide7
Laan Olieslagers1 t/m 684631JE t/m 4631JHHoogerheide43
Lindberghlaan1 t/m 244631JC t/m 4631JDHoogerheide23
Lorentzstraat1 t/m 74631HC t/m 4631HDHoogerheide5
Maststraat1 t/m 784631EP t/m 4631ESHoogerheide57
Matthias Wolffstraat1 t/m 144631KDHoogerheide13
Meulenblock1 t/m 544631ZZHoogerheide46
Mgr Ariensstraat1 t/m 454631EK t/m 4631ELHoogerheide35
Mgr Frenckenstraat1 t/m 254631EJHoogerheide21
Mgr Nolensstraat1 t/m 614631BM t/m 4631BRHoogerheide58
Mgr Poelsstraat1 t/m 914631CA t/m 4631CBHoogerheide63
Minckelersweg1 t/m 1224631HG t/m 4631HMHoogerheide71
Molenstraat1 t/m 354631EM t/m 4631ENHoogerheide28
Nieuweweg2 t/m 574631TC t/m 4631TGHoogerheide47
Norbartstraat1 t/m 274631BSHoogerheide24
Olympialaan1 t/m 54631CLHoogerheide5
Onderstal2 t/m 484631NN t/m 4631NRHoogerheide51
Oostlaan1 t/m 1194631GNHoogerheide80
Ossendrechtseweg1 t/m 994631BA t/m 4631BDHoogerheide92
Oude Hof2 t/m 84631BTHoogerheide4
Ouwe Raedthuysplein2 t/m 914631VXHoogerheide80
Parmentierlaan1 t/m 314631JP t/m 4631JRHoogerheide31
Past van Roesselstraat1 t/m 454631ET t/m 4631EVHoogerheide47
Pasteurstraat1 t/m 514631LD t/m 4631LGHoogerheide36
Paus Leo XIIIestraat2 t/m 184631EHHoogerheide11
Philomenahof5 t/m 354631NMHoogerheide13
Plantagelaan1 t/m 134631CSHoogerheide12
Platengastraat1 t/m 24631KZHoogerheide2
Plesmanlaan1 t/m 614631JJ t/m 4631JLHoogerheide46
Pr Bernhardstraat1 t/m 454631LL t/m 4631LMHoogerheide34
Pr Clausstraat1 t/m 114631LZHoogerheide11
Pr Hendrikstraat10 t/m 554631KA t/m 4631KCHoogerheide48
Putseweg1 t/m 1354631CH t/m 4631CPHoogerheide113
Raadhuisstraat1 t/m 1394631NA t/m 4631NJHoogerheide334
Robert Kochstraat2 t/m 644631LKHoogerheide41
Rubertstraat1 t/m 384631EA t/m 4631EBHoogerheide38
Schapendreef1 t/m 344631BK t/m 4631BLHoogerheide30
Semmelweissstraat2 t/m 364631LBHoogerheide18
Smirnofflaan1 t/m 964631JSHoogerheide57
Sondermanlaan1 t/m 734631JA t/m 4631JBHoogerheide48
Sportlaan2 t/m 84631CRHoogerheide10
St Lucasplein1 t/m 1324631LH t/m 4631LRHoogerheide102
Suijkerbuijkstraat1 t/m 504631EW t/m 4631EXHoogerheide76
Torontolaan1 t/m 264631TA t/m 4631TBHoogerheide20
Trefpunt1 t/m 37-Hoogerheide29
Uilenberg2 t/m 684631VCHoogerheide34
Verlengde Duinstraat1 t/m 774631HN t/m 4631HSHoogerheide45
Wouwbaan1 t/m 1064631KJ t/m 4631RVHoogerheide91
Zuidakkers--Hoogerheide0
de Tulp394631AJHoogerheide1
de Wilg1 t/m 564631DC t/m 4631DDHoogerheide13
op d’Hei3 t/m 124631LXHoogerheide10
van Houtenstraat1 t/m 374631BZHoogerheide32
van Weerden Poelmanlaan1 t/m 224631JZHoogerheide18
van de Moerstraat1 t/m 74631CXHoogerheide4
van der Dilftstraat1 t/m 434631GA t/m 4631GBHoogerheide24
van der Meulenplein2 t/m 304631CZHoogerheide15
van ’t Hoffstraat2 t/m 164631HEHoogerheide8

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 98 openbare ruimtes en 3.660 adressen in de buurt Hoogerheide. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 9 juli 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definities van de soorten openbare ruimtes.

De BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Adressen Woensdrecht
Tabelgebruik:

 • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
 • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
 • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
 • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Hoogerheide. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Hoogerheide ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek46313605
Postcode numeriek46341
WoonkernHoogerheide3659
WoonkernWoensdrecht1
WoonplaatsHoogerheide3662
WoonplaatsWoensdrecht1
WijkHoogerheide en Woensdrecht3663
GemeenteWoensdrecht3663
ProvincieNoord-Brabant3663
WaterschapWaterschap Brabantse Delta3663
LandNederland3663

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Hoogerheide ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Hoogerheide dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Hoogerheide ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Hoogerheide en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven