Statistieken buurt Ind.terrein Kanaalzone Noord

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Ind.terrein Kanaalzone Noord in de gemeente Tilburg. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Ind.terrein Kanaalzone Noord in de gemeente Tilburg. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Ind.terrein Kanaalzone Noord telt 100 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Ind.terrein Kanaalzone Noord.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Ind.terrein Kanaalzone Noord:

JaarAantal inwoners de buurt Ind.terrein Kanaalzone Noord% verschil
2023100-20%
20221258,7%
20211150%
20201159,5%
2019105-12%
201812020%
2017100-4,76%
20161050%
20151058,2%
201497-7,6%
2013105geen data

De bevolking van de buurt Ind.terrein Kanaalzone Noord is met 5 personen gedaald van 105 personen in 2013 tot 100 personen in 2023 (dat is een daling van 4,76%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was -0 personen (0,16%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Tilburg.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Ind.terrein Kanaalzone Noord:

In 2013 waren er 105 inwoners in de buurt Ind.terrein Kanaalzone Noord. In 2014 is het aantal gedaald tot 97 personen. Dit is een daling van 8 (-7,6%) ten opzichte van 2013. Het aantal van 97 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2022 is het aantal gestegen tot 125 personen. De stijging ten opzichte van 2014 is 28 (29%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2021) is 10 (8,7%). Het aantal van 125 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2023 waren er 100 inwoners in de buurt Ind.terrein Kanaalzone Noord.

Over de buurt Ind.terrein Kanaalzone Noord

Buurt Ind.terrein Kanaalzone Noord heeft afgerond een totale oppervlakte van 27 hectare, waarvan 24 land en 2 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 3.252 adressen per km2. Er wonen 55 huishoudens in de buurt Ind.terrein Kanaalzone Noord. Postcode 5046 is de meest voorkomende postcode in de buurt Ind.terrein Kanaalzone Noord. De buurt Ind.terrein Kanaalzone Noord ligt binnen Kanaalzone in de gemeente Tilburg.

De gemeente Tilburg (gemeentecode GM0855) is bij een gemeentelijke herindeling in 2021 groter geworden vanuit de gemeente Haaren. Hierbij is de gemeente Haaren voor 10% naar de nieuwe gemeente Tilburg overgegaan. De voormalige gemeente Haaren ging verder naar de gemeenten Oisterwijk, Vught en Boxtel. De gegevens van de buurt Ind.terrein Kanaalzone Noord voor de jaren 2013 tot en met 2016 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Ind.terrein Kanaalzone Noord
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Kanaalzone met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Ind.terrein Kanaalzone Noord, 2: Smariusterrein, 3: Ind.terrein Kanaalzone Noord-Oost, 4: Melis Stokestraat, 5: Ind.terrein Kanaalzone Oost, 6: Ind.terrein Kanaalzone Zuid, 7: Kanaalzone Bosscheweg.

Woningkenmerken
Er zijn 54 woningen in de buurt Ind.terrein Kanaalzone Noord.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Tilburg in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Ind.terrein Kanaalzone Noord was €324.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Ind.terrein Kanaalzone Noord.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Ind.terrein Kanaalzone Noord:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Ind.terrein Kanaalzone Noord% verschil
2023€324.00023%
2022€263.0006,5%
2021€247.0007,4%
2020€230.0008%
2019€213.0008,7%
2018€196.000-1,51%
2017€199.0000%
2016€199.0000,51%
2015€198.000-2,94%
2014€204.000-4,67%
2013€214.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Ind.terrein Kanaalzone Noord is met €110.000 gestegen van €214.000 in 2013 tot €324.000 in 2023 (dat is een groei van 51%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €11.000 (4,51%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Tilburg.

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Ind.terrein Kanaalzone Noord is €324.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 10% en er zijn 54 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Brabant (bruin), gemeente Tilburg (geel), 4 woonplaatsen (groen), wijk Kanaalzone (oranje) en 6 buurten (blauw). De buurt Ind.terrein Kanaalzone Noord wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de buurt Ind.terrein Kanaalzone Noord: er zijn 19 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Ind.terrein Kanaalzone Noord.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 180 totaal in de buurt Ind.terrein Kanaalzone Noord

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De buurt Ind.terrein Kanaalzone Noord telt in totaal 180 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in buurt Ind.terrein Kanaalzone Noord liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Tilburg
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Ind.terrein Kanaalzone Noord zijn er 74 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel industriefunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Ind.terrein Kanaalzone Noord.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 33 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de buurt Ind.terrein Kanaalzone Noord.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Ind.terrein Kanaalzone Noord. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Ind.terrein Kanaalzone Noord

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Ind.terrein Kanaalzone Noord. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Ind.terrein Kanaalzone Noord


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Tilburg bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Ind.terrein Kanaalzone Noord


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Ind.terrein Kanaalzone Noord.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Ind.terrein Kanaalzone Noord per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Ind.terrein Kanaalzone Noord:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
2023702010
2022902312
2021852010
202090178
2019752010
2018802713
2017652312
2016692412
2015732110
201475137
201382147

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Ind.terrein Kanaalzone Noord als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 70%, herkomst uit Europese landen: 20% en herkomst uit landen buiten Europa: 10% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 80%, herkomst uit Europa: 14% en herkomst van buiten Europa: 6,8%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Tilburg naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Ind.terrein Kanaalzone Noord
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Ind.terrein Kanaalzone Noord in 2022 zijn Westers (25 inwoners) en Turkije (5 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Ind.terrein Kanaalzone Noord: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Ind.terrein Kanaalzone Noord.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Ind.terrein Kanaalzone Noord. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Tilburg:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Tilburg. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Ind.terrein Kanaalzone Noord zijn C (19 adressen) en A (16 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Ind.terrein Kanaalzone Noord. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de buurt Ind.terrein Kanaalzone Noord: 19 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Tilburg bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 18 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Ind.terrein Kanaalzone Noord.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Ind.terrein Kanaalzone Noord. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Ind.terrein Kanaalzone Noord vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Ind.terrein Kanaalzone Noord.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Ind.terrein Kanaalzone Noord voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Ind.terrein Kanaalzone Noord ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureau Woonzorgcentrum de Heikant in Tilburg

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in Stembureau Woonzorgcentrum de Heikant in Tilburg is uitgebracht. Er was bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 geen stembureau binnen de buurt Ind.terrein Kanaalzone Noord. Stembureau Woonzorgcentrum de Heikant in Tilburg is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van de buurt Ind.terrein Kanaalzone Noord ligt. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Tilburg.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Woonzorgcentrum de Heikant in Tilburg bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 20 partijen waarop bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 bij het stembureau Stembureau Woonzorgcentrum de Heikant in Tilburg stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 169 stembureaus in de gemeente Tilburg en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Tilburg. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Tilburg.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€28.500)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Ind.terrein Kanaalzone Noord.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Kanaalzone (Ind.terrein Kanaalzone Noord is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Kanaalzone is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Ind.terrein Kanaalzone Noord is €28.500. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €32.000. Buurt Ind.terrein Kanaalzone Noord telt 100 inkomensontvangers op 100 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
0% procent van de huishoudens in buurt Ind.terrein Kanaalzone Noord heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Kanaalzone (Ind.terrein Kanaalzone Noord is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Kanaalzone is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (110 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Ind.terrein Kanaalzone Noord (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Ind.terrein Kanaalzone Noord zijn in totaal 110 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Ind.terrein Kanaalzone Noord. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juni 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de buurt Ind.terrein Kanaalzone Noord
Er zijn 2 elektrische auto’s in juni 2024 in de buurt Ind.terrein Kanaalzone Noord.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Ind.terrein Kanaalzone Noord op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 2 elektrische auto’s in de buurt Ind.terrein Kanaalzone Noord. Dit is het totaal aantal in juni 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Ind.terrein Kanaalzone Noord die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 156 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Ind.terrein Kanaalzone Noord in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Ind.terrein Kanaalzone Noord geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 189 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Ind.terrein Kanaalzone Noord (in juni 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 135 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Ind.terrein Kanaalzone Noord in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Ind.terrein Kanaalzone Noord geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Ind.terrein Kanaalzone Noord. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 17 juni 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 51 misdrijven in de buurt Ind.terrein Kanaalzone Noord geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Ind.terrein Kanaalzone Noord, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of december 2022 tot en met mei 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Ind.terrein Kanaalzone Noord zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 510 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 30 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Ind.terrein Kanaalzone Noord 51 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Ind.terrein Kanaalzone Noord in 2023 zijn Overige vermogensdelicten (14 delicten) en Diefstal af/uit/van ov. voertuigen (6 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Ind.terrein Kanaalzone Noord.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In mei 2024 zijn er geen misdrijven in de buurt Ind.terrein Kanaalzone Noord geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Ind.terrein Kanaalzone Noord met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Ind.terrein Kanaalzone Noord over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Tilburg.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 300,00 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Ind.terrein Kanaalzone Noord.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Ind.terrein Kanaalzone Noord.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Ind.terrein Kanaalzone Noord. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 0 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Ind.terrein Kanaalzone Noord.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Ind.terrein Kanaalzone Noord.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Ind.terrein Kanaalzone Noord genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 16 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Ind.terrein Kanaalzone Noord.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Ind.terrein Kanaalzone Noord.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
69% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de buurt Ind.terrein Kanaalzone Noord ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de buurt Ind.terrein Kanaalzone Noord per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
82% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de buurt Ind.terrein Kanaalzone Noord geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Ind.terrein Kanaalzone Noord. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Ind.terrein Kanaalzone Noord is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de buurt Ind.terrein Kanaalzone Noord.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Ind.terrein Kanaalzone Noord voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal110Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2023
B-F Nijverheid en energie15Aantal2023
G+I Handel en horeca40Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie5Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed10Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening20Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg10Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten10Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners100Aantal2023
Mannen55Aantal2023
Vrouwen45Aantal2023
0 tot 15 jaar10Aantal2023
15 tot 25 jaar20Aantal2023
25 tot 45 jaar40Aantal2023
45 tot 65 jaar30Aantal2023
65 jaar of ouder10Aantal2023
Ongehuwd60Aantal2023
Gehuwd25Aantal2023
Gescheiden10Aantal2023
Verweduwd5Aantal2023
Geboorte totaal0Aantal2022
Geboorte relatief0Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal0Aantal2022
Sterfte relatief16Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid417Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag20Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar50Aantal2022
Opleidingsniveau hoog20Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in naturageen dataAantalgeen data
Percentage jongeren met jeugdzorggeen dataPercentagegeen data
WMO cliënten10Aantal2022
WMO cliënten relatief80Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.360Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement3.140Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.930Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.600Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning0Gemiddeld in kWh2016
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.280Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.910Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.740Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.540Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement1.250Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.360Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.960Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning0Gemiddeld per m³2016
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.790Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.510Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.560Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2016
Adressen zonder energielabel101Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel20Aantal2024
Adressen met definitief energielabel59Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++2Aantal2024
Energielabels A++1Aantal2024
Energielabels A+2Aantal2024
Energielabels A16Aantal2024
Energielabels B6Aantal2024
Energielabels C19Aantal2024
Energielabels D7Aantal2024
Energielabels E6Aantal2024
Energielabels F8Aantal2024
Energielabels G12Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker26%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn35%percentage2022
Drinker82%percentage2022
Zware drinker14%percentage2022
Overmatige drinker10%percentage2022
Ondergewicht3%percentage2022
Normaal gewicht46%percentage2022
Overgewicht51%percentage2022
Ernstig overgewicht18%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn46%percentage2022
Wekelijkse sporters53%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk53%percentage2022
Lopen naar school of werk22%percentage2022
Fietsen naar school of werk43%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam50%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam15%percentage2022
Emotioneel eenzaam32%percentage2022
Sociaal eenzaam35%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven89%percentage2020
Moeite met rondkomen25%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren10%percentage2020
Mist emotionele steun7%percentage2022
Vrijwilligerswerk16%percentage2022
Mantelzorger11%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)12%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)9%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid69%percentage2022
Niet-specifieke klachten55%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen31%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid31%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt30%percentage2022
Psychische klachten26%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht18%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht47%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden14%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie13%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie52%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken25%percentage2022
Gehoorbeperking5%percentage2020
Gezichtsbeperking6%percentage2020
Mobiliteitsbeperking8%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen14%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal55Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens30Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen10Aantal2023
Huishoudens met kinderen15Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte1,70Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatiegeen dataPercentagegeen data
Percentage werknemersgeen dataPercentagegeen data
Percentage zelfstandigengeen dataPercentagegeen data
Aantal inkomensontvangers100Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€32.000Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€28.500Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen36%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen20%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar52%Percentage2016
40% huishoudens met laagste inkomen0%Percentage2016
20% huishoudens met hoogste inkomen0%Percentage2016
Huishoudens met een laag inkomen0%Percentage2016
Huishoudens onder of rond sociaal minimum0%Percentage2016
Huishoudens tot 110% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 120% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Mediaan vermogen van particuliere huishoudensgeen datax 1.000 Euro geen data
Personen per soort uitkering - Bijstand0Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO10Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW0Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW10Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland70Aantal2023
Herkomst buiten Nederland30Aantal2023
Herkomst Europa20Aantal2023
Herkomst buiten Europa10Aantal2023
Geboren in Nederland70Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa5Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa10Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa15Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa0Aantal2023
Autochtoon90Aantal2022
Westers totaal25Aantal2022
Niet-westers totaal10Aantal2022
Marokko0Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2022
Suriname0Aantal2022
Turkije5Aantal2022
Overig niet-westers0Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal30Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven6Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting4Aantal2023
Verkeersovertredingen7Aantal2023
Vernieling4Aantal2023
Overige misdrijven0Aantal2023
Totaal misdrijven51Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km16Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km31Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km23Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km44Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km80Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km149Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km15Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km26Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km95Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km10Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km78Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km179Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km48Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km160Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km9,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km17Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km44Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km29Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km54Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km16Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km33Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km17Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km30Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km19Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km15Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km9Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,20Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,20Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand4,80Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand2,00Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,10Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand3,10Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand4,40Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand5,20Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,30Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand3,90Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand2,90Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand2,90Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand5,10Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km13Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand3Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand3,30Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand3Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km42Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU08552902Code2023
RegionaamInd.terrein Kanaalzone NoordNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode08552902Code2023
Oppervlakte totaal27Aantal hectaren2023
Oppervlakte land24Aantal hectaren2023
Oppervlakte water2Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid3.252Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal180Aantal2024
Adressen met postcode179Aantal2024
Adressen met woonfunctie56Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie2Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie0Aantal2024
Adressen met industriefunctie74Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie40Aantal2024
Adressen met logiesfunctie2Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie0Aantal2024
Adressen met sportfunctie2Aantal2024
Adressen met winkelfunctie6Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie13Aantal2024
Verblijfsobjecten180Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres120Aantal2024
Adressen met pand177Aantal2024
Percelen met adres102Aantal2024
Adressen met perceel180Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom180Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom56Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19000Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192513Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 195018Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 197033Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 198028Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 199011Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 20002Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 20107Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 20202Aantal2024
Panden met adres 2020 en later6Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19000Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192514Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 195030Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 197051Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 198034Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 199016Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20004Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 201019Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 20203Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later6Aantal2024
Postcodegebied5046AA-5046AWNaam2024
Meest voorkomende postcode5046Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk1Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade1Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade16Aantal2022
Verkeersongevallen totaal18Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal95Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine65Aantal2023
Personenautos - overige brandstof25Aantal2023
Personenautos per huishouden1,73Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte396Aantal2023
Motorfietsen15Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad54Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€324.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning76%Percentage2023
Percentage meergezinswoning24%Percentage2023
Percentage bewoond83%Percentage2023
Percentage onbewoond17%Percentage2023
Koopwoningen54%Percentage2023
Huurwoningen totaal46%Percentage2023
In bezit woningcorporatie0%Percentage2023
In bezit overige verhuurders46%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200091%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 20009%Percentage2023
Appartement10Aantal2024
Tussen of geschakelde woning14Aantal2024
Hoekwoning9Aantal2024
Tweeonder1kap4Aantal2024
Vrijstaande woning19Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.124Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Tilburg. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Ind.terrein Kanaalzone Noord: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Ind.terrein Kanaalzone Noord
Tabel met 180 adressen in de buurt Ind.terrein Kanaalzone Noord.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Ind.terrein Kanaalzone Noord. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Tilburg.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Frans Mannaertsstraat1 t/m 145046AKTilburg9
Goirkekanaaldijk2 t/m 425046ATTilburg33
IJsselstraat2 t/m 165046AMTilburg16
Lovensekanaaldijk1 t/m 315046AV t/m 5046AWTilburg18
Maasstraat1 t/m 35046ARTilburg3
Merwedestraat8 t/m 165046ASTilburg5
Oude Lind1 t/m 455046ALTilburg28
Rijnstraat1 t/m 125046ANTilburg15
Ringbaan-Noord21 t/m 1975046AA t/m 5046ABTilburg50
Waalstraat2 t/m 125046APTilburg3

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 10 openbare ruimtes en 180 adressen in de buurt Ind.terrein Kanaalzone Noord. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definties van de soorten openbare ruimtes.

Adressen Tilburg
Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Ind.terrein Kanaalzone Noord. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Ind.terrein Kanaalzone Noord ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek5046179
WoonkernTilburg180
WoonplaatsTilburg180
WijkKanaalzone180
GemeenteTilburg180
StadsdeelOud-Noord180
ProvincieNoord-Brabant180
WaterschapWaterschap De Dommel180
LandNederland180

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Ind.terrein Kanaalzone Noord ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Ind.terrein Kanaalzone Noord dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Ind.terrein Kanaalzone Noord ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Ind.terrein Kanaalzone Noord en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven