Statistieken buurt Ind.terrein Loven Noord

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Ind.terrein Loven Noord. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Ind.terrein Loven Noord. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Ind.terrein Loven Noord telt 35 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Ind.terrein Loven Noord.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Ind.terrein Loven Noord:

JaarAantal inwoners de buurt Ind.terrein Loven Noord% verschil
2023350%
2022350%
2021350%
202035-22%
20194512%
20184014%
201735-7,9%
20163812%
201534-2,86%
2014352,94%
201334geen data

Het aantal inwoners in de buurt Ind.terrein Loven Noord is met 1 inwoner gegroeid van 34 inwoners in 2013 tot 35 inwoners in 2023 (dat is een stijging van 2,94%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 0 inwoners (0,85%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Tilburg.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Ind.terrein Loven Noord:

In 2013 telde de buurt Ind.terrein Loven Noord 34 inwoners. Het aantal van 34 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2015 was het aantal ook op het laagste punt van 34 inwoners. In 2019 is het aantal gestegen tot 45 inwoners. De stijging ten opzichte van 2015 is 11 (32%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2018) is 5 (12%). Het aantal van 45 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2023 waren er 35 inwoners in de buurt Ind.terrein Loven Noord.

Over de buurt Ind.terrein Loven Noord

Buurt Ind.terrein Loven Noord heeft afgerond een totale oppervlakte van 157 hectare, waarvan 143 land en 14 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 481 adressen per km2. Er wonen 10 huishoudens in de buurt Ind.terrein Loven Noord. Postcode 5015 is de meest voorkomende postcode in de buurt Ind.terrein Loven Noord. {regionaammetsoortlidwoordhoofdletter} ligt binnen {wijknaam} in de gemeente Tilburg.

De gemeente Tilburg (gemeentecode GM0855) is bij een gemeentelijke herindeling in 2021 groter geworden vanuit de gemeente Haaren. Hierbij is de gemeente Haaren voor 10% naar de nieuwe gemeente Tilburg overgegaan. De voormalige gemeente Haaren ging verder naar de gemeenten Oisterwijk, Vught en Boxtel. De gegevens van de buurt Ind.terrein Loven Noord voor de jaren 2013 tot en met 2016 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Ind.terrein Loven Noord
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Ind.terrein Loven met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Ind.terrein Loven Noord, 2: Ind.terrein Loven Zuid.

Woningkenmerken
Er zijn 15 woningen in de buurt Ind.terrein Loven Noord.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Tilburg in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Ind.terrein Loven Noord was €47.083 in 2013.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Ind.terrein Loven Noord.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Ind.terrein Loven Noord:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Ind.terrein Loven Noord% verschil
2016€43.5421,46%
2015€42.9176,2%
2014€40.417-14%
2013€47.083geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Ind.terrein Loven Noord is met €3.541 afgenomen van €47.083 in 2013 tot €43.542 in 2016 (dat is een afname van 7,5%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2016 was €-1.180 (-2,17%).

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Tilburg.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Tilburg.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Ind.terrein Loven Noord is €43.542, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 14% en er zijn 15 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Brabant (bruin), gemeente Tilburg (geel), 4 woonplaatsen (groen), wijk Ind.terrein Loven (oranje) en buurt (blauw). De buurt Ind.terrein Loven Noord wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de buurt Ind.terrein Loven Noord: er zijn 13 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Ind.terrein Loven Noord.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 278 totaal in de buurt Ind.terrein Loven Noord

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De buurt Ind.terrein Loven Noord telt in totaal 278 adressen, met 277 verblijfsobjecten en 1 ligplaats (er zijn geen standplaatsen). Alle adressen in buurt Ind.terrein Loven Noord liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Tilburg
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Ind.terrein Loven Noord zijn er 179 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel industriefunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Ind.terrein Loven Noord.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 63 panden uit de bouwperiode 1970-1980 in de buurt Ind.terrein Loven Noord.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Ind.terrein Loven Noord. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Ind.terrein Loven Noord

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Ind.terrein Loven Noord. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Ind.terrein Loven Noord


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Tilburg bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Ind.terrein Loven Noord


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Ind.terrein Loven Noord.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Ind.terrein Loven Noord per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Ind.terrein Loven Noord:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
202320105
20222573
20212573
20202573
20193573
201825105
201720105
20162395
20152611
2014611
2013610

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Ind.terrein Loven Noord als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 57%, herkomst uit Europese landen: 29% en herkomst uit landen buiten Europa: 14% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 86%, herkomst uit Europa: 14% en herkomst van buiten Europa: 0%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Tilburg naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Ind.terrein Loven Noord
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Ind.terrein Loven Noord in 2022 zijn Westers (10 inwoners) en Marokko (0 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Ind.terrein Loven Noord: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Ind.terrein Loven Noord.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Ind.terrein Loven Noord. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Tilburg:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Tilburg. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Ind.terrein Loven Noord zijn A (80 adressen) en C (33 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Ind.terrein Loven Noord. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de buurt Ind.terrein Loven Noord: 80 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Tilburg bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 10 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Ind.terrein Loven Noord.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Ind.terrein Loven Noord. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Ind.terrein Loven Noord vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Ind.terrein Loven Noord.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Ind.terrein Loven Noord voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Ind.terrein Loven Noord ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureau 2College Cobbenhagen in Tilburg

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in Stembureau 2College Cobbenhagen in Tilburg is uitgebracht. Er was bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 geen stembureau binnen de buurt Ind.terrein Loven Noord. Stembureau 2College Cobbenhagen in Tilburg is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van de buurt Ind.terrein Loven Noord ligt. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Tilburg.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau 2College Cobbenhagen in Tilburg bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. De grafiek toont de 17 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 22 partijen waarop bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 bij het stembureau Stembureau 2College Cobbenhagen in Tilburg stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 169 stembureaus in de gemeente Tilburg en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Tilburg. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Tilburg.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€4.924)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Ind.terrein Loven Noord.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Ind.terrein Loven (Ind.terrein Loven Noord is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Ind.terrein Loven is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Ind.terrein Loven Noord is €4.924. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €5.973. Buurt Ind.terrein Loven Noord telt 0 inkomensontvangers op 35 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
1,23% procent van de huishoudens in buurt Ind.terrein Loven Noord heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Ind.terrein Loven (Ind.terrein Loven Noord is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Ind.terrein Loven is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (220 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Ind.terrein Loven Noord (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Ind.terrein Loven Noord zijn in totaal 220 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Ind.terrein Loven Noord. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de buurt Ind.terrein Loven Noord
Er zijn 17 elektrische auto’s in mei 2024 in de buurt Ind.terrein Loven Noord.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Ind.terrein Loven Noord op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 17 elektrische auto’s in de buurt Ind.terrein Loven Noord. Dit is het totaal aantal in mei 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Ind.terrein Loven Noord die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 258 voertuigen met ‘diesel’ als energiebron in de buurt Ind.terrein Loven Noord in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Ind.terrein Loven Noord geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 509 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Ind.terrein Loven Noord (in mei 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 237 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Ind.terrein Loven Noord in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Ind.terrein Loven Noord geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Ind.terrein Loven Noord. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 46 misdrijven in de buurt Ind.terrein Loven Noord geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Ind.terrein Loven Noord, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2022 tot en met april 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Ind.terrein Loven Noord zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 559 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 28 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Ind.terrein Loven Noord 46 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Ind.terrein Loven Noord in 2023 zijn Overige vermogensdelicten (12 delicten) en Ongevallen (weg) (6 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Ind.terrein Loven Noord.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2024 zijn er 3 misdrijven in de buurt Ind.terrein Loven Noord geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Ind.terrein Loven Noord met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Ind.terrein Loven Noord over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Tilburg.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 771,43 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Ind.terrein Loven Noord.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Ind.terrein Loven Noord.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Ind.terrein Loven Noord. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 29 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Ind.terrein Loven Noord.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Ind.terrein Loven Noord.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Ind.terrein Loven Noord genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 0 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Ind.terrein Loven Noord.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Ind.terrein Loven Noord.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de buurt Ind.terrein Loven Noord. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
84% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de buurt Ind.terrein Loven Noord geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Ind.terrein Loven Noord. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Ind.terrein Loven Noord is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
53% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de buurt Ind.terrein Loven Noord heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Ind.terrein Loven Noord. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Ind.terrein Loven Noord is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
55% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Ind.terrein Loven Noord sport minimaal 1 keer per week.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Ind.terrein Loven Noord. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Ind.terrein Loven Noord is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
83% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Ind.terrein Loven Noord heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Ind.terrein Loven Noord. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Ind.terrein Loven Noord is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
12% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de buurt Ind.terrein Loven Noord heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Ind.terrein Loven Noord. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Ind.terrein Loven Noord is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
49% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Ind.terrein Loven Noord heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Ind.terrein Loven Noord. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Ind.terrein Loven Noord is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
46% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Ind.terrein Loven Noord voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Ind.terrein Loven Noord. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Ind.terrein Loven Noord is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
90% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de buurt Ind.terrein Loven Noord heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Ind.terrein Loven Noord. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Ind.terrein Loven Noord is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
24% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de buurt Ind.terrein Loven Noord doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Ind.terrein Loven Noord. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Ind.terrein Loven Noord is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Ind.terrein Loven Noord voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal220Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2023
B-F Nijverheid en energie50Aantal2023
G+I Handel en horeca75Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie30Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed25Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening35Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg5Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten0Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners35Aantal2023
Mannen20Aantal2023
Vrouwen20Aantal2023
0 tot 15 jaar5Aantal2023
15 tot 25 jaar10Aantal2023
25 tot 45 jaar10Aantal2023
45 tot 65 jaar10Aantal2023
65 jaar of ouder5Aantal2023
Ongehuwd20Aantal2023
Gehuwd15Aantal2023
Gescheiden5Aantal2023
Verweduwd0Aantal2023
Geboorte totaal0Aantal2022
Geboorte relatief29Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal0Aantal2022
Sterfte relatief0Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid24Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag10Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar10Aantal2022
Opleidingsniveau hoog10Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in naturageen dataAantalgeen data
Percentage jongeren met jeugdzorggeen dataPercentagegeen data
WMO cliëntengeen dataAantalgeen data
WMO cliënten relatiefgeen dataAantal per 1000 inwonersgeen data

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal4.780Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement0Gemiddeld in kWh2016
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning683Gemiddeld in kWh2016
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning694Gemiddeld in kWh2016
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning679Gemiddeld in kWh2016
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.550Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning5.740Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning4.180Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.750Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement0Gemiddeld per m³2016
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning310Gemiddeld per m³2016
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning417Gemiddeld per m³2016
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning350Gemiddeld per m³2016
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.620Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.370Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.980Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2016
Adressen zonder energielabel126Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel67Aantal2024
Adressen met definitief energielabel85Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++1Aantal2024
Energielabels A++6Aantal2024
Energielabels A+6Aantal2024
Energielabels A80Aantal2024
Energielabels B16Aantal2024
Energielabels C33Aantal2024
Energielabels D3Aantal2024
Energielabels E2Aantal2024
Energielabels F2Aantal2024
Energielabels G3Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn37%percentage2020
Drinker84%percentage2020
Zware drinker11%percentage2020
Overmatige drinker7%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht46%percentage2020
Overgewicht53%percentage2020
Ernstig overgewicht18%percentage2020
Roker19%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn52%percentage2020
Wekelijkse sporters52%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk44%percentage2020
Lopen naar school of werk26%percentage2020
Fietsen naar school of werk31%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam44%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam12%percentage2020
Emotioneel eenzaam26%percentage2020
Sociaal eenzaam30%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven90%percentage2020
Moeite met rondkomen15%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren6%percentage2020
Vrijwilligerswerk24%percentage2020
Mantelzorger15%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)geen datapercentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)geen datapercentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid81%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen28%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid27%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt26%percentage2020
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking5%percentage2020
Mobiliteitsbeperking7%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen12%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie46%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie7%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken17%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal10Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens0Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen5Aantal2023
Huishoudens met kinderen5Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte3,10Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatiegeen dataPercentagegeen data
Percentage werknemersgeen dataPercentagegeen data
Percentage zelfstandigengeen dataPercentagegeen data
Aantal inkomensontvangers0Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€5.973Gemiddeld in Euro2016
Gemiddeld inkomen per inwoner€4.924Gemiddeld in Euro2016
40% personen met laagste inkomen7,8%Percentage2016
20% personen met hoogste inkomen3,23%Percentage2016
Actieven 15-75 jaar12%Percentage2016
40% huishoudens met laagste inkomen6,4%Percentage2016
20% huishoudens met hoogste inkomen4,04%Percentage2016
Huishoudens met een laag inkomen1,43%Percentage2016
Huishoudens onder of rond sociaal minimum1,23%Percentage2016
Huishoudens tot 110% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 120% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Mediaan vermogen van particuliere huishoudensgeen datax 1.000 Euro geen data
Personen per soort uitkering - Bijstand0Aantal2016
Personen per soort uitkering - AO1Aantal2016
Personen per soort uitkering - WW0Aantal2016
Personen per soort uitkering - AOW2Aantal2016
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland20Aantal2023
Herkomst buiten Nederland15Aantal2023
Herkomst Europa10Aantal2023
Herkomst buiten Europa5Aantal2023
Geboren in Nederland20Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa5Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa5Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa10Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa0Aantal2023
Autochtoon25Aantal2022
Westers totaal10Aantal2022
Niet-westers totaal0Aantal2022
Marokko0Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2022
Suriname0Aantal2022
Turkije0Aantal2022
Overig niet-westers0Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal27Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven2Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting3Aantal2023
Verkeersovertredingen10Aantal2023
Vernieling3Aantal2023
Overige misdrijven1Aantal2023
Totaal misdrijven46Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km21Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand4,20Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand3,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand3,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km12Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km35Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km46Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km127Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand2,60Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km16Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km19Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km85Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km44Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km150Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km18Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km142Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand4Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km8,30Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km17Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km40Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km14Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km39Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km11Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km25Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km23Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km19Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km15Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km9Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand3,20Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,80Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand4,00Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand3,80Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,20Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand5,50Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,60Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand3,60Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand4,00Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand4,00Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand2,80Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,90Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand6,20Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km12Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand3,20Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand4Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand4,00Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand3Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km42Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand4Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU08554501Code2023
RegionaamInd.terrein Loven NoordNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode08554501Code2023
Oppervlakte totaal157Aantal hectaren2023
Oppervlakte land143Aantal hectaren2023
Oppervlakte water14Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid481Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal278Aantal2024
Adressen met postcode260Aantal2024
Adressen met woonfunctie15Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie1Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie0Aantal2024
Adressen met industriefunctie179Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie49Aantal2024
Adressen met logiesfunctie0Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie0Aantal2024
Adressen met sportfunctie0Aantal2024
Adressen met winkelfunctie3Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie43Aantal2024
Verblijfsobjecten277Aantal2024
Ligplaatsen1Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres225Aantal2024
Adressen met pand276Aantal2024
Percelen met adres202Aantal2024
Adressen met perceel278Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom277Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom1Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom15Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19000Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 19250Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 19500Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19709Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 198063Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 199052Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200036Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201042Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202014Aantal2024
Panden met adres 2020 en later9Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19000Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 19250Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 19500Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 197011Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 198074Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 199057Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 200044Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 201065Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202016Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later9Aantal2024
Postcodegebied5012BZ-5015TGNaam2024
Meest voorkomende postcode5015Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade1Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade9Aantal2022
Verkeersongevallen totaal10Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal140Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine75Aantal2023
Personenautos - overige brandstof65Aantal2023
Personenautos per huishouden14,00Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte98Aantal2023
Motorfietsen5Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad15Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€43.542Gemiddeld in Euro2016
Percentage eengezinswoning19%Percentage2016
Percentage meergezinswoning1%Percentage2016
Percentage bewoond19%Percentage2016
Percentage onbewoond2%Percentage2016
Koopwoningen18%Percentage2016
Huurwoningen totaal3%Percentage2016
In bezit woningcorporatie0%Percentage2016
In bezit overige verhuurders3%Percentage2016
Eigendom onbekend0%Percentage2016
Bouwjaar voor 200020%Percentage2016
Bouwjaar vanaf 20000%Percentage2016
Appartement0Aantal2024
Tussen of geschakelde woning0Aantal2024
Hoekwoning0Aantal2024
Tweeonder1kap2Aantal2024
Vrijstaande woning13Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.262Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Tilburg. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Ind.terrein Loven Noord: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Ind.terrein Loven Noord
Tabel met 278 adressen in de buurt Ind.terrein Loven Noord.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Ind.terrein Loven Noord. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Tilburg.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Andromedastraat2 t/m 95015AVTilburg6
Boogschutterstraat5 t/m 225015BW t/m 5015BXTilburg11
Centaurusweg5 t/m 1505015TA t/m 5015TCTilburg57
Gelrebaan--Tilburg0
Geminiweg2 t/m 555015BPTilburg10
Industriehaven--Tilburg0
Jules Verneweg39 t/m 1335015BG t/m 5015BMTilburg46
Kapitein Hatterasstraat1 t/m 95015BBTilburg45
Orionstraat1 t/m 555015BRTilburg11
Pegasusweg1 t/m 85015BZTilburg6
Siriusstraat2 t/m 1285015BTTilburg27
Vlashoflaan25012BZTilburg1
Watermanstraat3 t/m 615015TE t/m 5015TGTilburg45
Wegastraat2 t/m 225015BSTilburg8
Zuiderkruisweg1 t/m 195015TBTilburg5

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 15 openbare ruimtes en 278 adressen in de buurt Ind.terrein Loven Noord. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definties van de soorten openbare ruimtes.

Adressen Tilburg
Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Ind.terrein Loven Noord ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek50121
Postcode numeriek5015259
WoonkernTilburg277
WoonplaatsTilburg280
WijkInd.terrein Loven280
GemeenteTilburg280
StadsdeelOost278
ProvincieNoord-Brabant280
WaterschapWaterschap De Dommel280
LandNederland280

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Ind.terrein Loven Noord ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Ind.terrein Loven Noord dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Ind.terrein Loven Noord ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Ind.terrein Loven Noord en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven