Statistieken buurt Industrieterrein Medel

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Industrieterrein Medel in de gemeente Tiel. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Industrieterrein Medel in de gemeente Tiel. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Industrieterrein Medel telt 5 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Industrieterrein Medel.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Industrieterrein Medel:

JaarAantal inwoners de buurt Industrieterrein Medel% verschil
202350%
202250%
202150%
202050%
201950%
201850%
20175-50%
201610-50%
201520-56%
2014459,8%
201341geen data

De bevolking van de buurt Industrieterrein Medel is met 36 inwoners afgenomen van 41 inwoners in 2013 tot 5 inwoners in 2023 (dat is een daling van 88%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was -4 inwoners (-15%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Tiel.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Industrieterrein Medel:

In 2013 telde de buurt Industrieterrein Medel 41 inwoners. In 2014 is het aantal gestegen tot 45 inwoners. De stijging ten opzichte van 2013 is 4 (9,8%). Het aantal van 45 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2017 is het aantal gedaald tot 5 inwoners. Dit is een daling van 40 (-89%) ten opzichte van 2014, ten opzichte van het vorige jaar (2016) is het verschil -5 (-50%). Het aantal inwoners blijft 5 tot en met 2023.

Over de buurt Industrieterrein Medel

Buurt Industrieterrein Medel heeft afgerond een totale oppervlakte van 307 hectare, waarvan 272 land en 35 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 55 adressen per km2. Er wonen 0 huishoudens in de buurt Industrieterrein Medel. Postcode 4004 is de meest voorkomende postcode in de buurt Industrieterrein Medel. De buurt Industrieterrein Medel ligt binnen Tiel-Noord in de gemeente Tiel. De volgende streken vallen geheel of gedeeltelijk binnen de buurt Industrieterrein Medel: De Wilmert en Scheele Hoek.

De naam van deze buurt veranderde van Verspreide huizen Passewaaij in 2014 naar Industrieterrein Medel in 2015. De gegevens van de buurt Industrieterrein Medel voor de jaren 2013 tot en met 2014 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Industrieterrein Medel
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Tiel-Noord met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Industrieterrein Medel, 2: Industrieterrein Kellen, 3: Veluwe, 4: Westroijen, 5: Drumpt, 6: Elzenpas, 7: Rauwenhof, 8: Rauwenhof en omgeving.

Woningkenmerken
Er zijn 1 woningen in de buurt Industrieterrein Medel.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Tiel in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Industrieterrein Medel was €28.543 in 2013.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Industrieterrein Medel.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Industrieterrein Medel:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Industrieterrein Medel% verschil
2013€28.543geen data

In 2013 was de gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Industrieterrein Medel €28.543.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Tiel.

Toelichting
Download een schat aan informatie
 • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Tiel.
 • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Industrieterrein Medel is €28.543, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 0% en er zijn 1 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Gelderland (bruin), gemeente Tiel (geel), 5 woonplaatsen (groen), 4 wijken (oranje) en 29 buurten (blauw). De buurt Industrieterrein Medel wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de buurt Industrieterrein Medel: er is één woning van het type vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Industrieterrein Medel.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 147 totaal in de buurt Industrieterrein Medel

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De buurt Industrieterrein Medel telt in totaal 147 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. 95% van de adressen in buurt Industrieterrein Medel ligt binnen de bebouwde kom en 5% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Tiel
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Industrieterrein Medel zijn er 125 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel industriefunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Industrieterrein Medel.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 38 panden uit de bouwperiode 2000-2010 in de buurt Industrieterrein Medel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Industrieterrein Medel. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Industrieterrein Medel

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Industrieterrein Medel. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Industrieterrein Medel


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Tiel bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Industrieterrein Medel


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Industrieterrein Medel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Industrieterrein Medel per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Industrieterrein Medel:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
2023500
2022000
2021500
2020000
2019500
2018000
2017500
2016505
20152000
2014700
2013700

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Industrieterrein Medel als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 100%, herkomst uit Europese landen: 0% en herkomst uit landen buiten Europa: 0% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 100%, herkomst uit Europa: 0% en herkomst van buiten Europa: 0%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Tiel naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Industrieterrein Medel
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Industrieterrein Medel in 2022 zijn Westers (0 inwoners) en Marokko (0 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Industrieterrein Medel: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Vrouwen en mannen - buurt Industrieterrein Medel


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Bevolking: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar geslacht.

De donutgrafiek toont het geslacht van de bevolking, vrouw of man, voor de buurt Industrieterrein Medel. Deze informatie komt uit het bevolkingsregister van de gemeenten.

Download alle informatie over de gemeente Tiel:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Tiel. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de buurt Industrieterrein Medel.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2014 voor de buurt Industrieterrein Medel:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartementgeen datageen data
Tussenwoninggeen datageen data
Hoekwoninggeen datageen data
Twee onder één kap woning429174
Vrijstaande woning5.906250
Huurwoning447226
Eigen woning462231

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Industrieterrein Medel zijn A (65 adressen) en A+ (19 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Industrieterrein Medel. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de buurt Industrieterrein Medel: 65 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Tiel bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Industrieterrein Medel voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Industrieterrein Medel voor 2023:

DichtheidNederlandBuurt Industrieterrein Medel
Bevolking5332
Adressen2.05555
Autos26546

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de buurt Industrieterrein Medel ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 2 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Industrieterrein Medel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Industrieterrein Medel. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Industrieterrein Medel vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslag Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureau Betuwe Sporthal in Tiel

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 in Stembureau Betuwe Sporthal in Tiel is uitgebracht. Er was bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 geen stembureau binnen de buurt Industrieterrein Medel. Stembureau Betuwe Sporthal in Tiel is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van de buurt Industrieterrein Medel ligt.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Betuwe Sporthal in Tiel bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 17 partijen waarop bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024 bij het stembureau Stembureau Betuwe Sporthal in Tiel stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 36 stembureaus in de gemeente Tiel en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Tiel. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Tiel.

Stembureaus Tiel

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€8.553)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Industrieterrein Medel.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Tiel: Industrieterrein Medel is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.

Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Tiel.


Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Bedrijfsvestigingen (125 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de buurt Industrieterrein Medel (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de buurt Industrieterrein Medel voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de buurt Industrieterrein Medel zijn in totaal 125 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 125 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 115 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Industrieterrein Medel. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de buurt Industrieterrein Medel
Er zijn 262 elektrische auto’s in juli 2024 in de buurt Industrieterrein Medel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Industrieterrein Medel op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 262 elektrische auto’s in de buurt Industrieterrein Medel. Dit is het totaal aantal in juli 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Industrieterrein Medel die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 481 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Industrieterrein Medel in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Industrieterrein Medel geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 1.409 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Industrieterrein Medel (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 983 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Industrieterrein Medel in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Industrieterrein Medel geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Industrieterrein Medel. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 15 misdrijven in de buurt Industrieterrein Medel geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Industrieterrein Medel, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Industrieterrein Medel zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 262 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 24 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Industrieterrein Medel 15 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Industrieterrein Medel in 2023 zijn Overige vermogensdelicten (5 delicten) en Diefstal/inbraak bedrijven enz. (3 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal misdaden voor de 8 soorten delicten die in 2023 geregistreerd zijn in de buurt Industrieterrein Medel.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 zijn er 2 misdrijven in de buurt Industrieterrein Medel geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Industrieterrein Medel met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Industrieterrein Medel over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Tiel.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 2.200,00 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Industrieterrein Medel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Industrieterrein Medel.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Industrieterrein Medel. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners

Er zijn voor de buurt Industrieterrein Medel helaas geen data over geboortes bekend. De cijfers over de geboorten per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 0 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Industrieterrein Medel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Industrieterrein Medel.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Voor de buurt Industrieterrein Medel zijn geen gegevens uit de gezondheidsmonitor bekend. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Bekijk de data uit de regionale gezondheidsmonitor voor de andere wijken en buurten in de gemeente Tiel.

Meer gezondheidsdata
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Industrieterrein Medel voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal125Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2023
B-F Nijverheid en energie20Aantal2023
G+I Handel en horeca50Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie15Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed5Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening20Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg0Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten5Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners5Aantal2023
Mannen5Aantal2023
Vrouwen0Aantal2023
0 tot 15 jaar0Aantal2023
15 tot 25 jaar0Aantal2023
25 tot 45 jaar0Aantal2023
45 tot 65 jaar5Aantal2023
65 jaar of ouder0Aantal2023
Ongehuwd5Aantal2023
Gehuwd5Aantal2023
Gescheiden0Aantal2023
Verweduwd0Aantal2023
Geboorte totaal0Aantal2022
Geboorte relatief0Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal0Aantal2022
Sterfte relatief0Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid2Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laaggeen dataAantalgeen data
Opleidingsniveau middelbaargeen dataAantalgeen data
Opleidingsniveau hooggeen dataAantalgeen data
Jongeren met jeugdzorg in naturageen dataAantalgeen data
Percentage jongeren met jeugdzorggeen dataPercentagegeen data
WMO cliëntengeen dataAantalgeen data
WMO cliënten relatiefgeen dataAantal per 1000 inwonersgeen data

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal5.550Gemiddeld in kWh2014
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartementgeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning429Gemiddeld in kWh2013
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning5.906Gemiddeld in kWh2013
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning447Gemiddeld in kWh2013
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning462Gemiddeld in kWh2013
Gemiddeld aardgasverbruik totaal226Gemiddeld per m³2013
Gemiddeld aardgasverbruik appartementgeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning174Gemiddeld per m³2013
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning250Gemiddeld per m³2013
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning226Gemiddeld per m³2013
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning231Gemiddeld per m³2013
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel35Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel47Aantal2024
Adressen met definitief energielabel65Aantal2024
Energielabels A+++++3Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++6Aantal2024
Energielabels A++8Aantal2024
Energielabels A+19Aantal2024
Energielabels A65Aantal2024
Energielabels B3Aantal2024
Energielabels C6Aantal2024
Energielabels D1Aantal2024
Energielabels E0Aantal2024
Energielabels F0Aantal2024
Energielabels G1Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Rokergeen datapercentage2012
Voldoet aan alcoholrichtlijngeen datapercentagegeen data
Drinkergeen datapercentage2012
Zware drinkergeen datapercentage2012
Overmatige drinkergeen datapercentage2012
Ondergewichtgeen datapercentage2012
Normaal gewichtgeen datapercentage2012
Overgewichtgeen datapercentage2012
Ernstig overgewichtgeen datapercentage2012
Voldoet aan beweegrichtlijngeen datapercentagegeen data
Wekelijkse sportersgeen datapercentagegeen data
Lopen en/of fietsen naar school of werkgeen datapercentage2012
Lopen naar school of werkgeen datapercentage2012
Fietsen naar school of werkgeen datapercentage2012
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaamgeen datapercentage2012
Ernstig/zeer ernstig eenzaamgeen datapercentage2012
Emotioneel eenzaamgeen datapercentage2012
Sociaal eenzaamgeen datapercentagegeen data
Matig/veel regie over eigen levengeen datapercentagegeen data
Moeite met rondkomengeen datapercentage2012
Ernstige geluidhinder door burengeen datapercentagegeen data
Mist emotionele steungeen datapercentagegeen data
Vrijwilligerswerkgeen datapercentagegeen data
Mantelzorgergeen datapercentage2012
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)geen datapercentagegeen data
Mantelzorg ontvangen nu (65+)geen datapercentagegeen data
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheidgeen datapercentage2012
Niet-specifieke klachtengeen datapercentagegeen data
Eén of meer langdurige aandoeningengeen datapercentagegeen data
Beperkt vanwege gezondheidgeen datapercentagegeen data
Ernstig beperkt vanwege gezondheidgeen datapercentagegeen data
Langdurige ziekte en beperktgeen datapercentagegeen data
Psychische klachtengeen datapercentagegeen data
(Zeer) lage veerkrachtgeen datapercentagegeen data
(Zeer) hoge veerkrachtgeen datapercentagegeen data
Suïcide gedachten laatste 12 maandengeen datapercentagegeen data
Hoog risico op angst of depressiegeen datapercentage2012
Matig/hoog risico op angst of depressiegeen datapercentagegeen data
(Heel) veel stress in afgelopen 4 wekengeen datapercentagegeen data
Gehoorbeperkinggeen datapercentagegeen data
Gezichtsbeperkinggeen datapercentagegeen data
Mobiliteitsbeperkinggeen datapercentagegeen data
Eén of meer lichamelijke beperkingengeen datapercentagegeen data
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal0Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens0Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen0Aantal2023
Huishoudens met kinderen0Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte1,70Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatiegeen dataPercentagegeen data
Percentage werknemersgeen dataPercentagegeen data
Percentage zelfstandigengeen dataPercentagegeen data
Aantal inkomensontvangers0Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€11.584Gemiddeld in Euro2013
Gemiddeld inkomen per inwoner€8.553Gemiddeld in Euro2013
40% personen met laagste inkomen14%Percentage2013
20% personen met hoogste inkomen8,8%Percentage2013
Actieven 15-75 jaargeen dataPercentagegeen data
40% huishoudens met laagste inkomengeen dataPercentagegeen data
20% huishoudens met hoogste inkomengeen dataPercentagegeen data
Huishoudens met een laag inkomen8,8%Percentage2013
Huishoudens onder of rond sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 110% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 120% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Mediaan vermogen van particuliere huishoudensgeen datax 1.000 Euro geen data
Personen per soort uitkering - Bijstand0Aantal2013
Personen per soort uitkering - AO0Aantal2013
Personen per soort uitkering - WW0Aantal2013
Personen per soort uitkering - AOW1Aantal2013
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland5Aantal2023
Herkomst buiten Nederland0Aantal2023
Herkomst Europa0Aantal2023
Herkomst buiten Europa0Aantal2023
Geboren in Nederland5Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa0Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa0Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa0Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa0Aantal2023
Autochtoon0Aantal2022
Westers totaal0Aantal2022
Niet-westers totaal0Aantal2022
Marokko0Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2022
Suriname0Aantal2022
Turkije0Aantal2022
Overig niet-westers0Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal11Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven1Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting1Aantal2023
Verkeersovertredingen2Aantal2023
Vernieling0Aantal2023
Overige misdrijven0Aantal2023
Totaal misdrijven15Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand4,40Gemiddelde afstand in km2015
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2015
Huisartsenpraktijken binnen 3 km0Gemiddeld aantal2015
Huisartsenpraktijken binnen 5 km1Gemiddeld aantal2015
Huisartsenpost afstand6,10Gemiddelde afstand in km2015
Apotheek afstand4,50Gemiddelde afstand in km2015
Ziekenhuis met poli afstand6,10Gemiddelde afstand in km2015
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2015
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2015
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km7Gemiddeld aantal2015
Ziekenhuis afstand6,10Gemiddelde afstand in km2015
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2015
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2015
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2015
Grote supermarkt afstand4,50Gemiddelde afstand in km2015
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2015
Grote supermarkten binnen 3 km0Gemiddeld aantal2015
Grote supermarkten binnen 5 km3Gemiddeld aantal2015
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand3,50Gemiddelde afstand in km2015
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km0Gemiddeld aantal2015
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km0Gemiddeld aantal2015
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km14Gemiddeld aantal2015
Warenhuis afstand5,10Gemiddelde afstand in km2015
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2015
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2015
Warenhuizen binnen 20 km13Gemiddeld aantal2015
Café afstand1,20Gemiddelde afstand in km2015
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2015
Cafés binnen 3 km1Gemiddeld aantal2015
Cafés binnen 5 km12Gemiddeld aantal2015
Cafetaria afstand2,00Gemiddelde afstand in km2015
Cafetaria binnen 1 km0Gemiddeld aantal2015
Cafetaria binnen 3 km1Gemiddeld aantal2015
Cafetaria binnen 5 km15Gemiddeld aantal2015
Restaurant afstand3,30Gemiddelde afstand in km2015
Restaurants binnen 1 km0Gemiddeld aantal2015
Restaurants binnen 3 km0Gemiddeld aantal2015
Restaurants binnen 5 km11Gemiddeld aantal2015
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2015
Hotels binnen 5 km2,90Gemiddelde afstand in km2015
Hotels binnen 10 km4Gemiddeld aantal2015
Hotels binnen 20 km22Gemiddeld aantal2015
Kinderdagverblijf afstand4,90Gemiddelde afstand in km2015
Kinderdagverblijven binnen 1 km0Gemiddeld aantal2015
Kinderdagverblijven binnen 3 km0Gemiddeld aantal2015
Kinderdagverblijven binnen 5 km2Gemiddeld aantal2015
Buitenschoolseopvang afstand4,60Gemiddelde afstand in km2015
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2015
Buitenschoolseopvang binnen 3 km0Gemiddeld aantal2015
Buitenschoolseopvang binnen 5 km2Gemiddeld aantal2015
Basisonderwijs afstand3,30Gemiddelde afstand in km2015
Basisonderwijs binnen 1 km0Gemiddeld aantal2015
Basisonderwijs binnen 3 km0Gemiddeld aantal2015
Basisonderwijs binnen 5 km6Gemiddeld aantal2015
Voortgezet onderwijs totaal afstand6,00Gemiddelde afstand in km2015
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2015
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2015
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km6Gemiddeld aantal2015
Voortgezet onderwijs VMBO afstand6,60Gemiddelde afstand in km2015
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2015
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2015
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km3Gemiddeld aantal2015
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand6,00Gemiddelde afstand in km2015
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2015
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2015
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2015
Openbaar groen totaal afstand1,30Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand1,70Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand2,10Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand1,50Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand4,20Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand4,20Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand4,50Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand1,40Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand1,90Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand4,20Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,40Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand3,60Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand2,00Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,80Gemiddelde afstand in km2015
Treinstation afstand5,70Gemiddelde afstand in km2015
Belangrijk overstapstation afstand25,30Gemiddelde afstand in km2015
Bibliotheek afstand5,40Gemiddelde afstand in km2015
Zwembad afstand5,30Gemiddelde afstand in km2015
Kunstijsbaan afstand31,70Gemiddelde afstand in km2015
Museum afstand4,50Gemiddelde afstand in km2015
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2015
Musea binnen 10 km4Gemiddeld aantal2015
Musea binnen 20 km13Gemiddeld aantal2015
Podiumkunsten afstand5,40Gemiddelde afstand in km2015
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2015
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2015
Podiumkunsten binnen 20 km6Gemiddeld aantal2015
Poppodium afstand22Gemiddeld aantal2015
Bioscoop afstand5,30Gemiddelde afstand in km2015
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2015
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2015
Bioscopen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2015
Sauna afstand22Gemiddeld aantal2015
Zonnebank afstand5Gemiddeld aantal2015
Attractie afstand2,90Gemiddelde afstand in km2015
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2015
Attracties binnen 20 km4Gemiddeld aantal2015
Attracties binnen 50 km33Gemiddeld aantal2015
Brandweerkazerne afstand6Gemiddeld aantal2015
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU02810107Code2023
RegionaamIndustrieterrein MedelNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode02810107Code2023
Oppervlakte totaal307Aantal hectaren2023
Oppervlakte land272Aantal hectaren2023
Oppervlakte water35Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid55Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal147Aantal2024
Adressen met postcode145Aantal2024
Adressen met woonfunctie1Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie2Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie0Aantal2024
Adressen met industriefunctie125Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie68Aantal2024
Adressen met logiesfunctie0Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie0Aantal2024
Adressen met sportfunctie0Aantal2024
Adressen met winkelfunctie2Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie4Aantal2024
Verblijfsobjecten147Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres78Aantal2024
Adressen met pand147Aantal2024
Percelen met adres101Aantal2024
Adressen met perceel147Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom139Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom8Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom0Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom1Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19002Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 19250Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 19500Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19701Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19800Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19900Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 20001Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201038Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202020Aantal2024
Panden met adres 2020 en later16Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19002Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 19250Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 19500Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19701Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19800Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19900Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20001Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010106Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202021Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later16Aantal2024
Postcodegebied4004LA-4004MCNaam2024
Meest voorkomende postcode4004Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade0Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade2Aantal2022
Verkeersongevallen totaal2Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal125Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine60Aantal2023
Personenautos - overige brandstof60Aantal2023
Personenautos per huishouden23,00Aantal2019
Personenautos naar oppervlakte46Aantal2023
Motorfietsen0Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€28.543Gemiddeld in Euro2013
Percentage eengezinswoning100%Percentage2014
Percentage meergezinswoning0%Percentage2014
Percentage bewoond76%Percentage2014
Percentage onbewoond24%Percentage2014
Koopwoningen7%Percentage2013
Huurwoningen totaal2%Percentage2013
In bezit woningcorporatie0%Percentage2013
In bezit overige verhuurders2%Percentage2013
Eigendom onbekend0%Percentage2013
Bouwjaar voor 200095%Percentage2014
Bouwjaar vanaf 20005%Percentage2014
Appartement0Aantal2024
Tussen of geschakelde woning0Aantal2024
Hoekwoning0Aantal2024
Tweeonder1kap0Aantal2024
Vrijstaande woning1Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.146Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Tiel. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Industrieterrein Medel: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Industrieterrein Medel
Tabel met 147 adressen in de buurt Industrieterrein Medel.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Industrieterrein Medel. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Tiel.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Achterwei--Tiel0
Biezenwei2 t/m 254004MBTiel13
Bredesteeg--Tiel0
Broekdijksestraat--Tiel0
De Buundert--Tiel0
De Diepert54004MATiel1
De Geer2 t/m 144004LTTiel6
De Passen14004LVTiel1
De Prinsenhof1 t/m 154004LNTiel12
De Riemsdijk1 t/m 224004LCTiel8
Fazantenwei--Tiel0
Grotebrugse Grintweg-Oost94004LATiel1
Grotewei1 t/m 24004LWTiel2
Hazenwei--Tiel0
Het Eek1 t/m 154004LMTiel13
Hoekwei3 t/m 324004LXTiel14
Kanaalweg--Tiel0
Krommewei2 t/m 84004LZTiel4
Lingewei1 t/m 1134004LH t/m 4004LLTiel59
Medelsestraat-Oost4 t/m 224004LE t/m 4004LGTiel6
Meelsewei2 t/m 44004LRTiel3
Merchant5 t/m 104004MCTiel3
Oudewei44004LSTiel1
Schapenwei--Tiel0
Voorwei--Tiel0

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 25 openbare ruimtes en 147 adressen in de buurt Industrieterrein Medel. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 9 juli 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definities van de soorten openbare ruimtes.

De BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Adressen Tiel
Tabelgebruik:

 • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
 • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
 • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
 • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Industrieterrein Medel ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek4004145
IndustriekernTiel139
WoonplaatsTiel156
WijkTiel-Noord156
GemeenteTiel156
ProvincieGelderland156
WaterschapWaterschap Rivierenland156
LandNederland156

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Industrieterrein Medel ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Industrieterrein Medel dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Industrieterrein Medel ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Industrieterrein Medel en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven