Statistieken buurt Industrieterrein Pavijen

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Industrieterrein Pavijen. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Industrieterrein Pavijen. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Industrieterrein Pavijen telt 105 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Industrieterrein Pavijen.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Industrieterrein Pavijen:

JaarAantal inwoners de buurt Industrieterrein Pavijen% verschil
202310540%
2022750%
20217519%
2020633,28%
2019618,9%
201856-1,75%
2017573,64%
201655-6,8%
201559-3,28%
201461-1,61%
201362geen data

Het aantal inwoners in de buurt Industrieterrein Pavijen is met 43 inwoners gegroeid van 62 inwoners in 2013 tot 105 inwoners in 2023 (dat is een groei van 69%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 4 inwoners (6,1%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Culemborg.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Industrieterrein Pavijen:

In 2013 telde de buurt Industrieterrein Pavijen 62 inwoners. In 2016 is het aantal gedaald tot 55 inwoners. Dit is een daling van 7 (-11%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2015) is het verschil -4 (-6,8%). Het aantal van 55 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 105 inwoners. De stijging ten opzichte van 2016 is 50 (91%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 30 (40%). Het aantal van 105 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over de buurt Industrieterrein Pavijen

Buurt Industrieterrein Pavijen heeft afgerond een totale oppervlakte van 183 hectare land (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 804 adressen per km2. Er wonen 30 huishoudens in de buurt Industrieterrein Pavijen. Postcode 4104 is de meest voorkomende postcode in de buurt Industrieterrein Pavijen. {regionaammetsoortlidwoordhoofdletter} ligt binnen {wijknaam} in de gemeente Culemborg.

De gegevens van de buurt Industrieterrein Pavijen voor de jaren 2013 tot en met 2020 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Industrieterrein Pavijen
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Culemborg West met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Goilberdingen West, 2: Goilberdingen Oost, 3: Achter de Poort, 4: Buitengebied Waterlinie, 5: Parijsch Vlinderbuurt, 6: Parijsch Landzicht, 7: Parijsch Lokkershoek, 8: Industrieterrein Pavijen, 9: Buitengebied Vretstrooij.

Woningkenmerken
Er zijn 36 woningen in de buurt Industrieterrein Pavijen.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Culemborg in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Industrieterrein Pavijen was €405.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Industrieterrein Pavijen.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Industrieterrein Pavijen:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Industrieterrein Pavijen% verschil
2023€405.00013%
2022€359.0007,8%
2021€333.00038%
2020€241.7317,9%
2019€224.0869,2%
2018€205.1243,81%
2017€197.605-0,08%
2016€197.7702,40%
2015€193.1360,54%
2014€192.098-6,3%
2013€205.060geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Industrieterrein Pavijen is met €199.940 gegroeid van €205.060 in 2013 tot €405.000 in 2023 (dat is een toename van 98%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €19.994 (7,6%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Culemborg.

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Industrieterrein Pavijen is €405.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 14% en er zijn 36 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Gelderland (bruin), gemeente Culemborg (geel), 2 wijken (oranje) en 19 buurten (blauw). De buurt Industrieterrein Pavijen wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de buurt Industrieterrein Pavijen: er zijn 29 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Industrieterrein Pavijen.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 523 totaal in de buurt Industrieterrein Pavijen

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De buurt Industrieterrein Pavijen telt in totaal 523 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in buurt Industrieterrein Pavijen liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Culemborg
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Industrieterrein Pavijen zijn er 330 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel industriefunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Industrieterrein Pavijen.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 84 panden uit de bouwperiode 2010-2020 in de buurt Industrieterrein Pavijen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Industrieterrein Pavijen. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Industrieterrein Pavijen

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Industrieterrein Pavijen. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Industrieterrein Pavijen


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Culemborg bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Industrieterrein Pavijen


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Industrieterrein Pavijen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Industrieterrein Pavijen per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Industrieterrein Pavijen:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
2023551535
202260510
202160510
20204349
20194248
20184047
20174138
20164037
20154338
20144438
20134448

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Industrieterrein Pavijen als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 52%, herkomst uit Europese landen: 14% en herkomst uit landen buiten Europa: 33% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 79%, herkomst uit Europa: 7,1% en herkomst van buiten Europa: 14%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Culemborg naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Industrieterrein Pavijen
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Industrieterrein Pavijen in 2022 zijn Westers (10 inwoners) en Suriname (5 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Industrieterrein Pavijen: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Industrieterrein Pavijen.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Industrieterrein Pavijen. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Culemborg:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Culemborg. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Industrieterrein Pavijen zijn A (117 adressen) en C (35 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Industrieterrein Pavijen. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de buurt Industrieterrein Pavijen: 117 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Culemborg bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 12 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Industrieterrein Pavijen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Industrieterrein Pavijen. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Industrieterrein Pavijen vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Industrieterrein Pavijen.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Industrieterrein Pavijen voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Industrieterrein Pavijen ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureau Augustinusschool in Culemborg

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in Stembureau Augustinusschool in Culemborg is uitgebracht. Er was bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 geen stembureau binnen de buurt Industrieterrein Pavijen. Stembureau Augustinusschool in Culemborg is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van de buurt Industrieterrein Pavijen ligt. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Culemborg.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Augustinusschool in Culemborg bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 23 partijen waarop bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 bij het stembureau Stembureau Augustinusschool in Culemborg stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 39 stembureaus in de gemeente Culemborg en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Culemborg. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Culemborg.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€21.100)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Industrieterrein Pavijen.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Culemborg: Industrieterrein Pavijen is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Industrieterrein Pavijen is €21.100. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €27.100. Buurt Industrieterrein Pavijen telt 100 inkomensontvangers op 105 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
9,7% procent van de huishoudens in buurt Industrieterrein Pavijen heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Culemborg: Industrieterrein Pavijen is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (500 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Industrieterrein Pavijen (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Industrieterrein Pavijen zijn in totaal 500 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Industrieterrein Pavijen. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de buurt Industrieterrein Pavijen
Er zijn 95 elektrische auto’s in mei 2024 in de buurt Industrieterrein Pavijen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Industrieterrein Pavijen op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 95 elektrische auto’s in de buurt Industrieterrein Pavijen. Dit is het totaal aantal in mei 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Industrieterrein Pavijen die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 757 voertuigen met ‘diesel’ als energiebron in de buurt Industrieterrein Pavijen in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Industrieterrein Pavijen geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 1.237 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Industrieterrein Pavijen (in mei 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 629 voertuigen van het type ‘bedrijfsauto’ in de buurt Industrieterrein Pavijen in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Industrieterrein Pavijen geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Industrieterrein Pavijen. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 56 misdrijven in de buurt Industrieterrein Pavijen geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Industrieterrein Pavijen, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2022 tot en met april 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Industrieterrein Pavijen zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 930 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 32 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Industrieterrein Pavijen 56 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Industrieterrein Pavijen in 2023 zijn Ongevallen (weg) (21 delicten) en Onder invloed (weg) (8 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Industrieterrein Pavijen.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2024 zijn er 5 misdrijven in de buurt Industrieterrein Pavijen geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Industrieterrein Pavijen met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Industrieterrein Pavijen over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Culemborg.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 323,81 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘verkeersovertredingen’ in 2023 in de buurt Industrieterrein Pavijen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Industrieterrein Pavijen.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Industrieterrein Pavijen. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 13 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Industrieterrein Pavijen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Industrieterrein Pavijen.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Industrieterrein Pavijen genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 0 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Industrieterrein Pavijen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Industrieterrein Pavijen.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de buurt Industrieterrein Pavijen. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
65% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de buurt Industrieterrein Pavijen geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Industrieterrein Pavijen. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Industrieterrein Pavijen is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
62% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Industrieterrein Pavijen heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Industrieterrein Pavijen. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Industrieterrein Pavijen is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
50% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Industrieterrein Pavijen voldoet aan de beweegrichtlijn.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Industrieterrein Pavijen. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Industrieterrein Pavijen is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
77% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Industrieterrein Pavijen heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Industrieterrein Pavijen. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Industrieterrein Pavijen is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
29% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Industrieterrein Pavijen heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Industrieterrein Pavijen. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Industrieterrein Pavijen is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
52% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Industrieterrein Pavijen heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Industrieterrein Pavijen. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Industrieterrein Pavijen is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
51% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Industrieterrein Pavijen voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Industrieterrein Pavijen. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Industrieterrein Pavijen is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
89% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Industrieterrein Pavijen heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Industrieterrein Pavijen. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Industrieterrein Pavijen is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
26% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Industrieterrein Pavijen doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Industrieterrein Pavijen. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Industrieterrein Pavijen is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Industrieterrein Pavijen voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal500Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2023
B-F Nijverheid en energie115Aantal2023
G+I Handel en horeca180Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie15Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed40Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening95Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg25Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten30Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners105Aantal2023
Mannen55Aantal2023
Vrouwen55Aantal2023
0 tot 15 jaar30Aantal2023
15 tot 25 jaar15Aantal2023
25 tot 45 jaar20Aantal2023
45 tot 65 jaar30Aantal2023
65 jaar of ouder15Aantal2023
Ongehuwd60Aantal2023
Gehuwd40Aantal2023
Gescheiden5Aantal2023
Verweduwd5Aantal2023
Geboorte totaal0Aantal2022
Geboorte relatief13Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal0Aantal2022
Sterfte relatief0Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid57Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag20Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar30Aantal2022
Opleidingsniveau hoog10Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura1Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg6,3%Percentage2020
WMO cliënten2Aantal2020
WMO cliënten relatief58Aantal per 1000 inwoners2020

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal4.050Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement3.060Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.280Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.537Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.820Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.690Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning4.490Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.770Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.750Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement1.260Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning770Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning925Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.970Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.940Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.660Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.800Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming12%Percentage2020
Adressen zonder energielabel290Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel76Aantal2024
Adressen met definitief energielabel157Aantal2024
Energielabels A+++++1Aantal2024
Energielabels A++++1Aantal2024
Energielabels A+++4Aantal2024
Energielabels A++12Aantal2024
Energielabels A+13Aantal2024
Energielabels A117Aantal2024
Energielabels B20Aantal2024
Energielabels C35Aantal2024
Energielabels D11Aantal2024
Energielabels E4Aantal2024
Energielabels F11Aantal2024
Energielabels G4Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn56%percentage2020
Drinker65%percentage2020
Zware drinker6%percentage2020
Overmatige drinker4%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht45%percentage2020
Overgewicht53%percentage2020
Ernstig overgewicht18%percentage2020
Roker19%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn48%percentage2020
Wekelijkse sporters45%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk47%percentage2020
Lopen naar school of werk24%percentage2020
Fietsen naar school of werk32%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam50%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam13%percentage2020
Emotioneel eenzaam32%percentage2020
Sociaal eenzaam32%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven88%percentage2020
Moeite met rondkomen17%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren8%percentage2020
Vrijwilligerswerk22%percentage2020
Mantelzorger12%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)21%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)19%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid75%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen33%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid32%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt30%percentage2020
Gehoorbeperking6%percentage2020
Gezichtsbeperking6%percentage2020
Mobiliteitsbeperking10%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen17%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie51%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie9%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken20%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal30Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens10Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen10Aantal2023
Huishoudens met kinderen10Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,30Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie69%Percentage2020
Percentage werknemers86%Percentage2020
Percentage zelfstandigen14%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers100Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€27.100Gemiddeld in Euro2020
Gemiddeld inkomen per inwoner€21.100Gemiddeld in Euro2020
40% personen met laagste inkomen46%Percentage2020
20% personen met hoogste inkomen11%Percentage2020
Actieven 15-75 jaar28%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen43%Percentage2020
20% huishoudens met hoogste inkomen12%Percentage2020
Huishoudens met een laag inkomen10%Percentage2020
Huishoudens onder of rond sociaal minimum9,7%Percentage2020
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum14%Percentage2020
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum17%Percentage2020
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€18x 1.000 Euro 2020
Personen per soort uitkering - Bijstand0Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO10Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW0Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW10Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland55Aantal2023
Herkomst buiten Nederland50Aantal2023
Herkomst Europa15Aantal2023
Herkomst buiten Europa35Aantal2023
Geboren in Nederland55Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa0Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa0Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa10Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa40Aantal2023
Autochtoon60Aantal2022
Westers totaal10Aantal2022
Niet-westers totaal5Aantal2022
Marokko0Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2022
Suriname5Aantal2022
Turkije0Aantal2022
Overig niet-westers0Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal11Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven2Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting3Aantal2023
Verkeersovertredingen34Aantal2023
Vernieling3Aantal2023
Overige misdrijven3Aantal2023
Totaal misdrijven56Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand17,60Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand17,60Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km26Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km28Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km12Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km20Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km22Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km20Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km22Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand11Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km0,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km19Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km16Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km18Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km17Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km20Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,35Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,42Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand5,09Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand2,41Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,27Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand9,57Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand1,27Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,13Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand0,86Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,53Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand2,59Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,28Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand23,50Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand28,40Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km15Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand22Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand16,70Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand22Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand8,90Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km38Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU02160106Code2023
RegionaamIndustrieterrein PavijenNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode02160106Code2023
Oppervlakte totaal183Aantal hectaren2023
Oppervlakte land183Aantal hectaren2023
Oppervlakte water0Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid804Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal523Aantal2024
Adressen met postcode488Aantal2024
Adressen met woonfunctie35Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie11Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie3Aantal2024
Adressen met industriefunctie330Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie101Aantal2024
Adressen met logiesfunctie1Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie0Aantal2024
Adressen met sportfunctie9Aantal2024
Adressen met winkelfunctie83Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie41Aantal2024
Verblijfsobjecten523Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres338Aantal2024
Adressen met pand521Aantal2024
Percelen met adres266Aantal2024
Adressen met perceel523Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom523Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom35Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19000Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 19250Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 19507Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 197047Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 198067Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 199036Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200047Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201047Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202084Aantal2024
Panden met adres 2020 en later3Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19000Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 19250Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 195010Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 197063Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980111Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 199049Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 200068Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010110Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020107Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later3Aantal2024
Postcodegebied4104AA-4107NANaam2024
Meest voorkomende postcode4104Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade0Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade12Aantal2022
Verkeersongevallen totaal12Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal465Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine255Aantal2023
Personenautos - overige brandstof210Aantal2023
Personenautos per huishouden15,50Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte254Aantal2023
Motorfietsen15Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad36Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€405.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning64%Percentage2023
Percentage meergezinswoning36%Percentage2023
Percentage bewoond78%Percentage2023
Percentage onbewoond22%Percentage2023
Koopwoningen67%Percentage2023
Huurwoningen totaal33%Percentage2023
In bezit woningcorporatie0%Percentage2023
In bezit overige verhuurders33%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200094%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 20006%Percentage2023
Appartement2Aantal2024
Tussen of geschakelde woning0Aantal2024
Hoekwoning0Aantal2024
Tweeonder1kap4Aantal2024
Vrijstaande woning29Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.488Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Culemborg. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Industrieterrein Pavijen: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Industrieterrein Pavijen
Tabel met 523 adressen in de buurt Industrieterrein Pavijen.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Industrieterrein Pavijen. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Culemborg.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Anthonie van Diemenstraat1 t/m 404104AD t/m 4104AECulemborg45
Beesdseweg1 t/m 114104AW t/m 4107LVCulemborg47
Bellweg2 t/m 504104BJCulemborg26
Blokdrukweg1 t/m 164104BDCulemborg6
Costerweg2 t/m 84104AJCulemborg18
Dieselweg14104BSCulemborg1
Energieweg2 t/m 194104AG t/m 4104AHCulemborg9
Erasmusweg1 t/m 154104AK t/m 4104ALCulemborg15
Gutenbergweg1 t/m 144104BACulemborg18
Houtweg1 t/m 134104AA t/m 4104ABCulemborg17
Industrieweg1 t/m 234104AP t/m 4104ARCulemborg45
Marconiweg--Culemborg0
Morseweg2 t/m 74104BLCulemborg3
Newtonweg1 t/m 114104BKCulemborg9
Nijverheidsweg1 t/m 94104ANCulemborg11
Ohmweg1 t/m 54104BMCulemborg4
Parallelweg West2 t/m 374104AX t/m 4107NACulemborg22
Pascalweg2 t/m 344104BE t/m 4104BGCulemborg73
Plantijnweg1 t/m 324104BB t/m 4104BCCulemborg67
Randweg1 t/m 304104ACCulemborg31
Rolweg7 t/m 454104AVCulemborg15
Rommersteeg--Culemborg0
Rommersteeg Noord--Culemborg0
Staalweg1 t/m 214104AS t/m 4104ATCulemborg25
Textielweg2 t/m 224104AMCulemborg16

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 25 openbare ruimtes en 523 adressen in de buurt Industrieterrein Pavijen. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definties van de soorten openbare ruimtes.

Adressen Culemborg
Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Industrieterrein Pavijen. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Industrieterrein Pavijen ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek4104486
Postcode numeriek41072
WoonkernCulemborg523
WoonplaatsCulemborg526
WijkCulemborg West526
GemeenteCulemborg526
ProvincieGelderland526
WaterschapWaterschap Rivierenland526
LandNederland526

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Industrieterrein Pavijen ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Industrieterrein Pavijen dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Industrieterrein Pavijen ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Industrieterrein Pavijen en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven