Statistieken buurt Kern Borssele

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Kern Borssele in de gemeente Borsele. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Kern Borssele in de gemeente Borsele. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Kern Borssele telt 1.260 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Kern Borssele.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Kern Borssele:

JaarAantal inwoners de buurt Kern Borssele% verschil
20231.2603,28%
20221.220-0,41%
20211.225-0,08%
20201.2260,16%
20191.2240,33%
20181.220-1,29%
20171.236-0,24%
20161.2390,65%
20151.231-0,81%
20141.241-0,56%
20131.248geen data

Het aantal inwoners in de buurt Kern Borssele is met 12 inwoners gegroeid van 1.248 inwoners in 2013 tot 1.260 inwoners in 2023 (dat is een toename van 0,96%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 1 inwoner (0,10%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Borsele.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Kern Borssele:

In 2013 telde de buurt Kern Borssele 1.248 inwoners. In 2018 is het aantal gedaald tot 1.220 inwoners. Dit is een daling van 28 (-2,24%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2017) is het verschil -16 (-1,29%). Het aantal van 1.220 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2022 was het aantal ook op het laagste punt van 1.220 inwoners. In 2023 is het aantal gestegen tot 1.260 inwoners. De stijging ten opzichte van 2022 is 40 (3,28%). Het aantal van 1.260 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over de buurt Kern Borssele

Buurt Kern Borssele heeft afgerond een totale oppervlakte van 60 land en geen water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 179 adressen per km2. Er wonen 465 huishoudens in de buurt Kern Borssele. Postcode 4454 is de meest voorkomende postcode in de buurt Kern Borssele. De buurt Kern Borssele ligt binnen Borssele in de gemeente Borsele.

De naam van deze buurt veranderde van Hoedekenskerke in 2015 naar Borssele (Kern) in 2016. De naam van deze buurt veranderde van Borssele (Kern) in 2020 naar Kern Borssele in 2021. De gegevens van de buurt Kern Borssele voor de jaren 2013 tot en met 2020 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Kern Borssele
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Borssele met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Havengebied Sloe Borssele, 2: Buitengebied Borssele, 3: Kern Borssele.

Woningkenmerken
Er zijn 480 woningen in de buurt Kern Borssele.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Borsele in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Kern Borssele was €237.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Kern Borssele.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Kern Borssele:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Kern Borssele% verschil
2023€237.00012%
2022€212.00010%
2021€192.0001,34%
2020€189.4682,76%
2019€184.3811,90%
2018€180.948-1,09%
2017€182.9481,94%
2016€179.4701,13%
2015€177.4700%
2014€177.470-2,58%
2013€182.165geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Kern Borssele is met €54.835 gestegen van €182.165 in 2013 tot €237.000 in 2023 (dat is een stijging van 30%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €5.483 (2,76%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Borsele.

Toelichting
Download een schat aan informatie
 • PDF buurt-rapportage voor de buurt Kern Borssele met 100 kaarten en grafieken.
 • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Borsele.
 • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Kern Borssele is €237.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 16% en er zijn 480 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Zeeland (bruin), gemeente Borsele (geel), 15 woonplaatsen (groen), 15 wijken (oranje) en 29 buurten (blauw). De buurt Kern Borssele wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de buurt Kern Borssele: er zijn 171 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Kern Borssele.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 595 totaal in de buurt Kern Borssele

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De buurt Kern Borssele telt in totaal 595 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in buurt Kern Borssele liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Borsele
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Kern Borssele zijn er 490 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Kern Borssele.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 106 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de buurt Kern Borssele.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Kern Borssele. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Kern Borssele

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Kern Borssele. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Kern Borssele


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Borsele bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Kern Borssele


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Kern Borssele.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Kern Borssele per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Kern Borssele:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20231.1259045
20221.1008040
20211.1058040
20201.1068040
20191.0948844
20181.1097537
20171.1257437
20161.1386734
20151.1316734
20141.1456533
20131.1635829

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Kern Borssele als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 89%, herkomst uit Europese landen: 7,1% en herkomst uit landen buiten Europa: 3,57% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 93%, herkomst uit Europa: 4,64% en herkomst van buiten Europa: 2,32%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Borsele naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Kern Borssele
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Kern Borssele in 2022 zijn Westers (95 inwoners) en Overig (25 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Kern Borssele: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Kern Borssele.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Kern Borssele. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Borsele:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Borsele. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de buurt Kern Borssele.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de buurt Kern Borssele:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement1.840610
Tussenwoning2.250880
Hoekwoning2.4701.040
Twee onder één kap woning3.0301.000
Vrijstaande woning3.3701.300
Huurwoning2.230910
Eigen woning3.0501.140

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Kern Borssele zijn G (115 adressen) en C (102 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Kern Borssele. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel G komt het meeste voor in de buurt Kern Borssele: 115 adressen hebben energielabel G. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Borsele bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Kern Borssele voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Kern Borssele voor 2023:

DichtheidNederlandBuurt Kern Borssele
Bevolking5332.100
Adressen2.055179
Autos2651.058

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de buurt Kern Borssele ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 1 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Kern Borssele.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Kern Borssele. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Kern Borssele vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslag Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureau Borssele Verenigingsgebouw Vijverzicht

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 in Stembureau Borssele Verenigingsgebouw Vijverzicht is uitgebracht. Stembureau Borssele Verenigingsgebouw Vijverzicht was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de buurt Kern Borssele.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Borssele Verenigingsgebouw Vijverzicht bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. De grafiek toont de 17 partijen waarop bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024 in de buurt Kern Borssele stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 39 stembureaus in de gemeente Borsele en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Borsele. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Borsele.

Stembureaus Borsele

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€22.600)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Kern Borssele.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Borsele: Kern Borssele is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de buurt Kern Borssele is €22.600. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €29.800. Buurt Kern Borssele telt 900 inkomensontvangers op 1.260 inwoners totaal.
6% van de huishoudens in de buurt Kern Borssele heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Borsele.

Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Bedrijfsvestigingen (140 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de buurt Kern Borssele (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de buurt Kern Borssele voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de buurt Kern Borssele zijn in totaal 140 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 140 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 135 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Kern Borssele. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de buurt Kern Borssele
Er zijn 14 elektrische auto’s in juli 2024 in de buurt Kern Borssele.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Kern Borssele op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 14 elektrische auto’s in de buurt Kern Borssele. Dit is het totaal aantal in juli 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Kern Borssele die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 759 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Kern Borssele in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Kern Borssele geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 1.218 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Kern Borssele (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 686 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Kern Borssele in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Kern Borssele geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Kern Borssele. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 16 misdrijven in de buurt Kern Borssele geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Kern Borssele, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Kern Borssele zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 216 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 26 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Kern Borssele 16 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Kern Borssele in 2023 zijn Horizontale fraude (5 delicten) en Cybercrime (4 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal misdaden voor de 5 soorten delicten die in 2023 geregistreerd zijn in de buurt Kern Borssele.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 zijn er 4 misdrijven in de buurt Kern Borssele geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Kern Borssele met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Kern Borssele over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Borsele.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 7,14 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘oplichting’ in 2023 in de buurt Kern Borssele.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Kern Borssele.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Kern Borssele. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 22 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Kern Borssele.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Kern Borssele.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Kern Borssele genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 5 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Kern Borssele.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Kern Borssele.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
68% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de buurt Kern Borssele ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de buurt Kern Borssele per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
80% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Kern Borssele geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Kern Borssele. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Kern Borssele is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de buurt Kern Borssele.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Kern Borssele voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal140Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij5Aantal2023
B-F Nijverheid en energie45Aantal2023
G+I Handel en horeca20Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie5Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed10Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening20Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg20Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten10Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners1.260Aantal2023
Mannen660Aantal2023
Vrouwen605Aantal2023
0 tot 15 jaar275Aantal2023
15 tot 25 jaar175Aantal2023
25 tot 45 jaar305Aantal2023
45 tot 65 jaar300Aantal2023
65 jaar of ouder205Aantal2023
Ongehuwd585Aantal2023
Gehuwd550Aantal2023
Gescheiden80Aantal2023
Verweduwd45Aantal2023
Geboorte totaal25Aantal2022
Geboorte relatief22Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal5Aantal2022
Sterfte relatief5Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid2.100Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag210Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar530Aantal2022
Opleidingsniveau hoog160Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura45Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg11%Percentage2022
WMO cliënten100Aantal2022
WMO cliënten relatief82Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.830Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.840Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.250Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.470Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.030Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.370Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.230Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.050Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.070Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement610Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning880Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.040Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.000Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.300Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning910Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.140Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel97Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel207Aantal2024
Adressen met definitief energielabel291Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++5Aantal2024
Energielabels A++0Aantal2024
Energielabels A+0Aantal2024
Energielabels A77Aantal2024
Energielabels B38Aantal2024
Energielabels C102Aantal2024
Energielabels D77Aantal2024
Energielabels E32Aantal2024
Energielabels F52Aantal2024
Energielabels G115Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker20%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn49%percentage2022
Drinker78%percentage2022
Zware drinker9%percentage2022
Overmatige drinker7%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht44%percentage2022
Overgewicht53%percentage2022
Ernstig overgewicht18%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn41%percentage2022
Wekelijkse sporters38%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk35%percentage2022
Lopen naar school of werk12%percentage2022
Fietsen naar school of werk25%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam49%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam14%percentage2022
Emotioneel eenzaam28%percentage2022
Sociaal eenzaam37%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven90%percentage2020
Moeite met rondkomen22%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren6%percentage2020
Mist emotionele steun6%percentage2022
Vrijwilligerswerk28%percentage2022
Mantelzorger14%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)15%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)12%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid68%percentage2022
Niet-specifieke klachten55%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen37%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid34%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt31%percentage2022
Psychische klachten20%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht19%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht47%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden11%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie9%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie47%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken18%percentage2022
Gehoorbeperking6%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking7%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen14%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal465Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens135Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen145Aantal2023
Huishoudens met kinderen190Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,60Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie68%Percentage2022
Percentage werknemers80%Percentage2022
Percentage zelfstandigen20%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers900Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€29.800Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€22.600Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen45%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen14%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar31%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen37%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen19%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen3,40%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum6,3%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum9%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum11%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€122x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand20Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO60Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW10Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW180Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland1.125Aantal2023
Herkomst buiten Nederland135Aantal2023
Herkomst Europa90Aantal2023
Herkomst buiten Europa45Aantal2023
Geboren in Nederland1.125Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa40Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa20Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa50Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa25Aantal2023
Autochtoon1.100Aantal2022
Westers totaal95Aantal2022
Niet-westers totaal25Aantal2022
Marokko0Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2022
Suriname0Aantal2022
Turkije0Aantal2022
Overig niet-westers25Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal2Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven0Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting9Aantal2023
Verkeersovertredingen3Aantal2023
Vernieling2Aantal2023
Overige misdrijven0Aantal2023
Totaal misdrijven16Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand5,00Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand16,90Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand5,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand16,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand16,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand17,70Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand5,10Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand2,70Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand10Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km0,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km22Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand17,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand17,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand17,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,17Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,35Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand12,59Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,68Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,43Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand2,14Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand1,44Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,38Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand8,25Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand0,99Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand0,55Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand9,25Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand3,80Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand14,40Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand17,60Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand9,90Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand18,60Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand90,50Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand8,30Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand17,90Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand18Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand15,90Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand18Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand18Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand12,70Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km12Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU06540201Code2023
RegionaamKern BorsseleNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode06540201Code2023
Oppervlakte totaal60Aantal hectaren2023
Oppervlakte land60Aantal hectaren2023
Oppervlakte water0Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid179Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal595Aantal2024
Adressen met postcode558Aantal2024
Adressen met woonfunctie490Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie8Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie4Aantal2024
Adressen met industriefunctie33Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie4Aantal2024
Adressen met logiesfunctie3Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie3Aantal2024
Adressen met sportfunctie0Aantal2024
Adressen met winkelfunctie8Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie52Aantal2024
Verblijfsobjecten595Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres549Aantal2024
Adressen met pand586Aantal2024
Percelen met adres465Aantal2024
Adressen met perceel595Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom595Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom490Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 17009Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190071Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192588Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 195054Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970106Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 198038Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 199062Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200045Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201019Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202033Aantal2024
Panden met adres 2020 en later24Aantal2024
Adressen met pand voor 17009Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190072Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192588Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 195054Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970108Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 198038Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 199064Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 200046Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 201041Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202042Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later24Aantal2024
Postcodegebied4454AA-4454PZNaam2024
Meest voorkomende postcode4454Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade0Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade1Aantal2022
Verkeersongevallen totaal1Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal635Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine535Aantal2023
Personenautos - overige brandstof105Aantal2023
Personenautos per huishouden1,37Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte1.058Aantal2023
Motorfietsen75Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad480Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€237.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning97%Percentage2023
Percentage meergezinswoning3%Percentage2023
Percentage bewoond95%Percentage2023
Percentage onbewoond5%Percentage2023
Koopwoningen74%Percentage2023
Huurwoningen totaal26%Percentage2023
In bezit woningcorporatie21%Percentage2023
In bezit overige verhuurders5%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200086%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200014%Percentage2023
Appartement14Aantal2024
Tussen of geschakelde woning114Aantal2024
Hoekwoning95Aantal2024
Tweeonder1kap96Aantal2024
Vrijstaande woning171Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.105Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Borsele. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Kern Borssele: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Kern Borssele
Tabel met 595 adressen in de buurt Kern Borssele.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Kern Borssele. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Borsele.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Borszeestraat1 t/m 914454BR t/m 4454BVBorssele69
Catalijneweg2 t/m 234454AM t/m 4454ANBorssele13
Cleeuwendamme1 t/m 134454BXBorssele13
Diepeneestraat1 t/m 234454BJBorssele23
Draaiweitje1 t/m 214454BWBorssele12
Everingestraat2 t/m 204454BMBorssele17
Kaaiweg13 t/m 254454PNBorssele6
Kalootstraat1 t/m 394454BHBorssele31
Molenpad1 t/m 254454BCBorssele10
Monsterweg1 t/m 494454AA t/m 4454ACBorssele39
Noordsingel1 t/m 354454AE t/m 4454AGBorssele32
Noordstraat1 t/m 234454APBorssele27
Ommeloop--Borssele0
Oostkerkestraat2 t/m 184454BZBorssele10
Oostsingel1 t/m 724454AZ t/m 4454BBBorssele51
Ooststraat1 t/m 174454AXBorssele13
Plein1 t/m 684454AS t/m 4454AWBorssele59
Quistenburg1 t/m 214454PZBorssele29
Troyeweg1 t/m 54454ADBorssele4
Vrijlandtpad--Borssele0
Waalburg4 t/m 104454PABorssele3
Weelweg1 t/m 34454AHBorssele3
Westsingel2 t/m 724454AJ t/m 4454ALBorssele69
Weststraat1 t/m 214454ARBorssele18
Wielingenstraat1 t/m 134454BK t/m 4454BLBorssele14
Wolphaartsweg2 t/m 144454BN t/m 4454BPBorssele7
Zuidsingel1 t/m 424454BGBorssele17
Zuidstraat2 t/m 84454BEBorssele6

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 28 openbare ruimtes en 595 adressen in de buurt Kern Borssele. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 9 juli 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definities van de soorten openbare ruimtes.

De BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Adressen Borsele
Tabelgebruik:

 • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
 • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
 • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
 • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Kern Borssele. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Kern Borssele ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek4454558
WoonkernBorssele595
WoonplaatsBorssele597
WijkBorssele597
GemeenteBorsele597
ProvincieZeeland597
WaterschapWaterschap Scheldestromen597
LandNederland597

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Kern Borssele ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Kern Borssele dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Kern Borssele ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Kern Borssele en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven