Statistieken buurt Kern Heinkenszand

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Kern Heinkenszand. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Kern Heinkenszand. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Kern Heinkenszand telt 5.075 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Kern Heinkenszand.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Kern Heinkenszand:

JaarAantal inwoners de buurt Kern Heinkenszand% verschil
20235.0750,30%
20225.060-0,10%
20215.0650,02%
20205.064-0,31%
20195.0800,53%
20185.0530,64%
20175.0210%
20165.0210,26%
20155.008-0,60%
20145.0380,44%
20135.016geen data

Het aantal inwoners in de buurt Kern Heinkenszand is met 59 personen toegenomen van 5.016 personen in 2013 tot 5.075 personen in 2023 (dat is een groei van 1,18%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 6 personen (0,12%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Borsele.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Kern Heinkenszand:

In 2013 waren er 5.016 inwoners in de buurt Kern Heinkenszand. In 2015 is het aantal gedaald tot 5.008 personen. Dit is een daling van 8 (-0,16%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2014) is het verschil -30 (-0,60%). Het aantal van 5.008 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2019 is het aantal gestegen tot 5.080 personen. De stijging ten opzichte van 2015 is 72 (1,44%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2018) is 27 (0,53%). Het aantal van 5.080 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2023 telde de buurt Kern Heinkenszand 5.075 inwoners.

Over de buurt Kern Heinkenszand

Buurt Kern Heinkenszand heeft afgerond een totale oppervlakte van 193 hectare, waarvan 192 land en 1 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 666 adressen per km2. Er wonen 2.235 huishoudens in de buurt Kern Heinkenszand. Postcode 4451 is de meest voorkomende postcode in de buurt Kern Heinkenszand. {regionaammetsoortlidwoordhoofdletter} ligt binnen {wijknaam} in de gemeente Borsele.

De naam van deze buurt veranderde van Heinkenszand (Kern) in 2020 naar Kern Heinkenszand in 2021. De gegevens van de buurt Kern Heinkenszand voor de jaren 2013 tot en met 2020 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Kern Heinkenszand
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Heinkenszand met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Kern Heinkenszand, 2: Buitengebied Heinkenszand.

Woningkenmerken
Er zijn 2.296 woningen in de buurt Kern Heinkenszand.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Borsele in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Kern Heinkenszand was €312.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Kern Heinkenszand.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Kern Heinkenszand:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Kern Heinkenszand% verschil
2023€312.00013%
2022€277.0009,9%
2021€252.0006,3%
2020€237.0005,8%
2019€224.0003,70%
2018€216.0001,89%
2017€212.0001,44%
2016€209.000-0,48%
2015€210.000-0,47%
2014€211.000-5,4%
2013€223.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Kern Heinkenszand is met €89.000 gestegen van €223.000 in 2013 tot €312.000 in 2023 (dat is een toename van 40%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €8.900 (3,54%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Borsele.

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Kern Heinkenszand is €312.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 26% en er zijn 2.296 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Zeeland (bruin), gemeente Borsele (geel), 15 woonplaatsen (groen), 15 wijken (oranje) en 31 buurten (blauw). De buurt Kern Heinkenszand wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de buurt Kern Heinkenszand: er zijn 620 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Kern Heinkenszand.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 2.685 totaal in de buurt Kern Heinkenszand

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De buurt Kern Heinkenszand telt in totaal 2.685 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in buurt Kern Heinkenszand liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Borsele
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Kern Heinkenszand zijn er 2.300 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Kern Heinkenszand.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 765 panden uit de bouwperiode 1970-1980 in de buurt Kern Heinkenszand.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Kern Heinkenszand. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Kern Heinkenszand

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Kern Heinkenszand. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Kern Heinkenszand


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Borsele bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Kern Heinkenszand


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Kern Heinkenszand.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Kern Heinkenszand per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Kern Heinkenszand:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20234.440290340
20224.525246289
20214.545239281
20204.545239280
20194.566237277
20184.554230269
20174.554215252
20164.559213250
20154.560206242
20144.582210246
20134.562209245

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Kern Heinkenszand als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 88%, herkomst uit Europese landen: 5,7% en herkomst uit landen buiten Europa: 6,7% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 91%, herkomst uit Europa: 4,17% en herkomst van buiten Europa: 4,88%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Borsele naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Kern Heinkenszand
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Kern Heinkenszand in 2022 zijn Westers (355 inwoners) en Overig (145 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Kern Heinkenszand: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Kern Heinkenszand.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Kern Heinkenszand. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Borsele:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Borsele. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Kern Heinkenszand zijn C (758 adressen) en A (656 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Kern Heinkenszand. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de buurt Kern Heinkenszand: 758 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Borsele bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 11 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Kern Heinkenszand.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Kern Heinkenszand. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Kern Heinkenszand vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Kern Heinkenszand.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Kern Heinkenszand voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Kern Heinkenszand ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de buurt Kern Heinkenszand

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de buurt Kern Heinkenszand. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 2 stembureaus in de buurt Kern Heinkenszand. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Borsele.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de buurt Kern Heinkenszand.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 39 stembureaus in de gemeente Borsele en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Borsele. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Borsele.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€31.100)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Kern Heinkenszand.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Borsele: Kern Heinkenszand is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Kern Heinkenszand is €31.100. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €37.500. Buurt Kern Heinkenszand telt 4.100 inkomensontvangers op 5.075 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
3,20% procent van de huishoudens in buurt Kern Heinkenszand heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Borsele: Kern Heinkenszand is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (600 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Kern Heinkenszand (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Kern Heinkenszand zijn in totaal 600 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 600 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 605 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Kern Heinkenszand. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de buurt Kern Heinkenszand
Er zijn 79 elektrische auto’s in mei 2024 in de buurt Kern Heinkenszand.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Kern Heinkenszand op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 79 elektrische auto’s in de buurt Kern Heinkenszand. Dit is het totaal aantal in mei 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Kern Heinkenszand die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 2.850 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Kern Heinkenszand in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Kern Heinkenszand geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 4.190 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Kern Heinkenszand (in mei 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 2.612 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Kern Heinkenszand in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Kern Heinkenszand geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Kern Heinkenszand. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 92 misdrijven in de buurt Kern Heinkenszand geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Kern Heinkenszand, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2022 tot en met april 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Kern Heinkenszand zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 1.399 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 35 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Kern Heinkenszand 92 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Kern Heinkenszand in 2023 zijn Horizontale fraude (22 delicten) en Overige vermogensdelicten (11 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Kern Heinkenszand.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2024 zijn er 9 misdrijven in de buurt Kern Heinkenszand geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Kern Heinkenszand met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Kern Heinkenszand over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Borsele.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 6,11 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Kern Heinkenszand.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Kern Heinkenszand.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Kern Heinkenszand. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Kern Heinkenszand.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Kern Heinkenszand.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Kern Heinkenszand genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 14 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Kern Heinkenszand.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Kern Heinkenszand.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de buurt Kern Heinkenszand. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
85% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Kern Heinkenszand geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Kern Heinkenszand. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Kern Heinkenszand is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
61% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Kern Heinkenszand heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Kern Heinkenszand. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Kern Heinkenszand is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
52% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Kern Heinkenszand voldoet aan de beweegrichtlijn.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Kern Heinkenszand. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Kern Heinkenszand is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
83% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Kern Heinkenszand heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Kern Heinkenszand. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Kern Heinkenszand is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
25% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Kern Heinkenszand heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Kern Heinkenszand. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Kern Heinkenszand is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
46% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Kern Heinkenszand heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Kern Heinkenszand. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Kern Heinkenszand is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
50% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Kern Heinkenszand voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Kern Heinkenszand. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Kern Heinkenszand is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
92% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Kern Heinkenszand heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Kern Heinkenszand. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Kern Heinkenszand is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
32% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Kern Heinkenszand doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Kern Heinkenszand. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Kern Heinkenszand is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Kern Heinkenszand voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal600Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij10Aantal2023
B-F Nijverheid en energie105Aantal2023
G+I Handel en horeca95Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie35Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed50Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening130Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg110Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten70Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners5.075Aantal2023
Mannen2.500Aantal2023
Vrouwen2.575Aantal2023
0 tot 15 jaar775Aantal2023
15 tot 25 jaar525Aantal2023
25 tot 45 jaar1.095Aantal2023
45 tot 65 jaar1.350Aantal2023
65 jaar of ouder1.330Aantal2023
Ongehuwd2.040Aantal2023
Gehuwd2.320Aantal2023
Gescheiden375Aantal2023
Verweduwd345Aantal2023
Geboorte totaal40Aantal2022
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal75Aantal2022
Sterfte relatief14Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid2.643Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag870Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar1.710Aantal2022
Opleidingsniveau hoog1.100Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura130Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg11%Percentage2022
WMO cliënten425Aantal2022
WMO cliënten relatief84Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.590Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.870Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.270Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.410Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.790Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.360Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.850Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.910Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.010Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement620Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning860Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.020Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.060Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.360Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning780Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.110Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel292Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel999Aantal2024
Adressen met definitief energielabel1.394Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++21Aantal2024
Energielabels A+++3Aantal2024
Energielabels A++3Aantal2024
Energielabels A+16Aantal2024
Energielabels A656Aantal2024
Energielabels B424Aantal2024
Energielabels C758Aantal2024
Energielabels D229Aantal2024
Energielabels E68Aantal2024
Energielabels F87Aantal2024
Energielabels G128Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn47%percentage2020
Drinker83%percentage2020
Zware drinker6%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht44%percentage2020
Overgewicht54%percentage2020
Ernstig overgewicht15%percentage2020
Roker14%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn49%percentage2020
Wekelijkse sporters45%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk48%percentage2020
Lopen naar school of werk21%percentage2020
Fietsen naar school of werk39%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam45%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam10%percentage2020
Emotioneel eenzaam25%percentage2020
Sociaal eenzaam31%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven90%percentage2020
Moeite met rondkomen8%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren6%percentage2020
Vrijwilligerswerk30%percentage2020
Mantelzorger17%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)17%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)14%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid78%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen33%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid33%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt31%percentage2020
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking9%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen14%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie44%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie5%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken14%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal2.235Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens675Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen805Aantal2023
Huishoudens met kinderen750Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,20Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie66%Percentage2022
Percentage werknemers85%Percentage2022
Percentage zelfstandigen15%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers4.100Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€37.500Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€31.100Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen39%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen21%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar35%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen30%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen21%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen2,0%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,20%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum5,6%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum8%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€215x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand60Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO190Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW20Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW1.200Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland4.440Aantal2023
Herkomst buiten Nederland630Aantal2023
Herkomst Europa290Aantal2023
Herkomst buiten Europa340Aantal2023
Geboren in Nederland4.440Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa150Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa150Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa135Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa190Aantal2023
Autochtoon4.525Aantal2022
Westers totaal355Aantal2022
Niet-westers totaal180Aantal2022
Marokko10Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba5Aantal2022
Suriname15Aantal2022
Turkije5Aantal2022
Overig niet-westers145Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal31Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven10Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting28Aantal2023
Verkeersovertredingen14Aantal2023
Vernieling7Aantal2023
Overige misdrijven2Aantal2023
Totaal misdrijven92Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand8,50Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand8,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand8,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand8,50Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand6Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km0,10Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km29Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand7,70Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand7,70Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand7,70Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand5,30Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,10Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand9,80Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand3,10Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,00Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand2,30Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand8,50Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand17,70Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand9,30Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand83,40Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand6,70Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand8,60Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand9Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand6,60Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand9Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand8Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand3,90Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km14Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU06540501Code2023
RegionaamKern HeinkenszandNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode06540501Code2023
Oppervlakte totaal193Aantal hectaren2023
Oppervlakte land192Aantal hectaren2023
Oppervlakte water1Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid666Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal2.685Aantal2024
Adressen met postcode2.545Aantal2024
Adressen met woonfunctie2.300Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie29Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie18Aantal2024
Adressen met industriefunctie115Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie42Aantal2024
Adressen met logiesfunctie2Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie7Aantal2024
Adressen met sportfunctie3Aantal2024
Adressen met winkelfunctie73Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie153Aantal2024
Verblijfsobjecten2.685Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres2.317Aantal2024
Adressen met pand2.685Aantal2024
Percelen met adres1.945Aantal2024
Adressen met perceel2.685Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom2.675Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom10Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom2.291Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom9Aantal2024
Panden met adres voor 17001Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190038Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192598Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 195096Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970293Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980765Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990312Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000235Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010294Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020151Aantal2024
Panden met adres 2020 en later34Aantal2024
Adressen met pand voor 17001Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190039Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925106Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 195098Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970299Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980773Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990341Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000310Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010423Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020242Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later53Aantal2024
Postcodegebied4451AA-4451TXNaam2024
Meest voorkomende postcode4451Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade2Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade9Aantal2022
Verkeersongevallen totaal11Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal2.885Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine2.395Aantal2023
Personenautos - overige brandstof490Aantal2023
Personenautos per huishouden1,29Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte1.503Aantal2023
Motorfietsen265Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad2.296Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€312.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning87%Percentage2023
Percentage meergezinswoning13%Percentage2023
Percentage bewoond97%Percentage2023
Percentage onbewoond3%Percentage2023
Koopwoningen70%Percentage2023
Huurwoningen totaal29%Percentage2023
In bezit woningcorporatie25%Percentage2023
In bezit overige verhuurders4%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200071%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200029%Percentage2023
Appartement278Aantal2024
Tussen of geschakelde woning620Aantal2024
Hoekwoning441Aantal2024
Tweeonder1kap383Aantal2024
Vrijstaande woning578Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.385Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Borsele. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Kern Heinkenszand: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Kern Heinkenszand
Tabel met 2.685 adressen in de buurt Kern Heinkenszand.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Kern Heinkenszand. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Borsele.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Arendhof1 t/m 534451EA t/m 4451EBHeinkenszand44
Bieslookstraat1 t/m 274451TGHeinkenszand21
Boerendijk24451RKHeinkenszand2
Bonekruidstraat1 t/m 284451TTHeinkenszand21
Boomeend1 t/m 74451DHHeinkenszand5
Boomvalkstee1 t/m 124451CKHeinkenszand12
Bosruiterhof1 t/m 84451DCHeinkenszand8
Buizerdhof1 t/m 404451CX t/m 4451CZHeinkenszand35
Clara’s hof1 t/m 54451HRHeinkenszand5
Clara’s pad1 t/m 714451HA t/m 4451HGHeinkenszand79
Daniëlsweg1 t/m 474451HP t/m 4451HWHeinkenszand50
Daniëlswegje--Heinkenszand0
Dorpsstraat2 t/m 1994451AA t/m 4451KGHeinkenszand186
Duikeend1 t/m 94451EJHeinkenszand9
Duizendbladstraat2 t/m 164451LLHeinkenszand8
Eendvogelstraat1 t/m 1054451DP t/m 4451DRHeinkenszand95
Eigen Erf1 t/m 94451HLHeinkenszand7
Eijkenweg1 t/m 194451HVHeinkenszand14
Flamingostraat1 t/m 184451CHHeinkenszand11
Fluitekruidstraat1 t/m 204451TJHeinkenszand16
Gamander1 t/m 114451TBHeinkenszand12
Ganzestraat1 t/m 674451DT t/m 4451DVHeinkenszand71
Giervalkstee1 t/m 124451CLHeinkenszand12
Goudsbloemstraat2 t/m 304451LNHeinkenszand15
Guldenroedestraat1 t/m 314451LPHeinkenszand16
Havikhof1 t/m 204451EGHeinkenszand20
Heinkenszandseweg49 t/m 554451NWHeinkenszand4
Hoefbladstraat1 t/m 884451TLHeinkenszand90
Hoendervogellaan1 t/m 564451EM t/m 4451EPHeinkenszand38
Hof Rietzanger1 t/m 344451DEHeinkenszand35
Honingklaver1 t/m 124451TCHeinkenszand13
Hurgronjestraat2 t/m 324451ALHeinkenszand16
Jacob Valckestraat1 t/m 464451AW t/m 4451AXHeinkenszand39
Julianastraat1 t/m 264451BS t/m 4451BTHeinkenszand26
Kamilleplein1 t/m 624451LA t/m 4451LCHeinkenszand63
Kerkdreef2 t/m 64451ADHeinkenszand4
Kerklaan1 t/m 564451BE t/m 4451BHHeinkenszand54
Kerkpad--Heinkenszand0
Kervel1 t/m 124451TNHeinkenszand13
Kievitstraat1 t/m 184451DNHeinkenszand22
Korhoen1 t/m 204451ETHeinkenszand13
Koriander1 t/m 244451TAHeinkenszand23
Kraaiendijk1 t/m 404451KAHeinkenszand21
Kruizemuntstraat1 t/m 364451TXHeinkenszand25
Laan van Barbestein2 t/m 244451AHHeinkenszand16
Leeuwerikhof1 t/m 304451CV t/m 4451CWHeinkenszand33
Lijsterhof1 t/m 184451CGHeinkenszand17
Longkruidstraat2 t/m 84451LDHeinkenszand4
Marjoleinstraat1 t/m 284451TVHeinkenszand23
Meekrapstraat1 t/m 304451AMHeinkenszand25
Merelhof1 t/m 564451EC t/m 4451EDHeinkenszand40
Meulwegje1 t/m 54451HNHeinkenszand6
Mezehof1 t/m 244451BXHeinkenszand16
Mr Dr Meslaan1 t/m 534451AJ t/m 4451AKHeinkenszand30
Nagelkruidstraat1 t/m 164451TKHeinkenszand14
Nassau Odijkstraat1 t/m 264451ATHeinkenszand21
Noordland1 t/m 294451RPHeinkenszand23
Noordlandseweg1 t/m 114451RMHeinkenszand10
Oeverloperstraat1 t/m 244451ELHeinkenszand18
Oosterguitestraat4 t/m 464451AN t/m 4451APHeinkenszand33
Paardebloemstraat1 t/m 204451THHeinkenszand16
Parelhoen1 t/m 264451ER t/m 4451ESHeinkenszand21
Patrijshof1 t/m 64451EWHeinkenszand6
Pauwhof1 t/m 44451EVHeinkenszand4
Pepermuntstraat1 t/m 324451TWHeinkenszand23
Plattendijk1 t/m 64451RAHeinkenszand4
Poelruiterhof1 t/m 84451DBHeinkenszand8
Putterhof1 t/m 134451CJHeinkenszand11
Reigerstraat1 t/m 84451DL t/m 4451DMHeinkenszand8
Rembrandtstraat1 t/m 294451AVHeinkenszand22
Roofvogelstraat1 t/m 894451CP t/m 4451CTHeinkenszand75
Rozemarijnstraat1 t/m 234451TPHeinkenszand12
Schouwersweg1 t/m 1044451HS t/m 4451HTHeinkenszand42
Simonswei1 t/m 274451BM t/m 4451BNHeinkenszand25
Slaakweg1 t/m 244451RBHeinkenszand17
Sleutelbloemstraat2 t/m 694451TD t/m 4451TEHeinkenszand39
Smientstraat1 t/m 324451DZHeinkenszand29
Sperwerhof1 t/m 204451EEHeinkenszand14
Spreeuwehof1 t/m 394451CA t/m 4451CBHeinkenszand32
Stationsweg1 t/m 404451HJ t/m 4451HKHeinkenszand33
Steenloperstraat1 t/m 344451GAHeinkenszand26
Stenevate1 t/m 274451KBHeinkenszand25
Stengeplein1 t/m 44451CX t/m 4451CZHeinkenszand2
Strandloperstraat1 t/m 404451DD t/m 4451DGHeinkenszand42
Talingstraat1 t/m 524451DSHeinkenszand44
Torenvalkstee1 t/m 124451CMHeinkenszand12
Valeriaanstraat1 t/m 284451LJ t/m 4451LKHeinkenszand23
Venkel1 t/m 124451TMHeinkenszand13
Vijverstraat2 t/m 144451BLHeinkenszand10
Vinkehof1 t/m 384451BV t/m 4451BWHeinkenszand60
Waadvogelstraat1 t/m 304451DJ t/m 4451DKHeinkenszand19
Warande2 t/m 94451AGHeinkenszand13
Weegbreestraat2 t/m 104451LHHeinkenszand5
Westdijk3 t/m 74451RDHeinkenszand4
Westerstraat1 t/m 454451BP t/m 4451BRHeinkenszand36
Wouwhof1 t/m 214451DAHeinkenszand17
Zaagbek1 t/m 104451EKHeinkenszand9
Zangvogelstraat2 t/m 924451CC t/m 4451CEHeinkenszand96
Zilverschoonstraat1 t/m 284451LE t/m 4451LGHeinkenszand26
Zwake2 t/m 74451HHHeinkenszand9
Zwanestraat1 t/m 914451DW t/m 4451DXHeinkenszand77
Zwemeend1 t/m 144451EHHeinkenszand12
van Cittersstraat1 t/m 284451BJ t/m 4451BKHeinkenszand29
van Schengestraat1 t/m 304451AR t/m 4451ASHeinkenszand26
van der Biltplein1 t/m 64451AEHeinkenszand3
’t Dijkje1 t/m 54451KCHeinkenszand4

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 106 openbare ruimtes en 2.685 adressen in de buurt Kern Heinkenszand. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definties van de soorten openbare ruimtes.

Adressen Borsele
Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Kern Heinkenszand. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Kern Heinkenszand ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek44512545
WoonkernHeinkenszand2675
WoonplaatsHeinkenszand2687
WijkHeinkenszand2687
GemeenteBorsele2687
ProvincieZeeland2687
WaterschapWaterschap Scheldestromen2687
LandNederland2687

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Kern Heinkenszand ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Kern Heinkenszand dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Kern Heinkenszand ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Kern Heinkenszand en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven