Statistieken buurt Kern Heythuysen

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Kern Heythuysen. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Kern Heythuysen. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Kern Heythuysen telt 5.820 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Kern Heythuysen.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Kern Heythuysen:

JaarAantal inwoners de buurt Kern Heythuysen% verschil
20235.8200,69%
20225.7800,09%
20215.775-0,69%
20205.8151,93%
20195.7050,26%
20185.690-1,13%
20175.755-0,43%
20165.7800,43%
20155.7550,52%
20145.725-0,02%
20135.726geen data

De bevolking van de buurt Kern Heythuysen is met 94 inwoners toegenomen van 5.726 inwoners in 2013 tot 5.820 inwoners in 2023 (dat is een toename van 1,64%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 9 inwoners (0,17%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Leudal.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Kern Heythuysen:

In 2013 telde de buurt Kern Heythuysen 5.726 inwoners. In 2018 is het aantal gedaald tot 5.690 inwoners. Dit is een daling van 36 (-0,63%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2017) is het verschil -65 (-1,13%). Het aantal van 5.690 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 5.820 inwoners. De stijging ten opzichte van 2018 is 130 (2,28%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 40 (0,69%). Het aantal van 5.820 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over de buurt Kern Heythuysen

Buurt Kern Heythuysen heeft afgerond een totale oppervlakte van 237 hectare land (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 738 adressen per km2. Er wonen 2.670 huishoudens in de buurt Kern Heythuysen. Postcode 6093 is de meest voorkomende postcode in de buurt Kern Heythuysen. {regionaammetsoortlidwoordhoofdletter} ligt binnen {wijknaam} in de gemeente Leudal. De streek Bevelandsveld valt gedeeltelijk binnen de buurt Kern Heythuysen.

De naam van deze buurt veranderde van Centrum Heythuysen in 2013 naar Kern Heythuysen in 2014. De gegevens van de buurt Kern Heythuysen voor het jaar 2013 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Kern Heythuysen
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Heythuysen met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Verspreide huizen Heythuysen, 2: Kern Heythuysen.

Woningkenmerken
Er zijn 2.870 woningen in de buurt Kern Heythuysen.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Leudal in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Kern Heythuysen was €305.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Kern Heythuysen.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Kern Heythuysen:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Kern Heythuysen% verschil
2023€305.00018%
2022€258.0006,6%
2021€242.0003,42%
2020€234.0003,08%
2019€227.0006,1%
2018€214.0002,39%
2017€209.0002,96%
2016€203.0002,01%
2015€199.000-3,40%
2014€206.000-2,74%
2013€211.796geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Kern Heythuysen is met €93.204 gestegen van €211.796 in 2013 tot €305.000 in 2023 (dat is een stijging van 44%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €9.320 (3,86%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Leudal.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • PDF buurt-rapportage voor de buurt Kern Heythuysen met 100 kaarten en grafieken.
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Leudal.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Kern Heythuysen is €305.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 31% en er zijn 2.870 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Limburg (bruin), gemeente Leudal (geel), 16 woonplaatsen (groen), 16 wijken (oranje) en 31 buurten (blauw). De buurt Kern Heythuysen wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de buurt Kern Heythuysen: er zijn 712 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Kern Heythuysen.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 3.124 totaal in de buurt Kern Heythuysen

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De buurt Kern Heythuysen telt in totaal 3.124 adressen, met 3.122 verblijfsobjecten en 2 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). 99% van de adressen in buurt Kern Heythuysen ligt binnen de bebouwde kom en 1% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Leudal
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de buurt Kern Heythuysen. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2024.

Toelichting
Bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Kern Heythuysen. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij appartementengebouwen. De gegevens over panden naar bouwjaar komen uit de BAG van 9 januari 2024.

Bron & definities
Bevolking in de buurt Kern Heythuysen

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Kern Heythuysen. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Kern Heythuysen


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Leudal bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Kern Heythuysen


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Kern Heythuysen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Kern Heythuysen per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Kern Heythuysen:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20234.975520320
20225.030464286
20215.050449276
20205.075458282
20194.975452278
20184.980440270
20175.050436269
20165.075436269
20155.060430265
20145.038425262
20135.054415256

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Kern Heythuysen als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 86%, herkomst uit Europese landen: 8,9% en herkomst uit landen buiten Europa: 5,5% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 88%, herkomst uit Europa: 7,2% en herkomst van buiten Europa: 4,47%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Leudal naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Kern Heythuysen
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Kern Heythuysen in 2022 zijn Westers (550 inwoners) en Overig (155 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Kern Heythuysen: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Kern Heythuysen.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Kern Heythuysen. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Leudal:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Leudal. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Kern Heythuysen zijn C (831 adressen) en A (536 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Kern Heythuysen. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de buurt Kern Heythuysen: 831 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Leudal bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 14 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Kern Heythuysen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Kern Heythuysen. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Kern Heythuysen vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Kern Heythuysen.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Kern Heythuysen voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Kern Heythuysen ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de buurt Kern Heythuysen

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 3 stembureaus in de buurt Kern Heythuysen. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 3 stembureaus in de buurt Kern Heythuysen. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Leudal.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 3 stembureaus in de buurt Kern Heythuysen.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 53 stembureaus in de gemeente Leudal en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Leudal. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Leudal.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€30.400)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Kern Heythuysen.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Leudal: Kern Heythuysen is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Kern Heythuysen is €30.400. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €34.700. Buurt Kern Heythuysen telt 4.800 inkomensontvangers op 5.820 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
3,70% procent van de huishoudens in buurt Kern Heythuysen heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Leudal: Kern Heythuysen is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (565 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Kern Heythuysen (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Kern Heythuysen zijn in totaal 565 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Kern Heythuysen. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 april 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de buurt Kern Heythuysen
Er zijn 78 elektrische auto’s in april 2024 in de buurt Kern Heythuysen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Kern Heythuysen op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 78 elektrische auto’s in de buurt Kern Heythuysen. Dit is het totaal aantal in april 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Kern Heythuysen die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 3.336 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Kern Heythuysen in april 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in april 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Kern Heythuysen geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 4.698 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Kern Heythuysen (in april 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 3.342 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Kern Heythuysen in april 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in april 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Kern Heythuysen geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Kern Heythuysen. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 april 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 152 misdrijven in de buurt Kern Heythuysen geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Kern Heythuysen, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of oktober 2022 tot en met maart 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Kern Heythuysen zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 2.376 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 38 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Kern Heythuysen 152 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Kern Heythuysen in 2023 zijn Horizontale fraude (31 delicten) en Diefstal van brom-, snor-, fietsen (16 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Kern Heythuysen.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In maart 2024 zijn er 19 misdrijven in de buurt Kern Heythuysen geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Kern Heythuysen met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Kern Heythuysen over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Leudal.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 9,62 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Kern Heythuysen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Kern Heythuysen.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Kern Heythuysen. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Kern Heythuysen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Kern Heythuysen.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Kern Heythuysen genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 17 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Kern Heythuysen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Kern Heythuysen.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de buurt Kern Heythuysen. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
85% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Kern Heythuysen geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Kern Heythuysen. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Kern Heythuysen is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
57% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Kern Heythuysen heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Kern Heythuysen. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Kern Heythuysen is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
54% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Kern Heythuysen voldoet aan de beweegrichtlijn.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Kern Heythuysen. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Kern Heythuysen is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
82% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Kern Heythuysen heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Kern Heythuysen. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Kern Heythuysen is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
27% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Kern Heythuysen heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Kern Heythuysen. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Kern Heythuysen is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
46% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Kern Heythuysen heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Kern Heythuysen. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Kern Heythuysen is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
48% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Kern Heythuysen voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Kern Heythuysen. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Kern Heythuysen is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
91% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Kern Heythuysen heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Kern Heythuysen. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Kern Heythuysen is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
30% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Kern Heythuysen doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Kern Heythuysen. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Kern Heythuysen is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Kern Heythuysen voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal565Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij10Aantal2023
B-F Nijverheid en energie75Aantal2023
G+I Handel en horeca115Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie30Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed50Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening105Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg115Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten65Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners5.820Aantal2023
Mannen2.840Aantal2023
Vrouwen2.980Aantal2023
0 tot 15 jaar655Aantal2023
15 tot 25 jaar605Aantal2023
25 tot 45 jaar1.070Aantal2023
45 tot 65 jaar1.700Aantal2023
65 jaar of ouder1.785Aantal2023
Ongehuwd2.350Aantal2023
Gehuwd2.540Aantal2023
Gescheiden460Aantal2023
Verweduwd475Aantal2023
Geboorte totaal50Aantal2022
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal105Aantal2022
Sterfte relatief17Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid2.456Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag1.170Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar1.930Aantal2022
Opleidingsniveau hoog1.190Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura135Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg12%Percentage2022
WMO cliënten510Aantal2022
WMO cliënten relatief88Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.820Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.790Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.660Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.760Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.920Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.020Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.050Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.190Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.110Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement670Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.040Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.090Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.280Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.560Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning810Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.260Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel467Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel1.162Aantal2024
Adressen met definitief energielabel1.495Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++14Aantal2024
Energielabels A+++5Aantal2024
Energielabels A++25Aantal2024
Energielabels A+20Aantal2024
Energielabels A536Aantal2024
Energielabels B503Aantal2024
Energielabels C831Aantal2024
Energielabels D314Aantal2024
Energielabels E111Aantal2024
Energielabels F174Aantal2024
Energielabels G124Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn42%percentage2020
Drinker81%percentage2020
Zware drinker8%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht47%percentage2020
Overgewicht52%percentage2020
Ernstig overgewicht15%percentage2020
Roker16%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn51%percentage2020
Wekelijkse sporters47%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk42%percentage2020
Lopen naar school of werk21%percentage2020
Fietsen naar school of werk28%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam45%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam11%percentage2020
Emotioneel eenzaam27%percentage2020
Sociaal eenzaam30%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven89%percentage2020
Moeite met rondkomen9%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren6%percentage2020
Vrijwilligerswerk27%percentage2020
Mantelzorger17%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)18%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)16%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid77%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen34%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid34%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid6%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt33%percentage2020
Gehoorbeperking5%percentage2020
Gezichtsbeperking6%percentage2020
Mobiliteitsbeperking10%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen16%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie44%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie6%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken15%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal2.670Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens900Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen1.010Aantal2023
Huishoudens met kinderen760Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,10Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie64%Percentage2022
Percentage werknemers86%Percentage2022
Percentage zelfstandigen14%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers4.800Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€34.700Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€30.400Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen40%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen16%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar35%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen35%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen18%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen2,40%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,70%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum6%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum8%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€213x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand80Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO310Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW40Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW1.640Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland4.975Aantal2023
Herkomst buiten Nederland840Aantal2023
Herkomst Europa520Aantal2023
Herkomst buiten Europa320Aantal2023
Geboren in Nederland4.975Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa265Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa120Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa260Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa195Aantal2023
Autochtoon5.030Aantal2022
Westers totaal550Aantal2022
Niet-westers totaal200Aantal2022
Marokko20Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba5Aantal2022
Suriname10Aantal2022
Turkije15Aantal2022
Overig niet-westers155Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal56Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven21Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting38Aantal2023
Verkeersovertredingen20Aantal2023
Vernieling12Aantal2023
Overige misdrijven5Aantal2023
Totaal misdrijven152Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand12,20Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand11,60Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand12,10Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km7Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km12Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km18Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km13Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km2,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km37Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand4,20Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand2,10Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand5,00Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,00Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand4,70Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand7,80Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand11,90Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand11,90Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand38,00Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand3,30Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km12Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand11,30Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand12Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand11,20Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand5Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand11Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand11,50Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km26Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU16400000Code2023
RegionaamKern HeythuysenNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode16400000Code2023
Oppervlakte totaal237Aantal hectaren2023
Oppervlakte land237Aantal hectaren2023
Oppervlakte water0Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid738Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal3.124Aantal2024
Adressen met postcode3.123Aantal2024
Adressen met woonfunctie2.890Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie35Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie196Aantal2024
Adressen met industriefunctie38Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie28Aantal2024
Adressen met logiesfunctie5Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie3Aantal2024
Adressen met sportfunctie7Aantal2024
Adressen met winkelfunctie88Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie56Aantal2024
Verblijfsobjecten3.122Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen2Aantal2024
Panden met adres2.398Aantal2024
Adressen met pand3.122Aantal2024
Percelen met adres2.186Aantal2024
Adressen met perceel3.124Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom3.104Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom20Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom2.871Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom19Aantal2024
Panden met adres voor 17003Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190020Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192559Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950113Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970541Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980700Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990273Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000290Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010264Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020104Aantal2024
Panden met adres 2020 en later31Aantal2024
Adressen met pand voor 17009Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190023Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192576Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950193Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970557Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980738Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990519Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000398Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010405Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020154Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later50Aantal2024
Postcodegebied6093AA-6093WDNaam2024
Meest voorkomende postcode6093Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade2Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade12Aantal2022
Verkeersongevallen totaal14Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal3.310Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine2.680Aantal2023
Personenautos - overige brandstof630Aantal2023
Personenautos per huishouden1,24Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte1.397Aantal2023
Motorfietsen240Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad2.870Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€305.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning76%Percentage2023
Percentage meergezinswoning24%Percentage2023
Percentage bewoond96%Percentage2023
Percentage onbewoond4%Percentage2023
Koopwoningen68%Percentage2023
Huurwoningen totaal32%Percentage2023
In bezit woningcorporatie17%Percentage2023
In bezit overige verhuurders15%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200080%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200020%Percentage2023
Appartement676Aantal2024
Tussen of geschakelde woning648Aantal2024
Hoekwoning422Aantal2024
Tweeonder1kap432Aantal2024
Vrijstaande woning712Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.232Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Leudal. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Kern Heythuysen: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Kern Heythuysen
Tabel met 3.112 adressen in de buurt Kern Heythuysen.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Kern Heythuysen. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Leudal.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Aan de Kreppel1 t/m 136093DZHeythuysen8
Akker1 t/m 356093EJ t/m 6093EKHeythuysen33
Aldenhoven1 t/m 706093HA t/m 6093HCHeythuysen56
Arenbos9 t/m 116093NDHeythuysen2
Arevenlaan1 t/m 366093GMHeythuysen24
Belenbroeklaan1 t/m 426093BTHeythuysen30
Bevelandselaan1 t/m 346093GWHeythuysen19
Biesstraat1 t/m 806093AB t/m 6093AEHeythuysen78
Bongerd1 t/m 196093ESHeythuysen15
Brouwershuis1 t/m 56093WDHeythuysen5
Brouwerslaan1 t/m 306093GGHeythuysen30
Burg Janssen v Sonln1 t/m 276093EWHeythuysen16
Burgemeester Geurtslaan1 t/m 616093PSHeythuysen70
Burgemeester Mertensstr1 t/m 456093CA t/m 6093CBHeythuysen34
Busschopsweg1 t/m 86093AAHeythuysen7
Catharina Daemenstraat1 t/m 806093KC t/m 6093KEHeythuysen138
Daniëlshof1 t/m 716093DN t/m 6093DSHeythuysen45
De Deder1 t/m 156093JSHeythuysen11
De Gaard1 t/m 336093BKHeythuysen17
De Spool1 t/m 106093JWHeythuysen9
De Tamboer1 t/m 96093EBHeythuysen8
De Wissel1 t/m 186093WBHeythuysen18
De Zwong2 t/m 156093JVHeythuysen13
Den Hoek--Heythuysen0
Distelstraat1 t/m 196093PVHeythuysen15
Doctor Poelslaan1 t/m 236093ETHeythuysen16
Dokter Smitslaan1 t/m 136093CGHeythuysen9
Doolgaardstraat2 t/m 166093BBHeythuysen7
Dorpstraat1 t/m 1526093EA t/m 6093EDHeythuysen175
Eduard van Wegbergplein2 t/m 446093EXHeythuysen34
Eykerstokweg2 t/m 986093AT t/m 6093AXHeythuysen56
Fazantenpad--Heythuysen0
Floreshof1 t/m 656093DCHeythuysen33
Franciscanessenstraat1 t/m 96093KBHeythuysen7
Gildelaan1 t/m 346093GH t/m 6093GJHeythuysen27
Graaf van Hornelaan1 t/m 826093BM t/m 6093BPHeythuysen55
Graaf van Loonlaan1 t/m 656093BS t/m 6093BVHeythuysen41
Gravenstate1 t/m 146093WCHeythuysen10
Groenewoudstraat2 t/m 446093PTHeythuysen22
Guillaume Derksstraat--Heythuysen0
Het Carillon1 t/m 246093EZHeythuysen17
Hooghveld1 t/m 216093DBHeythuysen20
Horionstraat1 t/m 186093BDHeythuysen18
Horstveld13 t/m 986093DG t/m 6093DJHeythuysen71
In de Hoven1 t/m 166093DKHeythuysen14
In de Neerakker1 t/m 886093JE t/m 6093JHHeythuysen46
In het Tienderveld1 t/m 1636093JK t/m 6093JLHeythuysen62
In het Veld1 t/m 496093NKHeythuysen29
Jean Romestraat1 t/m 146093BCHeythuysen14
Julianaplein1 t/m 86093CNHeythuysen8
Kloosterhof2 t/m 526093CK t/m 6093CLHeythuysen27
Kloosterstraat1 t/m 856093CT t/m 6093CZHeythuysen112
Koppelstraat1 t/m 166093CCHeythuysen14
Kouk1 t/m 76093BGHeythuysen16
Koukerveldstraat1 t/m 236093BAHeythuysen22
Lancasterstraat1 t/m 226093PWHeythuysen17
Leudalplein16093HEHeythuysen1
Luytersteegstraat1 t/m 236093CHHeythuysen23
L’Unionlaan1 t/m 816093GD t/m 6093GEHeythuysen143
Magdalenastraat2 t/m 236093CJHeythuysen30
Meerkamp1 t/m 176093BZHeythuysen28
Mennesweg2 t/m 46093NJHeythuysen5
Mezenstraat1 t/m 246093BXHeythuysen24
Molenaarslaan1 t/m 226093GVHeythuysen28
Molenzicht1 t/m 146093DWHeythuysen12
Nachtegaalstraat1 t/m 36093BWHeythuysen3
Noorderbaan46093PMHeythuysen1
Notaris Ruttenlaan1 t/m 226093CPHeythuysen31
Onder de Wieken1 t/m 206093HDHeythuysen17
Oude Meer1 t/m 686093CSHeythuysen44
Oude Trambaan1 t/m 506093CD t/m 6093CEHeythuysen29
Park1 t/m 296093EL t/m 6093EMHeythuysen25
Pastoor van Crugtenlaan1 t/m 146093EVHeythuysen15
Pastoor van der Zandtstr2 t/m 246093KDHeythuysen12
Prins Bisschoplaan1 t/m 96093BRHeythuysen10
Raetsenhof1 t/m 116093CMHeythuysen11
Roosveldsingel2 t/m 506093JRHeythuysen41
Rozenhof1 t/m 286093DLHeythuysen19
Schoolstraat1 t/m 356093EHHeythuysen18
Schuttersdreef1 t/m 966093JA t/m 6093JDHeythuysen86
Sint Antoniusstraat1 t/m 416093GA t/m 6093GCHeythuysen44
Sint Janlaan1 t/m 396093GK t/m 6093GLHeythuysen39
Sportlaan3 t/m 566093GR t/m 6093GXHeythuysen26
Stationsstraat1 t/m 466093BJ t/m 6093BLHeythuysen95
Tienderweg1 t/m 1016093EN t/m 6093ERHeythuysen79
Triangel1 t/m 96093GZHeythuysen9
Tuulshoek2 t/m 776093CRHeythuysen52
Van Laarsbongerd1 t/m 346093JZHeythuysen43
Van der Meerstraat1 t/m 196093BEHeythuysen17
Venmanshof1 t/m 76093DAHeythuysen5
Vinkenstraat1 t/m 966093AM t/m 6093ASHeythuysen84
Vlasakker1 t/m 496093JTHeythuysen34
Vlasrootsingel1 t/m 366093JXHeythuysen40
Vlasstraat1 t/m 386093EE t/m 6093EGHeythuysen52
Walk1 t/m 276093GS t/m 6093GTHeythuysen44
Wingerdstraat1 t/m 826093AG t/m 6093ALHeythuysen72
Zadelmakerslaan2 t/m 296093GN t/m 6093GPHeythuysen21

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 97 openbare ruimtes en 3.112 adressen in de buurt Kern Heythuysen. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en BRT data van het Kadaster van 2024.

Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Adressen Toelichting
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Kern Heythuysen. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Kern Heythuysen ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek60933111
BuurtschapAchter het Klooster5
WoonkernHeythuysen3092
WoonplaatsHeythuysen3115
WijkHeythuysen3115
GemeenteLeudal3115
ProvincieLimburg3115
WaterschapWaterschap Limburg3112
LandNederland3115

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Kern Heythuysen ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Kern Heythuysen dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Kern Heythuysen ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Kern Heythuysen en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 maart 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven