Statistieken buurt Kootwijkerbroek-west

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Kootwijkerbroek-west in de gemeente Barneveld. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Kootwijkerbroek-west in de gemeente Barneveld. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Kootwijkerbroek-west telt 500 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Kootwijkerbroek-west.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Kootwijkerbroek-west:

JaarAantal inwoners de buurt Kootwijkerbroek-west% verschil
20235003,09%
20224853,19%
2021470-1,05%
2020475-1,04%
20194803,23%
20184655,7%
201744011%
20163955,3%
20153758,7%
201434521%
2013285geen data

Het aantal inwoners in de buurt Kootwijkerbroek-west is met 215 personen gestegen van 285 personen in 2013 tot 500 personen in 2023 (dat is een uitzonderlijk grote toename van 75%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 22 personen (6%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Barneveld.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Kootwijkerbroek-west:

In 2013 telde de buurt Kootwijkerbroek-west 285 inwoners. Het aantal van 285 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 500 personen. De stijging ten opzichte van 2013 is 215 (75%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 15 (3,09%). Het aantal van 500 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over de buurt Kootwijkerbroek-west

Buurt Kootwijkerbroek-west heeft afgerond een totale oppervlakte van 26 land en geen water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 301 adressen per km2. Er wonen 145 huishoudens in de buurt Kootwijkerbroek-west. Postcode 3774 is de meest voorkomende postcode in de buurt Kootwijkerbroek-west. De buurt Kootwijkerbroek-west ligt binnen Kootwijkerbroek in de gemeente Barneveld.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Kootwijkerbroek-west
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Kootwijkerbroek met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Buitengebied Kootwijkerbroek, 2: Kootwijkerbroek, 3: Kootwijkerbroek-west.

Woningkenmerken
Er zijn 147 woningen in de buurt Kootwijkerbroek-west.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Barneveld in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Kootwijkerbroek-west was €492.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Kootwijkerbroek-west.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Kootwijkerbroek-west:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Kootwijkerbroek-west% verschil
2023€492.00015%
2022€427.00012%
2021€382.0008,2%
2020€353.0007%
2019€330.0006,8%
2018€309.0001,64%
2017€304.0005,6%
2016€288.000-6,5%
2015€308.00011%
2014€277.000-17%
2013€335.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Kootwijkerbroek-west is met €157.000 gegroeid van €335.000 in 2013 tot €492.000 in 2023 (dat is een groei van 47%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €15.700 (4,36%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Barneveld.

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Kootwijkerbroek-west is €492.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 3% en er zijn 147 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Gelderland (bruin), gemeente Barneveld (geel), 10 woonplaatsen (groen), 10 wijken (oranje) en 43 buurten (blauw). De buurt Kootwijkerbroek-west wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de buurt Kootwijkerbroek-west: er zijn 55 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Kootwijkerbroek-west.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 240 totaal in de buurt Kootwijkerbroek-west

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De buurt Kootwijkerbroek-west telt in totaal 240 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in buurt Kootwijkerbroek-west liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Barneveld
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Kootwijkerbroek-west zijn er 149 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Kootwijkerbroek-west.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 97 panden uit de bouwperiode 2010-2020 in de buurt Kootwijkerbroek-west.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Kootwijkerbroek-west. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Kootwijkerbroek-west

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Kootwijkerbroek-west. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Kootwijkerbroek-west


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Barneveld bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Kootwijkerbroek-west


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Kootwijkerbroek-west.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Kootwijkerbroek-west per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Kootwijkerbroek-west:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
2023490010
2022475010
2021455015
202047005
2019470010
201846005
2017430010
2016385010
2015365010
201434203
201328203

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Kootwijkerbroek-west als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 98%, herkomst uit Europese landen: 0% en herkomst uit landen buiten Europa: 2,0% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 99%, herkomst uit Europa: 0% en herkomst van buiten Europa: 1,05%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Barneveld naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Kootwijkerbroek-west
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Kootwijkerbroek-west in 2022 zijn Westers (5 inwoners) en Overig (5 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Kootwijkerbroek-west: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Kootwijkerbroek-west.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Kootwijkerbroek-west. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Barneveld:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Barneveld. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de buurt Kootwijkerbroek-west.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de buurt Kootwijkerbroek-west:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement3.6301.580
Tussenwoning2.880870
Hoekwoning3.7801.120
Twee onder één kap woning5.0501.110
Vrijstaande woning5.9101.400
Huurwoning2.700800
Eigen woning4.0401.130

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Kootwijkerbroek-west zijn A (212 adressen) en B (8 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Kootwijkerbroek-west. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de buurt Kootwijkerbroek-west: 212 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Barneveld bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Kootwijkerbroek-west voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Kootwijkerbroek-west voor 2023:

DichtheidNederlandBuurt Kootwijkerbroek-west
Bevolking5331.923
Adressen2.055301
Autos265808

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de buurt Kootwijkerbroek-west ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 4 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Kootwijkerbroek-west.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Kootwijkerbroek-west. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Kootwijkerbroek-west vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslag Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureau Kulturhus de Essenburcht in Kootwijkerbroek

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 in Stembureau Kulturhus de Essenburcht in Kootwijkerbroek is uitgebracht. Er was bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 geen stembureau binnen de buurt Kootwijkerbroek-west. Stembureau Kulturhus de Essenburcht in Kootwijkerbroek is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van de buurt Kootwijkerbroek-west ligt.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Kulturhus de Essenburcht in Kootwijkerbroek bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 18 partijen waarop bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024 bij het stembureau Stembureau Kulturhus de Essenburcht in Kootwijkerbroek stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 77 stembureaus in de gemeente Barneveld en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Barneveld. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Barneveld.

Stembureaus Barneveld

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€25.200)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Kootwijkerbroek-west.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Barneveld: Kootwijkerbroek-west is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de buurt Kootwijkerbroek-west is €25.200. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €40.100. Buurt Kootwijkerbroek-west telt 300 inkomensontvangers op 500 inwoners totaal.
1% van de huishoudens in de buurt Kootwijkerbroek-west heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Barneveld.

Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Bedrijfsvestigingen (120 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de buurt Kootwijkerbroek-west (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de buurt Kootwijkerbroek-west voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de buurt Kootwijkerbroek-west zijn in totaal 120 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Kootwijkerbroek-west. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juni 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de buurt Kootwijkerbroek-west
Er zijn 9 elektrische auto’s in juni 2024 in de buurt Kootwijkerbroek-west.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Kootwijkerbroek-west op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 9 elektrische auto’s in de buurt Kootwijkerbroek-west. Dit is het totaal aantal in juni 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Kootwijkerbroek-west die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 348 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Kootwijkerbroek-west in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Kootwijkerbroek-west geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 671 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Kootwijkerbroek-west (in juni 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 321 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Kootwijkerbroek-west in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Kootwijkerbroek-west geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Kootwijkerbroek-west. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 17 juni 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 9 misdrijven in de buurt Kootwijkerbroek-west geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Kootwijkerbroek-west, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of december 2022 tot en met mei 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Kootwijkerbroek-west zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 82 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 16 verschillende soorten delicten. Voor 19% van alle buurten in heel Nederland zijn er in deze periode 82 of minder misdrijven geregistreerd. In 2023 werden in de buurt Kootwijkerbroek-west 9 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Kootwijkerbroek-west in 2023 zijn Horizontale fraude (4 delicten) en Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen (2 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal misdaden voor de 5 soorten delicten die in 2023 geregistreerd zijn in de buurt Kootwijkerbroek-west.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In mei 2024 zijn er geen misdrijven in de buurt Kootwijkerbroek-west geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Kootwijkerbroek-west met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Kootwijkerbroek-west over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Barneveld.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 8,00 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘oplichting’ in 2023 in de buurt Kootwijkerbroek-west.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Kootwijkerbroek-west.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Kootwijkerbroek-west. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 25 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Kootwijkerbroek-west.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Kootwijkerbroek-west.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Kootwijkerbroek-west genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 0 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Kootwijkerbroek-west.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Kootwijkerbroek-west.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
81% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de buurt Kootwijkerbroek-west ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de buurt Kootwijkerbroek-west per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd.

De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Bekijk alle definities uit de regionale gezondheidsmonitor.

Alcoholgebruik en roken
83% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Kootwijkerbroek-west geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Kootwijkerbroek-west. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Kootwijkerbroek-west is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de gezondheidsdata voor meer dan 40 onderwerpen op de extra pagina over gezondheid in buurt Kootwijkerbroek-west.

Meer gezondheidsdata
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Kootwijkerbroek-west voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal120Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2023
B-F Nijverheid en energie50Aantal2023
G+I Handel en horeca20Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie5Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed15Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening25Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg0Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten5Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners500Aantal2023
Mannen250Aantal2023
Vrouwen250Aantal2023
0 tot 15 jaar170Aantal2023
15 tot 25 jaar70Aantal2023
25 tot 45 jaar175Aantal2023
45 tot 65 jaar65Aantal2023
65 jaar of ouder15Aantal2023
Ongehuwd275Aantal2023
Gehuwd210Aantal2023
Gescheiden15Aantal2023
Verweduwd5Aantal2023
Geboorte totaal15Aantal2022
Geboorte relatief25Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal0Aantal2022
Sterfte relatief0Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid1.923Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag70Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar220Aantal2022
Opleidingsniveau hoog40Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura10Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg4,70%Percentage2022
WMO cliëntengeen dataAantalgeen data
WMO cliënten relatiefgeen dataAantal per 1000 inwonersgeen data

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.970Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement3.630Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.880Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.780Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning5.050Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning5.910Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.700Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning4.040Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.110Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement1.580Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning870Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.120Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.110Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.400Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning800Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.130Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel6Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel130Aantal2024
Adressen met definitief energielabel104Aantal2024
Energielabels A+++++3Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++1Aantal2024
Energielabels A++1Aantal2024
Energielabels A+1Aantal2024
Energielabels A212Aantal2024
Energielabels B8Aantal2024
Energielabels C3Aantal2024
Energielabels D2Aantal2024
Energielabels E0Aantal2024
Energielabels F0Aantal2024
Energielabels G3Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker18%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn40%percentage2022
Drinker82%percentage2022
Zware drinker11%percentage2022
Overmatige drinker7%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht50%percentage2022
Overgewicht49%percentage2022
Ernstig overgewicht14%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn46%percentage2022
Wekelijkse sporters52%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk40%percentage2022
Lopen naar school of werk15%percentage2022
Fietsen naar school of werk33%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam32%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam8%percentage2022
Emotioneel eenzaam19%percentage2022
Sociaal eenzaam22%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven94%percentage2020
Moeite met rondkomen13%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren3%percentage2020
Mist emotionele steun4%percentage2022
Vrijwilligerswerk36%percentage2022
Mantelzorger11%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)geen datapercentagegeen data
Mantelzorg ontvangen nu (65+)geen datapercentagegeen data
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid81%percentage2022
Niet-specifieke klachten48%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen20%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid20%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid2%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt18%percentage2022
Psychische klachten15%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht13%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht54%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden8%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie7%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie44%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken19%percentage2022
Gehoorbeperking2%percentage2020
Gezichtsbeperking2%percentage2020
Mobiliteitsbeperking3%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen6%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal145Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens30Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen25Aantal2023
Huishoudens met kinderen90Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte3,40Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie82%Percentage2022
Percentage werknemers69%Percentage2022
Percentage zelfstandigen31%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers300Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€40.100Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€25.200Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen33%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen35%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar40%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen15%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen36%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen0,70%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum0,70%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum1,40%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum3,50%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€317x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand0Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO0Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW0Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW10Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland490Aantal2023
Herkomst buiten Nederland10Aantal2023
Herkomst Europa0Aantal2023
Herkomst buiten Europa10Aantal2023
Geboren in Nederland490Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa0Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa5Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa0Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa5Aantal2023
Autochtoon475Aantal2022
Westers totaal5Aantal2022
Niet-westers totaal5Aantal2022
Marokko0Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2022
Suriname0Aantal2022
Turkije0Aantal2022
Overig niet-westers5Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal3Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven0Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting4Aantal2023
Verkeersovertredingen2Aantal2023
Vernieling0Aantal2023
Overige misdrijven0Aantal2023
Totaal misdrijven9Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand17,30Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand5,60Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand17,30Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand6,50Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km14Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand5,50Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand6Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km0,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km37Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand5,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand5,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand7,20Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand4,80Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand4,60Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand4,60Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand8,10Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand7,30Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,00Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand4,80Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand6,10Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand15,70Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand6,60Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand43,90Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand5,40Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km14Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand6,80Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand14Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand17,80Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand9Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand7Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand5,40Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km47Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU02035652Code2023
RegionaamKootwijkerbroek-westNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode02035652Code2023
Oppervlakte totaal26Aantal hectaren2023
Oppervlakte land26Aantal hectaren2023
Oppervlakte water0Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid301Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal240Aantal2024
Adressen met postcode238Aantal2024
Adressen met woonfunctie149Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie1Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie0Aantal2024
Adressen met industriefunctie77Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie24Aantal2024
Adressen met logiesfunctie0Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie0Aantal2024
Adressen met sportfunctie0Aantal2024
Adressen met winkelfunctie2Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie10Aantal2024
Verblijfsobjecten240Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres186Aantal2024
Adressen met pand240Aantal2024
Percelen met adres197Aantal2024
Adressen met perceel240Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom239Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom1Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom148Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom1Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19001Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 19250Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 19502Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19703Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19800Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19901Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 20002Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201074Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202097Aantal2024
Panden met adres 2020 en later6Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19001Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 19250Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 19504Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19703Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19800Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19901Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20003Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010101Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020121Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later6Aantal2024
Postcodegebied3774PG-3774SLNaam2024
Meest voorkomende postcode3774Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade0Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade4Aantal2022
Verkeersongevallen totaal4Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal210Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine160Aantal2023
Personenautos - overige brandstof50Aantal2023
Personenautos per huishouden1,45Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte808Aantal2023
Motorfietsen20Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad147Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€492.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning93%Percentage2023
Percentage meergezinswoning7%Percentage2023
Percentage bewoond97%Percentage2023
Percentage onbewoond3%Percentage2023
Koopwoningen93%Percentage2023
Huurwoningen totaal7%Percentage2023
In bezit woningcorporatie1%Percentage2023
In bezit overige verhuurders6%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 20007%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200093%Percentage2023
Appartement10Aantal2024
Tussen of geschakelde woning55Aantal2024
Hoekwoning38Aantal2024
Tweeonder1kap15Aantal2024
Vrijstaande woning31Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.91Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Barneveld. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Kootwijkerbroek-west: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Kootwijkerbroek-west
Tabel met 240 adressen in de buurt Kootwijkerbroek-west.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Kootwijkerbroek-west. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Barneveld.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
De Bonkelaar4 t/m 223774SBKootwijkerbroek11
De Maalsteen2 t/m 103774SKKootwijkerbroek9
De Spil2 t/m 503774SEKootwijkerbroek41
De Standerd1 t/m 383774SCKootwijkerbroek49
De Vang3 t/m 43774SLKootwijkerbroek2
De Wiek1 t/m 913774SH t/m 3774SJKootwijkerbroek87
De Windvaan1 t/m 63774SGKootwijkerbroek6
Nachtegaalweg3 t/m 273774PGKootwijkerbroek19
Puurveenseweg33 t/m 513774PHKootwijkerbroek12
Wesselseweg142 t/m 1623774RL t/m 3774RMKootwijkerbroek4

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 10 openbare ruimtes en 240 adressen in de buurt Kootwijkerbroek-west. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 9 juli 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definities van de soorten openbare ruimtes.

Adressen Barneveld
Tabelgebruik:

 • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
 • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
 • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
 • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Kootwijkerbroek-west. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Kootwijkerbroek-west ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek3774240
WoonkernKootwijkerbroek239
WoonplaatsKootwijkerbroek240
WijkKootwijkerbroek240
GemeenteBarneveld240
ProvincieGelderland240
WaterschapWaterschap Vallei en Veluwe240
LandNederland240

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Kootwijkerbroek-west ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Kootwijkerbroek-west dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Kootwijkerbroek-west ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Kootwijkerbroek-west en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven