Statistieken buurt Lent

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Lent. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Lent. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Lent telt 13.400 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Lent.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Lent:

JaarAantal inwoners de buurt Lent% verschil
202313.4008,5%
202212.3556,2%
202111.6303,89%
202011.1950,13%
201911.1801,73%
201810.9908,6%
201710.12010%
20169.1607,7%
20158.5057,3%
20147.9308%
20137.340geen data

De bevolking van de buurt Lent is met 6.060 personen gestegen van 7.340 personen in 2013 tot 13.400 personen in 2023 (dat is een uitzonderlijk grote toename van 83%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 606 personen (6,3%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een monotoon stijgende trend: De cijfers stijgen ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Nijmegen.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Lent:

In 2013 telde de buurt Lent 7.340 inwoners. Het aantal van 7.340 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 13.400 personen. De stijging ten opzichte van 2013 is 6.060 (83%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 1.045 (8,5%). Het aantal van 13.400 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over de buurt Lent

Buurt Lent heeft afgerond een totale oppervlakte van 719 hectare, waarvan 542 land en 177 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.132 adressen per km2. Er wonen 5.290 huishoudens in de buurt Lent. Postcode 6663 is de meest voorkomende postcode in de buurt Lent. {regionaammetsoortlidwoordhoofdletter} ligt binnen {wijknaam} in de gemeente Nijmegen. De polder Oosterhoutsche Waarden valt gedeeltelijk binnen de buurt Lent. Binnen de buurt Lent vallen: het verdedigingswerk Boven-Lent, het verdedigingswerk Beneden Lent en het Rivierpark.

De naam Lent wordt 2 keer gebruikt: voor deze buurt en voor de woonplaats Lent. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Lent
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Nijmegen-Noord met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Ressen, 2: Oosterhout, 3: Lent.

Woningkenmerken
Er zijn 5.235 woningen in de buurt Lent.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Nijmegen in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Lent was €461.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Lent.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Lent:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Lent% verschil
2023€461.00017%
2022€395.00012%
2021€352.00011%
2020€317.00010%
2019€287.00014%
2018€252.0006,8%
2017€236.0003,51%
2016€228.0006%
2015€215.000-7,7%
2014€233.000-6,4%
2013€249.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Lent is met €212.000 gestegen van €249.000 in 2013 tot €461.000 in 2023 (dat is een groei van 85%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €21.200 (6,6%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Nijmegen.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • PDF buurt-rapportage voor de buurt Lent met 100 kaarten en grafieken.
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Nijmegen.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Lent is €461.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 11% en er zijn 5.235 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Gelderland (bruin), gemeente Nijmegen (geel), 2 woonplaatsen (groen), 9 wijken (oranje) en 40 buurten (blauw). De buurt Lent wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de buurt Lent: er zijn 2.837 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Lent.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 7.147 totaal in de buurt Lent

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De buurt Lent telt in totaal 7.147 adressen, met 7.146 verblijfsobjecten en 1 ligplaats (er zijn geen standplaatsen). 99% van de adressen in buurt Lent ligt binnen de bebouwde kom en 1% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Nijmegen
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de buurt Lent. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2024.

Toelichting
Bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Lent. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij appartementengebouwen. De gegevens over panden naar bouwjaar komen uit de BAG van 9 januari 2024.

Bron & definities
Bevolking in de buurt Lent

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Lent. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Lent


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Nijmegen bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Lent


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Lent.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Lent per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Lent:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
202310.5858451.965
20229.8657491.741
20219.3056991.626
20208.9506751.570
20198.9056841.591
20188.7806651.545
20178.1006071.413
20167.3405471.273
20156.7455291.231
20146.2655001.165
20135.7254861.129

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Lent als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 79%, herkomst uit Europese landen: 6,3% en herkomst uit landen buiten Europa: 15% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 78%, herkomst uit Europa: 6,6% en herkomst van buiten Europa: 15%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Nijmegen naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Lent
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Lent in 2022 zijn Westers (1.085 inwoners) en Overig (805 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Lent: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Lent.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Lent. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Nijmegen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Nijmegen. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Lent zijn A (3.401 adressen) en A++ (595 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Lent. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de buurt Lent: 3.401 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Nijmegen bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 71 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Lent.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Lent. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Lent vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Lent.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Lent voor 2023.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Lent ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de buurt Lent

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 5 stembureaus in de buurt Lent. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 5 stembureaus in de buurt Lent. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Nijmegen.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 5 stembureaus in de buurt Lent.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 223 stembureaus in de gemeente Nijmegen en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Nijmegen. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Nijmegen.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€31.500)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Lent.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Nijmegen: Lent is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Lent is €31.500. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €43.400. Buurt Lent telt 8.900 inkomensontvangers op 13.400 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
5,0% procent van de huishoudens in buurt Lent heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Nijmegen: Lent is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (1.570 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Lent (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Lent zijn in totaal 1.570 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 1.570 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 1.565 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Lent. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 april 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de buurt Lent
Er zijn 295 elektrische auto’s in april 2024 in de buurt Lent.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Lent op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 295 elektrische auto’s in de buurt Lent. Dit is het totaal aantal in april 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Lent die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 5.696 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Lent in april 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in april 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Lent geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 7.504 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Lent (in april 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 6.332 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Lent in april 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in april 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Lent geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Lent. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 april 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 435 misdrijven in de buurt Lent geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Lent, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of oktober 2022 tot en met maart 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Lent zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 4.254 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 43 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Lent 435 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Lent in 2023 zijn Diefstal van brom-, snor-, fietsen (74 delicten) en Ongevallen (weg) (60 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Lent.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In maart 2024 zijn er 33 misdrijven in de buurt Lent geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Lent met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Lent over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Nijmegen.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 14,85 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Lent.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Lent.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Lent. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 17 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Lent.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Lent.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Lent genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 7 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Lent.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Lent.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de buurt Lent. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
85% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Lent geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Lent. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Lent is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
58% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Lent heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Lent. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Lent is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
63% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Lent sport minimaal 1 keer per week.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Lent. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Lent is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
84% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Lent heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Lent. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Lent is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
25% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Lent heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Lent. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Lent is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
51% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Lent heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Lent. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Lent is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
50% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Lent voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Lent. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Lent is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
94% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Lent heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Lent. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Lent is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
30% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Lent doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Lent. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Lent is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Lent voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal1.570Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij5Aantal2023
B-F Nijverheid en energie95Aantal2023
G+I Handel en horeca140Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie105Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed105Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening420Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg530Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten165Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners13.400Aantal2023
Mannen6.595Aantal2023
Vrouwen6.805Aantal2023
0 tot 15 jaar3.395Aantal2023
15 tot 25 jaar1.145Aantal2023
25 tot 45 jaar4.480Aantal2023
45 tot 65 jaar2.935Aantal2023
65 jaar of ouder1.445Aantal2023
Ongehuwd8.015Aantal2023
Gehuwd4.275Aantal2023
Gescheiden790Aantal2023
Verweduwd315Aantal2023
Geboorte totaal215Aantal2022
Geboorte relatief17Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal90Aantal2022
Sterfte relatief7Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid2.472Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag1.430Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar2.570Aantal2022
Opleidingsniveau hoog5.270Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura395Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg9,6%Percentage2022
WMO cliënten495Aantal2022
WMO cliënten relatief40Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.690Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.930Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.480Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.750Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.340Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.270Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.080Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.070Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal380Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement210Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning180Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning320Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning810Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.300Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning260Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning450Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming66%Percentage2022
Adressen zonder energielabel1.237Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel1.330Aantal2024
Adressen met definitief energielabel4.580Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++12Aantal2024
Energielabels A+++336Aantal2024
Energielabels A++595Aantal2024
Energielabels A+417Aantal2024
Energielabels A3.401Aantal2024
Energielabels B314Aantal2024
Energielabels C406Aantal2024
Energielabels D115Aantal2024
Energielabels E59Aantal2024
Energielabels F115Aantal2024
Energielabels G140Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn38%percentage2020
Drinker83%percentage2020
Zware drinker8%percentage2020
Overmatige drinker5%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht53%percentage2020
Overgewicht46%percentage2020
Ernstig overgewicht12%percentage2020
Roker14%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn54%percentage2020
Wekelijkse sporters60%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk50%percentage2020
Lopen naar school of werk20%percentage2020
Fietsen naar school of werk41%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam43%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam10%percentage2020
Emotioneel eenzaam26%percentage2020
Sociaal eenzaam26%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven93%percentage2020
Moeite met rondkomen11%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren5%percentage2020
Vrijwilligerswerk25%percentage2020
Mantelzorger12%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)16%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)13%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid82%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen29%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid27%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt26%percentage2020
Gehoorbeperking3%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking6%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen10%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie50%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie6%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken20%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal5.290Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens1.410Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen1.365Aantal2023
Huishoudens met kinderen2.510Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,50Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie72%Percentage2022
Percentage werknemers84%Percentage2022
Percentage zelfstandigen16%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers8.900Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€43.400Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€31.500Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen30%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen30%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar38%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen29%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen32%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen3,80%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum5,0%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum7,5%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum9,1%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€231x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand170Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO390Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW120Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW1.280Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland10.585Aantal2023
Herkomst buiten Nederland2.810Aantal2023
Herkomst Europa845Aantal2023
Herkomst buiten Europa1.965Aantal2023
Geboren in Nederland10.585Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa510Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa1.105Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa335Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa860Aantal2023
Autochtoon9.865Aantal2022
Westers totaal1.085Aantal2022
Niet-westers totaal1.405Aantal2022
Marokko120Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba120Aantal2022
Suriname85Aantal2022
Turkije275Aantal2022
Overig niet-westers805Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal199Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven19Aantal2023
Milieu overtredingen1Aantal2023
Oplichting64Aantal2023
Verkeersovertredingen105Aantal2023
Vernieling27Aantal2023
Overige misdrijven20Aantal2023
Totaal misdrijven435Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km14Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand8,90Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand3,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand6,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km19Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km68Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand3,50Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km21Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km77Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km107Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km16Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km166Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km14,50Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km29Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km59Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km28Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km11Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km31Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km16Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km25Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km21Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km14Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand1,90Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand7,20Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,80Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,20Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand2,20Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand4,70Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand5,60Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,80Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand4,10Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand2,80Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand3,00Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand4,90Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand5,40Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand9,40Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand3,30Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km25Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand3,50Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km10Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km20Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand4Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand3,10Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand8Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand4Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand4,00Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km35Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU02680970Code2023
RegionaamLentNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode02680970Code2023
Oppervlakte totaal719Aantal hectaren2023
Oppervlakte land542Aantal hectaren2023
Oppervlakte water177Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.132Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal7.147Aantal2024
Adressen met postcode7.124Aantal2024
Adressen met woonfunctie6.943Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie52Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie179Aantal2024
Adressen met industriefunctie22Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie24Aantal2024
Adressen met logiesfunctie6Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie8Aantal2024
Adressen met sportfunctie6Aantal2024
Adressen met winkelfunctie40Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie59Aantal2024
Verblijfsobjecten7.146Aantal2024
Ligplaatsen1Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres5.093Aantal2024
Adressen met pand7.143Aantal2024
Percelen met adres4.292Aantal2024
Adressen met perceel7.147Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom7.110Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom37Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom6.910Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom33Aantal2024
Panden met adres voor 17001Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190065Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192543Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950115Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970421Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980214Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990152Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000158Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 20101.010Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 20201.759Aantal2024
Panden met adres 2020 en later1.155Aantal2024
Adressen met pand voor 17001Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190077Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925114Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950139Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970447Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980215Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990170Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000199Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 20101.082Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 20202.141Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later2.558Aantal2024
Postcodegebied6663AA-6663THNaam2024
Meest voorkomende postcode6663Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade5Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade66Aantal2022
Verkeersongevallen totaal71Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal5.500Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine4.310Aantal2023
Personenautos - overige brandstof1.190Aantal2023
Personenautos per huishouden1,04Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte1.015Aantal2023
Motorfietsen325Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad5.235Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€461.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning82%Percentage2023
Percentage meergezinswoning18%Percentage2023
Percentage bewoond98%Percentage2023
Percentage onbewoond2%Percentage2023
Koopwoningen63%Percentage2023
Huurwoningen totaal37%Percentage2023
In bezit woningcorporatie29%Percentage2023
In bezit overige verhuurders8%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200025%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200075%Percentage2023
Appartement2.018Aantal2024
Tussen of geschakelde woning2.837Aantal2024
Hoekwoning1.086Aantal2024
Tweeonder1kap425Aantal2024
Vrijstaande woning577Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.203Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Nijmegen. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Lent: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Lent
Tabel met 6.793 adressen in de buurt Lent.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Lent. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Nijmegen.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
82e Airborne Divisieviaduct--Lent0
Acacialaan1 t/m 446663EH t/m 6663EJLent25
Akkerwinde1 t/m 716663GC t/m 6663GELent58
Albert van Hedelgaard3 t/m 356663RVLent28
Alicantestraat1 t/m 556663NNLent49
Andalusiëstraat2 t/m 1866663NALent95
Andrea Palladiohof--Lent0
Annie van Velzenhof1 t/m 856663RKLent54
Aragónstraat1 t/m 606663NHLent48
Asturiëstraat1 t/m 416663NSLent21
Azaleastraat1 t/m 676663DE t/m 6663DHLent48
Balearenstraat1 t/m 546663NMLent42
Barbarastraat2 t/m 1946663MLLent87
Baumgartenstraat4 t/m 536663LHLent35
Beatlesstraat1 t/m 616663GN t/m 6663GSLent51
Begoniastraat1 t/m 706663DA t/m 6663DDLent58
Bekkersland1 t/m 166663KJLent15
Bemmelsedijk46663KZLent1
Bergstraat1 t/m 146663KELent10
Bloemenhof2 t/m 326663BLLent26
Boterbloem1 t/m 546663GJ t/m 6663GKLent50
Bramantestraat1 t/m 96663PLLent7
Brendel-Jansenstraat1 t/m 376663TBLent19
Callapad2 t/m 186663CWLent9
Cantabriëstraat1 t/m 436663NKLent23
Castiliëstraat2 t/m 1056663NTLent62
Cataloniëstraat2 t/m 406663NJLent39
Claar Herckenrathstraat--Lent0
Coenraad Weckestraat2 t/m 106663BVLent5
Coldplaystraat2 t/m 206663HXLent18
Cyclamenstraat2 t/m 286663DMLent14
Córdobastraat1 t/m 216663NBLent11
Dalidastraat2 t/m 1456663MJLent93
De Lentloper--Lent0
De Oversteek--Lent0
De Waaijer--Lent0
Deep Purplestraat1 t/m 166663HZLent16
Dick Boerrigterplein2 t/m 86663RCLent3
Diederik van Lentlaan6 t/m 1146663ES t/m 6663EVLent60
Dijkstraat1 t/m 1076663ADLent5
Dokter Huijgenhof1 t/m 326663DVLent32
Donatellostraat2 t/m 1606663PALent80
Dorpsplein1 t/m 126663CSLent7
Duitslandstraat1 t/m 266663LELent17
Edith Piafstraat2 t/m 3246663MALent140
Edith Steinstraat1 t/m 326663LCLent12
Eikenlaan1 t/m 376663ENLent19
Eisenhowertunnel--Lent0
Esdoornstraat1 t/m 236663EMLent12
Extremadurastraat1 t/m 396663NCLent31
Ferdinand Biesselshof3 t/m 156663RGLent12
Floralaan1 t/m 326663BJ t/m 6663BKLent26
Fluitenkruid1 t/m 446663GA t/m 6663GBLent32
Fluweelboomstraat1 t/m 326663EZLent30
Frankrijkstraat1 t/m 3456663MBLent117
Fuchsiapad2 t/m 186663CVLent9
Galiciëstraat1 t/m 396663NRLent36
Geert Niemeijerhof3 t/m 206663RHLent14
Geldershofstraat1 t/m 276663KN t/m 6663KPLent28
Generaal James Gavinsingel--Lent0
Genesisstraat1 t/m 326663JELent29
Georg Hegelstraat4 t/m 556663LJLent12
Georges Brassensstraat1 t/m 616663MHLent28
Gilbert Bécaudstraat1 t/m 616663MKLent35
Giorgio Vasaristraat2 t/m 456663PCLent27
Gloxiniapad1 t/m 196663CTLent10
Goethestraat4 t/m 716663LKLent31
Goudenregenstraat1 t/m 786663EA t/m 6663EBLent60
Graaf Alardsingel4 t/m 2026663RALent98
Griftdijk Noord8 t/m 516663AA t/m 6663ACLent47
Griftdijk Zuid77 t/m 1396663BB t/m 6663BELent30
Griftpad--Lent0
Groot-Brittanniëstraat4 t/m 2366663HT t/m 6663JCLent133
Haagbeukstraat1 t/m 746663EE t/m 6663EGLent46
Hannah Arendtstraat4 t/m 216663LDLent8
Hertog Eduardplein2 t/m 46663ANLent3
Het Buske1 t/m 896663KPLent45
Het Groentje--Lent0
Het Sprongetje--Lent0
Hildegard van Bingenstraat--Lent0
Hoge Bongerd2 t/m 236663AHLent13
Hortensiastraat1 t/m 236663CX t/m 6663CZLent22
Huis de Stelt--Lent0
Immanuel Kantstraat14 t/m 576663LGLent22
Italiëstraat2 t/m 1216663PGLent113
Jacob de Ranitzstraat1 t/m 446663SB t/m 6663SCLent32
Jacques de Weertstraat--Lent0
Jan Anne Beijerinckstraat1 t/m 446663BTLent37
Jan Hogerlandstraat--Lent0
Jan van Moockstraat7 t/m 216663CNLent10
Jan van Ruitenbeekstraat1 t/m 106663BWLent6
Jeannette Geldensstraat3 t/m 206663RPLent16
Jo Eversstraat1 t/m 36663JALent3
Jo Heinsiushof--Lent0
John Lennonstraat1 t/m 556663GP t/m 6663GRLent49
Jozef Rodriguezplein2 t/m 1566663RZLent78
Jozef van Hövellpark3 t/m 356663RWLent18
Karl Marxstraat1 t/m 1116663LALent20
Kees van Sambeekstraat3 t/m 126663RNLent10
Keimate3 t/m 126663KBLent7
Kinksstraat1 t/m 606663HE t/m 6663HGLent42
Koeweidepad10 t/m 446663MPLent18
Kuifjestraat1 t/m 1086663AGLent93
Laauwikpad--Lent0
Laauwikstraat1 t/m 1606663CD t/m 6663CMLent130
Lavinia Fontanahof3 t/m 386663PELent31
Lentse Plas--Lent0
Lentse Schoolstraat2 t/m 616663CPLent81
Lentse Tuinstraat1 t/m 266663BG t/m 6663BHLent29
Lentse Warande--Lent0
Lentseveld2 t/m 326663KL t/m 6663KMLent31
Leonardo da Vincistraat2 t/m 546663PJLent49
Lindepad4 t/m 66663KXLent2
Magnolialaan1 t/m 326663EXLent17
Margaretha van Mechelenweg--Lent0
Marius van Beekplein--Lent0
Maurice Chevalierstraat20 t/m 976663MELent42
Michelangelostraat2 t/m 346663PKLent16
Molenpad1 t/m 156663ATLent8
Moormannstraat2 t/m 1946663RD t/m 6663RMLent148
Murciastraat1 t/m 336663NGLent29
Navarrastraat1 t/m 386663NELent35
Nel Petersstraat2 t/m 1506663RTLent54
Notenlaantje4 t/m 1166663MGLent17
Oasisstraat1 t/m 1076663JDLent72
Olmlaan1 t/m 236663EP t/m 6663ERLent23
Oosterhoutse Plas--Lent0
Oosterhoutsedijk1 t/m 786663KS t/m 6663KVLent41
Oranje Marieplein3 t/m 206663RLLent20
Ossenwaardpad--Lent0
Oudedijk2 t/m 36663KTLent2
Parallelweg2 t/m 376663AP t/m 6663ARLent19
Park Waaijenstein--Lent0
Parmasingel--Lent0
Pastoor van Laakstraat6 t/m 706663CA t/m 6663CCLent30
Pavialaan1 t/m 566663EC t/m 6663EDLent28
Pelargoniumstraat1 t/m 186663CRLent10
Pelseland1 t/m 96663KGLent10
Peppellaan1 t/m 166663EWLent12
Peter Willstraat--Lent0
Petuniastraat2 t/m 866663DN t/m 6663DTLent82
Pink Floydstraat1 t/m 1026663HK t/m 6663HNLent87
Plautilla Nellistraat3 t/m 206663PHLent14
Poelen-Hendrikspad4 t/m 366663TALent17
Policestraat1 t/m 486663HH t/m 6663HJLent36
Porrenhofstraat1 t/m 2126663SE t/m 6663SGLent161
Primulapad--Lent0
Prins Mauritssingel--Lent0
Properziastraat1 t/m 1836663PMLent94
Queenstraat1 t/m 1086663HA t/m 6663HDLent91
Radmakerstraat1 t/m 166663AJLent15
Rafaëlstraat1 t/m 196663PDLent20
Reijershofstraat1 t/m 496663BXLent42
Ressense Wal--Lent0
Riet van Alebeekstraat3 t/m 636663RBLent29
Rolling Stonesstraat1 t/m 1516663HP t/m 6663HSLent110
Rosa Luxemburgstraat1 t/m 596663LBLent38
Salamancastraat1 t/m 286663NWLent17
Salviastraat1 t/m 326663DJ t/m 6663DKLent39
Sandro Botticellihof3 t/m 466663PBLent44
Schrouwmolde4 t/m 226663BZLent10
Serge Gainsbourgstraat2 t/m 146663MCLent7
Sergeant Robinsonviaduct--Lent0
Sevillastraat--Lent0
Smitjesland4 t/m 206663KHLent9
Snelbinder--Lent0
Spanjestraat1 t/m 656663NPLent65
Spenderspad--Lent0
Spiegelwaal--Lent0
Spiegelwaal216663KVLent1
Spijkstra-Bruijnhof4 t/m 386663TCLent18
Spoorstraat1 t/m 316663AELent16
St. Jansingel--Lent0
St. Titussingel--Lent0
Steltsestraat1 t/m 1116663BM t/m 6663BSLent73
Theo Dobbestraat3 t/m 3386663RJLent259
Thermionpark2 t/m 326663MMLent21
Tine Vastbinderhof2 t/m 206663RRLent19
Tintorettohof--Lent0
Titiaanstraat1 t/m 1006663PNLent58
Toby Scholtehof--Lent0
Toledostraat2 t/m 536663NLLent35
Toon Fredericksplein--Lent0
Truus Gelsingstraat3 t/m 6296663RELent425
Turennesingel8 t/m 2666663GV t/m 6663GZLent116
Valenciastraat1 t/m 726663NDLent45
Veerdam1 t/m 226663KWLent20
Veerstoep--Lent0
Veur Lent--Lent0
Victor Beermannhof1 t/m 796663THLent79
Vijgenboomstraat1 t/m 126663EP t/m 6663ERLent12
Visveldsestraat1 t/m 146663KKLent26
Vossenpels--Lent0
Vossenpelssestraat2 t/m 696663KC t/m 6663KHLent60
Vrouwe Udasingel116 t/m 2636663GM t/m 6663GXLent133
Waalbrug--Lent0
Waalbrug--Lent0
Warmoezenierstraat1 t/m 406663AK t/m 6663AMLent37
Weverstraat1 t/m 516663AV t/m 6663AXLent37
Wikke1 t/m 256663GG t/m 6663GHLent21
Willem van Arenbergstraat66663MZLent1
Woenderskamp--Lent0
Wouter Reijndersstraat2 t/m 186663ASLent9
Yves Montandstraat1 t/m 796663MDLent71
Zaligebrug--Lent0
Zaligestraat6 t/m 486663KR t/m 6663RSLent24
Zandsepad1 t/m 336663KALent12
Zomerlindestraat1 t/m 246663EK t/m 6663ELLent18
Zuster Hélènepad--Lent0
sportpark Vossenpels--Lent0
Ávilastraat2 t/m 1016663NVLent44

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 211 openbare ruimtes en 6.793 adressen in de buurt Lent. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en BRT data van het Kadaster van 2024.

Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Adressen Toelichting
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Lent. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Lent ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek66636770
WoonkernLent6700
WoonplaatsLent6842
WijkNijmegen-Noord6842
GemeenteNijmegen6842
ProvincieGelderland6842
WaterschapWaterschap Rivierenland6793
LandNederland6842

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Lent ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Lent dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Lent ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Lent en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 maart 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven