Statistieken buurt Melick

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Melick. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Melick. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Melick telt 3.665 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Melick.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Melick:

JaarAantal inwoners de buurt Melick% verschil
20233.6651,38%
20223.615-0,55%
20213.6350,69%
20203.610-0,41%
20193.625-0,17%
20183.631-0,14%
20173.6360,08%
20163.6330,14%
20153.628-0,14%
20143.633-0,79%
20133.662geen data

Het aantal inwoners in de buurt Melick is met 3 inwoners gestegen van 3.662 inwoners in 2013 tot 3.665 inwoners in 2023 (dat is een groei van 0,08%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 0 inwoners (0,01%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Roerdalen.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Melick:

In 2013 telde de buurt Melick 3.662 inwoners. In 2020 is het aantal gedaald tot 3.610 inwoners. Dit is een daling van 52 (-1,42%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2019) is het verschil -15 (-0,41%). Het aantal van 3.610 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 3.665 inwoners. De stijging ten opzichte van 2020 is 55 (1,52%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 50 (1,38%). Het aantal van 3.665 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over de buurt Melick

Buurt Melick heeft afgerond een totale oppervlakte van 141 hectare land (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 503 adressen per km2. Er wonen 1.640 huishoudens in de buurt Melick. Postcode 6074 is de meest voorkomende postcode in de buurt Melick. {regionaammetsoortlidwoordhoofdletter} ligt binnen {wijknaam} in de gemeente Roerdalen. De volgende streken vallen geheel of gedeeltelijk binnen de buurt Melick: Ratommerveld, Lorberg en Waterschei.

De naam Melick wordt 3 keer gebruikt: voor deze buurt, voor de woonplaats Melick en voor de wijk Melick. Zie ook dit overzicht van gebieden. De gegevens van de buurt Melick voor de jaren 2013 tot en met 2018 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Melick
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Melick met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Melick, 2: Buitengebied Melick.

Woningkenmerken
Er zijn 1.686 woningen in de buurt Melick.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Roerdalen in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Melick was €311.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Melick.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Melick:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Melick% verschil
2023€311.00018%
2022€263.0006%
2021€248.0007,4%
2020€231.0004,05%
2019€222.0004,46%
2018€212.5224,93%
2017€202.5452,53%
2016€197.5562,59%
2015€192.567-2,58%
2014€197.667-1,49%
2013€200.662geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Melick is met €110.338 toegenomen van €200.662 in 2013 tot €311.000 in 2023 (dat is een groei van 55%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €11.033 (4,61%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Roerdalen.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • PDF buurt-rapportage voor de buurt Melick met 100 kaarten en grafieken.
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Roerdalen.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Melick is €311.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 27% en er zijn 1.686 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Limburg (bruin), gemeente Roerdalen (geel), 6 woonplaatsen (groen), 6 wijken (oranje) en 23 buurten (blauw). De buurt Melick wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de buurt Melick: er zijn 513 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Melick.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 1.871 totaal in de buurt Melick

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De buurt Melick telt in totaal 1.871 adressen, met 1.867 verblijfsobjecten en 4 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). 99% van de adressen in buurt Melick ligt binnen de bebouwde kom en 1% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Roerdalen
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Melick zijn er 1.701 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Melick.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 539 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de buurt Melick.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Melick. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Melick

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Melick. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Melick


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Roerdalen bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Melick


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Melick.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Melick per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Melick:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20232.980405280
20222.990370255
20213.000375260
20202.975375260
20192.990375260
20182.995375260
20172.998377260
20163.015364251
20153.027352244
20143.045342236
20133.034376260

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Melick als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 81%, herkomst uit Europese landen: 11% en herkomst uit landen buiten Europa: 7,6% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 83%, herkomst uit Europa: 10% en herkomst van buiten Europa: 7,1%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Roerdalen naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Melick
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Melick in 2022 zijn Westers (445 inwoners) en Overig (130 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Melick: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Vrouwen en mannen - buurt Melick


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Bevolking: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar geslacht.

De donutgrafiek toont het geslacht van de bevolking, vrouw of man, voor de buurt Melick. Deze informatie komt uit het bevolkingsregister van de gemeenten.

Download alle informatie over de gemeente Roerdalen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Roerdalen. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Melick zijn C (532 adressen) en D (341 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Melick. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de buurt Melick: 532 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Roerdalen bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 10 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Melick.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Melick. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Melick vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Melick.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Melick voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Melick ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de buurt Melick

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de buurt Melick. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 2 stembureaus in de buurt Melick. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Roerdalen.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de buurt Melick.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 30 stembureaus in de gemeente Roerdalen en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Roerdalen. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Roerdalen.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€30.000)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Melick.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Roerdalen: Melick is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Melick is €30.000. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €35.900. Buurt Melick telt 3.000 inkomensontvangers op 3.665 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
4,40% procent van de huishoudens in buurt Melick heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Roerdalen: Melick is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (325 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Melick (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Melick zijn in totaal 325 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Melick. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de buurt Melick
Er zijn 32 elektrische auto’s in mei 2024 in de buurt Melick.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Melick op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 32 elektrische auto’s in de buurt Melick. Dit is het totaal aantal in mei 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Melick die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 2.203 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Melick in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Melick geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 2.755 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Melick (in mei 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 2.094 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Melick in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Melick geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Melick. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 91 misdrijven in de buurt Melick geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Melick, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2022 tot en met april 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Melick zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 1.299 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 34 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Melick 91 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Melick in 2023 zijn Horizontale fraude (18 delicten) en Diefstal van brom-, snor-, fietsen (11 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Melick.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2024 zijn er 11 misdrijven in de buurt Melick geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Melick met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Melick over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Roerdalen.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 9,82 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Melick.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Melick.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Melick. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 11 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Melick.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Melick.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Melick genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 7 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Melick.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Melick.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de buurt Melick. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
83% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Melick geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Melick. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Melick is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
58% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Melick heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Melick. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Melick is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
54% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Melick voldoet aan de beweegrichtlijn.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Melick. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Melick is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
81% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Melick heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Melick. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Melick is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
27% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Melick heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Melick. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Melick is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
45% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Melick heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Melick. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Melick is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
51% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Melick voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Melick. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Melick is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
91% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Melick heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Melick. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Melick is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
28% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Melick doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Melick. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Melick is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Melick voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal325Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij10Aantal2023
B-F Nijverheid en energie40Aantal2023
G+I Handel en horeca50Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie20Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed20Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening65Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg70Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten50Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners3.665Aantal2023
Mannen1.845Aantal2023
Vrouwen1.820Aantal2023
0 tot 15 jaar560Aantal2023
15 tot 25 jaar370Aantal2023
25 tot 45 jaar740Aantal2023
45 tot 65 jaar1.005Aantal2023
65 jaar of ouder990Aantal2023
Ongehuwd1.530Aantal2023
Gehuwd1.615Aantal2023
Gescheiden290Aantal2023
Verweduwd235Aantal2023
Geboorte totaal40Aantal2022
Geboorte relatief11Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal25Aantal2022
Sterfte relatief7Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid2.599Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laaggeen dataAantalgeen data
Opleidingsniveau middelbaargeen dataAantalgeen data
Opleidingsniveau hooggeen dataAantalgeen data
Jongeren met jeugdzorg in natura100Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg12%Percentage2022
WMO cliënten245Aantal2022
WMO cliënten relatief68Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.960Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.810Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.730Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.750Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.810Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.700Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.030Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.250Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.290Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement730Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.090Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.100Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.260Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.700Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning950Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.390Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2017
Adressen zonder energielabel157Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel855Aantal2024
Adressen met definitief energielabel859Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++5Aantal2024
Energielabels A+++13Aantal2024
Energielabels A++30Aantal2024
Energielabels A+6Aantal2024
Energielabels A235Aantal2024
Energielabels B246Aantal2024
Energielabels C532Aantal2024
Energielabels D341Aantal2024
Energielabels E67Aantal2024
Energielabels F148Aantal2024
Energielabels G91Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn44%percentage2020
Drinker80%percentage2020
Zware drinker8%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht45%percentage2020
Overgewicht54%percentage2020
Ernstig overgewicht16%percentage2020
Roker17%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn51%percentage2020
Wekelijkse sporters46%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk38%percentage2020
Lopen naar school of werk22%percentage2020
Fietsen naar school of werk27%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam46%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam12%percentage2020
Emotioneel eenzaam27%percentage2020
Sociaal eenzaam31%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven89%percentage2020
Moeite met rondkomen10%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren6%percentage2020
Vrijwilligerswerk25%percentage2020
Mantelzorger16%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)14%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)11%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid76%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen38%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid36%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid6%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt34%percentage2020
Gehoorbeperking5%percentage2020
Gezichtsbeperking6%percentage2020
Mobiliteitsbeperking11%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen16%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie43%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie6%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken17%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal1.640Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens525Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen560Aantal2023
Huishoudens met kinderen555Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,20Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie63%Percentage2022
Percentage werknemers85%Percentage2022
Percentage zelfstandigen15%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers3.000Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€35.900Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€30.000Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen39%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen19%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar34%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen32%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen20%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen3,10%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,40%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum7,3%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum9,1%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€203x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand70Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO170Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW30Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW910Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland2.980Aantal2023
Herkomst buiten Nederland685Aantal2023
Herkomst Europa405Aantal2023
Herkomst buiten Europa280Aantal2023
Geboren in Nederland2.985Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa220Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa120Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa185Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa155Aantal2023
Autochtoon2.990Aantal2022
Westers totaal445Aantal2022
Niet-westers totaal180Aantal2022
Marokko15Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba10Aantal2022
Suriname10Aantal2022
Turkije10Aantal2022
Overig niet-westers130Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal36Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven8Aantal2023
Milieu overtredingen1Aantal2023
Oplichting18Aantal2023
Verkeersovertredingen7Aantal2023
Vernieling12Aantal2023
Overige misdrijven9Aantal2023
Totaal misdrijven91Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand4,80Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand4,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand4,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km13Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km23Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand5,10Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km23Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km36Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km21Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand4Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km2,60Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km17Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km33Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km14Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand2,59Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,79Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand2,79Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand3,49Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand4,19Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,20Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand3,19Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand5,10Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand5,10Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand5,30Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand30,00Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand3,00Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand4,90Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand5Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand5,20Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand5Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand5Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand5,40Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km26Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand5Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU16690301Code2023
RegionaamMelickNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode16690301Code2023
Oppervlakte totaal141Aantal hectaren2023
Oppervlakte land141Aantal hectaren2023
Oppervlakte water0Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid503Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal1.871Aantal2024
Adressen met postcode1.851Aantal2024
Adressen met woonfunctie1.701Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie10Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie32Aantal2024
Adressen met industriefunctie12Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie9Aantal2024
Adressen met logiesfunctie3Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie6Aantal2024
Adressen met sportfunctie0Aantal2024
Adressen met winkelfunctie25Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie108Aantal2024
Verblijfsobjecten1.867Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen4Aantal2024
Panden met adres1.662Aantal2024
Adressen met pand1.867Aantal2024
Percelen met adres1.523Aantal2024
Adressen met perceel1.871Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom1.858Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom13Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom1.688Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom13Aantal2024
Panden met adres voor 17001Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190024Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192545Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 195052Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970539Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980362Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990341Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000125Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010114Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202015Aantal2024
Panden met adres 2020 en later44Aantal2024
Adressen met pand voor 17001Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190036Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192555Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 195054Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970588Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980366Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990362Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000187Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010134Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202015Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later69Aantal2024
Postcodegebied6074AA-6074HXNaam2024
Meest voorkomende postcode6074Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade0Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade10Aantal2022
Verkeersongevallen totaal10Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal2.020Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine1.690Aantal2023
Personenautos - overige brandstof335Aantal2023
Personenautos per huishouden1,23Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte1.433Aantal2023
Motorfietsen165Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.686Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€311.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning88%Percentage2023
Percentage meergezinswoning12%Percentage2023
Percentage bewoond96%Percentage2023
Percentage onbewoond4%Percentage2023
Koopwoningen75%Percentage2023
Huurwoningen totaal25%Percentage2023
In bezit woningcorporatie18%Percentage2023
In bezit overige verhuurders8%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200088%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200012%Percentage2023
Appartement187Aantal2024
Tussen of geschakelde woning332Aantal2024
Hoekwoning230Aantal2024
Tweeonder1kap439Aantal2024
Vrijstaande woning513Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.166Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Roerdalen. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Melick: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Melick
Tabel met 1.871 adressen in de buurt Melick.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Melick. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Roerdalen.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Aan het Raodhoes8 t/m 546074GEMelick24
Ad Weltersstraat1 t/m 156074EMMelick15
Aldrinerf1 t/m 186074ERMelick18
Andreashof1 t/m 386074GGMelick38
Apollolaan1 t/m 216074EHMelick17
Armstrongerf1 t/m 206074EPMelick20
Baron van Hövelllaan1 t/m 246074CGMelick24
Bartelsstraat1 t/m 626074HNMelick50
Beatrixlaan2 t/m 126074ALMelick6
Bernhardstraat1 t/m 46074BCMelick4
Breidberg1 t/m 406074DGMelick54
Brouwestraat3 t/m 486074BG t/m 6074BHMelick31
Burgemeester Claessenstraat1 t/m 166074BZMelick16
Clauslaan1 t/m 76074HBMelick4
Collinserf2 t/m 206074EWMelick10
Concordiaplein--Melick0
Conrardusstraat2 t/m 426074HXMelick21
De Steeg1 t/m 136074EVMelick13
Dorpsstraat1 t/m 926074GA t/m 6074GDMelick114
Dorreweg--Melick0
Dr.Meuwissenstraat1 t/m 266074BW t/m 6074BXMelick27
Dr.Nolenslaan2 t/m 306074CAMelick16
Edmond Jasparstraat1 t/m 256074CB t/m 6074CCMelick23
Emile Seipgensstraat1 t/m 326074EE t/m 6074EGMelick28
Emmalaan1 t/m 116074ARMelick10
Exgaard2 t/m 146074AAMelick5
Felix Ruttenstraat1 t/m 366074EAMelick30
Fons Olterdissenstraat2 t/m 76074EDMelick6
Frans Erensstraat1 t/m 356074EB t/m 6074ECMelick24
Graaf van Gelrestraat1 t/m 206074BTMelick21
Groenstraat1 t/m 1066074EJ t/m 6074ELMelick118
Heinsbergerweg1 t/m 686074AC t/m 6074AEMelick59
Hendrikstraat1 t/m 56074BEMelick3
Irenelaan1 t/m 66074AWMelick6
Jacques Schreursstraat2 t/m 606074CR t/m 6074CTMelick38
Jan Dautzenbergstraat1 t/m 296074CVMelick15
Jeannewegje--Melick0
Johan Frisolaan2 t/m 46074ANMelick3
John F. Kennedysingel1 t/m 566074AG t/m 6074AKMelick39
Julianalaan1 t/m 196074AZMelick13
Kerkberg4 t/m 106074ABMelick3
Kerkstraat1 t/m 156074BAMelick8
Krekelberg1 t/m 266074DN t/m 6074DPMelick23
Linderweg1 t/m 346074AHMelick21
Manderscheidtstraat1 t/m 36074HSMelick2
Margrietlaan1 t/m 66074AXMelick6
Marie Koenenstraat1 t/m 166074CZMelick18
Marijkelaan1 t/m 356074APMelick32
Markt1 t/m 706074BBMelick53
Marktstraat1 t/m 426074BR t/m 6074BSMelick38
Mauritslaan1 t/m 156074ASMelick13
Melicker Sand Veld1 t/m 186074HLMelick18
Molenweg--Melick0
Oranjelaan1 t/m 346074AT t/m 6074AVMelick30
Parallelweg1 t/m 156074BVMelick14
Parklaan1 t/m 9006074CK t/m 6074CLMelick51
Peereboom1 t/m 306074DH t/m 6074DJMelick42
Peereboomstraat--Melick0
Peysstraat1 t/m 936074HMMelick34
Pierre Kempstraat1 t/m 676074CN t/m 6074CPMelick58
Rollstraat1 t/m 86074HPMelick8
Roodakker1 t/m 256074HD t/m 6074HEMelick20
Ruys de Beerenbroucklaan1 t/m 246074CEMelick24
Schnorrenbergstraat1 t/m 36074HRMelick2
Schuttehei2 t/m 76074DKMelick5
Secklenstraat2 t/m 326074HTMelick27
Smeelenbergerpad--Melick0
Smeelenbergweg2 t/m 46074DRMelick3
St.Andreasstraat1 t/m 136074BJMelick12
St.Jozefstraat1 t/m 116074BKMelick10
St.Servaaslaan1 t/m 526074BL t/m 6074BPMelick53
Theissenstraat1 t/m 196074HVMelick14
Vestapaedje--Melick0
Vinkenberg1 t/m 116074DLMelick20
Waterschei1 t/m 686074ES t/m 6074ETMelick50
Weg naar kerkhof--Melick0
Wienkeskoel3 t/m 1066074HG t/m 6074HKMelick77
Wilhelminastraat1 t/m 76074BDMelick7
Willem Alexanderlaan1 t/m 106074AMMelick7
Wintergaats2 t/m 146074DMMelick7
Wintergaatspaedje--Melick0
Zandkuil1 t/m 566074DC t/m 6074DEMelick68
de Kuyperlaan2 t/m 226074CDMelick11
van Sonsbeecklaan1 t/m 236074CJMelick13
von Hasseltstraat1 t/m 86074HWMelick6

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 85 openbare ruimtes en 1.871 adressen in de buurt Melick. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definties van de soorten openbare ruimtes.

Adressen Roerdalen
Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Melick. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Melick ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek60741851
WoonkernMelick1858
WoonplaatsMelick1880
WijkMelick1880
GemeenteRoerdalen1880
ProvincieLimburg1880
WaterschapWaterschap Limburg1880
LandNederland1880

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Melick ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Melick dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Melick ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Melick en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven