Statistieken buurt Melissant buitengebied

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Melissant buitengebied in de gemeente Goeree-Overflakkee. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Melissant buitengebied in de gemeente Goeree-Overflakkee. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Melissant buitengebied telt 320 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Melissant buitengebied.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Melissant buitengebied:

JaarAantal inwoners de buurt Melissant buitengebied% verschil
2023320-3,03%
20223304,76%
20213153,28%
20203050%
20193050%
20183050%
2017305-1,61%
2016310-0,96%
20153133,99%
20143012,38%
2013294geen data

Het aantal inwoners in de buurt Melissant buitengebied is met 26 personen toegenomen van 294 personen in 2013 tot 320 personen in 2023 (dat is een stijging van 8,8%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 3 personen (0,88%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Goeree-Overflakkee.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Melissant buitengebied:

In 2013 waren er 294 inwoners in de buurt Melissant buitengebied. Het aantal van 294 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2022 is het aantal gestegen tot 330 personen. De stijging ten opzichte van 2013 is 36 (12%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2021) is 15 (4,76%). Het aantal van 330 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2023 waren er 320 inwoners in de buurt Melissant buitengebied.

Over de buurt Melissant buitengebied

Buurt Melissant buitengebied heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.656 hectare, waarvan 1.640 land en 15 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 227 adressen per km2. Er wonen 125 huishoudens in de buurt Melissant buitengebied. Postcode 3248 is de meest voorkomende postcode in de buurt Melissant buitengebied. De buurt Melissant buitengebied ligt binnen Melissant in de gemeente Goeree-Overflakkee. De volgende polders vallen geheel of gedeeltelijk binnen de buurt Melissant buitengebied: Stellegors en Polder Roxenisse.

De gemeente Goeree-Overflakkee (gemeentecode GM1924) is in 2013 bij een gemeentelijke herindeling ontstaan vanuit de gemeenten Dirksland, Goedereede, Middelharnis en Oostflakkee. Hierbij zijn deze gemeenten volledig naar de nieuwe gemeente Goeree-Overflakkee overgegaan. De gegevens van de buurt Melissant buitengebied voor de jaren 2013 tot en met 2015 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Melissant buitengebied
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Melissant met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Melissant buitengebied, 2: Melissant woonkern.

Woningkenmerken
Er zijn 132 woningen in de buurt Melissant buitengebied.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Goeree-Overflakkee in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Melissant buitengebied was €472.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Melissant buitengebied.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Melissant buitengebied:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Melissant buitengebied% verschil
2023€472.00016%
2022€406.00010%
2021€368.0003,08%
2020€357.0005,9%
2019€337.00020%
2018€281.0000,72%
2017€279.000-0,36%
2016€280.00088%
2015€149.167-5,3%
2014€157.487-6,1%
2013€167.756geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Melissant buitengebied is met €304.244 toegenomen van €167.756 in 2013 tot €472.000 in 2023 (dat is een stijging van 181%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €30.424 (13%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Goeree-Overflakkee.

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Melissant buitengebied is €472.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 23% en er zijn 132 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Zuid-Holland (bruin), gemeente Goeree-Overflakkee (geel), 14 woonplaatsen (groen), 14 wijken (oranje) en 55 buurten (blauw). De buurt Melissant buitengebied wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de buurt Melissant buitengebied: er zijn 105 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Melissant buitengebied.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 334 totaal in de buurt Melissant buitengebied

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De buurt Melissant buitengebied telt in totaal 334 adressen, met 224 verblijfsobjecten en 110 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). 28% van de adressen in buurt Melissant buitengebied ligt binnen de bebouwde kom en 72% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Goeree-Overflakkee
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Melissant buitengebied zijn er 178 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Melissant buitengebied.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 64 panden uit de bouwperiode 1900-1925 in de buurt Melissant buitengebied.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Melissant buitengebied. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Melissant buitengebied

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Melissant buitengebied. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Melissant buitengebied


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Goeree-Overflakkee bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Melissant buitengebied


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Melissant buitengebied.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Melissant buitengebied per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Melissant buitengebied:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20232951510
20223051510
2021295128
2020285128
2019285128
20182801510
20172801510
20162851510
2015290128
2014277117
2013271107

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Melissant buitengebied als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 92%, herkomst uit Europese landen: 4,69% en herkomst uit landen buiten Europa: 3,12% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 94%, herkomst uit Europa: 3,47% en herkomst van buiten Europa: 2,43%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Goeree-Overflakkee naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Melissant buitengebied
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Melissant buitengebied in 2022 zijn Westers (20 inwoners) en Overig (5 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Melissant buitengebied: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Melissant buitengebied.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Melissant buitengebied. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Goeree-Overflakkee:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Goeree-Overflakkee. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de buurt Melissant buitengebied.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de buurt Melissant buitengebied:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement3.740489
Tussenwoning2.530950
Hoekwoning2.520960
Twee onder één kap woning2.7001.210
Vrijstaande woning4.0201.500
Huurwoning3.8101.650
Eigen woning3.6401.360

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Melissant buitengebied zijn G (56 adressen) en C (19 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Melissant buitengebied. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel G komt het meeste voor in de buurt Melissant buitengebied: 56 adressen hebben energielabel G. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Goeree-Overflakkee bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Melissant buitengebied voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Melissant buitengebied voor 2023:

DichtheidNederlandBuurt Melissant buitengebied
Bevolking53320
Adressen2.055227
Autos26513

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de buurt Melissant buitengebied ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 9 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Melissant buitengebied.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Melissant buitengebied. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Melissant buitengebied vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslag Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureau Melishof in Melissant

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 in Stembureau Melishof in Melissant is uitgebracht. Er was bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 geen stembureau binnen de buurt Melissant buitengebied. Stembureau Melishof in Melissant is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van de buurt Melissant buitengebied ligt.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Melishof in Melissant bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. De grafiek toont de 15 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 17 partijen waarop bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024 bij het stembureau Stembureau Melishof in Melissant stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 38 stembureaus in de gemeente Goeree-Overflakkee en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Goeree-Overflakkee. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Goeree-Overflakkee.

Stembureaus Goeree-Overflakkee

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€33.600)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Melissant buitengebied.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Melissant (Melissant buitengebied is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Melissant is geel.)

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de buurt Melissant buitengebied is €33.600. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €38.800. Buurt Melissant buitengebied telt 300 inkomensontvangers op 320 inwoners totaal.
2% van de huishoudens in de buurt Melissant buitengebied heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Goeree-Overflakkee.

Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Bedrijfsvestigingen (75 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de buurt Melissant buitengebied (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de buurt Melissant buitengebied voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de buurt Melissant buitengebied zijn in totaal 75 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Melissant buitengebied. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de buurt Melissant buitengebied
Er zijn 8 elektrische auto’s in juli 2024 in de buurt Melissant buitengebied.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Melissant buitengebied op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 8 elektrische auto’s in de buurt Melissant buitengebied. Dit is het totaal aantal in juli 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Melissant buitengebied die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 366 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Melissant buitengebied in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Melissant buitengebied geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 560 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Melissant buitengebied (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 329 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Melissant buitengebied in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Melissant buitengebied geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Melissant buitengebied. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 19 misdrijven in de buurt Melissant buitengebied geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Melissant buitengebied, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Melissant buitengebied zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 170 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 28 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Melissant buitengebied 19 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Melissant buitengebied in 2023 zijn Onder invloed (weg) (4 delicten) en Ongevallen (weg) (3 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal misdaden voor de 9 soorten delicten die in 2023 geregistreerd zijn in de buurt Melissant buitengebied.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 is er één misdrijf in de buurt Melissant buitengebied geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Melissant buitengebied met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Melissant buitengebied over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Goeree-Overflakkee.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 25,00 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘verkeersovertredingen’ in 2023 in de buurt Melissant buitengebied.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Melissant buitengebied.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Melissant buitengebied. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 6 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Melissant buitengebied.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Melissant buitengebied.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Melissant buitengebied genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 6 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Melissant buitengebied.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Melissant buitengebied.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
75% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de buurt Melissant buitengebied ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de buurt Melissant buitengebied per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
81% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Melissant buitengebied geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Melissant buitengebied. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Melissant buitengebied is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de buurt Melissant buitengebied.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Melissant buitengebied voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal75Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij25Aantal2023
B-F Nijverheid en energie10Aantal2023
G+I Handel en horeca5Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie5Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed10Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening10Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg5Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten5Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners320Aantal2023
Mannen165Aantal2023
Vrouwen155Aantal2023
0 tot 15 jaar30Aantal2023
15 tot 25 jaar50Aantal2023
25 tot 45 jaar65Aantal2023
45 tot 65 jaar100Aantal2023
65 jaar of ouder75Aantal2023
Ongehuwd130Aantal2023
Gehuwd165Aantal2023
Gescheiden15Aantal2023
Verweduwd15Aantal2023
Geboorte totaal5Aantal2022
Geboorte relatief6Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal0Aantal2022
Sterfte relatief6Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid20Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag80Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar130Aantal2022
Opleidingsniveau hoog60Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura10Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg13%Percentage2020
WMO cliëntengeen dataAantalgeen data
WMO cliënten relatiefgeen dataAantal per 1000 inwonersgeen data

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.660Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement3.740Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.530Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.520Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.700Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.020Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning3.810Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.640Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.390Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement489Gemiddeld per m³2015
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning950Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning960Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.210Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.500Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.650Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.360Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel207Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel82Aantal2024
Adressen met definitief energielabel45Aantal2024
Energielabels A+++++1Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++2Aantal2024
Energielabels A++2Aantal2024
Energielabels A+1Aantal2024
Energielabels A11Aantal2024
Energielabels B13Aantal2024
Energielabels C19Aantal2024
Energielabels D13Aantal2024
Energielabels E1Aantal2024
Energielabels F8Aantal2024
Energielabels G56Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker15%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn43%percentage2022
Drinker80%percentage2022
Zware drinker9%percentage2022
Overmatige drinker7%percentage2022
Ondergewicht1%percentage2022
Normaal gewicht44%percentage2022
Overgewicht56%percentage2022
Ernstig overgewicht18%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn48%percentage2022
Wekelijkse sporters44%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk33%percentage2022
Lopen naar school of werk15%percentage2022
Fietsen naar school of werk21%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam45%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam11%percentage2022
Emotioneel eenzaam23%percentage2022
Sociaal eenzaam34%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven92%percentage2020
Moeite met rondkomen11%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren4%percentage2020
Mist emotionele steun4%percentage2022
Vrijwilligerswerk29%percentage2022
Mantelzorger16%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)7%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)5%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid75%percentage2022
Niet-specifieke klachten54%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen31%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid30%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid3%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt28%percentage2022
Psychische klachten15%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht13%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht55%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden8%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie6%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie40%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken15%percentage2022
Gehoorbeperking3%percentage2020
Gezichtsbeperking3%percentage2020
Mobiliteitsbeperking6%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen11%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal125Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens25Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen65Aantal2023
Huishoudens met kinderen40Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,40Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie71%Percentage2022
Percentage werknemers70%Percentage2022
Percentage zelfstandigen30%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers300Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€38.800Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€33.600Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen35%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen30%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar41%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen16%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen38%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen1,50%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum1,50%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum2,30%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum2,30%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€429x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand0Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO20Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW0Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW60Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland295Aantal2023
Herkomst buiten Nederland25Aantal2023
Herkomst Europa15Aantal2023
Herkomst buiten Europa10Aantal2023
Geboren in Nederland300Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa0Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa5Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa5Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa5Aantal2023
Autochtoon305Aantal2022
Westers totaal20Aantal2022
Niet-westers totaal5Aantal2022
Marokko0Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2022
Suriname0Aantal2022
Turkije0Aantal2022
Overig niet-westers5Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal4Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven2Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting3Aantal2023
Verkeersovertredingen8Aantal2023
Vernieling2Aantal2023
Overige misdrijven0Aantal2023
Totaal misdrijven19Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand4,40Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand4,40Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand4,40Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand4,40Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand8,70Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand4,30Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand7Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km0,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand8,70Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand8,70Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand8,90Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand6,30Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand8,30Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,00Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand2,30Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,00Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,20Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand4,10Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,50Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,30Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand8,30Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand42,60Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand47,40Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand9,20Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand4,90Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand48,10Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand8,60Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand9,10Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand34Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand17,60Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand16Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand18Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand8,70Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km29Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU19240802Code2023
RegionaamMelissant buitengebiedNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode19240802Code2023
Oppervlakte totaal1.656Aantal hectaren2023
Oppervlakte land1.640Aantal hectaren2023
Oppervlakte water15Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid227Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal334Aantal2024
Adressen met postcode284Aantal2024
Adressen met woonfunctie178Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie4Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie2Aantal2024
Adressen met industriefunctie47Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie2Aantal2024
Adressen met logiesfunctie3Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie0Aantal2024
Adressen met sportfunctie2Aantal2024
Adressen met winkelfunctie0Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie13Aantal2024
Verblijfsobjecten224Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen110Aantal2024
Panden met adres214Aantal2024
Adressen met pand223Aantal2024
Percelen met adres168Aantal2024
Adressen met perceel334Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom94Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom240Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom71Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom107Aantal2024
Panden met adres voor 17001Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19009Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192564Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 19508Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 197017Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19808Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 199017Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200019Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201013Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 20208Aantal2024
Panden met adres 2020 en later50Aantal2024
Adressen met pand voor 17003Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19009Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192570Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 19508Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 197017Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19808Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 199017Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 200019Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 201013Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 20209Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later50Aantal2024
Postcodegebied3248AG-3248LSNaam2024
Meest voorkomende postcode3248Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade3Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade6Aantal2022
Verkeersongevallen totaal9Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal210Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine145Aantal2023
Personenautos - overige brandstof65Aantal2023
Personenautos per huishouden1,68Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte13Aantal2023
Motorfietsen35Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad132Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€472.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning95%Percentage2023
Percentage meergezinswoning5%Percentage2023
Percentage bewoond90%Percentage2023
Percentage onbewoond10%Percentage2023
Koopwoningen88%Percentage2023
Huurwoningen totaal12%Percentage2023
In bezit woningcorporatie0%Percentage2023
In bezit overige verhuurders12%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200087%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200013%Percentage2023
Appartement8Aantal2024
Tussen of geschakelde woning32Aantal2024
Hoekwoning14Aantal2024
Tweeonder1kap19Aantal2024
Vrijstaande woning105Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.46Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Goeree-Overflakkee. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Melissant buitengebied: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Melissant buitengebied
Tabel met 334 adressen in de buurt Melissant buitengebied.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Melissant buitengebied. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Goeree-Overflakkee.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Bernhardstraat49 t/m 121-Melissant37
Bieningenweg--Melissant0
Binnenweg743248AGMelissant1
Bouwdijk1 t/m 483248LAMelissant36
Diederikse Zeedijk--Melissant0
Elizabethhoeve1 t/m 1133248LSMelissant113
Halsweg5 t/m 6-Melissant2
Heuvelweg13248LPMelissant1
Julianaweg843248ANMelissant4
Kraaijenissedijk1 t/m 143248LMMelissant10
Kraaijerdijk2 t/m 353248LCMelissant13
Kruisweg--Melissant0
Molendijk2 t/m 1463248BA t/m 3248BCMelissant53
Nieuwe Dijk--Melissant0
Nieuweweg3-Melissant1
Nolledijk9 t/m 233248LDMelissant9
Nolleweg1 t/m 43248LEMelissant8
Noorddijk2 t/m 143248LG t/m 3248LHMelissant12
Oosterweg1 t/m 33248LJMelissant3
Oudedijk13248LLMelissant1
Provincialeweg1 t/m 103248LKMelissant10
Ruijgenhil1 t/m 133248BRMelissant12
Schenkeldijk1 t/m 9013248LRMelissant3
Stoofweg--Melissant0
Tweede Weg1 t/m 33248LNMelissant5

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 25 openbare ruimtes en 334 adressen in de buurt Melissant buitengebied. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 9 juli 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definities van de soorten openbare ruimtes.

De BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Adressen Goeree-Overflakkee
Tabelgebruik:

 • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
 • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
 • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
 • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Melissant buitengebied. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Melissant buitengebied ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek3248284
WoonkernMelissant94
WoonplaatsMelissant339
WijkMelissant339
GemeenteGoeree-Overflakkee339
ProvincieZuid-Holland339
WaterschapWaterschap Hollandse Delta339
LandNederland339

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Melissant buitengebied ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Melissant buitengebied dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Melissant buitengebied ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Melissant buitengebied en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven