Statistieken buurt Mijnsheerenland Woonkern

Aantal inwoners per jaar
De buurt Mijnsheerenland Woonkern telt 4.120 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Mijnsheerenland Woonkern.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Mijnsheerenland Woonkern:

JaarAantal inwoners de buurt Mijnsheerenland Woonkern% verschil
20234.1200,37%
20224.1050,49%
20214.0851,11%
20204.0401,51%
20193.9803,70%
20183.8382,35%
20173.7501,08%
20163.7100,41%
20153.6950,16%
20143.689-0,30%
20133.700geen data

Het aantal inwoners in de buurt Mijnsheerenland Woonkern is met 420 personen toegenomen van 3.700 personen in 2013 tot 4.120 personen in 2023 (dat is een grote stijging van 11%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 42 personen (1,09%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Hoeksche Waard.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Mijnsheerenland Woonkern:

In 2013 telde de buurt Mijnsheerenland Woonkern 3.700 inwoners. In 2014 is het aantal gedaald tot 3.689 personen. Dit is een daling van 11 (-0,30%) ten opzichte van 2013. Het aantal van 3.689 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 4.120 personen. De stijging ten opzichte van 2014 is 431 (12%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 15 (0,37%). Het aantal van 4.120 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over de buurt Mijnsheerenland Woonkern

Buurt Mijnsheerenland Woonkern heeft afgerond een totale oppervlakte van 177 hectare, waarvan 144 land en 33 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 483 adressen per km2. Er wonen 1.700 huishoudens in de buurt Mijnsheerenland Woonkern. Postcode 3271 is de meest voorkomende postcode in de buurt Mijnsheerenland Woonkern. De buurt Mijnsheerenland Woonkern ligt binnen Mijnsheerenland in de gemeente Hoeksche Waard. De polder Polder Mijnsheerenland van Moerkerken valt gedeeltelijk binnen de buurt Mijnsheerenland Woonkern. Het landgoed Hof van Moerkerken ligt binnen de buurt Mijnsheerenland Woonkern.

De gemeente Hoeksche Waard (gemeentecode GM1963) is in 2019 bij een gemeentelijke herindeling ontstaan vanuit de gemeenten Oud-Beijerland, Binnenmaas, Korendijk, Cromstrijen en Strijen. Hierbij zijn deze gemeenten volledig naar de nieuwe gemeente Hoeksche Waard overgegaan. De gegevens van de buurt Mijnsheerenland Woonkern voor de jaren 2013 tot en met 2018 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Mijnsheerenland Woonkern
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Mijnsheerenland met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Mijnsheerenland Buitengebied, 2: Mijnsheerenland Woonkern.

Woningkenmerken
Er zijn 1.714 woningen in de buurt Mijnsheerenland Woonkern.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Hoeksche Waard in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Mijnsheerenland Woonkern was €472.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Mijnsheerenland Woonkern.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Mijnsheerenland Woonkern:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Mijnsheerenland Woonkern% verschil
2023€472.00018%
2022€401.00010%
2021€363.0004,91%
2020€346.0007,5%
2019€322.0007,9%
2018€298.4903,76%
2017€287.6772,30%
2016€281.2060,52%
2015€279.758-1,86%
2014€285.055-6,9%
2013€306.074geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Mijnsheerenland Woonkern is met €165.926 toegenomen van €306.074 in 2013 tot €472.000 in 2023 (dat is een groei van 54%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €16.592 (4,63%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Hoeksche Waard.

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Mijnsheerenland Woonkern is €472.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 24% en er zijn 1.714 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Zuid-Holland (bruin), gemeente Hoeksche Waard (geel), 16 woonplaatsen (groen), 14 wijken (oranje) en 37 buurten (blauw). De buurt Mijnsheerenland Woonkern wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de buurt Mijnsheerenland Woonkern: er zijn 832 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Mijnsheerenland Woonkern.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 1 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 1.839 totaal in de buurt Mijnsheerenland Woonkern

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 1 januari 2024. De buurt Mijnsheerenland Woonkern telt in totaal 1.839 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in buurt Mijnsheerenland Woonkern liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Hoeksche Waard
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de buurt Mijnsheerenland Woonkern. Op basis van de gegevens uit de BAG van 1 januari 2024.

Toelichting
Bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Mijnsheerenland Woonkern. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij appartementengebouwen. De gegevens over panden naar bouwjaar komen uit de BAG van 1 januari 2024.

Bron & definities
Bevolking in de buurt Mijnsheerenland Woonkern

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Mijnsheerenland Woonkern. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Mijnsheerenland Woonkern


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Hoeksche Waard bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Mijnsheerenland Woonkern


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Mijnsheerenland Woonkern.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Mijnsheerenland Woonkern per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Mijnsheerenland Woonkern:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20233.595250280
20223.615231259
20213.605226254
20203.590212238
20193.545205230
20183.426194218
20173.362184205
20163.317186208
20153.322176198
20143.291188211
20133.318181202

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Mijnsheerenland Woonkern als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 87%, herkomst uit Europese landen: 6,1% en herkomst uit landen buiten Europa: 6,8% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 90%, herkomst uit Europa: 4,89% en herkomst van buiten Europa: 5,5%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Hoeksche Waard naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Mijnsheerenland Woonkern
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Mijnsheerenland Woonkern in 2022 zijn Westers (320 inwoners) en Overig (110 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Mijnsheerenland Woonkern: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de buurt Mijnsheerenland Woonkern.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Mijnsheerenland Woonkern. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Hoeksche Waard:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Hoeksche Waard. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Mijnsheerenland Woonkern zijn C (705 adressen) en A (278 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Mijnsheerenland Woonkern. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de buurt Mijnsheerenland Woonkern: 705 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Hoeksche Waard bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 4 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Mijnsheerenland Woonkern.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Mijnsheerenland Woonkern. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Mijnsheerenland Woonkern vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Mijnsheerenland Woonkern.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Mijnsheerenland Woonkern voor 2023.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Mijnsheerenland Woonkern ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de buurt Mijnsheerenland Woonkern

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de buurt Mijnsheerenland Woonkern. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 2 stembureaus in de buurt Mijnsheerenland Woonkern. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Hoeksche Waard.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de buurt Mijnsheerenland Woonkern.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 113 stembureaus in de gemeente Hoeksche Waard en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Hoeksche Waard. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Hoeksche Waard.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€36.400)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Mijnsheerenland Woonkern.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Hoeksche Waard: Mijnsheerenland Woonkern is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Mijnsheerenland Woonkern is €36.400. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €46.100. Buurt Mijnsheerenland Woonkern telt 3.200 inkomensontvangers op 4.120 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
3,50% procent van de huishoudens in buurt Mijnsheerenland Woonkern heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Hoeksche Waard: Mijnsheerenland Woonkern is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (500 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Mijnsheerenland Woonkern (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Mijnsheerenland Woonkern zijn in totaal 500 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2022). * Het totaal van 500 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 495 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Mijnsheerenland Woonkern. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 februari 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de buurt Mijnsheerenland Woonkern
Er zijn 87 elektrische auto’s in februari 2024 in de buurt Mijnsheerenland Woonkern.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Mijnsheerenland Woonkern op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 87 elektrische auto’s in de buurt Mijnsheerenland Woonkern. Dit is het totaal aantal in februari 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Mijnsheerenland Woonkern die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 2.379 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Mijnsheerenland Woonkern in februari 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in februari 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Mijnsheerenland Woonkern geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 3.387 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Mijnsheerenland Woonkern (in februari 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 2.348 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Mijnsheerenland Woonkern in februari 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in februari 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Mijnsheerenland Woonkern geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Mijnsheerenland Woonkern. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 februari 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 54 misdrijven in de buurt Mijnsheerenland Woonkern geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Mijnsheerenland Woonkern, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of augustus 2022 tot en met januari 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Mijnsheerenland Woonkern zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 794 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 28 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de buurt Mijnsheerenland Woonkern 54 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Mijnsheerenland Woonkern in 2022 zijn Horizontale fraude (19 delicten) en Vernieling cq. zaakbeschadiging (9 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, buurt Mijnsheerenland Woonkern.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In januari 2024 zijn er 6 misdrijven in de buurt Mijnsheerenland Woonkern geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Mijnsheerenland Woonkern met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Mijnsheerenland Woonkern over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Hoeksche Waard.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 5,10 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘oplichting’ in 2022 in de buurt Mijnsheerenland Woonkern.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de buurt Mijnsheerenland Woonkern.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Mijnsheerenland Woonkern. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 7 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Mijnsheerenland Woonkern.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Mijnsheerenland Woonkern.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Mijnsheerenland Woonkern genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 6 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Mijnsheerenland Woonkern.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Mijnsheerenland Woonkern.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de buurt Mijnsheerenland Woonkern. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
86% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Mijnsheerenland Woonkern geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Mijnsheerenland Woonkern. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Mijnsheerenland Woonkern is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
58% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Mijnsheerenland Woonkern heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Mijnsheerenland Woonkern. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Mijnsheerenland Woonkern is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
55% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Mijnsheerenland Woonkern sport minimaal 1 keer per week.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Mijnsheerenland Woonkern. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Mijnsheerenland Woonkern is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
86% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Mijnsheerenland Woonkern heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Mijnsheerenland Woonkern. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Mijnsheerenland Woonkern is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
20% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Mijnsheerenland Woonkern heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Mijnsheerenland Woonkern. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Mijnsheerenland Woonkern is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
42% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Mijnsheerenland Woonkern heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Mijnsheerenland Woonkern. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Mijnsheerenland Woonkern is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
46% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Mijnsheerenland Woonkern voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Mijnsheerenland Woonkern. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Mijnsheerenland Woonkern is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
94% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Mijnsheerenland Woonkern heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Mijnsheerenland Woonkern. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Mijnsheerenland Woonkern is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
31% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Mijnsheerenland Woonkern doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Mijnsheerenland Woonkern. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Mijnsheerenland Woonkern is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Mijnsheerenland Woonkern voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal500Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2022
B-F Nijverheid en energie40Aantal2022
G+I Handel en horeca55Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie40Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed90Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening125Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg90Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten55Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners4.120Aantal2023
Mannen2.045Aantal2023
Vrouwen2.080Aantal2023
0 tot 15 jaar770Aantal2023
15 tot 25 jaar415Aantal2023
25 tot 45 jaar860Aantal2023
45 tot 65 jaar1.090Aantal2023
65 jaar of ouder990Aantal2023
Ongehuwd1.745Aantal2023
Gehuwd1.915Aantal2023
Gescheiden265Aantal2023
Verweduwd200Aantal2023
Geboorte totaal30Aantal2022
Geboorte relatief7Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal25Aantal2022
Sterfte relatief6Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid2.866Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag620Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar1.180Aantal2021
Opleidingsniveau hoog1.120Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura75Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg6,9%Percentage2022
WMO cliënten170Aantal2022
WMO cliënten relatief41Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.170Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.840Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.910Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.060Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.370Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.460Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.190Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.420Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.230Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement590Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.080Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.240Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.320Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.820Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning890Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.310Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief1.000Aantal2023
Energielabels Voorlopig758Aantal2023
Energielabels Onbepaald79Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++55Aantal2023
Energielabels A+++7Aantal2023
Energielabels A++3Aantal2023
Energielabels A+27Aantal2023
Energielabels A278Aantal2023
Energielabels B265Aantal2023
Energielabels C705Aantal2023
Energielabels D210Aantal2023
Energielabels E62Aantal2023
Energielabels F76Aantal2023
Energielabels G70Aantal2023
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn46%percentage2020
Drinker83%percentage2020
Zware drinker6%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht46%percentage2020
Overgewicht53%percentage2020
Ernstig overgewicht15%percentage2020
Roker13%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn44%percentage2020
Wekelijkse sporters49%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk40%percentage2020
Lopen naar school of werk23%percentage2020
Fietsen naar school of werk27%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam42%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam8%percentage2020
Emotioneel eenzaam22%percentage2020
Sociaal eenzaam26%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven92%percentage2020
Moeite met rondkomen8%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren5%percentage2020
Vrijwilligerswerk29%percentage2020
Mantelzorger15%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)13%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)10%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid82%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen30%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid28%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt26%percentage2020
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking7%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen12%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie40%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie4%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken14%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal1.700Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens445Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen585Aantal2023
Huishoudens met kinderen680Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,40Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie70%Percentage2021
Percentage werknemers80%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 20%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers3.200Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€46.100Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€36.400Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen32%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen31%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar42%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen22%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen35%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen2,20%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,50%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum4,60%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum6,2%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€287x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering; Bijstand30Aantal2022
Personen per soort uitkering; AO70Aantal2022
Personen per soort uitkering; WW30Aantal2022
Personen per soort uitkering; AOW920Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland3.595Aantal2023
Herkomst Europa250Aantal2023
Herkomst buiten Europa280Aantal2023
Geboren in Nederland3.595Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa140Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa150Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa110Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa130Aantal2023
Autochtoon3.615Aantal2022
Westers totaal320Aantal2022
Niet-westers totaal170Aantal2022
Marokko5Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba20Aantal2022
Suriname25Aantal2022
Turkije10Aantal2022
Overig niet-westers110Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal5Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven7Aantal2022
Milieu overtredingen0Aantal2022
Oplichting21Aantal2022
Verkeersovertredingen9Aantal2022
Vernieling10Aantal2022
Overige misdrijven2Aantal2022
Totaal misdrijven54Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand5,60Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand9,60Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km17Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand12,60Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand7,60Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km23Gemiddeld aantal2022
Café afstand2,60Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand7Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km0,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km83Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand5,20Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand5,20Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand8,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,41Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,44Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand3,07Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand4,39Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,02Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand12,45Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,02Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,56Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,44Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,91Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand6,09Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand6,55Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand11,30Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand17,60Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand6,90Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand18,00Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand4,90Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km20Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand10,40Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km22Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand11Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand14,30Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand10Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand9Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand6,70Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km60Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU19630200Code2023
RegionaamMijnsheerenland WoonkernNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode19630200Code2023
Oppervlakte totaal177Aantal hectaren2023
Oppervlakte land144Aantal hectaren2023
Oppervlakte water33Aantal hectaren2023
Meest voorkomende postcode3271.0Naam2023
Dekkingspercentage1%Percentage2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid483Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal1.838Aantal2023
Adressen met postcode1.837Aantal2023
Adressen met woonfunctie1.751Aantal2023
Adressen binnen bebouwde kom1.834Aantal2023
Adressen buiten bebouwde kom4Aantal2023
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom1.747Aantal2023
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom4Aantal2023
Percelen1.525Aantal2023
Panden1.719Aantal2023
Adressen met panden1.836Aantal2023
Panden voor 17003Aantal2023
Panden 1700 tot 190024Aantal2023
Panden 1900 tot 192543Aantal2023
Panden 1925 tot 195034Aantal2023
Panden 1950 tot 1970279Aantal2023
Panden 1970 tot 1980639Aantal2023
Panden 1980 tot 1990257Aantal2023
Panden 1990 tot 2000226Aantal2023
Panden 2000 tot 201060Aantal2023
Panden 2010 tot 2020192Aantal2023
Panden 2020 en later79Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade3Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade1Aantal2022
Verkeersongevallen totaal4Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal2.225Aantal2023
Personenauto's; brandstof benzine1.790Aantal2023
Personenauto's; overige brandstof435Aantal2023
Personenauto's per huishouden1,30Aantal2023
Personenauto's naar oppervlakte1.548Aantal2023
Motorfietsen160Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.714Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€472.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning94%Percentage2023
Percentage meergezinswoning6%Percentage2023
Percentage bewoond98%Percentage2023
Percentage onbewoond2%Percentage2023
Koopwoningen80%Percentage2023
Huurwoningen totaal20%Percentage2023
In bezit woningcorporatie15%Percentage2023
In bezit overige verhuurders5%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200083%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200017%Percentage2023
Appartement107Aantal2023
Tussen of geschakelde woning832Aantal2023
Hoekwoning406Aantal2023
Tweeonder1kap94Aantal2023
Vrijstaande woning312Aantal2023
Ligplaats0Aantal2023
Standplaats0Aantal2023
Woningtype verschillend0Aantal2023
Woningtype onbekend1Aantal2023
Woningtype n.v.t.87Aantal2023

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Hoeksche Waard. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Mijnsheerenland Woonkern: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Mijnsheerenland Woonkern
Tabel met 1.838 adressen in de buurt Mijnsheerenland Woonkern.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Mijnsheerenland Woonkern. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Hoeksche Waard.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Albert Verweystraat1 t/m 173271TDMijnsheerenland9
Ambachtsherenlaan1 t/m 403271TMMijnsheerenland35
Aveling1 t/m 333271VAMijnsheerenland25
Baljuwlaan1 t/m 123271TSMijnsheerenland11
Beatrixplein1 t/m 123271BAMijnsheerenland8
Binnenbans1 t/m 653271TEMijnsheerenland43
Blauwesteenweg2 t/m 63271LBMijnsheerenland3
Burg.de Jongplein1 t/m 343271AAMijnsheerenland34
Burgemeester Van Walsumstraat1 t/m 483271SEMijnsheerenland30
Cijnsland2 t/m 303271VBMijnsheerenland15
Cor Dirksestraat1 t/m 303271SBMijnsheerenland28
Dirk Koyckpad1 t/m 193271SJMijnsheerenland10
Doelenstraat1 t/m 663271TAMijnsheerenland46
Edelman1 t/m 203271TRMijnsheerenland18
Eendrachtslaan1 t/m 883271AB t/m 3271ACMijnsheerenland83
Eerste Rijpegors--Mijnsheerenland0
Elisabeth van Loonstraat2 t/m 593271BB t/m 3271BCMijnsheerenland42
Everocken1 t/m 363271AD t/m 3271AEMijnsheerenland33
Frederik van Eedenstraat1 t/m 253271TBMijnsheerenland22
Grasgors1 t/m 453271XM t/m 3271XNMijnsheerenland46
Gravinnenlaan1 t/m 193271TJMijnsheerenland19
Haantjesvliet2 t/m 283271TCMijnsheerenland14
Hertoglaan1 t/m 503271TLMijnsheerenland30
Hoflaan1 t/m 163271BDMijnsheerenland13
Hoofdland1 t/m 683271VCMijnsheerenland47
Huibert van der Hoekpln1 t/m 113271DCMijnsheerenland6
J.A. Tiggelmanstraat1 t/m 223271SGMijnsheerenland13
Jacob van Ettenstraat2 t/m 83271XPMijnsheerenland4
Julianastraat2 t/m 43271BEMijnsheerenland2
Kerkplein1 t/m 63271BGMijnsheerenland7
Kerkstraat1 t/m 73271BHMijnsheerenland5
Koningspark2 t/m 203271TPMijnsheerenland10
Laan van Moerkerken1 t/m 1013271AH t/m 3271ALMijnsheerenland102
Laan van Westmolen1 t/m 1153271BJ t/m 3271BKMijnsheerenland106
Landheerlaan1 t/m 493271TNMijnsheerenland59
Lisgors1 t/m 343271XA t/m 3271XBMijnsheerenland34
Lodewijk van Praetstraat1 t/m 253271AGMijnsheerenland40
Maasdijk3 t/m 503271CAMijnsheerenland37
Maasweg2 t/m 43271LHMijnsheerenland2
Mijnsheerenhof1 t/m 103271ANMijnsheerenland10
Molenvlietlaan2 t/m 743271BL t/m 3271BNMijnsheerenland58
Molenweg1 t/m 223271AMMijnsheerenland22
Nieuwegeer1 t/m 603271BP t/m 3271BRMijnsheerenland49
Noordernesse1 t/m 183271CBMijnsheerenland21
Pleun Trooststraat1 t/m 113271SCMijnsheerenland6
Raadhuislaan1 t/m 693271BS t/m 3271BTMijnsheerenland56
Ridderlaan1 t/m 233271TGMijnsheerenland19
Rietgors1 t/m 473271XC t/m 3271XDMijnsheerenland34
Romeinseweg13271LRMijnsheerenland1
Schepenlaan1 t/m 183271TKMijnsheerenland14
Schoutlaan1 t/m 153271THMijnsheerenland8
Stelleveld1 t/m 223271DBMijnsheerenland23
Van der Straatenplein1 t/m 393271SHMijnsheerenland21
Vingerling1 t/m 733271VDMijnsheerenland67
Vlietland1 t/m 533271VE t/m 3271VGMijnsheerenland40
Vlietpad1 t/m 63271VLMijnsheerenland6
Vorderban1 t/m 73271DAMijnsheerenland7
Vrijland1 t/m 553271VH t/m 3271VJMijnsheerenland56
Vroonland1 t/m 113271VKMijnsheerenland12
Wilhelminastraat1 t/m 663271BX t/m 3271BZMijnsheerenland55
Wintersweg13271LZMijnsheerenland1
Zandgors3 t/m 713271XE t/m 3271XHMijnsheerenland46
Zeggegors1 t/m 743271XJ t/m 3271XLMijnsheerenland64
ter Kuilestraat7 t/m 303271BVMijnsheerenland17
van der Waalstraat2 t/m 713271BWMijnsheerenland34

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 65 openbare ruimtes en 1.838 adressen in de buurt Mijnsheerenland Woonkern. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en BRT data van het Kadaster van 2024.

Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Adressen Toelichting
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Mijnsheerenland Woonkern. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Mijnsheerenland Woonkern ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek32711837
WoonkernMaasdijk55
WoonkernMijnsheerenland1779
WoonplaatsMijnsheerenland1839
WijkMijnsheerenland1839
GemeenteHoeksche Waard1839
ProvincieZuid-Holland1839
WaterschapWaterschap Hollandse Delta1838
LandNederland1839

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Mijnsheerenland Woonkern ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Mijnsheerenland Woonkern dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Mijnsheerenland Woonkern ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Mijnsheerenland Woonkern en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 december 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven