Statistieken buurt Milsbeek

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Milsbeek in de gemeente Gennep. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Milsbeek in de gemeente Gennep. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Milsbeek telt 2.145 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Milsbeek.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Milsbeek:

JaarAantal inwoners de buurt Milsbeek% verschil
20232.145-0,23%
20222.1502,38%
20212.1000,48%
20202.090-0,48%
20192.1001,69%
20182.065-1,67%
20172.1002,19%
20162.055-1,44%
20152.085-0,71%
20142.1000,48%
20132.090geen data

De bevolking van de buurt Milsbeek is met 55 inwoners gegroeid van 2.090 inwoners in 2013 tot 2.145 inwoners in 2023 (dat is een toename van 2,63%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 6 inwoners (0,27%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Gennep.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Milsbeek:

In 2013 waren er 2.090 inwoners in de buurt Milsbeek. In 2016 is het aantal gedaald tot 2.055 inwoners. Dit is een daling van 35 (-1,67%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2015) is het verschil -30 (-1,44%). Het aantal van 2.055 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2022 is het aantal gestegen tot 2.150 inwoners. De stijging ten opzichte van 2016 is 95 (4,62%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2021) is 50 (2,38%). Het aantal van 2.150 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2023 waren er 2.145 inwoners in de buurt Milsbeek.

Over de buurt Milsbeek

Buurt Milsbeek heeft afgerond een totale oppervlakte van 110 hectare land (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 308 adressen per km2. Er wonen 945 huishoudens in de buurt Milsbeek. Postcode 6596 is de meest voorkomende postcode in de buurt Milsbeek. De buurt Milsbeek ligt binnen Milsbeek in de gemeente Gennep. De heuvel Schietberg valt gedeeltelijk binnen de buurt Milsbeek.

De naam Milsbeek wordt 3 keer gebruikt: voor deze buurt, voor de woonplaats Milsbeek en voor de wijk Milsbeek. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Milsbeek
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Milsbeek met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Milsbeek, 2: Bloemenstraat-Zwarteweg, 3: Sprokkelveld.

Woningkenmerken
Er zijn 960 woningen in de buurt Milsbeek.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Gennep in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Milsbeek was €391.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Milsbeek.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Milsbeek:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Milsbeek% verschil
2023€391.00020%
2022€325.0005,9%
2021€307.0007%
2020€287.0008,3%
2019€265.0004,33%
2018€254.0004,53%
2017€243.000-3,19%
2016€251.0002,45%
2015€245.000-3,16%
2014€253.000-6,3%
2013€270.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Milsbeek is met €121.000 gegroeid van €270.000 in 2013 tot €391.000 in 2023 (dat is een toename van 45%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €12.100 (4,01%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Gennep.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • PDF buurt-rapportage voor de buurt Milsbeek met 100 kaarten en grafieken.
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Gennep.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Milsbeek is €391.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 28% en er zijn 960 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Limburg (bruin), gemeente Gennep (geel), 5 woonplaatsen (groen), 5 wijken (oranje) en 15 buurten (blauw). De buurt Milsbeek wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de buurt Milsbeek: er zijn 404 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Milsbeek.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 1.048 totaal in de buurt Milsbeek

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De buurt Milsbeek telt in totaal 1.048 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. 99% van de adressen in buurt Milsbeek ligt binnen de bebouwde kom en 1% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Gennep
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Milsbeek zijn er 1.019 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Milsbeek.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 292 panden uit de bouwperiode 1970-1980 in de buurt Milsbeek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Milsbeek. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Milsbeek

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Milsbeek. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Milsbeek


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Gennep bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Milsbeek


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Milsbeek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Milsbeek per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Milsbeek:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20231.890140110
20221.905137108
20211.88012397
20201.88511590
20191.90011288
20181.87010986
20171.89011892
20161.86010986
20151.88511288
20141.89011892
20131.88111792

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Milsbeek als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 88%, herkomst uit Europese landen: 6,5% en herkomst uit landen buiten Europa: 5,1% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 90%, herkomst uit Europa: 5,6% en herkomst van buiten Europa: 4,40%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Gennep naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Milsbeek
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Milsbeek in 2022 zijn Westers (175 inwoners) en Overig (60 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Milsbeek: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Milsbeek.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Milsbeek. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Gennep:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Gennep. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Milsbeek zijn C (234 adressen) en A (214 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Milsbeek. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de buurt Milsbeek: 234 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Gennep bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 2 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Milsbeek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Milsbeek. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Milsbeek vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Milsbeek.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Milsbeek voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Milsbeek ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureau Trefpunt in Milsbeek

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in Stembureau Trefpunt in Milsbeek is uitgebracht. Stembureau Trefpunt in Milsbeek was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de buurt Milsbeek. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Gennep.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Trefpunt in Milsbeek bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 21 partijen waarop bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in de buurt Milsbeek stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 38 stembureaus in de gemeente Gennep en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Gennep. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Gennep.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€30.900)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Milsbeek.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Gennep: Milsbeek is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Milsbeek is €30.900. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €36.000. Buurt Milsbeek telt 1.800 inkomensontvangers op 2.145 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
3,0% procent van de huishoudens in buurt Milsbeek heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Gennep: Milsbeek is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (225 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Milsbeek (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Milsbeek zijn in totaal 225 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Milsbeek. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juni 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de buurt Milsbeek
Er zijn 57 elektrische auto’s in juni 2024 in de buurt Milsbeek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Milsbeek op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 57 elektrische auto’s in de buurt Milsbeek. Dit is het totaal aantal in juni 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Milsbeek die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 1.399 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Milsbeek in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Milsbeek geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 2.103 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Milsbeek (in juni 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 1.399 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Milsbeek in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Milsbeek geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Milsbeek. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 17 juni 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 37 misdrijven in de buurt Milsbeek geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Milsbeek, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of december 2022 tot en met mei 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Milsbeek zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 500 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 29 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Milsbeek 37 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Milsbeek in 2023 zijn Horizontale fraude (9 delicten) en Diefstal/inbraak woning (5 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Milsbeek.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In mei 2024 zijn er 2 misdrijven in de buurt Milsbeek geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Milsbeek met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Milsbeek over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Gennep.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 6,06 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Milsbeek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Milsbeek.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Milsbeek. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Milsbeek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Milsbeek.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Milsbeek genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Milsbeek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Milsbeek.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
72% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de buurt Milsbeek ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de buurt Milsbeek per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
85% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Milsbeek geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Milsbeek. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Milsbeek is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de buurt Milsbeek.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Milsbeek voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal225Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij5Aantal2023
B-F Nijverheid en energie40Aantal2023
G+I Handel en horeca20Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie5Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed15Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening60Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg55Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten25Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners2.145Aantal2023
Mannen1.060Aantal2023
Vrouwen1.080Aantal2023
0 tot 15 jaar270Aantal2023
15 tot 25 jaar220Aantal2023
25 tot 45 jaar415Aantal2023
45 tot 65 jaar640Aantal2023
65 jaar of ouder605Aantal2023
Ongehuwd880Aantal2023
Gehuwd980Aantal2023
Gescheiden140Aantal2023
Verweduwd135Aantal2023
Geboorte totaal20Aantal2022
Geboorte relatief10Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal15Aantal2022
Sterfte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid1.950Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag400Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar720Aantal2022
Opleidingsniveau hoog480Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura50Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg10%Percentage2022
WMO cliënten90Aantal2022
WMO cliënten relatief42Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.340Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.130Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.700Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.030Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.160Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.960Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.270Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.620Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.330Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement800Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning900Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning980Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.260Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.730Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning930Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.430Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel126Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel374Aantal2024
Adressen met definitief energielabel548Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++3Aantal2024
Energielabels A++17Aantal2024
Energielabels A+4Aantal2024
Energielabels A214Aantal2024
Energielabels B147Aantal2024
Energielabels C234Aantal2024
Energielabels D157Aantal2024
Energielabels E30Aantal2024
Energielabels F88Aantal2024
Energielabels G28Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker13%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn38%percentage2022
Drinker83%percentage2022
Zware drinker11%percentage2022
Overmatige drinker8%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht47%percentage2022
Overgewicht51%percentage2022
Ernstig overgewicht15%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn47%percentage2022
Wekelijkse sporters53%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk35%percentage2022
Lopen naar school of werk13%percentage2022
Fietsen naar school of werk29%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam41%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam10%percentage2022
Emotioneel eenzaam22%percentage2022
Sociaal eenzaam29%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven91%percentage2020
Moeite met rondkomen12%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren4%percentage2020
Mist emotionele steun4%percentage2022
Vrijwilligerswerk32%percentage2022
Mantelzorger16%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)13%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)11%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid72%percentage2022
Niet-specifieke klachten56%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen33%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid33%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt31%percentage2022
Psychische klachten16%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht13%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht54%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden8%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie6%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie42%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken14%percentage2022
Gehoorbeperking5%percentage2020
Gezichtsbeperking5%percentage2020
Mobiliteitsbeperking8%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen14%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal945Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens260Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen375Aantal2023
Huishoudens met kinderen310Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,20Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie67%Percentage2022
Percentage werknemers84%Percentage2022
Percentage zelfstandigen16%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers1.800Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€36.000Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€30.900Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen38%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen20%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar37%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen28%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen24%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen2,70%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,0%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum4,80%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum6,3%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€279x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand10Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO80Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW20Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW550Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland1.890Aantal2023
Herkomst buiten Nederland250Aantal2023
Herkomst Europa140Aantal2023
Herkomst buiten Europa110Aantal2023
Geboren in Nederland1.890Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa80Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa60Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa60Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa50Aantal2023
Autochtoon1.905Aantal2022
Westers totaal175Aantal2022
Niet-westers totaal70Aantal2022
Marokko0Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba5Aantal2022
Suriname0Aantal2022
Turkije0Aantal2022
Overig niet-westers60Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal13Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven1Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting9Aantal2023
Verkeersovertredingen10Aantal2023
Vernieling3Aantal2023
Overige misdrijven1Aantal2023
Totaal misdrijven37Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand10,40Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand4,30Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand10,40Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand10,40Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km14Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand4,10Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km15Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km22Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand4Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km2,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km12Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km48Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand6,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand6,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand7,40Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand3,70Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand1,30Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,30Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand3,70Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand1,30Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand6,60Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,30Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand5,80Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand2,00Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand7,10Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand16,70Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand3,90Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand4,70Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand18,00Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand3,80Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km14Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand6,40Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand16Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand6,40Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand13Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand6Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand8,80Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km28Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand6Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU09070000Code2023
RegionaamMilsbeekNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode09070000Code2023
Oppervlakte totaal110Aantal hectaren2023
Oppervlakte land110Aantal hectaren2023
Oppervlakte water0Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid308Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal1.048Aantal2024
Adressen met postcode1.039Aantal2024
Adressen met woonfunctie1.019Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie11Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie21Aantal2024
Adressen met industriefunctie6Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie4Aantal2024
Adressen met logiesfunctie4Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie1Aantal2024
Adressen met sportfunctie1Aantal2024
Adressen met winkelfunctie7Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie11Aantal2024
Verblijfsobjecten1.048Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres968Aantal2024
Adressen met pand1.048Aantal2024
Percelen met adres871Aantal2024
Adressen met perceel1.048Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom1.040Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom8Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom1.011Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom8Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19003Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 19257Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 195076Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970248Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980292Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 199091Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200056Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010128Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202037Aantal2024
Panden met adres 2020 en later30Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19003Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 19257Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 195083Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970256Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980294Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990100Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 200056Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010143Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202048Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later58Aantal2024
Postcodegebied6596AA-6596MJNaam2024
Meest voorkomende postcode6596Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade0Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade2Aantal2022
Verkeersongevallen totaal2Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal1.305Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine1.010Aantal2023
Personenautos - overige brandstof300Aantal2023
Personenautos per huishouden1,38Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte1.186Aantal2023
Motorfietsen130Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad960Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€391.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning94%Percentage2023
Percentage meergezinswoning6%Percentage2023
Percentage bewoond97%Percentage2023
Percentage onbewoond3%Percentage2023
Koopwoningen79%Percentage2023
Huurwoningen totaal21%Percentage2023
In bezit woningcorporatie16%Percentage2023
In bezit overige verhuurders5%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200079%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200021%Percentage2023
Appartement95Aantal2024
Tussen of geschakelde woning173Aantal2024
Hoekwoning131Aantal2024
Tweeonder1kap216Aantal2024
Vrijstaande woning404Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.29Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Gennep. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Milsbeek: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Milsbeek
Tabel met 1.048 adressen in de buurt Milsbeek.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Milsbeek. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Gennep.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Bakkershof1 t/m 326596EBMilsbeek19
Boekweitpad--Milsbeek0
De Knoot2 t/m 216596BAMilsbeek14
Distelstraat1 t/m 136596BEMilsbeek10
Draaischijf1 t/m 456596GG t/m 6596GHMilsbeek39
Gagelveld2 t/m 566596CA t/m 6596CCMilsbeek36
Gildenstraat1 t/m 196596AHMilsbeek18
Heiveld1 t/m 896596BV t/m 6596BZMilsbeek85
Helweg2 t/m 266596DBMilsbeek13
Kamilleweg1 t/m 606596BG t/m 6596BHMilsbeek45
Kanonskamp1 t/m 706596AR t/m 6596ATMilsbeek54
Kerkstraat1 t/m 526596AK t/m 6596AMMilsbeek42
Kerstenberg5 t/m 256596CEMilsbeek9
Klaproosweg1 t/m 136596AWMilsbeek10
Koenselberg1 t/m 416596BB t/m 6596BCMilsbeek33
Kortebaan--Milsbeek0
Laagland1 t/m 176596CH t/m 6596CJMilsbeek18
Langstraat2 t/m 1256596BK t/m 6596BSMilsbeek148
Oudebaan4 t/m 726596DD t/m 6596DGMilsbeek54
Past.Hoefnagelsstraat1 t/m 66596AJMilsbeek7
Plateel1 t/m 346596GJ t/m 6596GKMilsbeek37
Pottenbakker3 t/m 886596GA t/m 6596GBMilsbeek54
Rijksweg20 t/m 406596AA t/m 6596ABMilsbeek18
Ringeloor1 t/m 626596GC t/m 6596GDMilsbeek33
Rogbloempad2 t/m 126596AZMilsbeek6
Rozenbroek1 t/m 436596DAMilsbeek23
Schietberg1 t/m 166596AVMilsbeek15
Schoolstraat2 t/m 396596AN t/m 6596APMilsbeek27
Schopschijf--Milsbeek0
Schuttersplein1 t/m 146596AMMilsbeek17
Sprokkelveld1 t/m 26596DH t/m 6596DLMilsbeek3
Sprokkelveldweg--Milsbeek0
Teelebeekstraat1 t/m 156596BT t/m 6596CKMilsbeek4
Tichel1 t/m 116596GL t/m 6596GMMilsbeek11
Vagevuurweg1 t/m 96596DCMilsbeek9
Venkelstraat2 t/m 76596BJMilsbeek5
Verloren Land67 t/m 836596CLMilsbeek9
Vuurtest2 t/m 126596GPMilsbeek6
Weegbreepad1 t/m 126596AXMilsbeek12
Weth.Theunissenhof1 t/m 176596EAMilsbeek18
Zandberg1 t/m 206596BDMilsbeek17
Zandheide2 t/m 156596BSMilsbeek14
Zwarteweg1 t/m 756596AD t/m 6596MJMilsbeek56

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 43 openbare ruimtes en 1.048 adressen in de buurt Milsbeek. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definties van de soorten openbare ruimtes.

Adressen Gennep
Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Milsbeek. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Milsbeek ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek65961039
WoonkernMilsbeek1040
WoonplaatsMilsbeek1052
WijkMilsbeek1052
GemeenteGennep1052
ProvincieLimburg1052
WaterschapWaterschap Limburg1052
LandNederland1052

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Milsbeek ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Milsbeek dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Milsbeek ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Milsbeek en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven