Statistieken buurt Molenweg en omgeving

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Molenweg en omgeving in de gemeente Vlissingen. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Molenweg en omgeving in de gemeente Vlissingen. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Molenweg en omgeving telt 1.705 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Molenweg en omgeving.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Molenweg en omgeving:

JaarAantal inwoners de buurt Molenweg en omgeving% verschil
20231.705-0,58%
20221.7151,18%
20211.695-0,88%
20201.710-1,16%
20191.730-1,42%
20181.7551,15%
20171.735-1,14%
20161.755-5,4%
20151.8550,54%
20141.8450,27%
20131.840geen data

De bevolking van de buurt Molenweg en omgeving is met 135 personen afgenomen van 1.840 personen in 2013 tot 1.705 personen in 2023 (dat is een daling van 7,3%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was -14 personen (-0,74%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht dalende trend: De cijfers krimpen meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Vlissingen.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Molenweg en omgeving:

In 2013 waren er 1.840 inwoners in de buurt Molenweg en omgeving. In 2015 is het aantal gestegen tot 1.855 personen. De stijging ten opzichte van 2013 is 15 (0,82%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2014) is 10 (0,54%). Het aantal van 1.855 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2021 is het aantal gedaald tot 1.695 personen. Dit is een daling van 160 (-8,6%) ten opzichte van 2015, ten opzichte van het vorige jaar (2020) is het verschil -15 (-0,88%). Het aantal van 1.695 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 telde de buurt Molenweg en omgeving 1.705 inwoners.

Over de buurt Molenweg en omgeving

Buurt Molenweg en omgeving heeft afgerond een totale oppervlakte van 29 hectare land (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.330 adressen per km2. Er wonen 815 huishoudens in de buurt Molenweg en omgeving. Postcode 4388 is de meest voorkomende postcode in de buurt Molenweg en omgeving. De buurt Molenweg en omgeving ligt binnen Oost-Souburg in de gemeente Vlissingen.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Molenweg en omgeving
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Oost-Souburg met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Landelijk gebied Oost-Souburg, 2: Schoonenburg - Groot Abeele, 3: Souburg-Noord, 4: Schoonenburg, 5: Molenweg en omgeving, 6: Kern Oost-Souburg West, 7: Kern Oost-Souburg Oost, 8: Zeewijksingel.

Woningkenmerken
Er zijn 810 woningen in de buurt Molenweg en omgeving.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Vlissingen in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Molenweg en omgeving was €194.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Molenweg en omgeving.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Molenweg en omgeving:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Molenweg en omgeving% verschil
2023€194.00016%
2022€167.0009,9%
2021€152.0007,8%
2020€141.0004,44%
2019€135.0003,85%
2018€130.0002,36%
2017€127.0000%
2016€127.000-0,78%
2015€128.000-3,03%
2014€132.000-7%
2013€142.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Molenweg en omgeving is met €52.000 gegroeid van €142.000 in 2013 tot €194.000 in 2023 (dat is een toename van 37%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €5.200 (3,36%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Vlissingen.

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Molenweg en omgeving is €194.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 24% en er zijn 810 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Zeeland (bruin), gemeente Vlissingen (geel), 3 woonplaatsen (groen), 7 wijken (oranje) en 38 buurten (blauw). De buurt Molenweg en omgeving wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de buurt Molenweg en omgeving: er zijn 381 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Molenweg en omgeving.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 987 totaal in de buurt Molenweg en omgeving

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De buurt Molenweg en omgeving telt in totaal 987 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in buurt Molenweg en omgeving liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Vlissingen
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Molenweg en omgeving zijn er 810 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Molenweg en omgeving.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 587 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de buurt Molenweg en omgeving.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Molenweg en omgeving. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Molenweg en omgeving

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Molenweg en omgeving. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Molenweg en omgeving


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Vlissingen bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Molenweg en omgeving


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Molenweg en omgeving.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Molenweg en omgeving per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Molenweg en omgeving:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20231.250115340
20221.270112333
20211.295101299
20201.305102303
20191.310106314
20181.330107318
20171.330102303
20161.350102303
20151.450102303
20141.439103303
20131.435103302

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Molenweg en omgeving als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 73%, herkomst uit Europese landen: 6,7% en herkomst uit landen buiten Europa: 20% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 78%, herkomst uit Europa: 5,6% en herkomst van buiten Europa: 16%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Vlissingen naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Molenweg en omgeving
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Molenweg en omgeving in 2022 zijn Westers (195 inwoners) en Overig (125 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Molenweg en omgeving: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Molenweg en omgeving.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Molenweg en omgeving. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Vlissingen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Vlissingen. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Molenweg en omgeving zijn A (246 adressen) en C (209 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Molenweg en omgeving. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de buurt Molenweg en omgeving: 246 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Vlissingen bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 6 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Molenweg en omgeving.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Molenweg en omgeving. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Molenweg en omgeving vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Molenweg en omgeving.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Molenweg en omgeving voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Molenweg en omgeving ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureau Activiteitencentrum de Kwikstaart in Oost-Souburg

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in Stembureau Activiteitencentrum de Kwikstaart in Oost-Souburg is uitgebracht. Er was bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 geen stembureau binnen de buurt Molenweg en omgeving. Stembureau Activiteitencentrum de Kwikstaart in Oost-Souburg is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van de buurt Molenweg en omgeving ligt. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Vlissingen.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Activiteitencentrum de Kwikstaart in Oost-Souburg bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 22 partijen waarop bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 bij het stembureau Stembureau Activiteitencentrum de Kwikstaart in Oost-Souburg stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 73 stembureaus in de gemeente Vlissingen en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Vlissingen. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Vlissingen.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€22.400)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Molenweg en omgeving.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Vlissingen: Molenweg en omgeving is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Molenweg en omgeving is €22.400. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €27.500. Buurt Molenweg en omgeving telt 1.400 inkomensontvangers op 1.705 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
7,8% procent van de huishoudens in buurt Molenweg en omgeving heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Vlissingen: Molenweg en omgeving is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (85 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Molenweg en omgeving (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Molenweg en omgeving zijn in totaal 85 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Molenweg en omgeving. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juni 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de buurt Molenweg en omgeving
Er zijn 10 elektrische auto’s in juni 2024 in de buurt Molenweg en omgeving.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Molenweg en omgeving op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 10 elektrische auto’s in de buurt Molenweg en omgeving. Dit is het totaal aantal in juni 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Molenweg en omgeving die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 1.019 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Molenweg en omgeving in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Molenweg en omgeving geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 1.201 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Molenweg en omgeving (in juni 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 833 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Molenweg en omgeving in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Molenweg en omgeving geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Molenweg en omgeving. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 17 juni 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 47 misdrijven in de buurt Molenweg en omgeving geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Molenweg en omgeving, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of december 2022 tot en met mei 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Molenweg en omgeving zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 581 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 33 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Molenweg en omgeving 47 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Molenweg en omgeving in 2023 zijn Vernieling cq. zaakbeschadiging (13 delicten) en Horizontale fraude (9 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Molenweg en omgeving.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In mei 2024 zijn er 2 misdrijven in de buurt Molenweg en omgeving geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Molenweg en omgeving met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Molenweg en omgeving over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Vlissingen.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 7,62 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘vernieling’ in 2023 in de buurt Molenweg en omgeving.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Molenweg en omgeving.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Molenweg en omgeving. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Molenweg en omgeving.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Molenweg en omgeving.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Molenweg en omgeving genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 11 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Molenweg en omgeving.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Molenweg en omgeving.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
63% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de buurt Molenweg en omgeving ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de buurt Molenweg en omgeving per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
74% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Molenweg en omgeving geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Molenweg en omgeving. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Molenweg en omgeving is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de buurt Molenweg en omgeving.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Molenweg en omgeving voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal85Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2023
B-F Nijverheid en energie20Aantal2023
G+I Handel en horeca10Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie5Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed0Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening15Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg25Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten10Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners1.705Aantal2023
Mannen820Aantal2023
Vrouwen890Aantal2023
0 tot 15 jaar285Aantal2023
15 tot 25 jaar200Aantal2023
25 tot 45 jaar375Aantal2023
45 tot 65 jaar430Aantal2023
65 jaar of ouder415Aantal2023
Ongehuwd805Aantal2023
Gehuwd625Aantal2023
Gescheiden185Aantal2023
Verweduwd90Aantal2023
Geboorte totaal15Aantal2022
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal20Aantal2022
Sterfte relatief11Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid5.879Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag420Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar640Aantal2022
Opleidingsniveau hoog180Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura75Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg17%Percentage2022
WMO cliënten150Aantal2022
WMO cliënten relatief87Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.090Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.560Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.190Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.370Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.620Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.540Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.870Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.330Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal900Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement680Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning890Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.120Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.020Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.340Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning870Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning930Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel193Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel176Aantal2024
Adressen met definitief energielabel618Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++0Aantal2024
Energielabels A++0Aantal2024
Energielabels A+0Aantal2024
Energielabels A246Aantal2024
Energielabels B113Aantal2024
Energielabels C209Aantal2024
Energielabels D100Aantal2024
Energielabels E93Aantal2024
Energielabels F13Aantal2024
Energielabels G20Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker20%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn53%percentage2022
Drinker73%percentage2022
Zware drinker8%percentage2022
Overmatige drinker6%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht41%percentage2022
Overgewicht58%percentage2022
Ernstig overgewicht20%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn46%percentage2022
Wekelijkse sporters41%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk42%percentage2022
Lopen naar school of werk16%percentage2022
Fietsen naar school of werk31%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam58%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam18%percentage2022
Emotioneel eenzaam35%percentage2022
Sociaal eenzaam43%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven86%percentage2020
Moeite met rondkomen24%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren10%percentage2020
Mist emotionele steun8%percentage2022
Vrijwilligerswerk21%percentage2022
Mantelzorger14%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)13%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)10%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid63%percentage2022
Niet-specifieke klachten60%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen42%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid42%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid6%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt39%percentage2022
Psychische klachten24%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht20%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht46%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden13%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie10%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie48%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken20%percentage2022
Gehoorbeperking6%percentage2020
Gezichtsbeperking6%percentage2020
Mobiliteitsbeperking12%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen19%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal815Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens310Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen225Aantal2023
Huishoudens met kinderen275Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,10Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie58%Percentage2022
Percentage werknemers91%Percentage2022
Percentage zelfstandigen9%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers1.400Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€27.500Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€22.400Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen49%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen10%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar28%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen50%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen8,8%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen4,80%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum7,8%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum11%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum15%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€49x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand80Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO100Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW20Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW390Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland1.250Aantal2023
Herkomst buiten Nederland455Aantal2023
Herkomst Europa115Aantal2023
Herkomst buiten Europa340Aantal2023
Geboren in Nederland1.250Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa55Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa160Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa60Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa180Aantal2023
Autochtoon1.270Aantal2022
Westers totaal195Aantal2022
Niet-westers totaal250Aantal2022
Marokko50Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba25Aantal2022
Suriname40Aantal2022
Turkije10Aantal2022
Overig niet-westers125Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal9Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven7Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting12Aantal2023
Verkeersovertredingen4Aantal2023
Vernieling13Aantal2023
Overige misdrijven2Aantal2023
Totaal misdrijven47Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand5,70Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand3,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand5,40Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km15Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km60Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand4,60Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km24Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km58Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km59Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km12,40Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km33Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km85Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km22Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km19Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km16Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand2,80Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km9Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,80Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand3,20Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,20Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,20Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand3,50Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand3,00Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand4,50Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand4,70Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand4,50Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,80Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,20Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand4,40Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand3,20Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand4,40Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand4,90Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand99,50Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand5,00Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand4,80Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand5Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand5,60Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand4Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand5Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand2,80Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km9Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU07180503Code2023
RegionaamMolenweg en omgevingNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode07180503Code2023
Oppervlakte totaal29Aantal hectaren2023
Oppervlakte land29Aantal hectaren2023
Oppervlakte water0Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.330Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal987Aantal2024
Adressen met postcode816Aantal2024
Adressen met woonfunctie810Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie5Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie9Aantal2024
Adressen met industriefunctie0Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie0Aantal2024
Adressen met logiesfunctie0Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie0Aantal2024
Adressen met sportfunctie0Aantal2024
Adressen met winkelfunctie0Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie172Aantal2024
Verblijfsobjecten987Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres786Aantal2024
Adressen met pand987Aantal2024
Percelen met adres426Aantal2024
Adressen met perceel987Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom987Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom810Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19001Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 19252Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 195026Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970587Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 198087Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19902Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200055Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201025Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 20200Aantal2024
Panden met adres 2020 en later1Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19001Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 19252Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 195026Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970638Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980229Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19902Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 200055Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 201025Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 20200Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later9Aantal2024
Postcodegebied4388JV-4388VRNaam2024
Meest voorkomende postcode4388Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade1Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade5Aantal2022
Verkeersongevallen totaal6Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal770Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine690Aantal2023
Personenautos - overige brandstof80Aantal2023
Personenautos per huishouden0,94Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte2.655Aantal2023
Motorfietsen45Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad810Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€194.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning74%Percentage2023
Percentage meergezinswoning26%Percentage2023
Percentage bewoond99%Percentage2023
Percentage onbewoond1%Percentage2023
Koopwoningen48%Percentage2023
Huurwoningen totaal52%Percentage2023
In bezit woningcorporatie48%Percentage2023
In bezit overige verhuurders4%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200093%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 20007%Percentage2023
Appartement209Aantal2024
Tussen of geschakelde woning381Aantal2024
Hoekwoning180Aantal2024
Tweeonder1kap34Aantal2024
Vrijstaande woning6Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.177Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Vlissingen. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Molenweg en omgeving: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Molenweg en omgeving
Tabel met 987 adressen in de buurt Molenweg en omgeving.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Molenweg en omgeving. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Vlissingen.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Ahornstraat1 t/m 354388PR t/m 4388PSOost-Souburg31
Berkenstraat1 t/m 1444388LL t/m 4388PGOost-Souburg83
Beukenstraat1 t/m 184388PEOost-Souburg15
Burgemeester Stemerdinglaan53 t/m 1234388JV t/m 4388JXOost-Souburg37
Eikenstraat1 t/m 164388PDOost-Souburg15
Elzenstraat1 t/m 214388PPOost-Souburg20
Esdoornstraat1 t/m 814388PH t/m 4388PLOost-Souburg89
F. Leenhoutsdwarsstraat4 t/m 144388NCOost-Souburg6
F. Leenhoutsstraat1 t/m 304388NDOost-Souburg37
Henri Dunantstraat1 t/m 604388NH t/m 4388NLOost-Souburg92
Iepenstraat1 t/m 244388PMOost-Souburg25
Irenestraat17 t/m 504388NE t/m 4388NGOost-Souburg26
J.D.P. de Smitstraat2 t/m 494388NROost-Souburg52
Kastanjestraat2-Oost-Souburg15
Lindenstraat1 t/m 244388PNOost-Souburg34
M.A. van de Puttestraat1 t/m 984388LA t/m 4388LDOost-Souburg70
Middelburgsestraat22 t/m 1104388NV t/m 4388VROost-Souburg45
Molenweg2 t/m 974388LE t/m 4388NBOost-Souburg76
Platanenstraat1 t/m 634388PA t/m 4388PCOost-Souburg75
Populierenstraat2 t/m 364388PTOost-Souburg18
Van Ginkelstraat1 t/m 434388NN t/m 4388NPOost-Souburg37
Wilgenstraat2 t/m 1444388LG t/m 4388LKOost-Souburg89

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 22 openbare ruimtes en 987 adressen in de buurt Molenweg en omgeving. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definties van de soorten openbare ruimtes.

Adressen Vlissingen
Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Molenweg en omgeving. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Molenweg en omgeving ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek4388816
WoonkernOost-Souburg987
WoonplaatsOost-Souburg987
WijkOost-Souburg987
GemeenteVlissingen987
ProvincieZeeland987
WaterschapWaterschap Scheldestromen987
LandNederland987

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Molenweg en omgeving ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Molenweg en omgeving dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Molenweg en omgeving ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Molenweg en omgeving en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven