Statistieken buurt Nieuw-Lekkerland-Middelweg

Aantal inwoners per jaar
De buurt Nieuw-Lekkerland-Middelweg telt 3.160 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Nieuw-Lekkerland-Middelweg.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Nieuw-Lekkerland-Middelweg:

JaarAantal inwoners de buurt Nieuw-Lekkerland-Middelweg% verschil
20233.1601,12%
20223.1258,7%
20212.875-0,52%
20202.890-1,20%
20192.925-3,62%
20183.035-1,30%
20173.0751,12%
20163.0411,43%
20152.998-1,93%
20143.057-0,62%
20133.076geen data

Het aantal inwoners in de buurt Nieuw-Lekkerland-Middelweg is met 84 personen gestegen van 3.076 personen in 2013 tot 3.160 personen in 2023 (dat is een groei van 2,73%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 8 personen (0,32%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Molenlanden.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Nieuw-Lekkerland-Middelweg:

In 2013 telde de buurt Nieuw-Lekkerland-Middelweg 3.076 inwoners. In 2021 is het aantal gedaald tot 2.875 personen. Dit is een daling van 201 (-6,5%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2020) is het verschil -15 (-0,52%). Het aantal van 2.875 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 3.160 personen. De stijging ten opzichte van 2021 is 285 (9,9%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 35 (1,12%). Het aantal van 3.160 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over de buurt Nieuw-Lekkerland-Middelweg

Buurt Nieuw-Lekkerland-Middelweg heeft afgerond een totale oppervlakte van 52 hectare, waarvan 52 land en 1 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 712 adressen per km2. Er wonen 1.225 huishoudens in de buurt Nieuw-Lekkerland-Middelweg. Postcode 2957 is de meest voorkomende postcode in de buurt Nieuw-Lekkerland-Middelweg. De buurt Nieuw-Lekkerland-Middelweg ligt binnen Nieuw-Lekkerland in de gemeente Molenlanden.

De gemeente Molenlanden (gemeentecode GM1978) is in 2019 bij een gemeentelijke herindeling ontstaan vanuit de gemeenten Giessenlanden en Molenwaard. Hierbij zijn deze gemeenten volledig naar de nieuwe gemeente Molenlanden overgegaan. De gegevens van de buurt Nieuw-Lekkerland-Middelweg voor de jaren 2013 tot en met 2018 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Nieuw-Lekkerland-Middelweg
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Nieuw-Lekkerland met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Dijkgebied-Nieuw-Lekkerland, 2: Nieuw-Lekkerland-Noord, 3: Nieuw-Lekkerland-Dorp, 4: Industriegebied-Dorp, 5: Industriegebied-Oost, 6: Nieuw-Lekkerland-Middelweg, 7: Nieuw-Lekkerland-Buitengebied.

Woningkenmerken
Er zijn 1.279 woningen in de buurt Nieuw-Lekkerland-Middelweg.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Molenlanden in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Nieuw-Lekkerland-Middelweg was €282.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Nieuw-Lekkerland-Middelweg.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Nieuw-Lekkerland-Middelweg:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Nieuw-Lekkerland-Middelweg% verschil
2023€282.00013%
2022€250.00014%
2021€219.00011%
2020€197.0004,23%
2019€189.000-0,51%
2018€189.9682,05%
2017€186.1571,53%
2016€183.3541,83%
2015€180.052-1,95%
2014€183.637-4,80%
2013€192.887geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Nieuw-Lekkerland-Middelweg is met €89.113 toegenomen van €192.887 in 2013 tot €282.000 in 2023 (dat is een groei van 46%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €8.911 (4,05%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Molenlanden.

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Nieuw-Lekkerland-Middelweg is €282.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 19% en er zijn 1.279 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Zuid-Holland (bruin), gemeente Molenlanden (geel), 20 woonplaatsen (groen), wijk Nieuw-Lekkerland (oranje) en 6 buurten (blauw). De buurt Nieuw-Lekkerland-Middelweg wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de buurt Nieuw-Lekkerland-Middelweg: er zijn 703 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Nieuw-Lekkerland-Middelweg.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 1 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 1.476 totaal in de buurt Nieuw-Lekkerland-Middelweg

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 1 januari 2024. De buurt Nieuw-Lekkerland-Middelweg telt in totaal 1.476 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. 97% van de adressen in buurt Nieuw-Lekkerland-Middelweg ligt binnen de bebouwde kom en 3% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Molenlanden
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de buurt Nieuw-Lekkerland-Middelweg. Op basis van de gegevens uit de BAG van 1 januari 2024.

Toelichting
Bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Nieuw-Lekkerland-Middelweg. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij appartementengebouwen. De gegevens over panden naar bouwjaar komen uit de BAG van 1 januari 2024.

Bron & definities
Bevolking in de buurt Nieuw-Lekkerland-Middelweg

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Nieuw-Lekkerland-Middelweg. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Nieuw-Lekkerland-Middelweg


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Molenlanden bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Nieuw-Lekkerland-Middelweg


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Nieuw-Lekkerland-Middelweg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Nieuw-Lekkerland-Middelweg per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Nieuw-Lekkerland-Middelweg:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20232.770135255
20222.770123232
20212.585100190
20202.61097183
20192.66092173
20182.77091174
20172.81291173
20162.81877147
20152.81962117
20142.88260115
20132.86972135

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Nieuw-Lekkerland-Middelweg als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 88%, herkomst uit Europese landen: 4,27% en herkomst uit landen buiten Europa: 8,1% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 93%, herkomst uit Europa: 2,34% en herkomst van buiten Europa: 4,39%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Molenlanden naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Nieuw-Lekkerland-Middelweg
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Nieuw-Lekkerland-Middelweg in 2022 zijn Westers (155 inwoners) en Overig (145 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Nieuw-Lekkerland-Middelweg: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de buurt Nieuw-Lekkerland-Middelweg.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Nieuw-Lekkerland-Middelweg. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Molenlanden:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Molenlanden. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Nieuw-Lekkerland-Middelweg zijn A (314 adressen) en C (314 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Nieuw-Lekkerland-Middelweg. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de buurt Nieuw-Lekkerland-Middelweg: 314 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Molenlanden bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 4 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Nieuw-Lekkerland-Middelweg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Nieuw-Lekkerland-Middelweg. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Nieuw-Lekkerland-Middelweg vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Nieuw-Lekkerland-Middelweg.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Nieuw-Lekkerland-Middelweg voor 2023.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Nieuw-Lekkerland-Middelweg ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslag Provinciale Staten verkiezingen 2023
Stembureau IJsclub de Molenhoek in Nieuw-Lekkerland

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023 in Stembureau IJsclub de Molenhoek in Nieuw-Lekkerland is uitgebracht. Stembureau IJsclub de Molenhoek in Nieuw-Lekkerland was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de buurt Nieuw-Lekkerland-Middelweg. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Molenlanden.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau IJsclub de Molenhoek in Nieuw-Lekkerland bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 19 partijen waarop bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023 in de buurt Nieuw-Lekkerland-Middelweg stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 77 stembureaus in de gemeente Molenlanden en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Molenlanden. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Molenlanden.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€24.400)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Nieuw-Lekkerland-Middelweg.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Nieuw-Lekkerland (Nieuw-Lekkerland-Middelweg is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Nieuw-Lekkerland is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Nieuw-Lekkerland-Middelweg is €24.400. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €29.300. Buurt Nieuw-Lekkerland-Middelweg telt 2.400 inkomensontvangers op 3.160 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
4,90% procent van de huishoudens in buurt Nieuw-Lekkerland-Middelweg heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Nieuw-Lekkerland (Nieuw-Lekkerland-Middelweg is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Nieuw-Lekkerland is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (215 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Nieuw-Lekkerland-Middelweg (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Nieuw-Lekkerland-Middelweg zijn in totaal 215 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2022). * Het totaal van 215 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 210 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Nieuw-Lekkerland-Middelweg. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 februari 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de buurt Nieuw-Lekkerland-Middelweg
Er zijn 30 elektrische auto’s in februari 2024 in de buurt Nieuw-Lekkerland-Middelweg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Nieuw-Lekkerland-Middelweg op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 30 elektrische auto’s in de buurt Nieuw-Lekkerland-Middelweg. Dit is het totaal aantal in februari 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Nieuw-Lekkerland-Middelweg die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 1.723 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Nieuw-Lekkerland-Middelweg in februari 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in februari 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Nieuw-Lekkerland-Middelweg geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 2.269 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Nieuw-Lekkerland-Middelweg (in februari 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 1.571 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Nieuw-Lekkerland-Middelweg in februari 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in februari 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Nieuw-Lekkerland-Middelweg geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Nieuw-Lekkerland-Middelweg. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 februari 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 49 misdrijven in de buurt Nieuw-Lekkerland-Middelweg geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Nieuw-Lekkerland-Middelweg, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of augustus 2022 tot en met januari 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Nieuw-Lekkerland-Middelweg zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 548 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 32 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de buurt Nieuw-Lekkerland-Middelweg 49 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Nieuw-Lekkerland-Middelweg in 2022 zijn Horizontale fraude (10 delicten) en Vernieling cq. zaakbeschadiging (8 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, buurt Nieuw-Lekkerland-Middelweg.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In januari 2024 zijn er 2 misdrijven in de buurt Nieuw-Lekkerland-Middelweg geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Nieuw-Lekkerland-Middelweg met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Nieuw-Lekkerland-Middelweg over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Molenlanden.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 3,80 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘oplichting’ in 2022 in de buurt Nieuw-Lekkerland-Middelweg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de buurt Nieuw-Lekkerland-Middelweg.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Nieuw-Lekkerland-Middelweg. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 17 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Nieuw-Lekkerland-Middelweg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Nieuw-Lekkerland-Middelweg.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Nieuw-Lekkerland-Middelweg genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 6 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Nieuw-Lekkerland-Middelweg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Nieuw-Lekkerland-Middelweg.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de buurt Nieuw-Lekkerland-Middelweg. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
78% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Nieuw-Lekkerland-Middelweg geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Nieuw-Lekkerland-Middelweg. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Nieuw-Lekkerland-Middelweg is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
65% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Nieuw-Lekkerland-Middelweg heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Nieuw-Lekkerland-Middelweg. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Nieuw-Lekkerland-Middelweg is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
50% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Nieuw-Lekkerland-Middelweg voldoet aan de beweegrichtlijn.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Nieuw-Lekkerland-Middelweg. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Nieuw-Lekkerland-Middelweg is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
82% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Nieuw-Lekkerland-Middelweg heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Nieuw-Lekkerland-Middelweg. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Nieuw-Lekkerland-Middelweg is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
25% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Nieuw-Lekkerland-Middelweg heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Nieuw-Lekkerland-Middelweg. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Nieuw-Lekkerland-Middelweg is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
46% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Nieuw-Lekkerland-Middelweg heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Nieuw-Lekkerland-Middelweg. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Nieuw-Lekkerland-Middelweg is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
47% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Nieuw-Lekkerland-Middelweg voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Nieuw-Lekkerland-Middelweg. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Nieuw-Lekkerland-Middelweg is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
92% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Nieuw-Lekkerland-Middelweg heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Nieuw-Lekkerland-Middelweg. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Nieuw-Lekkerland-Middelweg is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
31% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Nieuw-Lekkerland-Middelweg doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Nieuw-Lekkerland-Middelweg. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Nieuw-Lekkerland-Middelweg is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Nieuw-Lekkerland-Middelweg voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal215Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2022
B-F Nijverheid en energie50Aantal2022
G+I Handel en horeca35Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie25Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed15Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening30Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg35Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten20Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners3.160Aantal2023
Mannen1.570Aantal2023
Vrouwen1.595Aantal2023
0 tot 15 jaar640Aantal2023
15 tot 25 jaar450Aantal2023
25 tot 45 jaar770Aantal2023
45 tot 65 jaar690Aantal2023
65 jaar of ouder605Aantal2023
Ongehuwd1.450Aantal2023
Gehuwd1.405Aantal2023
Gescheiden170Aantal2023
Verweduwd140Aantal2023
Geboorte totaal55Aantal2022
Geboorte relatief17Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal20Aantal2022
Sterfte relatief6Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid6.093Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag780Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar1.110Aantal2021
Opleidingsniveau hoog340Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura120Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg12%Percentage2022
WMO cliënten215Aantal2022
WMO cliënten relatief69Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.480Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.880Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.400Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.720Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.550Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.400Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.200Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.790Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal910Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement580Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning870Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.000Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.050Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.350Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning800Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.020Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief997Aantal2023
Energielabels Voorlopig298Aantal2023
Energielabels Onbepaald154Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++6Aantal2023
Energielabels A+++51Aantal2023
Energielabels A++7Aantal2023
Energielabels A+82Aantal2023
Energielabels A314Aantal2023
Energielabels B133Aantal2023
Energielabels C314Aantal2023
Energielabels D189Aantal2023
Energielabels E103Aantal2023
Energielabels F48Aantal2023
Energielabels G48Aantal2023
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn53%percentage2020
Drinker75%percentage2020
Zware drinker6%percentage2020
Overmatige drinker5%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht41%percentage2020
Overgewicht56%percentage2020
Ernstig overgewicht18%percentage2020
Roker16%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn45%percentage2020
Wekelijkse sporters39%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk47%percentage2020
Lopen naar school of werk25%percentage2020
Fietsen naar school of werk33%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam43%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam10%percentage2020
Emotioneel eenzaam25%percentage2020
Sociaal eenzaam28%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven89%percentage2020
Moeite met rondkomen12%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren6%percentage2020
Vrijwilligerswerk30%percentage2020
Mantelzorger15%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)12%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)9%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid78%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen32%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid32%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt30%percentage2020
Gehoorbeperking5%percentage2020
Gezichtsbeperking5%percentage2020
Mobiliteitsbeperking10%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen14%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie45%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie6%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken15%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal1.225Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens325Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen380Aantal2023
Huishoudens met kinderen510Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,60Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie68%Percentage2021
Percentage werknemers87%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 13%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers2.400Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€29.300Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€24.400Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen44%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen14%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar29%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen39%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen16%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen3,30%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,90%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum7,5%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum10%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€83x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering; Bijstand50Aantal2022
Personen per soort uitkering; AO120Aantal2022
Personen per soort uitkering; WW10Aantal2022
Personen per soort uitkering; AOW570Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland2.770Aantal2023
Herkomst Europa135Aantal2023
Herkomst buiten Europa255Aantal2023
Geboren in Nederland2.770Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa60Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa100Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa75Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa160Aantal2023
Autochtoon2.770Aantal2022
Westers totaal155Aantal2022
Niet-westers totaal200Aantal2022
Marokko20Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba10Aantal2022
Suriname20Aantal2022
Turkije10Aantal2022
Overig niet-westers145Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal9Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven6Aantal2022
Milieu overtredingen1Aantal2022
Oplichting12Aantal2022
Verkeersovertredingen10Aantal2022
Vernieling8Aantal2022
Overige misdrijven3Aantal2022
Totaal misdrijven49Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand12,00Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand9,10Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km21Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand12,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km13Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand7,10Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km29Gemiddeld aantal2022
Café afstand3,90Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand7Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km0,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km81Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand8,20Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand8,20Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand8,40Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,77Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,82Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand4,67Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand2,07Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,26Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand12,00Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand1,26Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,25Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,39Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand0,65Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand12,50Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand2,06Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand4,11Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,60Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand13,50Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand17,60Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand7,00Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand13,30Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand9,10Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km26Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand11,40Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km22Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand12Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand6,90Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand16Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand4Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand13,50Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km64Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU19781202Code2023
RegionaamNieuw-Lekkerland-MiddelwegNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode19781202Code2023
Oppervlakte totaal52Aantal hectaren2023
Oppervlakte land52Aantal hectaren2023
Oppervlakte water1Aantal hectaren2023
Meest voorkomende postcode2957.0Naam2023
Dekkingspercentage1%Percentage2023
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid712Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal1.476Aantal2023
Adressen met postcode1.449Aantal2023
Adressen met woonfunctie1.289Aantal2023
Adressen binnen bebouwde kom1.429Aantal2023
Adressen buiten bebouwde kom47Aantal2023
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom1.244Aantal2023
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom45Aantal2023
Percelen764Aantal2023
Panden1.324Aantal2023
Adressen met panden1.442Aantal2023
Panden voor 17000Aantal2023
Panden 1700 tot 190040Aantal2023
Panden 1900 tot 192518Aantal2023
Panden 1925 tot 195078Aantal2023
Panden 1950 tot 1970465Aantal2023
Panden 1970 tot 1980530Aantal2023
Panden 1980 tot 199019Aantal2023
Panden 1990 tot 20008Aantal2023
Panden 2000 tot 201069Aantal2023
Panden 2010 tot 202074Aantal2023
Panden 2020 en later141Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade1Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade3Aantal2022
Verkeersongevallen totaal4Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal1.380Aantal2023
Personenauto's; brandstof benzine1.230Aantal2023
Personenauto's; overige brandstof150Aantal2023
Personenauto's per huishouden1,10Aantal2023
Personenauto's naar oppervlakte2.658Aantal2023
Motorfietsen90Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.279Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€282.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning88%Percentage2023
Percentage meergezinswoning12%Percentage2023
Percentage bewoond96%Percentage2023
Percentage onbewoond4%Percentage2023
Koopwoningen46%Percentage2023
Huurwoningen totaal54%Percentage2023
In bezit woningcorporatie50%Percentage2023
In bezit overige verhuurders4%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200079%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200021%Percentage2023
Appartement152Aantal2023
Tussen of geschakelde woning703Aantal2023
Hoekwoning309Aantal2023
Tweeonder1kap69Aantal2023
Vrijstaande woning56Aantal2023
Ligplaats0Aantal2023
Standplaats0Aantal2023
Woningtype verschillend0Aantal2023
Woningtype onbekend0Aantal2023
Woningtype n.v.t.187Aantal2023

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Molenlanden. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Nieuw-Lekkerland-Middelweg: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Nieuw-Lekkerland-Middelweg
Tabel met 1.476 adressen in de buurt Nieuw-Lekkerland-Middelweg.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Nieuw-Lekkerland-Middelweg. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Molenlanden.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Aakstraat1 t/m 112957EANieuw-Lekkerland7
Barkstraat1 t/m 962957EBNieuw-Lekkerland91
Boeierstraat1 t/m 112957ECNieuw-Lekkerland6
Botterstraat1 t/m 162957EDNieuw-Lekkerland12
De Wolken2 t/m 102957HSNieuw-Lekkerland5
Fregatstraat1 t/m 402957EENieuw-Lekkerland32
Galjoenstraat1 t/m 62957EGNieuw-Lekkerland5
Gondelplantsoen1 t/m 182957EHNieuw-Lekkerland18
Hoogaarslaan1 t/m 922957EJ t/m 2957ELNieuw-Lekkerland111
Jupiterstraat1 t/m 362957HA t/m 2957HBNieuw-Lekkerland34
Klipperstraat1 t/m 262957EMNieuw-Lekkerland35
Koggeplantsoen1 t/m 212957ENNieuw-Lekkerland23
Lekdijk337 t/m 4322957CN t/m 2957VCNieuw-Lekkerland72
Loggerstraat1 t/m 132957EPNieuw-Lekkerland10
Marslaan1 t/m 1672957SB t/m 2957SKNieuw-Lekkerland190
Mercuriusstraat1 t/m 632957HC t/m 2957HDNieuw-Lekkerland59
Middelweg1 t/m 1552957TA t/m 2957THNieuw-Lekkerland121
Neptunusstraat1 t/m 562957HE t/m 2957HGNieuw-Lekkerland54
Planetenlaan1 t/m 732957SL t/m 2957SNNieuw-Lekkerland65
Plutostraat1 t/m 502957SPNieuw-Lekkerland38
Punterstraat1 t/m 232957ERNieuw-Lekkerland12
Rom Kraijenhoffstraat1 t/m 152957ESNieuw-Lekkerland12
Saturnusstraat1 t/m 492957HH t/m 2957HJNieuw-Lekkerland45
Schoenerstraat1 t/m 772957ET t/m 2957EWNieuw-Lekkerland55
Schokkerstraat1 t/m 132957GANieuw-Lekkerland11
Schouwstraat1 t/m 262957EXNieuw-Lekkerland26
Tjalkstraat1 t/m 482957GBNieuw-Lekkerland30
Uranusstraat1 t/m 182957SRNieuw-Lekkerland18
Venuslaan1 t/m 1432957HK t/m 2957HRNieuw-Lekkerland115
Vletstraat1 t/m 112957GHNieuw-Lekkerland9
Vonckstraat1 t/m 132957GJNieuw-Lekkerland12
van Vlietstraat1 t/m 1102957GC t/m 2957GENieuw-Lekkerland124
van de Rovaartstraat1 t/m 162957GGNieuw-Lekkerland19

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 33 openbare ruimtes en 1.476 adressen in de buurt Nieuw-Lekkerland-Middelweg. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en BRT data van het Kadaster van 2024.

Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Adressen Toelichting
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Nieuw-Lekkerland-Middelweg. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Nieuw-Lekkerland-Middelweg ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek29571449
WoonkernNieuw-Lekkerland1429
WoonplaatsNieuw-Lekkerland1476
WijkNieuw-Lekkerland1476
GemeenteMolenlanden1476
ProvincieZuid-Holland1476
WaterschapWaterschap Rivierenland1476
LandNederland1476

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Nieuw-Lekkerland-Middelweg ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Nieuw-Lekkerland-Middelweg dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Nieuw-Lekkerland-Middelweg ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Nieuw-Lekkerland-Middelweg en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 december 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven