Statistieken buurt Nuenen-Zuid

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Nuenen-Zuid. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Nuenen-Zuid. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Nuenen-Zuid telt 7.040 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Nuenen-Zuid.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Nuenen-Zuid:

JaarAantal inwoners de buurt Nuenen-Zuid% verschil
20237.040-0,42%
20227.0700,28%
20217.050-0,14%
20207.060-0,49%
20197.095-0,21%
20187.1100,35%
20177.085-0,35%
20167.1100,28%
20157.090-1,39%
20147.190-0,48%
20137.225geen data

De bevolking van de buurt Nuenen-Zuid is met 185 personen afgenomen van 7.225 personen in 2013 tot 7.040 personen in 2023 (dat is een kleine afname van 2,56%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was -18 personen (-0,26%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht dalende trend: De cijfers dalen meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Nuenen Gerwen en Nederwetten.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Nuenen-Zuid:

In 2013 telde de buurt Nuenen-Zuid 7.225 inwoners. Het aantal van 7.225 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2023 is het aantal gedaald tot 7.040 personen. Dit is een daling van 185 (-2,56%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2022) is het verschil -30 (-0,42%). Het aantal van 7.040 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn.

Over de buurt Nuenen-Zuid

Buurt Nuenen-Zuid heeft afgerond een totale oppervlakte van 200 hectare land (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.374 adressen per km2. Er wonen 3.095 huishoudens in de buurt Nuenen-Zuid. Postcode 5672 is de meest voorkomende postcode in de buurt Nuenen-Zuid. {regionaammetsoortlidwoordhoofdletter} ligt binnen {wijknaam} in de gemeente Nuenen Gerwen en Nederwetten.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Nuenen-Zuid
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Nuenen met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Nuenen-Noord, 2: Nuenen-Oost, 3: Verspreide huizen Boord Opwetten, 4: Verspreide huizen ten zuidoosten van Nuenen, 5: Nuenen-Zuid, 6: Eeneind.

Woningkenmerken
Er zijn 3.117 woningen in de buurt Nuenen-Zuid.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Nuenen Gerwen en Nederwetten in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Nuenen-Zuid was €421.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Nuenen-Zuid.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Nuenen-Zuid:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Nuenen-Zuid% verschil
2023€421.00019%
2022€355.0008,2%
2021€328.0006,5%
2020€308.0008,5%
2019€284.0007,6%
2018€264.0005,2%
2017€251.0000,80%
2016€249.0000,81%
2015€247.000-2,37%
2014€253.000-4,53%
2013€265.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Nuenen-Zuid is met €156.000 gegroeid van €265.000 in 2013 tot €421.000 in 2023 (dat is een groei van 59%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €15.600 (4,92%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Nuenen Gerwen en Nederwetten.

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Nuenen-Zuid is €421.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 30% en er zijn 3.117 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Brabant (bruin), gemeente Nuenen Gerwen en Nederwetten (geel), 3 wijken (oranje) en 9 buurten (blauw). De buurt Nuenen-Zuid wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de buurt Nuenen-Zuid: er zijn 1.715 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Nuenen-Zuid.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 3.556 totaal in de buurt Nuenen-Zuid

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De buurt Nuenen-Zuid telt in totaal 3.556 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in buurt Nuenen-Zuid liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Nuenen Gerwen en Nederwetten
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de buurt Nuenen-Zuid. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2024.

Toelichting
Bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Nuenen-Zuid. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij appartementengebouwen. De gegevens over panden naar bouwjaar komen uit de BAG van 9 januari 2024.

Bron & definities
Bevolking in de buurt Nuenen-Zuid

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Nuenen-Zuid. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Nuenen-Zuid


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Nuenen Gerwen en Nederwetten bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Nuenen-Zuid


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Nuenen-Zuid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Nuenen-Zuid per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Nuenen-Zuid:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20235.870525650
20226.015471584
20216.020460570
20206.060447553
20196.105442548
20186.165422523
20176.155416514
20166.185413512
20156.160416514
20146.255418517
20136.214452560

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Nuenen-Zuid als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 83%, herkomst uit Europese landen: 7,5% en herkomst uit landen buiten Europa: 9,2% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 86%, herkomst uit Europa: 6,3% en herkomst van buiten Europa: 7,7%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Nuenen Gerwen en Nederwetten naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Nuenen-Zuid
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Nuenen-Zuid in 2022 zijn Westers (685 inwoners) en Overig (250 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Nuenen-Zuid: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Nuenen-Zuid.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Nuenen-Zuid. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Nuenen Gerwen en Nederwetten:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Nuenen Gerwen en Nederwetten. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Nuenen-Zuid zijn C (1.564 adressen) en D (670 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Nuenen-Zuid. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de buurt Nuenen-Zuid: 1.564 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Nuenen Gerwen en Nederwetten bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 32 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Nuenen-Zuid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Nuenen-Zuid. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Nuenen-Zuid vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Nuenen-Zuid.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Nuenen-Zuid voor 2023.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Nuenen-Zuid ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de buurt Nuenen-Zuid

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 3 stembureaus in de buurt Nuenen-Zuid. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 3 stembureaus in de buurt Nuenen-Zuid. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Nuenen Gerwen en Nederwetten.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 3 stembureaus in de buurt Nuenen-Zuid.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 27 stembureaus in de gemeente Nuenen Gerwen en Nederwetten en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Nuenen Gerwen en Nederwetten. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Nuenen Gerwen en Nederwetten.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€32.800)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Nuenen-Zuid.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Nuenen Gerwen en Nederwetten: Nuenen-Zuid is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Nuenen-Zuid is €32.800. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €39.300. Buurt Nuenen-Zuid telt 5.900 inkomensontvangers op 7.040 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
2,0% procent van de huishoudens in buurt Nuenen-Zuid heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Nuenen Gerwen en Nederwetten: Nuenen-Zuid is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (840 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Nuenen-Zuid (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Nuenen-Zuid zijn in totaal 840 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 840 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 835 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Nuenen-Zuid. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 april 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de buurt Nuenen-Zuid
Er zijn 114 elektrische auto’s in april 2024 in de buurt Nuenen-Zuid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Nuenen-Zuid op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 114 elektrische auto’s in de buurt Nuenen-Zuid. Dit is het totaal aantal in april 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Nuenen-Zuid die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 3.799 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Nuenen-Zuid in april 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in april 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Nuenen-Zuid geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 4.818 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Nuenen-Zuid (in april 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 3.881 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Nuenen-Zuid in april 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in april 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Nuenen-Zuid geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Nuenen-Zuid. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 april 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 173 misdrijven in de buurt Nuenen-Zuid geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Nuenen-Zuid, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of oktober 2022 tot en met maart 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Nuenen-Zuid zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 2.390 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 37 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Nuenen-Zuid 173 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Nuenen-Zuid in 2023 zijn Horizontale fraude (49 delicten) en Ongevallen (weg) (16 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Nuenen-Zuid.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In maart 2024 zijn er 12 misdrijven in de buurt Nuenen-Zuid geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Nuenen-Zuid met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Nuenen-Zuid over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Nuenen Gerwen en Nederwetten.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 8,81 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Nuenen-Zuid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Nuenen-Zuid.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Nuenen-Zuid. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Nuenen-Zuid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Nuenen-Zuid.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Nuenen-Zuid genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Nuenen-Zuid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Nuenen-Zuid.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de buurt Nuenen-Zuid. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
86% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Nuenen-Zuid geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Nuenen-Zuid. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Nuenen-Zuid is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
56% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Nuenen-Zuid heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Nuenen-Zuid. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Nuenen-Zuid is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
60% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Nuenen-Zuid sport minimaal 1 keer per week.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Nuenen-Zuid. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Nuenen-Zuid is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
84% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Nuenen-Zuid heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Nuenen-Zuid. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Nuenen-Zuid is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
21% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Nuenen-Zuid heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Nuenen-Zuid. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Nuenen-Zuid is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
45% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Nuenen-Zuid heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Nuenen-Zuid. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Nuenen-Zuid is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
46% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Nuenen-Zuid voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Nuenen-Zuid. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Nuenen-Zuid is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
93% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Nuenen-Zuid heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Nuenen-Zuid. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Nuenen-Zuid is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
34% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Nuenen-Zuid doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Nuenen-Zuid. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Nuenen-Zuid is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Nuenen-Zuid voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal840Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij5Aantal2023
B-F Nijverheid en energie80Aantal2023
G+I Handel en horeca145Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie50Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed60Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening215Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg195Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten85Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners7.040Aantal2023
Mannen3.500Aantal2023
Vrouwen3.545Aantal2023
0 tot 15 jaar1.040Aantal2023
15 tot 25 jaar740Aantal2023
25 tot 45 jaar1.390Aantal2023
45 tot 65 jaar1.745Aantal2023
65 jaar of ouder2.125Aantal2023
Ongehuwd2.830Aantal2023
Gehuwd3.345Aantal2023
Gescheiden470Aantal2023
Verweduwd390Aantal2023
Geboorte totaal60Aantal2022
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal70Aantal2022
Sterfte relatief10Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid3.520Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag1.020Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar1.750Aantal2022
Opleidingsniveau hoog2.170Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura150Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg9,1%Percentage2022
WMO cliënten370Aantal2022
WMO cliënten relatief52Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.880Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.610Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.770Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.980Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.480Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.070Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.240Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.040Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.320Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement660Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.280Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.400Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.530Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.840Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning930Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.420Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel365Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel1.363Aantal2024
Adressen met definitief energielabel1.828Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++9Aantal2024
Energielabels A++3Aantal2024
Energielabels A+6Aantal2024
Energielabels A361Aantal2024
Energielabels B423Aantal2024
Energielabels C1.564Aantal2024
Energielabels D670Aantal2024
Energielabels E57Aantal2024
Energielabels F48Aantal2024
Energielabels G50Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn40%percentage2020
Drinker84%percentage2020
Zware drinker8%percentage2020
Overmatige drinker7%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht47%percentage2020
Overgewicht52%percentage2020
Ernstig overgewicht14%percentage2020
Roker12%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn51%percentage2020
Wekelijkse sporters55%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk51%percentage2020
Lopen naar school of werk21%percentage2020
Fietsen naar school of werk42%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam43%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam9%percentage2020
Emotioneel eenzaam24%percentage2020
Sociaal eenzaam27%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven91%percentage2020
Moeite met rondkomen7%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren6%percentage2020
Vrijwilligerswerk28%percentage2020
Mantelzorger16%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)10%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)7%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid80%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen33%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid31%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt29%percentage2020
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking8%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen14%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie42%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie5%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken14%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal3.095Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens880Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen1.170Aantal2023
Huishoudens met kinderen1.045Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,30Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie63%Percentage2022
Percentage werknemers84%Percentage2022
Percentage zelfstandigen16%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers5.900Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€39.300Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€32.800Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen37%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen24%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar39%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen24%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen25%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen1,60%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum2,0%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum3,10%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum4,50%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€318x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand70Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO170Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW50Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW1.970Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland5.870Aantal2023
Herkomst buiten Nederland1.175Aantal2023
Herkomst Europa525Aantal2023
Herkomst buiten Europa650Aantal2023
Geboren in Nederland5.870Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa275Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa260Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa250Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa390Aantal2023
Autochtoon6.015Aantal2022
Westers totaal685Aantal2022
Niet-westers totaal370Aantal2022
Marokko15Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba25Aantal2022
Suriname40Aantal2022
Turkije40Aantal2022
Overig niet-westers250Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal62Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven13Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting52Aantal2023
Verkeersovertredingen24Aantal2023
Vernieling11Aantal2023
Overige misdrijven11Aantal2023
Totaal misdrijven173Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand6,40Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand5,40Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand5,40Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km18Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km28Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km12Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km24Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km21Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km25Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km36Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km2,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km32Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km56Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km19Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km18Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km26Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km21Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand4,10Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km15Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,20Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,40Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand3,40Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,40Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,30Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,40Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand5,00Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,50Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand5,80Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand6,10Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand9,30Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km17Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand4,30Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand6Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand6,80Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand5Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand6Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand4,60Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km39Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU08200001Code2023
RegionaamNuenen-ZuidNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode08200001Code2023
Oppervlakte totaal200Aantal hectaren2023
Oppervlakte land200Aantal hectaren2023
Oppervlakte water0Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.374Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal3.556Aantal2024
Adressen met postcode3.552Aantal2024
Adressen met woonfunctie3.186Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie17Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie16Aantal2024
Adressen met industriefunctie88Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie36Aantal2024
Adressen met logiesfunctie3Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie6Aantal2024
Adressen met sportfunctie4Aantal2024
Adressen met winkelfunctie47Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie198Aantal2024
Verblijfsobjecten3.556Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres3.256Aantal2024
Adressen met pand3.556Aantal2024
Percelen met adres2.988Aantal2024
Adressen met perceel3.556Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom3.556Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom3.186Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19000Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192513Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 195081Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970494Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19802.059Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990471Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200074Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201013Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202019Aantal2024
Panden met adres 2020 en later32Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19000Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192516Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 195085Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970497Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19802.119Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990512Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 200089Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 201025Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020117Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later96Aantal2024
Postcodegebied5671GR-5674DCNaam2024
Meest voorkomende postcode5672Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode95%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade7Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade25Aantal2022
Verkeersongevallen totaal32Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal3.805Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine3.130Aantal2023
Personenautos - overige brandstof670Aantal2023
Personenautos per huishouden1,23Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte1.902Aantal2023
Motorfietsen260Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad3.117Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€421.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning92%Percentage2023
Percentage meergezinswoning8%Percentage2023
Percentage bewoond97%Percentage2023
Percentage onbewoond3%Percentage2023
Koopwoningen80%Percentage2023
Huurwoningen totaal20%Percentage2023
In bezit woningcorporatie15%Percentage2023
In bezit overige verhuurders5%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200095%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 20005%Percentage2023
Appartement305Aantal2024
Tussen of geschakelde woning1.715Aantal2024
Hoekwoning758Aantal2024
Tweeonder1kap127Aantal2024
Vrijstaande woning281Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.370Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Nuenen Gerwen en Nederwetten. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Nuenen-Zuid: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Nuenen-Zuid
Tabel met 3.517 adressen in de buurt Nuenen-Zuid.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Nuenen-Zuid. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Nuenen Gerwen en Nederwetten.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Achterste Akker9 t/m 165671LGNuenen8
Akeleihof1 t/m 125672BCNuenen12
Andoornstraat1 t/m 405672XA t/m 5672XBNuenen28
Arendhof1 t/m 235672VTNuenen18
Arnold Pootlaan--Nuenen0
Barisakker1 t/m 1145672VA t/m 5672VDNuenen73
Bergvinkhof1 t/m 245672EPNuenen18
Berkenbos2 t/m 395672AKNuenen28
Bevernelstraat1 t/m 155672BDNuenen21
Bosgorsstraat8 t/m 105672ERNuenen2
Brabantring1 t/m 405672EENuenen37
Brouwersveld1 t/m 255672EGNuenen19
Buizerdlaan2 t/m 305672VSNuenen15
Bultsepad--Nuenen0
Cockeveld1 t/m 125672AENuenen22
Dalkruiddreef1 t/m 275672BANuenen23
De Pinckart1 t/m 545674CB t/m 5674CCNuenen50
De Vroente1 t/m 2085672TM t/m 5672TWNuenen174
De Zandschel1 t/m 615672NA t/m 5672NCNuenen50
Den Doel1 t/m 35672PMNuenen2
Distelvinkhof1 t/m 245672EKNuenen13
Draviklaan1 t/m 525672BW t/m 5672BZNuenen34
Driebladhof1 t/m 205672XHNuenen20
Duivendijk1 t/m 75672ADNuenen16
Egelantierlaan1 t/m 395672XJ t/m 5672XKNuenen34
Europalaan2 t/m 2605672AL t/m 5674CANuenen59
Geelgorshof1 t/m 165672ESNuenen21
Geelvinkhof2 t/m 245672ENNuenen15
Geldropsedijk1 t/m 615672AA t/m 5672ACNuenen46
Gerstakker245674CSNuenen1
Goudvinkhof2 t/m 245672EMNuenen16
Gouwehof1 t/m 165672BRNuenen15
Groenvinkhof1 t/m 245672ELNuenen13
Half Maantje--Nuenen0
Havikhoek--Nuenen0
Hazelhoenhof1 t/m 215672VENuenen11
Heikampen2 t/m 1585672SM t/m 5672SXNuenen161
Heikespad--Nuenen0
Herikhof1 t/m 445672BT t/m 5672BVNuenen36
Het Kempke1 t/m 205672PLNuenen20
Het Puyven1 t/m 1915672RA t/m 5672RJNuenen162
Hoefbladstraat1 t/m 115672XGNuenen6
Hoge Brake2 t/m 1005672GJ t/m 5672GMNuenen28
Hondsdrafstraat1 t/m 315672BBNuenen16
Hongermanpad--Nuenen0
Huukskesdreef--Nuenen0
IJsvogelhof1 t/m 235672GGNuenen40
Jacobushoek2 t/m 245672HZNuenen15
Jo van Dijkhof1 t/m 1105672DANuenen104
Kalvariepad--Nuenen0
Kapmeeuwhof1 t/m 245672ECNuenen28
Keizershof1 t/m 1465672PA t/m 5672PDNuenen101
Kempkespad--Nuenen0
Kikkerpad--Nuenen0
Klamperlaan1 t/m 295672VVNuenen15
Klaprooshof1 t/m 195672XCNuenen29
Klompenpad--Nuenen0
Koolmeeshof1 t/m 285672VP t/m 5672VRNuenen28
Korhoenhof1 t/m 215672VGNuenen27
Kraanvogelhof1 t/m 315672GD t/m 5672GENuenen46
Krommenakker1 t/m 305672PJ t/m 5672PKNuenen26
Kuifmeeshof1 t/m 285672VM t/m 5672VNNuenen29
Lupinehof--Nuenen0
Lyndakkers1 t/m 685672CA t/m 5672CCNuenen46
Mantelmeeuwlaan1 t/m 235672EANuenen22
Meeuwenlaan6 t/m 205672EHNuenen8
Meierijlaan3 t/m 205672HXNuenen16
Mezenlaan--Nuenen0
Molkerspad--Nuenen0
Molvense Erven1 t/m 2645672HH t/m 5672HSNuenen220
Opetersepad--Nuenen0
Opwettenseweg46 t/m 1875672AG t/m 5674ADNuenen115
Oude Kerkdijk10 t/m 705672HV t/m 5672HWNuenen24
Panakkerse Veldweg--Nuenen0
Panneveld32 t/m 365674DCNuenen3
Peellandlaan--Nuenen0
Pijlkruidhof1 t/m 155672BKNuenen10
Poelakkerpad--Nuenen0
Putterlaan2 t/m 425672VJNuenen29
Quirinushof1 t/m 265672JA t/m 5672JBNuenen26
Refeling2 t/m 745672CG t/m 5672CKNuenen65
Refelingse Erven1 t/m 1825672TA t/m 5672TJNuenen180
Refelingse Loop--Nuenen0
Rietgorshof1 t/m 165672ETNuenen22
Schietbergen1 t/m 1175672SJ t/m 5672SZNuenen117
Sleedoornlaan1 t/m 595672BL t/m 5672BNNuenen43
Smits van Oyenlaan10025672VKNuenen1
Sneeuwgorshof1 t/m 165672EVNuenen9
Spegelt1 t/m 1045674CD t/m 5674CENuenen65
Sportlaan85671GRNuenen1
Spotvogelstraat1 t/m 605672GA t/m 5672GCNuenen51
Spurriepad--Nuenen0
Stormmeeuwhof1 t/m 245672EBNuenen28
Stormvogelhof1 t/m 235672GHNuenen38
Tweevoren1 t/m 1155672SB t/m 5672SHNuenen117
Valeriaanlaan2 t/m 165672XDNuenen8
Vallestap1 t/m 945672BE t/m 5672BJNuenen52
Velakker1 t/m 755672PE t/m 5672PHNuenen45
Vellepad--Nuenen0
Vinkenlaan1 t/m 135672EJNuenen13
Vruntpad--Nuenen0
Waterhoenhof1 t/m 215672VHNuenen28
Wederikdreef1 t/m 435672BSNuenen27
Wielewaallaan1 t/m 595672EW t/m 5672EZNuenen55
Wienderpad--Nuenen0
Wikkehof1 t/m 145672BPNuenen13
Witte Hondpad1 t/m 165672AMNuenen16
Witte Put1 t/m 565672ND t/m 5672NENuenen44
Zilvermeeuwhof1 t/m 245672EDNuenen26
Zonnedauwhof1 t/m 145672XENuenen14
Zuiderklamp1 t/m 1115672HA t/m 5672HENuenen83
’t Zand4 t/m 95674CXNuenen6

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 112 openbare ruimtes en 3.517 adressen in de buurt Nuenen-Zuid. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en BRT data van het Kadaster van 2024.

Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Adressen Toelichting
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Nuenen-Zuid. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Nuenen-Zuid ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek56719
Postcode numeriek56723319
Postcode numeriek5674185
WoonkernNuenen3517
WoonplaatsNuenen3540
WijkNuenen3540
GemeenteNuenen Gerwen en Nederwetten3540
ProvincieNoord-Brabant3540
WaterschapWaterschap De Dommel3517
LandNederland3540

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Nuenen-Zuid ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Nuenen-Zuid dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Nuenen-Zuid ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Nuenen-Zuid en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 maart 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven