Statistieken buurt Nunspeet-West

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Nunspeet-West. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Nunspeet-West. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Nunspeet-West telt 9.195 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Nunspeet-West.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Nunspeet-West:

JaarAantal inwoners de buurt Nunspeet-West% verschil
20239.195-0,11%
20229.205-0,75%
20219.2750,38%
20209.240-0,27%
20199.265-0,05%
20189.2700,49%
20179.225-0,91%
20169.3100,70%
20159.2450,87%
20149.165-0,49%
20139.210geen data

De bevolking van de buurt Nunspeet-West is met 15 personen gedaald van 9.210 personen in 2013 tot 9.195 personen in 2023 (dat is een afname van 0,16%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was -2 persoon (-0,01%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht dalende trend: De cijfers dalen meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Nunspeet.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Nunspeet-West:

In 2013 telde de buurt Nunspeet-West 9.210 inwoners. In 2014 is het aantal gedaald tot 9.165 personen. Dit is een daling van 45 (-0,49%) ten opzichte van 2013. Het aantal van 9.165 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2016 is het aantal gestegen tot 9.310 personen. De stijging ten opzichte van 2014 is 145 (1,58%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2015) is 65 (0,70%). Het aantal van 9.310 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2023 telde de buurt Nunspeet-West 9.195 inwoners.

Over de buurt Nunspeet-West

Buurt Nunspeet-West heeft afgerond een totale oppervlakte van 270 hectare land (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.143 adressen per km2. Er wonen 3.995 huishoudens in de buurt Nunspeet-West. Postcode 8071 is de meest voorkomende postcode in de buurt Nunspeet-West. {regionaammetsoortlidwoordhoofdletter} ligt binnen {wijknaam} in de gemeente Nunspeet.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Nunspeet-West
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Nunspeet met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Verspreide huizen Zuiderzeeland Nunspeet, 2: Nunspeet-Oost, 3: Nunspeet-West, 4: Verspreide huizen Zuiderzeeland Hulshorst, 5: Nunspeet-Zuid, 6: Verspreide huizen bosgebied Nunspeet, 7: Hulshorst, 8: Verspreide huizen Hulshorst, 9: Verspreide huizen bosgebied Hulshorst.

Woningkenmerken
Er zijn 4.081 woningen in de buurt Nunspeet-West.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Nunspeet in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Nunspeet-West was €347.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Nunspeet-West.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Nunspeet-West:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Nunspeet-West% verschil
2023€347.00014%
2022€305.00010%
2021€277.0006,5%
2020€260.0005,7%
2019€246.0003,36%
2018€238.0005,3%
2017€226.0002,73%
2016€220.000-0,90%
2015€222.000-4,31%
2014€232.000-5,3%
2013€245.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Nunspeet-West is met €102.000 gestegen van €245.000 in 2013 tot €347.000 in 2023 (dat is een stijging van 42%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €10.200 (3,70%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Nunspeet.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • PDF buurt-rapportage voor de buurt Nunspeet-West met 100 kaarten en grafieken.
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Nunspeet.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Nunspeet-West is €347.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 26% en er zijn 4.081 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Gelderland (bruin), gemeente Nunspeet (geel), 4 woonplaatsen (groen), 2 wijken (oranje) en 13 buurten (blauw). De buurt Nunspeet-West wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de buurt Nunspeet-West: er zijn 1.136 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Nunspeet-West.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 4.934 totaal in de buurt Nunspeet-West

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De buurt Nunspeet-West telt in totaal 4.934 adressen, met 4.933 verblijfsobjecten en 1 standplaats (er zijn geen ligplaatsen). Alle adressen in buurt Nunspeet-West liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Nunspeet
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Nunspeet-West zijn er 4.206 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Nunspeet-West.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 873 panden uit de bouwperiode 1980-1990 in de buurt Nunspeet-West.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Nunspeet-West. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Nunspeet-West

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Nunspeet-West. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Nunspeet-West


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Nunspeet bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Nunspeet-West


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Nunspeet-West.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Nunspeet-West per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Nunspeet-West:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20238.435260505
20228.525231449
20218.610226439
20208.585223432
20198.620219426
20188.660207403
20178.625204396
20168.730197383
20158.660199386
20148.615187363
20138.750156304

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Nunspeet-West als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 92%, herkomst uit Europese landen: 2,83% en herkomst uit landen buiten Europa: 5,5% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 95%, herkomst uit Europa: 1,69% en herkomst van buiten Europa: 3,30%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Nunspeet naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Nunspeet-West
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Nunspeet-West in 2022 zijn Westers (345 inwoners) en Overig (260 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Nunspeet-West: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Nunspeet-West.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Nunspeet-West. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Nunspeet:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Nunspeet. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Nunspeet-West zijn A (1.275 adressen) en C (1.126 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Nunspeet-West. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de buurt Nunspeet-West: 1.275 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Nunspeet bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 32 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Nunspeet-West.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Nunspeet-West. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Nunspeet-West vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Nunspeet-West.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Nunspeet-West voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Nunspeet-West ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de buurt Nunspeet-West

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 7 stembureaus in de buurt Nunspeet-West. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 7 stembureaus in de buurt Nunspeet-West. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Nunspeet.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 7 stembureaus in de buurt Nunspeet-West.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 41 stembureaus in de gemeente Nunspeet en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Nunspeet. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Nunspeet.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€27.800)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Nunspeet-West.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Nunspeet: Nunspeet-West is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Nunspeet-West is €27.800. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €33.700. Buurt Nunspeet-West telt 7.300 inkomensontvangers op 9.195 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
4,0% procent van de huishoudens in buurt Nunspeet-West heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Nunspeet: Nunspeet-West is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (1.260 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Nunspeet-West (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Nunspeet-West zijn in totaal 1.260 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 1.260 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 1.255 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Nunspeet-West. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de buurt Nunspeet-West
Er zijn 131 elektrische auto’s in mei 2024 in de buurt Nunspeet-West.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Nunspeet-West op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 131 elektrische auto’s in de buurt Nunspeet-West. Dit is het totaal aantal in mei 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Nunspeet-West die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 4.731 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Nunspeet-West in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Nunspeet-West geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 6.803 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Nunspeet-West (in mei 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 4.766 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Nunspeet-West in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Nunspeet-West geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Nunspeet-West. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 312 misdrijven in de buurt Nunspeet-West geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Nunspeet-West, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2022 tot en met april 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Nunspeet-West zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 3.793 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 38 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Nunspeet-West 312 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Nunspeet-West in 2023 zijn Horizontale fraude (54 delicten) en Diefstal van brom-, snor-, fietsen (46 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Nunspeet-West.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2024 zijn er 24 misdrijven in de buurt Nunspeet-West geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Nunspeet-West met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Nunspeet-West over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Nunspeet.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 14,46 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Nunspeet-West.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Nunspeet-West.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Nunspeet-West. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Nunspeet-West.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Nunspeet-West.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Nunspeet-West genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 15 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Nunspeet-West.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Nunspeet-West.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de buurt Nunspeet-West. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
81% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Nunspeet-West geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Nunspeet-West. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Nunspeet-West is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
59% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Nunspeet-West heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Nunspeet-West. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Nunspeet-West is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
55% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Nunspeet-West voldoet aan de beweegrichtlijn.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Nunspeet-West. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Nunspeet-West is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
84% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Nunspeet-West heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Nunspeet-West. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Nunspeet-West is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
27% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Nunspeet-West heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Nunspeet-West. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Nunspeet-West is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
48% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Nunspeet-West heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Nunspeet-West. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Nunspeet-West is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
50% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Nunspeet-West voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Nunspeet-West. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Nunspeet-West is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
93% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Nunspeet-West heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Nunspeet-West. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Nunspeet-West is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
34% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Nunspeet-West doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Nunspeet-West. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Nunspeet-West is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Nunspeet-West voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal1.260Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij10Aantal2023
B-F Nijverheid en energie245Aantal2023
G+I Handel en horeca310Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie60Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed115Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening235Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg170Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten110Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners9.195Aantal2023
Mannen4.475Aantal2023
Vrouwen4.725Aantal2023
0 tot 15 jaar1.420Aantal2023
15 tot 25 jaar980Aantal2023
25 tot 45 jaar2.015Aantal2023
45 tot 65 jaar2.395Aantal2023
65 jaar of ouder2.380Aantal2023
Ongehuwd3.680Aantal2023
Gehuwd4.290Aantal2023
Gescheiden605Aantal2023
Verweduwd625Aantal2023
Geboorte totaal80Aantal2022
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal135Aantal2022
Sterfte relatief15Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid3.406Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag2.060Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar3.250Aantal2022
Opleidingsniveau hoog1.330Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura175Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg8%Percentage2022
WMO cliënten710Aantal2022
WMO cliënten relatief77Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.640Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.850Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.530Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.740Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.070Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.660Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.040Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.030Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.050Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement670Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning960Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.090Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.230Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.590Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning820Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.190Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel850Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel1.526Aantal2024
Adressen met definitief energielabel2.558Aantal2024
Energielabels A+++++2Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++19Aantal2024
Energielabels A++25Aantal2024
Energielabels A+36Aantal2024
Energielabels A1.275Aantal2024
Energielabels B779Aantal2024
Energielabels C1.126Aantal2024
Energielabels D180Aantal2024
Energielabels E132Aantal2024
Energielabels F268Aantal2024
Energielabels G242Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn48%percentage2020
Drinker78%percentage2020
Zware drinker8%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht45%percentage2020
Overgewicht54%percentage2020
Ernstig overgewicht16%percentage2020
Roker16%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn50%percentage2020
Wekelijkse sporters43%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk47%percentage2020
Lopen naar school of werk19%percentage2020
Fietsen naar school of werk38%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam45%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam9%percentage2020
Emotioneel eenzaam26%percentage2020
Sociaal eenzaam27%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven91%percentage2020
Moeite met rondkomen11%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren6%percentage2020
Vrijwilligerswerk32%percentage2020
Mantelzorger15%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)21%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)18%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid80%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen34%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid32%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt30%percentage2020
Gehoorbeperking5%percentage2020
Gezichtsbeperking5%percentage2020
Mobiliteitsbeperking9%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen15%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie46%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie5%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken15%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal3.995Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens1.385Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen1.325Aantal2023
Huishoudens met kinderen1.290Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,20Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie66%Percentage2022
Percentage werknemers84%Percentage2022
Percentage zelfstandigen16%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers7.300Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€33.700Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€27.800Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen43%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen16%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar34%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen38%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen18%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen3,0%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,0%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum7%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum9,7%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€194x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand120Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO430Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW30Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW2.180Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland8.435Aantal2023
Herkomst buiten Nederland765Aantal2023
Herkomst Europa260Aantal2023
Herkomst buiten Europa505Aantal2023
Geboren in Nederland8.430Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa125Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa230Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa140Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa275Aantal2023
Autochtoon8.525Aantal2022
Westers totaal345Aantal2022
Niet-westers totaal335Aantal2022
Marokko20Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba15Aantal2022
Suriname15Aantal2022
Turkije35Aantal2022
Overig niet-westers260Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal133Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven29Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting58Aantal2023
Verkeersovertredingen54Aantal2023
Vernieling26Aantal2023
Overige misdrijven12Aantal2023
Totaal misdrijven312Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand13,50Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand13,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand13,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km8Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km24Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km26Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km14Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km15Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km8Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km24Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km26Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km7,40Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km16Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km32Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km11Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km13Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand10,10Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand1,30Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand1,70Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,70Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand2,70Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand3,90Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand2,00Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand8,60Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand4,20Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand27,70Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand39,60Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km12Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand11,90Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand12Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand12,10Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand8Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand14Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand2,90Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km34Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU03020001Code2023
RegionaamNunspeet-WestNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode03020001Code2023
Oppervlakte totaal270Aantal hectaren2023
Oppervlakte land270Aantal hectaren2023
Oppervlakte water0Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.143Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal4.934Aantal2024
Adressen met postcode4.850Aantal2024
Adressen met woonfunctie4.206Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie46Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie115Aantal2024
Adressen met industriefunctie229Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie115Aantal2024
Adressen met logiesfunctie9Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie13Aantal2024
Adressen met sportfunctie3Aantal2024
Adressen met winkelfunctie185Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie111Aantal2024
Verblijfsobjecten4.933Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen1Aantal2024
Panden met adres3.646Aantal2024
Adressen met pand4.926Aantal2024
Percelen met adres3.019Aantal2024
Adressen met perceel4.934Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom4.912Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom22Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom4.184Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom22Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190042Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925123Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950291Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970783Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980456Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990873Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000493Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010446Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020100Aantal2024
Panden met adres 2020 en later39Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190055Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925141Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950375Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970833Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980528Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19901.007Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000710Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010742Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020388Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later147Aantal2024
Postcodegebied8071AA-8071ZXNaam2024
Meest voorkomende postcode8071Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade6Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade26Aantal2022
Verkeersongevallen totaal32Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal4.670Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine3.850Aantal2023
Personenautos - overige brandstof815Aantal2023
Personenautos per huishouden1,17Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte1.730Aantal2023
Motorfietsen370Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad4.081Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€347.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning74%Percentage2023
Percentage meergezinswoning26%Percentage2023
Percentage bewoond97%Percentage2023
Percentage onbewoond3%Percentage2023
Koopwoningen61%Percentage2023
Huurwoningen totaal38%Percentage2023
In bezit woningcorporatie27%Percentage2023
In bezit overige verhuurders11%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200077%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200023%Percentage2023
Appartement1.136Aantal2024
Tussen of geschakelde woning1.078Aantal2024
Hoekwoning720Aantal2024
Tweeonder1kap613Aantal2024
Vrijstaande woning659Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.727Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Nunspeet. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Nunspeet-West: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Nunspeet-West
Tabel met 4.934 adressen in de buurt Nunspeet-West.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Nunspeet-West. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Nunspeet.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
1e Dwarspad6 t/m 108071CPNunspeet2
Aarweg1 t/m 318071WV t/m 8071WXNunspeet51
Ampèrestraat3 t/m 148071PHNunspeet13
Bachlaan1 t/m 728071VG t/m 8071VPNunspeet68
Beethovenlaan9 t/m 1158071VH t/m 8071VMNunspeet67
Berenbosweg1 t/m 288071DX t/m 8071DZNunspeet24
Bergakkerweg1 t/m 558071CC t/m 8071CGNunspeet78
Brinkersweg1 t/m 738071GR t/m 8071GTNunspeet61
Chopin-erf1 t/m 318071VTNunspeet16
Da Costastraat1 t/m 378071ZV t/m 8071ZWNunspeet28
Dalweg1 t/m 228071XVNunspeet22
De Buntehof1 t/m 658071TRNunspeet45
De Buntezoom1 t/m 828071TT t/m 8071TVNunspeet68
De Houtwalhof1 t/m 178071TNNunspeet10
De Steiger1 t/m 608071TZNunspeet31
De Veluwse Heuvel1 t/m 718071GMNunspeet64
Dokter Huisinghlaan1 t/m 298071WGNunspeet21
Dokter van Loonweg1 t/m 348071HJ t/m 8071HKNunspeet34
Dorpspad1 t/m 108071BVNunspeet6
Dorpsstraat2 t/m 598071BW t/m 8071BZNunspeet77
Driestweg4 t/m 258071BS t/m 8071BTNunspeet15
Ds. Huetlaan--Nunspeet0
Ds. Martiniuslaan2 t/m 548071GK t/m 8071GWNunspeet38
Ds. de Bouterlaan2 t/m 308071GXNunspeet26
Duinweg1 t/m 338071XS t/m 8071XTNunspeet37
Edisonweg2 t/m 408071RCNunspeet35
Eeckelhagen1 t/m 968071ZR t/m 8071ZTNunspeet69
Eekschillersweg1 t/m 198071DTNunspeet15
Eikbosserweg1 t/m 458071XANunspeet27
Elburgerweg11 t/m 158071TANunspeet3
Elektraweg58071CXNunspeet1
Energieweg1 t/m 288071DANunspeet16
Enkweg9 t/m 258071BH t/m 8071BKNunspeet10
F.A. Molijnlaan1 t/m 38071AANunspeet50
Feithenhofweg1 t/m 248071XBNunspeet20
Galvaniweg1 t/m 308071SCNunspeet26
Gruppendelerweg3 t/m 578071WK t/m 8071WNNunspeet44
Grutto4 t/m 148071TXNunspeet7
Halmlaan1 t/m 118071WTNunspeet9
Harderwijkerweg1 t/m 1698071EM t/m 8071GDNunspeet159
Haverkamp2 t/m 588071CBNunspeet39
Heetveldlaan3 t/m 168071WHNunspeet11
Het Groene Portaal1 t/m 638071TPNunspeet33
Heuvelweg2 t/m 438071XP t/m 8071XRNunspeet42
Houtersweg1 t/m 868071DN t/m 8071DSNunspeet49
Hullerweg21 t/m 1458071RM t/m 8071RNNunspeet61
Industrieweg8 t/m 948071CS t/m 8071CWNunspeet86
Jan Topweg1 t/m 1168071ZA t/m 8071ZHNunspeet83
Johan Frisoplein1 t/m 678071LXNunspeet34
Kerkendriest2 t/m 258071BS t/m 8071JZNunspeet10
Kerkpad1 t/m 68071GGNunspeet10
Kienschulpenweg13 t/m 348071ZJ t/m 8071ZKNunspeet4
Koningin Beatrixstraat1 t/m 588071LA t/m 8071LCNunspeet51
Koningin Emmahof1 t/m 258071NV t/m 8071NWNunspeet18
Koningin Julianastraat3 t/m 348071LL t/m 8071LMNunspeet20
Koningin Wilhelminalaan2 t/m 188071NXNunspeet9
Korenlaan1 t/m 88071WJNunspeet9
Korteweg2 t/m 128071CRNunspeet10
Kroonlaan1 t/m 158071WENunspeet18
Kuntzestraat1 t/m 1788071KN t/m 8071KVNunspeet104
Laan3 t/m 578071JG t/m 8071JHNunspeet50
Lieve Vrouwenerf2 t/m 868071CANunspeet31
Lugtenbergweg1 t/m 678071XG t/m 8071XHNunspeet51
Mackaystraat1 t/m 1268071KE t/m 8071KZNunspeet97
Marconiweg4 t/m 388071RA t/m 8071RBNunspeet83
Markt1 t/m 118071GJNunspeet4
Marktstraat1 t/m 198071GVNunspeet62
Martensweg4 t/m 758071KH t/m 8071KLNunspeet96
Meerkoet2 t/m 48071TWNunspeet2
Meester Drostweg3 t/m 178071HENunspeet10
Molenweg15 t/m 578071TH t/m 8071TJNunspeet14
Molshagen2 t/m 248071XZNunspeet16
Mozartlaan6 t/m 948071VA t/m 8071VJNunspeet54
Nassaulaan3 t/m 1048071NA t/m 8071NZNunspeet68
Nieuw-Amsterdamweg1 t/m 428071DV t/m 8071DWNunspeet37
Nijverheidsweg2 t/m 1928071DB t/m 8071DMNunspeet141
Notaris Hoffmannweg2 t/m 228071HNNunspeet9
Notaris Meesterserf1 t/m 208071HWNunspeet17
Oogstweg1 t/m 388071WR t/m 8071WSNunspeet33
Oranjelaan5 t/m 928071LD t/m 8071LHNunspeet80
Parallelweg75 t/m 1138071WDNunspeet21
Pascalweg8 t/m 198071SENunspeet18
Potsgildewegje3 t/m 248071WPNunspeet11
Prins Alexandererf1 t/m 878071NP t/m 8071NSNunspeet72
Prins Bernhardstraat2 t/m 1388071LT t/m 8071LWNunspeet93
Prins Clausstraat1 t/m 288071LN t/m 8071LPNunspeet23
Prins Frederikstraat1 t/m 468071NNNunspeet33
Prins Hendrikerf1 t/m 278071NTNunspeet14
Prins Mauritserf1 t/m 1058071NE t/m 8071NKNunspeet78
Prins Willemserf1 t/m 228071NL t/m 8071NMNunspeet17
Prinses Amaliahof2 t/m 208071RLNunspeet10
Prinses Christinastraat1 t/m 798071LR t/m 8071LSNunspeet59
Prinses Irenestraat3 t/m 398071MA t/m 8071NZNunspeet28
Prinses Margrietstraat1 t/m 378071LJ t/m 8071LKNunspeet22
Prinses Máxima-erf2 t/m 288071RVNunspeet14
Randweg2 t/m 778071XJ t/m 8071XNNunspeet66
Rode-Kruislaan2 t/m 158071GLNunspeet14
Schubertstraat4 t/m 468071VBNunspeet38
Secretaris Boerhoutweg1 t/m 1058071HTNunspeet60
Secretaris Mulderweg1 t/m 518071HL t/m 8071HMNunspeet41
Secretaris van Marleplantsoen1 t/m 368071HP t/m 8071HRNunspeet36
Sibeliusstraat1 t/m 568071VDNunspeet36
Smithstraat1 t/m 568071KWNunspeet40
Spoorlaan6 t/m 468071BP t/m 8071BRNunspeet36
Stationslaan3 t/m 818071CJ t/m 8071CNNunspeet161
Stationsplein10 t/m 308071CHNunspeet28
Strausserf1 t/m 248071VCNunspeet17
Swene van Brienenland2 t/m 188071WCNunspeet9
Talhoutweg1 t/m 288071DJNunspeet22
Torenpad3 t/m 138071GHNunspeet8
Trouwlaantje--Nunspeet0
Uitleg2 t/m 618071ZN t/m 8071ZXNunspeet43
Van Heerdepad--Nunspeet0
Van Oordtstraat1 t/m 1088071KC t/m 8071KVNunspeet27
Van der Mijll Dekkerhof1 t/m 308071CLNunspeet21
Verdiplantsoen1 t/m 288071VENunspeet22
Vitringaweg3 t/m 788071KA t/m 8071KMNunspeet66
Vivaldi-erf4 t/m 548071VSNunspeet26
Voltweg2 t/m 138071CZNunspeet10
Voskuilhoek2 t/m 88071ERNunspeet6
Wagenweg1 t/m 448071XC t/m 8071XDNunspeet48
Watersnip1 t/m 28071TSNunspeet28
Waterweg1 t/m 348071RR t/m 8071RTNunspeet57
Westeinde2 t/m 498071ZL t/m 8071ZMNunspeet39
Westerlaan1 t/m 778071EA t/m 8071EGNunspeet70
Wethouder van Olstweg1 t/m 328071HG t/m 8071HHNunspeet32
Whemelaan4 t/m 168071GZNunspeet12
Whemelplein--Nunspeet0
Winckelweg4 t/m 548071DN t/m 8071DRNunspeet91
Zandigeweg--Nunspeet0
Zeeweg2 t/m 388071HA t/m 8071HCNunspeet34
Zoomweg2 t/m 908071EH t/m 8071ELNunspeet62
Zwolsewegje1 t/m 1288071RX t/m 8071RZNunspeet66

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 133 openbare ruimtes en 4.934 adressen in de buurt Nunspeet-West. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definties van de soorten openbare ruimtes.

Adressen Nunspeet
Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Nunspeet-West. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Nunspeet-West ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek80714850
WoonkernNunspeet4912
WoonplaatsNunspeet4939
WijkNunspeet4939
GemeenteNunspeet4939
ProvincieGelderland4939
WaterschapWaterschap Vallei en Veluwe4939
LandNederland4939

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Nunspeet-West ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Nunspeet-West dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Nunspeet-West ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Nunspeet-West en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven