Statistieken buurt Oosterhof

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Oosterhof in de gemeente Epe. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Oosterhof in de gemeente Epe. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Oosterhof telt 1.915 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Oosterhof.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Oosterhof:

JaarAantal inwoners de buurt Oosterhof% verschil
20231.9150,52%
20221.905-2,31%
20211.950-0,76%
20201.965-0,76%
20191.980-2,70%
20182.0350%
20172.035-1,93%
20162.0750,73%
20152.060-0,48%
20142.070-0,72%
20132.085geen data

Het aantal inwoners in de buurt Oosterhof is met 170 inwoners gedaald van 2.085 inwoners in 2013 tot 1.915 inwoners in 2023 (dat is een afname van 8,2%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was -17 inwoners (-0,84%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht dalende trend: De cijfers dalen meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Epe.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Oosterhof:

In 2013 telde de buurt Oosterhof 2.085 inwoners. Het aantal van 2.085 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2022 is het aantal gedaald tot 1.905 inwoners. Dit is een daling van 180 (-8,6%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2021) is het verschil -45 (-2,31%). Het aantal van 1.905 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 telde de buurt Oosterhof 1.915 inwoners.

Over de buurt Oosterhof

Buurt Oosterhof heeft afgerond een totale oppervlakte van 52 hectare land (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 824 adressen per km2. Er wonen 835 huishoudens in de buurt Oosterhof. Postcode 8171 is de meest voorkomende postcode in de buurt Oosterhof. De buurt Oosterhof ligt binnen Vaassen in de gemeente Epe. De streek Hafkamperenk valt gedeeltelijk binnen de buurt Oosterhof.

De naam van deze buurt veranderde van Vaassen-Oosterhof in 2018 naar Oosterhof in 2019.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Oosterhof
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Vaassen met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Eekterveld, 2: Heggerenk, 3: Vaassen Centrum, 4: Krugerstraat Noord, 5: Oosterhof ...Toon meer... Kaart van de wijk Vaassen met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Eekterveld, 2: Heggerenk, 3: Vaassen Centrum, 4: Krugerstraat Noord, 5: Oosterhof, 6: Buitengebied Vaassen, 7: Krugerstraat Zuid, 8: Berkenoord 1, 9: Woestijnweg, 10: Vulcanus - de Pirk, 11: Berkenoord 2, 12: Vogelbuurt ...Toon minder...

Woningkenmerken
Er zijn 831 woningen in de buurt Oosterhof.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Epe in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Oosterhof was €366.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Oosterhof.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Oosterhof:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Oosterhof% verschil
2023€366.00024%
2022€295.0009,7%
2021€269.0004,67%
2020€257.0008%
2019€238.0003,48%
2018€230.0004,55%
2017€220.000-0,90%
2016€222.000-1,77%
2015€226.000-1,74%
2014€230.000-4,17%
2013€240.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Oosterhof is met €126.000 toegenomen van €240.000 in 2013 tot €366.000 in 2023 (dat is een groei van 52%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €12.600 (4,58%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Epe.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • PDF buurt-rapportage voor de buurt Oosterhof met 100 kaarten en grafieken.
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Epe.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Oosterhof is €366.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 23% en er zijn 831 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Gelderland (bruin), gemeente Epe (geel), 4 woonplaatsen (groen), 4 wijken (oranje) en 28 buurten (blauw). De buurt Oosterhof wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de buurt Oosterhof: er zijn 310 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Oosterhof.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 847 totaal in de buurt Oosterhof

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De buurt Oosterhof telt in totaal 847 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in buurt Oosterhof liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Epe
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Oosterhof zijn er 832 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Oosterhof.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 514 panden uit de bouwperiode 1980-1990 in de buurt Oosterhof.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Oosterhof. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Oosterhof

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Oosterhof. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Oosterhof


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Epe bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Oosterhof


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Oosterhof.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Oosterhof per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Oosterhof:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20231.7705590
20221.7655387
20211.8204981
20201.8354981
20191.8504981
20181.9005184
20171.8805996
20161.9156199
20151.89563102
20141.90463103
20131.91863104

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Oosterhof als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 92%, herkomst uit Europese landen: 2,87% en herkomst uit landen buiten Europa: 4,70% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 92%, herkomst uit Europa: 3,02% en herkomst van buiten Europa: 4,99%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Epe naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Oosterhof
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Oosterhof in 2022 zijn Westers (85 inwoners) en Turkije (35 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Oosterhof: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Oosterhof.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Oosterhof. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Epe:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Epe. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Oosterhof zijn C (401 adressen) en B (250 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Oosterhof. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de buurt Oosterhof: 401 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Epe bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 0 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Oosterhof.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Oosterhof. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Oosterhof vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Oosterhof.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Oosterhof voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Oosterhof ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de buurt Oosterhof

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 3 stembureaus in de buurt Oosterhof. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 3 stembureaus in de buurt Oosterhof. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Epe.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 3 stembureaus in de buurt Oosterhof.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 67 stembureaus in de gemeente Epe en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Epe. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Epe.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€26.000)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Oosterhof.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Epe: Oosterhof is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Oosterhof is €26.000. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €31.400. Buurt Oosterhof telt 1.600 inkomensontvangers op 1.915 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
4,10% procent van de huishoudens in buurt Oosterhof heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Epe: Oosterhof is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (130 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Oosterhof (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Oosterhof zijn in totaal 130 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 130 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 135 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Oosterhof. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juni 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de buurt Oosterhof
Er zijn 28 elektrische auto’s in juni 2024 in de buurt Oosterhof.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Oosterhof op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 28 elektrische auto’s in de buurt Oosterhof. Dit is het totaal aantal in juni 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Oosterhof die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 946 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Oosterhof in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Oosterhof geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 1.416 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Oosterhof (in juni 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 918 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Oosterhof in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Oosterhof geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Oosterhof. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 17 juni 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 45 misdrijven in de buurt Oosterhof geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Oosterhof, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of december 2022 tot en met mei 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Oosterhof zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 588 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 29 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Oosterhof 45 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Oosterhof in 2023 zijn Vernieling cq. zaakbeschadiging (9 delicten) en Horizontale fraude (8 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Oosterhof.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In mei 2024 zijn er 4 misdrijven in de buurt Oosterhof geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Oosterhof met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Oosterhof over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Epe.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 5,22 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘oplichting’ in 2023 in de buurt Oosterhof.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Oosterhof.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Oosterhof. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 13 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Oosterhof.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Oosterhof.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Oosterhof genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 5 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Oosterhof.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Oosterhof.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
71% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de buurt Oosterhof ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de buurt Oosterhof per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
81% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Oosterhof geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Oosterhof. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Oosterhof is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de buurt Oosterhof.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Oosterhof voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal130Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2023
B-F Nijverheid en energie20Aantal2023
G+I Handel en horeca25Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie5Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed5Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening25Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg35Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten20Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners1.915Aantal2023
Mannen955Aantal2023
Vrouwen960Aantal2023
0 tot 15 jaar275Aantal2023
15 tot 25 jaar225Aantal2023
25 tot 45 jaar375Aantal2023
45 tot 65 jaar610Aantal2023
65 jaar of ouder435Aantal2023
Ongehuwd785Aantal2023
Gehuwd915Aantal2023
Gescheiden125Aantal2023
Verweduwd95Aantal2023
Geboorte totaal25Aantal2022
Geboorte relatief13Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal10Aantal2022
Sterfte relatief5Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid3.683Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag460Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar780Aantal2022
Opleidingsniveau hoog260Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura35Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg7,6%Percentage2022
WMO cliënten85Aantal2022
WMO cliënten relatief45Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.600Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.680Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.650Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.690Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.890Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.440Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.910Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.910Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.030Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement690Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning960Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.020Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.240Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.630Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning790Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.140Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel13Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel353Aantal2024
Adressen met definitief energielabel481Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++1Aantal2024
Energielabels A++0Aantal2024
Energielabels A+0Aantal2024
Energielabels A101Aantal2024
Energielabels B250Aantal2024
Energielabels C401Aantal2024
Energielabels D17Aantal2024
Energielabels E13Aantal2024
Energielabels F6Aantal2024
Energielabels G45Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker16%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn44%percentage2022
Drinker79%percentage2022
Zware drinker10%percentage2022
Overmatige drinker7%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht43%percentage2022
Overgewicht55%percentage2022
Ernstig overgewicht18%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn47%percentage2022
Wekelijkse sporters49%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk44%percentage2022
Lopen naar school of werk13%percentage2022
Fietsen naar school of werk38%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam42%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam11%percentage2022
Emotioneel eenzaam24%percentage2022
Sociaal eenzaam30%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven91%percentage2020
Moeite met rondkomen15%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren5%percentage2020
Mist emotionele steun4%percentage2022
Vrijwilligerswerk31%percentage2022
Mantelzorger16%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)15%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)12%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid71%percentage2022
Niet-specifieke klachten55%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen34%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid35%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt32%percentage2022
Psychische klachten18%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht15%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht50%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden9%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie8%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie43%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken17%percentage2022
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking5%percentage2020
Mobiliteitsbeperking9%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen14%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal835Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens260Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen295Aantal2023
Huishoudens met kinderen280Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,30Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie66%Percentage2022
Percentage werknemers90%Percentage2022
Percentage zelfstandigen10%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers1.600Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€31.400Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€26.000Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen41%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen14%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar32%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen36%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen18%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen4,20%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,10%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum8,2%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum12%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€200x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand10Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO110Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW20Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW370Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland1.770Aantal2023
Herkomst buiten Nederland145Aantal2023
Herkomst Europa55Aantal2023
Herkomst buiten Europa90Aantal2023
Geboren in Nederland1.770Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa20Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa55Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa35Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa40Aantal2023
Autochtoon1.765Aantal2022
Westers totaal85Aantal2022
Niet-westers totaal55Aantal2022
Marokko0Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2022
Suriname5Aantal2022
Turkije35Aantal2022
Overig niet-westers10Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal9Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven7Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting10Aantal2023
Verkeersovertredingen10Aantal2023
Vernieling9Aantal2023
Overige misdrijven0Aantal2023
Totaal misdrijven45Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand13,90Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand8,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand13,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km11Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km16Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand5Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km0,20Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km12Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km56Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand7,10Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km9Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand7,10Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand7,10Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand2,80Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,90Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand3,80Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,90Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand8,80Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,20Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,50Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand3,30Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand10,60Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand10,60Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand20,30Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km12Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand8,90Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand10Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand9,60Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand4Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand8Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand6,40Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km34Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU02320204Code2023
RegionaamOosterhofNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode02320204Code2023
Oppervlakte totaal52Aantal hectaren2023
Oppervlakte land52Aantal hectaren2023
Oppervlakte water0Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid824Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal847Aantal2024
Adressen met postcode847Aantal2024
Adressen met woonfunctie832Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie4Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie33Aantal2024
Adressen met industriefunctie2Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie3Aantal2024
Adressen met logiesfunctie1Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie2Aantal2024
Adressen met sportfunctie1Aantal2024
Adressen met winkelfunctie1Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie3Aantal2024
Verblijfsobjecten847Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres710Aantal2024
Adressen met pand847Aantal2024
Percelen met adres619Aantal2024
Adressen met perceel847Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom847Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom832Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19004Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192523Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 195030Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19703Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19804Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990514Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000103Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201012Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202016Aantal2024
Panden met adres 2020 en later1Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19005Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192525Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 195032Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19703Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19804Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990602Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000119Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 201023Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202033Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later1Aantal2024
Postcodegebied8171AA-8171NNNaam2024
Meest voorkomende postcode8171Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade0Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade0Aantal2022
Verkeersongevallen totaal0Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal970Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine850Aantal2023
Personenautos - overige brandstof120Aantal2023
Personenautos per huishouden1,16Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte1.865Aantal2023
Motorfietsen70Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad831Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€366.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning82%Percentage2023
Percentage meergezinswoning18%Percentage2023
Percentage bewoond99%Percentage2023
Percentage onbewoond1%Percentage2023
Koopwoningen69%Percentage2023
Huurwoningen totaal31%Percentage2023
In bezit woningcorporatie29%Percentage2023
In bezit overige verhuurders2%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200093%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 20007%Percentage2023
Appartement147Aantal2024
Tussen of geschakelde woning310Aantal2024
Hoekwoning187Aantal2024
Tweeonder1kap86Aantal2024
Vrijstaande woning102Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.15Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Epe. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Oosterhof: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Oosterhof
Tabel met 847 adressen in de buurt Oosterhof.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Oosterhof. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Epe.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Boergonjestede2 t/m 368171JPVaassen18
Boxhofstede2 t/m 768171KA t/m 8171KCVaassen45
Cromme Ackerstede1 t/m 788171KD t/m 8171KGVaassen46
Deventerstraat48 t/m 1008171AC t/m 8171AGVaassen40
Egstede1 t/m 238171HC t/m 8171HDVaassen18
Gaffelstede2 t/m 308171KZVaassen15
Grotenkampstede1 t/m 1768171JE t/m 8171JLVaassen100
Haalstede1 t/m 418171JMVaassen37
Hafkamperenkweg13 t/m 428171NKVaassen20
Hoenderkampstede2 t/m 188171KSVaassen9
Holthuijzenstede1 t/m 238171JVVaassen15
Hommelbrinkstede1 t/m 1118171JA t/m 8171JDVaassen63
Jonasweg4 t/m 378171NM t/m 8171NNVaassen46
Koekampstede1 t/m 518171JTVaassen34
Koestraat--Vaassen0
Kortestede2 t/m 88171JXVaassen4
Kruethofstede1 t/m 328171KT t/m 8171KVVaassen31
Laan van Fasna60 t/m 628171KHVaassen2
Langestede1 t/m 148171JZVaassen9
Martenshofstede1 t/m 688171JN t/m 8171JSVaassen36
Mettenboschstede1 t/m 178171KNVaassen15
Mullershofstede1 t/m 318171KP t/m 8171KRVaassen27
Passtede1 t/m 278171JWVaassen14
Pastoor Hagenstraat1 t/m 68171AHVaassen7
Ploegstede1 t/m 248171HA t/m 8171HBVaassen22
Sikkelstede1 t/m 98171GAVaassen5
Vriezinnenstede1 t/m 378171KW t/m 8171KXVaassen31
Wanstede2 t/m 238171JRVaassen15
Welgelegenweg1 t/m 218171AA t/m 8171AEVaassen21
Zichtstede1 t/m 458171NBVaassen18
de Oldehofstede1 t/m 1248171KJ t/m 8171KMVaassen84

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 31 openbare ruimtes en 847 adressen in de buurt Oosterhof. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definties van de soorten openbare ruimtes.

Adressen Epe
Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Oosterhof. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Oosterhof ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek8171847
WoonkernVaassen847
WoonplaatsVaassen848
WijkVaassen848
GemeenteEpe848
ProvincieGelderland848
WaterschapWaterschap Vallei en Veluwe848
LandNederland848

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Oosterhof ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Oosterhof dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Oosterhof ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Oosterhof en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven