Statistieken buurt Ouderkerk aan den IJssel

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Ouderkerk aan den IJssel. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Ouderkerk aan den IJssel. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Ouderkerk aan den IJssel telt 4.160 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Ouderkerk aan den IJssel.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Ouderkerk aan den IJssel:

JaarAantal inwoners de buurt Ouderkerk aan den IJssel% verschil
20234.1600%
20224.1601,22%
20214.110-0,96%
20204.1500,97%
20194.110-0,60%
20184.1351,35%
20174.0801,37%
20164.025-0,49%
20154.045-0,37%
20144.0600,37%
20134.045geen data

De bevolking van de buurt Ouderkerk aan den IJssel is met 115 personen gegroeid van 4.045 personen in 2013 tot 4.160 personen in 2023 (dat is een kleine toename van 2,84%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 12 personen (0,28%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Krimpenerwaard.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Ouderkerk aan den IJssel:

In 2013 waren er 4.045 inwoners in de buurt Ouderkerk aan den IJssel. In 2016 is het aantal gedaald tot 4.025 personen. Dit is een daling van 20 (-0,49%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2015) is het verschil -20 (-0,49%). Het aantal van 4.025 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2022 is het aantal gestegen tot 4.160 personen. De stijging ten opzichte van 2016 is 135 (3,35%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2021) is 50 (1,22%). Het aantal inwoners blijft 4.160 tot en met 2023.

Over de buurt Ouderkerk aan den IJssel

Buurt Ouderkerk aan den IJssel heeft afgerond een totale oppervlakte van 252 hectare, waarvan 225 land en 27 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 581 adressen per km2. Er wonen 1.705 huishoudens in de buurt Ouderkerk aan den IJssel. Postcode 2935 is de meest voorkomende postcode in de buurt Ouderkerk aan den IJssel. {regionaammetsoortlidwoordhoofdletter} ligt binnen {wijknaam} in de gemeente Krimpenerwaard. De streek Molenplaats valt gedeeltelijk binnen de buurt Ouderkerk aan den IJssel. Het Polderpark ligt binnen de buurt Ouderkerk aan den IJssel.

De naam Ouderkerk aan den IJssel wordt 3 keer gebruikt: voor deze buurt, voor de woonplaats Ouderkerk aan den IJssel en voor de wijk Ouderkerk aan den IJssel. Zie ook dit overzicht van gebieden. De gemeente Krimpenerwaard (gemeentecode GM1931) is in 2015 bij een gemeentelijke herindeling ontstaan vanuit de gemeenten Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist. Hierbij zijn deze gemeenten volledig naar de nieuwe gemeente Krimpenerwaard overgegaan. De gegevens van de buurt Ouderkerk aan den IJssel voor de jaren 2013 tot en met 2014 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Ouderkerk aan den IJssel
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Ouderkerk aan den IJssel met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Verspreide huizen Ouderkerk Noord, 2: Verspreide huizen Ouderkerk Oost, 3: Ouderkerk aan den IJssel.

Woningkenmerken
Er zijn 1.716 woningen in de buurt Ouderkerk aan den IJssel.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Krimpenerwaard in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Ouderkerk aan den IJssel was €367.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Ouderkerk aan den IJssel.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Ouderkerk aan den IJssel:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Ouderkerk aan den IJssel% verschil
2023€367.00017%
2022€313.00013%
2021€278.0005,3%
2020€264.0007,3%
2019€246.0007%
2018€230.0003,60%
2017€222.0003,26%
2016€215.000-0,92%
2015€217.000-4,82%
2014€228.000-7,3%
2013€246.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Ouderkerk aan den IJssel is met €121.000 toegenomen van €246.000 in 2013 tot €367.000 in 2023 (dat is een stijging van 49%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €12.100 (4,32%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Krimpenerwaard.

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Ouderkerk aan den IJssel is €367.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 22% en er zijn 1.716 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Zuid-Holland (bruin), gemeente Krimpenerwaard (geel), 11 woonplaatsen (groen), 12 wijken (oranje) en 63 buurten (blauw). De buurt Ouderkerk aan den IJssel wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de buurt Ouderkerk aan den IJssel: er zijn 709 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Ouderkerk aan den IJssel.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 1.895 totaal in de buurt Ouderkerk aan den IJssel

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De buurt Ouderkerk aan den IJssel telt in totaal 1.895 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. 94% van de adressen in buurt Ouderkerk aan den IJssel ligt binnen de bebouwde kom en 6% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Krimpenerwaard
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de buurt Ouderkerk aan den IJssel. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2024.

Toelichting
Bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Ouderkerk aan den IJssel. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij appartementengebouwen. De gegevens over panden naar bouwjaar komen uit de BAG van 9 januari 2024.

Bron & definities
Bevolking in de buurt Ouderkerk aan den IJssel

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Ouderkerk aan den IJssel. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Ouderkerk aan den IJssel


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Krimpenerwaard bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Ouderkerk aan den IJssel


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Ouderkerk aan den IJssel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Ouderkerk aan den IJssel per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Ouderkerk aan den IJssel:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20233.750145260
20223.825120215
20213.825102183
20203.850107193
20193.825102183
20183.845104186
20173.82093167
20163.78088157
20153.80586154
20143.85773130
20133.84372130

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Ouderkerk aan den IJssel als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 90%, herkomst uit Europese landen: 3,49% en herkomst uit landen buiten Europa: 6,3% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 95%, herkomst uit Europa: 1,78% en herkomst van buiten Europa: 3,21%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Krimpenerwaard naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Ouderkerk aan den IJssel
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Ouderkerk aan den IJssel in 2022 zijn Westers (160 inwoners) en Overig (130 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Ouderkerk aan den IJssel: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Ouderkerk aan den IJssel.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Ouderkerk aan den IJssel. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Krimpenerwaard:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Krimpenerwaard. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Ouderkerk aan den IJssel zijn C (601 adressen) en D (272 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Ouderkerk aan den IJssel. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de buurt Ouderkerk aan den IJssel: 601 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Krimpenerwaard bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 11 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Ouderkerk aan den IJssel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Ouderkerk aan den IJssel. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Ouderkerk aan den IJssel vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Ouderkerk aan den IJssel.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Ouderkerk aan den IJssel voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Ouderkerk aan den IJssel ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de buurt Ouderkerk aan den IJssel

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de buurt Ouderkerk aan den IJssel. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 2 stembureaus in de buurt Ouderkerk aan den IJssel. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Krimpenerwaard.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de buurt Ouderkerk aan den IJssel.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 76 stembureaus in de gemeente Krimpenerwaard en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Krimpenerwaard. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Krimpenerwaard.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€29.900)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Ouderkerk aan den IJssel.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Ouderkerk aan den IJssel (Ouderkerk aan den IJssel is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Ouderkerk aan den IJssel is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Ouderkerk aan den IJssel is €29.900. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €38.100. Buurt Ouderkerk aan den IJssel telt 3.200 inkomensontvangers op 4.160 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
2,40% procent van de huishoudens in buurt Ouderkerk aan den IJssel heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Ouderkerk aan den IJssel (Ouderkerk aan den IJssel is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Ouderkerk aan den IJssel is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (465 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Ouderkerk aan den IJssel (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Ouderkerk aan den IJssel zijn in totaal 465 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 465 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 460 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Ouderkerk aan den IJssel. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 april 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de buurt Ouderkerk aan den IJssel
Er zijn 58 elektrische auto’s in april 2024 in de buurt Ouderkerk aan den IJssel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Ouderkerk aan den IJssel op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 58 elektrische auto’s in de buurt Ouderkerk aan den IJssel. Dit is het totaal aantal in april 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Ouderkerk aan den IJssel die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 2.526 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Ouderkerk aan den IJssel in april 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in april 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Ouderkerk aan den IJssel geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 3.545 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Ouderkerk aan den IJssel (in april 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 2.190 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Ouderkerk aan den IJssel in april 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in april 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Ouderkerk aan den IJssel geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Ouderkerk aan den IJssel. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 april 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 68 misdrijven in de buurt Ouderkerk aan den IJssel geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Ouderkerk aan den IJssel, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of oktober 2022 tot en met maart 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Ouderkerk aan den IJssel zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 743 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 31 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Ouderkerk aan den IJssel 68 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Ouderkerk aan den IJssel in 2023 zijn Horizontale fraude (16 delicten) en Diefstal/inbraak woning (11 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Ouderkerk aan den IJssel.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In maart 2024 is er één misdrijf in de buurt Ouderkerk aan den IJssel geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Ouderkerk aan den IJssel met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Ouderkerk aan den IJssel over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Krimpenerwaard.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 4,33 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Ouderkerk aan den IJssel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Ouderkerk aan den IJssel.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Ouderkerk aan den IJssel. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 14 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Ouderkerk aan den IJssel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Ouderkerk aan den IJssel.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Ouderkerk aan den IJssel genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 7 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Ouderkerk aan den IJssel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Ouderkerk aan den IJssel.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de buurt Ouderkerk aan den IJssel. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
82% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Ouderkerk aan den IJssel geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Ouderkerk aan den IJssel. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Ouderkerk aan den IJssel is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
60% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Ouderkerk aan den IJssel heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Ouderkerk aan den IJssel. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Ouderkerk aan den IJssel is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
52% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Ouderkerk aan den IJssel sport minimaal 1 keer per week.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Ouderkerk aan den IJssel. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Ouderkerk aan den IJssel is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
86% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Ouderkerk aan den IJssel heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Ouderkerk aan den IJssel. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Ouderkerk aan den IJssel is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
25% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Ouderkerk aan den IJssel heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Ouderkerk aan den IJssel. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Ouderkerk aan den IJssel is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
44% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Ouderkerk aan den IJssel heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Ouderkerk aan den IJssel. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Ouderkerk aan den IJssel is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
46% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Ouderkerk aan den IJssel voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Ouderkerk aan den IJssel. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Ouderkerk aan den IJssel is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
93% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Ouderkerk aan den IJssel heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Ouderkerk aan den IJssel. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Ouderkerk aan den IJssel is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
34% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Ouderkerk aan den IJssel doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Ouderkerk aan den IJssel. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Ouderkerk aan den IJssel is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Ouderkerk aan den IJssel voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal465Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij10Aantal2023
B-F Nijverheid en energie90Aantal2023
G+I Handel en horeca65Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie60Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed60Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening75Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg55Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten45Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners4.160Aantal2023
Mannen2.080Aantal2023
Vrouwen2.080Aantal2023
0 tot 15 jaar800Aantal2023
15 tot 25 jaar465Aantal2023
25 tot 45 jaar970Aantal2023
45 tot 65 jaar1.000Aantal2023
65 jaar of ouder925Aantal2023
Ongehuwd1.745Aantal2023
Gehuwd2.025Aantal2023
Gescheiden170Aantal2023
Verweduwd215Aantal2023
Geboorte totaal60Aantal2022
Geboorte relatief14Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal30Aantal2022
Sterfte relatief7Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid1.849Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag920Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar1.360Aantal2022
Opleidingsniveau hoog590Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura80Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg7%Percentage2022
WMO cliënten210Aantal2022
WMO cliënten relatief50Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.770Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.620Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.760Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.930Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.550Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.850Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.870Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.090Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.100Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement670Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.050Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.190Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.310Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.690Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning840Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.200Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel167Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel760Aantal2024
Adressen met definitief energielabel968Aantal2024
Energielabels A+++++1Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++7Aantal2024
Energielabels A++2Aantal2024
Energielabels A+18Aantal2024
Energielabels A251Aantal2024
Energielabels B211Aantal2024
Energielabels C601Aantal2024
Energielabels D272Aantal2024
Energielabels E141Aantal2024
Energielabels F77Aantal2024
Energielabels G147Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn47%percentage2020
Drinker79%percentage2020
Zware drinker7%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht45%percentage2020
Overgewicht54%percentage2020
Ernstig overgewicht15%percentage2020
Roker13%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn45%percentage2020
Wekelijkse sporters46%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk46%percentage2020
Lopen naar school of werk23%percentage2020
Fietsen naar school of werk32%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam40%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam8%percentage2020
Emotioneel eenzaam23%percentage2020
Sociaal eenzaam25%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven91%percentage2020
Moeite met rondkomen9%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren5%percentage2020
Vrijwilligerswerk33%percentage2020
Mantelzorger14%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)13%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)11%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid81%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen30%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid29%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt27%percentage2020
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking8%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen13%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie42%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie4%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken14%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal1.705Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens495Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen580Aantal2023
Huishoudens met kinderen635Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,40Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie69%Percentage2022
Percentage werknemers82%Percentage2022
Percentage zelfstandigen18%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers3.200Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€38.100Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€29.900Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen39%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen22%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar36%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen30%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen25%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen1,50%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum2,40%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum4,80%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum7,3%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€236x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand40Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO70Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW20Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW840Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland3.750Aantal2023
Herkomst buiten Nederland405Aantal2023
Herkomst Europa145Aantal2023
Herkomst buiten Europa260Aantal2023
Geboren in Nederland3.755Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa70Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa100Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa70Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa160Aantal2023
Autochtoon3.825Aantal2022
Westers totaal160Aantal2022
Niet-westers totaal175Aantal2022
Marokko10Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba5Aantal2022
Suriname20Aantal2022
Turkije5Aantal2022
Overig niet-westers130Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal18Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven7Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting17Aantal2023
Verkeersovertredingen14Aantal2023
Vernieling7Aantal2023
Overige misdrijven5Aantal2023
Totaal misdrijven68Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand9,30Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand4,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km20Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand9,30Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand5,40Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km30Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km13Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand7Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km0,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km84Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km16Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand4,40Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km10Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand4,40Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km10Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand4,40Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand2,20Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand4,10Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,90Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand13,00Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,90Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,50Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand11,50Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand3,00Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand10,90Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand13,60Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand5,20Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand10,60Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand4,80Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km23Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand8,70Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km26Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand9Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand11,80Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand13Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand5Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand10,80Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km13Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km69Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU19310200Code2023
RegionaamOuderkerk aan den IJsselNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode19310200Code2023
Oppervlakte totaal252Aantal hectaren2023
Oppervlakte land225Aantal hectaren2023
Oppervlakte water27Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid581Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal1.895Aantal2024
Adressen met postcode1.854Aantal2024
Adressen met woonfunctie1.731Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie18Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie3Aantal2024
Adressen met industriefunctie79Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie9Aantal2024
Adressen met logiesfunctie1Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie2Aantal2024
Adressen met sportfunctie2Aantal2024
Adressen met winkelfunctie27Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie41Aantal2024
Verblijfsobjecten1.895Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres1.574Aantal2024
Adressen met pand1.888Aantal2024
Percelen met adres1.448Aantal2024
Adressen met perceel1.895Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom1.783Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom112Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom1.652Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom79Aantal2024
Panden met adres voor 17005Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190034Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192587Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950129Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970230Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980585Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990203Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200057Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010184Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202040Aantal2024
Panden met adres 2020 en later20Aantal2024
Adressen met pand voor 17005Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190041Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192592Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950130Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970242Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980676Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990243Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 200092Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010269Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202069Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later29Aantal2024
Postcodegebied2935AA-2935XZNaam2024
Meest voorkomende postcode2935Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade8Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade3Aantal2022
Verkeersongevallen totaal11Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal2.020Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine1.730Aantal2023
Personenautos - overige brandstof285Aantal2023
Personenautos per huishouden1,18Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte898Aantal2023
Motorfietsen190Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.716Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€367.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning81%Percentage2023
Percentage meergezinswoning19%Percentage2023
Percentage bewoond97%Percentage2023
Percentage onbewoond3%Percentage2023
Koopwoningen74%Percentage2023
Huurwoningen totaal26%Percentage2023
In bezit woningcorporatie19%Percentage2023
In bezit overige verhuurders7%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200081%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200019%Percentage2023
Appartement324Aantal2024
Tussen of geschakelde woning709Aantal2024
Hoekwoning382Aantal2024
Tweeonder1kap119Aantal2024
Vrijstaande woning197Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.164Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Krimpenerwaard. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Ouderkerk aan den IJssel: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Ouderkerk aan den IJssel
Tabel met 1.895 adressen in de buurt Ouderkerk aan den IJssel.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Ouderkerk aan den IJssel. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Krimpenerwaard.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Abelenlaan1 t/m 412935SBOuderkerk aan den IJssel29
Aelbrecht van Naaldwijklaan1 t/m 472935TC t/m 2935TDOuderkerk aan den IJssel31
Bakwetering1 t/m 222935SCOuderkerk aan den IJssel24
Beatrixstraat1 t/m 152935XAOuderkerk aan den IJssel8
Beukendaal1 t/m 72935SEOuderkerk aan den IJssel7
Burgemeester Bakkerslaan1 t/m 122935VXOuderkerk aan den IJssel11
Burgemeester De Zeeuwlaan1 t/m 452935ASOuderkerk aan den IJssel36
Burgemeester Neetstraat1 t/m 1462935BA t/m 2935BEOuderkerk aan den IJssel125
Burgemeesters Van Waningstraat1 t/m 492935XBOuderkerk aan den IJssel33
Catharina-Amaliahof1 t/m 132935WBOuderkerk aan den IJssel14
De Berk1 t/m 212935SGOuderkerk aan den IJssel21
De Boezem1 t/m 62935XZOuderkerk aan den IJssel6
De Doornboom1 t/m 102935TAOuderkerk aan den IJssel11
De Groeneboom1 t/m 112935TBOuderkerk aan den IJssel11
De Grutto1 t/m 232935VAOuderkerk aan den IJssel22
De Kievit1 t/m 232935VBOuderkerk aan den IJssel22
De Linde1 t/m 212935SHOuderkerk aan den IJssel21
De Maenstand--Ouderkerk aan den IJssel0
De Meidoorn1 t/m 192935SJOuderkerk aan den IJssel19
De Peppel1 t/m 62935SKOuderkerk aan den IJssel6
De Wetering1 t/m 202935BSOuderkerk aan den IJssel18
De Wulp1 t/m 302935VCOuderkerk aan den IJssel29
Dekkerstraat1 t/m 472935XC t/m 2935XDOuderkerk aan den IJssel35
Dorpsstraat1 t/m 1342935AA t/m 2935ADOuderkerk aan den IJssel131
Eikendaal1 t/m 52935SLOuderkerk aan den IJssel5
Elzenhof1 t/m 142935SMOuderkerk aan den IJssel14
Emmastraat2 t/m 162935XEOuderkerk aan den IJssel8
Essenlaan1 t/m 542935SNOuderkerk aan den IJssel33
Ganzenhof1 t/m 352935VDOuderkerk aan den IJssel24
Geerlaan1 t/m 492935RAOuderkerk aan den IJssel35
Graaf Hendrik van Nassaustraat2 t/m 562935XG t/m 2935XHOuderkerk aan den IJssel36
Harmanshoeve1 t/m 122935ATOuderkerk aan den IJssel12
Heemraadsweg1 t/m 382935AWOuderkerk aan den IJssel19
Hennepwerf1 t/m 362935SPOuderkerk aan den IJssel36
Hollandsche IJssel--Ouderkerk aan den IJssel0
Houtzaagmolen1 t/m 442935AXOuderkerk aan den IJssel36
Hulsthof1 t/m 302935SROuderkerk aan den IJssel31
IJsbaan1 t/m 162935BTOuderkerk aan den IJssel16
IJsseldijk-Noord1 t/m 562935BG t/m 2935BHOuderkerk aan den IJssel44
IJsseldijk-West1 t/m 1102935AN t/m 2935AROuderkerk aan den IJssel68
Iependaal1 t/m 72935STOuderkerk aan den IJssel7
Irenestraat2 t/m 122935XJOuderkerk aan den IJssel6
Jan van Polanenstraat1 t/m 242935XKOuderkerk aan den IJssel17
Julianastraat1 t/m 292935XL t/m 2935XMOuderkerk aan den IJssel33
Kalverstraat1 t/m 432935AEOuderkerk aan den IJssel24
Karekiethof1 t/m 112935VWOuderkerk aan den IJssel11
Kerkweg1 t/m 1702935AG t/m 2935ALOuderkerk aan den IJssel168
Leeuwerikhof1 t/m 102935VVOuderkerk aan den IJssel10
Lijsterhof1 t/m 122935VEOuderkerk aan den IJssel12
Margrietstraat1 t/m 112935XNOuderkerk aan den IJssel10
Marijkestraat1 t/m 352935XPOuderkerk aan den IJssel24
Merelhof1 t/m 172935VGOuderkerk aan den IJssel17
Mezenhof1 t/m 162935VHOuderkerk aan den IJssel16
Nachtegaallaan1 t/m 372935VJ t/m 2935VKOuderkerk aan den IJssel37
Parkzicht1 t/m 182935AZOuderkerk aan den IJssel18
Polderhof1 t/m 152935RBOuderkerk aan den IJssel14
Polderpark--Ouderkerk aan den IJssel0
Populier72935TEOuderkerk aan den IJssel1
Reigerlaan1 t/m 762935VL t/m 2935VNOuderkerk aan den IJssel54
Rozenhof--Ouderkerk aan den IJssel0
Rozenlaan1 t/m 112935SVOuderkerk aan den IJssel7
Rozenplantsoen--Ouderkerk aan den IJssel0
Sperwerhof--Ouderkerk aan den IJssel0
Sportlaan1 t/m 562935AV t/m 2935XXOuderkerk aan den IJssel44
Steiger4 t/m 262935AMOuderkerk aan den IJssel11
Tiendweg-West22935LGOuderkerk aan den IJssel1
Tuindorp1 t/m 232935XROuderkerk aan den IJssel16
Vinkenhof1 t/m 172935VPOuderkerk aan den IJssel17
Vliethof1 t/m 182935RCOuderkerk aan den IJssel18
Volière1 t/m 32935WVOuderkerk aan den IJssel2
Weidehof1 t/m 162935RDOuderkerk aan den IJssel16
Wielewaal1 t/m 62935VROuderkerk aan den IJssel6
Wilgenhof1 t/m 162935SZOuderkerk aan den IJssel16
Wilhelminastraat1 t/m 1002935XV t/m 2935XWOuderkerk aan den IJssel83
Willem de Zwijgerstraat1 t/m 162935XTOuderkerk aan den IJssel9
Willem-Alexanderhof1 t/m 52935XSOuderkerk aan den IJssel5
Zijdepark1 t/m 332935LBOuderkerk aan den IJssel46
Zijdeweg--Ouderkerk aan den IJssel0
Zwaluwhof1 t/m 142935VSOuderkerk aan den IJssel15
Zwanenhof1 t/m 82935VTOuderkerk aan den IJssel8
’t Sandtpad1 t/m 62935SWOuderkerk aan den IJssel6
’t Schoor1 t/m 32935SXOuderkerk aan den IJssel3

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 82 openbare ruimtes en 1.895 adressen in de buurt Ouderkerk aan den IJssel. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en BRT data van het Kadaster van 2024.

Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Adressen Toelichting
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Ouderkerk aan den IJssel. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Ouderkerk aan den IJssel ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek29351854
WoonkernOuderkerk aan den IJssel1783
WoonplaatsOuderkerk aan den IJssel1903
WijkOuderkerk aan den IJssel1903
GemeenteKrimpenerwaard1903
ProvincieZuid-Holland1903
WaterschapHoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard1895
LandNederland1903

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Ouderkerk aan den IJssel ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Ouderkerk aan den IJssel dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Ouderkerk aan den IJssel ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Ouderkerk aan den IJssel en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 maart 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven