Statistieken buurt Pekingpark

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Pekingpark in de gemeente Baarn. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Pekingpark in de gemeente Baarn. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Pekingpark telt 600 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Pekingpark.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Pekingpark:

JaarAantal inwoners de buurt Pekingpark% verschil
20236000%
20226000,84%
20215954,39%
20205700%
2019570-0,87%
20185754,55%
20175503,77%
20165301,92%
20155200,97%
2014515-2,83%
2013530geen data

De bevolking van de buurt Pekingpark is met 70 personen toegenomen van 530 personen in 2013 tot 600 personen in 2023 (dat is een stijging van 13%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 7 personen (1,27%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Baarn.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Pekingpark:

In 2013 telde de buurt Pekingpark 530 inwoners. In 2014 is het aantal gedaald tot 515 personen. Dit is een daling van 15 (-2,83%) ten opzichte van 2013. Het aantal van 515 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2022 is het aantal gestegen tot 600 personen. De stijging ten opzichte van 2014 is 85 (17%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2021) is 5 (0,84%). Het aantal inwoners blijft 600 tot en met 2023.

Over de buurt Pekingpark

Buurt Pekingpark heeft afgerond een totale oppervlakte van 19 hectare land (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 2.031 adressen per km2. Er wonen 220 huishoudens in de buurt Pekingpark. Postcode 3743 is de meest voorkomende postcode in de buurt Pekingpark. De buurt Pekingpark ligt binnen Baarn in de gemeente Baarn.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Pekingpark
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Baarn met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Zandvoort, 2: Centrum, 3: Transvaal, 4: Schoonoordpark, 5: Amaliapark, 6: Oude-Oosterhei, 7: Pekingpark, 8: Nieuwe-Oosterhei.

Woningkenmerken
Er zijn 221 woningen in de buurt Pekingpark.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Baarn in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Pekingpark was €953.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Pekingpark.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Pekingpark:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Pekingpark% verschil
2023€953.00016%
2022€825.0006,3%
2021€776.0004,86%
2020€740.0003,21%
2019€717.0006,4%
2018€674.0005,3%
2017€640.0003,39%
2016€619.0000,98%
2015€613.000-4,22%
2014€640.000-5,9%
2013€680.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Pekingpark is met €273.000 toegenomen van €680.000 in 2013 tot €953.000 in 2023 (dat is een stijging van 40%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €27.300 (3,59%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Baarn.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • PDF buurt-rapportage voor de buurt Pekingpark met 100 kaarten en grafieken.
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Baarn.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Pekingpark is €953.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 23% en er zijn 221 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Utrecht (bruin), gemeente Baarn (geel), 2 woonplaatsen (groen), 5 wijken (oranje) en 20 buurten (blauw). De buurt Pekingpark wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Twee-onder-1-kap woningen komen het meeste voor in de buurt Pekingpark: er zijn 120 adressen met het woningtype twee-onder-1-kap woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Pekingpark.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 224 totaal in de buurt Pekingpark

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De buurt Pekingpark telt in totaal 224 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in buurt Pekingpark liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Baarn
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Pekingpark zijn er 221 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Pekingpark.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 139 panden uit de bouwperiode 1925-1950 in de buurt Pekingpark.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Pekingpark. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Pekingpark

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Pekingpark. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Pekingpark


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Baarn bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Pekingpark


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Pekingpark.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Pekingpark per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Pekingpark:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20235004565
20225004159
20215053753
20204803753
20194803753
20184953347
20174653550
20164453550
20154403347
20144432943
20134612841

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Pekingpark als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 82%, herkomst uit Europese landen: 7,4% en herkomst uit landen buiten Europa: 11% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 87%, herkomst uit Europa: 5,3% en herkomst van buiten Europa: 7,7%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Baarn naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Pekingpark
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Pekingpark in 2022 zijn Westers (65 inwoners) en Overig (30 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Pekingpark: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Pekingpark.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Pekingpark. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Baarn:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Baarn. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Pekingpark zijn G (82 adressen) en D (44 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Pekingpark. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel G komt het meeste voor in de buurt Pekingpark: 82 adressen hebben energielabel G. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Baarn bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 1 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Pekingpark.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Pekingpark. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Pekingpark vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Pekingpark.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Pekingpark voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Pekingpark ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureau Gebouw Elan in Baarn

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in Stembureau Gebouw Elan in Baarn is uitgebracht. Er was bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 geen stembureau binnen de buurt Pekingpark. Stembureau Gebouw Elan in Baarn is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van de buurt Pekingpark ligt. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Baarn.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Gebouw Elan in Baarn bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. De grafiek toont de 15 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 22 partijen waarop bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 bij het stembureau Stembureau Gebouw Elan in Baarn stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 46 stembureaus in de gemeente Baarn en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Baarn. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Baarn.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€56.200)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Pekingpark.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Baarn: Pekingpark is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Pekingpark is €56.200. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €74.400. Buurt Pekingpark telt 400 inkomensontvangers op 600 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
0,90% procent van de huishoudens in buurt Pekingpark heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Baarn: Pekingpark is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (105 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Pekingpark (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Pekingpark zijn in totaal 105 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Pekingpark. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juni 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de buurt Pekingpark
Er zijn 15 elektrische auto’s in juni 2024 in de buurt Pekingpark.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Pekingpark op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 15 elektrische auto’s in de buurt Pekingpark. Dit is het totaal aantal in juni 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Pekingpark die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 176 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Pekingpark in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Pekingpark geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 244 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Pekingpark (in juni 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 210 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Pekingpark in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Pekingpark geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Pekingpark. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 17 juni 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 12 misdrijven in de buurt Pekingpark geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Pekingpark, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of december 2022 tot en met mei 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Pekingpark zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 210 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 19 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Pekingpark 12 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Pekingpark in 2023 zijn Horizontale fraude (4 delicten) en Diefstal/inbraak woning (3 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal misdaden voor de 6 soorten delicten die in 2023 geregistreerd zijn in de buurt Pekingpark.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In mei 2024 is er één misdrijf in de buurt Pekingpark geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Pekingpark met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Pekingpark over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Baarn.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 6,67 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Pekingpark.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Pekingpark.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Pekingpark. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 7 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Pekingpark.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Pekingpark.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Pekingpark genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 3 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Pekingpark.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Pekingpark.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
83% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de buurt Pekingpark ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de buurt Pekingpark per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
90% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Pekingpark geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Pekingpark. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Pekingpark is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de buurt Pekingpark.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Pekingpark voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal105Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2023
B-F Nijverheid en energie0Aantal2023
G+I Handel en horeca5Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie10Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed15Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening50Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg25Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten0Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners600Aantal2023
Mannen290Aantal2023
Vrouwen310Aantal2023
0 tot 15 jaar140Aantal2023
15 tot 25 jaar60Aantal2023
25 tot 45 jaar80Aantal2023
45 tot 65 jaar185Aantal2023
65 jaar of ouder140Aantal2023
Ongehuwd270Aantal2023
Gehuwd285Aantal2023
Gescheiden15Aantal2023
Verweduwd25Aantal2023
Geboorte totaal5Aantal2022
Geboorte relatief7Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal5Aantal2022
Sterfte relatief3Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid3.158Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag50Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar80Aantal2022
Opleidingsniveau hoog270Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura15Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg7,3%Percentage2022
WMO cliënten10Aantal2022
WMO cliënten relatief17Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal4.370Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.840Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning4.910Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning4.510Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning4.440Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.440Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning4.010Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning4.390Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal2.150Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement1.670Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.870Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning2.160Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning2.030Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.520Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning2.110Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning2.150Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel2Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel105Aantal2024
Adressen met definitief energielabel117Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++1Aantal2024
Energielabels A++0Aantal2024
Energielabels A+0Aantal2024
Energielabels A10Aantal2024
Energielabels B10Aantal2024
Energielabels C31Aantal2024
Energielabels D44Aantal2024
Energielabels E18Aantal2024
Energielabels F26Aantal2024
Energielabels G82Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker9%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn36%percentage2022
Drinker89%percentage2022
Zware drinker8%percentage2022
Overmatige drinker7%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht60%percentage2022
Overgewicht39%percentage2022
Ernstig overgewicht8%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn56%percentage2022
Wekelijkse sporters71%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk51%percentage2022
Lopen naar school of werk16%percentage2022
Fietsen naar school of werk42%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam36%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam7%percentage2022
Emotioneel eenzaam18%percentage2022
Sociaal eenzaam25%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven95%percentage2020
Moeite met rondkomen6%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren5%percentage2020
Mist emotionele steun2%percentage2022
Vrijwilligerswerk34%percentage2022
Mantelzorger15%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)13%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)8%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid83%percentage2022
Niet-specifieke klachten51%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen28%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid25%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid3%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt23%percentage2022
Psychische klachten12%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht8%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht62%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden6%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie4%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie29%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken15%percentage2022
Gehoorbeperking2%percentage2020
Gezichtsbeperking3%percentage2020
Mobiliteitsbeperking4%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen8%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal220Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens30Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen85Aantal2023
Huishoudens met kinderen100Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,70Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie65%Percentage2022
Percentage werknemers67%Percentage2022
Percentage zelfstandigen33%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers400Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€74.400Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€56.200Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen30%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen47%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar70%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen4,10%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen64%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen0,90%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum0,90%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum0,90%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum1,40%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€1.052x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand0Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO10Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW0Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW130Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland500Aantal2023
Herkomst buiten Nederland110Aantal2023
Herkomst Europa45Aantal2023
Herkomst buiten Europa65Aantal2023
Geboren in Nederland500Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa20Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa40Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa20Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa20Aantal2023
Autochtoon500Aantal2022
Westers totaal65Aantal2022
Niet-westers totaal35Aantal2022
Marokko0Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba5Aantal2022
Suriname0Aantal2022
Turkije5Aantal2022
Overig niet-westers30Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal4Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven2Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting4Aantal2023
Verkeersovertredingen0Aantal2023
Vernieling2Aantal2023
Overige misdrijven0Aantal2023
Totaal misdrijven12Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand9,90Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km14Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand7,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km14Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km13Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km34Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km45Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km28Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km9Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km20Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km32Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km17Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km38Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km55Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km2,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km13Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km71Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km23Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km15Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km25Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km14Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km19Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km13Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km10Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand3,90Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,30Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand3,30Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand4,20Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,60Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,30Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand2,20Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand9,00Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand19,70Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand3,40Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km28Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km21Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand10Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand9,10Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand10Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand8,10Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km54Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU03080006Code2023
RegionaamPekingparkNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode03080006Code2023
Oppervlakte totaal19Aantal hectaren2023
Oppervlakte land19Aantal hectaren2023
Oppervlakte water0Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid2.031Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal224Aantal2024
Adressen met postcode222Aantal2024
Adressen met woonfunctie221Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie0Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie0Aantal2024
Adressen met industriefunctie0Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie0Aantal2024
Adressen met logiesfunctie0Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie1Aantal2024
Adressen met sportfunctie0Aantal2024
Adressen met winkelfunctie0Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie2Aantal2024
Verblijfsobjecten224Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres206Aantal2024
Adressen met pand217Aantal2024
Percelen met adres211Aantal2024
Adressen met perceel224Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom224Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom221Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19000Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192510Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950139Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 197015Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 198029Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 199012Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 20000Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 20100Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 20201Aantal2024
Panden met adres 2020 en later0Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19000Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192510Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950139Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 197015Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 198029Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 199023Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20000Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 20100Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 20201Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later0Aantal2024
Postcodegebied3743HG-3743HZNaam2024
Meest voorkomende postcode3743Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade0Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade1Aantal2022
Verkeersongevallen totaal1Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal335Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine245Aantal2023
Personenautos - overige brandstof90Aantal2023
Personenautos per huishouden1,52Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte1.763Aantal2023
Motorfietsen15Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad221Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€953.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning94%Percentage2023
Percentage meergezinswoning6%Percentage2023
Percentage bewoond99%Percentage2023
Percentage onbewoond1%Percentage2023
Koopwoningen96%Percentage2023
Huurwoningen totaal4%Percentage2023
In bezit woningcorporatie0%Percentage2023
In bezit overige verhuurders4%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200099%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 20001%Percentage2023
Appartement13Aantal2024
Tussen of geschakelde woning17Aantal2024
Hoekwoning11Aantal2024
Tweeonder1kap120Aantal2024
Vrijstaande woning60Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.3Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Baarn. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Pekingpark: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Pekingpark
Tabel met 224 adressen in de buurt Pekingpark.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Pekingpark. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Baarn.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Bilderdijklaan2 t/m 493743HR t/m 3743HSBaarn37
Javalaan2 t/m 63743HGBaarn3
Kettingweg1 t/m 373743HNBaarn29
Nicolaas Beetslaan1 t/m 503743HL t/m 3743HMBaarn42
Torenlaan4 t/m 703743HH t/m 3743HJBaarn27
Vondellaan2 t/m 573743HW t/m 3743HZBaarn40
da Costalaan1 t/m 453743HT t/m 3743HVBaarn38
de Genestetlaan1 t/m 83743HKBaarn8

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 8 openbare ruimtes en 224 adressen in de buurt Pekingpark. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definties van de soorten openbare ruimtes.

Adressen Baarn
Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Pekingpark. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Pekingpark ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek3743222
WoonkernBaarn224
WoonplaatsBaarn224
WijkBaarn224
GemeenteBaarn224
ProvincieUtrecht224
WaterschapWaterschap Vallei en Veluwe224
LandNederland224

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Pekingpark ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Pekingpark dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Pekingpark ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Pekingpark en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven