Statistieken buurt Piershil Woonkern

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Piershil Woonkern. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Piershil Woonkern. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Piershil Woonkern telt 1.665 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Piershil Woonkern.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Piershil Woonkern:

JaarAantal inwoners de buurt Piershil Woonkern% verschil
20231.66511%
20221.500-0,33%
20211.505-0,33%
20201.5103,78%
20191.455-0,68%
20181.4651,38%
20171.4452,48%
20161.410-1,05%
20151.4251,79%
20141.400-1,06%
20131.415geen data

De bevolking van de buurt Piershil Woonkern is met 250 personen gegroeid van 1.415 personen in 2013 tot 1.665 personen in 2023 (dat is een grote stijging van 18%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 25 personen (1,70%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Hoeksche Waard.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Piershil Woonkern:

In 2013 telde de buurt Piershil Woonkern 1.415 inwoners. In 2014 is het aantal gedaald tot 1.400 personen. Dit is een daling van 15 (-1,06%) ten opzichte van 2013. Het aantal van 1.400 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 1.665 personen. De stijging ten opzichte van 2014 is 265 (19%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 165 (11%). Het aantal van 1.665 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over de buurt Piershil Woonkern

Buurt Piershil Woonkern heeft afgerond een totale oppervlakte van 59 hectare land (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 243 adressen per km2. Er wonen 705 huishoudens in de buurt Piershil Woonkern. Postcode 3265 is de meest voorkomende postcode in de buurt Piershil Woonkern. {regionaammetsoortlidwoordhoofdletter} ligt binnen {wijknaam} in de gemeente Hoeksche Waard. De volgende polders vallen geheel of gedeeltelijk binnen de buurt Piershil Woonkern: Noordpolder van Piershil en Polder Oud-Piershil.

De gemeente Hoeksche Waard (gemeentecode GM1963) is in 2019 bij een gemeentelijke herindeling ontstaan vanuit de gemeenten Oud-Beijerland, Binnenmaas, Korendijk, Cromstrijen en Strijen. Hierbij zijn deze gemeenten volledig naar de nieuwe gemeente Hoeksche Waard overgegaan. De gegevens van de buurt Piershil Woonkern voor de jaren 2013 tot en met 2018 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Piershil Woonkern
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Piershil met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Piershil Buitengebied, 2: Piershil Woonkern.

Woningkenmerken
Er zijn 705 woningen in de buurt Piershil Woonkern.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Hoeksche Waard in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Piershil Woonkern was €306.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Piershil Woonkern.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Piershil Woonkern:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Piershil Woonkern% verschil
2023€306.00019%
2022€258.0009,3%
2021€236.0005,4%
2020€224.0007,7%
2019€208.0002,01%
2018€203.8930,41%
2017€203.0622,65%
2016€197.818-4,46%
2015€207.046-3,65%
2014€214.896-1,35%
2013€217.839geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Piershil Woonkern is met €88.161 toegenomen van €217.839 in 2013 tot €306.000 in 2023 (dat is een stijging van 40%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €8.816 (3,66%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Hoeksche Waard.

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Piershil Woonkern is €306.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 23% en er zijn 705 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Zuid-Holland (bruin), gemeente Hoeksche Waard (geel), 16 woonplaatsen (groen), 14 wijken (oranje) en 40 buurten (blauw). De buurt Piershil Woonkern wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de buurt Piershil Woonkern: er zijn 251 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Piershil Woonkern.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 807 totaal in de buurt Piershil Woonkern

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De buurt Piershil Woonkern telt in totaal 807 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. 94% van de adressen in buurt Piershil Woonkern ligt binnen de bebouwde kom en 6% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Hoeksche Waard
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Piershil Woonkern zijn er 707 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Piershil Woonkern.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 170 panden uit de bouwperiode 1970-1980 in de buurt Piershil Woonkern.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Piershil Woonkern. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Piershil Woonkern

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Piershil Woonkern. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Piershil Woonkern


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Hoeksche Waard bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Piershil Woonkern


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Piershil Woonkern.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Piershil Woonkern per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Piershil Woonkern:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20231.360190115
20221.3459758
20211.3509758
20201.3559758
20191.3208451
20181.3407847
20171.3307243
20161.3006941
20151.3057545
20141.2887042
20131.3027043

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Piershil Woonkern als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 82%, herkomst uit Europese landen: 11% en herkomst uit landen buiten Europa: 6,9% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 92%, herkomst uit Europa: 4,95% en herkomst van buiten Europa: 3,04%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Hoeksche Waard naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Piershil Woonkern
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Piershil Woonkern in 2022 zijn Westers (90 inwoners) en Overig (45 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Piershil Woonkern: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Piershil Woonkern.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Piershil Woonkern. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Hoeksche Waard:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Hoeksche Waard. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Piershil Woonkern zijn C (221 adressen) en A (148 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Piershil Woonkern. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de buurt Piershil Woonkern: 221 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Hoeksche Waard bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 3 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Piershil Woonkern.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Piershil Woonkern. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Piershil Woonkern vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Piershil Woonkern.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Piershil Woonkern voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Piershil Woonkern ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureau MFA de Wurf in Piershil

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in Stembureau MFA de Wurf in Piershil is uitgebracht. Stembureau MFA de Wurf in Piershil was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de buurt Piershil Woonkern. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Hoeksche Waard.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau MFA de Wurf in Piershil bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 21 partijen waarop bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in de buurt Piershil Woonkern stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 113 stembureaus in de gemeente Hoeksche Waard en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Hoeksche Waard. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Hoeksche Waard.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€28.900)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Piershil Woonkern.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Hoeksche Waard: Piershil Woonkern is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Piershil Woonkern is €28.900. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €35.000. Buurt Piershil Woonkern telt 1.200 inkomensontvangers op 1.665 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
4,10% procent van de huishoudens in buurt Piershil Woonkern heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Hoeksche Waard: Piershil Woonkern is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (160 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Piershil Woonkern (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Piershil Woonkern zijn in totaal 160 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Piershil Woonkern. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de buurt Piershil Woonkern
Er zijn 36 elektrische auto’s in mei 2024 in de buurt Piershil Woonkern.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Piershil Woonkern op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 36 elektrische auto’s in de buurt Piershil Woonkern. Dit is het totaal aantal in mei 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Piershil Woonkern die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 929 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Piershil Woonkern in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Piershil Woonkern geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 1.578 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Piershil Woonkern (in mei 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 914 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Piershil Woonkern in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Piershil Woonkern geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Piershil Woonkern. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 31 misdrijven in de buurt Piershil Woonkern geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Piershil Woonkern, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2022 tot en met april 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Piershil Woonkern zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 332 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 24 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Piershil Woonkern 31 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Piershil Woonkern in 2023 zijn Horizontale fraude (9 delicten) en Ongevallen (weg) (9 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Piershil Woonkern.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2024 is er één misdrijf in de buurt Piershil Woonkern geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Piershil Woonkern met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Piershil Woonkern over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Hoeksche Waard.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 6,01 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘oplichting’ in 2023 in de buurt Piershil Woonkern.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Piershil Woonkern.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Piershil Woonkern. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Piershil Woonkern.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Piershil Woonkern.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Piershil Woonkern genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 29 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Piershil Woonkern.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Piershil Woonkern.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de buurt Piershil Woonkern. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
84% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Piershil Woonkern geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Piershil Woonkern. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Piershil Woonkern is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
64% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Piershil Woonkern heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Piershil Woonkern. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Piershil Woonkern is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
49% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Piershil Woonkern sport minimaal 1 keer per week.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Piershil Woonkern. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Piershil Woonkern is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
84% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Piershil Woonkern heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Piershil Woonkern. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Piershil Woonkern is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
25% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Piershil Woonkern heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Piershil Woonkern. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Piershil Woonkern is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
44% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Piershil Woonkern heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Piershil Woonkern. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Piershil Woonkern is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
48% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Piershil Woonkern voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Piershil Woonkern. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Piershil Woonkern is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
93% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Piershil Woonkern heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Piershil Woonkern. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Piershil Woonkern is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
29% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Piershil Woonkern doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Piershil Woonkern. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Piershil Woonkern is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Piershil Woonkern voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal160Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2023
B-F Nijverheid en energie35Aantal2023
G+I Handel en horeca30Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie10Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed15Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening25Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg25Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten20Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners1.665Aantal2023
Mannen800Aantal2023
Vrouwen865Aantal2023
0 tot 15 jaar265Aantal2023
15 tot 25 jaar180Aantal2023
25 tot 45 jaar385Aantal2023
45 tot 65 jaar440Aantal2023
65 jaar of ouder385Aantal2023
Ongehuwd680Aantal2023
Gehuwd740Aantal2023
Gescheiden115Aantal2023
Verweduwd130Aantal2023
Geboorte totaal10Aantal2022
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal40Aantal2022
Sterfte relatief29Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid2.822Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag400Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar510Aantal2022
Opleidingsniveau hoog280Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura45Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg13%Percentage2022
WMO cliënten115Aantal2022
WMO cliënten relatief77Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.720Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.590Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.480Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.830Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.760Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.930Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.850Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.050Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.000Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement600Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning890Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.040Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.070Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.440Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning770Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.090Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2017
Adressen zonder energielabel94Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel321Aantal2024
Adressen met definitief energielabel392Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++10Aantal2024
Energielabels A+++14Aantal2024
Energielabels A++1Aantal2024
Energielabels A+2Aantal2024
Energielabels A148Aantal2024
Energielabels B75Aantal2024
Energielabels C221Aantal2024
Energielabels D79Aantal2024
Energielabels E50Aantal2024
Energielabels F41Aantal2024
Energielabels G72Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn46%percentage2020
Drinker81%percentage2020
Zware drinker7%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht42%percentage2020
Overgewicht58%percentage2020
Ernstig overgewicht18%percentage2020
Roker17%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn43%percentage2020
Wekelijkse sporters44%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk36%percentage2020
Lopen naar school of werk22%percentage2020
Fietsen naar school of werk20%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam44%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam9%percentage2020
Emotioneel eenzaam24%percentage2020
Sociaal eenzaam28%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven91%percentage2020
Moeite met rondkomen11%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren5%percentage2020
Vrijwilligerswerk28%percentage2020
Mantelzorger14%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)25%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)19%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid80%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen31%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid30%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt28%percentage2020
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking8%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen14%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie43%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie5%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken15%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal705Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens220Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen215Aantal2023
Huishoudens met kinderen265Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,30Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie67%Percentage2022
Percentage werknemers87%Percentage2022
Percentage zelfstandigen13%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers1.200Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€35.000Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€28.900Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen37%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen21%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar34%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen31%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen22%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen2,30%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,10%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum5,7%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum8,5%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€165x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand10Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO50Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW10Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW350Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland1.360Aantal2023
Herkomst buiten Nederland305Aantal2023
Herkomst Europa190Aantal2023
Herkomst buiten Europa115Aantal2023
Geboren in Nederland1.360Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa35Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa60Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa160Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa55Aantal2023
Autochtoon1.345Aantal2022
Westers totaal90Aantal2022
Niet-westers totaal65Aantal2022
Marokko5Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba10Aantal2022
Suriname10Aantal2022
Turkije5Aantal2022
Overig niet-westers45Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal5Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven1Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting10Aantal2023
Verkeersovertredingen10Aantal2023
Vernieling1Aantal2023
Overige misdrijven4Aantal2023
Totaal misdrijven31Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand3,70Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand8,00Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand3,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand8,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand8,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand8,30Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand5,50Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand4Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km1,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km14Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand8,10Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km10Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand8,10Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km10Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand8,20Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,32Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,32Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand8,07Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,73Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,52Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand6,14Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand3,52Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,51Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,51Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand3,87Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,10Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand7,10Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand3,47Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand4,30Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand23,20Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand25,90Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand8,60Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand9,00Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand29,00Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand8,40Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand8,70Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand21Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand9,20Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand12Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand7Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand9,70Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km51Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU19631200Code2023
RegionaamPiershil WoonkernNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode19631200Code2023
Oppervlakte totaal59Aantal hectaren2023
Oppervlakte land59Aantal hectaren2023
Oppervlakte water0Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid243Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal807Aantal2024
Adressen met postcode798Aantal2024
Adressen met woonfunctie707Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie11Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie3Aantal2024
Adressen met industriefunctie47Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie4Aantal2024
Adressen met logiesfunctie0Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie2Aantal2024
Adressen met sportfunctie2Aantal2024
Adressen met winkelfunctie6Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie40Aantal2024
Verblijfsobjecten807Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres660Aantal2024
Adressen met pand807Aantal2024
Percelen met adres573Aantal2024
Adressen met perceel807Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom761Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom46Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom695Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom12Aantal2024
Panden met adres voor 17003Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19005Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192542Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 195058Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970146Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980170Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 199055Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200058Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201042Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202068Aantal2024
Panden met adres 2020 en later13Aantal2024
Adressen met pand voor 17004Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19006Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192542Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 195058Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970149Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980170Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990136Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 200068Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 201056Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202077Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later41Aantal2024
Postcodegebied3265AA-3265LJNaam2024
Meest voorkomende postcode3265Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade1Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade2Aantal2022
Verkeersongevallen totaal3Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal870Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine705Aantal2023
Personenautos - overige brandstof165Aantal2023
Personenautos per huishouden1,23Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte1.475Aantal2023
Motorfietsen95Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad705Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€306.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning82%Percentage2023
Percentage meergezinswoning18%Percentage2023
Percentage bewoond95%Percentage2023
Percentage onbewoond5%Percentage2023
Koopwoningen71%Percentage2023
Huurwoningen totaal29%Percentage2023
In bezit woningcorporatie20%Percentage2023
In bezit overige verhuurders9%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200081%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200019%Percentage2023
Appartement123Aantal2024
Tussen of geschakelde woning251Aantal2024
Hoekwoning152Aantal2024
Tweeonder1kap56Aantal2024
Vrijstaande woning125Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.100Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Hoeksche Waard. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Piershil Woonkern: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Piershil Woonkern
Tabel met 807 adressen in de buurt Piershil Woonkern.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Piershil Woonkern. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Hoeksche Waard.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Beatrixstraat1 t/m 523265BAPiershil27
Buitenom102-Piershil1
Christinastraat1 t/m 93265BBPiershil6
Eendenpad--Piershil0
Fazantstraat1 t/m 143265CEPiershil10
Fuut1 t/m 113265CZPiershil6
Heemlaan1 t/m 493265BZPiershil34
Heullaan1 t/m 203265BCPiershil15
Irenestraat1 t/m 123265BDPiershil11
Johan Frisopad1 t/m 93265CCPiershil9
Kade2 t/m 323265AAPiershil18
Kievitstraat1 t/m 823265CBPiershil60
Koningin Julianastraat1 t/m 523265BE t/m 3265BGPiershil50
Koningin Wilhelminastraat1 t/m 923265BH t/m 3265BKPiershil83
Kuifeend--Piershil0
Kuifeend1 t/m 143265CTPiershil14
Margrietstraat1 t/m 433265BLPiershil44
Mauritsstraat1 t/m 583265BM t/m 3265BNPiershil44
Meerkoet1 t/m 213265CVPiershil12
Molendijk1 t/m 453265ABPiershil33
Molenpad1 t/m 83265ACPiershil5
Oranjestraat1 t/m 283265BPPiershil23
Oud Piershilseweg1 t/m 73265LGPiershil7
Prins Bernhardstraat1 t/m 473265BR t/m 3265BSPiershil25
Reigerstraat2 t/m 643265CDPiershil32
Sluisjesdijk1 t/m 463265LH t/m 3265LJPiershil36
Smient1 t/m 193265CWPiershil18
Steegjesdijk1 t/m 83265AEPiershil36
Van Vollenhovenstraat1 t/m 313265BXPiershil25
Voorstraat1 t/m 453265BT t/m 3265BVPiershil94
Waterhoen1 t/m 133265CXPiershil7
Willem-Alexanderstraat1 t/m 283265BWPiershil22

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 32 openbare ruimtes en 807 adressen in de buurt Piershil Woonkern. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definties van de soorten openbare ruimtes.

Adressen Hoeksche Waard
Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Piershil Woonkern. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Piershil Woonkern ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek3265798
WoonkernPiershil761
WoonplaatsPiershil809
WijkPiershil809
GemeenteHoeksche Waard809
ProvincieZuid-Holland809
WaterschapWaterschap Hollandse Delta809
LandNederland809

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Piershil Woonkern ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Piershil Woonkern dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Piershil Woonkern ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Piershil Woonkern en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven