Statistieken buurt Roerstreek

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Roerstreek in de gemeente Roermond. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Roerstreek in de gemeente Roermond. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Roerstreek telt 130 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Roerstreek.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Roerstreek:

JaarAantal inwoners de buurt Roerstreek% verschil
20231308,3%
2022120-7,7%
20211308,3%
20201204,35%
2019115-4,17%
20181204,35%
20171159,5%
20161055%
2015100-4,76%
2014105-4,55%
2013110geen data

De bevolking van de buurt Roerstreek is met 20 personen gestegen van 110 personen in 2013 tot 130 personen in 2023 (dat is een groei van 18%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 2 personen (1,87%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Roermond.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Roerstreek:

In 2013 telde de buurt Roerstreek 110 inwoners. In 2015 is het aantal gedaald tot 100 personen. Dit is een daling van 10 (-9,1%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2014) is het verschil -5 (-4,76%). Het aantal van 100 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2021 is het aantal gestegen tot 130 personen. De stijging ten opzichte van 2015 is 30 (30%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2020) is 10 (8,3%). Het aantal van 130 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2023 was het aantal ook op het hoogste punt van 130 personen.

Over de buurt Roerstreek

Buurt Roerstreek heeft afgerond een totale oppervlakte van 394 land en geen water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 171 adressen per km2. Er wonen 5 huishoudens in de buurt Roerstreek. Postcode 6045 is de meest voorkomende postcode in de buurt Roerstreek. De buurt Roerstreek ligt binnen Roermond-Zuid in de gemeente Roermond. De volgende streken vallen geheel of gedeeltelijk binnen de buurt Roerstreek: Melickerheide en Driestruik.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Roerstreek
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Roermond-Zuid met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Kapel-Muggenbroek, 2: De Kemp, 3: Kitskensberg, 4: Kitskensdal, 5: Roerstreek.

Woningkenmerken
Er zijn 6 woningen in de buurt Roerstreek.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Roermond in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar

Er is geen informatie over de gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Roerstreek beschikbaar. De gemiddelde WOZ waarde voor de woningen in de gemeente Roermond is te vinden op de pagina over de gemeente Roermond.

Download een schat aan informatie
 • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Roermond.
 • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
Er zijn voor de buurt Roerstreek onvoldoende gegevens om deze buurt zelf in de grafiek weer te geven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Limburg (bruin), gemeente Roermond (geel), 3 woonplaatsen (groen), 10 wijken (oranje) en 35 buurten (blauw). Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Twee-onder-1-kap woningen komen het meeste voor in de buurt Roerstreek: er zijn 4 adressen met het woningtype twee-onder-1-kap woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Roerstreek.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 210 totaal in de buurt Roerstreek

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De buurt Roerstreek telt in totaal 210 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. 98% van de adressen in buurt Roerstreek ligt binnen de bebouwde kom en 2% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Roermond
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Roerstreek zijn er 151 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel industriefunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Roerstreek.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 34 panden uit de bouwperiode 1970-1980 in de buurt Roerstreek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Roerstreek. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Roerstreek

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Roerstreek. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Roerstreek


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Roermond bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Roerstreek


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Roerstreek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Roerstreek per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Roerstreek:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
2023602050
2022502050
2021701743
2020751332
2019701332
2018651639
2017551743
2016651129
2015551332
201474923
2013701129

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Roerstreek als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 46%, herkomst uit Europese landen: 15% en herkomst uit landen buiten Europa: 38% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 64%, herkomst uit Europa: 10% en herkomst van buiten Europa: 26%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Roermond naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Roerstreek
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Roerstreek in 2022 zijn Westers (30 inwoners) en Marokko (15 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Roerstreek: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de buurt Roerstreek.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Roerstreek. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Roermond:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Roermond. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de buurt Roerstreek.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de buurt Roerstreek:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartementgeen datageen data
Tussenwoninggeen datageen data
Hoekwoninggeen datageen data
Twee onder één kap woninggeen datageen data
Vrijstaande woninggeen datageen data
Huurwoninggeen datageen data
Eigen woninggeen datageen data

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Roerstreek zijn A (64 adressen) en C (11 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Roerstreek. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de buurt Roerstreek: 64 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Roermond bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Roerstreek voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Roerstreek voor 2023:

DichtheidNederlandBuurt Roerstreek
Bevolking53333
Adressen2.055171
Autos26524

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de buurt Roerstreek ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 28 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Roerstreek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Roerstreek. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Roerstreek vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslag Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureau Feel Fit Center Roerdalen in Melick

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 in Stembureau Feel Fit Center Roerdalen in Melick is uitgebracht. Er was bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 geen stembureau binnen de buurt Roerstreek. Stembureau Feel Fit Center Roerdalen in Melick is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van de buurt Roerstreek ligt.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Feel Fit Center Roerdalen in Melick bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 17 partijen waarop bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024 bij het stembureau Stembureau Feel Fit Center Roerdalen in Melick stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 68 stembureaus in de gemeente Roermond en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Roermond. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Roermond.

Stembureaus Roermond

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€4.100)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Roerstreek.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Roermond: Roerstreek is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.

Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Roermond.


Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Bedrijfsvestigingen (190 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de buurt Roerstreek (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de buurt Roerstreek voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de buurt Roerstreek zijn in totaal 190 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Roerstreek. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juni 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de buurt Roerstreek
Er zijn 5 elektrische auto’s in juni 2024 in de buurt Roerstreek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Roerstreek op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 5 elektrische auto’s in de buurt Roerstreek. Dit is het totaal aantal in juni 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Roerstreek die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 246 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Roerstreek in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Roerstreek geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 339 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Roerstreek (in juni 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 244 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Roerstreek in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Roerstreek geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Roerstreek. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 17 juni 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 44 misdrijven in de buurt Roerstreek geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Roerstreek, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of december 2022 tot en met mei 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Roerstreek zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 698 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 29 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Roerstreek 44 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Roerstreek in 2023 zijn Ongevallen (weg) (10 delicten) en Drugshandel (7 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Roerstreek.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In mei 2024 zijn er 3 misdrijven in de buurt Roerstreek geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Roerstreek met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Roerstreek over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Roermond.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 107,69 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Roerstreek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Roerstreek.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Roerstreek. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 0 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Roerstreek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Roerstreek.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Roerstreek genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Roerstreek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Roerstreek.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
66% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de buurt Roerstreek ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de buurt Roerstreek per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
80% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Roerstreek geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Roerstreek. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Roerstreek is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de buurt Roerstreek.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Roerstreek voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal190Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2023
B-F Nijverheid en energie55Aantal2023
G+I Handel en horeca45Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie25Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed10Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening25Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg20Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten10Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners130Aantal2023
Mannen125Aantal2023
Vrouwen10Aantal2023
0 tot 15 jaar5Aantal2023
15 tot 25 jaar10Aantal2023
25 tot 45 jaar70Aantal2023
45 tot 65 jaar40Aantal2023
65 jaar of ouder5Aantal2023
Ongehuwd95Aantal2023
Gehuwd20Aantal2023
Gescheiden20Aantal2023
Verweduwd5Aantal2023
Geboorte totaal0Aantal2022
Geboorte relatief0Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal0Aantal2022
Sterfte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid33Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag90Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar20Aantal2020
Opleidingsniveau hoog0Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in naturageen dataAantalgeen data
Percentage jongeren met jeugdzorggeen dataPercentagegeen data
WMO cliëntengeen dataAantalgeen data
WMO cliënten relatiefgeen dataAantal per 1000 inwonersgeen data

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal4.040Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartementgeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.590Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartementgeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel112Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel59Aantal2024
Adressen met definitief energielabel39Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++3Aantal2024
Energielabels A++1Aantal2024
Energielabels A+2Aantal2024
Energielabels A64Aantal2024
Energielabels B2Aantal2024
Energielabels C11Aantal2024
Energielabels D2Aantal2024
Energielabels E3Aantal2024
Energielabels F5Aantal2024
Energielabels G5Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker21%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn44%percentage2022
Drinker77%percentage2022
Zware drinker12%percentage2022
Overmatige drinker8%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht39%percentage2022
Overgewicht60%percentage2022
Ernstig overgewicht20%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn43%percentage2022
Wekelijkse sporters37%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk41%percentage2020
Lopen naar school of werk24%percentage2020
Fietsen naar school of werk27%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam53%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam17%percentage2022
Emotioneel eenzaam32%percentage2022
Sociaal eenzaam40%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven89%percentage2020
Moeite met rondkomen18%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren4%percentage2020
Mist emotionele steun5%percentage2022
Vrijwilligerswerk21%percentage2022
Mantelzorger14%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)geen datapercentagegeen data
Mantelzorg ontvangen nu (65+)geen datapercentagegeen data
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid66%percentage2022
Niet-specifieke klachten54%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen36%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid35%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt33%percentage2022
Psychische klachten20%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht18%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht52%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden11%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie8%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie44%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken16%percentage2022
Gehoorbeperking5%percentage2020
Gezichtsbeperking6%percentage2020
Mobiliteitsbeperking8%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen16%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal5Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens5Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen0Aantal2023
Huishoudens met kinderen0Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte1,80Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatiegeen dataPercentagegeen data
Percentage werknemersgeen dataPercentagegeen data
Percentage zelfstandigengeen dataPercentagegeen data
Aantal inkomensontvangers0Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvangergeen dataGemiddeld in Eurogeen data
Gemiddeld inkomen per inwoner€4.100Gemiddeld in Euro2013
40% personen met laagste inkomengeen dataPercentagegeen data
20% personen met hoogste inkomengeen dataPercentagegeen data
Actieven 15-75 jaargeen dataPercentagegeen data
40% huishoudens met laagste inkomengeen dataPercentagegeen data
20% huishoudens met hoogste inkomengeen dataPercentagegeen data
Huishoudens met een laag inkomengeen dataPercentagegeen data
Huishoudens onder of rond sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 110% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 120% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Mediaan vermogen van particuliere huishoudensgeen datax 1.000 Euro geen data
Personen per soort uitkering - Bijstand0Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO10Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW0Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW10Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland60Aantal2023
Herkomst buiten Nederland70Aantal2023
Herkomst Europa20Aantal2023
Herkomst buiten Europa50Aantal2023
Geboren in Nederland65Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa5Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa30Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa10Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa20Aantal2023
Autochtoon50Aantal2022
Westers totaal30Aantal2022
Niet-westers totaal40Aantal2022
Marokko15Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba5Aantal2022
Suriname10Aantal2022
Turkije5Aantal2022
Overig niet-westers10Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal14Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven8Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting1Aantal2023
Verkeersovertredingen12Aantal2023
Vernieling1Aantal2023
Overige misdrijven8Aantal2023
Totaal misdrijven44Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand4,40Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand2,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand4,60Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand4,60Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km22Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand5,00Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Café afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km20Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km37Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km26Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km2,20Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km17Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km31Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km15Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand2,90Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,90Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand3,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,20Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand2,00Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand2,00Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand3,60Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand1,60Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,60Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand5,50Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,20Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand2,40Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand2,60Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,20Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand4,70Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand4,70Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand5,20Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,80Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand32,60Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand4,80Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand4,80Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand5Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand5,00Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand5Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand5Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand5,10Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km26Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand5Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU09570202Code2023
RegionaamRoerstreekNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode09570202Code2023
Oppervlakte totaal394Aantal hectaren2023
Oppervlakte land394Aantal hectaren2023
Oppervlakte water0Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid171Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal210Aantal2024
Adressen met postcode209Aantal2024
Adressen met woonfunctie6Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie2Aantal2024
Adressen met celfunctie1Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie2Aantal2024
Adressen met industriefunctie151Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie28Aantal2024
Adressen met logiesfunctie0Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie1Aantal2024
Adressen met sportfunctie1Aantal2024
Adressen met winkelfunctie4Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie31Aantal2024
Verblijfsobjecten210Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres152Aantal2024
Adressen met pand210Aantal2024
Percelen met adres130Aantal2024
Adressen met perceel210Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom205Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom5Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom6Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19000Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 19254Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 19503Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 197012Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 198034Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 199023Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200015Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201031Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202023Aantal2024
Panden met adres 2020 en later7Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19000Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 19254Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 19503Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 197014Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 198043Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 199023Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 200015Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 201049Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202029Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later30Aantal2024
Postcodegebied6045GB-6045KBNaam2024
Meest voorkomende postcode6045Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade1Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade27Aantal2022
Verkeersongevallen totaal28Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal95Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine45Aantal2023
Personenautos - overige brandstof50Aantal2023
Personenautos per huishouden19,00Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte24Aantal2023
Motorfietsen5Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad6Aantal2023
Gemiddelde woningwaardegeen dataGemiddeld in Eurogeen data
Percentage eengezinswoninggeen dataPercentagegeen data
Percentage meergezinswoninggeen dataPercentagegeen data
Percentage bewoondgeen dataPercentagegeen data
Percentage onbewoondgeen dataPercentagegeen data
Koopwoningengeen dataPercentagegeen data
Huurwoningen totaalgeen dataPercentagegeen data
In bezit woningcorporatiegeen dataPercentagegeen data
In bezit overige verhuurdersgeen dataPercentagegeen data
Eigendom onbekendgeen dataPercentagegeen data
Bouwjaar voor 2000geen dataPercentagegeen data
Bouwjaar vanaf 2000geen dataPercentagegeen data
Appartement0Aantal2024
Tussen of geschakelde woning0Aantal2024
Hoekwoning0Aantal2024
Tweeonder1kap4Aantal2024
Vrijstaande woning2Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.204Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Roermond. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Roerstreek: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Roerstreek
Tabel met 210 adressen in de buurt Roerstreek.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Roerstreek. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Roermond.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Ada Byronweg11 t/m 266045GMRoermond7
Albert Einsteinweg8 t/m 396045GXRoermond20
Bunderstraat--Roermond0
Delfstoffenweg1 t/m 86045JHRoermond8
Energieweg2 t/m 76045JERoermond3
Herkenbosserlaan--Roermond0
Industrieweg2 t/m 156045JGRoermond8
Keulsebaan500 t/m 5336045GG t/m 6045GLRoermond17
Konstruktieweg1 t/m 96045JDRoermond13
Louis Pasteurweg1 t/m 216045GWRoermond8
Marie Curieweg1 t/m 206045GHRoermond15
Metaalweg4 t/m 126045JBRoermond7
Montageweg1 t/m 66045JARoermond4
Morgenstraat1 t/m 36045KBRoermond2
Oosttangent Zuid--Roermond0
Oude Keulsebaan131 t/m 1536045GBRoermond7
Paul van Schaiklaan2 t/m 76045JJRoermond8
Poortereind--Roermond0
Produktieweg1 t/m 66045JCRoermond9
Randweg1 t/m 196045JKRoermond10
Ringweg1 t/m 506045JLRoermond20
Schepelstraat1 t/m 476045KARoermond31
Stationsweg1156045JMRoermond1
Thomas Alva Edisonweg1 t/m 116045GNRoermond12

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 24 openbare ruimtes en 210 adressen in de buurt Roerstreek. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 9 juli 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definities van de soorten openbare ruimtes.

Adressen Roermond
Tabelgebruik:

 • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
 • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
 • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
 • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Roerstreek ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek6045209
WoonkernRoermond51
IndustriekernIndustriepark Roerstreek Noord92
IndustriekernIndustriepark Roerstreek Zuid62
WoonplaatsRoermond216
WijkRoermond-Zuid216
GemeenteRoermond216
ProvincieLimburg216
WaterschapWaterschap Limburg216
LandNederland216

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Roerstreek ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Roerstreek dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Roerstreek ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Roerstreek en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven