Statistieken buurt Rouveen Streek-Zuid

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Rouveen Streek-Zuid in de gemeente Staphorst. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Rouveen Streek-Zuid in de gemeente Staphorst. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Rouveen Streek-Zuid telt 985 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Rouveen Streek-Zuid.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Rouveen Streek-Zuid:

JaarAantal inwoners de buurt Rouveen Streek-Zuid% verschil
20239853,68%
2022950-0,52%
20219552,69%
20209303,91%
20198956,5%
20188403,07%
20178152,52%
20167951,92%
20157801,96%
2014765-1,29%
2013775geen data

Het aantal inwoners in de buurt Rouveen Streek-Zuid is met 210 personen gegroeid van 775 personen in 2013 tot 985 personen in 2023 (dat is een zeer grote groei van 27%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 21 personen (2,45%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Staphorst.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Rouveen Streek-Zuid:

In 2013 waren er 775 inwoners in de buurt Rouveen Streek-Zuid. In 2014 is het aantal gedaald tot 765 personen. Dit is een daling van 10 (-1,29%) ten opzichte van 2013. Het aantal van 765 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 985 personen. De stijging ten opzichte van 2014 is 220 (29%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 35 (3,68%). Het aantal van 985 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over de buurt Rouveen Streek-Zuid

Buurt Rouveen Streek-Zuid heeft afgerond een totale oppervlakte van 496 hectare, waarvan 494 land en 2 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 111 adressen per km2. Er wonen 335 huishoudens in de buurt Rouveen Streek-Zuid. Postcode 7954 is de meest voorkomende postcode in de buurt Rouveen Streek-Zuid. De buurt Rouveen Streek-Zuid ligt binnen Rouveen (kern) in de gemeente Staphorst. De volgende streken vallen geheel of gedeeltelijk binnen de buurt Rouveen Streek-Zuid: Zuideindigerslag en Tiphoek.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Rouveen Streek-Zuid
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Rouveen (kern) met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Rouveen Streek-Noord, 2: Rouveen kern, 3: Rouveen Streek-Zuid.

Woningkenmerken
Er zijn 326 woningen in de buurt Rouveen Streek-Zuid.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Staphorst in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Rouveen Streek-Zuid was €358.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Rouveen Streek-Zuid.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Rouveen Streek-Zuid:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Rouveen Streek-Zuid% verschil
2023€358.00011%
2022€323.00011%
2021€291.0006,2%
2020€274.0002,24%
2019€268.0005,5%
2018€254.0002,83%
2017€247.000-1,20%
2016€250.000-2,34%
2015€256.000-2,29%
2014€262.000-7,7%
2013€284.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Rouveen Streek-Zuid is met €74.000 gestegen van €284.000 in 2013 tot €358.000 in 2023 (dat is een groei van 26%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €7.400 (2,50%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Staphorst.

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Rouveen Streek-Zuid is €358.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 15% en er zijn 326 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Overijssel (bruin), gemeente Staphorst (geel), 4 woonplaatsen (groen), 8 wijken (oranje) en 23 buurten (blauw). De buurt Rouveen Streek-Zuid wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de buurt Rouveen Streek-Zuid: er zijn 140 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Rouveen Streek-Zuid.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 441 totaal in de buurt Rouveen Streek-Zuid

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De buurt Rouveen Streek-Zuid telt in totaal 441 adressen, met 438 verblijfsobjecten en 3 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). 81% van de adressen in buurt Rouveen Streek-Zuid ligt binnen de bebouwde kom en 19% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Staphorst
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Rouveen Streek-Zuid zijn er 396 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Rouveen Streek-Zuid.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 83 panden uit de bouwperiode 1700-1900 in de buurt Rouveen Streek-Zuid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Rouveen Streek-Zuid. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Rouveen Streek-Zuid

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Rouveen Streek-Zuid. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Rouveen Streek-Zuid


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Staphorst bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Rouveen Streek-Zuid


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Rouveen Streek-Zuid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Rouveen Streek-Zuid per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Rouveen Streek-Zuid:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20239402025
2022930911
202194078
2020910911
201988078
201882578
201780546
201679023
201577523
201475735
201376735

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Rouveen Streek-Zuid als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 95%, herkomst uit Europese landen: 2,03% en herkomst uit landen buiten Europa: 2,54% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 99%, herkomst uit Europa: 0,39% en herkomst van buiten Europa: 0,65%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Staphorst naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Rouveen Streek-Zuid
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Rouveen Streek-Zuid in 2022 zijn Westers (15 inwoners) en Overig (10 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Rouveen Streek-Zuid: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Rouveen Streek-Zuid.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Rouveen Streek-Zuid. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Staphorst:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Staphorst. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de buurt Rouveen Streek-Zuid.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de buurt Rouveen Streek-Zuid:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement3.0101.360
Tussenwoning2.120640
Hoekwoning2.420910
Twee onder één kap woning3.9201.570
Vrijstaande woning3.7201.830
Huurwoning2.2101.160
Eigen woning3.7201.620

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Rouveen Streek-Zuid zijn G (106 adressen) en A (67 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Rouveen Streek-Zuid. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel G komt het meeste voor in de buurt Rouveen Streek-Zuid: 106 adressen hebben energielabel G. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Staphorst bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Rouveen Streek-Zuid voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Rouveen Streek-Zuid voor 2023:

DichtheidNederlandBuurt Rouveen Streek-Zuid
Bevolking533199
Adressen2.055111
Autos265105

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de buurt Rouveen Streek-Zuid ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 24 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Rouveen Streek-Zuid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Rouveen Streek-Zuid. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Rouveen Streek-Zuid vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslag Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureau Hervormd Dienstgebouw in Rouveen

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 in Stembureau Hervormd Dienstgebouw in Rouveen is uitgebracht. Er was bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 geen stembureau binnen de buurt Rouveen Streek-Zuid. Stembureau Hervormd Dienstgebouw in Rouveen is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van de buurt Rouveen Streek-Zuid ligt.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Hervormd Dienstgebouw in Rouveen bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 18 partijen waarop bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024 bij het stembureau Stembureau Hervormd Dienstgebouw in Rouveen stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 18 stembureaus in de gemeente Staphorst en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Staphorst. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Staphorst.

Stembureaus Staphorst

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€24.300)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Rouveen Streek-Zuid.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Staphorst: Rouveen Streek-Zuid is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de buurt Rouveen Streek-Zuid is €24.300. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €32.300. Buurt Rouveen Streek-Zuid telt 700 inkomensontvangers op 985 inwoners totaal.
4% van de huishoudens in de buurt Rouveen Streek-Zuid heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Staphorst.

Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Bedrijfsvestigingen (110 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de buurt Rouveen Streek-Zuid (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de buurt Rouveen Streek-Zuid voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de buurt Rouveen Streek-Zuid zijn in totaal 110 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 110 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 115 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Rouveen Streek-Zuid. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de buurt Rouveen Streek-Zuid
Er zijn 5 elektrische auto’s in juli 2024 in de buurt Rouveen Streek-Zuid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Rouveen Streek-Zuid op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 5 elektrische auto’s in de buurt Rouveen Streek-Zuid. Dit is het totaal aantal in juli 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Rouveen Streek-Zuid die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 661 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Rouveen Streek-Zuid in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Rouveen Streek-Zuid geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 1.054 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Rouveen Streek-Zuid (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 598 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Rouveen Streek-Zuid in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Rouveen Streek-Zuid geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Rouveen Streek-Zuid. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 26 misdrijven in de buurt Rouveen Streek-Zuid geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Rouveen Streek-Zuid, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Rouveen Streek-Zuid zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 292 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 24 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Rouveen Streek-Zuid 26 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Rouveen Streek-Zuid in 2023 zijn Onder invloed (weg) (10 delicten) en Ongevallen (weg) (3 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal misdaden voor de 9 soorten delicten die in 2023 geregistreerd zijn in de buurt Rouveen Streek-Zuid.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 zijn er geen misdrijven in de buurt Rouveen Streek-Zuid geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Rouveen Streek-Zuid met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Rouveen Streek-Zuid over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Staphorst.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 16,24 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘verkeersovertredingen’ in 2023 in de buurt Rouveen Streek-Zuid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Rouveen Streek-Zuid.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Rouveen Streek-Zuid. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 19 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Rouveen Streek-Zuid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Rouveen Streek-Zuid.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Rouveen Streek-Zuid genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 6 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Rouveen Streek-Zuid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Rouveen Streek-Zuid.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
76% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de buurt Rouveen Streek-Zuid ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de buurt Rouveen Streek-Zuid per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd.

De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Bekijk alle definities uit de regionale gezondheidsmonitor.

Alcoholgebruik en roken
84% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Rouveen Streek-Zuid geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Rouveen Streek-Zuid. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Rouveen Streek-Zuid is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de gezondheidsdata voor meer dan 40 onderwerpen op de extra pagina over gezondheid in buurt Rouveen Streek-Zuid.

Meer gezondheidsdata
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Rouveen Streek-Zuid voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal110Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij25Aantal2023
B-F Nijverheid en energie25Aantal2023
G+I Handel en horeca25Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie5Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed10Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening10Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg10Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten5Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners985Aantal2023
Mannen515Aantal2023
Vrouwen465Aantal2023
0 tot 15 jaar240Aantal2023
15 tot 25 jaar140Aantal2023
25 tot 45 jaar250Aantal2023
45 tot 65 jaar205Aantal2023
65 jaar of ouder150Aantal2023
Ongehuwd470Aantal2023
Gehuwd460Aantal2023
Gescheiden15Aantal2023
Verweduwd30Aantal2023
Geboorte totaal15Aantal2022
Geboorte relatief19Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal5Aantal2022
Sterfte relatief6Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid199Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag150Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar360Aantal2022
Opleidingsniveau hoog140Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura15Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg4,80%Percentage2022
WMO cliënten20Aantal2022
WMO cliënten relatief21Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.400Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement3.010Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.120Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.420Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.920Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.720Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.210Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.720Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.520Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement1.360Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning640Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning910Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.570Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.830Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.160Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.620Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel206Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel138Aantal2024
Adressen met definitief energielabel97Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++2Aantal2024
Energielabels A++0Aantal2024
Energielabels A+0Aantal2024
Energielabels A67Aantal2024
Energielabels B7Aantal2024
Energielabels C21Aantal2024
Energielabels D14Aantal2024
Energielabels E7Aantal2024
Energielabels F11Aantal2024
Energielabels G106Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker14%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn41%percentage2022
Drinker79%percentage2022
Zware drinker12%percentage2022
Overmatige drinker8%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht49%percentage2022
Overgewicht50%percentage2022
Ernstig overgewicht14%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn44%percentage2022
Wekelijkse sporters48%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk42%percentage2022
Lopen naar school of werk13%percentage2022
Fietsen naar school of werk33%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam39%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam9%percentage2022
Emotioneel eenzaam21%percentage2022
Sociaal eenzaam28%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven93%percentage2020
Moeite met rondkomen12%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren3%percentage2020
Mist emotionele steun4%percentage2022
Vrijwilligerswerk38%percentage2022
Mantelzorger14%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)14%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)12%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid76%percentage2022
Niet-specifieke klachten48%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen25%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid27%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid3%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt25%percentage2022
Psychische klachten14%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht17%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht44%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden8%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie6%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie36%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken15%percentage2022
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking3%percentage2020
Mobiliteitsbeperking6%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen11%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal335Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens85Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen90Aantal2023
Huishoudens met kinderen155Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,90Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie80%Percentage2022
Percentage werknemers81%Percentage2022
Percentage zelfstandigen19%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers700Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€32.300Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€24.300Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen40%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen15%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar35%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen28%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen30%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen2,20%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,10%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum5,4%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum6,9%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€342x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand0Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO10Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW0Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW140Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland940Aantal2023
Herkomst buiten Nederland45Aantal2023
Herkomst Europa20Aantal2023
Herkomst buiten Europa25Aantal2023
Geboren in Nederland940Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa5Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa10Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa20Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa10Aantal2023
Autochtoon930Aantal2022
Westers totaal15Aantal2022
Niet-westers totaal5Aantal2022
Marokko0Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2022
Suriname0Aantal2022
Turkije0Aantal2022
Overig niet-westers10Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal6Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven0Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting2Aantal2023
Verkeersovertredingen16Aantal2023
Vernieling0Aantal2023
Overige misdrijven2Aantal2023
Totaal misdrijven26Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand11,80Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand11,80Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand11,80Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand5,70Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand5,90Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Café afstand4,40Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km1,40Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km22Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand4,80Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand4,80Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand11,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand2,10Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand7,60Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,50Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,20Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand3,30Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand4,50Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand6,30Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand5,40Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,80Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand2,60Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand11,30Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand11,40Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand4,50Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand46,20Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand5,70Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand11,10Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand14Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand11,80Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand18Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand8Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand11,20Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km36Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand6Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU01800101Code2023
RegionaamRouveen Streek-ZuidNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode01800101Code2023
Oppervlakte totaal496Aantal hectaren2023
Oppervlakte land494Aantal hectaren2023
Oppervlakte water2Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid111Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal441Aantal2024
Adressen met postcode441Aantal2024
Adressen met woonfunctie396Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie3Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie0Aantal2024
Adressen met industriefunctie54Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie1Aantal2024
Adressen met logiesfunctie3Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie2Aantal2024
Adressen met sportfunctie1Aantal2024
Adressen met winkelfunctie8Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie7Aantal2024
Verblijfsobjecten438Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen3Aantal2024
Panden met adres358Aantal2024
Adressen met pand437Aantal2024
Percelen met adres323Aantal2024
Adressen met perceel441Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom358Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom83Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom326Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom70Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190083Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192519Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 195030Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 197035Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 198013Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 199016Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200012Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201018Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202056Aantal2024
Panden met adres 2020 en later76Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 1900105Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192525Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 195042Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 197042Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 198013Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 199018Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 200013Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 201019Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202084Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later76Aantal2024
Postcodegebied7954AA-7954XZNaam2024
Meest voorkomende postcode7954Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade0Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade24Aantal2022
Verkeersongevallen totaal24Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal520Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine435Aantal2023
Personenautos - overige brandstof85Aantal2023
Personenautos per huishouden1,55Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte105Aantal2023
Motorfietsen55Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad326Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€358.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning64%Percentage2023
Percentage meergezinswoning36%Percentage2023
Percentage bewoond94%Percentage2023
Percentage onbewoond6%Percentage2023
Koopwoningen78%Percentage2023
Huurwoningen totaal22%Percentage2023
In bezit woningcorporatie7%Percentage2023
In bezit overige verhuurders14%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200071%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200029%Percentage2023
Appartement115Aantal2024
Tussen of geschakelde woning18Aantal2024
Hoekwoning19Aantal2024
Tweeonder1kap104Aantal2024
Vrijstaande woning140Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.42Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Staphorst. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Rouveen Streek-Zuid: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Rouveen Streek-Zuid
Tabel met 441 adressen in de buurt Rouveen Streek-Zuid.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Rouveen Streek-Zuid. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Staphorst.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Achterweg--Rouveen0
Blauwgrassteeg4 t/m 147954ACRouveen6
Bokslootweg1 t/m 497954AARouveen29
Buitenboerweg--Rouveen0
Gagelsteeg1 t/m 197954ADRouveen9
Groensland--Rouveen0
Koezenkooiweg1 t/m 57954PHRouveen6
Korte Kerkweg19 t/m 257954GCRouveen5
Kruumteweg2 t/m 47954GLRouveen3
Munnikeweg27954JZRouveen1
Oude Rijksweg441 t/m 7517954GD t/m 7954GTRouveen334
Schipgravenweg1 t/m 57954GZRouveen4
Scholenweg1 t/m 47954XZRouveen2
Seringenhof1 t/m 607954JA t/m 7954JBRouveen29
Sluitersweg1 t/m 27954GXRouveen3
Stadsweg6 t/m 107954GZRouveen3
Veenmossteeg6 t/m 167954AERouveen5
Verbindingsweg--Rouveen0
Zeggesteeg137954ABRouveen1
Zuideindigerweg27954GERouveen1

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 20 openbare ruimtes en 441 adressen in de buurt Rouveen Streek-Zuid. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 9 juli 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definities van de soorten openbare ruimtes.

De BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Adressen Staphorst
Tabelgebruik:

 • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
 • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
 • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
 • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Rouveen Streek-Zuid. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Rouveen Streek-Zuid ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek7954441
GehuchtLichtmis3
WoonkernRouveen358
WoonplaatsRouveen445
WijkRouveen (kern)445
GemeenteStaphorst445
ProvincieOverijssel445
WaterschapWaterschap Drents Overijsselse Delta445
LandNederland445

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Rouveen Streek-Zuid ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Rouveen Streek-Zuid dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Rouveen Streek-Zuid ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Rouveen Streek-Zuid en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven