Statistieken buurt Schelde Vesting

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Schelde Vesting in de gemeente Bergen op Zoom. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Schelde Vesting in de gemeente Bergen op Zoom. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Schelde Vesting telt 1.500 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Schelde Vesting.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Schelde Vesting:

JaarAantal inwoners de buurt Schelde Vesting% verschil
20231.50040%
20221.0703,88%
20211.0305,6%
202097525%
201978020%
201865024%
201752557%
201633512%
20153007,1%
201428027%
2013220geen data

Het aantal inwoners in de buurt Schelde Vesting is met 1.280 inwoners gestegen van 220 inwoners in 2013 tot 1.500 inwoners in 2023 (dat is een uitzonderlijk grote stijging van 582%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 128 inwoners (22%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een monotoon stijgende trend: De cijfers stijgen ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Bergen op Zoom.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Schelde Vesting:

In 2013 telde de buurt Schelde Vesting 220 inwoners. Het aantal van 220 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 1.500 inwoners. De stijging ten opzichte van 2013 is 1.280 (582%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 430 (40%). Het aantal van 1.500 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over de buurt Schelde Vesting

Buurt Schelde Vesting heeft afgerond een totale oppervlakte van 108 hectare, waarvan 92 land en 16 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.612 adressen per km2. Er wonen 605 huishoudens in de buurt Schelde Vesting. Postcode 4612 is de meest voorkomende postcode in de buurt Schelde Vesting. De buurt Schelde Vesting ligt binnen Bergen op Zoom-West in de gemeente Bergen op Zoom.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Schelde Vesting
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Bergen op Zoom-West met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Waterfront-Industriegebied, 2: Schelde Vesting, 3: Bergse Plaat, 4: De Markiezaten, 5: Buitengebied-West, 6: Augustapolder.

Woningkenmerken
Er zijn 599 woningen in de buurt Schelde Vesting.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Bergen op Zoom in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Schelde Vesting was €417.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Schelde Vesting.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Schelde Vesting:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Schelde Vesting% verschil
2023€417.0001,96%
2022€409.0003,54%
2021€395.0007%
2020€369.0001,37%
2019€364.00018%
2018€308.000-0,96%
2017€311.0000%
2016€311.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Schelde Vesting is met €106.000 toegenomen van €311.000 in 2016 tot €417.000 in 2023 (dat is een toename van 34%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2016 tot en met 2023 was €15.142 (4,45%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Bergen op Zoom.

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Schelde Vesting is €417.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 22% en er zijn 599 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Brabant (bruin), gemeente Bergen op Zoom (geel), 3 woonplaatsen (groen), 6 wijken (oranje) en 35 buurten (blauw). De buurt Schelde Vesting wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de buurt Schelde Vesting: er zijn 355 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Schelde Vesting.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 938 totaal in de buurt Schelde Vesting

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De buurt Schelde Vesting telt in totaal 938 adressen, met 908 verblijfsobjecten en 30 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). Alle adressen in buurt Schelde Vesting liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Bergen op Zoom
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Schelde Vesting zijn er 742 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Schelde Vesting.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 202 panden uit de bouwperiode 2010-2020 in de buurt Schelde Vesting.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Schelde Vesting. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Schelde Vesting

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Schelde Vesting. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Schelde Vesting


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Bergen op Zoom bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Schelde Vesting


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Schelde Vesting.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Schelde Vesting per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Schelde Vesting:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20231.29095120
20229555164
20219155164
20208804253
20197003545
20185703545
20174702431
20163051317
2015280911
201426389
201321334

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Schelde Vesting als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 86%, herkomst uit Europese landen: 6,3% en herkomst uit landen buiten Europa: 8% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 97%, herkomst uit Europa: 1,36% en herkomst van buiten Europa: 1,82%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Bergen op Zoom naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Schelde Vesting
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Schelde Vesting in 2022 zijn Westers (75 inwoners) en Overig (15 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Schelde Vesting: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Schelde Vesting.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Schelde Vesting. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Bergen op Zoom:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Bergen op Zoom. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de buurt Schelde Vesting.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de buurt Schelde Vesting:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement2.610370
Tussenwoning3.060430
Hoekwoning2.770600
Twee onder één kap woning5.0201.360
Vrijstaande woning4.8301.200
Huurwoning2.600280
Eigen woning3.360660

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Schelde Vesting zijn A (384 adressen) en A+++ (246 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Schelde Vesting. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de buurt Schelde Vesting: 384 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Bergen op Zoom bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Schelde Vesting voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Schelde Vesting voor 2023:

DichtheidNederlandBuurt Schelde Vesting
Bevolking5331.630
Adressen2.0551.612
Autos265815

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de buurt Schelde Vesting ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 20 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Schelde Vesting.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Schelde Vesting. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Schelde Vesting vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslag Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureau Winkelcentrum de Zeeland in Bergen op Zoom

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 in Stembureau Winkelcentrum de Zeeland in Bergen op Zoom is uitgebracht. Stembureau Winkelcentrum de Zeeland in Bergen op Zoom was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de buurt Schelde Vesting.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Winkelcentrum de Zeeland in Bergen op Zoom bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. De grafiek toont de 15 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 18 partijen waarop bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024 in de buurt Schelde Vesting stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 85 stembureaus in de gemeente Bergen op Zoom en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Bergen op Zoom. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Bergen op Zoom.

Stembureaus Bergen op Zoom

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€37.500)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Schelde Vesting.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Bergen op Zoom: Schelde Vesting is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de buurt Schelde Vesting is €37.500. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €46.100. Buurt Schelde Vesting telt 800 inkomensontvangers op 1.500 inwoners totaal.
3% van de huishoudens in de buurt Schelde Vesting heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Bergen op Zoom.

Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Bedrijfsvestigingen (290 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de buurt Schelde Vesting (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de buurt Schelde Vesting voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de buurt Schelde Vesting zijn in totaal 290 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Schelde Vesting. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de buurt Schelde Vesting
Er zijn 29 elektrische auto’s in juli 2024 in de buurt Schelde Vesting.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Schelde Vesting op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 29 elektrische auto’s in de buurt Schelde Vesting. Dit is het totaal aantal in juli 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Schelde Vesting die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 696 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Schelde Vesting in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Schelde Vesting geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 1.333 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Schelde Vesting (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 754 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Schelde Vesting in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Schelde Vesting geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Schelde Vesting. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 129 misdrijven in de buurt Schelde Vesting geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Schelde Vesting, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Schelde Vesting zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 870 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 31 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Schelde Vesting 129 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Schelde Vesting in 2023 zijn Winkeldiefstal (40 delicten) en Diefstal van brom-, snor-, fietsen (25 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Schelde Vesting.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 zijn er 12 misdrijven in de buurt Schelde Vesting geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Schelde Vesting met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Schelde Vesting over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Bergen op Zoom.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 60,67 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Schelde Vesting.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Schelde Vesting.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Schelde Vesting. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 18 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Schelde Vesting.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Schelde Vesting.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Schelde Vesting genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Schelde Vesting.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Schelde Vesting.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
75% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de buurt Schelde Vesting ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de buurt Schelde Vesting per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
85% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Schelde Vesting geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Schelde Vesting. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Schelde Vesting is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de buurt Schelde Vesting.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Schelde Vesting voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal290Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2023
B-F Nijverheid en energie20Aantal2023
G+I Handel en horeca90Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie10Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed20Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening45Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg25Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten80Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners1.500Aantal2023
Mannen745Aantal2023
Vrouwen760Aantal2023
0 tot 15 jaar230Aantal2023
15 tot 25 jaar145Aantal2023
25 tot 45 jaar395Aantal2023
45 tot 65 jaar415Aantal2023
65 jaar of ouder325Aantal2023
Ongehuwd630Aantal2023
Gehuwd710Aantal2023
Gescheiden90Aantal2023
Verweduwd70Aantal2023
Geboorte totaal20Aantal2022
Geboorte relatief18Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal5Aantal2022
Sterfte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid1.630Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag240Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar540Aantal2022
Opleidingsniveau hoog340Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura35Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg12%Percentage2022
WMO cliënten65Aantal2022
WMO cliënten relatief61Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.220Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.610Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.060Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.770Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning5.020Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.830Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.600Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.360Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal590Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement370Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning430Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning600Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.360Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.200Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning280Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning660Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel157Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel152Aantal2024
Adressen met definitief energielabel629Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++81Aantal2024
Energielabels A+++246Aantal2024
Energielabels A++30Aantal2024
Energielabels A+7Aantal2024
Energielabels A384Aantal2024
Energielabels B19Aantal2024
Energielabels C9Aantal2024
Energielabels D1Aantal2024
Energielabels E1Aantal2024
Energielabels F1Aantal2024
Energielabels G2Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker15%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn36%percentage2022
Drinker84%percentage2022
Zware drinker11%percentage2022
Overmatige drinker7%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht44%percentage2022
Overgewicht55%percentage2022
Ernstig overgewicht16%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn45%percentage2022
Wekelijkse sporters55%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk43%percentage2022
Lopen naar school of werk16%percentage2022
Fietsen naar school of werk34%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam42%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam10%percentage2022
Emotioneel eenzaam23%percentage2022
Sociaal eenzaam30%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven93%percentage2020
Moeite met rondkomen13%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren7%percentage2020
Mist emotionele steun4%percentage2022
Vrijwilligerswerk22%percentage2022
Mantelzorger14%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)10%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)8%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid75%percentage2022
Niet-specifieke klachten54%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen31%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid29%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid3%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt25%percentage2022
Psychische klachten17%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht14%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht54%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden8%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie7%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie40%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken18%percentage2022
Gehoorbeperking3%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking6%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen11%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal605Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens120Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen265Aantal2023
Huishoudens met kinderen220Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,40Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie69%Percentage2022
Percentage werknemers71%Percentage2022
Percentage zelfstandigen29%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers800Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€46.100Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€37.500Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen33%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen31%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar45%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen15%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen40%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen2,30%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,10%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum3,30%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum3,60%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€334x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand0Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO40Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW10Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW290Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland1.290Aantal2023
Herkomst buiten Nederland215Aantal2023
Herkomst Europa95Aantal2023
Herkomst buiten Europa120Aantal2023
Geboren in Nederland1.290Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa50Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa80Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa45Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa40Aantal2023
Autochtoon955Aantal2022
Westers totaal75Aantal2022
Niet-westers totaal40Aantal2022
Marokko5Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2022
Suriname0Aantal2022
Turkije15Aantal2022
Overig niet-westers15Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal91Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven8Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting9Aantal2023
Verkeersovertredingen11Aantal2023
Vernieling6Aantal2023
Overige misdrijven4Aantal2023
Totaal misdrijven129Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand3,70Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand3,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand3,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km12Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km18Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km49Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km70Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km40Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km44Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km45Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km58Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km54Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km63Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km7,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km9Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km23Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km16Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km29Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km12Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km20Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km11Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km20Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km9Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,20Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand4,00Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand2,60Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,90Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand3,00Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,70Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand3,10Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand15,50Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand42,40Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand1Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand14Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand4,10Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km17Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU07480302Code2023
RegionaamSchelde VestingNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode07480302Code2023
Oppervlakte totaal108Aantal hectaren2023
Oppervlakte land92Aantal hectaren2023
Oppervlakte water16Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.612Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal938Aantal2024
Adressen met postcode924Aantal2024
Adressen met woonfunctie742Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie9Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie3Aantal2024
Adressen met industriefunctie79Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie8Aantal2024
Adressen met logiesfunctie0Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie1Aantal2024
Adressen met sportfunctie1Aantal2024
Adressen met winkelfunctie46Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie33Aantal2024
Verblijfsobjecten908Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen30Aantal2024
Panden met adres493Aantal2024
Adressen met pand908Aantal2024
Percelen met adres436Aantal2024
Adressen met perceel938Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom938Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom742Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19001Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 19252Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 19501Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 197010Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 198014Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 199026Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200012Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201031Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020202Aantal2024
Panden met adres 2020 en later194Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19001Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192512Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 19501Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 197028Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 198019Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 199028Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 200021Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 201043Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020358Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later397Aantal2024
Postcodegebied4611EL-4615PBNaam2024
Meest voorkomende postcode4612Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode56%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade2Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade18Aantal2022
Verkeersongevallen totaal20Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal750Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine570Aantal2023
Personenautos - overige brandstof180Aantal2023
Personenautos per huishouden1,24Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte815Aantal2023
Motorfietsen50Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad599Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€417.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning54%Percentage2023
Percentage meergezinswoning46%Percentage2023
Percentage bewoond96%Percentage2023
Percentage onbewoond4%Percentage2023
Koopwoningen72%Percentage2023
Huurwoningen totaal28%Percentage2023
In bezit woningcorporatie0%Percentage2023
In bezit overige verhuurders28%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 20003%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200097%Percentage2023
Appartement355Aantal2024
Tussen of geschakelde woning215Aantal2024
Hoekwoning65Aantal2024
Tweeonder1kap24Aantal2024
Vrijstaande woning83Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.166Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Bergen op Zoom. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Schelde Vesting: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Schelde Vesting
Tabel met 938 adressen in de buurt Schelde Vesting.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Schelde Vesting. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Bergen op Zoom.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Affuit1 t/m 454612RMBergen op Zoom38
Beckaff1 t/m 124612RLBergen op Zoom10
Blauwe Schuit2 t/m 974611ERBergen op Zoom78
Boerevest2 t/m 324611EPBergen op Zoom16
Burgemeester Van de Laarstraat1 t/m 254615PBBergen op Zoom9
Calandweg2 t/m 854612PG t/m 4612PSBergen op Zoom87
Colognekaai2 t/m 724612RJBergen op Zoom65
Coupure1 t/m 164615NEBergen op Zoom10
De Ham--Bergen op Zoom0
Dr. Ir. Van Veenweg1 t/m 354612PEBergen op Zoom21
Escarp2 t/m 864615NGBergen op Zoom44
Geertruidadijk--Bergen op Zoom0
Geertruidaplein--Bergen op Zoom0
Groot Arsenaal--Bergen op Zoom0
Hamplein--Bergen op Zoom0
Havendijk3 t/m 144612PJBergen op Zoom4
Havenplein14612RZBergen op Zoom1
Hof van Steketee2 t/m 204611ENBergen op Zoom10
Hof van Wana1 t/m 114611ETBergen op Zoom9
Hollandhaven1 t/m 364612RXBergen op Zoom34
Lunet--Bergen op Zoom0
Markiezaatsweg5 t/m 294615PABergen op Zoom11
Maskeplaats1 t/m 584611ESBergen op Zoom36
Melassekaai3 t/m 514612RKBergen op Zoom26
Oude Buitenhaven--Bergen op Zoom0
Oude Vissershaven4 t/m 244612PABergen op Zoom11
Poterne--Bergen op Zoom0
Prinsekaai1 t/m 694611EVBergen op Zoom58
Redoute1 t/m 124615NJBergen op Zoom12
Rijtuigweg26 t/m 444611ELBergen op Zoom16
Saillant3 t/m 874615NCBergen op Zoom47
Schansgracht--Bergen op Zoom0
Smitsvest1 t/m 594611EMBergen op Zoom31
Spirituslaan3 t/m 1584612RNBergen op Zoom117
Van Konijnenburgweg1 t/m 814611HK t/m 4612PLBergen op Zoom34
Waterschans--Bergen op Zoom0
Wittoucksingel2 t/m 1084612PBBergen op Zoom92
Zeelandhaven6 t/m 364612PCBergen op Zoom11

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 38 openbare ruimtes en 938 adressen in de buurt Schelde Vesting. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 9 juli 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definities van de soorten openbare ruimtes.

De BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Adressen Bergen op Zoom
Tabelgebruik:

 • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
 • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
 • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
 • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Schelde Vesting. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Schelde Vesting ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek4611270
Postcode numeriek4612522
Postcode numeriek4615132
WoonkernBergen op Zoom938
WoonplaatsBergen op Zoom948
WijkBergen op Zoom-West948
GemeenteBergen op Zoom948
ProvincieNoord-Brabant948
WaterschapWaterschap Brabantse Delta948
LandNederland948

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Schelde Vesting ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Schelde Vesting dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Schelde Vesting ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Schelde Vesting en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven