Statistieken buurt Sint Willebrord

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Sint Willebrord. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Sint Willebrord. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Sint Willebrord telt 9.200 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Sint Willebrord.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Sint Willebrord:

JaarAantal inwoners de buurt Sint Willebrord% verschil
20239.2000,27%
20229.1751,16%
20219.0701,23%
20208.9602,52%
20198.7400,17%
20188.725-0,11%
20178.7350,92%
20168.655-0,23%
20158.675-0,34%
20148.705-0,23%
20138.725geen data

De bevolking van de buurt Sint Willebrord is met 475 inwoners gestegen van 8.725 inwoners in 2013 tot 9.200 inwoners in 2023 (dat is een groei van 5,4%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 48 inwoners (0,54%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Rucphen.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Sint Willebrord:

In 2013 waren er 8.725 inwoners in de buurt Sint Willebrord. In 2016 is het aantal gedaald tot 8.655 inwoners. Dit is een daling van 70 (-0,80%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2015) is het verschil -20 (-0,23%). Het aantal van 8.655 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 9.200 inwoners. De stijging ten opzichte van 2016 is 545 (6,3%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 25 (0,27%). Het aantal van 9.200 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over de buurt Sint Willebrord

Buurt Sint Willebrord heeft afgerond een totale oppervlakte van 264 hectare land (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.035 adressen per km2. Er wonen 4.065 huishoudens in de buurt Sint Willebrord. Postcode 4711 is de meest voorkomende postcode in de buurt Sint Willebrord. {regionaammetsoortlidwoordhoofdletter} ligt binnen {wijknaam} in de gemeente Rucphen. De volgende streken vallen geheel of gedeeltelijk binnen de buurt Sint Willebrord: Den Luienhoek, Aan de Krommestraat en Jasperenheide.

De naam Sint Willebrord wordt 2 keer gebruikt: voor deze buurt en voor de wijk Sint Willebrord. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Sint Willebrord
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Sint Willebrord met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Verspreide huizen Sint Willebrord, 2: Sint Willebrord.

Woningkenmerken
Er zijn 4.099 woningen in de buurt Sint Willebrord.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Rucphen in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Sint Willebrord was €315.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Sint Willebrord.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Sint Willebrord:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Sint Willebrord% verschil
2023€315.00014%
2022€276.0009,5%
2021€252.0006,3%
2020€237.0004,41%
2019€227.0003,65%
2018€219.0002,34%
2017€214.000-1,38%
2016€217.000-0,91%
2015€219.000-1,35%
2014€222.000-4,31%
2013€232.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Sint Willebrord is met €83.000 gegroeid van €232.000 in 2013 tot €315.000 in 2023 (dat is een stijging van 36%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €8.300 (3,24%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Rucphen.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • PDF buurt-rapportage voor de buurt Sint Willebrord met 100 kaarten en grafieken.
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Rucphen.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Sint Willebrord is €315.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 22% en er zijn 4.099 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Brabant (bruin), gemeente Rucphen (geel), 5 woonplaatsen (groen), 5 wijken (oranje) en 10 buurten (blauw). De buurt Sint Willebrord wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de buurt Sint Willebrord: er zijn 1.391 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Sint Willebrord.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 4.397 totaal in de buurt Sint Willebrord

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De buurt Sint Willebrord telt in totaal 4.397 adressen, met 4.396 verblijfsobjecten en 1 standplaats (er zijn geen ligplaatsen). Alle adressen in buurt Sint Willebrord liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Rucphen
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Sint Willebrord zijn er 4.148 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Sint Willebrord.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 1.343 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de buurt Sint Willebrord.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Sint Willebrord. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Sint Willebrord

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Sint Willebrord. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Sint Willebrord


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Rucphen bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Sint Willebrord


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Sint Willebrord.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Sint Willebrord per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Sint Willebrord:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20237.910650640
20228.005590580
20217.955562553
20207.910529521
20197.790479471
20187.835448442
20177.870436429
20167.885388382
20157.945368362
20147.922394389
20137.940395390

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Sint Willebrord als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 86%, herkomst uit Europese landen: 7,1% en herkomst uit landen buiten Europa: 7% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 91%, herkomst uit Europa: 4,53% en herkomst van buiten Europa: 4,47%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Rucphen naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Sint Willebrord
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Sint Willebrord in 2022 zijn Westers (690 inwoners) en Overig (300 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Sint Willebrord: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Sint Willebrord.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Sint Willebrord. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Rucphen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Rucphen. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Sint Willebrord zijn C (1.090 adressen) en A (1.009 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Sint Willebrord. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de buurt Sint Willebrord: 1.090 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Rucphen bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 15 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Sint Willebrord.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Sint Willebrord. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Sint Willebrord vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Sint Willebrord.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Sint Willebrord voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Sint Willebrord ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de buurt Sint Willebrord

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 3 stembureaus in de buurt Sint Willebrord. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 3 stembureaus in de buurt Sint Willebrord. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Rucphen.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 3 stembureaus in de buurt Sint Willebrord.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 20 stembureaus in de gemeente Rucphen en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Rucphen. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Rucphen.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€26.800)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Sint Willebrord.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Rucphen: Sint Willebrord is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Sint Willebrord is €26.800. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €32.100. Buurt Sint Willebrord telt 7.600 inkomensontvangers op 9.200 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
5,9% procent van de huishoudens in buurt Sint Willebrord heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Rucphen: Sint Willebrord is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (1.105 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Sint Willebrord (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Sint Willebrord zijn in totaal 1.105 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 1.105 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 1.100 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Sint Willebrord. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de buurt Sint Willebrord
Er zijn 138 elektrische auto’s in mei 2024 in de buurt Sint Willebrord.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Sint Willebrord op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 138 elektrische auto’s in de buurt Sint Willebrord. Dit is het totaal aantal in mei 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Sint Willebrord die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 6.167 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Sint Willebrord in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Sint Willebrord geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 8.097 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Sint Willebrord (in mei 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 5.464 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Sint Willebrord in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Sint Willebrord geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Sint Willebrord. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 283 misdrijven in de buurt Sint Willebrord geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Sint Willebrord, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2022 tot en met april 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Sint Willebrord zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 3.727 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 38 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Sint Willebrord 283 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Sint Willebrord in 2023 zijn Horizontale fraude (52 delicten) en Ongevallen (weg) (42 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Sint Willebrord.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2024 zijn er 18 misdrijven in de buurt Sint Willebrord geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Sint Willebrord met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Sint Willebrord over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Rucphen.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 8,15 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Sint Willebrord.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Sint Willebrord.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Sint Willebrord. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Sint Willebrord.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Sint Willebrord.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Sint Willebrord genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 15 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Sint Willebrord.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Sint Willebrord.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de buurt Sint Willebrord. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
80% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Sint Willebrord geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Sint Willebrord. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Sint Willebrord is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
66% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Sint Willebrord heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Sint Willebrord. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Sint Willebrord is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
50% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Sint Willebrord voldoet aan de beweegrichtlijn.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Sint Willebrord. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Sint Willebrord is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
77% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Sint Willebrord heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Sint Willebrord. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Sint Willebrord is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
32% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Sint Willebrord heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Sint Willebrord. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Sint Willebrord is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
49% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Sint Willebrord heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Sint Willebrord. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Sint Willebrord is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
50% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Sint Willebrord voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Sint Willebrord. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Sint Willebrord is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
89% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Sint Willebrord heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Sint Willebrord. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Sint Willebrord is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
24% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Sint Willebrord doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Sint Willebrord. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Sint Willebrord is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Sint Willebrord voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal1.105Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2023
B-F Nijverheid en energie405Aantal2023
G+I Handel en horeca185Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie60Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed55Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening130Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg115Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten150Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners9.200Aantal2023
Mannen4.640Aantal2023
Vrouwen4.560Aantal2023
0 tot 15 jaar1.175Aantal2023
15 tot 25 jaar890Aantal2023
25 tot 45 jaar2.130Aantal2023
45 tot 65 jaar2.940Aantal2023
65 jaar of ouder2.060Aantal2023
Ongehuwd3.455Aantal2023
Gehuwd4.280Aantal2023
Gescheiden765Aantal2023
Verweduwd705Aantal2023
Geboorte totaal80Aantal2022
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal140Aantal2022
Sterfte relatief15Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid3.485Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag3.370Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar3.090Aantal2022
Opleidingsniveau hoog730Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura245Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg13%Percentage2022
WMO cliënten610Aantal2022
WMO cliënten relatief66Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.350Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.990Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.860Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.960Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.290Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.080Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.530Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.910Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.310Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement750Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning960Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.020Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.270Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.730Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning970Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.540Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel248Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel1.506Aantal2024
Adressen met definitief energielabel2.643Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++2Aantal2024
Energielabels A+++5Aantal2024
Energielabels A++3Aantal2024
Energielabels A+21Aantal2024
Energielabels A1.009Aantal2024
Energielabels B799Aantal2024
Energielabels C1.090Aantal2024
Energielabels D459Aantal2024
Energielabels E151Aantal2024
Energielabels F432Aantal2024
Energielabels G178Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn45%percentage2020
Drinker77%percentage2020
Zware drinker8%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht39%percentage2020
Overgewicht60%percentage2020
Ernstig overgewicht20%percentage2020
Roker18%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn46%percentage2020
Wekelijkse sporters44%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk43%percentage2020
Lopen naar school of werk24%percentage2020
Fietsen naar school of werk31%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam46%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam12%percentage2020
Emotioneel eenzaam28%percentage2020
Sociaal eenzaam32%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven87%percentage2020
Moeite met rondkomen13%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren8%percentage2020
Vrijwilligerswerk21%percentage2020
Mantelzorger15%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)16%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)13%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid73%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen36%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid36%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid6%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt34%percentage2020
Gehoorbeperking6%percentage2020
Gezichtsbeperking6%percentage2020
Mobiliteitsbeperking13%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen20%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie47%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie8%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken16%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal4.065Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens1.205Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen1.395Aantal2023
Huishoudens met kinderen1.460Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,20Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie60%Percentage2022
Percentage werknemers80%Percentage2022
Percentage zelfstandigen20%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers7.600Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€32.100Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€26.800Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen47%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen14%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar32%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen40%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen16%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen4,40%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum5,9%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum9,6%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum13%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€138x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand200Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO720Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW50Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW1.850Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland7.910Aantal2023
Herkomst buiten Nederland1.290Aantal2023
Herkomst Europa650Aantal2023
Herkomst buiten Europa640Aantal2023
Geboren in Nederland7.915Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa280Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa280Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa370Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa360Aantal2023
Autochtoon8.005Aantal2022
Westers totaal690Aantal2022
Niet-westers totaal480Aantal2022
Marokko75Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba20Aantal2022
Suriname45Aantal2022
Turkije45Aantal2022
Overig niet-westers300Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal75Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven39Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting61Aantal2023
Verkeersovertredingen54Aantal2023
Vernieling37Aantal2023
Overige misdrijven17Aantal2023
Totaal misdrijven283Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand6,70Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand12,80Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km18Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km25Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand5,30Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km13Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km19Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km11Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km24Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km2,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km30Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand3,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand3,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand6,20Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand4,30Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,30Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand5,20Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand5,20Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand5,30Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand4,70Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,20Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,30Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand3,70Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand6,10Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand10,80Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand18,60Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand4,60Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand6,20Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand16Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand5,40Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand13Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand5Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand4,40Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km28Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU08400100Code2023
RegionaamSint WillebrordNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode08400100Code2023
Oppervlakte totaal264Aantal hectaren2023
Oppervlakte land264Aantal hectaren2023
Oppervlakte water0Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.035Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal4.397Aantal2024
Adressen met postcode4.391Aantal2024
Adressen met woonfunctie4.148Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie32Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie16Aantal2024
Adressen met industriefunctie42Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie26Aantal2024
Adressen met logiesfunctie3Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie3Aantal2024
Adressen met sportfunctie3Aantal2024
Adressen met winkelfunctie82Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie290Aantal2024
Verblijfsobjecten4.396Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen1Aantal2024
Panden met adres3.994Aantal2024
Adressen met pand4.359Aantal2024
Percelen met adres2.944Aantal2024
Adressen met perceel4.397Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom4.376Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom21Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom4.128Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom20Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19006Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192525Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950192Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19701.343Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19801.048Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990572Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000359Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010173Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020226Aantal2024
Panden met adres 2020 en later50Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19009Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192527Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950208Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19701.381Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19801.065Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990620Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000453Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010228Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020285Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later83Aantal2024
Postcodegebied4711AA-4714RANaam2024
Meest voorkomende postcode4711Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade2Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade13Aantal2022
Verkeersongevallen totaal15Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal5.195Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine4.460Aantal2023
Personenautos - overige brandstof740Aantal2023
Personenautos per huishouden1,28Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte1.968Aantal2023
Motorfietsen480Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad4.099Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€315.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning92%Percentage2023
Percentage meergezinswoning8%Percentage2023
Percentage bewoond97%Percentage2023
Percentage onbewoond3%Percentage2023
Koopwoningen59%Percentage2023
Huurwoningen totaal41%Percentage2023
In bezit woningcorporatie37%Percentage2023
In bezit overige verhuurders4%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200088%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200012%Percentage2023
Appartement360Aantal2024
Tussen of geschakelde woning656Aantal2024
Hoekwoning501Aantal2024
Tweeonder1kap1.240Aantal2024
Vrijstaande woning1.391Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.248Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Rucphen. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Sint Willebrord: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Sint Willebrord
Tabel met 4.397 adressen in de buurt Sint Willebrord.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Sint Willebrord. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Rucphen.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Alexiastraat1 t/m 284711SJSt. Willebrord27
Amaliastraat2 t/m 444711SKSt. Willebrord36
Arianepad--St. Willebrord0
Bachstraat6 t/m 84711BHSt. Willebrord2
Bartokstraat2 t/m 144711BCSt. Willebrord10
Beethovenstraat1 t/m 314711BJSt. Willebrord22
Begoniastraat2 t/m 154711MCSt. Willebrord10
Bellinistraat--St. Willebrord0
Berkenhof24711RSSt. Willebrord1
Berkenrijs1 t/m 414711PRSt. Willebrord28
Boterbloemstraat1 t/m 484711GW t/m 4711GXSt. Willebrord46
Bredaseweg10 t/m 424711RTSt. Willebrord18
Bremstraat1 t/m 1864711CD t/m 4711RPSt. Willebrord140
Clausstraat5 t/m 304711AXSt. Willebrord17
Dahliastraat2 t/m 654711ES t/m 4711GVSt. Willebrord80
Dorpsstraat1 t/m 2904711EG t/m 4711NJSt. Willebrord301
Duivenstraat1 t/m 844711KA t/m 4711KCSt. Willebrord71
Eikenrijs3 t/m 184711PLSt. Willebrord9
Eksterdonk1 t/m 304711LGSt. Willebrord24
Elzenrijs1 t/m 874711PM t/m 4711PPSt. Willebrord88
Elzenstraat6 t/m 164711RLSt. Willebrord3
Emmastraat45 t/m 2184711AN t/m 4711AZSt. Willebrord116
Essenrijs1 t/m 214711PPSt. Willebrord16
Fazantendonk1 t/m 374711KM t/m 4711KNSt. Willebrord36
Franckstraat1 t/m 84711BASt. Willebrord5
Gelenburg2 t/m 104711PESt. Willebrord7
Geraniumstraat1 t/m 464711MA t/m 4711MBSt. Willebrord43
Gertrudisstraat1 t/m 294711VBSt. Willebrord38
Gradinastraat1 t/m 34711VASt. Willebrord2
Griegstraat1 t/m 134711ADSt. Willebrord7
Hazelaarstraat1 t/m 324711RESt. Willebrord25
Hendrikstraat1 t/m 194711BVSt. Willebrord17
Händelstraat2 t/m 64711ACSt. Willebrord3
Irenestraat1 t/m 724711CA t/m 4711SCSt. Willebrord73
Irishof1 t/m 124711GKSt. Willebrord12
Jasmijnstraat2 t/m 104711GRSt. Willebrord10
Jochems Roemstraat1 t/m 474711VDSt. Willebrord24
Kaaistraat1 t/m 1054711HP t/m 4711HXSt. Willebrord98
Kamperfoeliestraat2 t/m 124711GSSt. Willebrord10
Kanariestraat3 t/m 154711JRSt. Willebrord4
Kenbelstraatje1 t/m 474711CCSt. Willebrord26
Kerkeheidestraat--St. Willebrord0
Kievitstraat1 t/m 424711KH t/m 4711KJSt. Willebrord32
Klaproosstraat1 t/m 64711HZSt. Willebrord6
Korenbloemstraat1 t/m 604711HA t/m 4711HCSt. Willebrord57
Kraaiendonk3 t/m 304711LHSt. Willebrord27
Krommestraat34 t/m 1074711NB t/m 4711NCSt. Willebrord42
Laurierstraat1 t/m 54711RDSt. Willebrord5
Leeuwenbekstraat1 t/m 244711GZSt. Willebrord14
Leeuwerikstraat4 t/m 1404711JA t/m 4711JGSt. Willebrord102
Leliestraat8 t/m 244711HVSt. Willebrord18
Lijsterbesstraat4 t/m 154711RJSt. Willebrord12
Lijsterstraat2 t/m 244711JNSt. Willebrord17
Lindestraat4 t/m 414711RMSt. Willebrord18
Lugtenburg1 t/m 564711PHSt. Willebrord37
Luienhoeksestraat594711SGSt. Willebrord1
Mahlerstraat1 t/m 194711BBSt. Willebrord8
Margrietstraat1 t/m 544711HK t/m 4711HNSt. Willebrord60
Marijkestraat1 t/m 504711BN t/m 4711BPSt. Willebrord46
Matheus van den Eedenstraat2 t/m 324711CD t/m 4711CHSt. Willebrord20
Maximastraat1 t/m 944711SHSt. Willebrord59
Meeuwenstraat10 t/m 244711KDSt. Willebrord8
Meidoornstraat8 t/m 234711RCSt. Willebrord10
Merelstraat1 t/m 644711JS t/m 4711JVSt. Willebrord69
Mezendonk1 t/m 524711KP t/m 4711KRSt. Willebrord34
Mgr. van Hooydonkstraat1 t/m 214711EDSt. Willebrord18
Monseigneur van Rooijstraat1 t/m 214711ALSt. Willebrord18
Mozartstraat1 t/m 74711BGSt. Willebrord6
Mussendonk1 t/m 864711LJ t/m 4711LLSt. Willebrord59
Nachtegaalstraat1 t/m 324711KLSt. Willebrord28
Narcishof1 t/m 114711GLSt. Willebrord11
Noorderstraat914714RASprundel1
Noorderstraat96 t/m 1224711NASt. Willebrord25
Parkstraat1 t/m 514711GA t/m 4711GBSt. Willebrord45
Pastoor Bastiaansensingel1 t/m 1744711EC t/m 4711EESt. Willebrord143
Pastoor Kroesstraat1 t/m 424711BL t/m 4711BMSt. Willebrord38
Pastoor Palsstraat1 t/m 334711CNSt. Willebrord19
Patrijzendonk1 t/m 544711LA t/m 4711LBSt. Willebrord45
Poppestraat1 t/m 1334711EW t/m 4711JPSt. Willebrord103
Putterdonk1 t/m 184711LPSt. Willebrord11
Radboudstraat--St. Willebrord0
Ravendonk1 t/m 454711KS t/m 4711KTSt. Willebrord36
Regerstraat2 t/m 144711AESt. Willebrord7
Rodenburg1 t/m 354711PVSt. Willebrord31
Roosendaalseweg5 t/m 234711RRSt. Willebrord6
Rossinistraat1 t/m 194711ABSt. Willebrord18
Rozenkransstraat1 t/m 1104711CV t/m 4711GCSt. Willebrord105
Rozenstraat1 t/m 1324711GD t/m 4711GJSt. Willebrord96
Rucphensestraat1 t/m 1394711JH t/m 4711JMSt. Willebrord82
Rugstraat2 t/m 754711CP t/m 4711CTSt. Willebrord72
Schubertstraat1 t/m 74711BKSt. Willebrord4
Schönemannstraat--St. Willebrord0
Seringenplein1 t/m 204711LWSt. Willebrord20
Seringenstraat1 t/m 364711LX t/m 4711LZSt. Willebrord29
Sibeliusstraat7 t/m 374711AG t/m 4711AHSt. Willebrord26
Singelstraat19 t/m 544711CL t/m 4711CMSt. Willebrord35
Sint Walfriedstraat3 t/m 544711VCSt. Willebrord40
Smidshof1 t/m 184711DZSt. Willebrord18
Smidsstraat1 t/m 354711ERSt. Willebrord23
Spechtendonk1 t/m 444711LM t/m 4711LNSt. Willebrord40
Sperwerdonk1 t/m 124711LESt. Willebrord13
Sportparkstraat1 t/m 484711BD t/m 4711BESt. Willebrord33
Tulpstraat2 t/m 1154711HD t/m 4711HJSt. Willebrord110
Valkendonk1 t/m 564711LC t/m 4711LDSt. Willebrord46
Verdistraat1 t/m 94711AJSt. Willebrord5
Vijverstraat2 t/m 654711EV t/m 4711GPSt. Willebrord76
Vinkenstraat4 t/m 694711JW t/m 4711JZSt. Willebrord71
Wagnerstraat1 t/m 64711AKSt. Willebrord4
Weberstraat1 t/m 144711AASt. Willebrord18
Wijningsstraat4 t/m 194711VESt. Willebrord16
Wilgenburg1 t/m 114711PGSt. Willebrord10
Wilgenrijs1 t/m 784711PJ t/m 4711PKSt. Willebrord49
Wilgenstraat3 t/m 244711RA t/m 4711RBSt. Willebrord20
Wilhelminaplein1 t/m 194711BTSt. Willebrord16
Wilhelminastraat1 t/m 554711BR t/m 4711BSSt. Willebrord52
Willem III-straat1 t/m 84711BWSt. Willebrord7
Willem-Alexanderstraat3 t/m 194711BZSt. Willebrord11
Wim van Eststraat1 t/m 494711BXSt. Willebrord31
Wittenburg1 t/m 254711PTSt. Willebrord24
Zwaluwenstraat1 t/m 604711KE t/m 4711KGSt. Willebrord37
Zwartenburg2 t/m 284711PSSt. Willebrord14
de Gagelrijzen1 t/m 1834711PA t/m 4711PDSt. Willebrord178
de Singelhof1 t/m 204711EA t/m 4711EBSt. Willebrord27
de Vlaanders1 t/m 604711PX t/m 4711PZSt. Willebrord47
den Elshout1 t/m 204711PWSt. Willebrord17

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 125 openbare ruimtes en 4.397 adressen in de buurt Sint Willebrord. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definties van de soorten openbare ruimtes.

Adressen Rucphen
Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Sint Willebrord. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Sint Willebrord ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek47114390
Postcode numeriek47141
WoonkernSint Willebrord4375
WoonkernSprundel1
WoonplaatsSprundel1
WoonplaatsSt. Willebrord4401
WijkSint Willebrord4402
GemeenteRucphen4402
ProvincieNoord-Brabant4402
WaterschapWaterschap Brabantse Delta4402
LandNederland4402

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Sint Willebrord ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Sint Willebrord dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Sint Willebrord ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Sint Willebrord en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven