Statistieken buurt Sterrenburg 1-Oost

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Sterrenburg 1-Oost in de gemeente Dordrecht. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Sterrenburg 1-Oost in de gemeente Dordrecht. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Sterrenburg 1-Oost telt 4.095 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Sterrenburg 1-Oost.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Sterrenburg 1-Oost:

JaarAantal inwoners de buurt Sterrenburg 1-Oost% verschil
20234.0951,24%
20224.0452,66%
20213.940-2,35%
20204.035-0,74%
20194.065-0,97%
20184.1051,23%
20174.055-0,37%
20164.070-0,73%
20154.1000,61%
20144.0750,99%
20134.035geen data

De bevolking van de buurt Sterrenburg 1-Oost is met 60 personen toegenomen van 4.035 personen in 2013 tot 4.095 personen in 2023 (dat is een groei van 1,49%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 6 personen (0,16%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Dordrecht.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Sterrenburg 1-Oost:

In 2013 telde de buurt Sterrenburg 1-Oost 4.035 inwoners. In 2018 is het aantal gestegen tot 4.105 personen. De stijging ten opzichte van 2013 is 70 (1,73%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2017) is 50 (1,23%). Het aantal van 4.105 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2021 is het aantal gedaald tot 3.940 personen. Dit is een daling van 165 (-4,02%) ten opzichte van 2018, ten opzichte van het vorige jaar (2020) is het verschil -95 (-2,35%). Het aantal van 3.940 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 waren er 4.095 inwoners in de buurt Sterrenburg 1-Oost.

Over de buurt Sterrenburg 1-Oost

Buurt Sterrenburg 1-Oost heeft afgerond een totale oppervlakte van 52 hectare land (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 2.343 adressen per km2. Er wonen 2.090 huishoudens in de buurt Sterrenburg 1-Oost. Postcode 3318 is de meest voorkomende postcode in de buurt Sterrenburg 1-Oost. De buurt Sterrenburg 1-Oost ligt binnen Sterrenburg in de gemeente Dordrecht.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Sterrenburg 1-Oost
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Sterrenburg met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Sterrenburg 1-Oost, 2: Sterrenburg 1-West, 3: Blaauwweg en omgeving, 4: Driehoek en omgeving, 5: Waterman en omgeving ...Toon meer... Kaart van de wijk Sterrenburg met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Sterrenburg 1-Oost, 2: Sterrenburg 1-West, 3: Blaauwweg en omgeving, 4: Driehoek en omgeving, 5: Waterman en omgeving, 6: Minnaertweg en omgeving, 7: Mildenburg en omgeving, 8: Zuilenburg en omgeving, 9: Vredenburg en omgeving, 10: Wittenstein en omgeving, 11: Smitsweg ...Toon minder...

Woningkenmerken
Er zijn 2.109 woningen in de buurt Sterrenburg 1-Oost.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Dordrecht in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Sterrenburg 1-Oost was €211.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Sterrenburg 1-Oost.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Sterrenburg 1-Oost:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Sterrenburg 1-Oost% verschil
2023€211.00021%
2022€175.00010%
2021€159.00011%
2020€143.00010%
2019€130.0008,3%
2018€120.0003,45%
2017€116.0000,87%
2016€115.0000,88%
2015€114.000-3,39%
2014€118.000-6,3%
2013€126.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Sterrenburg 1-Oost is met €85.000 gegroeid van €126.000 in 2013 tot €211.000 in 2023 (dat is een toename van 67%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €8.500 (5,6%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Dordrecht.

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Sterrenburg 1-Oost is €211.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 28% en er zijn 2.109 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Zuid-Holland (bruin), gemeente Dordrecht (geel), wijk Sterrenburg (oranje) en 10 buurten (blauw). De buurt Sterrenburg 1-Oost wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de buurt Sterrenburg 1-Oost: er zijn 1.388 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Sterrenburg 1-Oost.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 2.481 totaal in de buurt Sterrenburg 1-Oost

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De buurt Sterrenburg 1-Oost telt in totaal 2.481 adressen, met 2.480 verblijfsobjecten en 1 standplaats (er zijn geen ligplaatsen). Alle adressen in buurt Sterrenburg 1-Oost liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Dordrecht
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Sterrenburg 1-Oost zijn er 2.109 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Sterrenburg 1-Oost.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 818 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de buurt Sterrenburg 1-Oost.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Sterrenburg 1-Oost. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Sterrenburg 1-Oost

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Sterrenburg 1-Oost. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Sterrenburg 1-Oost


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Dordrecht bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Sterrenburg 1-Oost


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Sterrenburg 1-Oost.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Sterrenburg 1-Oost per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Sterrenburg 1-Oost:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20232.3102501.535
20222.3402391.466
20212.2852321.423
20202.3852311.419
20192.4102321.423
20182.4652301.410
20172.5002181.337
20162.5702101.290
20152.6102091.281
20142.6082051.262
20132.6231981.214

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Sterrenburg 1-Oost als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 56%, herkomst uit Europese landen: 6,1% en herkomst uit landen buiten Europa: 37% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 65%, herkomst uit Europa: 4,91% en herkomst van buiten Europa: 30%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Dordrecht naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Sterrenburg 1-Oost
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Sterrenburg 1-Oost in 2022 zijn Overig (665 inwoners) en Westers (395 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Sterrenburg 1-Oost: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Sterrenburg 1-Oost.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Sterrenburg 1-Oost. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Dordrecht:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Dordrecht. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Sterrenburg 1-Oost zijn C (831 adressen) en A (649 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Sterrenburg 1-Oost. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de buurt Sterrenburg 1-Oost: 831 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Dordrecht bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 13 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Sterrenburg 1-Oost.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Sterrenburg 1-Oost. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Sterrenburg 1-Oost vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Sterrenburg 1-Oost.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Sterrenburg 1-Oost voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Sterrenburg 1-Oost ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureau Cultureel Centrum Sterrenburg in Dordrecht

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in Stembureau Cultureel Centrum Sterrenburg in Dordrecht is uitgebracht. Stembureau Cultureel Centrum Sterrenburg in Dordrecht was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de buurt Sterrenburg 1-Oost. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Dordrecht.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Cultureel Centrum Sterrenburg in Dordrecht bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 21 partijen waarop bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in de buurt Sterrenburg 1-Oost stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 145 stembureaus in de gemeente Dordrecht en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Dordrecht. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Dordrecht.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€21.700)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Sterrenburg 1-Oost.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Sterrenburg (Sterrenburg 1-Oost is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Sterrenburg is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Sterrenburg 1-Oost is €21.700. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €26.300. Buurt Sterrenburg 1-Oost telt 3.300 inkomensontvangers op 4.095 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
14% procent van de huishoudens in buurt Sterrenburg 1-Oost heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Sterrenburg (Sterrenburg 1-Oost is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Sterrenburg is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (215 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Sterrenburg 1-Oost (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Sterrenburg 1-Oost zijn in totaal 215 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Sterrenburg 1-Oost. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juni 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de buurt Sterrenburg 1-Oost
Er zijn 35 elektrische auto’s in juni 2024 in de buurt Sterrenburg 1-Oost.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Sterrenburg 1-Oost op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 35 elektrische auto’s in de buurt Sterrenburg 1-Oost. Dit is het totaal aantal in juni 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Sterrenburg 1-Oost die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 1.738 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Sterrenburg 1-Oost in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Sterrenburg 1-Oost geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 2.133 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Sterrenburg 1-Oost (in juni 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 1.639 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Sterrenburg 1-Oost in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Sterrenburg 1-Oost geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Sterrenburg 1-Oost. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 17 juni 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 151 misdrijven in de buurt Sterrenburg 1-Oost geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Sterrenburg 1-Oost, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of december 2022 tot en met mei 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Sterrenburg 1-Oost zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 1.887 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 37 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Sterrenburg 1-Oost 151 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Sterrenburg 1-Oost in 2023 zijn Overige vermogensdelicten (29 delicten) en Vernieling cq. zaakbeschadiging (17 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Sterrenburg 1-Oost.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In mei 2024 zijn er 10 misdrijven in de buurt Sterrenburg 1-Oost geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Sterrenburg 1-Oost met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Sterrenburg 1-Oost over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Dordrecht.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 15,38 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Sterrenburg 1-Oost.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Sterrenburg 1-Oost.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Sterrenburg 1-Oost. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Sterrenburg 1-Oost.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Sterrenburg 1-Oost.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Sterrenburg 1-Oost genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 14 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Sterrenburg 1-Oost.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Sterrenburg 1-Oost.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
54% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de buurt Sterrenburg 1-Oost ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de buurt Sterrenburg 1-Oost per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
66% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Sterrenburg 1-Oost drinkt geen of maximaal één glas alcohol per dag.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Sterrenburg 1-Oost. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Sterrenburg 1-Oost is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de buurt Sterrenburg 1-Oost.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Sterrenburg 1-Oost voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal215Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2023
B-F Nijverheid en energie50Aantal2023
G+I Handel en horeca40Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie25Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed5Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening30Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg50Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten15Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners4.095Aantal2023
Mannen1.865Aantal2023
Vrouwen2.225Aantal2023
0 tot 15 jaar610Aantal2023
15 tot 25 jaar575Aantal2023
25 tot 45 jaar865Aantal2023
45 tot 65 jaar910Aantal2023
65 jaar of ouder1.130Aantal2023
Ongehuwd1.970Aantal2023
Gehuwd1.355Aantal2023
Gescheiden435Aantal2023
Verweduwd335Aantal2023
Geboorte totaal35Aantal2022
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal60Aantal2022
Sterfte relatief14Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid7.875Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag1.100Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar1.260Aantal2022
Opleidingsniveau hoog490Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura125Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg12%Percentage2022
WMO cliënten655Aantal2022
WMO cliënten relatief162Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal1.960Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.620Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.530Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.710Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.640Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.330Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.770Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.590Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal630Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement440Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning950Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.140Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning980Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.560Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning540Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning950Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming24%Percentage2022
Adressen zonder energielabel354Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel326Aantal2024
Adressen met definitief energielabel1.801Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++2Aantal2024
Energielabels A++0Aantal2024
Energielabels A+39Aantal2024
Energielabels A649Aantal2024
Energielabels B217Aantal2024
Energielabels C831Aantal2024
Energielabels D235Aantal2024
Energielabels E85Aantal2024
Energielabels F27Aantal2024
Energielabels G42Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker21%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn62%percentage2022
Drinker61%percentage2022
Zware drinker6%percentage2022
Overmatige drinker5%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht38%percentage2022
Overgewicht59%percentage2022
Ernstig overgewicht23%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn37%percentage2022
Wekelijkse sporters36%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk44%percentage2022
Lopen naar school of werk28%percentage2022
Fietsen naar school of werk28%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam62%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam21%percentage2022
Emotioneel eenzaam41%percentage2022
Sociaal eenzaam44%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven84%percentage2020
Moeite met rondkomen32%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren10%percentage2020
Mist emotionele steun10%percentage2022
Vrijwilligerswerk18%percentage2022
Mantelzorger14%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)19%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)17%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid54%percentage2022
Niet-specifieke klachten64%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen42%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid45%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid8%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt42%percentage2022
Psychische klachten31%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht26%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht42%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden15%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie16%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie53%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken23%percentage2022
Gehoorbeperking8%percentage2020
Gezichtsbeperking10%percentage2020
Mobiliteitsbeperking20%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen28%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal2.090Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens1.040Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen465Aantal2023
Huishoudens met kinderen585Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte1,90Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie52%Percentage2022
Percentage werknemers88%Percentage2022
Percentage zelfstandigen12%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers3.300Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€26.300Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€21.700Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen54%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen7,5%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar24%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen66%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen5,8%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen8,7%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum14%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum21%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum27%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€11x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand310Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO280Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW30Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW1.040Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland2.310Aantal2023
Herkomst buiten Nederland1.785Aantal2023
Herkomst Europa250Aantal2023
Herkomst buiten Europa1.535Aantal2023
Geboren in Nederland2.310Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa110Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa625Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa140Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa910Aantal2023
Autochtoon2.340Aantal2022
Westers totaal395Aantal2022
Niet-westers totaal1.310Aantal2022
Marokko215Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba145Aantal2022
Suriname110Aantal2022
Turkije185Aantal2022
Overig niet-westers665Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal63Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven26Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting19Aantal2023
Verkeersovertredingen17Aantal2023
Vernieling18Aantal2023
Overige misdrijven8Aantal2023
Totaal misdrijven151Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km22Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km14Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km27Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km7Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km44Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km115Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km15Gemiddeld aantal2022
Café afstand2,70Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km30Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km26Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km98Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km14Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km100Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km6,80Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km11Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km21Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km45Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km78Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km25Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km45Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km19Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km32Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km19Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km14Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km9Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand4,10Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand2,80Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand4,30Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand12,60Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand4,30Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,80Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,80Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand3,80Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand3,50Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand4,10Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand4Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand4,20Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand4Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand8,70Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km61Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU05050901Code2023
RegionaamSterrenburg 1-OostNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode05050901Code2023
Oppervlakte totaal52Aantal hectaren2023
Oppervlakte land52Aantal hectaren2023
Oppervlakte water0Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid2.343Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal2.481Aantal2024
Adressen met postcode2.138Aantal2024
Adressen met woonfunctie2.109Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie9Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie6Aantal2024
Adressen met industriefunctie2Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie1Aantal2024
Adressen met logiesfunctie1Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie4Aantal2024
Adressen met sportfunctie1Aantal2024
Adressen met winkelfunctie1Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie346Aantal2024
Verblijfsobjecten2.480Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen1Aantal2024
Panden met adres880Aantal2024
Adressen met pand2.476Aantal2024
Percelen met adres547Aantal2024
Adressen met perceel2.481Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom2.481Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom2.109Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19000Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 19251Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 195016Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970818Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19803Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19904Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200025Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201010Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 20201Aantal2024
Panden met adres 2020 en later2Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19000Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 19251Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 195016Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19702.043Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 198077Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990144Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000127Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 201063Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 20203Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later2Aantal2024
Postcodegebied3318AA-3318VTNaam2024
Meest voorkomende postcode3318Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade3Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade10Aantal2022
Verkeersongevallen totaal13Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal1.495Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine1.330Aantal2023
Personenautos - overige brandstof160Aantal2023
Personenautos per huishouden0,72Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte2.875Aantal2023
Motorfietsen65Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad2.109Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€211.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning34%Percentage2023
Percentage meergezinswoning66%Percentage2023
Percentage bewoond97%Percentage2023
Percentage onbewoond3%Percentage2023
Koopwoningen23%Percentage2023
Huurwoningen totaal77%Percentage2023
In bezit woningcorporatie76%Percentage2023
In bezit overige verhuurders2%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200097%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 20003%Percentage2023
Appartement1.388Aantal2024
Tussen of geschakelde woning543Aantal2024
Hoekwoning150Aantal2024
Tweeonder1kap15Aantal2024
Vrijstaande woning13Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.371Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Dordrecht. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Sterrenburg 1-Oost: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Sterrenburg 1-Oost
Tabel met 2.481 adressen in de buurt Sterrenburg 1-Oost.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Sterrenburg 1-Oost. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Dordrecht.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Aldebaranhof1 t/m 683318BA t/m 3318BCDordrecht52
Antareshof1 t/m 613318TA t/m 3318TCDordrecht53
Castorstraat2 t/m 183318BDDordrecht9
Dalmeyerplein10 t/m 1953318CB t/m 3318DBDordrecht104
De Sitterstraat6 t/m 2643318AA t/m 3318AEDordrecht155
Eastonstraat1 t/m 523318RADordrecht31
Eddingtonweg1 t/m 633318BE t/m 3318BGDordrecht55
Eisingahof1 t/m 1423318AMDordrecht141
Gemmahof2 t/m 613318RB t/m 3318RCDordrecht44
Halleyweg1 t/m 3853318CB t/m 3318CPDordrecht341
Herschelstraat1 t/m 273318VADordrecht24
Kapteynweg3 t/m 2573318EC t/m 3318EJDordrecht152
Keplerweg1 t/m 2273318CR t/m 3318CWDordrecht146
Kleine Beerstraat1 t/m 1623318RD t/m 3318RJDordrecht121
Leeuwstraat1 t/m 3723318VB t/m 3318VLDordrecht289
Melkwegplein--Dordrecht0
Noorderkroonstraat1 t/m 1643318VN t/m 3318VTDordrecht113
Orionstraat1 t/m 1003318TD t/m 3318THDordrecht87
Oudendijk13 t/m 493318AGDordrecht17
Polluxhof1 t/m 643318BH t/m 3318BJDordrecht50
Poolsterhof1 t/m 683318RK t/m 3318RMDordrecht44
Regulushof1 t/m 533318TJ t/m 3318TLDordrecht46
Rigelhof1 t/m 613318CX t/m 3318CZDordrecht52
Schorpioenstraat1 t/m 1043318TM t/m 3318TPDordrecht83
Sterrenburgpark--Dordrecht0
Steve Bikopad--Dordrecht0
Stierstraat1 t/m 1313318BK t/m 3318BNDordrecht131
Tweelingenstraat1 t/m 1853318BP t/m 3318BVDordrecht134
Zuidendijk264 t/m 4453318AJ t/m 3318AKDordrecht7

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 29 openbare ruimtes en 2.481 adressen in de buurt Sterrenburg 1-Oost. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definties van de soorten openbare ruimtes.

Adressen Dordrecht
Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Sterrenburg 1-Oost. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Sterrenburg 1-Oost ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek33182138
WoonkernDordrecht2481
WoonplaatsDordrecht2484
WijkSterrenburg2484
GemeenteDordrecht2484
ProvincieZuid-Holland2484
WaterschapWaterschap Hollandse Delta2484
LandNederland2484

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Sterrenburg 1-Oost ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Sterrenburg 1-Oost dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Sterrenburg 1-Oost ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Sterrenburg 1-Oost en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven