Statistieken buurt Tabakshof en Heeswijk (gedeeltelijk)

Aantal inwoners per jaar
De buurt Tabakshof en Heeswijk (gedeeltelijk) telt 2.585 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Tabakshof en Heeswijk (gedeeltelijk).


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Tabakshof en Heeswijk (gedeeltelijk):

JaarAantal inwoners de buurt Tabakshof en Heeswijk (gedeeltelijk)% verschil
20232.585-0,58%
20222.6000,00%
20212.600-0,38%
20202.610-0,19%
20192.615-0,57%
20182.630-0,38%
20172.6400,00%
20162.640-1,86%
20152.690-0,19%
20142.6951,13%
20132.665geen data

Het aantal inwoners in de buurt Tabakshof en Heeswijk (gedeeltelijk) is met 80 inwoners afgenomen van 2.665 inwoners in 2013 tot 2.585 inwoners in 2023 (dat is een afname van 3,0%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was -8 inwoners (-0,30%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht dalende trend: De cijfers dalen meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Montfoort.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Tabakshof en Heeswijk (gedeeltelijk):

In 2013 telde de buurt Tabakshof en Heeswijk (gedeeltelijk) 2.665 inwoners. In 2014 is het aantal gestegen tot 2.695 inwoners. De stijging ten opzichte van 2013 is 30 (1,13%). Het aantal van 2.695 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2023 is het aantal gedaald tot 2.585 inwoners. Dit is een daling van 110 (-4,08%) ten opzichte van 2014, ten opzichte van het vorige jaar (2022) is het verschil -15 (-0,58%). Het aantal van 2.585 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn.

Over de buurt Tabakshof en Heeswijk (gedeeltelijk)

Buurt Tabakshof en Heeswijk (gedeeltelijk) heeft afgerond een totale oppervlakte van 37 hectare land (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 985 adressen per km2. Er wonen 1.025 huishoudens in de buurt Tabakshof en Heeswijk (gedeeltelijk). Postcode 3417 is de meest voorkomende postcode in de buurt Tabakshof en Heeswijk (gedeeltelijk). De buurt Tabakshof en Heeswijk (gedeeltelijk) ligt binnen Wijk 00 in de gemeente Montfoort.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Tabakshof en Heeswijk (gedeeltelijk)
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de Wijk 00 met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Tabakshof en Heeswijk (gedeeltelijk), 2: Montfoort.

Woningkenmerken
Er zijn 1.029 woningen in de buurt Tabakshof en Heeswijk (gedeeltelijk).
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Montfoort in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Tabakshof en Heeswijk (gedeeltelijk) was €410.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Tabakshof en Heeswijk (gedeeltelijk).


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Tabakshof en Heeswijk (gedeeltelijk):

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Tabakshof en Heeswijk (gedeeltelijk)% verschil
2023€410.00016%
2022€354.0009,3%
2021€324.0006,9%
2020€303.0008,2%
2019€280.0006,9%
2018€262.0006,1%
2017€247.0002,92%
2016€240.0002,13%
2015€235.000-0,84%
2014€237.000-11%
2013€266.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Tabakshof en Heeswijk (gedeeltelijk) is met €144.000 toegenomen van €266.000 in 2013 tot €410.000 in 2023 (dat is een stijging van 54%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €14.400 (4,65%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Montfoort.

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Tabakshof en Heeswijk (gedeeltelijk) is €410.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 19% en er zijn 1.029 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Utrecht (bruin), gemeente Montfoort (geel), 2 woonplaatsen (groen), 3 wijken (oranje) en 9 buurten (blauw). De buurt Tabakshof en Heeswijk (gedeeltelijk) wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de buurt Tabakshof en Heeswijk (gedeeltelijk): er zijn 617 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Tabakshof en Heeswijk (gedeeltelijk).

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 1 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 1.156 totaal in de buurt Tabakshof en Heeswijk (gedeeltelijk)

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 1 januari 2024. De buurt Tabakshof en Heeswijk (gedeeltelijk) telt in totaal 1.156 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in buurt Tabakshof en Heeswijk (gedeeltelijk) liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Montfoort
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de buurt Tabakshof en Heeswijk (gedeeltelijk). Op basis van de gegevens uit de BAG van 1 januari 2024.

Toelichting
Bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Tabakshof en Heeswijk (gedeeltelijk). Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij appartementengebouwen. De gegevens over panden naar bouwjaar komen uit de BAG van 1 januari 2024.

Bron & definities
Bevolking in de buurt Tabakshof en Heeswijk (gedeeltelijk)

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Tabakshof en Heeswijk (gedeeltelijk). Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Tabakshof en Heeswijk (gedeeltelijk)


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Montfoort bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Tabakshof en Heeswijk (gedeeltelijk)


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Tabakshof en Heeswijk (gedeeltelijk).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Tabakshof en Heeswijk (gedeeltelijk) per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Tabakshof en Heeswijk (gedeeltelijk):

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20232.240110235
20222.275104221
20212.280102218
20202.295100215
20192.30599211
20182.33096204
20172.36089191
20162.38083177
20152.42584181
20142.45278165
20132.42577163

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Tabakshof en Heeswijk (gedeeltelijk) als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 87%, herkomst uit Europese landen: 4,26% en herkomst uit landen buiten Europa: 9,1% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 91%, herkomst uit Europa: 2,89% en herkomst van buiten Europa: 6,1%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Montfoort naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Tabakshof en Heeswijk (gedeeltelijk)
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Tabakshof en Heeswijk (gedeeltelijk) in 2022 zijn Westers (145 inwoners) en Overig (120 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Tabakshof en Heeswijk (gedeeltelijk): inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de buurt Tabakshof en Heeswijk (gedeeltelijk).

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Tabakshof en Heeswijk (gedeeltelijk). Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Montfoort:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Montfoort. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Tabakshof en Heeswijk (gedeeltelijk) zijn C (331 adressen) en B (323 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Tabakshof en Heeswijk (gedeeltelijk). Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de buurt Tabakshof en Heeswijk (gedeeltelijk): 331 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Montfoort bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 3 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Tabakshof en Heeswijk (gedeeltelijk).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Tabakshof en Heeswijk (gedeeltelijk). Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Tabakshof en Heeswijk (gedeeltelijk) vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Tabakshof en Heeswijk (gedeeltelijk).


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Tabakshof en Heeswijk (gedeeltelijk) voor 2023.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Tabakshof en Heeswijk (gedeeltelijk) ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureau School met de Bijbel het Kompas in Montfoort

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in Stembureau School met de Bijbel het Kompas in Montfoort is uitgebracht. Stembureau School met de Bijbel het Kompas in Montfoort was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de buurt Tabakshof en Heeswijk (gedeeltelijk). De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Montfoort.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau School met de Bijbel het Kompas in Montfoort bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 20 partijen waarop bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in de buurt Tabakshof en Heeswijk (gedeeltelijk) stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 16 stembureaus in de gemeente Montfoort en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Montfoort. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Montfoort.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€30.600)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Tabakshof en Heeswijk (gedeeltelijk).


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Montfoort: Tabakshof en Heeswijk (gedeeltelijk) is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Tabakshof en Heeswijk (gedeeltelijk) is €30.600. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €35.800. Buurt Tabakshof en Heeswijk (gedeeltelijk) telt 2.100 inkomensontvangers op 2.585 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
3,10% procent van de huishoudens in buurt Tabakshof en Heeswijk (gedeeltelijk) heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Montfoort: Tabakshof en Heeswijk (gedeeltelijk) is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (205 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Tabakshof en Heeswijk (gedeeltelijk) (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Tabakshof en Heeswijk (gedeeltelijk) zijn in totaal 205 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2022).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Tabakshof en Heeswijk (gedeeltelijk). Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 februari 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de buurt Tabakshof en Heeswijk (gedeeltelijk)
Er zijn 38 elektrische auto’s in februari 2024 in de buurt Tabakshof en Heeswijk (gedeeltelijk).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Tabakshof en Heeswijk (gedeeltelijk) op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 38 elektrische auto’s in de buurt Tabakshof en Heeswijk (gedeeltelijk). Dit is het totaal aantal in februari 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Tabakshof en Heeswijk (gedeeltelijk) die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 1.198 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Tabakshof en Heeswijk (gedeeltelijk) in februari 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in februari 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Tabakshof en Heeswijk (gedeeltelijk) geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 1.850 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Tabakshof en Heeswijk (gedeeltelijk) (in februari 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 1.175 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Tabakshof en Heeswijk (gedeeltelijk) in februari 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in februari 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Tabakshof en Heeswijk (gedeeltelijk) geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Tabakshof en Heeswijk (gedeeltelijk). De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 februari 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 40 misdrijven in de buurt Tabakshof en Heeswijk (gedeeltelijk) geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Tabakshof en Heeswijk (gedeeltelijk), 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of augustus 2022 tot en met januari 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Tabakshof en Heeswijk (gedeeltelijk) zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 438 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 26 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de buurt Tabakshof en Heeswijk (gedeeltelijk) 40 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Tabakshof en Heeswijk (gedeeltelijk) in 2022 zijn Horizontale fraude (14 delicten) en Vernieling cq. zaakbeschadiging (5 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, buurt Tabakshof en Heeswijk (gedeeltelijk).

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In januari 2024 is er één misdrijf in de buurt Tabakshof en Heeswijk (gedeeltelijk) geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Tabakshof en Heeswijk (gedeeltelijk) met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Tabakshof en Heeswijk (gedeeltelijk) over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Montfoort.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 6,58 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘oplichting’ in 2022 in de buurt Tabakshof en Heeswijk (gedeeltelijk).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de buurt Tabakshof en Heeswijk (gedeeltelijk).

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Tabakshof en Heeswijk (gedeeltelijk). De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 12 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Tabakshof en Heeswijk (gedeeltelijk).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Tabakshof en Heeswijk (gedeeltelijk).

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Tabakshof en Heeswijk (gedeeltelijk) genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 5 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Tabakshof en Heeswijk (gedeeltelijk).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Tabakshof en Heeswijk (gedeeltelijk).

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de buurt Tabakshof en Heeswijk (gedeeltelijk). De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
84% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Tabakshof en Heeswijk (gedeeltelijk) geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Tabakshof en Heeswijk (gedeeltelijk). Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Tabakshof en Heeswijk (gedeeltelijk) is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
56% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Tabakshof en Heeswijk (gedeeltelijk) heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Tabakshof en Heeswijk (gedeeltelijk). Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Tabakshof en Heeswijk (gedeeltelijk) is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
56% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Tabakshof en Heeswijk (gedeeltelijk) sport minimaal 1 keer per week.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Tabakshof en Heeswijk (gedeeltelijk). Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Tabakshof en Heeswijk (gedeeltelijk) is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
85% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Tabakshof en Heeswijk (gedeeltelijk) heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Tabakshof en Heeswijk (gedeeltelijk). Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Tabakshof en Heeswijk (gedeeltelijk) is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
20% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Tabakshof en Heeswijk (gedeeltelijk) heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Tabakshof en Heeswijk (gedeeltelijk). Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Tabakshof en Heeswijk (gedeeltelijk) is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
39% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Tabakshof en Heeswijk (gedeeltelijk) heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Tabakshof en Heeswijk (gedeeltelijk). Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Tabakshof en Heeswijk (gedeeltelijk) is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
46% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Tabakshof en Heeswijk (gedeeltelijk) voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Tabakshof en Heeswijk (gedeeltelijk). Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Tabakshof en Heeswijk (gedeeltelijk) is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
94% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Tabakshof en Heeswijk (gedeeltelijk) heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Tabakshof en Heeswijk (gedeeltelijk). Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Tabakshof en Heeswijk (gedeeltelijk) is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
34% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Tabakshof en Heeswijk (gedeeltelijk) doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Tabakshof en Heeswijk (gedeeltelijk). Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Tabakshof en Heeswijk (gedeeltelijk) is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Tabakshof en Heeswijk (gedeeltelijk) voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal205Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij5Aantal2022
B-F Nijverheid en energie35Aantal2022
G+I Handel en horeca35Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie15Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed15Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening55Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg30Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten15Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners2.585Aantal2023
Mannen1.270Aantal2023
Vrouwen1.315Aantal2023
0 tot 15 jaar465Aantal2023
15 tot 25 jaar330Aantal2023
25 tot 45 jaar575Aantal2023
45 tot 65 jaar740Aantal2023
65 jaar of ouder480Aantal2023
Ongehuwd1.220Aantal2023
Gehuwd1.100Aantal2023
Gescheiden165Aantal2023
Verweduwd95Aantal2023
Geboorte totaal30Aantal2022
Geboorte relatief12Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal15Aantal2022
Sterfte relatief5Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid7.069Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag500Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar850Aantal2021
Opleidingsniveau hoog570Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura50Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg6,4%Percentage2022
WMO cliënten85Aantal2022
WMO cliënten relatief33Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.820Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.560Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.770Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.890Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.480Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.750Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.980Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.070Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.050Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement600Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning990Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.160Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.140Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.520Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning880Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.100Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief555Aantal2023
Energielabels Voorlopig469Aantal2023
Energielabels Onbepaald14Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++0Aantal2023
Energielabels A+++1Aantal2023
Energielabels A++0Aantal2023
Energielabels A+1Aantal2023
Energielabels A139Aantal2023
Energielabels B323Aantal2023
Energielabels C331Aantal2023
Energielabels D143Aantal2023
Energielabels E51Aantal2023
Energielabels F27Aantal2023
Energielabels G8Aantal2023
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn40%percentage2020
Drinker82%percentage2020
Zware drinker7%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht49%percentage2020
Overgewicht50%percentage2020
Ernstig overgewicht14%percentage2020
Roker15%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn51%percentage2020
Wekelijkse sporters52%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk48%percentage2020
Lopen naar school of werk20%percentage2020
Fietsen naar school of werk36%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam41%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam8%percentage2020
Emotioneel eenzaam23%percentage2020
Sociaal eenzaam25%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven92%percentage2020
Moeite met rondkomen9%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren5%percentage2020
Vrijwilligerswerk28%percentage2020
Mantelzorger15%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)9%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)7%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid82%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen30%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid28%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt26%percentage2020
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking6%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen11%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie37%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie4%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken16%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal1.025Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens230Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen340Aantal2023
Huishoudens met kinderen455Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,50Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie77%Percentage2021
Percentage werknemers87%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 13%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers2.100Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€35.800Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€30.600Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen38%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen21%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar36%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen22%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen29%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen2,30%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,10%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum4,70%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum6,3%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€303x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering; Bijstand30Aantal2022
Personen per soort uitkering; AO70Aantal2022
Personen per soort uitkering; WW10Aantal2022
Personen per soort uitkering; AOW440Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland2.240Aantal2023
Herkomst Europa110Aantal2023
Herkomst buiten Europa235Aantal2023
Geboren in Nederland2.240Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa55Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa110Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa50Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa120Aantal2023
Autochtoon2.275Aantal2022
Westers totaal145Aantal2022
Niet-westers totaal180Aantal2022
Marokko25Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba5Aantal2022
Suriname20Aantal2022
Turkije10Aantal2022
Overig niet-westers120Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal14Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven1Aantal2022
Milieu overtredingen0Aantal2022
Oplichting17Aantal2022
Verkeersovertredingen2Aantal2022
Vernieling5Aantal2022
Overige misdrijven1Aantal2022
Totaal misdrijven40Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand12,20Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand7,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand7,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km24Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km13Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km1,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km52Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand8,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand3,40Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand3,40Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand4,20Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand5,60Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand4,20Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand8,20Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand6,30Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,70Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand8,50Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand8,50Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand7,80Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand6,80Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand16,50Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand8,30Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km24Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand9,00Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km15Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand13Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand8,10Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand8Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand7Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand6,00Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km70Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand0Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU03350001Code2023
RegionaamTabakshof en Heeswijk (gedeeltelijk)Naam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode03350001Code2023
Oppervlakte totaal37Aantal hectaren2023
Oppervlakte land37Aantal hectaren2023
Oppervlakte water0Aantal hectaren2023
Meest voorkomende postcode3417.0Naam2023
Dekkingspercentage1%Percentage2023
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid985Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal1.156Aantal2023
Adressen met postcode1.038Aantal2023
Adressen met woonfunctie1.029Aantal2023
Adressen binnen bebouwde kom1.156Aantal2023
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2023
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom1.029Aantal2023
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2023
Percelen981Aantal2023
Panden1.117Aantal2023
Adressen met panden1.038Aantal2023
Panden voor 17000Aantal2023
Panden 1700 tot 19000Aantal2023
Panden 1900 tot 19252Aantal2023
Panden 1925 tot 19508Aantal2023
Panden 1950 tot 1970409Aantal2023
Panden 1970 tot 1980186Aantal2023
Panden 1980 tot 199084Aantal2023
Panden 1990 tot 2000313Aantal2023
Panden 2000 tot 20101Aantal2023
Panden 2010 tot 202034Aantal2023
Panden 2020 en later1Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade0Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade3Aantal2022
Verkeersongevallen totaal3Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal1.145Aantal2023
Personenauto's; brandstof benzine970Aantal2023
Personenauto's; overige brandstof175Aantal2023
Personenauto's per huishouden1,10Aantal2023
Personenauto's naar oppervlakte3.135Aantal2023
Motorfietsen95Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.029Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€410.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning96%Percentage2023
Percentage meergezinswoning4%Percentage2023
Percentage bewoond98%Percentage2023
Percentage onbewoond2%Percentage2023
Koopwoningen78%Percentage2023
Huurwoningen totaal22%Percentage2023
In bezit woningcorporatie20%Percentage2023
In bezit overige verhuurders2%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200097%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 20003%Percentage2023
Appartement41Aantal2023
Tussen of geschakelde woning617Aantal2023
Hoekwoning273Aantal2023
Tweeonder1kap26Aantal2023
Vrijstaande woning72Aantal2023
Ligplaats0Aantal2023
Standplaats0Aantal2023
Woningtype verschillend0Aantal2023
Woningtype onbekend0Aantal2023
Woningtype n.v.t.127Aantal2023

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Montfoort. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Tabakshof en Heeswijk (gedeeltelijk): kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Tabakshof en Heeswijk (gedeeltelijk)
Tabel met 1.156 adressen in de buurt Tabakshof en Heeswijk (gedeeltelijk).

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Tabakshof en Heeswijk (gedeeltelijk). Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Montfoort.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Abraham Colijnhof1 t/m 223417EPMontfoort29
Ambachtstraat4 t/m 42-Montfoort16
Anne Franklaan2 t/m 1103417GE t/m 3417GHMontfoort69
Bovenkerkweg1 t/m 353417TAMontfoort18
Brederodestraat1 t/m 163417AZMontfoort13
Burggraaf Zwederlaan1 t/m 563417AJ t/m 3417AKMontfoort41
Dijkgravenstraat1 t/m 53417ARMontfoort5
Gerrit Jan vd Veenstraat1 t/m 323417GA t/m 3417GBMontfoort32
Gerrit Zaslaan1 t/m 203417CDMontfoort14
Godfried van Rhenenlaan2 t/m 563417AN t/m 3417APMontfoort55
Graaf Jan de Derdestraat1 t/m 43417TSMontfoort6
H van Zuilenstraat2 t/m 123417BEMontfoort6
Hannie Schaftstraat1 t/m 1113417CR t/m 3417CVMontfoort104
Heeswijk1 t/m 273417GP t/m 3417GRMontfoort29
Hoeksestraat1 t/m 93417ATMontfoort5
Jan Hoenlaan1 t/m 953417CA t/m 3417CCMontfoort68
Jan de Rijkelaan1 t/m 393417AWMontfoort35
Johan de Ridderlaan1 t/m 483417CE t/m 3417CGMontfoort57
Johannes Postplantsoen1 t/m 123417ESMontfoort12
Johannes Poststraat2 t/m 283417ERMontfoort16
Jonker Fransstraat1 t/m 283417AVMontfoort21
Joop Westerweelstraat2 t/m 183417ENMontfoort20
Kleverplantsoen1 t/m 673417VG t/m 3417VHMontfoort38
Lambertus Hortensiusstraat1 t/m 173417ASMontfoort9
Lichtenbergerstraat1 t/m 163417BDMontfoort14
Lodewijkstraat1 t/m 713417VC t/m 3417VEMontfoort73
Merodeplantsoen1 t/m 123417AXMontfoort12
Miep Giesstraat1 t/m 913417CW t/m 3417CZMontfoort83
Odiliastraat1 t/m 163417BGMontfoort15
Riek Kuipersstraat1 t/m 273417CPMontfoort22
Roelof de Roverlaan1 t/m 563417BA t/m 3417BBMontfoort44
Tabakshof343417BKMontfoort2
Tiendweg1 t/m 773417VJ t/m 3417VKMontfoort40
Titus Brandsmastraat1 t/m 313417EVMontfoort36
Truus Oversteegenstraat1 t/m 523417CM t/m 3417CNMontfoort48
Willemien v Naaldwijkstraat1 t/m 163417BCMontfoort16
Wim Speelmanplein1 t/m 123417EWMontfoort12
Wim Speelmanstraat1 t/m 173417ETMontfoort21

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 38 openbare ruimtes en 1.156 adressen in de buurt Tabakshof en Heeswijk (gedeeltelijk). Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en BRT data van het Kadaster van 2024.

Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Adressen Toelichting
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Tabakshof en Heeswijk (gedeeltelijk). Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Tabakshof en Heeswijk (gedeeltelijk) ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek34171038
WoonkernMontfoort1156
WoonplaatsMontfoort1156
WijkWijk 001156
GemeenteMontfoort1156
ProvincieUtrecht1156
WaterschapHoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden1156
LandNederland1156

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Tabakshof en Heeswijk (gedeeltelijk) ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Tabakshof en Heeswijk (gedeeltelijk) dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Tabakshof en Heeswijk (gedeeltelijk) ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Tabakshof en Heeswijk (gedeeltelijk) en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 december 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven