Statistieken buurt Twello-Midden

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Twello-Midden. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Twello-Midden. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Twello-Midden telt 5.380 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Twello-Midden.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Twello-Midden:

JaarAantal inwoners de buurt Twello-Midden% verschil
20235.380-0,19%
20225.3900,47%
20215.3650,28%
20205.350-0,09%
20195.355-1,74%
20185.450-0,18%
20175.4600,65%
20165.4250,74%
20155.3851,51%
20145.305-0,47%
20135.330geen data

De bevolking van de buurt Twello-Midden is met 50 personen gegroeid van 5.330 personen in 2013 tot 5.380 personen in 2023 (dat is een groei van 0,94%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 5 personen (0,10%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Voorst.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Twello-Midden:

In 2013 telde de buurt Twello-Midden 5.330 inwoners. In 2014 is het aantal gedaald tot 5.305 personen. Dit is een daling van 25 (-0,47%) ten opzichte van 2013. Het aantal van 5.305 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2017 is het aantal gestegen tot 5.460 personen. De stijging ten opzichte van 2014 is 155 (2,92%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2016) is 35 (0,65%). Het aantal van 5.460 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2023 waren er 5.380 inwoners in de buurt Twello-Midden.

Over de buurt Twello-Midden

Buurt Twello-Midden heeft afgerond een totale oppervlakte van 198 hectare land (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.081 adressen per km2. Er wonen 2.600 huishoudens in de buurt Twello-Midden. Postcode 7391 is de meest voorkomende postcode in de buurt Twello-Midden. {regionaammetsoortlidwoordhoofdletter} ligt binnen {wijknaam} in de gemeente Voorst.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Twello-Midden
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Twello-Nijbroek met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Verspreide huizen Nijbroek, 2: Nijbroek, 3: Terwolde, 4: Verspreide huizen op de oeverwal Terwolde, 5: Verspreide huizen Twello-Noord, 6: Steenenkamer, 7: Twello-Noord, 8: Twello-Midden, 9: Twello-Zuid, 10: Verspreide huizen Twello-Zuid.

Woningkenmerken
Er zijn 2.635 woningen in de buurt Twello-Midden.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Voorst in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Twello-Midden was €377.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Twello-Midden.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Twello-Midden:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Twello-Midden% verschil
2023€377.00019%
2022€317.0006,7%
2021€297.0006,5%
2020€279.0005,7%
2019€264.0008,6%
2018€243.0004,74%
2017€232.0003,11%
2016€225.0002,74%
2015€219.000-5,6%
2014€232.000-6,8%
2013€249.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Twello-Midden is met €128.000 toegenomen van €249.000 in 2013 tot €377.000 in 2023 (dat is een groei van 51%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €12.800 (4,46%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Voorst.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • PDF buurt-rapportage voor de buurt Twello-Midden met 100 kaarten en grafieken.
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Voorst.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Twello-Midden is €377.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 34% en er zijn 2.635 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Gelderland (bruin), gemeente Voorst (geel), 8 woonplaatsen (groen), 4 wijken (oranje) en 30 buurten (blauw). De buurt Twello-Midden wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de buurt Twello-Midden: er zijn 810 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Twello-Midden.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 3.059 totaal in de buurt Twello-Midden

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De buurt Twello-Midden telt in totaal 3.059 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in buurt Twello-Midden liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Voorst
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de buurt Twello-Midden. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2024.

Toelichting
Bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Twello-Midden. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij appartementengebouwen. De gegevens over panden naar bouwjaar komen uit de BAG van 9 januari 2024.

Bron & definities
Bevolking in de buurt Twello-Midden

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Twello-Midden. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Twello-Midden


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Voorst bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Twello-Midden


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Twello-Midden.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Twello-Midden per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Twello-Midden:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20234.755160465
20224.800151439
20214.795146424
20204.805140405
20194.810140405
20184.895142413
20174.895145420
20164.900134391
20154.855136394
20144.774135395
20134.797136397

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Twello-Midden als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 88%, herkomst uit Europese landen: 2,97% en herkomst uit landen buiten Europa: 8,6% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 90%, herkomst uit Europa: 2,55% en herkomst van buiten Europa: 7,4%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Voorst naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Twello-Midden
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Twello-Midden in 2022 zijn Westers (275 inwoners) en Overig (220 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Twello-Midden: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Twello-Midden.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Twello-Midden. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Voorst:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Voorst. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Twello-Midden zijn A (824 adressen) en C (712 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Twello-Midden. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de buurt Twello-Midden: 824 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Voorst bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 22 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Twello-Midden.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Twello-Midden. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Twello-Midden vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Twello-Midden.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Twello-Midden voor 2023.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Twello-Midden ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de buurt Twello-Midden

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 5 stembureaus in de buurt Twello-Midden. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 5 stembureaus in de buurt Twello-Midden. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Voorst.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 5 stembureaus in de buurt Twello-Midden.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 36 stembureaus in de gemeente Voorst en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Voorst. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Voorst.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€28.500)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Twello-Midden.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Voorst: Twello-Midden is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Twello-Midden is €28.500. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €33.500. Buurt Twello-Midden telt 4.500 inkomensontvangers op 5.380 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
4,60% procent van de huishoudens in buurt Twello-Midden heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Voorst: Twello-Midden is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (585 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Twello-Midden (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Twello-Midden zijn in totaal 585 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 585 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 580 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Twello-Midden. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 maart 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de buurt Twello-Midden
Er zijn 83 elektrische auto’s in maart 2024 in de buurt Twello-Midden.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Twello-Midden op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 83 elektrische auto’s in de buurt Twello-Midden. Dit is het totaal aantal in maart 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Twello-Midden die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 3.110 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Twello-Midden in maart 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in maart 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Twello-Midden geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 4.127 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Twello-Midden (in maart 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 3.051 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Twello-Midden in maart 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in maart 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Twello-Midden geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Twello-Midden. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 maart 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 206 misdrijven in de buurt Twello-Midden geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Twello-Midden, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of september 2022 tot en met februari 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Twello-Midden zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 2.613 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 32 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Twello-Midden 206 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Twello-Midden in 2023 zijn Diefstal van brom-, snor-, fietsen (58 delicten) en Winkeldiefstal (24 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Twello-Midden.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In februari 2024 zijn er 16 misdrijven in de buurt Twello-Midden geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Twello-Midden met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Twello-Midden over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Voorst.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 22,49 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Twello-Midden.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Twello-Midden.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Twello-Midden. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Twello-Midden.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Twello-Midden.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Twello-Midden genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 17 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Twello-Midden.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Twello-Midden.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de buurt Twello-Midden. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
82% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Twello-Midden geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Twello-Midden. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Twello-Midden is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
59% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Twello-Midden heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Twello-Midden. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Twello-Midden is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
55% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Twello-Midden voldoet aan de beweegrichtlijn.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Twello-Midden. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Twello-Midden is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
83% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Twello-Midden heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Twello-Midden. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Twello-Midden is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
29% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Twello-Midden heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Twello-Midden. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Twello-Midden is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
48% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Twello-Midden heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Twello-Midden. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Twello-Midden is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
51% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Twello-Midden voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Twello-Midden. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Twello-Midden is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
92% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Twello-Midden heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Twello-Midden. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Twello-Midden is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
32% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Twello-Midden doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Twello-Midden. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Twello-Midden is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Twello-Midden voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal585Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij5Aantal2023
B-F Nijverheid en energie65Aantal2023
G+I Handel en horeca120Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie20Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed60Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening130Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg130Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten50Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners5.380Aantal2023
Mannen2.540Aantal2023
Vrouwen2.845Aantal2023
0 tot 15 jaar735Aantal2023
15 tot 25 jaar470Aantal2023
25 tot 45 jaar1.035Aantal2023
45 tot 65 jaar1.310Aantal2023
65 jaar of ouder1.825Aantal2023
Ongehuwd2.125Aantal2023
Gehuwd2.330Aantal2023
Gescheiden445Aantal2023
Verweduwd480Aantal2023
Geboorte totaal50Aantal2022
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal90Aantal2022
Sterfte relatief17Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid2.717Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag890Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar1.850Aantal2022
Opleidingsniveau hoog980Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura85Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg7,7%Percentage2022
WMO cliënten545Aantal2020
WMO cliënten relatief102Aantal per 1000 inwoners2020

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.540Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.840Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.340Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.560Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.030Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.670Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.020Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.940Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.050Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement660Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.020Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.090Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.220Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.610Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning850Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.200Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel243Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel946Aantal2024
Adressen met definitief energielabel1.870Aantal2024
Energielabels A+++++1Aantal2024
Energielabels A++++4Aantal2024
Energielabels A+++25Aantal2024
Energielabels A++5Aantal2024
Energielabels A+23Aantal2024
Energielabels A824Aantal2024
Energielabels B374Aantal2024
Energielabels C712Aantal2024
Energielabels D307Aantal2024
Energielabels E118Aantal2024
Energielabels F164Aantal2024
Energielabels G259Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn46%percentage2020
Drinker78%percentage2020
Zware drinker7%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht45%percentage2020
Overgewicht54%percentage2020
Ernstig overgewicht17%percentage2020
Roker15%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn48%percentage2020
Wekelijkse sporters46%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk48%percentage2020
Lopen naar school of werk19%percentage2020
Fietsen naar school of werk40%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam46%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam10%percentage2020
Emotioneel eenzaam28%percentage2020
Sociaal eenzaam29%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven89%percentage2020
Moeite met rondkomen11%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren5%percentage2020
Vrijwilligerswerk31%percentage2020
Mantelzorger15%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)17%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)13%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid77%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen37%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid36%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid6%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt34%percentage2020
Gehoorbeperking5%percentage2020
Gezichtsbeperking6%percentage2020
Mobiliteitsbeperking12%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen18%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie46%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie6%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken14%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal2.600Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens1.020Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen895Aantal2023
Huishoudens met kinderen685Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,00Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie61%Percentage2022
Percentage werknemers87%Percentage2022
Percentage zelfstandigen13%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers4.500Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€33.500Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€28.500Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen44%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen14%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar34%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen45%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen15%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen3,10%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,60%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum8,2%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum12%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€191x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand100Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO220Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW20Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW1.690Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland4.755Aantal2023
Herkomst buiten Nederland625Aantal2023
Herkomst Europa160Aantal2023
Herkomst buiten Europa465Aantal2023
Geboren in Nederland4.755Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa85Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa175Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa70Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa295Aantal2023
Autochtoon4.800Aantal2022
Westers totaal275Aantal2022
Niet-westers totaal315Aantal2022
Marokko5Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba15Aantal2022
Suriname10Aantal2022
Turkije75Aantal2022
Overig niet-westers220Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal121Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven15Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting15Aantal2023
Verkeersovertredingen28Aantal2023
Vernieling23Aantal2023
Overige misdrijven4Aantal2023
Totaal misdrijven206Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand15,10Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand8,30Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand8,30Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km8Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km14Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km22Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km12Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km16Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km26Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km4,70Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km15Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km46Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km12Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand7,10Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand4,30Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand4,20Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand7,30Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand4,20Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand3,50Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,60Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,20Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand4,80Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand6,00Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand9,00Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand5,50Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km12Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand5,70Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand6Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand5,60Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand6Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand6Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand10,10Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km40Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU02850100Code2023
RegionaamTwello-MiddenNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode02850100Code2023
Oppervlakte totaal198Aantal hectaren2023
Oppervlakte land198Aantal hectaren2023
Oppervlakte water0Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.081Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal3.059Aantal2024
Adressen met postcode3.050Aantal2024
Adressen met woonfunctie2.686Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie41Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie72Aantal2024
Adressen met industriefunctie24Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie54Aantal2024
Adressen met logiesfunctie2Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie9Aantal2024
Adressen met sportfunctie7Aantal2024
Adressen met winkelfunctie107Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie106Aantal2024
Verblijfsobjecten3.059Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres2.153Aantal2024
Adressen met pand3.057Aantal2024
Percelen met adres1.623Aantal2024
Adressen met perceel3.059Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom3.059Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom2.686Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 17003Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190023Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925130Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950183Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970687Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980401Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990274Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000122Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010246Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202056Aantal2024
Panden met adres 2020 en later28Aantal2024
Adressen met pand voor 17003Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190031Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925142Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950205Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970718Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980451Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990334Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000297Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010592Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020225Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later59Aantal2024
Postcodegebied7391AA-7392ANNaam2024
Meest voorkomende postcode7391Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk1Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade5Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade16Aantal2022
Verkeersongevallen totaal22Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal2.665Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine2.255Aantal2023
Personenautos - overige brandstof410Aantal2023
Personenautos per huishouden1,02Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte1.346Aantal2023
Motorfietsen220Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad2.635Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€377.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning69%Percentage2023
Percentage meergezinswoning31%Percentage2023
Percentage bewoond98%Percentage2023
Percentage onbewoond2%Percentage2023
Koopwoningen56%Percentage2023
Huurwoningen totaal44%Percentage2023
In bezit woningcorporatie40%Percentage2023
In bezit overige verhuurders4%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200074%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200026%Percentage2023
Appartement810Aantal2024
Tussen of geschakelde woning620Aantal2024
Hoekwoning441Aantal2024
Tweeonder1kap381Aantal2024
Vrijstaande woning434Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.373Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Voorst. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Twello-Midden: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Twello-Midden
Tabel met 3.042 adressen in de buurt Twello-Midden.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Twello-Midden. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Voorst.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Abraham Crijnssenstraat1 t/m 257391WB t/m 7391WCTwello22
Adriaen van Ostadestraat2 t/m 477391BH t/m 7391BJTwello39
Bachstraat1 t/m 467391XA t/m 7391XBTwello35
Badijkstraat1 t/m 1197391HD t/m 7391HETwello59
Barteldplein10 t/m 127391CNTwello2
Beekzicht--Twello0
Binnenweg1 t/m 397391GK t/m 7391GRTwello76
Bonkelaar2 t/m 267391PSTwello21
Breede Goorstraat2 t/m 137391ZXTwello6
Bremstraat2 t/m 277391HW t/m 7391HXTwello27
Burgemeester Crommelinstraat2 t/m 207391HVTwello17
Burgemeester van der Feltzweg1 t/m 1027391HJ t/m 7391HPTwello86
Covecostraat5 t/m 117391NETwello4
Deken Rekveltstraat1 t/m 247391ZETwello20
Derk Brouwerstraat1 t/m 817391HSTwello39
Dernhorstlaan2 t/m 107391HZTwello5
Domineestraat2 t/m 167391GGTwello12
Dorpsdwarsstraat6 t/m 107391DBTwello5
Dorpsstraat1 t/m 347391DC t/m 7391DETwello52
Duistervoordseweg2 t/m 1287391CA t/m 7391CJTwello162
Esdoornlaan1 t/m 77391HLTwello7
Frans Halserf3 t/m 187391BRTwello14
Frans Halsstraat3 t/m 367391BATwello26
Gedenkpad8-Twello1
Gerard Doupad--Twello0
Gerard Doustraat4 t/m 147391APTwello6
Goudveil3 t/m 177392ANTwello11
Grote Barteldweg1 t/m 387391CK t/m 7391CLTwello27
Grotenhuisstraat4 t/m 587391HATwello28
H.W. Iordensweg1 t/m 487391KA t/m 7391KETwello35
Havekespad10 t/m 137391ATTwello4
Henri Dunantstraat5 t/m 407391WE t/m 7391WHTwello41
Hietweideweg1 t/m 147391XX t/m 7391XZTwello10
Holthuizerstraat17391JSTwello1
IJsbaandwarsweg2 t/m 47391HGTwello2
IJsbaanweg1 t/m 717391HHTwello53
IJsseldijkstraat4 t/m 497391BZTwello23
Industriestraat1 t/m 267391ZL t/m 7391ZMTwello19
Jachtlustplein1 t/m 307391BS t/m 7391BWTwello22
Jachtlustweg2 t/m 57391BSTwello5
Jacob van Ruisdaelstraat1 t/m 567391AV t/m 7391AZTwello42
Jan van Galenstraat1 t/m 647391CX t/m 7391CZTwello43
Johan Evertsenstraat24 t/m 327391KPTwello5
Jupiter687391AETwello2
Karel Doormanstraat5 t/m 427391KL t/m 7391KMTwello33
Kastanjelaan1 t/m 87391HTTwello7
Kerklaan1 t/m 187391ANTwello12
Kleine Barteldweg1 t/m 147391CMTwello10
Korenmolenweg1 t/m 207391ZATwello24
Kortenaerstraat1 t/m 557391WN t/m 7391WRTwello51
Kuiperserf1 t/m 507391PG t/m 7391PHTwello32
Linthorststraat3 t/m 167391NDTwello9
Maarten Tromplaan27391KHTwello1
Marktplein1 t/m 1207391DE t/m 7391DZTwello94
Marktstraat1 t/m 127391DB t/m 7391DETwello12
Martinusweg11 t/m 257391ACTwello8
Meester Zwiersweg1 t/m 77391HD t/m 7391HGTwello5
Meindert Hobbemastraat2 t/m 87391BGTwello5
Michiel de Ruyterstraat1 t/m 1757391CS t/m 7391CVTwello98
Molendwarsstraat1 t/m 677391ZN t/m 7391ZSTwello74
Molenstraat7 t/m 967391AA t/m 7391AKTwello95
Molenveld2 t/m 1227391ZB t/m 7391ZDTwello89
Mondriaanstraat1 t/m 97391NZTwello6
Mosseler Goorstraat57391ZWTwello1
Mozartstraat3 t/m 2557391XD t/m 7391XNTwello118
Mulderserf1 t/m 457391PJTwello29
Nicolaas Maesstraat1 t/m 417391AP t/m 7391ASTwello27
Nieuwe Barteldweg11 t/m 227391CN t/m 7391CPTwello12
Nieuwe Veldjes3 t/m 437391BL t/m 7391BMTwello31
Nijverheidsstraat1 t/m 427391ZT t/m 7391ZVTwello18
Omloop1 t/m 1357391PK t/m 7391PNTwello107
Oude Binnenweg1 t/m 1117391JA t/m 7391JGTwello92
Oude Veldjes1 t/m 417391BN t/m 7391BPTwello29
Parkflat de Statenhoed1 t/m 457391GT t/m 7391GXTwello45
Paulus Potterstraat2 t/m 167391BD t/m 7391BETwello14
Pendelstraat1 t/m 367391ZG t/m 7391ZKTwello35
Perronpad5 t/m 137391BTTwello5
Piet Heinstraat1 t/m 337391WK t/m 7391WLTwello35
Pieter de Hooghstraat1 t/m 117391BKTwello6
Raccordement3 t/m 1327391BT t/m 7391BXTwello66
Rembrandtstraat1 t/m 347391BB t/m 7391BCTwello30
Rubensstraat1 t/m 157391NXTwello14
Schoolstraat1 t/m 657391DATwello37
Sikkeplein15 t/m 237391CDTwello4
Sikkestraat1 t/m 57391BVTwello5
Sint Maartenserf1 t/m 317391AGTwello16
Stationsplein--Twello0
Stationsstraat1 t/m 367391EG t/m 7391EKTwello49
Stinzenlaan4 t/m 87392AETwello3
Sweelinckstraat15 t/m 257391XPTwello6
Tjerk Hiddes de Friesstraat2 t/m 67391CWTwello3
Torenbosch4 t/m 667391CATwello32
Torenweg1 t/m 157391DGTwello11
Veilingstraat10 t/m 577391GMTwello9
Vermeersweg3 t/m 97391JJTwello5
Voermanstraat1 t/m 297391NVTwello15
Wassenaer-Obdamstraat1 t/m 267391WJTwello13
Westerlaan10-Twello1
Wethouder van der Liendelaan--Twello0
Witte de Withstraat1 t/m 487391WS t/m 7391WXTwello61
Zendijkstraat3 t/m 107391NBTwello6
Zevenhuizenseweg1 t/m 87391GSTwello7
Zoutmanstraat1 t/m 167391WDTwello16
de Afslag7-Twello1
de Barnte3 t/m 697391WZTwello47
de Bommerij3 t/m 407391CT t/m 7391CVTwello27
de Hamerslag4 t/m 627391GNTwello32
de Spil1 t/m 207391PRTwello17
de Vang1 t/m 767391PPTwello42
van Ghentstraat1 t/m 277391CRTwello30
van Goghstraat4 t/m 427391NWTwello20
van Spiegelstraat3 t/m 627391NCTwello32
’t Holthuis--Twello0

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 113 openbare ruimtes en 3.042 adressen in de buurt Twello-Midden. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en BRT data van het Kadaster van 2024.

Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Adressen Toelichting
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Twello-Midden. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Twello-Midden ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek73913019
Postcode numeriek739214
DeelkernDuistervoorde13
WoonkernTwello3042
WoonplaatsTwello3047
WijkTwello-Nijbroek3047
GemeenteVoorst3047
ProvincieGelderland3047
WaterschapWaterschap Vallei en Veluwe3042
LandNederland3047

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Twello-Midden ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Twello-Midden dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Twello-Midden ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Twello-Midden en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 maart 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven