Statistieken buurt Uitbreiding dorpskern Nieuwkoop

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Uitbreiding dorpskern Nieuwkoop in de gemeente Nieuwkoop. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Uitbreiding dorpskern Nieuwkoop in de gemeente Nieuwkoop. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Uitbreiding dorpskern Nieuwkoop telt 6.845 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Uitbreiding dorpskern Nieuwkoop.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Uitbreiding dorpskern Nieuwkoop:

JaarAantal inwoners de buurt Uitbreiding dorpskern Nieuwkoop% verschil
20236.845-0,22%
20226.860-0,51%
20216.895-0,58%
20206.935-1,00%
20197.0050,29%
20186.985-0,57%
20177.025-0,21%
20167.0400,79%
20156.985-0,50%
20147.020-0,50%
20137.055geen data

Het aantal inwoners in de buurt Uitbreiding dorpskern Nieuwkoop is met 210 personen gedaald van 7.055 personen in 2013 tot 6.845 personen in 2023 (dat is een kleine afname van 2,98%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was -21 personen (-0,30%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk dalende trend: De cijfers dalen bijna ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Nieuwkoop.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Uitbreiding dorpskern Nieuwkoop:

In 2013 waren er 7.055 inwoners in de buurt Uitbreiding dorpskern Nieuwkoop. Het aantal van 7.055 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2023 is het aantal gedaald tot 6.845 personen. Dit is een daling van 210 (-2,98%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2022) is het verschil -15 (-0,22%). Het aantal van 6.845 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn.

Over de buurt Uitbreiding dorpskern Nieuwkoop

Buurt Uitbreiding dorpskern Nieuwkoop heeft afgerond een totale oppervlakte van 124 hectare, waarvan 122 land en 3 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 902 adressen per km2. Er wonen 2.900 huishoudens in de buurt Uitbreiding dorpskern Nieuwkoop. Postcode 2421 is de meest voorkomende postcode in de buurt Uitbreiding dorpskern Nieuwkoop. De buurt Uitbreiding dorpskern Nieuwkoop ligt binnen Wijk 00 in de gemeente Nieuwkoop. Het park Buytewech ligt binnen de buurt Uitbreiding dorpskern Nieuwkoop.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Uitbreiding dorpskern Nieuwkoop
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de Wijk 00 met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Uitbreiding dorpskern Noorden, 2: Noorden (gedeeltelijk), 3: Nieuwveenseweg, 4: Verspreide huizen in het Noorden, 5: Woerdense Verlaat, 6: Uitbreiding dorpskern Nieuwkoop, 7: Achttienhoven, 8: Nieuwkoop, 9: Verspreide huizen en Nieuwkoop Plassengebied.

Woningkenmerken
Er zijn 2.909 woningen in de buurt Uitbreiding dorpskern Nieuwkoop.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Nieuwkoop in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Uitbreiding dorpskern Nieuwkoop was €371.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Uitbreiding dorpskern Nieuwkoop.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Uitbreiding dorpskern Nieuwkoop:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Uitbreiding dorpskern Nieuwkoop% verschil
2023€371.00020%
2022€308.00011%
2021€277.0006,5%
2020€260.0008,8%
2019€239.0007,7%
2018€222.0003,74%
2017€214.0001,42%
2016€211.0002,93%
2015€205.000-4,65%
2014€215.000-6,1%
2013€229.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Uitbreiding dorpskern Nieuwkoop is met €142.000 gegroeid van €229.000 in 2013 tot €371.000 in 2023 (dat is een stijging van 62%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €14.200 (5,2%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Nieuwkoop.

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Uitbreiding dorpskern Nieuwkoop is €371.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 22% en er zijn 2.909 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Zuid-Holland (bruin), gemeente Nieuwkoop (geel), 7 woonplaatsen (groen), 4 wijken (oranje) en 24 buurten (blauw). De buurt Uitbreiding dorpskern Nieuwkoop wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de buurt Uitbreiding dorpskern Nieuwkoop: er zijn 1.741 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Uitbreiding dorpskern Nieuwkoop.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 3.240 totaal in de buurt Uitbreiding dorpskern Nieuwkoop

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De buurt Uitbreiding dorpskern Nieuwkoop telt in totaal 3.240 adressen, met 3.237 verblijfsobjecten en 3 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). Alle adressen in buurt Uitbreiding dorpskern Nieuwkoop liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Nieuwkoop
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Uitbreiding dorpskern Nieuwkoop zijn er 2.975 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Uitbreiding dorpskern Nieuwkoop.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 1.345 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de buurt Uitbreiding dorpskern Nieuwkoop.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Uitbreiding dorpskern Nieuwkoop. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Uitbreiding dorpskern Nieuwkoop

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Uitbreiding dorpskern Nieuwkoop. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Uitbreiding dorpskern Nieuwkoop


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Nieuwkoop bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Uitbreiding dorpskern Nieuwkoop


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Uitbreiding dorpskern Nieuwkoop.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Uitbreiding dorpskern Nieuwkoop per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Uitbreiding dorpskern Nieuwkoop:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20235.820410615
20225.940368552
20215.995360540
20206.030362543
20196.095364546
20186.105352528
20176.195332498
20166.225326489
20156.190318477
20146.178337505
20136.350283423

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Uitbreiding dorpskern Nieuwkoop als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 85%, herkomst uit Europese landen: 6% en herkomst uit landen buiten Europa: 9% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 90%, herkomst uit Europa: 4,01% en herkomst van buiten Europa: 6%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Nieuwkoop naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Uitbreiding dorpskern Nieuwkoop
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Uitbreiding dorpskern Nieuwkoop in 2022 zijn Westers (465 inwoners) en Overig (245 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Uitbreiding dorpskern Nieuwkoop: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Uitbreiding dorpskern Nieuwkoop.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Uitbreiding dorpskern Nieuwkoop. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Nieuwkoop:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Nieuwkoop. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Uitbreiding dorpskern Nieuwkoop zijn C (1.348 adressen) en A (445 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Uitbreiding dorpskern Nieuwkoop. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de buurt Uitbreiding dorpskern Nieuwkoop: 1.348 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Nieuwkoop bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 9 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Uitbreiding dorpskern Nieuwkoop.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Uitbreiding dorpskern Nieuwkoop. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Uitbreiding dorpskern Nieuwkoop vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Uitbreiding dorpskern Nieuwkoop.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Uitbreiding dorpskern Nieuwkoop voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Uitbreiding dorpskern Nieuwkoop ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de buurt Uitbreiding dorpskern Nieuwkoop

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 3 stembureaus in de buurt Uitbreiding dorpskern Nieuwkoop. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 3 stembureaus in de buurt Uitbreiding dorpskern Nieuwkoop. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Nieuwkoop.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 3 stembureaus in de buurt Uitbreiding dorpskern Nieuwkoop.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 36 stembureaus in de gemeente Nieuwkoop en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Nieuwkoop. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Nieuwkoop.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€29.200)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Uitbreiding dorpskern Nieuwkoop.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Nieuwkoop: Uitbreiding dorpskern Nieuwkoop is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Uitbreiding dorpskern Nieuwkoop is €29.200. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €35.600. Buurt Uitbreiding dorpskern Nieuwkoop telt 5.600 inkomensontvangers op 6.845 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
3,10% procent van de huishoudens in buurt Uitbreiding dorpskern Nieuwkoop heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Nieuwkoop: Uitbreiding dorpskern Nieuwkoop is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (635 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Uitbreiding dorpskern Nieuwkoop (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Uitbreiding dorpskern Nieuwkoop zijn in totaal 635 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 635 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 640 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Uitbreiding dorpskern Nieuwkoop. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juni 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de buurt Uitbreiding dorpskern Nieuwkoop
Er zijn 158 elektrische auto’s in juni 2024 in de buurt Uitbreiding dorpskern Nieuwkoop.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Uitbreiding dorpskern Nieuwkoop op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 158 elektrische auto’s in de buurt Uitbreiding dorpskern Nieuwkoop. Dit is het totaal aantal in juni 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Uitbreiding dorpskern Nieuwkoop die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 3.539 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Uitbreiding dorpskern Nieuwkoop in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Uitbreiding dorpskern Nieuwkoop geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 4.961 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Uitbreiding dorpskern Nieuwkoop (in juni 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 3.450 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Uitbreiding dorpskern Nieuwkoop in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Uitbreiding dorpskern Nieuwkoop geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Uitbreiding dorpskern Nieuwkoop. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 17 juni 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 138 misdrijven in de buurt Uitbreiding dorpskern Nieuwkoop geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Uitbreiding dorpskern Nieuwkoop, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of december 2022 tot en met mei 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Uitbreiding dorpskern Nieuwkoop zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 1.604 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 34 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Uitbreiding dorpskern Nieuwkoop 138 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Uitbreiding dorpskern Nieuwkoop in 2023 zijn Horizontale fraude (27 delicten) en Vernieling cq. zaakbeschadiging (24 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Uitbreiding dorpskern Nieuwkoop.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In mei 2024 zijn er 13 misdrijven in de buurt Uitbreiding dorpskern Nieuwkoop geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Uitbreiding dorpskern Nieuwkoop met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Uitbreiding dorpskern Nieuwkoop over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Nieuwkoop.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 6,57 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Uitbreiding dorpskern Nieuwkoop.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Uitbreiding dorpskern Nieuwkoop.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Uitbreiding dorpskern Nieuwkoop. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Uitbreiding dorpskern Nieuwkoop.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Uitbreiding dorpskern Nieuwkoop.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Uitbreiding dorpskern Nieuwkoop genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 11 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Uitbreiding dorpskern Nieuwkoop.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Uitbreiding dorpskern Nieuwkoop.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
72% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de buurt Uitbreiding dorpskern Nieuwkoop ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de buurt Uitbreiding dorpskern Nieuwkoop per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
83% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Uitbreiding dorpskern Nieuwkoop geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Uitbreiding dorpskern Nieuwkoop. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Uitbreiding dorpskern Nieuwkoop is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de buurt Uitbreiding dorpskern Nieuwkoop.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Uitbreiding dorpskern Nieuwkoop voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal635Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij5Aantal2023
B-F Nijverheid en energie140Aantal2023
G+I Handel en horeca75Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie45Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed35Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening155Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg110Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten75Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners6.845Aantal2023
Mannen3.365Aantal2023
Vrouwen3.485Aantal2023
0 tot 15 jaar1.110Aantal2023
15 tot 25 jaar815Aantal2023
25 tot 45 jaar1.575Aantal2023
45 tot 65 jaar1.840Aantal2023
65 jaar of ouder1.505Aantal2023
Ongehuwd3.140Aantal2023
Gehuwd2.905Aantal2023
Gescheiden460Aantal2023
Verweduwd340Aantal2023
Geboorte totaal65Aantal2022
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal75Aantal2022
Sterfte relatief11Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid5.611Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag1.370Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar2.250Aantal2022
Opleidingsniveau hoog1.350Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura210Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg12%Percentage2022
WMO cliënten480Aantal2022
WMO cliënten relatief70Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.700Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.790Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.760Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.870Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.980Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.080Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.070Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.010Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.010Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement520Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.010Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.170Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.340Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.570Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning900Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.060Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming3%Percentage2021
Adressen zonder energielabel265Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel1.188Aantal2024
Adressen met definitief energielabel1.787Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++2Aantal2024
Energielabels A++2Aantal2024
Energielabels A+7Aantal2024
Energielabels A445Aantal2024
Energielabels B330Aantal2024
Energielabels C1.348Aantal2024
Energielabels D331Aantal2024
Energielabels E308Aantal2024
Energielabels F183Aantal2024
Energielabels G19Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker15%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn41%percentage2022
Drinker81%percentage2022
Zware drinker9%percentage2022
Overmatige drinker7%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht46%percentage2022
Overgewicht53%percentage2022
Ernstig overgewicht16%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn45%percentage2022
Wekelijkse sporters53%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk43%percentage2022
Lopen naar school of werk15%percentage2022
Fietsen naar school of werk36%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam44%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam12%percentage2022
Emotioneel eenzaam26%percentage2022
Sociaal eenzaam31%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven92%percentage2020
Moeite met rondkomen16%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren7%percentage2020
Mist emotionele steun5%percentage2022
Vrijwilligerswerk28%percentage2022
Mantelzorger14%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)14%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)11%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid72%percentage2022
Niet-specifieke klachten57%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen32%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid32%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt30%percentage2022
Psychische klachten18%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht15%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht52%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden9%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie8%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie44%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken17%percentage2022
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking8%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen13%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal2.900Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens895Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen890Aantal2023
Huishoudens met kinderen1.115Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,30Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie69%Percentage2022
Percentage werknemers86%Percentage2022
Percentage zelfstandigen14%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers5.600Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€35.600Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€29.200Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen40%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen19%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar35%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen31%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen21%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen1,80%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,10%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum5,3%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum8%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€214x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand80Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO190Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW40Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW1.380Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland5.820Aantal2023
Herkomst buiten Nederland1.025Aantal2023
Herkomst Europa410Aantal2023
Herkomst buiten Europa615Aantal2023
Geboren in Nederland5.815Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa165Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa290Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa250Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa325Aantal2023
Autochtoon5.940Aantal2022
Westers totaal465Aantal2022
Niet-westers totaal455Aantal2022
Marokko155Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba25Aantal2022
Suriname25Aantal2022
Turkije15Aantal2022
Overig niet-westers245Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal45Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven4Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting34Aantal2023
Verkeersovertredingen25Aantal2023
Vernieling24Aantal2023
Overige misdrijven6Aantal2023
Totaal misdrijven138Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand11,00Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand9,40Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand18,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km14Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km14Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km2,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km37Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand9,80Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand11,50Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand4,10Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,40Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand19,10Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,40Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand8,70Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,90Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand6,40Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand7,20Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand10,00Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand18,70Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand26,30Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand14,10Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand9,70Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand20Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand9,80Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand14Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand10Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand12,10Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km85Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU05690003Code2023
RegionaamUitbreiding dorpskern NieuwkoopNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode05690003Code2023
Oppervlakte totaal124Aantal hectaren2023
Oppervlakte land122Aantal hectaren2023
Oppervlakte water3Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid902Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal3.240Aantal2024
Adressen met postcode3.058Aantal2024
Adressen met woonfunctie2.975Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie19Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie9Aantal2024
Adressen met industriefunctie3Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie41Aantal2024
Adressen met logiesfunctie0Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie1Aantal2024
Adressen met sportfunctie3Aantal2024
Adressen met winkelfunctie12Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie182Aantal2024
Verblijfsobjecten3.237Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen3Aantal2024
Panden met adres2.819Aantal2024
Adressen met pand3.236Aantal2024
Percelen met adres2.272Aantal2024
Adressen met perceel3.240Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom3.240Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom2.975Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19000Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192514Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 19504Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19701.345Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980639Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990440Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000271Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201049Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202054Aantal2024
Panden met adres 2020 en later3Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19000Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192515Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 19504Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19701.380Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980645Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990522Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000315Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 201050Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020254Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later51Aantal2024
Postcodegebied2421AD-2421XVNaam2024
Meest voorkomende postcode2421Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade3Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade6Aantal2022
Verkeersongevallen totaal9Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal3.370Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine2.885Aantal2023
Personenautos - overige brandstof490Aantal2023
Personenautos per huishouden1,16Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte2.762Aantal2023
Motorfietsen325Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad2.909Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€371.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning88%Percentage2023
Percentage meergezinswoning12%Percentage2023
Percentage bewoond98%Percentage2023
Percentage onbewoond2%Percentage2023
Koopwoningen67%Percentage2023
Huurwoningen totaal33%Percentage2023
In bezit woningcorporatie29%Percentage2023
In bezit overige verhuurders4%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200089%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200011%Percentage2023
Appartement423Aantal2024
Tussen of geschakelde woning1.741Aantal2024
Hoekwoning640Aantal2024
Tweeonder1kap96Aantal2024
Vrijstaande woning75Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.262Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Nieuwkoop. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Uitbreiding dorpskern Nieuwkoop: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Uitbreiding dorpskern Nieuwkoop
Tabel met 3.240 adressen in de buurt Uitbreiding dorpskern Nieuwkoop.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Uitbreiding dorpskern Nieuwkoop. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Nieuwkoop.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Aambeeld1 t/m 202421MHNieuwkoop23
Achterweg1 t/m 542421EA t/m 2421EBNieuwkoop54
Bachstraat1 t/m 362421TSNieuwkoop22
Beatrixlaan1 t/m 192421CGNieuwkoop11
Beerstratenlaan1 t/m 472421GM t/m 2421GPNieuwkoop38
Beethovenlaan1 t/m 832421TV t/m 2421TZNieuwkoop88
Berkenlaan1 t/m 1052421EHNieuwkoop73
Bernhardlaan1 t/m 572421CB t/m 2421CENieuwkoop52
Blaasbalg1 t/m 712421MC t/m 2421MDNieuwkoop62
Bootshaak1 t/m 152421MJNieuwkoop15
Brasemstraat2 t/m 322421HRNieuwkoop24
Chopinplein1 t/m 202421TTNieuwkoop20
Churchilllaan1 t/m 1232421GR t/m 2421GTNieuwkoop61
De Blokkamp1 t/m 312421TCNieuwkoop16
De Boomkamp1 t/m 602421TL t/m 2421TMNieuwkoop40
De Brak1 t/m 542421HC t/m 2421HDNieuwkoop42
De Fuik1 t/m 362421HW t/m 2421HXNieuwkoop33
De Geitenkamp1 t/m 802421TB t/m 2421TNNieuwkoop59
De Halve Roe1 t/m 1012421HA t/m 2421JBNieuwkoop88
De Hoek1 t/m 282421HPNieuwkoop22
De Meerval1 t/m 242421JHNieuwkoop24
De Schepegaten1 t/m 592421TJ t/m 2421TKNieuwkoop59
De Slingerkamp1 t/m 492421TG t/m 2421THNieuwkoop45
De Veenderij1 t/m 322421HE t/m 2421HJNieuwkoop30
De Verbinding1 t/m 1242421EXNieuwkoop63
De Zeelt1 t/m 322421JKNieuwkoop30
Dennenlaan1 t/m 292421VENieuwkoop15
Dreg32421NGNieuwkoop1
Drevel2 t/m 202421MSNieuwkoop10
Elleboogvaart1 t/m 42421TANieuwkoop2
Elzenstraat1 t/m 522421EJ t/m 2421ELNieuwkoop38
Emmalaan1 t/m 182421CPNieuwkoop18
Esdoornstraat1 t/m 342421VT t/m 2421VVNieuwkoop49
Fazantstraat1 t/m 352421XK t/m 2421XLNieuwkoop32
Fleurstraat1 t/m 652421JC t/m 2421JENieuwkoop61
Fuutstraat1 t/m 642421XR t/m 2421XTNieuwkoop76
Gabriëlstraat1 t/m 472421GG t/m 2421GHNieuwkoop59
Gruttoplein1 t/m 202421EGNieuwkoop19
Gruttostraat1 t/m 112421EENieuwkoop7
Hagedoornstraat1 t/m 352421VG t/m 2421VHNieuwkoop42
Haydnstraat1 t/m 162421GXNieuwkoop20
Het Brampjesgat1 t/m 142421HZNieuwkoop14
Het Lange Stuk1 t/m 622421TD t/m 2421TENieuwkoop57
Iepenstraat1 t/m 152421VWNieuwkoop8
Irenelaan2 t/m 222421CKNieuwkoop11
Joris Zudde1 t/m 332421HG t/m 2421HHNieuwkoop39
Julianalaan1 t/m 1102421CV t/m 2421CZNieuwkoop75
Karekietstraat1 t/m 122421XPNieuwkoop12
Karhaak1 t/m 272421MBNieuwkoop18
Karperstraat1 t/m 612421HT t/m 2421HVNieuwkoop52
Kastanjelaan2 t/m 482421VJ t/m 2421VKNieuwkoop34
Kennedylaan1 t/m 1162421EM t/m 2421ERNieuwkoop52
Kennedyplein1 t/m 132421ENNieuwkoop17
Kievitstraat1 t/m 32421XVNieuwkoop3
Klinkhamer1 t/m 472421MK t/m 2421MLNieuwkoop41
Koekoekstraat1 t/m 342421XH t/m 2421XJNieuwkoop26
Larixstraat1 t/m 472421VL t/m 2421VPNieuwkoop62
Lindelaan1 t/m 1002421VR t/m 2421VSNieuwkoop70
Maarten Freeke Wije1 t/m 682421TPNieuwkoop61
Margrietlaan1 t/m 292421CL t/m 2421CMNieuwkoop18
Marijkelaan1 t/m 632421CR t/m 2421CTNieuwkoop40
Marisstraat1 t/m 272421GENieuwkoop14
Meeuwenlaan1 t/m 412421EC t/m 2421EDNieuwkoop41
Meidoornlaan1 t/m 422421BJ t/m 2421BKNieuwkoop28
Mozartlaan1 t/m 632421VB t/m 2421VDNieuwkoop36
Nieuwveenseweg1 t/m 242421LA t/m 2421LCNieuwkoop22
Oranjelaan1 t/m 152421CNNieuwkoop14
Provinciale weg--Nieuwkoop0
Reigerstraat1 t/m 422421XGNieuwkoop34
Roelofsstraat1 t/m 972421GA t/m 2421GDNieuwkoop86
Roerdomplaan1 t/m 482421BG t/m 2421BHNieuwkoop40
Roermeesterstraat1 t/m 272421GJNieuwkoop22
Ronde Bonk1 t/m 722421HK t/m 2421HMNieuwkoop52
Roodborstlaan1 t/m 412421XENieuwkoop41
Ruisvoornstraat1 t/m 112421HSNieuwkoop11
Schermplaat1 t/m 332421MNNieuwkoop25
Schippershaak1 t/m 172421MENieuwkoop17
Slikhaak1 t/m 292421MANieuwkoop29
Smederij2 t/m 122421MVNieuwkoop5
Smidsvuur1 t/m 252421MG t/m 2421MPNieuwkoop31
Sperwerstraat1 t/m 222421XMNieuwkoop20
Spieringstraat1 t/m 322421JGNieuwkoop23
Sternstraat1 t/m 142421XNNieuwkoop14
Stibbe1 t/m 352421MRNieuwkoop26
Stortenbekerstraat1 t/m 592421ES t/m 2421EVNieuwkoop54
Verdistraat1 t/m 152421VANieuwkoop8
Vijverhof1 t/m 922421VX t/m 2421VZNieuwkoop93
Wagnerstraat1 t/m 352421GV t/m 2421GWNieuwkoop30
Waterleliestraat1 t/m 592421BP t/m 2421BSNieuwkoop42
Weissenbruchlaan1 t/m 362421GK t/m 2421GLNieuwkoop30
Wilgenlaan1 t/m 242421BM t/m 2421BNNieuwkoop24
Wilhelminalaan1 t/m 442421CH t/m 2421CJNieuwkoop36
Willem de Zwijgerlaan1 t/m 142421CANieuwkoop10
Zinkschaar1 t/m 192421MTNieuwkoop10
Zonnedauwlaan1 t/m 82421BLNieuwkoop8
Zuideinde1552421ADNieuwkoop1
’t Ondiepe2 t/m 202421TRNieuwkoop10

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 97 openbare ruimtes en 3.240 adressen in de buurt Uitbreiding dorpskern Nieuwkoop. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definties van de soorten openbare ruimtes.

Adressen Nieuwkoop
Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Uitbreiding dorpskern Nieuwkoop. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Uitbreiding dorpskern Nieuwkoop ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek24213058
WoonkernNieuwkoop3240
WoonplaatsNieuwkoop3241
WijkWijk 003241
GemeenteNieuwkoop3241
ProvincieZuid-Holland3241
WaterschapHoogheemraadschap van Rijnland3241
LandNederland3241

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Uitbreiding dorpskern Nieuwkoop ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Uitbreiding dorpskern Nieuwkoop dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Uitbreiding dorpskern Nieuwkoop ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Uitbreiding dorpskern Nieuwkoop en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven