Statistieken buurt Veldmaat 2

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Veldmaat 2 in de gemeente Haaksbergen. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Veldmaat 2 in de gemeente Haaksbergen. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Veldmaat 2 telt 505 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Veldmaat 2.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Veldmaat 2:

JaarAantal inwoners de buurt Veldmaat 2% verschil
202350512%
2022450-1,10%
20214550%
20204550%
2019455-2,15%
2018465-3,12%
2017480-1,03%
20164851,04%
2015480-1,03%
20144856,6%
2013455geen data

De bevolking van de buurt Veldmaat 2 is met 50 personen gegroeid van 455 personen in 2013 tot 505 personen in 2023 (dat is een stijging van 11%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 5 personen (1,14%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Haaksbergen.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Veldmaat 2:

In 2013 waren er 455 inwoners in de buurt Veldmaat 2. In 2022 is het aantal gedaald tot 450 personen. Dit is een daling van 5 (-1,10%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2021) is het verschil -5 (-1,10%). Het aantal van 450 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 505 personen. De stijging ten opzichte van 2022 is 55 (12%). Het aantal van 505 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over de buurt Veldmaat 2

Buurt Veldmaat 2 heeft afgerond een totale oppervlakte van 18 land en geen water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 924 adressen per km2. Er wonen 205 huishoudens in de buurt Veldmaat 2. Postcode 7482 is de meest voorkomende postcode in de buurt Veldmaat 2. De buurt Veldmaat 2 ligt binnen Haaksbergen (dorp) in de gemeente Haaksbergen.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Veldmaat 2
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Haaksbergen (dorp) met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Veldmaat 2, 2: Hassinkbrink, 3: De Els, 4: Wolferink 3, 5: Veldmaat 1 ...Toon meer... Kaart van de wijk Haaksbergen (dorp) met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Veldmaat 2, 2: Hassinkbrink, 3: De Els, 4: Wolferink 3, 5: Veldmaat 1, 6: Wolferink 1 en 4, 7: De Pas, 8: Wolferink 5, 9: Zienesch, 10: Wolferink 2, 11: Haaksbergen Kern-1, 12: Leemdijk, 13: Haaksbergen Kern-2, 14: Industriegebied West, 15: Haaksbergen Kern-4, 16: Industriegebied Brammelo, 17: Haaksbergen Kern-3 ...Toon minder...

Woningkenmerken
Er zijn 216 woningen in de buurt Veldmaat 2.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Haaksbergen in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Veldmaat 2 was €468.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Veldmaat 2.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Veldmaat 2:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Veldmaat 2% verschil
2023€468.00020%
2022€390.0008,6%
2021€359.0007,8%
2020€333.0008,1%
2019€308.0006,6%
2018€289.0003,58%
2017€279.000-1,76%
2016€284.0002,90%
2015€276.000-0,36%
2014€277.000-2,81%
2013€285.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Veldmaat 2 is met €183.000 gegroeid van €285.000 in 2013 tot €468.000 in 2023 (dat is een stijging van 64%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €18.300 (5,3%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Haaksbergen.

Toelichting
Download een schat aan informatie
 • PDF buurt-rapportage voor de buurt Veldmaat 2 met 100 kaarten en grafieken.
 • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Haaksbergen.
 • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Veldmaat 2 is €468.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 22% en er zijn 216 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Overijssel (bruin), gemeente Haaksbergen (geel), 8 wijken (oranje) en 27 buurten (blauw). De buurt Veldmaat 2 wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de buurt Veldmaat 2: er zijn 102 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Veldmaat 2.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 220 totaal in de buurt Veldmaat 2

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De buurt Veldmaat 2 telt in totaal 220 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in buurt Veldmaat 2 liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Haaksbergen
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Veldmaat 2 zijn er 216 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Veldmaat 2.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 136 panden uit de bouwperiode 1990-2000 in de buurt Veldmaat 2.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Veldmaat 2. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Veldmaat 2

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Veldmaat 2. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Veldmaat 2


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Haaksbergen bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Veldmaat 2


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Veldmaat 2.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Veldmaat 2 per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Veldmaat 2:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20234652025
20224201317
20214301114
20204251317
20194251317
20184351317
20174551114
20164601114
2015460911
20144511519
20134281215

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Veldmaat 2 als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 91%, herkomst uit Europese landen: 3,92% en herkomst uit landen buiten Europa: 4,90% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 94%, herkomst uit Europa: 2,64% en herkomst van buiten Europa: 3,30%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Haaksbergen naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Veldmaat 2
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Veldmaat 2 in 2022 zijn Westers (25 inwoners) en Overig (5 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Veldmaat 2: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Veldmaat 2.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Veldmaat 2. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Haaksbergen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Haaksbergen. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de buurt Veldmaat 2.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de buurt Veldmaat 2:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement1.770690
Tussenwoning2.5201.010
Hoekwoning2.6201.060
Twee onder één kap woning3.1701.340
Vrijstaande woning3.7901.460
Huurwoning1.860870
Eigen woning3.4701.350

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Veldmaat 2 zijn B (106 adressen) en A (59 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Veldmaat 2. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel B komt het meeste voor in de buurt Veldmaat 2: 106 adressen hebben energielabel B. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Haaksbergen bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Veldmaat 2 voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Veldmaat 2 voor 2023:

DichtheidNederlandBuurt Veldmaat 2
Bevolking5332.806
Adressen2.055924
Autos2651.444

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de buurt Veldmaat 2 ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 0 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Veldmaat 2.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Veldmaat 2. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Veldmaat 2 vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslag Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureau Bon Boys in Haaksbergen

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 in Stembureau Bon Boys in Haaksbergen is uitgebracht. Er was bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 geen stembureau binnen de buurt Veldmaat 2. Stembureau Bon Boys in Haaksbergen is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van de buurt Veldmaat 2 ligt.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Bon Boys in Haaksbergen bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. De grafiek toont de 16 partijen waarop bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024 bij het stembureau Stembureau Bon Boys in Haaksbergen stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 46 stembureaus in de gemeente Haaksbergen en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Haaksbergen. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Haaksbergen.

Stembureaus Haaksbergen

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€32.900)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Veldmaat 2.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Haaksbergen: Veldmaat 2 is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de buurt Veldmaat 2 is €32.900. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €38.600. Buurt Veldmaat 2 telt 400 inkomensontvangers op 505 inwoners totaal.
4% van de huishoudens in de buurt Veldmaat 2 heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Haaksbergen.

Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Bedrijfsvestigingen (40 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de buurt Veldmaat 2 (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de buurt Veldmaat 2 voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de buurt Veldmaat 2 zijn in totaal 40 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 40 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 45 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Veldmaat 2. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de buurt Veldmaat 2
Er zijn 5 elektrische auto’s in juli 2024 in de buurt Veldmaat 2.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Veldmaat 2 op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 5 elektrische auto’s in de buurt Veldmaat 2. Dit is het totaal aantal in juli 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Veldmaat 2 die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 284 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Veldmaat 2 in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Veldmaat 2 geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 409 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Veldmaat 2 (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 275 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Veldmaat 2 in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Veldmaat 2 geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Veldmaat 2. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 7 misdrijven in de buurt Veldmaat 2 geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Veldmaat 2, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Veldmaat 2 zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 90 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 18 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Veldmaat 2 7 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Veldmaat 2 in 2023 zijn Ongevallen (weg) (2 delicten) en Vernieling cq. zaakbeschadiging (1 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal misdaden voor de 6 soorten delicten die in 2023 geregistreerd zijn in de buurt Veldmaat 2.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 is er één misdrijf in de buurt Veldmaat 2 geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Veldmaat 2 met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Veldmaat 2 over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Haaksbergen.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 5,94 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘verkeersovertredingen’ in 2023 in de buurt Veldmaat 2.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Veldmaat 2.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Veldmaat 2. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 11 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Veldmaat 2.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Veldmaat 2.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Veldmaat 2 genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Veldmaat 2.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Veldmaat 2.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
78% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de buurt Veldmaat 2 ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de buurt Veldmaat 2 per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd.

De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Bekijk alle definities uit de regionale gezondheidsmonitor.

Alcoholgebruik en roken
88% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Veldmaat 2 geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Veldmaat 2. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Veldmaat 2 is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de gezondheidsdata voor meer dan 40 onderwerpen op de extra pagina over gezondheid in buurt Veldmaat 2.

Meer gezondheidsdata
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Veldmaat 2 voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal40Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2023
B-F Nijverheid en energie0Aantal2023
G+I Handel en horeca5Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie5Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed5Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening15Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg10Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten5Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners505Aantal2023
Mannen260Aantal2023
Vrouwen245Aantal2023
0 tot 15 jaar85Aantal2023
15 tot 25 jaar65Aantal2023
25 tot 45 jaar80Aantal2023
45 tot 65 jaar165Aantal2023
65 jaar of ouder110Aantal2023
Ongehuwd200Aantal2023
Gehuwd255Aantal2023
Gescheiden30Aantal2023
Verweduwd20Aantal2023
Geboorte totaal5Aantal2022
Geboorte relatief11Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal5Aantal2022
Sterfte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid2.806Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag80Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar150Aantal2022
Opleidingsniveau hoog130Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura10Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg8,9%Percentage2020
WMO cliënten20Aantal2022
WMO cliënten relatief44Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.220Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.770Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.520Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.620Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.170Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.790Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.860Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.470Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.280Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement690Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.010Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.060Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.340Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.460Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning870Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.350Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel6Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel105Aantal2024
Adressen met definitief energielabel109Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++5Aantal2024
Energielabels A+++20Aantal2024
Energielabels A++0Aantal2024
Energielabels A+4Aantal2024
Energielabels A59Aantal2024
Energielabels B106Aantal2024
Energielabels C12Aantal2024
Energielabels D4Aantal2024
Energielabels E2Aantal2024
Energielabels F0Aantal2024
Energielabels G2Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker13%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn32%percentage2022
Drinker86%percentage2022
Zware drinker13%percentage2022
Overmatige drinker9%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht48%percentage2022
Overgewicht50%percentage2022
Ernstig overgewicht13%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn60%percentage2022
Wekelijkse sporters65%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk48%percentage2022
Lopen naar school of werk13%percentage2022
Fietsen naar school of werk46%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam38%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam8%percentage2022
Emotioneel eenzaam20%percentage2022
Sociaal eenzaam28%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven92%percentage2020
Moeite met rondkomen10%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren4%percentage2020
Mist emotionele steun4%percentage2022
Vrijwilligerswerk34%percentage2022
Mantelzorger16%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)9%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)7%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid78%percentage2022
Niet-specifieke klachten54%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen30%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid30%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid3%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt24%percentage2022
Psychische klachten14%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht12%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht56%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden8%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie6%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie38%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken14%percentage2022
Gehoorbeperking3%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking6%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen11%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal205Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens45Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen70Aantal2023
Huishoudens met kinderen85Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,50Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie68%Percentage2022
Percentage werknemers87%Percentage2022
Percentage zelfstandigen13%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers400Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€38.600Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€32.900Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen36%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen25%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar38%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen19%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen35%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen3,30%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,90%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum6,1%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum6,1%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€391x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand10Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO10Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW0Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW90Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland465Aantal2023
Herkomst buiten Nederland45Aantal2023
Herkomst Europa20Aantal2023
Herkomst buiten Europa25Aantal2023
Geboren in Nederland460Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa15Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa15Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa5Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa5Aantal2023
Autochtoon420Aantal2022
Westers totaal25Aantal2022
Niet-westers totaal5Aantal2022
Marokko0Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2022
Suriname0Aantal2022
Turkije0Aantal2022
Overig niet-westers5Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal1Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven0Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting2Aantal2023
Verkeersovertredingen3Aantal2023
Vernieling1Aantal2023
Overige misdrijven0Aantal2023
Totaal misdrijven7Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand12,60Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km18Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km19Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km13Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km15Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km17Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km19Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km23Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand4Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km3,40Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km31Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand4,00Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,20Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand2,20Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand3,00Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand10,50Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,70Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,60Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand2,80Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand12,10Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand13,10Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand3,50Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand13,10Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km13Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand11,40Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand13Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand12,90Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand17Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand11,60Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km20Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU01580011Code2023
RegionaamVeldmaat 2Naam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode01580011Code2023
Oppervlakte totaal18Aantal hectaren2023
Oppervlakte land18Aantal hectaren2023
Oppervlakte water0Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid924Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal220Aantal2024
Adressen met postcode219Aantal2024
Adressen met woonfunctie216Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie3Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie0Aantal2024
Adressen met industriefunctie0Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie0Aantal2024
Adressen met logiesfunctie0Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie0Aantal2024
Adressen met sportfunctie0Aantal2024
Adressen met winkelfunctie0Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie1Aantal2024
Verblijfsobjecten220Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres212Aantal2024
Adressen met pand220Aantal2024
Percelen met adres173Aantal2024
Adressen met perceel220Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom220Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom216Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19000Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 19253Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 19501Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19702Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19805Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19900Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000136Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 20106Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202031Aantal2024
Panden met adres 2020 en later28Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19000Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 19253Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 19501Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19702Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19805Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19900Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000144Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 20106Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202031Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later28Aantal2024
Postcodegebied7482SE-7482WKNaam2024
Meest voorkomende postcode7482Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade0Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade0Aantal2022
Verkeersongevallen totaal0Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal260Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine210Aantal2023
Personenautos - overige brandstof50Aantal2023
Personenautos per huishouden1,27Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte1.444Aantal2023
Motorfietsen35Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad216Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€468.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning94%Percentage2023
Percentage meergezinswoning6%Percentage2023
Percentage bewoond93%Percentage2023
Percentage onbewoond7%Percentage2023
Koopwoningen87%Percentage2023
Huurwoningen totaal13%Percentage2023
In bezit woningcorporatie13%Percentage2023
In bezit overige verhuurders0%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200069%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200031%Percentage2023
Appartement14Aantal2024
Tussen of geschakelde woning26Aantal2024
Hoekwoning16Aantal2024
Tweeonder1kap58Aantal2024
Vrijstaande woning102Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.4Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Haaksbergen. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Veldmaat 2: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Veldmaat 2
Tabel met 220 adressen in de buurt Veldmaat 2.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Veldmaat 2. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Haaksbergen.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Esdoorn1 t/m 147482WHHaaksbergen10
Goudenregen1 t/m 247482WCHaaksbergen20
Hazelaar1 t/m 327482WKHaaksbergen25
Kolenbranderweg7 t/m 287482SEHaaksbergen13
Landweg--Haaksbergen0
Lijsterbes1 t/m 507482WGHaaksbergen44
Maatweg1 t/m 257482SPHaaksbergen8
Meidoorn1 t/m 317482WJHaaksbergen19
Oude Boekeloseweg957482SHHaaksbergen1
Veldmaterstraat23 t/m 417482TAHaaksbergen6
de Berk1 t/m 187482WDHaaksbergen15
de Eik1 t/m 337482WBHaaksbergen23
de Iep1 t/m 497482WEHaaksbergen36

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 13 openbare ruimtes en 220 adressen in de buurt Veldmaat 2. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 9 juli 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definities van de soorten openbare ruimtes.

De BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Adressen Haaksbergen
Tabelgebruik:

 • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
 • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
 • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
 • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Veldmaat 2. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Veldmaat 2 ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek7482219
WoonkernHaaksbergen220
WoonplaatsHaaksbergen221
WijkHaaksbergen (dorp)221
GemeenteHaaksbergen221
ProvincieOverijssel221
WaterschapWaterschap Vechtstromen221
LandNederland221

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Veldmaat 2 ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Veldmaat 2 dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Veldmaat 2 ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Veldmaat 2 en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven