Statistieken buurt Verspreide huizen Kerspel en Schipbeek

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Verspreide huizen Kerspel en Schipbeek. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Verspreide huizen Kerspel en Schipbeek. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Verspreide huizen Kerspel en Schipbeek telt 625 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Verspreide huizen Kerspel en Schipbeek.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Verspreide huizen Kerspel en Schipbeek:

JaarAantal inwoners de buurt Verspreide huizen Kerspel en Schipbeek% verschil
20236252,46%
20226100,83%
20216052,54%
20205900%
20195901,72%
20185801,75%
20175700%
20165703,64%
20155500%
20145500,92%
2013545geen data

Het aantal inwoners in de buurt Verspreide huizen Kerspel en Schipbeek is met 80 personen gegroeid van 545 personen in 2013 tot 625 personen in 2023 (dat is een groei van 15%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 8 personen (1,39%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Hof van Twente.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Verspreide huizen Kerspel en Schipbeek:

In 2013 telde de buurt Verspreide huizen Kerspel en Schipbeek 545 inwoners. Het aantal van 545 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 625 personen. De stijging ten opzichte van 2013 is 80 (15%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 15 (2,46%). Het aantal van 625 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over de buurt Verspreide huizen Kerspel en Schipbeek

Buurt Verspreide huizen Kerspel en Schipbeek heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.581 hectare, waarvan 1.565 land en 16 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 104 adressen per km2. Er wonen 255 huishoudens in de buurt Verspreide huizen Kerspel en Schipbeek. Postcode 7478 is de meest voorkomende postcode in de buurt Verspreide huizen Kerspel en Schipbeek. {regionaammetsoortlidwoordhoofdletter} ligt binnen {wijknaam} in de gemeente Hof van Twente. De volgende gebieden vallen geheel of gedeeltelijk binnen de buurt Verspreide huizen Kerspel en Schipbeek: Diepenheimeresch, Westervlierderesch, Eschveld, De Asschede, Galgenmaten, Westervlierderblok, Ziel- en Wilgenblok, Wezelmars, Wezelblok, Pottengoor, Haasdammermede, Helleblok, Luttekeresch en Molenblok. De volgende landgoeden vallen binnen de buurt Verspreide huizen Kerspel en Schipbeek: Nijenhuis en 't Warmtink.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Verspreide huizen Kerspel en Schipbeek
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Diepenheim met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Diepenheim-Noord, 2: Diepenheim-Zuid, 3: Verspreide huizen Kerspel en Schipbeek, 4: Verspreide huizen Markvelde.

Woningkenmerken
Er zijn 251 woningen in de buurt Verspreide huizen Kerspel en Schipbeek.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Hof van Twente in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Verspreide huizen Kerspel en Schipbeek was €462.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Verspreide huizen Kerspel en Schipbeek.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Verspreide huizen Kerspel en Schipbeek:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Verspreide huizen Kerspel en Schipbeek% verschil
2023€462.00011%
2022€415.0007%
2021€388.0004,30%
2020€372.0003,33%
2019€360.00012%
2018€322.0004,55%
2017€308.0000,98%
2016€305.0000%
2015€305.000-2,87%
2014€314.000-5,7%
2013€333.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Verspreide huizen Kerspel en Schipbeek is met €129.000 toegenomen van €333.000 in 2013 tot €462.000 in 2023 (dat is een toename van 39%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €12.900 (3,47%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Hof van Twente.

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Verspreide huizen Kerspel en Schipbeek is €462.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 25% en er zijn 251 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Overijssel (bruin), gemeente Hof van Twente (geel), 7 woonplaatsen (groen), 10 wijken (oranje) en 43 buurten (blauw). De buurt Verspreide huizen Kerspel en Schipbeek wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de buurt Verspreide huizen Kerspel en Schipbeek: er zijn 182 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Verspreide huizen Kerspel en Schipbeek.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 342 totaal in de buurt Verspreide huizen Kerspel en Schipbeek

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De buurt Verspreide huizen Kerspel en Schipbeek telt in totaal 342 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. 15% van de adressen in buurt Verspreide huizen Kerspel en Schipbeek ligt binnen de bebouwde kom en 85% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Hof van Twente
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Verspreide huizen Kerspel en Schipbeek zijn er 271 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Verspreide huizen Kerspel en Schipbeek.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 48 panden uit de bouwperiode 2010-2020 in de buurt Verspreide huizen Kerspel en Schipbeek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Verspreide huizen Kerspel en Schipbeek. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Verspreide huizen Kerspel en Schipbeek

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Verspreide huizen Kerspel en Schipbeek. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Verspreide huizen Kerspel en Schipbeek


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Hof van Twente bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Verspreide huizen Kerspel en Schipbeek


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Verspreide huizen Kerspel en Schipbeek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Verspreide huizen Kerspel en Schipbeek per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Verspreide huizen Kerspel en Schipbeek:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20235951510
20225752114
20215801510
20205601812
20195601812
20185452114
20175352114
20165352114
20155152114
20145172013
20135181611

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Verspreide huizen Kerspel en Schipbeek als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 96%, herkomst uit Europese landen: 2,42% en herkomst uit landen buiten Europa: 1,61% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 95%, herkomst uit Europa: 2,94% en herkomst van buiten Europa: 2,02%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Hof van Twente naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Verspreide huizen Kerspel en Schipbeek
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Verspreide huizen Kerspel en Schipbeek in 2022 zijn Westers (25 inwoners) en Suriname (5 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Verspreide huizen Kerspel en Schipbeek: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Verspreide huizen Kerspel en Schipbeek.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Verspreide huizen Kerspel en Schipbeek. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Hof van Twente:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Hof van Twente. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Verspreide huizen Kerspel en Schipbeek zijn G (88 adressen) en A (64 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Verspreide huizen Kerspel en Schipbeek. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel G komt het meeste voor in de buurt Verspreide huizen Kerspel en Schipbeek: 88 adressen hebben energielabel G. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Hof van Twente bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 8 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Verspreide huizen Kerspel en Schipbeek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Verspreide huizen Kerspel en Schipbeek. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Verspreide huizen Kerspel en Schipbeek vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Verspreide huizen Kerspel en Schipbeek.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Verspreide huizen Kerspel en Schipbeek voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Verspreide huizen Kerspel en Schipbeek ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureau Zalencentrum Beltman in Diepenheim

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in Stembureau Zalencentrum Beltman in Diepenheim is uitgebracht. Er was bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 geen stembureau binnen de buurt Verspreide huizen Kerspel en Schipbeek. Stembureau Zalencentrum Beltman in Diepenheim is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van de buurt Verspreide huizen Kerspel en Schipbeek ligt. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Hof van Twente.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Zalencentrum Beltman in Diepenheim bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 17 partijen waarop bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 bij het stembureau Stembureau Zalencentrum Beltman in Diepenheim stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 69 stembureaus in de gemeente Hof van Twente en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Hof van Twente. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Hof van Twente.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€32.200)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Verspreide huizen Kerspel en Schipbeek.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Hof van Twente: Verspreide huizen Kerspel en Schipbeek is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Verspreide huizen Kerspel en Schipbeek is €32.200. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €39.300. Buurt Verspreide huizen Kerspel en Schipbeek telt 500 inkomensontvangers op 625 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
2,0% procent van de huishoudens in buurt Verspreide huizen Kerspel en Schipbeek heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Hof van Twente: Verspreide huizen Kerspel en Schipbeek is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (125 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Verspreide huizen Kerspel en Schipbeek (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Verspreide huizen Kerspel en Schipbeek zijn in totaal 125 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 125 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 120 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Verspreide huizen Kerspel en Schipbeek. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de buurt Verspreide huizen Kerspel en Schipbeek
Er zijn 11 elektrische auto’s in mei 2024 in de buurt Verspreide huizen Kerspel en Schipbeek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Verspreide huizen Kerspel en Schipbeek op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 11 elektrische auto’s in de buurt Verspreide huizen Kerspel en Schipbeek. Dit is het totaal aantal in mei 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Verspreide huizen Kerspel en Schipbeek die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 424 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Verspreide huizen Kerspel en Schipbeek in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Verspreide huizen Kerspel en Schipbeek geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 636 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Verspreide huizen Kerspel en Schipbeek (in mei 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 418 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Verspreide huizen Kerspel en Schipbeek in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Verspreide huizen Kerspel en Schipbeek geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Verspreide huizen Kerspel en Schipbeek. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 17 misdrijven in de buurt Verspreide huizen Kerspel en Schipbeek geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Verspreide huizen Kerspel en Schipbeek, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2022 tot en met april 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Verspreide huizen Kerspel en Schipbeek zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 136 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 22 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Verspreide huizen Kerspel en Schipbeek 17 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Verspreide huizen Kerspel en Schipbeek in 2023 zijn Overige vermogensdelicten (4 delicten) en Ongevallen (weg) (3 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal misdaden voor de 8 soorten delicten die in 2023 geregistreerd zijn in de buurt Verspreide huizen Kerspel en Schipbeek.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2024 zijn er 3 misdrijven in de buurt Verspreide huizen Kerspel en Schipbeek geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Verspreide huizen Kerspel en Schipbeek met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Verspreide huizen Kerspel en Schipbeek over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Hof van Twente.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 8,00 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Verspreide huizen Kerspel en Schipbeek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Verspreide huizen Kerspel en Schipbeek.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Verspreide huizen Kerspel en Schipbeek. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 3 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Verspreide huizen Kerspel en Schipbeek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Verspreide huizen Kerspel en Schipbeek.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Verspreide huizen Kerspel en Schipbeek genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Verspreide huizen Kerspel en Schipbeek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Verspreide huizen Kerspel en Schipbeek.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de buurt Verspreide huizen Kerspel en Schipbeek. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
89% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Verspreide huizen Kerspel en Schipbeek geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Verspreide huizen Kerspel en Schipbeek. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Verspreide huizen Kerspel en Schipbeek is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
58% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Verspreide huizen Kerspel en Schipbeek heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Verspreide huizen Kerspel en Schipbeek. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Verspreide huizen Kerspel en Schipbeek is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
58% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Verspreide huizen Kerspel en Schipbeek sport minimaal 1 keer per week.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Verspreide huizen Kerspel en Schipbeek. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Verspreide huizen Kerspel en Schipbeek is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
88% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Verspreide huizen Kerspel en Schipbeek heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Verspreide huizen Kerspel en Schipbeek. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Verspreide huizen Kerspel en Schipbeek is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
21% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Verspreide huizen Kerspel en Schipbeek heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Verspreide huizen Kerspel en Schipbeek. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Verspreide huizen Kerspel en Schipbeek is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
38% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Verspreide huizen Kerspel en Schipbeek heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Verspreide huizen Kerspel en Schipbeek. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Verspreide huizen Kerspel en Schipbeek is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
46% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Verspreide huizen Kerspel en Schipbeek voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Verspreide huizen Kerspel en Schipbeek. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Verspreide huizen Kerspel en Schipbeek is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
95% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Verspreide huizen Kerspel en Schipbeek heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Verspreide huizen Kerspel en Schipbeek. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Verspreide huizen Kerspel en Schipbeek is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
43% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de buurt Verspreide huizen Kerspel en Schipbeek doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Verspreide huizen Kerspel en Schipbeek. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Verspreide huizen Kerspel en Schipbeek is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Verspreide huizen Kerspel en Schipbeek voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal125Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij30Aantal2023
B-F Nijverheid en energie10Aantal2023
G+I Handel en horeca20Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie5Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed15Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening25Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg10Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten5Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners625Aantal2023
Mannen315Aantal2023
Vrouwen310Aantal2023
0 tot 15 jaar100Aantal2023
15 tot 25 jaar55Aantal2023
25 tot 45 jaar110Aantal2023
45 tot 65 jaar200Aantal2023
65 jaar of ouder155Aantal2023
Ongehuwd245Aantal2023
Gehuwd315Aantal2023
Gescheiden35Aantal2023
Verweduwd30Aantal2023
Geboorte totaal0Aantal2022
Geboorte relatief3Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal5Aantal2022
Sterfte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid40Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag100Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar170Aantal2022
Opleidingsniveau hoog180Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura15Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg12%Percentage2022
WMO cliënten20Aantal2022
WMO cliënten relatief33Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.810Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement3.290Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.260Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.860Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.830Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.100Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning3.100Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.980Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.520Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement1.270Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.020Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.130Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.340Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.690Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.280Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.580Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel104Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel177Aantal2024
Adressen met definitief energielabel61Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++3Aantal2024
Energielabels A++2Aantal2024
Energielabels A+0Aantal2024
Energielabels A64Aantal2024
Energielabels B21Aantal2024
Energielabels C37Aantal2024
Energielabels D11Aantal2024
Energielabels E0Aantal2024
Energielabels F12Aantal2024
Energielabels G88Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn33%percentage2020
Drinker86%percentage2020
Zware drinker10%percentage2020
Overmatige drinker10%percentage2020
Ondergewicht1%percentage2020
Normaal gewicht47%percentage2020
Overgewicht53%percentage2020
Ernstig overgewicht14%percentage2020
Roker12%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn52%percentage2020
Wekelijkse sporters52%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk38%percentage2020
Lopen naar school of werk17%percentage2020
Fietsen naar school of werk28%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam38%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam7%percentage2020
Emotioneel eenzaam20%percentage2020
Sociaal eenzaam25%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven93%percentage2020
Moeite met rondkomen8%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren2%percentage2020
Vrijwilligerswerk43%percentage2020
Mantelzorger18%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)12%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)9%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid84%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen29%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid29%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt28%percentage2020
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking7%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen12%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie37%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie3%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken11%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal255Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens60Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen100Aantal2023
Huishoudens met kinderen95Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,50Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie70%Percentage2022
Percentage werknemers69%Percentage2022
Percentage zelfstandigen31%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers500Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€39.300Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€32.200Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen35%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen26%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar42%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen22%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen33%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen1,20%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum2,0%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum3,20%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum3,20%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€352x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand0Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO20Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW10Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW140Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland595Aantal2023
Herkomst buiten Nederland25Aantal2023
Herkomst Europa15Aantal2023
Herkomst buiten Europa10Aantal2023
Geboren in Nederland595Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa10Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa10Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa5Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa0Aantal2023
Autochtoon575Aantal2022
Westers totaal25Aantal2022
Niet-westers totaal10Aantal2022
Marokko0Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2022
Suriname5Aantal2022
Turkije0Aantal2022
Overig niet-westers5Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal5Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven2Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting3Aantal2023
Verkeersovertredingen5Aantal2023
Vernieling0Aantal2023
Overige misdrijven2Aantal2023
Totaal misdrijven17Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand16,40Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand12,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand18,60Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand5,10Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km12Gemiddeld aantal2022
Café afstand4,70Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km1,50Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km41Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand5,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand5,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand13,80Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand2,00Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand10,40Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,50Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand5,50Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,50Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,50Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand5,40Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand2,50Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand4,50Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand4,80Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand20,40Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand7,10Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand25,20Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand4,80Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km14Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand5,00Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand20Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand20,00Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand14Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand9Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand15,70Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km27Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU17350509Code2023
RegionaamVerspreide huizen Kerspel en SchipbeekNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode17350509Code2023
Oppervlakte totaal1.581Aantal hectaren2023
Oppervlakte land1.565Aantal hectaren2023
Oppervlakte water16Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid104Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal342Aantal2024
Adressen met postcode342Aantal2024
Adressen met woonfunctie271Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie4Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie0Aantal2024
Adressen met industriefunctie6Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie1Aantal2024
Adressen met logiesfunctie55Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie0Aantal2024
Adressen met sportfunctie0Aantal2024
Adressen met winkelfunctie0Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie43Aantal2024
Verblijfsobjecten342Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres326Aantal2024
Adressen met pand342Aantal2024
Percelen met adres291Aantal2024
Adressen met perceel342Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom52Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom290Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom52Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom219Aantal2024
Panden met adres voor 17004Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190041Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192538Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 195028Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 197025Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 198036Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 199038Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200011Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201025Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202048Aantal2024
Panden met adres 2020 en later32Aantal2024
Adressen met pand voor 17005Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190043Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192541Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 195030Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 197026Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 198038Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 199040Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 200011Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 201026Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202049Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later33Aantal2024
Postcodegebied7478BC-7478SHNaam2024
Meest voorkomende postcode7478Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade1Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade7Aantal2022
Verkeersongevallen totaal8Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal395Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine300Aantal2023
Personenautos - overige brandstof95Aantal2023
Personenautos per huishouden1,55Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte25Aantal2023
Motorfietsen30Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad251Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€462.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning92%Percentage2023
Percentage meergezinswoning8%Percentage2023
Percentage bewoond92%Percentage2023
Percentage onbewoond8%Percentage2023
Koopwoningen81%Percentage2023
Huurwoningen totaal19%Percentage2023
In bezit woningcorporatie0%Percentage2023
In bezit overige verhuurders19%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200069%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200031%Percentage2023
Appartement23Aantal2024
Tussen of geschakelde woning15Aantal2024
Hoekwoning13Aantal2024
Tweeonder1kap38Aantal2024
Vrijstaande woning182Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.71Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Hof van Twente. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Verspreide huizen Kerspel en Schipbeek: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Verspreide huizen Kerspel en Schipbeek
Tabel met 342 adressen in de buurt Verspreide huizen Kerspel en Schipbeek.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Verspreide huizen Kerspel en Schipbeek. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Hof van Twente.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
1e Broekweg1 t/m 67478RZDiepenheim8
1e Zomerdijk1 t/m 57478SHDiepenheim5
2e Broekweg17478SBDiepenheim1
2e Zomerdijk1 t/m 27478SEDiepenheim2
Bekkendammerweg17478PCDiepenheim1
Boinksweide20 t/m 287478DCDiepenheim5
Borculoseweg38 t/m 557478RM t/m 7478RNDiepenheim10
Deventerdijk1 t/m 147478RRDiepenheim12
Esweg1 t/m 107478RHDiepenheim10
Goorseweg65 t/m 757478BCDiepenheim5
Hazendammerweg1 t/m 87478RXDiepenheim8
Herschelstraat2 t/m 157478DGDiepenheim10
Het Nieuwe Schelver1 t/m 277478RCDiepenheim27
Houboerweg1 t/m 57478RSDiepenheim3
Kiefteweg1 t/m 47478RGDiepenheim4
Kleidijk1 t/m 57478PDDiepenheim12
Kremersweide12 t/m 287478DBDiepenheim12
Krommedijk1 t/m 37478RBDiepenheim3
Lochemseweg6 t/m 77478RTDiepenheim2
Markveldseweg1 t/m 57478PNDiepenheim6
Morsdijk2 t/m 47478RPDiepenheim6
Needseweg1 t/m 107478PZDiepenheim13
Nieuwe Sluisweg1 t/m 147478REDiepenheim10
Nijenhuizerlaan1 t/m 217478PADiepenheim11
Nijhofweg1 t/m 77478PXDiepenheim15
Nijstadstraat1 t/m 307478DJDiepenheim19
Oude Borculoseweg1 t/m 177478RKDiepenheim10
Oude Goorseweg1 t/m 367478SCDiepenheim26
Oude Sluisweg1 t/m 77478RJDiepenheim6
Pluimersdijk1 t/m 97478SGDiepenheim11
Polakstraat1 t/m 117478DHDiepenheim6
Prinsendijk1 t/m 87478PBDiepenheim11
Reeënkampweg1 t/m 37478RADiepenheim4
Stokkumerweg1 t/m 67478RWDiepenheim6
Watermolenweg9 t/m 347478PV t/m 7478PWDiepenheim8
Wilgemansweg4 t/m 67478RLDiepenheim2
’t Schoman1 t/m 667478RM t/m 7478RPDiepenheim32

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 37 openbare ruimtes en 342 adressen in de buurt Verspreide huizen Kerspel en Schipbeek. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definties van de soorten openbare ruimtes.

Adressen Hof van Twente
Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Verspreide huizen Kerspel en Schipbeek. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Verspreide huizen Kerspel en Schipbeek ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek7478342
WoonkernDiepenheim52
WoonplaatsDiepenheim342
WijkDiepenheim342
GemeenteHof van Twente342
ProvincieOverijssel342
WaterschapWaterschap Rijn en IJssel39
WaterschapWaterschap Vechtstromen303
LandNederland342

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Verspreide huizen Kerspel en Schipbeek ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Verspreide huizen Kerspel en Schipbeek dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Verspreide huizen Kerspel en Schipbeek ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Verspreide huizen Kerspel en Schipbeek en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven