Statistieken buurt Verspreide huizen waaronder Pelsendijk en Rolaf

Aantal inwoners per jaar
De buurt Verspreide huizen waaronder Pelsendijk en Rolaf telt 315 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Verspreide huizen waaronder Pelsendijk en Rolaf.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Verspreide huizen waaronder Pelsendijk en Rolaf:

JaarAantal inwoners de buurt Verspreide huizen waaronder Pelsendijk en Rolaf% verschil
2023315-6%
202233512%
2021300-4,76%
2020315-16%
20193752,74%
20183654,29%
20173504,48%
201633516%
2015290-3,33%
2014300-1,64%
2013305geen data

De bevolking van de buurt Verspreide huizen waaronder Pelsendijk en Rolaf is met 10 inwoners gegroeid van 305 inwoners in 2013 tot 315 inwoners in 2023 (dat is een groei van 3,28%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 1 inwoner (0,70%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Steenbergen.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Verspreide huizen waaronder Pelsendijk en Rolaf:

In 2013 waren er 305 inwoners in de buurt Verspreide huizen waaronder Pelsendijk en Rolaf. In 2015 is het aantal gedaald tot 290 inwoners. Dit is een daling van 15 (-4,92%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2014) is het verschil -10 (-3,33%). Het aantal van 290 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2019 is het aantal gestegen tot 375 inwoners. De stijging ten opzichte van 2015 is 85 (29%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2018) is 10 (2,74%). Het aantal van 375 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2023 waren er 315 inwoners in de buurt Verspreide huizen waaronder Pelsendijk en Rolaf.

Over de buurt Verspreide huizen waaronder Pelsendijk en Rolaf

Buurt Verspreide huizen waaronder Pelsendijk en Rolaf heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.639 hectare, waarvan 1.539 land en 100 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 96 adressen per km2. Er wonen 140 huishoudens in de buurt Verspreide huizen waaronder Pelsendijk en Rolaf. Postcode 4681 is de meest voorkomende postcode in de buurt Verspreide huizen waaronder Pelsendijk en Rolaf. De buurt Verspreide huizen waaronder Pelsendijk en Rolaf ligt binnen Nieuw-Vossemeer in de gemeente Steenbergen. De volgende gebieden vallen geheel of gedeeltelijk binnen de buurt Verspreide huizen waaronder Pelsendijk en Rolaf: de polder Beciuspolder, het bosgebied Stellebos, de streek Het Smiske en de streek De Vlassloot.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Verspreide huizen waaronder Pelsendijk en Rolaf
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Nieuw-Vossemeer met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Nieuw-Vossemeer, 2: Verspreide huizen waaronder Pelsendijk en Rolaf.

Woningkenmerken
Er zijn 101 woningen in de buurt Verspreide huizen waaronder Pelsendijk en Rolaf.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Steenbergen in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Verspreide huizen waaronder Pelsendijk en Rolaf was €473.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Verspreide huizen waaronder Pelsendijk en Rolaf.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Verspreide huizen waaronder Pelsendijk en Rolaf:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Verspreide huizen waaronder Pelsendijk en Rolaf% verschil
2023€473.00012%
2022€423.0008,7%
2021€389.0003,46%
2020€376.0007,7%
2019€349.00021%
2018€289.0002,85%
2017€281.0003,31%
2016€272.0001,49%
2015€268.0000,00%
2014€268.000-1,47%
2013€272.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Verspreide huizen waaronder Pelsendijk en Rolaf is met €201.000 gestegen van €272.000 in 2013 tot €473.000 in 2023 (dat is een toename van 74%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €20.100 (5,9%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Steenbergen.

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Verspreide huizen waaronder Pelsendijk en Rolaf is €473.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 16% en er zijn 101 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Brabant (bruin), gemeente Steenbergen (geel), 5 woonplaatsen (groen), 5 wijken (oranje) en 16 buurten (blauw). De buurt Verspreide huizen waaronder Pelsendijk en Rolaf wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de buurt Verspreide huizen waaronder Pelsendijk en Rolaf: er zijn 87 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Verspreide huizen waaronder Pelsendijk en Rolaf.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 1 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 241 totaal in de buurt Verspreide huizen waaronder Pelsendijk en Rolaf

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 1 januari 2024. De buurt Verspreide huizen waaronder Pelsendijk en Rolaf telt in totaal 241 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. 21% van de adressen in buurt Verspreide huizen waaronder Pelsendijk en Rolaf ligt binnen de bebouwde kom en 79% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Steenbergen
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de buurt Verspreide huizen waaronder Pelsendijk en Rolaf. Op basis van de gegevens uit de BAG van 1 januari 2024.

Toelichting
Bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Verspreide huizen waaronder Pelsendijk en Rolaf. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij appartementengebouwen. De gegevens over panden naar bouwjaar komen uit de BAG van 1 januari 2024.

Bron & definities
Bevolking in de buurt Verspreide huizen waaronder Pelsendijk en Rolaf

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Verspreide huizen waaronder Pelsendijk en Rolaf. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Verspreide huizen waaronder Pelsendijk en Rolaf


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Steenbergen bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Verspreide huizen waaronder Pelsendijk en Rolaf


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Verspreide huizen waaronder Pelsendijk en Rolaf.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Verspreide huizen waaronder Pelsendijk en Rolaf per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Verspreide huizen waaronder Pelsendijk en Rolaf:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
2023240705
2022245846
2021245514
2020265473
2019270987
2018270896
2017270755
2016275564
2015260282
2014276222
2013271322

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Verspreide huizen waaronder Pelsendijk en Rolaf als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 76%, herkomst uit Europese landen: 22% en herkomst uit landen buiten Europa: 1,59% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 89%, herkomst uit Europa: 10% en herkomst van buiten Europa: 0,66%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Steenbergen naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Verspreide huizen waaronder Pelsendijk en Rolaf
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Verspreide huizen waaronder Pelsendijk en Rolaf in 2022 zijn Westers (85 inwoners) en Marokko (0 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Verspreide huizen waaronder Pelsendijk en Rolaf: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de buurt Verspreide huizen waaronder Pelsendijk en Rolaf.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Verspreide huizen waaronder Pelsendijk en Rolaf. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Steenbergen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Steenbergen. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Verspreide huizen waaronder Pelsendijk en Rolaf zijn G (28 adressen) en B (17 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Verspreide huizen waaronder Pelsendijk en Rolaf. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel G komt het meeste voor in de buurt Verspreide huizen waaronder Pelsendijk en Rolaf: 28 adressen hebben energielabel G. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Steenbergen bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 3 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Verspreide huizen waaronder Pelsendijk en Rolaf.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Verspreide huizen waaronder Pelsendijk en Rolaf. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Verspreide huizen waaronder Pelsendijk en Rolaf vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Verspreide huizen waaronder Pelsendijk en Rolaf.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Verspreide huizen waaronder Pelsendijk en Rolaf voor 2023.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Verspreide huizen waaronder Pelsendijk en Rolaf ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslag Provinciale Staten verkiezingen 2023
Stembureau Gemeenschapshuis de Vossenburcht in Nieuw-Vossemeer

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023 in Stembureau Gemeenschapshuis de Vossenburcht in Nieuw-Vossemeer is uitgebracht. Er was bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023 geen stembureau binnen de buurt Verspreide huizen waaronder Pelsendijk en Rolaf. Stembureau Gemeenschapshuis de Vossenburcht in Nieuw-Vossemeer is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van de buurt Verspreide huizen waaronder Pelsendijk en Rolaf ligt. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Steenbergen.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Gemeenschapshuis de Vossenburcht in Nieuw-Vossemeer bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 19 partijen waarop bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023 bij het stembureau Stembureau Gemeenschapshuis de Vossenburcht in Nieuw-Vossemeer stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 30 stembureaus in de gemeente Steenbergen en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Steenbergen. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Steenbergen.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€32.000)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Verspreide huizen waaronder Pelsendijk en Rolaf.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Steenbergen: Verspreide huizen waaronder Pelsendijk en Rolaf is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Verspreide huizen waaronder Pelsendijk en Rolaf is €32.000. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €36.800. Buurt Verspreide huizen waaronder Pelsendijk en Rolaf telt 300 inkomensontvangers op 315 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
3,80% procent van de huishoudens in buurt Verspreide huizen waaronder Pelsendijk en Rolaf heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Steenbergen: Verspreide huizen waaronder Pelsendijk en Rolaf is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (75 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Verspreide huizen waaronder Pelsendijk en Rolaf (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Verspreide huizen waaronder Pelsendijk en Rolaf zijn in totaal 75 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2022).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Verspreide huizen waaronder Pelsendijk en Rolaf. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 februari 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de buurt Verspreide huizen waaronder Pelsendijk en Rolaf
Er zijn 7 elektrische auto’s in februari 2024 in de buurt Verspreide huizen waaronder Pelsendijk en Rolaf.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Verspreide huizen waaronder Pelsendijk en Rolaf op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 7 elektrische auto’s in de buurt Verspreide huizen waaronder Pelsendijk en Rolaf. Dit is het totaal aantal in februari 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Verspreide huizen waaronder Pelsendijk en Rolaf die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 290 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Verspreide huizen waaronder Pelsendijk en Rolaf in februari 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in februari 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Verspreide huizen waaronder Pelsendijk en Rolaf geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 418 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Verspreide huizen waaronder Pelsendijk en Rolaf (in februari 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 261 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Verspreide huizen waaronder Pelsendijk en Rolaf in februari 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in februari 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Verspreide huizen waaronder Pelsendijk en Rolaf geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Verspreide huizen waaronder Pelsendijk en Rolaf. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 februari 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 18 misdrijven in de buurt Verspreide huizen waaronder Pelsendijk en Rolaf geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Verspreide huizen waaronder Pelsendijk en Rolaf, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of augustus 2022 tot en met januari 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Verspreide huizen waaronder Pelsendijk en Rolaf zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 167 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 24 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de buurt Verspreide huizen waaronder Pelsendijk en Rolaf 18 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Verspreide huizen waaronder Pelsendijk en Rolaf in 2022 zijn Overige vermogensdelicten (7 delicten) en Horizontale fraude (3 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal misdaden voor de 7 soorten delicten die in 2022 geregistreerd zijn in de buurt Verspreide huizen waaronder Pelsendijk en Rolaf.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In januari 2024 zijn er geen misdrijven in de buurt Verspreide huizen waaronder Pelsendijk en Rolaf geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Verspreide huizen waaronder Pelsendijk en Rolaf met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Verspreide huizen waaronder Pelsendijk en Rolaf over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Steenbergen.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 34,92 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de buurt Verspreide huizen waaronder Pelsendijk en Rolaf.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de buurt Verspreide huizen waaronder Pelsendijk en Rolaf.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Verspreide huizen waaronder Pelsendijk en Rolaf. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Verspreide huizen waaronder Pelsendijk en Rolaf.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Verspreide huizen waaronder Pelsendijk en Rolaf.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Verspreide huizen waaronder Pelsendijk en Rolaf genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Verspreide huizen waaronder Pelsendijk en Rolaf.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Verspreide huizen waaronder Pelsendijk en Rolaf.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de buurt Verspreide huizen waaronder Pelsendijk en Rolaf. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
85% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Verspreide huizen waaronder Pelsendijk en Rolaf geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Verspreide huizen waaronder Pelsendijk en Rolaf. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Verspreide huizen waaronder Pelsendijk en Rolaf is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
60% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Verspreide huizen waaronder Pelsendijk en Rolaf heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Verspreide huizen waaronder Pelsendijk en Rolaf. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Verspreide huizen waaronder Pelsendijk en Rolaf is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
48% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Verspreide huizen waaronder Pelsendijk en Rolaf voldoet aan de beweegrichtlijn.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Verspreide huizen waaronder Pelsendijk en Rolaf. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Verspreide huizen waaronder Pelsendijk en Rolaf is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
84% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Verspreide huizen waaronder Pelsendijk en Rolaf heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Verspreide huizen waaronder Pelsendijk en Rolaf. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Verspreide huizen waaronder Pelsendijk en Rolaf is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
18% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Verspreide huizen waaronder Pelsendijk en Rolaf heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Verspreide huizen waaronder Pelsendijk en Rolaf. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Verspreide huizen waaronder Pelsendijk en Rolaf is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
48% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Verspreide huizen waaronder Pelsendijk en Rolaf heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Verspreide huizen waaronder Pelsendijk en Rolaf. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Verspreide huizen waaronder Pelsendijk en Rolaf is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
47% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Verspreide huizen waaronder Pelsendijk en Rolaf voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Verspreide huizen waaronder Pelsendijk en Rolaf. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Verspreide huizen waaronder Pelsendijk en Rolaf is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
93% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Verspreide huizen waaronder Pelsendijk en Rolaf heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Verspreide huizen waaronder Pelsendijk en Rolaf. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Verspreide huizen waaronder Pelsendijk en Rolaf is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
32% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Verspreide huizen waaronder Pelsendijk en Rolaf doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Verspreide huizen waaronder Pelsendijk en Rolaf. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Verspreide huizen waaronder Pelsendijk en Rolaf is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Verspreide huizen waaronder Pelsendijk en Rolaf voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal75Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij35Aantal2022
B-F Nijverheid en energie20Aantal2022
G+I Handel en horeca5Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie5Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed5Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening5Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg0Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten0Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners315Aantal2023
Mannen180Aantal2023
Vrouwen135Aantal2023
0 tot 15 jaar35Aantal2023
15 tot 25 jaar35Aantal2023
25 tot 45 jaar80Aantal2023
45 tot 65 jaar110Aantal2023
65 jaar of ouder50Aantal2023
Ongehuwd145Aantal2023
Gehuwd125Aantal2023
Gescheiden30Aantal2023
Verweduwd10Aantal2023
Geboorte totaal5Aantal2022
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal0Aantal2022
Sterfte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid20Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag60Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar170Aantal2021
Opleidingsniveau hoog60Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in naturageen dataAantalgeen data
Percentage jongeren met jeugdzorggeen dataPercentagegeen data
WMO cliënten10Aantal2022
WMO cliënten relatief30Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal4.080Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartementgeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.890Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.150Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning3.180Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning4.160Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.380Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartementgeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.080Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.440Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.640Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.360Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief33Aantal2023
Energielabels Voorlopig67Aantal2023
Energielabels Onbepaald139Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++0Aantal2023
Energielabels A+++0Aantal2023
Energielabels A++0Aantal2023
Energielabels A+1Aantal2023
Energielabels A11Aantal2023
Energielabels B17Aantal2023
Energielabels C15Aantal2023
Energielabels D8Aantal2023
Energielabels E3Aantal2023
Energielabels F17Aantal2023
Energielabels G28Aantal2023
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn41%percentage2020
Drinker84%percentage2020
Zware drinker7%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht48%percentage2020
Overgewicht50%percentage2020
Ernstig overgewicht14%percentage2020
Roker17%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn46%percentage2020
Wekelijkse sporters41%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk39%percentage2020
Lopen naar school of werk26%percentage2020
Fietsen naar school of werk22%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam46%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam11%percentage2020
Emotioneel eenzaam26%percentage2020
Sociaal eenzaam31%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven92%percentage2020
Moeite met rondkomen10%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren3%percentage2020
Vrijwilligerswerk27%percentage2020
Mantelzorger16%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)14%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)12%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid82%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen29%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid28%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid3%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt26%percentage2020
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking5%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen11%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie46%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie5%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken16%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal140Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens40Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen55Aantal2023
Huishoudens met kinderen45Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,30Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie76%Percentage2021
Percentage werknemers64%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 36%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers300Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€36.800Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€32.000Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen33%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen21%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar40%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen29%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen26%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen3,80%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,80%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum4,50%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum5,3%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€313x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering; Bijstand0Aantal2022
Personen per soort uitkering; AO20Aantal2022
Personen per soort uitkering; WW0Aantal2022
Personen per soort uitkering; AOW40Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland240Aantal2023
Herkomst Europa70Aantal2023
Herkomst buiten Europa5Aantal2023
Geboren in Nederland240Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa5Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa5Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa60Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa0Aantal2023
Autochtoon245Aantal2022
Westers totaal85Aantal2022
Niet-westers totaal5Aantal2022
Marokko0Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2022
Suriname0Aantal2022
Turkije0Aantal2022
Overig niet-westers0Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal11Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven0Aantal2022
Milieu overtredingen0Aantal2022
Oplichting3Aantal2022
Verkeersovertredingen0Aantal2022
Vernieling4Aantal2022
Overige misdrijven0Aantal2022
Totaal misdrijven18Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand15,90Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand7,40Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand15,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand7,30Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Café afstand4,60Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand7Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km0,10Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km18Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand7,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand7,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand13,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand2,10Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand2,20Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,70Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,20Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand5,50Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand1,20Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,30Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand7,80Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,80Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand5,30Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand5,30Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand14,40Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand22,10Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand5,20Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand11,00Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand45,10Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand11,20Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand14,00Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand14Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand14,40Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand19Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand10Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand10,90Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km19Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU08510409Code2023
RegionaamVerspreide huizen waaronder Pelsendijk en RolafNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode08510409Code2023
Oppervlakte totaal1.639Aantal hectaren2023
Oppervlakte land1.539Aantal hectaren2023
Oppervlakte water100Aantal hectaren2023
Meest voorkomende postcode4681.0Naam2023
Dekkingspercentage1%Percentage2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid96Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal241Aantal2023
Adressen met postcode239Aantal2023
Adressen met woonfunctie101Aantal2023
Adressen binnen bebouwde kom50Aantal2023
Adressen buiten bebouwde kom191Aantal2023
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom46Aantal2023
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom55Aantal2023
Percelen207Aantal2023
Panden239Aantal2023
Adressen met panden239Aantal2023
Panden voor 17000Aantal2023
Panden 1700 tot 190011Aantal2023
Panden 1900 tot 192519Aantal2023
Panden 1925 tot 195019Aantal2023
Panden 1950 tot 197020Aantal2023
Panden 1970 tot 198098Aantal2023
Panden 1980 tot 19908Aantal2023
Panden 1990 tot 200011Aantal2023
Panden 2000 tot 201012Aantal2023
Panden 2010 tot 20204Aantal2023
Panden 2020 en later37Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade0Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade3Aantal2022
Verkeersongevallen totaal3Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal165Aantal2023
Personenauto's; brandstof benzine120Aantal2023
Personenauto's; overige brandstof45Aantal2023
Personenauto's per huishouden1,20Aantal2023
Personenauto's naar oppervlakte11Aantal2023
Motorfietsen30Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad101Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€473.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning98%Percentage2023
Percentage meergezinswoning2%Percentage2023
Percentage bewoond91%Percentage2023
Percentage onbewoond9%Percentage2023
Koopwoningen94%Percentage2023
Huurwoningen totaal6%Percentage2023
In bezit woningcorporatie0%Percentage2023
In bezit overige verhuurders6%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200086%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200014%Percentage2023
Appartement0Aantal2023
Tussen of geschakelde woning2Aantal2023
Hoekwoning4Aantal2023
Tweeonder1kap8Aantal2023
Vrijstaande woning87Aantal2023
Ligplaats0Aantal2023
Standplaats0Aantal2023
Woningtype verschillend0Aantal2023
Woningtype onbekend5Aantal2023
Woningtype n.v.t.140Aantal2023

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Steenbergen. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Verspreide huizen waaronder Pelsendijk en Rolaf: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Verspreide huizen waaronder Pelsendijk en Rolaf
Tabel met 241 adressen in de buurt Verspreide huizen waaronder Pelsendijk en Rolaf.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Verspreide huizen waaronder Pelsendijk en Rolaf. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Steenbergen.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Assumburgweg14681RJNieuw-Vossemeer2
Binnendijk--Nieuw-Vossemeer0
Groeneweg2 t/m 44681STNieuw-Vossemeer2
Heensemolenweg1 t/m 214681RDNieuw-Vossemeer12
Het Pontje1 t/m 364681RSNieuw-Vossemeer36
Hogendijk244681RMNieuw-Vossemeer2
Hogeweg--Nieuw-Vossemeer0
Honderd Gemetendijk--Nieuw-Vossemeer0
Kraagseweg--Nieuw-Vossemeer0
Molenweg1 t/m 54681RANieuw-Vossemeer6
Moorseweg1 t/m 124681SMNieuw-Vossemeer12
Nieuw-Vossemeersedijk234681RGNieuw-Vossemeer1
Notendaalsedijk54681RZNieuw-Vossemeer1
Oude Dijk1 t/m 34681SWNieuw-Vossemeer2
Oude Heijdijk534681SCNieuw-Vossemeer2
Park aan het Veer1 t/m 234681RRNieuw-Vossemeer88
Pelsendijk1 t/m 124681SG t/m 4681SHNieuw-Vossemeer9
Platteweg6 t/m 94681SENieuw-Vossemeer3
Rijksweg1 t/m 734681RB t/m 4681RCNieuw-Vossemeer32
Rolafseweg1 t/m 114681SLNieuw-Vossemeer11
Rubeerdijk1 t/m 54681SKNieuw-Vossemeer2
Schenkeldijk1 t/m 54681RENieuw-Vossemeer3
Stellebosweg--Nieuw-Vossemeer0
Stoofweg5 t/m 94681RKNieuw-Vossemeer4
Tolsedijk1 t/m 104681SVNieuw-Vossemeer3
Van Hoofsweg44681SJNieuw-Vossemeer1
Veerweg1 t/m 44681RHNieuw-Vossemeer3
Zeeweg2 t/m 44681SNNieuw-Vossemeer4

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 28 openbare ruimtes en 241 adressen in de buurt Verspreide huizen waaronder Pelsendijk en Rolaf. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en BRT data van het Kadaster van 2024.

Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Adressen Toelichting
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Verspreide huizen waaronder Pelsendijk en Rolaf. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Verspreide huizen waaronder Pelsendijk en Rolaf ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek4681239
WoonkernHeense Molen43
WoonkernNieuw-Vossemeer7
WoonplaatsNieuw-Vossemeer246
WijkNieuw-Vossemeer246
GemeenteSteenbergen246
ProvincieNoord-Brabant246
WaterschapWaterschap Brabantse Delta241
LandNederland246

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Verspreide huizen waaronder Pelsendijk en Rolaf ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Verspreide huizen waaronder Pelsendijk en Rolaf dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Verspreide huizen waaronder Pelsendijk en Rolaf ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Verspreide huizen waaronder Pelsendijk en Rolaf en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 december 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven