Statistieken buurt Vogelplein-Aalscholverstraat en omgeving

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Vogelplein-Aalscholverstraat en omgeving in de gemeente Dordrecht. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Vogelplein-Aalscholverstraat en omgeving in de gemeente Dordrecht. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Vogelplein-Aalscholverstraat en omgeving telt 2.280 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Vogelplein-Aalscholverstraat en omgeving.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Vogelplein-Aalscholverstraat en omgeving:

JaarAantal inwoners de buurt Vogelplein-Aalscholverstraat en omgeving% verschil
20232.280-3,39%
20222.360-1,05%
20212.3855,3%
20202.2650,67%
20192.250-1,10%
20182.275-3,81%
20172.365-2,67%
20162.430-3,19%
20152.510-0,40%
20142.5200,40%
20132.510geen data

Het aantal inwoners in de buurt Vogelplein-Aalscholverstraat en omgeving is met 230 personen afgenomen van 2.510 personen in 2013 tot 2.280 personen in 2023 (dat is een daling van 9,2%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was -23 personen (-0,92%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht dalende trend: De cijfers dalen meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Dordrecht.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Vogelplein-Aalscholverstraat en omgeving:

In 2013 telde de buurt Vogelplein-Aalscholverstraat en omgeving 2.510 inwoners. In 2014 is het aantal gestegen tot 2.520 personen. De stijging ten opzichte van 2013 is 10 (0,40%). Het aantal van 2.520 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2019 is het aantal gedaald tot 2.250 personen. Dit is een daling van 270 (-11%) ten opzichte van 2014, ten opzichte van het vorige jaar (2018) is het verschil -25 (-1,10%). Het aantal van 2.250 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 telde de buurt Vogelplein-Aalscholverstraat en omgeving 2.280 inwoners.

Over de buurt Vogelplein-Aalscholverstraat en omgeving

Buurt Vogelplein-Aalscholverstraat en omgeving heeft afgerond een totale oppervlakte van 39 land en geen water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 2.410 adressen per km2. Er wonen 1.130 huishoudens in de buurt Vogelplein-Aalscholverstraat en omgeving. Postcode 3312 is de meest voorkomende postcode in de buurt Vogelplein-Aalscholverstraat en omgeving. De buurt Vogelplein-Aalscholverstraat en omgeving ligt binnen Het Reeland in de gemeente Dordrecht.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Vogelplein-Aalscholverstraat en omgeving
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Het Reeland met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Wantijpark en omgeving, 2: Indische Buurt-Noord, 3: Vogelplein-Aalscholverstraat en omgeving, 4: Boeroestraat en omgeving, 5: Transvaalstraat en omgeving ...Toon meer... Kaart van de wijk Het Reeland met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Wantijpark en omgeving, 2: Indische Buurt-Noord, 3: Vogelplein-Aalscholverstraat en omgeving, 4: Boeroestraat en omgeving, 5: Transvaalstraat en omgeving, 6: Indische Buurt-Zuid, 7: Hoekenessestraat en omgeving, 8: Standhasenstraat en omgeving, 9: Heysterbachstraat en omgeving, 10: Sportterrein Krommedijk, 11: Maria Montessorilaan en omgeving ...Toon minder...

Woningkenmerken
Er zijn 1.219 woningen in de buurt Vogelplein-Aalscholverstraat en omgeving.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Dordrecht in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Vogelplein-Aalscholverstraat en omgeving was €198.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Vogelplein-Aalscholverstraat en omgeving.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Vogelplein-Aalscholverstraat en omgeving:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Vogelplein-Aalscholverstraat en omgeving% verschil
2023€198.00019%
2022€166.00011%
2021€149.00012%
2020€133.0009,9%
2019€121.00013%
2018€107.0005,9%
2017€101.0000%
2016€101.0000%
2015€101.000-4,72%
2014€106.000-3,64%
2013€110.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Vogelplein-Aalscholverstraat en omgeving is met €88.000 gestegen van €110.000 in 2013 tot €198.000 in 2023 (dat is een groei van 80%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €8.800 (6,3%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Dordrecht.

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Vogelplein-Aalscholverstraat en omgeving is €198.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 16% en er zijn 1.219 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Zuid-Holland (bruin), gemeente Dordrecht (geel), wijk Het Reeland (oranje) en 10 buurten (blauw). De buurt Vogelplein-Aalscholverstraat en omgeving wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de buurt Vogelplein-Aalscholverstraat en omgeving: er zijn 731 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Vogelplein-Aalscholverstraat en omgeving.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 1.324 totaal in de buurt Vogelplein-Aalscholverstraat en omgeving

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De buurt Vogelplein-Aalscholverstraat en omgeving telt in totaal 1.324 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in buurt Vogelplein-Aalscholverstraat en omgeving liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Dordrecht
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Vogelplein-Aalscholverstraat en omgeving zijn er 1.226 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Vogelplein-Aalscholverstraat en omgeving.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 428 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de buurt Vogelplein-Aalscholverstraat en omgeving.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Vogelplein-Aalscholverstraat en omgeving. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Vogelplein-Aalscholverstraat en omgeving

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Vogelplein-Aalscholverstraat en omgeving. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Vogelplein-Aalscholverstraat en omgeving


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Dordrecht bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Vogelplein-Aalscholverstraat en omgeving


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Vogelplein-Aalscholverstraat en omgeving.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Vogelplein-Aalscholverstraat en omgeving per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Vogelplein-Aalscholverstraat en omgeving:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20231.220295775
20221.280298782
20211.295301789
20201.225287753
20191.245277728
20181.265278732
20171.280299786
20161.300312818
20151.340323847
20141.336327857
20131.431298781

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Vogelplein-Aalscholverstraat en omgeving als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 53%, herkomst uit Europese landen: 13% en herkomst uit landen buiten Europa: 34% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 57%, herkomst uit Europa: 12% en herkomst van buiten Europa: 31%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Dordrecht naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Vogelplein-Aalscholverstraat en omgeving
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Vogelplein-Aalscholverstraat en omgeving in 2022 zijn Westers (330 inwoners) en Overig (240 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Vogelplein-Aalscholverstraat en omgeving: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Vogelplein-Aalscholverstraat en omgeving.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Vogelplein-Aalscholverstraat en omgeving. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Dordrecht:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Dordrecht. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de buurt Vogelplein-Aalscholverstraat en omgeving.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de buurt Vogelplein-Aalscholverstraat en omgeving:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement1.630640
Tussenwoning2.430810
Hoekwoning2.360870
Twee onder één kap woning2.400840
Vrijstaande woninggeen datageen data
Huurwoning1.820690
Eigen woning2.340810

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Vogelplein-Aalscholverstraat en omgeving zijn C (285 adressen) en E (228 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Vogelplein-Aalscholverstraat en omgeving. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de buurt Vogelplein-Aalscholverstraat en omgeving: 285 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Dordrecht bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Vogelplein-Aalscholverstraat en omgeving voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Vogelplein-Aalscholverstraat en omgeving voor 2023:

DichtheidNederlandBuurt Vogelplein-Aalscholverstraat en omgeving
Bevolking5335.846
Adressen2.0552.410
Autos2652.103

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de buurt Vogelplein-Aalscholverstraat en omgeving ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 8 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Vogelplein-Aalscholverstraat en omgeving.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Vogelplein-Aalscholverstraat en omgeving. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Vogelplein-Aalscholverstraat en omgeving vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureaus in de buurt Vogelplein-Aalscholverstraat en omgeving

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de buurt Vogelplein-Aalscholverstraat en omgeving. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 2 stembureaus in de buurt Vogelplein-Aalscholverstraat en omgeving.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de buurt Vogelplein-Aalscholverstraat en omgeving.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 135 stembureaus in de gemeente Dordrecht en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Dordrecht. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Dordrecht.

Stembureaus Dordrecht

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€20.500)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Vogelplein-Aalscholverstraat en omgeving.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Het Reeland (Vogelplein-Aalscholverstraat en omgeving is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Het Reeland is geel.)

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de buurt Vogelplein-Aalscholverstraat en omgeving is €20.500. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €26.200. Buurt Vogelplein-Aalscholverstraat en omgeving telt 1.800 inkomensontvangers op 2.280 inwoners totaal.
14% van de huishoudens in de buurt Vogelplein-Aalscholverstraat en omgeving heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Dordrecht.

Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Bedrijfsvestigingen (215 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de buurt Vogelplein-Aalscholverstraat en omgeving (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de buurt Vogelplein-Aalscholverstraat en omgeving voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de buurt Vogelplein-Aalscholverstraat en omgeving zijn in totaal 215 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 215 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 220 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Vogelplein-Aalscholverstraat en omgeving. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de buurt Vogelplein-Aalscholverstraat en omgeving
Er zijn 24 elektrische auto’s in juli 2024 in de buurt Vogelplein-Aalscholverstraat en omgeving.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Vogelplein-Aalscholverstraat en omgeving op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 24 elektrische auto’s in de buurt Vogelplein-Aalscholverstraat en omgeving. Dit is het totaal aantal in juli 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Vogelplein-Aalscholverstraat en omgeving die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 1.087 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Vogelplein-Aalscholverstraat en omgeving in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Vogelplein-Aalscholverstraat en omgeving geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 1.402 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Vogelplein-Aalscholverstraat en omgeving (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 1.032 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Vogelplein-Aalscholverstraat en omgeving in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Vogelplein-Aalscholverstraat en omgeving geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Vogelplein-Aalscholverstraat en omgeving. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 113 misdrijven in de buurt Vogelplein-Aalscholverstraat en omgeving geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Vogelplein-Aalscholverstraat en omgeving, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Vogelplein-Aalscholverstraat en omgeving zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 1.821 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 36 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Vogelplein-Aalscholverstraat en omgeving 113 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Vogelplein-Aalscholverstraat en omgeving in 2023 zijn Ongevallen (weg) (15 delicten) en Horizontale fraude (15 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Vogelplein-Aalscholverstraat en omgeving.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 zijn er 7 misdrijven in de buurt Vogelplein-Aalscholverstraat en omgeving geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Vogelplein-Aalscholverstraat en omgeving met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Vogelplein-Aalscholverstraat en omgeving over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Dordrecht.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 15,35 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Vogelplein-Aalscholverstraat en omgeving.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Vogelplein-Aalscholverstraat en omgeving.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Vogelplein-Aalscholverstraat en omgeving. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 12 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Vogelplein-Aalscholverstraat en omgeving.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Vogelplein-Aalscholverstraat en omgeving.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Vogelplein-Aalscholverstraat en omgeving genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Vogelplein-Aalscholverstraat en omgeving.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Vogelplein-Aalscholverstraat en omgeving.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
56% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de buurt Vogelplein-Aalscholverstraat en omgeving ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de buurt Vogelplein-Aalscholverstraat en omgeving per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
66% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Vogelplein-Aalscholverstraat en omgeving drinkt geen of maximaal één glas alcohol per dag.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Vogelplein-Aalscholverstraat en omgeving. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Vogelplein-Aalscholverstraat en omgeving is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de buurt Vogelplein-Aalscholverstraat en omgeving.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Vogelplein-Aalscholverstraat en omgeving voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal215Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2023
B-F Nijverheid en energie55Aantal2023
G+I Handel en horeca30Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie20Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed5Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening35Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg55Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten20Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners2.280Aantal2023
Mannen1.105Aantal2023
Vrouwen1.175Aantal2023
0 tot 15 jaar410Aantal2023
15 tot 25 jaar255Aantal2023
25 tot 45 jaar705Aantal2023
45 tot 65 jaar550Aantal2023
65 jaar of ouder360Aantal2023
Ongehuwd1.340Aantal2023
Gehuwd560Aantal2023
Gescheiden290Aantal2023
Verweduwd95Aantal2023
Geboorte totaal30Aantal2022
Geboorte relatief12Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal25Aantal2022
Sterfte relatief10Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid5.846Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag700Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar680Aantal2022
Opleidingsniveau hoog370Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura100Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg16%Percentage2022
WMO cliënten245Aantal2022
WMO cliënten relatief104Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal1.970Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.630Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.430Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.360Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.400Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.820Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.340Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal720Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement640Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning810Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning870Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning840Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning690Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning810Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming9%Percentage2022
Adressen zonder energielabel199Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel278Aantal2024
Adressen met definitief energielabel847Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++0Aantal2024
Energielabels A++1Aantal2024
Energielabels A+0Aantal2024
Energielabels A160Aantal2024
Energielabels B104Aantal2024
Energielabels C285Aantal2024
Energielabels D130Aantal2024
Energielabels E228Aantal2024
Energielabels F150Aantal2024
Energielabels G67Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker26%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn58%percentage2022
Drinker63%percentage2022
Zware drinker7%percentage2022
Overmatige drinker5%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht39%percentage2022
Overgewicht59%percentage2022
Ernstig overgewicht23%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn41%percentage2022
Wekelijkse sporters40%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk46%percentage2022
Lopen naar school of werk26%percentage2022
Fietsen naar school of werk28%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam62%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam23%percentage2022
Emotioneel eenzaam43%percentage2022
Sociaal eenzaam47%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven85%percentage2020
Moeite met rondkomen38%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren10%percentage2020
Mist emotionele steun12%percentage2022
Vrijwilligerswerk18%percentage2022
Mantelzorger13%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)20%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)17%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid56%percentage2022
Niet-specifieke klachten62%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen39%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid42%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid7%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt39%percentage2022
Psychische klachten35%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht28%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht40%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden16%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie19%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie55%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken29%percentage2022
Gehoorbeperking7%percentage2020
Gezichtsbeperking9%percentage2020
Mobiliteitsbeperking15%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen23%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal1.130Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens535Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen210Aantal2023
Huishoudens met kinderen385Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,00Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie56%Percentage2022
Percentage werknemers88%Percentage2022
Percentage zelfstandigen12%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers1.800Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€26.200Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€20.500Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen50%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen8,5%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar25%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen62%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen5,3%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen9,2%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum14%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum23%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum28%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€4x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand140Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO180Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW20Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW320Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland1.220Aantal2023
Herkomst buiten Nederland1.070Aantal2023
Herkomst Europa295Aantal2023
Herkomst buiten Europa775Aantal2023
Geboren in Nederland1.220Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa95Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa370Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa195Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa400Aantal2023
Autochtoon1.280Aantal2022
Westers totaal330Aantal2022
Niet-westers totaal750Aantal2022
Marokko120Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba145Aantal2022
Suriname50Aantal2022
Turkije195Aantal2022
Overig niet-westers240Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal35Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven14Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting19Aantal2023
Verkeersovertredingen18Aantal2023
Vernieling14Aantal2023
Overige misdrijven13Aantal2023
Totaal misdrijven113Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km12Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km22Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand2,90Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand2,60Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand2,60Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km17Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km31Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km9Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km85Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km117Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km16Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km30Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km30Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km75Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km97Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km88Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km105Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km5,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km12Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km22Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km40Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km79Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km24Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km44Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km16Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km33Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km20Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km15Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km9Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand4,70Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,90Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand15,30Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,90Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,70Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,40Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand2,30Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand2,60Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand1Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand2Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand8,60Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km60Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU05050505Code2023
RegionaamVogelplein-Aalscholverstraat en omgevingNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode05050505Code2023
Oppervlakte totaal39Aantal hectaren2023
Oppervlakte land39Aantal hectaren2023
Oppervlakte water0Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid2.410Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal1.324Aantal2024
Adressen met postcode1.261Aantal2024
Adressen met woonfunctie1.226Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie8Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie7Aantal2024
Adressen met industriefunctie1Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie6Aantal2024
Adressen met logiesfunctie1Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie1Aantal2024
Adressen met sportfunctie4Aantal2024
Adressen met winkelfunctie11Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie63Aantal2024
Verblijfsobjecten1.324Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres621Aantal2024
Adressen met pand1.322Aantal2024
Percelen met adres305Aantal2024
Adressen met perceel1.324Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom1.324Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom1.226Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19001Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 19250Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950112Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970428Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19804Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19901Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 20004Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 20102Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202066Aantal2024
Panden met adres 2020 en later3Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19001Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 19250Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950122Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970909Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19809Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19901Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 200073Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 20102Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020105Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later100Aantal2024
Postcodegebied3312AD-3312TRNaam2024
Meest voorkomende postcode3312Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade1Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade7Aantal2022
Verkeersongevallen totaal8Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal820Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine715Aantal2023
Personenautos - overige brandstof105Aantal2023
Personenautos per huishouden0,73Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte2.103Aantal2023
Motorfietsen60Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.219Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€198.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning40%Percentage2023
Percentage meergezinswoning60%Percentage2023
Percentage bewoond89%Percentage2023
Percentage onbewoond11%Percentage2023
Koopwoningen24%Percentage2023
Huurwoningen totaal76%Percentage2023
In bezit woningcorporatie68%Percentage2023
In bezit overige verhuurders8%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200092%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 20008%Percentage2023
Appartement731Aantal2024
Tussen of geschakelde woning319Aantal2024
Hoekwoning139Aantal2024
Tweeonder1kap33Aantal2024
Vrijstaande woning4Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.98Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Dordrecht. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Vogelplein-Aalscholverstraat en omgeving: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Vogelplein-Aalscholverstraat en omgeving
Tabel met 1.324 adressen in de buurt Vogelplein-Aalscholverstraat en omgeving.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Vogelplein-Aalscholverstraat en omgeving. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Dordrecht.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Aalscholverstraat1 t/m 1413312RA t/m 3312RHDordrecht104
Adelaarstraat1 t/m 353312TA t/m 3312TBDordrecht36
Bankastraat2 t/m 3463312GD t/m 3312GTDordrecht69
Billitonstraat1 t/m 2013312SB t/m 3312SEDordrecht95
Buizerdstraat1 t/m 713312TD t/m 3312TEDordrecht34
Ceramstraat1 t/m 313312SGDordrecht16
Fuutstraat2 t/m 223312RJDordrecht11
Halmaheiraplein5 t/m 373312GHDordrecht15
Havikstraat1 t/m 333312TKDordrecht30
Kievitstraat1 t/m 763312RK t/m 3312RMDordrecht54
Kokmeeuwstraat1 t/m 603312SL t/m 3312SNDordrecht42
Meerkoetstraat1 t/m 523312RN t/m 3312RPDordrecht44
Noordendijk275 t/m 6853312AD t/m 3312ALDordrecht214
Oranjelaan78 t/m 2603312GJ t/m 3312GMDordrecht123
Pluvierstraat1 t/m 483312SP t/m 3312SRDordrecht30
Reigerstraat2 t/m 1583312HL t/m 3312HRDordrecht84
Roerdompstraat1 t/m 523312ST t/m 3312SWDordrecht42
Snipstraat1 t/m 363312SXDordrecht23
Soembastraat2 t/m 883312HV t/m 3312HWDordrecht44
Sperwerstraat2 t/m 593312TL t/m 3312TMDordrecht41
Valkstraat1 t/m 143312TNDordrecht13
Vogelplein1 t/m 503312GP t/m 3312GSDordrecht76
Waterhoenstraat1 t/m 923312RR t/m 3312RTDordrecht60
Wouwstraat1 t/m 353312TP t/m 3312TRDordrecht24

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 24 openbare ruimtes en 1.324 adressen in de buurt Vogelplein-Aalscholverstraat en omgeving. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 9 juli 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definities van de soorten openbare ruimtes.

De BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Adressen Dordrecht
Tabelgebruik:

 • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
 • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
 • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
 • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Vogelplein-Aalscholverstraat en omgeving. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Vogelplein-Aalscholverstraat en omgeving ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek33121261
WoonkernDordrecht1324
WoonplaatsDordrecht1324
WijkHet Reeland1324
GemeenteDordrecht1324
ProvincieZuid-Holland1324
WaterschapWaterschap Hollandse Delta1324
LandNederland1324

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Vogelplein-Aalscholverstraat en omgeving ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Vogelplein-Aalscholverstraat en omgeving dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Vogelplein-Aalscholverstraat en omgeving ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Vogelplein-Aalscholverstraat en omgeving en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven