Statistieken buurt Voorstad

Aantal inwoners per jaar
De buurt Voorstad telt 1.975 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Voorstad.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Voorstad:

JaarAantal inwoners de buurt Voorstad% verschil
20231.9750,00%
20221.9750,25%
20211.9707,1%
20201.8404,25%
20191.7657,3%
20181.6450,12%
20171.64311%
20161.4822,00%
20151.4531,89%
20141.4260,00%
20131.426geen data

De bevolking van de buurt Voorstad is met 549 inwoners gestegen van 1.426 inwoners in 2013 tot 1.975 inwoners in 2023 (dat is een zeer grote groei van 38%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 55 inwoners (3,37%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Roermond.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Voorstad:

In 2013 telde de buurt Voorstad 1.426 inwoners. Het aantal inwoners blijft 1.426 tot en met 2014. In 2022 is het aantal gestegen tot 1.975 inwoners. De stijging ten opzichte van 2014 is 549 (38%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2021) is 5 (0,25%). Het aantal inwoners blijft 1.975 tot en met 2023.

Over de buurt Voorstad

Buurt Voorstad heeft afgerond een totale oppervlakte van 73 hectare, waarvan 54 land en 18 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.893 adressen per km2. Er wonen 1.045 huishoudens in de buurt Voorstad. Postcode 6041 is de meest voorkomende postcode in de buurt Voorstad. De buurt Voorstad ligt binnen Centrum in de gemeente Roermond.

De naam van deze buurt veranderde van Roerzicht-Voorstad in 2017 naar Voorstad in 2018. De gegevens van de buurt Voorstad voor de jaren 2013 tot en met 2017 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Voorstad
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Centrum met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Willem-Alexander, 2: Binnenstad, 3: Voorstad, 4: Roerzicht, 5: Roer-Zuid.

Woningkenmerken
Er zijn 1.079 woningen in de buurt Voorstad.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Roermond in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Voorstad was €399.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Voorstad.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Voorstad:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Voorstad% verschil
2023€399.00019%
2022€335.0008,8%
2021€308.0004,41%
2020€295.0007,3%
2019€275.00011%
2018€248.0002,06%
2017€243.0002,53%
2016€237.0003,95%
2015€228.000-3,39%
2014€236.000-4,45%
2013€247.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Voorstad is met €152.000 gestegen van €247.000 in 2013 tot €399.000 in 2023 (dat is een groei van 62%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €15.200 (5,1%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Roermond.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • PDF buurt-rapportage voor de buurt Voorstad met 100 kaarten en grafieken.
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Roermond.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Voorstad is €399.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 41% en er zijn 1.079 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Limburg (bruin), gemeente Roermond (geel), 3 woonplaatsen (groen), 10 wijken (oranje) en 34 buurten (blauw). De buurt Voorstad wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de buurt Voorstad: er zijn 603 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Voorstad.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 1 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 1.131 totaal in de buurt Voorstad

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 1 januari 2024. De buurt Voorstad telt in totaal 1.131 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in buurt Voorstad liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Roermond
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de buurt Voorstad. Op basis van de gegevens uit de BAG van 1 januari 2024.

Toelichting
Bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Voorstad. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij appartementengebouwen. De gegevens over panden naar bouwjaar komen uit de BAG van 1 januari 2024.

Bron & definities
Bevolking in de buurt Voorstad

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Voorstad. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Voorstad


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Roermond bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Voorstad


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Voorstad.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Voorstad per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Voorstad:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20231.615215150
20221.630203142
20211.635197138
20201.535180125
20191.465177123
20181.370162113
20171.377157109
20161.24014399
20151.21913996
20141.21312688
20131.21312688

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Voorstad als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 82%, herkomst uit Europese landen: 11% en herkomst uit landen buiten Europa: 7,6% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 85%, herkomst uit Europa: 8,8% en herkomst van buiten Europa: 6,2%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Roermond naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Voorstad
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Voorstad in 2022 zijn Westers (250 inwoners) en Overig (55 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Voorstad: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de buurt Voorstad.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Voorstad. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Roermond:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Roermond. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Voorstad zijn A (415 adressen) en B (336 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Voorstad. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de buurt Voorstad: 415 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Roermond bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 9 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Voorstad.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Voorstad. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Voorstad vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Voorstad.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Voorstad voor 2023.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Voorstad ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de buurt Voorstad

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de buurt Voorstad. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 2 stembureaus in de buurt Voorstad. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Roermond.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de buurt Voorstad.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 70 stembureaus in de gemeente Roermond en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Roermond. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Roermond.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€35.200)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Voorstad.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Roermond: Voorstad is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Voorstad is €35.200. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €39.600. Buurt Voorstad telt 1.800 inkomensontvangers op 1.975 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
3,90% procent van de huishoudens in buurt Voorstad heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Roermond: Voorstad is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (220 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Voorstad (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Voorstad zijn in totaal 220 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2022).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Voorstad. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 februari 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de buurt Voorstad
Er zijn 25 elektrische auto’s in februari 2024 in de buurt Voorstad.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Voorstad op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 25 elektrische auto’s in de buurt Voorstad. Dit is het totaal aantal in februari 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Voorstad die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 808 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Voorstad in februari 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in februari 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Voorstad geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 1.055 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Voorstad (in februari 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 818 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Voorstad in februari 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in februari 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Voorstad geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Voorstad. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 februari 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 86 misdrijven in de buurt Voorstad geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Voorstad, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of augustus 2022 tot en met januari 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Voorstad zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 963 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 31 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de buurt Voorstad 86 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Voorstad in 2022 zijn Diefstal van brom-, snor-, fietsen (16 delicten) en Ongevallen (weg) (14 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, buurt Voorstad.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In januari 2024 zijn er 9 misdrijven in de buurt Voorstad geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Voorstad met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Voorstad over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Roermond.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 21,27 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de buurt Voorstad.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de buurt Voorstad.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Voorstad. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 7 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Voorstad.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Voorstad.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Voorstad genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 11 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Voorstad.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Voorstad.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de buurt Voorstad. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
84% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Voorstad geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Voorstad. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Voorstad is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
56% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Voorstad heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Voorstad. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Voorstad is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
56% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Voorstad voldoet aan de beweegrichtlijn.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Voorstad. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Voorstad is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
82% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Voorstad heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Voorstad. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Voorstad is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
25% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Voorstad heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Voorstad. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Voorstad is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
45% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Voorstad heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Voorstad. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Voorstad is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
50% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Voorstad voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Voorstad. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Voorstad is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
91% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Voorstad heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Voorstad. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Voorstad is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
26% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Voorstad doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Voorstad. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Voorstad is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Voorstad voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal220Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2022
B-F Nijverheid en energie15Aantal2022
G+I Handel en horeca35Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie15Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed45Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening55Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg35Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten20Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners1.975Aantal2023
Mannen920Aantal2023
Vrouwen1.055Aantal2023
0 tot 15 jaar190Aantal2023
15 tot 25 jaar140Aantal2023
25 tot 45 jaar315Aantal2023
45 tot 65 jaar525Aantal2023
65 jaar of ouder810Aantal2023
Ongehuwd680Aantal2023
Gehuwd905Aantal2023
Gescheiden200Aantal2023
Verweduwd190Aantal2023
Geboorte totaal10Aantal2022
Geboorte relatief7Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal20Aantal2022
Sterfte relatief11Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid3.631Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag220Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar590Aantal2021
Opleidingsniveau hoog640Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura30Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg11%Percentage2022
WMO cliënten145Aantal2022
WMO cliënten relatief73Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.670Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.370Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.790Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.090Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.910Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.970Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.120Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.990Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal780Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement570Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning900Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.060Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.250Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.430Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning580Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning900Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief792Aantal2023
Energielabels Voorlopig318Aantal2023
Energielabels Onbepaald19Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++0Aantal2023
Energielabels A+++27Aantal2023
Energielabels A++4Aantal2023
Energielabels A+6Aantal2023
Energielabels A415Aantal2023
Energielabels B336Aantal2023
Energielabels C203Aantal2023
Energielabels D5Aantal2023
Energielabels E21Aantal2023
Energielabels F51Aantal2023
Energielabels G42Aantal2023
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn42%percentage2020
Drinker81%percentage2020
Zware drinker7%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht46%percentage2020
Overgewicht52%percentage2020
Ernstig overgewicht15%percentage2020
Roker14%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn50%percentage2020
Wekelijkse sporters48%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk46%percentage2020
Lopen naar school of werk23%percentage2020
Fietsen naar school of werk33%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam46%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam11%percentage2020
Emotioneel eenzaam26%percentage2020
Sociaal eenzaam32%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven88%percentage2020
Moeite met rondkomen7%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren7%percentage2020
Vrijwilligerswerk23%percentage2020
Mantelzorger17%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)12%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)9%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid75%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen41%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid38%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid6%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt36%percentage2020
Gehoorbeperking5%percentage2020
Gezichtsbeperking6%percentage2020
Mobiliteitsbeperking12%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen17%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie42%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie5%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken16%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal1.045Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens410Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen440Aantal2023
Huishoudens met kinderen195Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte1,90Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie61%Percentage2021
Percentage werknemers83%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 17%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers1.800Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€39.600Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€35.200Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen34%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen23%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar40%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen34%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen19%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen2,10%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,90%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum5,9%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum8,3%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€268x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering; Bijstand20Aantal2022
Personen per soort uitkering; AO70Aantal2022
Personen per soort uitkering; WW20Aantal2022
Personen per soort uitkering; AOW760Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland1.615Aantal2023
Herkomst Europa215Aantal2023
Herkomst buiten Europa150Aantal2023
Geboren in Nederland1.615Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa125Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa80Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa95Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa65Aantal2023
Autochtoon1.630Aantal2022
Westers totaal250Aantal2022
Niet-westers totaal95Aantal2022
Marokko20Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba10Aantal2022
Suriname5Aantal2022
Turkije5Aantal2022
Overig niet-westers55Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal42Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven7Aantal2022
Milieu overtredingen0Aantal2022
Oplichting7Aantal2022
Verkeersovertredingen15Aantal2022
Vernieling8Aantal2022
Overige misdrijven7Aantal2022
Totaal misdrijven86Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km11Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km17Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km38Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km51Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km30Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km38Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km56Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km76Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km10Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km72Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km80Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km9,10Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km16Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km35Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km16Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km23Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km11Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km19Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km16Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand2,60Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,60Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,60Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand2,30Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand4,90Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand4,90Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand5,30Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand2,40Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,10Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand2,00Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand3,10Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand30,60Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand1Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand1Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km28Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU09570001Code2023
RegionaamVoorstadNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode09570001Code2023
Oppervlakte totaal73Aantal hectaren2023
Oppervlakte land54Aantal hectaren2023
Oppervlakte water18Aantal hectaren2023
Meest voorkomende postcode6041.0Naam2023
Dekkingspercentage1%Percentage2023
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.893Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal1.131Aantal2023
Adressen met postcode1.129Aantal2023
Adressen met woonfunctie1.080Aantal2023
Adressen binnen bebouwde kom1.131Aantal2023
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2023
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom1.080Aantal2023
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2023
Percelen492Aantal2023
Panden534Aantal2023
Adressen met panden1.129Aantal2023
Panden voor 17001Aantal2023
Panden 1700 tot 190088Aantal2023
Panden 1900 tot 192513Aantal2023
Panden 1925 tot 195031Aantal2023
Panden 1950 tot 197013Aantal2023
Panden 1970 tot 19801Aantal2023
Panden 1980 tot 19903Aantal2023
Panden 1990 tot 2000593Aantal2023
Panden 2000 tot 201037Aantal2023
Panden 2010 tot 2020326Aantal2023
Panden 2020 en later23Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade1Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade8Aantal2022
Verkeersongevallen totaal9Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal1.055Aantal2023
Personenauto's; brandstof benzine830Aantal2023
Personenauto's; overige brandstof220Aantal2023
Personenauto's per huishouden1,00Aantal2023
Personenauto's naar oppervlakte1.934Aantal2023
Motorfietsen50Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.079Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€399.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning44%Percentage2023
Percentage meergezinswoning56%Percentage2023
Percentage bewoond96%Percentage2023
Percentage onbewoond4%Percentage2023
Koopwoningen62%Percentage2023
Huurwoningen totaal37%Percentage2023
In bezit woningcorporatie18%Percentage2023
In bezit overige verhuurders19%Percentage2023
Eigendom onbekend1%Percentage2023
Bouwjaar voor 200060%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200040%Percentage2023
Appartement603Aantal2023
Tussen of geschakelde woning295Aantal2023
Hoekwoning86Aantal2023
Tweeonder1kap20Aantal2023
Vrijstaande woning76Aantal2023
Ligplaats0Aantal2023
Standplaats0Aantal2023
Woningtype verschillend0Aantal2023
Woningtype onbekend4Aantal2023
Woningtype n.v.t.51Aantal2023

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Roermond. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Voorstad: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Voorstad
Tabel met 1.131 adressen in de buurt Voorstad.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Voorstad. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Roermond.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Aan de Wittenberg2 t/m 566041MPRoermond28
Abdis Adamastraat1 t/m 686041VBRoermond42
Abdis Adrianastraat2 t/m 86041VERoermond4
Abdis Aleydisstraat1 t/m 556041VJRoermond28
Abdis Belastraat1 t/m 186041VGRoermond18
Abdis Clementinastraat1 t/m 296041VCRoermond25
Abdis Elisabethstraat1 t/m 306041VXRoermond25
Abdis Franciscastraat1 t/m 226041VDRoermond18
Abdis Odastraat1 t/m 166041VHRoermond16
Abdis Richardislaan1 t/m 146041VARoermond10
Abdis Susannastraat1 t/m 166041VKRoermond16
Achter de Ster--Roermond0
Akcros1 t/m 726041MJRoermond50
Berlagelaan1 t/m 336041VLRoermond19
Bisschop Lindanussingel2 t/m 106041LVRoermond3
Bisschop van Cuyckstraat1 t/m 146041LWRoermond8
Burgemeester Custersstraat1 t/m 296041MSRoermond17
Burgemeester Höppenerlaan--Roermond0
De Drinck--Roermond0
De Ster1 t/m 266041LPRoermond16
Dokter Bärstraat1 t/m 706041MRRoermond52
Dudokstraat1 t/m 66041VMRoermond6
ECI1 t/m 176041MARoermond21
Hammerveldlaan1 t/m 596041VVRoermond34
Het Steel1 t/m 46041MMRoermond4
Hoppenhof1 t/m 246041MLRoermond20
Krophollerstraat2 t/m 186041VTRoermond9
La Bonne Aventure1 t/m 766041MC t/m 6041MDRoermond78
Lauweriksstraat1 t/m 176041VSRoermond17
Loesbleik2 t/m 1426041MHRoermond71
Louis Raemaekersplein--Roermond0
Maasboulevard1 t/m 1016041LXRoermond59
Molenweg6 t/m 1056041KT t/m 6041KWRoermond72
Oudstraat1 t/m 116041VRRoermond11
Overbrugge2 t/m 66041MBRoermond3
Rietveldstraat1 t/m 86041VPRoermond8
Roersingel6 t/m 1886041KXRoermond37
Sint Jacobslaan1 t/m 916041LJRoermond84
Steeleiland1 t/m 56041MKRoermond5
Stijlshof1 t/m 186041MNRoermond13
Van Doesburgstraat2 t/m 86041VNRoermond7
Vismarkt3 t/m 986041LHRoermond57
Voorstad Sint Jacob1 t/m 1706041LK t/m 6041LNRoermond120

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 43 openbare ruimtes en 1.131 adressen in de buurt Voorstad. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en BRT data van het Kadaster van 2024.

Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Adressen Toelichting
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Voorstad. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Voorstad ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek60411129
WoonkernRoermond1131
WoonplaatsRoermond1135
WijkCentrum1135
GemeenteRoermond1135
ProvincieLimburg1135
WaterschapWaterschap Limburg1131
LandNederland1135

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Voorstad ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Voorstad dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Voorstad ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Voorstad en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 december 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven