Statistieken buurt Weiteveen

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Weiteveen in de gemeente Emmen. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Weiteveen in de gemeente Emmen. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Weiteveen telt 1.495 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Weiteveen.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Weiteveen:

JaarAantal inwoners de buurt Weiteveen% verschil
20231.4950,67%
20221.485-0,34%
20211.490-0,67%
20201.500-0,66%
20191.510-0,66%
20181.520-0,33%
20171.5250,99%
20161.5100%
20151.510-1,31%
20141.530-0,33%
20131.535geen data

De bevolking van de buurt Weiteveen is met 40 inwoners gedaald van 1.535 inwoners in 2013 tot 1.495 inwoners in 2023 (dat is een afname van 2,61%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was -4 inwoners (-0,26%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht dalende trend: De cijfers dalen meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Emmen.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Weiteveen:

In 2013 telde de buurt Weiteveen 1.535 inwoners. Het aantal van 1.535 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2022 is het aantal gedaald tot 1.485 inwoners. Dit is een daling van 50 (-3,26%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2021) is het verschil -5 (-0,34%). Het aantal van 1.485 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 waren er 1.495 inwoners in de buurt Weiteveen.

Over de buurt Weiteveen

Buurt Weiteveen heeft afgerond een totale oppervlakte van 134 hectare, waarvan 131 land en 3 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 131 adressen per km2. Er wonen 620 huishoudens in de buurt Weiteveen. Postcode 7765 is de meest voorkomende postcode in de buurt Weiteveen. De buurt Weiteveen ligt binnen Weiteveen in de gemeente Emmen.

De naam Weiteveen wordt 3 keer gebruikt: voor deze buurt, voor de woonplaats Weiteveen en voor de wijk Weiteveen. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Weiteveen
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Weiteveen met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Weiteveen, 2: Westelijk en oostelijk Weiteveen, 3: Verspreide huizen Weiteveen.

Woningkenmerken
Er zijn 596 woningen in de buurt Weiteveen.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Emmen in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Weiteveen was €256.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Weiteveen.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Weiteveen:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Weiteveen% verschil
2023€256.00015%
2022€222.00014%
2021€195.00020%
2020€163.0005,2%
2019€155.000-4,91%
2018€163.0000,62%
2017€162.000-1,22%
2016€164.0000%
2015€164.000-2,38%
2014€168.000-6,7%
2013€180.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Weiteveen is met €76.000 gegroeid van €180.000 in 2013 tot €256.000 in 2023 (dat is een toename van 42%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €7.600 (3,94%).

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Emmen.

Toelichting
Download een schat aan informatie
 • PDF buurt-rapportage voor de buurt Weiteveen met 100 kaarten en grafieken.
 • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Emmen.
 • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Weiteveen is €256.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 24% en er zijn 596 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Drenthe (bruin), gemeente Emmen (geel), 16 woonplaatsen (groen), wijk Weiteveen (oranje) en buurt (blauw). De buurt Weiteveen wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de buurt Weiteveen: er zijn 291 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Weiteveen.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 641 totaal in de buurt Weiteveen

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De buurt Weiteveen telt in totaal 641 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in buurt Weiteveen liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Emmen
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Weiteveen zijn er 597 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Weiteveen.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 179 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de buurt Weiteveen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Weiteveen. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Weiteveen

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Weiteveen. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Weiteveen


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Emmen bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Weiteveen


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Weiteveen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Weiteveen per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Weiteveen:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20231.3907035
20221.3906332
20211.3906733
20201.4006733
20191.4206030
20181.4256332
20171.4306332
20161.4106733
20151.4156332
20141.4237136
20131.4287136

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Weiteveen als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 93%, herkomst uit Europese landen: 4,68% en herkomst uit landen buiten Europa: 2,34% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 93%, herkomst uit Europa: 4,63% en herkomst van buiten Europa: 2,35%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Emmen naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Weiteveen
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Weiteveen in 2022 zijn Westers (70 inwoners) en Overig (15 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Weiteveen: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Weiteveen.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Weiteveen. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Emmen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Emmen. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de buurt Weiteveen.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de buurt Weiteveen:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement1.920930
Tussenwoning2.7401.250
Hoekwoning2.5001.240
Twee onder één kap woning2.6601.240
Vrijstaande woning3.7601.640
Huurwoning1.9201.050
Eigen woning3.5201.530

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Weiteveen zijn C (143 adressen) en B (131 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Weiteveen. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de buurt Weiteveen: 143 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Emmen bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Weiteveen voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Weiteveen voor 2023:

DichtheidNederlandBuurt Weiteveen
Bevolking5331.141
Adressen2.055131
Autos265637

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de buurt Weiteveen ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 1 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Weiteveen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Weiteveen. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Weiteveen vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslag Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureau De Webbe in Weiteveen

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 in Stembureau De Webbe in Weiteveen is uitgebracht. Stembureau De Webbe in Weiteveen was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de buurt Weiteveen.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau De Webbe in Weiteveen bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 19 partijen waarop bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024 in de buurt Weiteveen stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 130 stembureaus in de gemeente Emmen en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Emmen. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Emmen.

Stembureaus Emmen

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€24.700)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Weiteveen.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Weiteveen (Weiteveen is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Weiteveen is geel.)

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de buurt Weiteveen is €24.700. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €29.200. Buurt Weiteveen telt 1.100 inkomensontvangers op 1.495 inwoners totaal.
4% van de huishoudens in de buurt Weiteveen heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Emmen.

Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Bedrijfsvestigingen (90 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de buurt Weiteveen (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de buurt Weiteveen voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de buurt Weiteveen zijn in totaal 90 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Weiteveen. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting Autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 988 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Weiteveen in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Weiteveen geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 1.389 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Weiteveen (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 856 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Weiteveen in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Weiteveen geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Weiteveen. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 22 misdrijven in de buurt Weiteveen geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Weiteveen, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Weiteveen zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 337 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 27 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Weiteveen 22 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Weiteveen in 2023 zijn Horizontale fraude (7 delicten) en Overige vermogensdelicten (3 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal misdaden voor de 9 soorten delicten die in 2023 geregistreerd zijn in de buurt Weiteveen.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 zijn er geen misdrijven in de buurt Weiteveen geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Weiteveen met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Weiteveen over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Emmen.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 4,68 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘oplichting’ in 2023 in de buurt Weiteveen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Weiteveen.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Weiteveen. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 7 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Weiteveen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Weiteveen.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Weiteveen genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 15 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Weiteveen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Weiteveen.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
67% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de buurt Weiteveen ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de buurt Weiteveen per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd.

De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Bekijk alle definities uit de regionale gezondheidsmonitor.

Alcoholgebruik en roken
85% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Weiteveen geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Weiteveen. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Weiteveen is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de gezondheidsdata voor meer dan 40 onderwerpen op de extra pagina over gezondheid in buurt Weiteveen.

Meer gezondheidsdata
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Weiteveen voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal90Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij5Aantal2023
B-F Nijverheid en energie25Aantal2023
G+I Handel en horeca15Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie5Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed0Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening15Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg15Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten10Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners1.495Aantal2023
Mannen790Aantal2023
Vrouwen705Aantal2023
0 tot 15 jaar175Aantal2023
15 tot 25 jaar185Aantal2023
25 tot 45 jaar295Aantal2023
45 tot 65 jaar470Aantal2023
65 jaar of ouder355Aantal2023
Ongehuwd685Aantal2023
Gehuwd580Aantal2023
Gescheiden130Aantal2023
Verweduwd100Aantal2023
Geboorte totaal10Aantal2022
Geboorte relatief7Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal25Aantal2022
Sterfte relatief15Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid1.141Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag450Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar590Aantal2022
Opleidingsniveau hoog140Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura25Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg7%Percentage2022
WMO cliënten195Aantal2019
WMO cliënten relatief129Aantal per 1000 inwoners2019

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.160Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.920Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.740Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.500Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.660Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.760Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.920Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.520Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.420Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement930Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.250Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.240Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.240Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.640Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.050Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.530Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel47Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel303Aantal2024
Adressen met definitief energielabel291Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++0Aantal2024
Energielabels A++0Aantal2024
Energielabels A+0Aantal2024
Energielabels A125Aantal2024
Energielabels B131Aantal2024
Energielabels C143Aantal2024
Energielabels D72Aantal2024
Energielabels E28Aantal2024
Energielabels F67Aantal2024
Energielabels G28Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker20%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn39%percentage2022
Drinker82%percentage2022
Zware drinker16%percentage2022
Overmatige drinker10%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht30%percentage2022
Overgewicht67%percentage2022
Ernstig overgewicht26%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn34%percentage2022
Wekelijkse sporters42%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk22%percentage2022
Lopen naar school of werk10%percentage2022
Fietsen naar school of werk21%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam44%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam11%percentage2022
Emotioneel eenzaam25%percentage2022
Sociaal eenzaam30%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven91%percentage2020
Moeite met rondkomen21%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren4%percentage2020
Mist emotionele steun5%percentage2022
Vrijwilligerswerk30%percentage2022
Mantelzorger15%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)13%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)10%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid67%percentage2022
Niet-specifieke klachten56%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen34%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid36%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt33%percentage2022
Psychische klachten18%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht20%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht50%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden12%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie9%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie38%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken18%percentage2022
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking6%percentage2020
Mobiliteitsbeperking11%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen15%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal620Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens200Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen200Aantal2023
Huishoudens met kinderen220Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,30Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie59%Percentage2022
Percentage werknemers89%Percentage2022
Percentage zelfstandigen11%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers1.100Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€29.200Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€24.700Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen43%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen11%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar32%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen36%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen16%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen3,30%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,20%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum6,5%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum9,1%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€152x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand10Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO140Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW10Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW310Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland1.390Aantal2023
Herkomst buiten Nederland105Aantal2023
Herkomst Europa70Aantal2023
Herkomst buiten Europa35Aantal2023
Geboren in Nederland1.390Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa45Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa20Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa25Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa10Aantal2023
Autochtoon1.390Aantal2022
Westers totaal70Aantal2022
Niet-westers totaal25Aantal2022
Marokko0Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2022
Suriname5Aantal2022
Turkije5Aantal2022
Overig niet-westers15Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal6Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven3Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting7Aantal2023
Verkeersovertredingen5Aantal2023
Vernieling0Aantal2023
Overige misdrijven1Aantal2023
Totaal misdrijven22Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand7,40Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand16,20Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand7,40Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand16,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand16,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand7,10Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand8Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km0,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand7,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand7,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand15,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,20Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand2,90Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,20Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand6,60Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,00Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand2,30Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand3,60Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand3,40Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand12,30Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand17,50Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand7,00Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand8,00Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand75,90Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand10,50Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand17,20Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand39Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand7,10Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand11Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand14Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand15,40Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km17Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand7Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU01143200Code2023
RegionaamWeiteveenNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode01143200Code2023
Oppervlakte totaal134Aantal hectaren2023
Oppervlakte land131Aantal hectaren2023
Oppervlakte water3Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid131Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal641Aantal2024
Adressen met postcode623Aantal2024
Adressen met woonfunctie597Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie7Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie2Aantal2024
Adressen met industriefunctie12Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie1Aantal2024
Adressen met logiesfunctie5Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie1Aantal2024
Adressen met sportfunctie4Aantal2024
Adressen met winkelfunctie9Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie18Aantal2024
Verblijfsobjecten641Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres607Aantal2024
Adressen met pand640Aantal2024
Percelen met adres538Aantal2024
Adressen met perceel641Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom640Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom1Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom597Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19001Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 19253Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 195065Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970179Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980126Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 199066Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200067Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201051Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202039Aantal2024
Panden met adres 2020 en later10Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19001Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 19253Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 195066Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970188Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980149Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 199066Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 200067Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 201051Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202039Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later10Aantal2024
Postcodegebied7765AA-7765CGNaam2024
Meest voorkomende postcode7765Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade0Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade1Aantal2022
Verkeersongevallen totaal1Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal835Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine670Aantal2023
Personenautos - overige brandstof165Aantal2023
Personenautos per huishouden1,35Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte637Aantal2023
Motorfietsen90Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad596Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€256.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning93%Percentage2023
Percentage meergezinswoning7%Percentage2023
Percentage bewoond96%Percentage2023
Percentage onbewoond4%Percentage2023
Koopwoningen76%Percentage2023
Huurwoningen totaal24%Percentage2023
In bezit woningcorporatie19%Percentage2023
In bezit overige verhuurders5%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200084%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200016%Percentage2023
Appartement35Aantal2024
Tussen of geschakelde woning44Aantal2024
Hoekwoning44Aantal2024
Tweeonder1kap183Aantal2024
Vrijstaande woning291Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.44Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Emmen. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Weiteveen: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Weiteveen
Tabel met 641 adressen in de buurt Weiteveen.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Weiteveen. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Emmen.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Ambachtsweg1 t/m 147765BXWeiteveen6
Ammonietstraat1 t/m 127765BBWeiteveen9
Bargerweg1 t/m 127765AEWeiteveen8
De Meilers1 t/m 187765BKWeiteveen14
De Scheperij1 t/m 267765BL t/m 7765BMWeiteveen20
De Singel1 t/m 217765BHWeiteveen21
Dommerskanaal--Weiteveen0
Dopheide1 t/m 207765AP t/m 7765ARWeiteveen20
Dordseweg29 t/m 857765AA t/m 7765ADWeiteveen64
Heidestraat1 t/m 307765BD t/m 7765BEWeiteveen20
Ir. Biewengaweg2 t/m 507765BGWeiteveen17
Kerkenweg22 t/m 577765BN t/m 7765BPWeiteveen45
Korhoenlaan1 t/m 387765BAWeiteveen27
Lavendelheide2 t/m 377765BZWeiteveen37
Manedauw--Weiteveen0
Orchideelaan1 t/m 157765BCWeiteveen8
Penningkruid1 t/m 377765BSWeiteveen33
Plantsoenweg2 t/m 107765BJWeiteveen5
Rietstengel1 t/m 307765CE t/m 7765CGWeiteveen19
Sportlaan27765BWWeiteveen4
Varenhof1 t/m 437765AS t/m 7765ATWeiteveen37
Veltmanlaan1 t/m 317765AZWeiteveen28
Vogelwikke1 t/m 107765BVWeiteveen11
Waterlelie1 t/m 147765CC t/m 7765CDWeiteveen11
Weth. G.H. Scherpenlaan1 t/m 557765CBWeiteveen26
Wilgeroos1 t/m 117765CAWeiteveen9
Wollegras1 t/m 127765BTWeiteveen10
Zonnedauw1 t/m 207765AV t/m 7765AWWeiteveen18
Zuidersloot1 t/m 1287765AG t/m 7765ALWeiteveen101
Zusterweg1 t/m 217765AXWeiteveen13

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 30 openbare ruimtes en 641 adressen in de buurt Weiteveen. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 9 juli 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definities van de soorten openbare ruimtes.

De BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Adressen Emmen
Tabelgebruik:

 • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
 • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
 • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
 • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Weiteveen. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Weiteveen ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek7765623
WoonkernWeiteveen640
WoonplaatsWeiteveen643
WijkWeiteveen643
GemeenteEmmen643
ProvincieDrenthe643
WaterschapWaterschap Vechtstromen643
LandNederland643

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Weiteveen ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Weiteveen dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Weiteveen ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Weiteveen en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven