Statistieken buurt Wenum

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Wenum in de gemeente Apeldoorn. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Wenum in de gemeente Apeldoorn. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Wenum telt 400 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Wenum.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Wenum:

JaarAantal inwoners de buurt Wenum% verschil
2023400-1,72%
2022407-2,86%
202141911%
20203761,35%
20193710%
2018371-1,07%
20173751,63%
20163691,10%
20153655,5%
2014346-1,42%
2013351geen data

Het aantal inwoners in de buurt Wenum is met 49 personen gegroeid van 351 personen in 2013 tot 400 personen in 2023 (dat is een stijging van 14%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 5 personen (1,39%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Apeldoorn.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Wenum:

In 2013 telde de buurt Wenum 351 inwoners. In 2014 is het aantal gedaald tot 346 personen. Dit is een daling van 5 (-1,42%) ten opzichte van 2013. Het aantal van 346 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2021 is het aantal gestegen tot 419 personen. De stijging ten opzichte van 2014 is 73 (21%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2020) is 43 (11%). Het aantal van 419 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2023 waren er 400 inwoners in de buurt Wenum.

Over de buurt Wenum

Buurt Wenum heeft afgerond een totale oppervlakte van 94 hectare land (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 136 adressen per km2. Er wonen 175 huishoudens in de buurt Wenum. Postcode 7345 is de meest voorkomende postcode in de buurt Wenum. De buurt Wenum ligt binnen Wenum Wiesel Beemte in de gemeente Apeldoorn.

De gegevens van de buurt Wenum voor de jaren 2013 tot en met 2022 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Wenum
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Wenum Wiesel Beemte met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Agrarischgebied Wenum, 2: Agrarischgebied Wiesel, 3: Agrarischgebied Beemte Broekland, 4: Beemte, 5: Wenum, 6: Bosgebied Wiesel.

Woningkenmerken
Er zijn 181 woningen in de buurt Wenum.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Apeldoorn in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Wenum was €609.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Wenum.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Wenum:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Wenum% verschil
2023€609.00021%
2022€505.3196,9%
2021€472.4952,34%
2020€461.7042,84%
2019€448.94416%
2018€387.5056,1%
2017€365.2644,77%
2016€348.6481,00%
2015€345.208-3,93%
2014€359.329-3,57%
2013€372.648geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Wenum is met €236.352 gegroeid van €372.648 in 2013 tot €609.000 in 2023 (dat is een groei van 63%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €23.635 (5,3%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Apeldoorn.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • PDF buurt-rapportage voor de buurt Wenum met 100 kaarten en grafieken.
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Apeldoorn.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Wenum is €609.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 28% en er zijn 181 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Gelderland (bruin), gemeente Apeldoorn (geel), 12 woonplaatsen (groen), wijk Wenum Wiesel Beemte (oranje) en 4 buurten (blauw). De buurt Wenum wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de buurt Wenum: er zijn 123 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Wenum.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 221 totaal in de buurt Wenum

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De buurt Wenum telt in totaal 221 adressen, met 219 verblijfsobjecten en 2 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). 24% van de adressen in buurt Wenum ligt binnen de bebouwde kom en 76% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Apeldoorn
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Wenum zijn er 181 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Wenum.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 53 panden uit de bouwperiode 1925-1950 in de buurt Wenum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Wenum. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Wenum

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Wenum. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Wenum


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Apeldoorn bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Wenum


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Wenum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Wenum per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Wenum:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20233651515
20223751716
20213861716
20203531112
20193431414
20183471112
20173471414
20163411414
20153371314
20143221212
20133271212

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Wenum als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 92%, herkomst uit Europese landen: 3,80% en herkomst uit landen buiten Europa: 3,80% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 93%, herkomst uit Europa: 3,42% en herkomst van buiten Europa: 3,42%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Apeldoorn naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Wenum
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Wenum in 2022 zijn Westers (27 inwoners) en Overig (5 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Wenum: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Wenum.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Wenum. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Apeldoorn:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Apeldoorn. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Wenum zijn G (66 adressen) en A (34 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Wenum. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel G komt het meeste voor in de buurt Wenum: 66 adressen hebben energielabel G. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Apeldoorn bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 6 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Wenum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Wenum. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Wenum vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Wenum.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Wenum voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Wenum ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureau Voetbalvereniging WWNA in Wenum Wiesel

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in Stembureau Voetbalvereniging WWNA in Wenum Wiesel is uitgebracht. Er was bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 geen stembureau binnen de buurt Wenum. Stembureau Voetbalvereniging WWNA in Wenum Wiesel is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van de buurt Wenum ligt. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Apeldoorn.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Voetbalvereniging WWNA in Wenum Wiesel bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 19 partijen waarop bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 bij het stembureau Stembureau Voetbalvereniging WWNA in Wenum Wiesel stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 194 stembureaus in de gemeente Apeldoorn en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Apeldoorn. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Apeldoorn.

Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Wenum. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juni 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de buurt Wenum
Er zijn 21 elektrische auto’s in juni 2024 in de buurt Wenum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Wenum op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 21 elektrische auto’s in de buurt Wenum. Dit is het totaal aantal in juni 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Wenum die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 350 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Wenum in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Wenum geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 660 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Wenum (in juni 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 367 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Wenum in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Wenum geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Wenum. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 17 juni 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 5 misdrijven in de buurt Wenum geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Wenum, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of december 2022 tot en met mei 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Wenum zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 161 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 22 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Wenum 5 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Wenum van 2012 t/m 2023 zijn Overige vermogensdelicten (30 delicten) en Horizontale fraude (19 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2012 tot en met 2023, buurt Wenum.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In mei 2024 zijn er 2 misdrijven in de buurt Wenum geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Wenum met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Wenum over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Apeldoorn.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 5,00 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Wenum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Wenum.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Wenum. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 5 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Wenum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Wenum.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Wenum genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 5 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Wenum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Wenum.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Voor de buurt Wenum zijn geen gegevens uit de gezondheidsmonitor bekend. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Bekijk de data uit de regionale gezondheidsmonitor voor de andere wijken en buurten in de gemeente Apeldoorn.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Wenum voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal95Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij5Aantal2023
B-F Nijverheid en energie10Aantal2023
G+I Handel en horeca25Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie5Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed15Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening15Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg15Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten10Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners400Aantal2023
Mannen190Aantal2023
Vrouwen205Aantal2023
0 tot 15 jaar55Aantal2023
15 tot 25 jaar45Aantal2023
25 tot 45 jaar60Aantal2023
45 tot 65 jaar135Aantal2023
65 jaar of ouder110Aantal2023
Ongehuwd165Aantal2023
Gehuwd190Aantal2023
Gescheiden25Aantal2023
Verweduwd20Aantal2023
Geboorte totaal5Aantal2022
Geboorte relatief5Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal5Aantal2022
Sterfte relatief5Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid426Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag64Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar152Aantal2022
Opleidingsniveau hoog98Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura10Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg9,6%Percentage2022
WMO cliënten12Aantal2022
WMO cliënten relatief28Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.682Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.204Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning0Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.156Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.168Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.130Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.851Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.863Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.719Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement898Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning0Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.277Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.479Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.949Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.522Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.767Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2022
Adressen zonder energielabel33Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel105Aantal2024
Adressen met definitief energielabel83Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++1Aantal2024
Energielabels A+++1Aantal2024
Energielabels A++0Aantal2024
Energielabels A+0Aantal2024
Energielabels A34Aantal2024
Energielabels B16Aantal2024
Energielabels C16Aantal2024
Energielabels D15Aantal2024
Energielabels E15Aantal2024
Energielabels F24Aantal2024
Energielabels G66Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Rokergeen datapercentagegeen data
Voldoet aan alcoholrichtlijngeen datapercentagegeen data
Drinkergeen datapercentagegeen data
Zware drinkergeen datapercentagegeen data
Overmatige drinkergeen datapercentagegeen data
Ondergewichtgeen datapercentagegeen data
Normaal gewichtgeen datapercentagegeen data
Overgewichtgeen datapercentagegeen data
Ernstig overgewichtgeen datapercentagegeen data
Voldoet aan beweegrichtlijngeen datapercentagegeen data
Wekelijkse sportersgeen datapercentagegeen data
Lopen en/of fietsen naar school of werkgeen datapercentagegeen data
Lopen naar school of werkgeen datapercentagegeen data
Fietsen naar school of werkgeen datapercentagegeen data
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaamgeen datapercentagegeen data
Ernstig/zeer ernstig eenzaamgeen datapercentagegeen data
Emotioneel eenzaamgeen datapercentagegeen data
Sociaal eenzaamgeen datapercentagegeen data
Matig/veel regie over eigen levengeen datapercentagegeen data
Moeite met rondkomengeen datapercentagegeen data
Ernstige geluidhinder door burengeen datapercentagegeen data
Mist emotionele steungeen datapercentagegeen data
Vrijwilligerswerkgeen datapercentagegeen data
Mantelzorgergeen datapercentagegeen data
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)geen datapercentagegeen data
Mantelzorg ontvangen nu (65+)geen datapercentagegeen data
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheidgeen datapercentagegeen data
Niet-specifieke klachtengeen datapercentagegeen data
Eén of meer langdurige aandoeningengeen datapercentagegeen data
Beperkt vanwege gezondheidgeen datapercentagegeen data
Ernstig beperkt vanwege gezondheidgeen datapercentagegeen data
Langdurige ziekte en beperktgeen datapercentagegeen data
Psychische klachtengeen datapercentagegeen data
(Zeer) lage veerkrachtgeen datapercentagegeen data
(Zeer) hoge veerkrachtgeen datapercentagegeen data
Suïcide gedachten laatste 12 maandengeen datapercentagegeen data
Hoog risico op angst of depressiegeen datapercentagegeen data
Matig/hoog risico op angst of depressiegeen datapercentagegeen data
(Heel) veel stress in afgelopen 4 wekengeen datapercentagegeen data
Gehoorbeperkinggeen datapercentagegeen data
Gezichtsbeperkinggeen datapercentagegeen data
Mobiliteitsbeperkinggeen datapercentagegeen data
Eén of meer lichamelijke beperkingengeen datapercentagegeen data
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal175Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens50Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen70Aantal2023
Huishoudens met kinderen55Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,30Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie68%Percentage2022
Percentage werknemers73%Percentage2022
Percentage zelfstandigen27%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers325Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€0Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€0Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen37%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen25%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar0%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen23%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen32%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen2,44%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum1,97%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum3,65%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum6%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€498x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand0Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO11Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW1Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW97Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland365Aantal2023
Herkomst buiten Nederland30Aantal2023
Herkomst Europa15Aantal2023
Herkomst buiten Europa15Aantal2023
Geboren in Nederland370Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa10Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa5Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa10Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa10Aantal2023
Autochtoon375Aantal2022
Westers totaal27Aantal2022
Niet-westers totaal6Aantal2022
Marokko0Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2022
Suriname0Aantal2022
Turkije0Aantal2022
Overig niet-westers5Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal2Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven0Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting2Aantal2023
Verkeersovertredingen0Aantal2023
Vernieling0Aantal2023
Overige misdrijven1Aantal2023
Totaal misdrijven5Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand2,17Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km13Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand9,24Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand2,55Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand5,53Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand9,24Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand3,23Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km14Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,48Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km41Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand4,11Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Café afstand3,06Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km24Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand1,97Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km41Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand1,01Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km71Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km6,42Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km15Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km53Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,76Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km19Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,76Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km19Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,76Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km16Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand2,63Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km14Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,63Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km11Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,63Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,43Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand2,66Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand3,69Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,43Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,15Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand1,17Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,93Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,62Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,84Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand6,28Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand0,77Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand2,01Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand4,96Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand4,25Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand6,02Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand6,03Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand4,32Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand4,15Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand20,87Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand3,62Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand4,24Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand5Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand5,03Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand8Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand3Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand3,89Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km38Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand5Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU02001701Code2023
RegionaamWenumNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode02001701Code2023
Oppervlakte totaal94Aantal hectaren2023
Oppervlakte land94Aantal hectaren2023
Oppervlakte water0Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid136Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal221Aantal2024
Adressen met postcode216Aantal2024
Adressen met woonfunctie181Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie1Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie0Aantal2024
Adressen met industriefunctie23Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie4Aantal2024
Adressen met logiesfunctie1Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie1Aantal2024
Adressen met sportfunctie1Aantal2024
Adressen met winkelfunctie11Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie6Aantal2024
Verblijfsobjecten219Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen2Aantal2024
Panden met adres186Aantal2024
Adressen met pand217Aantal2024
Percelen met adres166Aantal2024
Adressen met perceel221Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom52Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom169Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom42Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom139Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19006Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192537Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 195053Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 197035Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19808Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19903Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200020Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201010Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202011Aantal2024
Panden met adres 2020 en later3Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19007Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192537Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 195053Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 197059Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19809Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19903Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 200020Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 201010Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202016Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later3Aantal2024
Postcodegebied7345AB-7345DNNaam2024
Meest voorkomende postcode7345Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade0Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade6Aantal2022
Verkeersongevallen totaal6Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal410Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine265Aantal2023
Personenautos - overige brandstof145Aantal2023
Personenautos per huishouden2,34Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte436Aantal2023
Motorfietsen20Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad181Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€609.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning90%Percentage2023
Percentage meergezinswoning10%Percentage2023
Percentage bewoond93%Percentage2023
Percentage onbewoond7%Percentage2023
Koopwoningen82%Percentage2023
Huurwoningen totaal18%Percentage2023
In bezit woningcorporatie4%Percentage2023
In bezit overige verhuurders14%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200084%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200016%Percentage2023
Appartement19Aantal2024
Tussen of geschakelde woning4Aantal2024
Hoekwoning6Aantal2024
Tweeonder1kap29Aantal2024
Vrijstaande woning123Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.38Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Apeldoorn. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Wenum: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Wenum
Tabel met 221 adressen in de buurt Wenum.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Wenum. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Apeldoorn.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Astaweg5 t/m 157345DNWenum Wiesel6
Bentweideweg2 t/m 87345ALWenum Wiesel5
Houtentorenweg47345ACWenum Wiesel1
Oude Zwolseweg109 t/m 1647345BE t/m 7345DGWenum Wiesel33
Papegaaiweg1 t/m 1177345DK t/m 7345DLWenum Wiesel48
Plantageweg1 t/m 457345AT t/m 7345AVWenum Wiesel15
Schupperijweg3 t/m 617345DJWenum Wiesel18
Wenumsedwarsweg8 t/m 297345ASWenum Wiesel12
Wenumseweg39 t/m 477345DEWenum Wiesel5
Wieselse Kampweg2 t/m 37345CJWenum Wiesel2
Wieselsedwarsweg27345ABWenum Wiesel1
Zwolseweg345 t/m 5067345AB t/m 7345ANWenum Wiesel75

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 12 openbare ruimtes en 221 adressen in de buurt Wenum. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definties van de soorten openbare ruimtes.

Adressen Apeldoorn
Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Wenum. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Wenum ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek7345216
WoonkernWenum52
WoonplaatsWenum Wiesel221
WijkWenum Wiesel Beemte221
GemeenteApeldoorn221
ProvincieGelderland221
WaterschapWaterschap Vallei en Veluwe221
LandNederland221

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Wenum ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Wenum dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Wenum ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Wenum en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven