Statistieken buurt West

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt West. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt West. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt West telt 3.525 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt West.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt West:

JaarAantal inwoners de buurt West% verschil
20233.5250%
20223.5250%
20213.525-0,84%
20203.5550%
20193.5550,57%
20183.5351,43%
20173.4851,90%
20163.4201,18%
20153.3800,15%
20143.3750,30%
20133.365geen data

Het aantal inwoners in de buurt West is met 160 inwoners toegenomen van 3.365 inwoners in 2013 tot 3.525 inwoners in 2023 (dat is een kleine toename van 4,75%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 16 inwoners (0,47%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Ridderkerk.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt West:

In 2013 telde de buurt West 3.365 inwoners. Het aantal van 3.365 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2019 is het aantal gestegen tot 3.555 inwoners. De stijging ten opzichte van 2013 is 190 (5,6%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2018) is 20 (0,57%). Het aantal inwoners blijft 3.555 tot en met 2020. In 2023 telde de buurt West 3.525 inwoners.

Over de buurt West

Buurt West heeft afgerond een totale oppervlakte van 203 hectare, waarvan 198 land en 5 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.555 adressen per km2. Er wonen 1.720 huishoudens in de buurt West. Postcode 2982 is de meest voorkomende postcode in de buurt West. {regionaammetsoortlidwoordhoofdletter} ligt binnen {wijknaam} in de gemeente Ridderkerk. De polder Nieuw Reijerwaard valt gedeeltelijk binnen de buurt West. Het Reijerpark ligt binnen de buurt West.

De naam West wordt 2 keer gebruikt: voor deze buurt en voor de wijk West. Zie ook dit overzicht van gebieden. De gegevens van de buurt West voor de jaren 2013 tot en met 2014 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt West
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk West met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: West.

Woningkenmerken
Er zijn 1.775 woningen in de buurt West.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Ridderkerk in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt West was €303.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt West.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt West:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt West% verschil
2023€303.00015%
2022€263.0009,6%
2021€240.00011%
2020€216.00013%
2019€191.00010%
2018€173.0006,1%
2017€163.0000%
2016€163.0000%
2015€163.000-4,12%
2014€170.000-8,1%
2013€185.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt West is met €118.000 toegenomen van €185.000 in 2013 tot €303.000 in 2023 (dat is een stijging van 64%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €11.800 (5,3%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Ridderkerk.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • PDF buurt-rapportage voor de buurt West met 100 kaarten en grafieken.
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Ridderkerk.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt West is €303.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 39% en er zijn 1.775 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Zuid-Holland (bruin), gemeente Ridderkerk (geel), 10 wijken (oranje) en 9 buurten (blauw). De buurt West wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de buurt West: er zijn 1.109 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt West.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 2.159 totaal in de buurt West

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De buurt West telt in totaal 2.159 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in buurt West liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Ridderkerk
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt West zijn er 1.775 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt West.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 523 panden uit de bouwperiode 1970-1980 in de buurt West.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt West. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt West

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt West. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt West


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Ridderkerk bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt West


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt West.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt West per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt West:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20232.555215750
20222.615203707
20212.700184641
20202.755178622
20192.770175610
20182.795165575
20172.815149521
20162.780143497
20152.760138482
20142.768135473
20132.793127445

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt West als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 73%, herkomst uit Europese landen: 6,1% en herkomst uit landen buiten Europa: 21% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 83%, herkomst uit Europa: 3,77% en herkomst van buiten Europa: 13%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Ridderkerk naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt West
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt West in 2022 zijn Westers (295 inwoners) en Overig (230 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt West: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt West.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt West. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Ridderkerk:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Ridderkerk. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt West zijn C (610 adressen) en D (514 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt West. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de buurt West: 610 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Ridderkerk bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 88 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt West.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt West. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt West vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt West.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt West voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt West ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de buurt West

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 3 stembureaus in de buurt West. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 3 stembureaus in de buurt West. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Ridderkerk.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 3 stembureaus in de buurt West.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 61 stembureaus in de gemeente Ridderkerk en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Ridderkerk. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Ridderkerk.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€27.100)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt West.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Ridderkerk: West is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt West is €27.100. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €31.700. Buurt West telt 2.900 inkomensontvangers op 3.525 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
6,8% procent van de huishoudens in buurt West heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Ridderkerk: West is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (300 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt West (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt West zijn in totaal 300 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt West. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de buurt West
Er zijn 29 elektrische auto’s in mei 2024 in de buurt West.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt West op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 29 elektrische auto’s in de buurt West. Dit is het totaal aantal in mei 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt West die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 1.665 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt West in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt West geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 2.023 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt West (in mei 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 1.560 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt West in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt West geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt West. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 226 misdrijven in de buurt West geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt West, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2022 tot en met april 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt West zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 2.530 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 36 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt West 226 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt West in 2023 zijn Overige vermogensdelicten (47 delicten) en Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen (40 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt West.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2024 zijn er 17 misdrijven in de buurt West geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt West met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt West over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Ridderkerk.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 32,34 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt West.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt West.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt West. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt West.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt West.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt West genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 29 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt West.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt West.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de buurt West. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
72% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt West geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt West. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt West is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
62% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt West heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt West. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt West is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
46% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt West gaat één of meer dagen per week lopend en/of fietsend naar school of het werk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt West. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt West is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
79% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt West heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt West. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt West is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
34% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt West heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt West. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt West is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
50% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt West heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt West. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt West is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
54% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt West voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt West. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt West is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
90% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt West heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt West. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt West is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
20% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt West doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt West. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt West is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt West voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal300Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2023
B-F Nijverheid en energie50Aantal2023
G+I Handel en horeca40Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie25Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed20Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening70Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg60Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten35Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners3.525Aantal2023
Mannen1.600Aantal2023
Vrouwen1.925Aantal2023
0 tot 15 jaar430Aantal2023
15 tot 25 jaar335Aantal2023
25 tot 45 jaar610Aantal2023
45 tot 65 jaar785Aantal2023
65 jaar of ouder1.360Aantal2023
Ongehuwd1.310Aantal2023
Gehuwd1.450Aantal2023
Gescheiden330Aantal2023
Verweduwd440Aantal2023
Geboorte totaal35Aantal2022
Geboorte relatief10Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal105Aantal2022
Sterfte relatief29Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid1.780Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag880Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar960Aantal2022
Opleidingsniveau hoog340Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura60Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg8,7%Percentage2022
WMO cliënten580Aantal2022
WMO cliënten relatief165Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.620Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.430Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.670Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.830Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning4.330Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning5.120Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.430Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.940Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal800Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement670Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning930Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.050Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.480Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.500Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning750Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning900Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel367Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel349Aantal2024
Adressen met definitief energielabel1.443Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++1Aantal2024
Energielabels A+++1Aantal2024
Energielabels A++1Aantal2024
Energielabels A+0Aantal2024
Energielabels A228Aantal2024
Energielabels B143Aantal2024
Energielabels C610Aantal2024
Energielabels D514Aantal2024
Energielabels E239Aantal2024
Energielabels F37Aantal2024
Energielabels G18Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn60%percentage2020
Drinker69%percentage2020
Zware drinker5%percentage2020
Overmatige drinker5%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht40%percentage2020
Overgewicht58%percentage2020
Ernstig overgewicht19%percentage2020
Roker14%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn35%percentage2020
Wekelijkse sporters34%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk46%percentage2020
Lopen naar school of werk26%percentage2020
Fietsen naar school of werk29%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam52%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam13%percentage2020
Emotioneel eenzaam32%percentage2020
Sociaal eenzaam34%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven86%percentage2020
Moeite met rondkomen13%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren7%percentage2020
Vrijwilligerswerk19%percentage2020
Mantelzorger14%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)18%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)15%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid71%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen39%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid39%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid7%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt37%percentage2020
Gehoorbeperking6%percentage2020
Gezichtsbeperking7%percentage2020
Mobiliteitsbeperking17%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen23%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie48%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie7%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken15%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal1.720Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens765Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen530Aantal2023
Huishoudens met kinderen425Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,00Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie59%Percentage2022
Percentage werknemers86%Percentage2022
Percentage zelfstandigen14%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers2.900Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€31.700Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€27.100Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen47%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen12%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar30%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen52%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen11%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen4,40%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum6,8%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum10%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum15%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€49x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand90Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO110Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW20Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW1.300Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland2.555Aantal2023
Herkomst buiten Nederland965Aantal2023
Herkomst Europa215Aantal2023
Herkomst buiten Europa750Aantal2023
Geboren in Nederland2.555Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa115Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa385Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa100Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa365Aantal2023
Autochtoon2.615Aantal2022
Westers totaal295Aantal2022
Niet-westers totaal615Aantal2022
Marokko75Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba100Aantal2022
Suriname100Aantal2022
Turkije110Aantal2022
Overig niet-westers230Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal114Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven19Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting22Aantal2023
Verkeersovertredingen46Aantal2023
Vernieling16Aantal2023
Overige misdrijven9Aantal2023
Totaal misdrijven226Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km22Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand5,30Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km23Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand5,30Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km19Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km33Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km71Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km10Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km37Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km18Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km46Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km25Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km43Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km2,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km11Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km98Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km16Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km45Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km12Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km33Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km22Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km32Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km28Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km13Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand3,00Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand5,70Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand11,70Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand5,70Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand5,90Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand4,50Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand12,20Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand8,90Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand6,90Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km29Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand4,70Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km27Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand6Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand7,10Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km12Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand8Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand4,10Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km15Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km66Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU05970200Code2023
RegionaamWestNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode05970200Code2023
Oppervlakte totaal203Aantal hectaren2023
Oppervlakte land198Aantal hectaren2023
Oppervlakte water5Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.555Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal2.159Aantal2024
Adressen met postcode1.930Aantal2024
Adressen met woonfunctie1.775Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie45Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie58Aantal2024
Adressen met industriefunctie21Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie24Aantal2024
Adressen met logiesfunctie0Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie6Aantal2024
Adressen met sportfunctie5Aantal2024
Adressen met winkelfunctie16Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie317Aantal2024
Verblijfsobjecten2.159Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres882Aantal2024
Adressen met pand2.159Aantal2024
Percelen met adres495Aantal2024
Adressen met perceel2.159Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom2.154Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom5Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom1.773Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom2Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19000Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 19252Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 19500Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970297Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980523Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19908Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200013Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201010Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202027Aantal2024
Panden met adres 2020 en later2Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19000Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 19252Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 19500Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970443Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19801.289Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 199033Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000115Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010167Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020107Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later3Aantal2024
Postcodegebied2981AE-2982VVNaam2024
Meest voorkomende postcode2982Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode97%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade11Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade77Aantal2022
Verkeersongevallen totaal88Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal1.555Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine1.335Aantal2023
Personenautos - overige brandstof220Aantal2023
Personenautos per huishouden0,90Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte785Aantal2023
Motorfietsen75Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.775Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€303.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning37%Percentage2023
Percentage meergezinswoning63%Percentage2023
Percentage bewoond96%Percentage2023
Percentage onbewoond4%Percentage2023
Koopwoningen39%Percentage2023
Huurwoningen totaal61%Percentage2023
In bezit woningcorporatie56%Percentage2023
In bezit overige verhuurders4%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200085%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200015%Percentage2023
Appartement1.109Aantal2024
Tussen of geschakelde woning467Aantal2024
Hoekwoning120Aantal2024
Tweeonder1kap26Aantal2024
Vrijstaande woning53Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.384Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Ridderkerk. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt West: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt West
Tabel met 2.159 adressen in de buurt West.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt West. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Ridderkerk.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Acaciastraat2 t/m 382982CARidderkerk20
Beukenhof1 t/m 792982CB t/m 2982CERidderkerk77
Boksdoornpark1 t/m 802982CZRidderkerk81
Boksdoornstraat1 t/m 2242982BA t/m 2982BDRidderkerk213
Burgemeester de Zeeuwstraat7 t/m 4342981AE t/m 2982BERidderkerk41
Dennenstraat1 t/m 392982CGRidderkerk20
Eikendreef1 t/m 892982CH t/m 2982CJRidderkerk45
Ferdinand Bolstraat1 t/m 322981CCRidderkerk17
Goudenregenlaan2 t/m 362982TARidderkerk18
Goudenregenplantsoen1 t/m 5732982TB t/m 2982TMRidderkerk287
Groen van Prinstererweg1 t/m 712982VA t/m 2982VBRidderkerk34
Hogeweg1 t/m 162982TPRidderkerk5
Ir. Albardastraat1 t/m 182982VKRidderkerk14
Jacob van Ruisdaelstraat1 t/m 412981JARidderkerk23
Jasmijnstraat1 t/m 812982CK t/m 2982CLRidderkerk56
Jhr. De Savornin Lohmanstraat53 t/m 2612982RB t/m 2982RERidderkerk105
Kastanjelaan1 t/m 522982CMRidderkerk73
Kruisweg1 t/m 32982TNRidderkerk2
Lagendijk102 t/m 1142981ENRidderkerk7
Lohmanpark1 t/m 932982VS t/m 2982VVRidderkerk93
Meidoornlaan1 t/m 612982BGRidderkerk33
Mr. Treubstraat2 t/m 272982VNRidderkerk24
Mr. Van Houtenstraat1 t/m 642982VP t/m 2982VRRidderkerk51
Olmenlaan1 t/m 682982CN t/m 2982CPRidderkerk41
Platanenstraat1 t/m 92982CRRidderkerk6
Populierenlaan--Ridderkerk0
Prunuslaan2 t/m 1622982CS t/m 2982CWRidderkerk107
Prunusplantsoen1 t/m 1692982NA t/m 2982NDRidderkerk169
Seringenplantsoen1 t/m 5912982BH t/m 2982BSRidderkerk357
Seringenstraat1 t/m 1242982BT t/m 2982BWRidderkerk77
Sleedoornlaan1 t/m 392982BXRidderkerk20
Sportlaan6 t/m 162982SNRidderkerk9
Vogelkersstraat1 t/m 352982CXRidderkerk18
Vuurdoornlaan1 t/m 242982BZRidderkerk16

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 34 openbare ruimtes en 2.159 adressen in de buurt West. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definties van de soorten openbare ruimtes.

Adressen Ridderkerk
Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt West. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt West ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek298156
Postcode numeriek29821874
WoonkernRidderkerk2154
WoonplaatsRidderkerk2160
WijkWest2160
GemeenteRidderkerk2160
ProvincieZuid-Holland2160
WaterschapWaterschap Hollandse Delta2160
LandNederland2160

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt West ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt West dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt West ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt West en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven