Statistieken buurt Westhof en Dijkpolder

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Westhof en Dijkpolder in de gemeente Westland. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Westhof en Dijkpolder in de gemeente Westland. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Westhof en Dijkpolder telt 1.960 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Westhof en Dijkpolder.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Westhof en Dijkpolder:

JaarAantal inwoners de buurt Westhof en Dijkpolder% verschil
20231.96018%
20221.6600,61%
20211.65013%
20201.46518%
20191.24019%
20181.0455,6%
2017990-1,00%
20161.000-1,48%
20151.015-0,98%
20141.025-0,49%
20131.030geen data

Het aantal inwoners in de buurt Westhof en Dijkpolder is met 930 inwoners toegenomen van 1.030 inwoners in 2013 tot 1.960 inwoners in 2023 (dat is een uitzonderlijk grote toename van 90%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 93 inwoners (7%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Westland.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Westhof en Dijkpolder:

In 2013 waren er 1.030 inwoners in de buurt Westhof en Dijkpolder. In 2017 is het aantal gedaald tot 990 inwoners. Dit is een daling van 40 (-3,88%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2016) is het verschil -10 (-1,00%). Het aantal van 990 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 1.960 inwoners. De stijging ten opzichte van 2017 is 970 (98%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 300 (18%). Het aantal van 1.960 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over de buurt Westhof en Dijkpolder

Buurt Westhof en Dijkpolder heeft afgerond een totale oppervlakte van 48 land en geen water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 970 adressen per km2. Er wonen 680 huishoudens in de buurt Westhof en Dijkpolder. Postcode 2685 is de meest voorkomende postcode in de buurt Westhof en Dijkpolder. De buurt Westhof en Dijkpolder ligt binnen Poeldijk in de gemeente Westland.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Westhof en Dijkpolder
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Poeldijk met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Bedrijventerrein ABC Westland, 2: Westhof en Dijkpolder, 3: Buitengebied 2 Poeldijk, 4: Poeldijk Noord, 5: Buitengebied 1 Poeldijk, 6: Poeldijk Centrumgebied, 7: Bedrijventerrein Mercurius.

Woningkenmerken
Er zijn 686 woningen in de buurt Westhof en Dijkpolder.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Westland in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Westhof en Dijkpolder was €503.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Westhof en Dijkpolder.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Westhof en Dijkpolder:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Westhof en Dijkpolder% verschil
2023€503.00016%
2022€434.00010%
2021€394.0007,9%
2020€365.0007,7%
2019€339.00010%
2018€307.0004,07%
2017€295.0001,72%
2016€290.0001,40%
2015€286.000-5,9%
2014€304.000-2,88%
2013€313.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Westhof en Dijkpolder is met €190.000 toegenomen van €313.000 in 2013 tot €503.000 in 2023 (dat is een toename van 61%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €19.000 (5%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Westland.

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Westhof en Dijkpolder is €503.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 8% en er zijn 686 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Zuid-Holland (bruin), gemeente Westland (geel), 10 woonplaatsen (groen), 10 wijken (oranje) en 71 buurten (blauw). De buurt Westhof en Dijkpolder wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de buurt Westhof en Dijkpolder: er zijn 558 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Westhof en Dijkpolder.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 1.013 totaal in de buurt Westhof en Dijkpolder

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De buurt Westhof en Dijkpolder telt in totaal 1.013 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. 99% van de adressen in buurt Westhof en Dijkpolder ligt binnen de bebouwde kom en 1% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Westland
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Westhof en Dijkpolder zijn er 1.004 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Westhof en Dijkpolder.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 418 panden uit de bouwperiode 2020+ in de buurt Westhof en Dijkpolder.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Westhof en Dijkpolder. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Westhof en Dijkpolder

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Westhof en Dijkpolder. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Westhof en Dijkpolder


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Westland bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Westhof en Dijkpolder


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Westhof en Dijkpolder.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Westhof en Dijkpolder per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Westhof en Dijkpolder:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20231.67060230
20221.45542163
20211.46039151
20201.31032123
20191.1352283
20189601867
20179151659
20169151867
20159351763
20149431765
20139481765

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Westhof en Dijkpolder als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 85%, herkomst uit Europese landen: 3,06% en herkomst uit landen buiten Europa: 12% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 92%, herkomst uit Europa: 1,65% en herkomst van buiten Europa: 6,3%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Westland naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Westhof en Dijkpolder
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Westhof en Dijkpolder in 2022 zijn Westers (80 inwoners) en Suriname (45 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Westhof en Dijkpolder: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Westhof en Dijkpolder.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Westhof en Dijkpolder. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Westland:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Westland. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de buurt Westhof en Dijkpolder.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de buurt Westhof en Dijkpolder:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement1.930590
Tussenwoning2.820710
Hoekwoning3.190870
Twee onder één kap woning3.7701.030
Vrijstaande woning5.2701.450
Huurwoning1.980650
Eigen woning3.130820

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Westhof en Dijkpolder zijn A (380 adressen) en B (175 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Westhof en Dijkpolder. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de buurt Westhof en Dijkpolder: 380 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Westland bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Westhof en Dijkpolder voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Westhof en Dijkpolder voor 2023:

DichtheidNederlandBuurt Westhof en Dijkpolder
Bevolking5334.083
Adressen2.055970
Autos2651.771

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de buurt Westhof en Dijkpolder ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 6 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Westhof en Dijkpolder.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Westhof en Dijkpolder. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Westhof en Dijkpolder vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslag Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureau Poeldijk basisschool Verburch-hof

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 in Stembureau Poeldijk basisschool Verburch-hof is uitgebracht. Stembureau Poeldijk basisschool Verburch-hof was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de buurt Westhof en Dijkpolder.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Poeldijk basisschool Verburch-hof bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 17 partijen waarop bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024 in de buurt Westhof en Dijkpolder stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 174 stembureaus in de gemeente Westland en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Westland. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Westland.

Stembureaus Westland

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€33.200)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Westhof en Dijkpolder.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Poeldijk (Westhof en Dijkpolder is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Poeldijk is geel.)

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de buurt Westhof en Dijkpolder is €33.200. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €43.000. Buurt Westhof en Dijkpolder telt 1.300 inkomensontvangers op 1.960 inwoners totaal.
1% van de huishoudens in de buurt Westhof en Dijkpolder heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Westland.

Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Bedrijfsvestigingen (175 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de buurt Westhof en Dijkpolder (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de buurt Westhof en Dijkpolder voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de buurt Westhof en Dijkpolder zijn in totaal 175 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 175 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 180 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Westhof en Dijkpolder. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de buurt Westhof en Dijkpolder
Er zijn 43 elektrische auto’s in juli 2024 in de buurt Westhof en Dijkpolder.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Westhof en Dijkpolder op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 43 elektrische auto’s in de buurt Westhof en Dijkpolder. Dit is het totaal aantal in juli 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Westhof en Dijkpolder die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 1.047 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Westhof en Dijkpolder in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Westhof en Dijkpolder geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 1.514 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Westhof en Dijkpolder (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 993 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Westhof en Dijkpolder in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Westhof en Dijkpolder geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Westhof en Dijkpolder. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 26 misdrijven in de buurt Westhof en Dijkpolder geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Westhof en Dijkpolder, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Westhof en Dijkpolder zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 258 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 21 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Westhof en Dijkpolder 26 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Westhof en Dijkpolder in 2023 zijn Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen (6 delicten) en Ongevallen (weg) (5 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal misdaden voor de 9 soorten delicten die in 2023 geregistreerd zijn in de buurt Westhof en Dijkpolder.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 zijn er 6 misdrijven in de buurt Westhof en Dijkpolder geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Westhof en Dijkpolder met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Westhof en Dijkpolder over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Westland.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 6,63 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Westhof en Dijkpolder.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Westhof en Dijkpolder.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Westhof en Dijkpolder. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 24 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Westhof en Dijkpolder.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Westhof en Dijkpolder.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Westhof en Dijkpolder genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 3 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Westhof en Dijkpolder.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Westhof en Dijkpolder.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
78% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de buurt Westhof en Dijkpolder ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de buurt Westhof en Dijkpolder per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
85% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Westhof en Dijkpolder geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Westhof en Dijkpolder. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Westhof en Dijkpolder is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de buurt Westhof en Dijkpolder.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Westhof en Dijkpolder voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal175Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij10Aantal2023
B-F Nijverheid en energie30Aantal2023
G+I Handel en horeca15Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie15Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed25Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening50Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg20Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten15Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners1.960Aantal2023
Mannen1.020Aantal2023
Vrouwen945Aantal2023
0 tot 15 jaar465Aantal2023
15 tot 25 jaar215Aantal2023
25 tot 45 jaar590Aantal2023
45 tot 65 jaar530Aantal2023
65 jaar of ouder165Aantal2023
Ongehuwd1.040Aantal2023
Gehuwd805Aantal2023
Gescheiden75Aantal2023
Verweduwd40Aantal2023
Geboorte totaal40Aantal2022
Geboorte relatief24Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal5Aantal2022
Sterfte relatief3Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid4.083Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag220Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar710Aantal2022
Opleidingsniveau hoog500Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura60Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg11%Percentage2022
WMO cliënten45Aantal2022
WMO cliënten relatief27Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.020Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.930Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.820Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.190Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.770Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning5.270Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.980Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.130Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal810Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement590Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning710Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning870Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.030Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.450Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning650Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning820Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel182Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel190Aantal2024
Adressen met definitief energielabel641Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++58Aantal2024
Energielabels A+++141Aantal2024
Energielabels A++33Aantal2024
Energielabels A+11Aantal2024
Energielabels A380Aantal2024
Energielabels B175Aantal2024
Energielabels C26Aantal2024
Energielabels D3Aantal2024
Energielabels E0Aantal2024
Energielabels F0Aantal2024
Energielabels G4Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker14%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn38%percentage2022
Drinker84%percentage2022
Zware drinker10%percentage2022
Overmatige drinker7%percentage2022
Ondergewicht1%percentage2022
Normaal gewicht49%percentage2022
Overgewicht50%percentage2022
Ernstig overgewicht14%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn51%percentage2022
Wekelijkse sporters63%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk47%percentage2022
Lopen naar school of werk14%percentage2022
Fietsen naar school of werk44%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam42%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam10%percentage2022
Emotioneel eenzaam22%percentage2022
Sociaal eenzaam28%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven94%percentage2020
Moeite met rondkomen11%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren5%percentage2020
Mist emotionele steun5%percentage2022
Vrijwilligerswerk25%percentage2022
Mantelzorger12%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)10%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)8%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid78%percentage2022
Niet-specifieke klachten52%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen26%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid25%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid3%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt22%percentage2022
Psychische klachten16%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht12%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht55%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden8%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie6%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie38%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken19%percentage2022
Gehoorbeperking2%percentage2020
Gezichtsbeperking3%percentage2020
Mobiliteitsbeperking5%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen9%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal680Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens110Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen170Aantal2023
Huishoudens met kinderen395Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,90Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie78%Percentage2022
Percentage werknemers86%Percentage2022
Percentage zelfstandigen14%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers1.300Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€43.000Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€33.200Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen28%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen32%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar42%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen14%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen44%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen1,20%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum1,40%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum2,20%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum3,90%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€336x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand10Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO40Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW10Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW140Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland1.670Aantal2023
Herkomst buiten Nederland290Aantal2023
Herkomst Europa60Aantal2023
Herkomst buiten Europa230Aantal2023
Geboren in Nederland1.670Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa30Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa135Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa30Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa95Aantal2023
Autochtoon1.455Aantal2022
Westers totaal80Aantal2022
Niet-westers totaal125Aantal2022
Marokko10Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba5Aantal2022
Suriname45Aantal2022
Turkije20Aantal2022
Overig niet-westers45Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal13Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven2Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting6Aantal2023
Verkeersovertredingen5Aantal2023
Vernieling0Aantal2023
Overige misdrijven0Aantal2023
Totaal misdrijven26Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km19Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand5,10Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand5,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km13Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand5,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km30Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km89Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand4,30Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km15Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km33Gemiddeld aantal2022
Café afstand3,40Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km56Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km48Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km2,60Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km31Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km126Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km43Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km40Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km26Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km45Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km38Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand5,60Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km19Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand1,80Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand2,30Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand1,80Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand2,70Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,70Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand3,70Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand6,10Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand1,30Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,30Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand2,30Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,70Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand4,00Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand2,00Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand8,40Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand9,90Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand4,20Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand4,00Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand3,30Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km36Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand5,00Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km11Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km27Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand9Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand8,70Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand4Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand5Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand5,70Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km18Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km54Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand4Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU17830903Code2023
RegionaamWesthof en DijkpolderNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode17830903Code2023
Oppervlakte totaal48Aantal hectaren2023
Oppervlakte land48Aantal hectaren2023
Oppervlakte water0Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid970Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal1.013Aantal2024
Adressen met postcode1.009Aantal2024
Adressen met woonfunctie1.004Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie1Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie1Aantal2024
Adressen met industriefunctie1Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie1Aantal2024
Adressen met logiesfunctie1Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie1Aantal2024
Adressen met sportfunctie0Aantal2024
Adressen met winkelfunctie1Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie5Aantal2024
Verblijfsobjecten1.013Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres939Aantal2024
Adressen met pand1.013Aantal2024
Percelen met adres639Aantal2024
Adressen met perceel1.013Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom1.007Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom6Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom999Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom5Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19000Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 19252Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 19503Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19700Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19804Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19900Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000123Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010160Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020229Aantal2024
Panden met adres 2020 en later418Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19000Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 19253Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 19503Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19700Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19804Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19900Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000153Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010203Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020229Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later418Aantal2024
Postcodegebied2685AR-2685WMNaam2024
Meest voorkomende postcode2685Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade2Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade4Aantal2022
Verkeersongevallen totaal6Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal850Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine710Aantal2023
Personenautos - overige brandstof140Aantal2023
Personenautos per huishouden1,25Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte1.771Aantal2023
Motorfietsen85Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad686Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€503.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning88%Percentage2023
Percentage meergezinswoning12%Percentage2023
Percentage bewoond98%Percentage2023
Percentage onbewoond2%Percentage2023
Koopwoningen92%Percentage2023
Huurwoningen totaal8%Percentage2023
In bezit woningcorporatie7%Percentage2023
In bezit overige verhuurders1%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200024%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200076%Percentage2023
Appartement82Aantal2024
Tussen of geschakelde woning558Aantal2024
Hoekwoning226Aantal2024
Tweeonder1kap82Aantal2024
Vrijstaande woning56Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.9Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Westland. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Westhof en Dijkpolder: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Westhof en Dijkpolder
Tabel met 1.013 adressen in de buurt Westhof en Dijkpolder.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Westhof en Dijkpolder. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Westland.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Arckelweg52685SLPoeldijk1
Baai1 t/m 122685PHPoeldijk11
Bergbeek1 t/m 392685PSPoeldijk24
Bisse2 t/m 342685PVPoeldijk17
Bosbeek1 t/m 492685PNPoeldijk25
De Boerstraat1 t/m 1102685RE t/m 2685RHPoeldijk79
De Rivierenlaan1 t/m 872685PGPoeldijk56
De Ruijtbaan1 t/m 832685RS t/m 2685RTPoeldijk34
Dr. Ter Haarlaan2 t/m 402685RXPoeldijk31
Drecht1 t/m 312685WLPoeldijk28
Duinbeek1 t/m 322685PPPoeldijk31
Duinrel1 t/m 282685WJPoeldijk25
Eliasdreef1 t/m 1192685RL t/m 2685RPPoeldijk116
Geul1 t/m 102685PMPoeldijk10
Grift1 t/m 252685PLPoeldijk19
Ham2 t/m 292685WGPoeldijk26
Hank1 t/m 172685WMPoeldijk17
Hofje van Maat1 t/m 412685RKPoeldijk39
Jozef Heldermankade--Poeldijk0
Kolk1 t/m 262685WCPoeldijk24
Kreek1 t/m 612685WEPoeldijk45
Kwelder1 t/m 152685WDPoeldijk12
Laak1 t/m 282685WHPoeldijk25
Levada2 t/m 622685PTPoeldijk31
Loo1 t/m 282685PBPoeldijk29
Nieuweweg50 t/m 562685AR t/m 2685ASPoeldijk7
Paul Captijnlaan10 t/m 142685DJPoeldijk3
Sprang1 t/m 312685PAPoeldijk27
Tricht1 t/m 192685PCPoeldijk10
Van Houtenstraat2 t/m 102685RCPoeldijk5
Van Velzenstraat1 t/m 132685RBPoeldijk11
Van de Graafstraat1 t/m 402685RAPoeldijk32
Van der Klugt Wittemansingel2 t/m 352685RV t/m 2685RWPoeldijk29
Veenstroom1 t/m 272685PRPoeldijk14
Ven2 t/m 322685PDPoeldijk16
Verburghlaan58 t/m 802685SZPoeldijk12
Verschoorestraat1 t/m 132685RDPoeldijk13
Voorde1 t/m 322685PKPoeldijk32
Wetering1 t/m 242685PJPoeldijk24
Wiel1 t/m 352685PEPoeldijk23

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 40 openbare ruimtes en 1.013 adressen in de buurt Westhof en Dijkpolder. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 9 juli 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definities van de soorten openbare ruimtes.

De BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Adressen Westland
Tabelgebruik:

 • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
 • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
 • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
 • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Westhof en Dijkpolder. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Westhof en Dijkpolder ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek26851009
WoonkernPoeldijk1007
WoonplaatsPoeldijk1014
WijkPoeldijk1014
GemeenteWestland1014
ProvincieZuid-Holland1014
WaterschapHoogheemraadschap van Delfland1014
LandNederland1014

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Westhof en Dijkpolder ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Westhof en Dijkpolder dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Westhof en Dijkpolder ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Westhof en Dijkpolder en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven