Statistieken buurt Wildervank

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Wildervank in de gemeente Veendam. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Wildervank in de gemeente Veendam. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Wildervank telt 2.925 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Wildervank.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Wildervank:

JaarAantal inwoners de buurt Wildervank% verschil
20232.925-0,34%
20222.9350,51%
20212.9200,86%
20202.895-1,70%
20192.945-0,17%
20182.950-0,34%
20172.960-1,00%
20162.990-0,66%
20153.010-0,33%
20143.020-0,33%
20133.030geen data

De bevolking van de buurt Wildervank is met 105 personen afgenomen van 3.030 personen in 2013 tot 2.925 personen in 2023 (dat is een kleine daling van 3,47%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was -10 personen (-0,35%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk dalende trend: De cijfers dalen bijna ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Veendam.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Wildervank:

In 2013 telde de buurt Wildervank 3.030 inwoners. Het aantal van 3.030 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2020 is het aantal gedaald tot 2.895 personen. Dit is een daling van 135 (-4,46%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2019) is het verschil -50 (-1,70%). Het aantal van 2.895 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 waren er 2.925 inwoners in de buurt Wildervank.

Over de buurt Wildervank

Buurt Wildervank heeft afgerond een totale oppervlakte van 325 hectare, waarvan 307 land en 18 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 797 adressen per km2. Er wonen 1.360 huishoudens in de buurt Wildervank. Postcode 9648 is de meest voorkomende postcode in de buurt Wildervank. De buurt Wildervank ligt binnen Wildervank in de gemeente Veendam. De streek De Blokken valt gedeeltelijk binnen de buurt Wildervank.

De naam Wildervank wordt 3 keer gebruikt: voor deze buurt, voor de woonplaats Wildervank en voor de wijk Wildervank. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Wildervank
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Wildervank met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Wildervank, 2: Verspreide huizen, 3: Boven-Wildervank, 4: Wildervanksterdallen, 5: Bareveld.

Woningkenmerken
Er zijn 1.381 woningen in de buurt Wildervank.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Veendam in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Wildervank was €214.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Wildervank.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Wildervank:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Wildervank% verschil
2023€214.00015%
2022€186.00013%
2021€165.0006,5%
2020€155.0006,2%
2019€146.0002,82%
2018€142.0000,71%
2017€141.000-0,70%
2016€142.000-0,70%
2015€143.000-4,03%
2014€149.000-0,67%
2013€150.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Wildervank is met €64.000 gegroeid van €150.000 in 2013 tot €214.000 in 2023 (dat is een stijging van 43%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €6.400 (3,78%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Veendam.

Toelichting
Download een schat aan informatie
 • PDF buurt-rapportage voor de buurt Wildervank met 100 kaarten en grafieken.
 • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Veendam.
 • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Wildervank is €214.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 21% en er zijn 1.381 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Groningen (bruin), gemeente Veendam (geel), 3 woonplaatsen (groen), 3 wijken (oranje) en 16 buurten (blauw). De buurt Wildervank wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de buurt Wildervank: er zijn 430 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Wildervank.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 1.668 totaal in de buurt Wildervank

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De buurt Wildervank telt in totaal 1.668 adressen, met 1.667 verblijfsobjecten en 1 ligplaats (er zijn geen standplaatsen). Alle adressen in buurt Wildervank liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Veendam
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Wildervank zijn er 1.453 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Wildervank.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 306 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de buurt Wildervank.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Wildervank. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Wildervank

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Wildervank. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Wildervank


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Veendam bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Wildervank


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Wildervank.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Wildervank per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Wildervank:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20232.645125150
20222.665123147
20212.665116139
20202.660107128
20192.720102123
20182.710109131
20172.720109131
20162.760105125
20152.770109131
20142.778110132
20132.81896116

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Wildervank als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 91%, herkomst uit Europese landen: 4,28% en herkomst uit landen buiten Europa: 5,1% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 93%, herkomst uit Europa: 3,17% en herkomst van buiten Europa: 3,83%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Veendam naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Wildervank
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Wildervank in 2022 zijn Westers (145 inwoners) en Overig (65 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Wildervank: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Wildervank.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Wildervank. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Veendam:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Veendam. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de buurt Wildervank.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de buurt Wildervank:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement1.7201.030
Tussenwoning2.2301.150
Hoekwoning2.3901.260
Twee onder één kap woning2.3901.310
Vrijstaande woning3.3201.600
Huurwoning1.9701.160
Eigen woning2.8601.410

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Wildervank zijn C (296 adressen) en A (294 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Wildervank. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de buurt Wildervank: 296 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Veendam bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Wildervank voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Wildervank voor 2023:

DichtheidNederlandBuurt Wildervank
Bevolking533953
Adressen2.055797
Autos265539

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de buurt Wildervank ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 20 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Wildervank.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Wildervank. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Wildervank vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslag Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureau Sporthal Wildervanckhal in Wildervank

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 in Stembureau Sporthal Wildervanckhal in Wildervank is uitgebracht. Stembureau Sporthal Wildervanckhal in Wildervank was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de buurt Wildervank.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Sporthal Wildervanckhal in Wildervank bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 18 partijen waarop bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024 in de buurt Wildervank stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 37 stembureaus in de gemeente Veendam en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Veendam. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Veendam.

Stembureaus Veendam

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€26.800)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Wildervank.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Veendam: Wildervank is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de buurt Wildervank is €26.800. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €31.300. Buurt Wildervank telt 2.400 inkomensontvangers op 2.925 inwoners totaal.
7% van de huishoudens in de buurt Wildervank heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Veendam.

Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Bedrijfsvestigingen (240 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de buurt Wildervank (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de buurt Wildervank voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de buurt Wildervank zijn in totaal 240 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 240 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 235 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Wildervank. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de buurt Wildervank
Er zijn 41 elektrische auto’s in juli 2024 in de buurt Wildervank.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Wildervank op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 41 elektrische auto’s in de buurt Wildervank. Dit is het totaal aantal in juli 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Wildervank die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 2.064 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Wildervank in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Wildervank geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 2.878 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Wildervank (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 1.999 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Wildervank in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Wildervank geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Wildervank. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 70 misdrijven in de buurt Wildervank geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Wildervank, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Wildervank zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 1.055 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 34 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Wildervank 70 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Wildervank in 2023 zijn Horizontale fraude (11 delicten) en Vernieling cq. zaakbeschadiging (9 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Wildervank.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 zijn er 6 misdrijven in de buurt Wildervank geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Wildervank met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Wildervank over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Veendam.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 7,52 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Wildervank.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Wildervank.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Wildervank. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Wildervank.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Wildervank.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Wildervank genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 6 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Wildervank.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Wildervank.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
66% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de buurt Wildervank ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de buurt Wildervank per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd.

De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Bekijk alle definities uit de regionale gezondheidsmonitor.

Alcoholgebruik en roken
79% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Wildervank geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Wildervank. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Wildervank is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de gezondheidsdata voor meer dan 40 onderwerpen op de extra pagina over gezondheid in buurt Wildervank.

Meer gezondheidsdata
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Wildervank voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal240Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2023
B-F Nijverheid en energie40Aantal2023
G+I Handel en horeca40Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie15Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed20Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening40Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg45Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten35Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners2.925Aantal2023
Mannen1.525Aantal2023
Vrouwen1.400Aantal2023
0 tot 15 jaar450Aantal2023
15 tot 25 jaar320Aantal2023
25 tot 45 jaar645Aantal2023
45 tot 65 jaar900Aantal2023
65 jaar of ouder610Aantal2023
Ongehuwd1.325Aantal2023
Gehuwd1.160Aantal2023
Gescheiden275Aantal2023
Verweduwd165Aantal2023
Geboorte totaal25Aantal2022
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal20Aantal2022
Sterfte relatief6Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid953Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag610Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar1.110Aantal2022
Opleidingsniveau hoog510Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura115Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg16%Percentage2022
WMO cliënten190Aantal2022
WMO cliënten relatief65Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.560Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.720Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.230Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.390Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.390Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.320Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.970Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.860Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.320Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement1.030Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.150Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.260Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.310Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.600Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.160Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.410Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel239Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel518Aantal2024
Adressen met definitief energielabel911Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++1Aantal2024
Energielabels A+++40Aantal2024
Energielabels A++13Aantal2024
Energielabels A+3Aantal2024
Energielabels A294Aantal2024
Energielabels B154Aantal2024
Energielabels C296Aantal2024
Energielabels D143Aantal2024
Energielabels E128Aantal2024
Energielabels F108Aantal2024
Energielabels G249Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker20%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn46%percentage2022
Drinker75%percentage2022
Zware drinker7%percentage2022
Overmatige drinker7%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht35%percentage2022
Overgewicht64%percentage2022
Ernstig overgewicht25%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn41%percentage2022
Wekelijkse sporters45%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk32%percentage2022
Lopen naar school of werk11%percentage2022
Fietsen naar school of werk25%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam49%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam14%percentage2022
Emotioneel eenzaam29%percentage2022
Sociaal eenzaam35%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven90%percentage2020
Moeite met rondkomen20%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren7%percentage2020
Mist emotionele steun5%percentage2022
Vrijwilligerswerk21%percentage2022
Mantelzorger14%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)11%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)9%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid66%percentage2022
Niet-specifieke klachten55%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen38%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid38%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt37%percentage2022
Psychische klachten22%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht17%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht48%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden12%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie10%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie39%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken18%percentage2022
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking5%percentage2020
Mobiliteitsbeperking12%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen17%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal1.360Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens475Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen430Aantal2023
Huishoudens met kinderen460Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,10Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie62%Percentage2022
Percentage werknemers88%Percentage2022
Percentage zelfstandigen12%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers2.400Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€31.300Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€26.800Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen43%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen14%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar30%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen45%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen15%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen5,2%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum6,9%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum12%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum16%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€75x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand80Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO180Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW30Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW540Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland2.645Aantal2023
Herkomst buiten Nederland275Aantal2023
Herkomst Europa125Aantal2023
Herkomst buiten Europa150Aantal2023
Geboren in Nederland2.650Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa70Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa65Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa50Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa90Aantal2023
Autochtoon2.665Aantal2022
Westers totaal145Aantal2022
Niet-westers totaal125Aantal2022
Marokko0Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba15Aantal2022
Suriname30Aantal2022
Turkije10Aantal2022
Overig niet-westers65Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal22Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven12Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting15Aantal2023
Verkeersovertredingen6Aantal2023
Vernieling10Aantal2023
Overige misdrijven5Aantal2023
Totaal misdrijven70Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand12,40Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand2,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand12,40Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km12Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km24Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand3,20Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km11Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km20Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km12Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km23Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km1,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km22Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km18Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,20Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,20Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand2,40Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand2,50Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand7,10Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand9,50Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand7,10Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand2,60Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,80Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand2,30Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand3,70Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand26,80Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand2,90Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,60Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand29,00Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand2,90Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand2,90Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand28Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand12,70Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand5Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand12,20Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km19Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU00470200Code2023
RegionaamWildervankNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode00470200Code2023
Oppervlakte totaal325Aantal hectaren2023
Oppervlakte land307Aantal hectaren2023
Oppervlakte water18Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid797Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal1.668Aantal2024
Adressen met postcode1.655Aantal2024
Adressen met woonfunctie1.453Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie13Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie6Aantal2024
Adressen met industriefunctie98Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie12Aantal2024
Adressen met logiesfunctie0Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie1Aantal2024
Adressen met sportfunctie4Aantal2024
Adressen met winkelfunctie19Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie160Aantal2024
Verblijfsobjecten1.667Aantal2024
Ligplaatsen1Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres1.391Aantal2024
Adressen met pand1.666Aantal2024
Percelen met adres1.057Aantal2024
Adressen met perceel1.668Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom1.665Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom3Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom1.453Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190071Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925156Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950161Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970306Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980240Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990129Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200045Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010176Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202038Aantal2024
Panden met adres 2020 en later69Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190075Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925165Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950167Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970334Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980290Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990186Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 200078Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010191Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202038Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later142Aantal2024
Postcodegebied9641KN-9648TANaam2024
Meest voorkomende postcode9648Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode95%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade3Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade17Aantal2022
Verkeersongevallen totaal20Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal1.655Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine1.355Aantal2023
Personenautos - overige brandstof295Aantal2023
Personenautos per huishouden1,22Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte539Aantal2023
Motorfietsen155Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.381Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€214.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning84%Percentage2023
Percentage meergezinswoning16%Percentage2023
Percentage bewoond97%Percentage2023
Percentage onbewoond3%Percentage2023
Koopwoningen66%Percentage2023
Huurwoningen totaal34%Percentage2023
In bezit woningcorporatie24%Percentage2023
In bezit overige verhuurders11%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200083%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200017%Percentage2023
Appartement246Aantal2024
Tussen of geschakelde woning264Aantal2024
Hoekwoning182Aantal2024
Tweeonder1kap331Aantal2024
Vrijstaande woning430Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.214Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Veendam. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Wildervank: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Wildervank
Tabel met 1.668 adressen in de buurt Wildervank.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Wildervank. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Veendam.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
11e laan1 t/m 199648CJWildervank18
18e laan2 t/m 139648CNWildervank11
24e laan1 t/m 39648CPWildervank2
5e laan2 t/m 149648CHWildervank19
A.G. Wildervanckstraat1 t/m 159648LCWildervank14
Acacialaan1 t/m 159648LKWildervank15
Adriaan Tripweg59641KNVeendam1
Apollolaan2 t/m 569648CKWildervank34
Beukenlaan1 t/m 359648LR t/m 9648LSWildervank28
Boven Westerdiep1709641LMVeendam2
Brede Kade--Wildervank0
Burgemeester Liesestraat1 t/m 169648BSWildervank12
C.W. Lubbersstraat1 t/m 379648LA t/m 9648LBWildervank30
Cohenstraat1 t/m 629648AP t/m 9648ATWildervank58
Dallen II--Veendam0
Dalweg 122 t/m 59648TAWildervank2
Dalweg 1299-Veendam1
Dr. Ebelsstraat1 t/m 389648AD t/m 9648AEWildervank27
Duintjerlaan14 t/m 349648MEWildervank11
Everts-Mackenostraat1 t/m 119648BRWildervank11
Goudenregenstraat1 t/m 129648LMWildervank15
Groen van Prinstererlaan1 t/m 399648AH t/m 9648AJWildervank32
Grote Zilverreiger28 t/m 509648DKWildervank12
Industrieterrein Wildervank--Wildervank0
Industrieweg30-Veendam1
Kuifreiger2 t/m 309648DRWildervank15
Langebosschediep--Wildervank0
Leo de Weijshof1 t/m 429648LWWildervank25
M. Hardenbergstraat1 t/m 179648LDWildervank16
Meidoornstraat1 t/m 199648LHWildervank14
Meihuizenweg1 t/m 469648LN t/m 9648LTWildervank12
Mercuriuslaan1 t/m 799648BM t/m 9648BPWildervank41
Nicolaas Emmenstraat1 t/m 209648MDWildervank17
Nijveenlaan1 t/m 459648BE t/m 9648BGWildervank70
Nijverheidskade2 t/m 919648JG t/m 9648JKWildervank124
Nijverheidsstraat1 t/m 949648JA t/m 9648JEWildervank88
Nolensstraat1 t/m 99648ACWildervank22
Nulwijkskade2 t/m 109648MCWildervank5
Odewaldlaan1 t/m 519648BB t/m 9648BDWildervank47
Olmenlaan1 t/m 189648LPWildervank13
Orionweg1 t/m 119641MNVeendam7
Plantsoenlaan1 t/m 99648LEWildervank9
Poolsterweg3 t/m 119641MPVeendam68
Postkade1 t/m 669648JR t/m 9648JTWildervank49
Poststraat1 t/m 819648JL t/m 9648JPWildervank80
Prinsenhof1 t/m 209648BLWildervank20
Rozenlaan1 t/m 119648LGWildervank10
Sadelijnstraat1 t/m 169648MGWildervank16
Salomon Weststraat1 t/m 689648AV t/m 9648AZWildervank61
Sichtermanlaan1 t/m 269648MAWildervank24
Siriusweg119641MZVeendam1
Smalle Kade--Wildervank0
Sportterreinstraat1 t/m 1869648CA t/m 9648CGWildervank129
Sterrenboschlaan1 t/m 389648MH t/m 9648MJWildervank36
Stoppelmanstraat1 t/m 759648AL t/m 9648ANWildervank64
Th. Beckeringhstraat1 t/m 199648MBWildervank13
Torenstraat1 t/m 649648CR t/m 9648CVWildervank31
Valklaan3 t/m 129648AKWildervank10
Vijverlaan1 t/m 189648LLWildervank13
Wilgenlaan6 t/m 169648LJWildervank10
Willem de Zwijgerlaan1 t/m 239648AGWildervank19
Woellust--Wildervank0
Woellustkade Noord1 t/m 89648MKWildervank8
Woellustkade Zuid1 t/m 89648MLWildervank8
Woortmanslaan1 t/m 599648AA t/m 9648ABWildervank45
Zuidemastraat3 t/m 359648BH t/m 9648BJWildervank30
van Delftstraat2 t/m 549648CL t/m 9648CMWildervank42

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 67 openbare ruimtes en 1.668 adressen in de buurt Wildervank. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 9 juli 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definities van de soorten openbare ruimtes.

De BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Adressen Veendam
Tabelgebruik:

 • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
 • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
 • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
 • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Wildervank. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Wildervank ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek964179
Postcode numeriek96481576
WoonkernVeendam2
WoonkernWildervank1586
IndustriekernVeendam77
WoonplaatsVeendam83
WoonplaatsWildervank1592
WijkWildervank1675
GemeenteVeendam1675
ProvincieGroningen1675
WaterschapWaterschap Hunze en Aa's1675
LandNederland1675

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Wildervank ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Wildervank dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Wildervank ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Wildervank en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven