Statistieken buurt Zuidhorn

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Zuidhorn in de gemeente Westerkwartier. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Zuidhorn in de gemeente Westerkwartier. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Zuidhorn telt 7.455 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Zuidhorn.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Zuidhorn:

JaarAantal inwoners de buurt Zuidhorn% verschil
20237.4552,69%
20227.2600,35%
20217.2350,49%
20207.200-0,28%
20197.2200,63%
20187.1750,56%
20177.1350,85%
20167.0750,93%
20157.0100,57%
20146.9701,68%
20136.855geen data

De bevolking van de buurt Zuidhorn is met 600 personen gestegen van 6.855 personen in 2013 tot 7.455 personen in 2023 (dat is een groei van 8,8%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 60 personen (0,85%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Westerkwartier.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Zuidhorn:

In 2013 waren er 6.855 inwoners in de buurt Zuidhorn. Het aantal van 6.855 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 7.455 personen. De stijging ten opzichte van 2013 is 600 (8,8%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 195 (2,69%). Het aantal van 7.455 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over de buurt Zuidhorn

Buurt Zuidhorn heeft afgerond een totale oppervlakte van 292 hectare, waarvan 286 land en 6 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 779 adressen per km2. Er wonen 3.085 huishoudens in de buurt Zuidhorn. Postcode 9801 is de meest voorkomende postcode in de buurt Zuidhorn. De buurt Zuidhorn ligt binnen Wijk 14 in de gemeente Westerkwartier. De volgende gebieden vallen geheel of gedeeltelijk binnen de buurt Zuidhorn: de streek Zuiderburen en de polder Zuidhorner Zuiderpolder. Het Johan Smitpark ligt binnen de buurt Zuidhorn.

De naam Zuidhorn wordt 2 keer gebruikt: voor deze buurt en voor de woonplaats Zuidhorn. Zie ook dit overzicht van gebieden. De gemeente Westerkwartier (gemeentecode GM1969) is in 2019 bij een gemeentelijke herindeling ontstaan vanuit de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn. Hierbij zijn deze gemeenten volledig naar de nieuwe gemeente Westerkwartier overgegaan. De gegevens van de buurt Zuidhorn voor de jaren 2013 tot en met 2018 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Zuidhorn
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de Wijk 14 met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Niezijl, 2: Noordhorn, 3: Verspreide huizen Zuidhorn, 4: Zuidhorn, 5: Briltil.

Woningkenmerken
Er zijn 3.176 woningen in de buurt Zuidhorn.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Westerkwartier in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Zuidhorn was €317.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Zuidhorn.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Zuidhorn:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Zuidhorn% verschil
2023€317.00017%
2022€272.0008,4%
2021€251.0006,8%
2020€235.0005,4%
2019€223.0005,2%
2018€212.0004,95%
2017€202.0002,54%
2016€197.0002,07%
2015€193.000-2,53%
2014€198.000-5,7%
2013€210.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Zuidhorn is met €107.000 gestegen van €210.000 in 2013 tot €317.000 in 2023 (dat is een toename van 51%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €10.700 (4,36%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Westerkwartier.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • PDF buurt-rapportage voor de buurt Zuidhorn met 100 kaarten en grafieken.
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Westerkwartier.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Zuidhorn is €317.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 24% en er zijn 3.176 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Groningen (bruin), gemeente Westerkwartier (geel), 41 woonplaatsen (groen), wijk 14 (oranje) en 4 buurten (blauw). De buurt Zuidhorn wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Twee-onder-1-kap woningen komen het meeste voor in de buurt Zuidhorn: er zijn 783 adressen met het woningtype twee-onder-1-kap woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Zuidhorn.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 3.375 totaal in de buurt Zuidhorn

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De buurt Zuidhorn telt in totaal 3.375 adressen, met 3.374 verblijfsobjecten en 1 ligplaats (er zijn geen standplaatsen). Alle adressen in buurt Zuidhorn liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Westerkwartier
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Zuidhorn zijn er 3.196 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Zuidhorn.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 714 panden uit de bouwperiode 1970-1980 in de buurt Zuidhorn.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Zuidhorn. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Zuidhorn

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Zuidhorn. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Zuidhorn


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Westerkwartier bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Zuidhorn


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Zuidhorn.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Zuidhorn per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Zuidhorn:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20236.505370590
20226.580262418
20216.565258412
20206.525260415
20196.565252403
20186.535247393
20176.550225360
20166.515216344
20156.465210335
20146.482188300
20136.375185295

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Zuidhorn als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 87%, herkomst uit Europese landen: 4,96% en herkomst uit landen buiten Europa: 7,9% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 93%, herkomst uit Europa: 2,70% en herkomst van buiten Europa: 4,30%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Westerkwartier naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Zuidhorn
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Zuidhorn in 2022 zijn Westers (375 inwoners) en Overig (265 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Zuidhorn: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Zuidhorn.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Zuidhorn. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Westerkwartier:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Westerkwartier. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Zuidhorn zijn A (824 adressen) en C (753 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Zuidhorn. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de buurt Zuidhorn: 824 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Westerkwartier bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 11 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Zuidhorn.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Zuidhorn. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Zuidhorn vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Zuidhorn.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Zuidhorn voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Zuidhorn ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de buurt Zuidhorn

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 5 stembureaus in de buurt Zuidhorn. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 5 stembureaus in de buurt Zuidhorn. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Westerkwartier.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 5 stembureaus in de buurt Zuidhorn.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 98 stembureaus in de gemeente Westerkwartier en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Westerkwartier. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Westerkwartier.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€29.700)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Zuidhorn.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Wijk 14 (Zuidhorn is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Wijk 14 is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Zuidhorn is €29.700. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €37.900. Buurt Zuidhorn telt 5.500 inkomensontvangers op 7.455 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
2,70% procent van de huishoudens in buurt Zuidhorn heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Wijk 14 (Zuidhorn is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Wijk 14 is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (690 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Zuidhorn (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Zuidhorn zijn in totaal 690 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Zuidhorn. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juni 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de buurt Zuidhorn
Er zijn 122 elektrische auto’s in juni 2024 in de buurt Zuidhorn.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Zuidhorn op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 122 elektrische auto’s in de buurt Zuidhorn. Dit is het totaal aantal in juni 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Zuidhorn die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 3.187 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Zuidhorn in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Zuidhorn geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 4.352 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Zuidhorn (in juni 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 3.468 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Zuidhorn in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Zuidhorn geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Zuidhorn. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 17 juni 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 186 misdrijven in de buurt Zuidhorn geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Zuidhorn, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of december 2022 tot en met mei 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Zuidhorn zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 1.743 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 37 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Zuidhorn 186 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Zuidhorn in 2023 zijn Horizontale fraude (33 delicten) en Diefstal/inbraak woning (28 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Zuidhorn.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In mei 2024 zijn er 10 misdrijven in de buurt Zuidhorn geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Zuidhorn met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Zuidhorn over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Westerkwartier.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 11,00 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Zuidhorn.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Zuidhorn.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Zuidhorn. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Zuidhorn.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Zuidhorn.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Zuidhorn genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 15 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Zuidhorn.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Zuidhorn.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
74% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de buurt Zuidhorn ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de buurt Zuidhorn per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
84% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Zuidhorn geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Zuidhorn. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Zuidhorn is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de buurt Zuidhorn.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Zuidhorn voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal690Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij5Aantal2023
B-F Nijverheid en energie60Aantal2023
G+I Handel en horeca90Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie45Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed65Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening175Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg170Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten80Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners7.455Aantal2023
Mannen3.625Aantal2023
Vrouwen3.825Aantal2023
0 tot 15 jaar1.420Aantal2023
15 tot 25 jaar825Aantal2023
25 tot 45 jaar1.615Aantal2023
45 tot 65 jaar1.795Aantal2023
65 jaar of ouder1.800Aantal2023
Ongehuwd3.375Aantal2023
Gehuwd3.165Aantal2023
Gescheiden460Aantal2023
Verweduwd450Aantal2023
Geboorte totaal70Aantal2022
Geboorte relatief10Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal110Aantal2022
Sterfte relatief15Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid2.607Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag960Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar1.930Aantal2022
Opleidingsniveau hoog2.140Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura280Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg14%Percentage2022
WMO cliënten605Aantal2022
WMO cliënten relatief83Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.540Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.880Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.260Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.310Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.730Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.180Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.080Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.700Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.180Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement480Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.100Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.180Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.190Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.720Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning740Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.330Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming6%Percentage2022
Adressen zonder energielabel161Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel1.247Aantal2024
Adressen met definitief energielabel1.967Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++54Aantal2024
Energielabels A+++16Aantal2024
Energielabels A++75Aantal2024
Energielabels A+77Aantal2024
Energielabels A824Aantal2024
Energielabels B535Aantal2024
Energielabels C753Aantal2024
Energielabels D415Aantal2024
Energielabels E100Aantal2024
Energielabels F134Aantal2024
Energielabels G231Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker14%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn45%percentage2022
Drinker81%percentage2022
Zware drinker8%percentage2022
Overmatige drinker6%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht48%percentage2022
Overgewicht50%percentage2022
Ernstig overgewicht15%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn49%percentage2022
Wekelijkse sporters51%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk47%percentage2022
Lopen naar school of werk14%percentage2022
Fietsen naar school of werk39%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam43%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam10%percentage2022
Emotioneel eenzaam23%percentage2022
Sociaal eenzaam30%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven93%percentage2020
Moeite met rondkomen12%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren4%percentage2020
Mist emotionele steun4%percentage2022
Vrijwilligerswerk30%percentage2022
Mantelzorger14%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)13%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)9%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid74%percentage2022
Niet-specifieke klachten53%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen31%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid31%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid3%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt28%percentage2022
Psychische klachten16%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht13%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht55%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden9%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie6%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie37%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken16%percentage2022
Gehoorbeperking3%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking8%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen12%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal3.085Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens985Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen965Aantal2023
Huishoudens met kinderen1.140Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,30Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie67%Percentage2022
Percentage werknemers87%Percentage2022
Percentage zelfstandigen13%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers5.500Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€37.900Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€29.700Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen36%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen22%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar37%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen27%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen24%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen2,0%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum2,70%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum4,80%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum6,6%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€218x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand70Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO250Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW40Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW1.670Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland6.505Aantal2023
Herkomst buiten Nederland960Aantal2023
Herkomst Europa370Aantal2023
Herkomst buiten Europa590Aantal2023
Geboren in Nederland6.505Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa135Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa245Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa225Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa345Aantal2023
Autochtoon6.580Aantal2022
Westers totaal375Aantal2022
Niet-westers totaal305Aantal2022
Marokko0Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba25Aantal2022
Suriname10Aantal2022
Turkije5Aantal2022
Overig niet-westers265Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal82Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven12Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting38Aantal2023
Verkeersovertredingen27Aantal2023
Vernieling18Aantal2023
Overige misdrijven9Aantal2023
Totaal misdrijven186Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand11,30Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand14,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand14,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km13Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km13Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km2,20Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km46Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand6,10Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand6,10Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand11,30Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand8,00Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand4,20Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,90Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand14,50Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand1,90Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand9,50Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,50Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand7,70Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand13,20Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand14,80Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand5,30Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km16Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand12,80Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand13Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand13,40Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand18Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand11Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand11,80Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km19Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU19691400Code2023
RegionaamZuidhornNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode19691400Code2023
Oppervlakte totaal292Aantal hectaren2023
Oppervlakte land286Aantal hectaren2023
Oppervlakte water6Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid779Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal3.375Aantal2024
Adressen met postcode3.336Aantal2024
Adressen met woonfunctie3.196Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie31Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie98Aantal2024
Adressen met industriefunctie11Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie23Aantal2024
Adressen met logiesfunctie2Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie4Aantal2024
Adressen met sportfunctie4Aantal2024
Adressen met winkelfunctie65Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie39Aantal2024
Verblijfsobjecten3.374Aantal2024
Ligplaatsen1Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres2.840Aantal2024
Adressen met pand3.374Aantal2024
Percelen met adres2.482Aantal2024
Adressen met perceel3.375Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom3.366Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom9Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom3.189Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom7Aantal2024
Panden met adres voor 17003Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190058Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925115Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950137Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970366Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980714Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990313Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000472Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010343Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020235Aantal2024
Panden met adres 2020 en later84Aantal2024
Adressen met pand voor 17003Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190063Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925132Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950149Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970373Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980825Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990327Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000517Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010593Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020305Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later87Aantal2024
Postcodegebied9801AA-9805THNaam2024
Meest voorkomende postcode9801Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk1Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade4Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade6Aantal2022
Verkeersongevallen totaal11Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal3.385Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine2.635Aantal2023
Personenautos - overige brandstof750Aantal2023
Personenautos per huishouden1,10Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte1.184Aantal2023
Motorfietsen270Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad3.176Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€317.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning83%Percentage2023
Percentage meergezinswoning17%Percentage2023
Percentage bewoond96%Percentage2023
Percentage onbewoond4%Percentage2023
Koopwoningen73%Percentage2023
Huurwoningen totaal27%Percentage2023
In bezit woningcorporatie20%Percentage2023
In bezit overige verhuurders7%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200070%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200030%Percentage2023
Appartement514Aantal2024
Tussen of geschakelde woning697Aantal2024
Hoekwoning445Aantal2024
Tweeonder1kap783Aantal2024
Vrijstaande woning757Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.178Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Westerkwartier. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Zuidhorn: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Zuidhorn
Tabel met 3.375 adressen in de buurt Zuidhorn.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Zuidhorn. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Westerkwartier.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Aak1 t/m 229801MDZuidhorn22
Abel J Tasmanstraat19801GBZuidhorn1
Admiraal Helfrichstraat1 t/m 769801EM t/m 9801GJZuidhorn69
Admiraal de Ruyterstraat1 t/m 239801EGZuidhorn13
Agenastraat1 t/m 109801WBZuidhorn9
Akkerend1 t/m 569801JP t/m 9801JRZuidhorn61
Anserstraat20 t/m 359801WNZuidhorn5
Ark2 t/m 49801RHZuidhorn2
Atlasstraat2 t/m 539801VAZuidhorn33
Aviorstraat--Zuidhorn0
Beatrixlaan1 t/m 149801PDZuidhorn11
Blazer1 t/m 99801MLZuidhorn5
Boeier1 t/m 99801MAZuidhorn5
Bol1 t/m 309801RCZuidhorn18
Boltslaan1 t/m 39801BBZuidhorn5
Boslaan1 t/m 679801HD t/m 9801HHZuidhorn80
Bospad1 t/m 109801HRZuidhorn5
Boteinstraat22 t/m 389801WHZuidhorn9
Botter1 t/m 159801MEZuidhorn15
Brik1 t/m 209801MXZuidhorn18
Brilweg1 t/m 429801GC t/m 9801GDZuidhorn35
Burchtwal1 t/m 169801EXZuidhorn16
Burg Cleveringalaan1 t/m 569801EN t/m 9801ERZuidhorn45
Burg Geldermanlaan1 t/m 169801HK t/m 9801HLZuidhorn13
Burg Kruisingalaan1 t/m 189801BHZuidhorn8
Burg de Vrieslaan1 t/m 59801BGZuidhorn6
C de Houtmanstraat1 t/m 119801ETZuidhorn10
Capellastraat2 t/m 1099801VCZuidhorn70
Castorstraat2 t/m 119801VBZuidhorn6
Cort van der Lindenstraat1 t/m 209801KN t/m 9801KPZuidhorn30
Cursastraat1 t/m 339801VDZuidhorn29
De Bongerd1 t/m 879801AN t/m 9801ATZuidhorn77
De Koperwiek1 t/m 549801JE t/m 9801JHZuidhorn54
De Nieuwe Gast1 t/m 219801WKZuidhorn11
De Woonhaven1 t/m 159801GGZuidhorn20
Diademstraat--Zuidhorn0
Dotterbloem1 t/m 249801LSZuidhorn3
Dreesstraat1 t/m 79801KXZuidhorn7
Drift1 t/m 239801JNZuidhorn20
Emmalaan1 t/m 409801PA t/m 9801PBZuidhorn27
Evertsenstraat1 t/m 179801GK t/m 9801GLZuidhorn11
Fanerweg--Zuidhorn0
Fazantenlaan2 t/m 229801JJZuidhorn11
Fonteinkruid1 t/m 119801LEZuidhorn11
Frankrijkerlaan1 t/m 219801HA t/m 9801HCZuidhorn120
Frenspad2 t/m 569801NG t/m 9801NHZuidhorn28
Gaickingahof1 t/m 249801EB t/m 9801ECZuidhorn24
Gaickingalaan1 t/m 629801EAZuidhorn45
Gastlaan1 t/m 69801ALZuidhorn5
Geert Waldastraat1 t/m 209801AV t/m 9801AWZuidhorn22
Gemmastraat1 t/m 1859801VGZuidhorn101
Hanckemalaan1 t/m 139801HJZuidhorn17
Heemskerkplein1 t/m 89801KVZuidhorn8
Heemskerkstraat1 t/m 379801KL t/m 9801KMZuidhorn32
Hellingweg10019805THBriltil1
Het Noorderlicht2 t/m 559801WPZuidhorn32
Het Steenhuis1 t/m 169801HTZuidhorn12
Hoendiep Oostzijde15 t/m 779801LZZuidhorn17
Holtweg1 t/m 209801CD t/m 9801CEZuidhorn18
Hoofdstraat2 t/m 499801BS t/m 9801BZZuidhorn43
Hooglanden1 t/m 529801LA t/m 9801LBZuidhorn41
Hooiweg1 t/m 109801AJZuidhorn11
Hornerhof1 t/m 159801GEZuidhorn20
Israëlsstraat1 t/m 199801EHZuidhorn16
Izarstraat1 t/m 269801VHZuidhorn25
J C J van Speykstraat1 t/m 139801ESZuidhorn12
Jan van Galenlaan1 t/m 179801GSZuidhorn12
Jellemaweg1 t/m 819801CG t/m 9801CLZuidhorn59
Jol3 t/m 239801MKZuidhorn11
Josinalaan1 t/m 179801HPZuidhorn15
Julianalaan1 t/m 429801BL t/m 9801BPZuidhorn45
Kaag1 t/m 209801REZuidhorn19
Kalmoes1 t/m 229801LNZuidhorn19
Karel Doormanlaan1 t/m 179801EDZuidhorn15
Kerkstraat1 t/m 309801CNZuidhorn15
Kikkerstraat1 t/m 79801CMZuidhorn6
Klein Frankrijk1 t/m 169801CW t/m 9801CXZuidhorn14
Klinckemaburen1 t/m 159801CCZuidhorn19
Klinckemalaan1 t/m 259801CA t/m 9801CBZuidhorn20
Klipper1 t/m 499801MTZuidhorn36
Koekoeksbloem1 t/m 219801LWZuidhorn12
Kofschip1 t/m 229801RKZuidhorn13
Kogge1 t/m 179801RLZuidhorn17
Kortenaer2 t/m 209801GNZuidhorn11
Kraak1 t/m 129801MRZuidhorn12
Kruiser1 t/m 179801RDZuidhorn16
Kumastraat1 t/m 309801VLZuidhorn32
Kuyperstraat1 t/m 79801KKZuidhorn4
Leverkruid1 t/m 269801LRZuidhorn15
Lisdodde1 t/m 169801LKZuidhorn15
M H Trompstraat1 t/m 239801EEZuidhorn12
Marktplein1 t/m 49801CZZuidhorn3
Maurits Clantlaan1 t/m 169801HM t/m 9801HNZuidhorn13
Menkarstraat1 t/m 319801VMZuidhorn27
Menno van Coehoornstraat1 t/m 79801EWZuidhorn7
Mirachstraat1 t/m 159801VNZuidhorn10
Molenstraat2 t/m 339801CT t/m 9801CVZuidhorn26
Nederzetting1 t/m 169801DZZuidhorn16
Nekkarstraat1 t/m 89801VPZuidhorn8
Nieuwstraat1 t/m 379801CR t/m 9801CSZuidhorn45
Nieuwstraatpassage2 t/m 49801DBZuidhorn2
Oosterburcht1 t/m 549801BKZuidhorn36
Oostergast17 t/m 199801AKZuidhorn2
Overtuinen1 t/m 169801BRZuidhorn27
Pabe Broersemastraat1 t/m 239801NJZuidhorn12
Parklaan1 t/m 69801BJZuidhorn6
Patrijzenlaan1 t/m 209801JK t/m 9801JLZuidhorn15
Piet Heinstraat1 t/m 99801EVZuidhorn9
Pieter Bindervoetlaan1 t/m 569801NC t/m 9801NEZuidhorn45
Pijlkruid1 t/m 339801LLZuidhorn17
Pluit2 t/m 129801MPZuidhorn6
Polarisstraat36 t/m 389801WVZuidhorn2
Polluxstraat1 t/m 159801VRZuidhorn15
Poolsterstraat1 t/m 109801VSZuidhorn10
Poon1 t/m 39801MSZuidhorn2
Poortkampen1 t/m 559801JA t/m 9801JDZuidhorn61
Praam1 t/m 119801MNZuidhorn11
Provincialeweg--Zuidhorn0
Punter1 t/m 229801MJZuidhorn21
Reidkampen1 t/m 249801JMZuidhorn20
Rietschans1 t/m 109801HSZuidhorn10
Rijksstraatweg1 t/m 219801AMZuidhorn10
Schoener1 t/m 219801MVZuidhorn11
Schokker1 t/m 149801MGZuidhorn10
Schoolstraat2 t/m 139801CPZuidhorn12
Schouw2 t/m 109801MHZuidhorn5
Siriusstraat1 t/m 299801VTZuidhorn25
Sloep1 t/m 509801RGZuidhorn29
Spits1 t/m 349801RAZuidhorn19
Sportlaan19801KZZuidhorn3
Stationsweg1 t/m 79801BAZuidhorn7
Thomas van de Dijkweg2 t/m 299801EK t/m 9801ELZuidhorn34
Thorbeckestraat1 t/m 1079801KA t/m 9801KWZuidhorn74
Tjalk2 t/m 529801MCZuidhorn27
Tjotter1 t/m 109801MBZuidhorn10
Toe Nansumpad2 t/m 209801NAZuidhorn10
Troelstraweg1 t/m 719801KR t/m 9801KTZuidhorn44
Valeriaan2 t/m 129801LDZuidhorn6
Verlengde Hanckemalaan1 t/m 359801LHZuidhorn18
Vlet1 t/m 239801RJZuidhorn15
W C de Withstraat1 t/m 99801GAZuidhorn16
Waterbies3 t/m 199801LVZuidhorn16
Waterkers1 t/m 219801LTZuidhorn21
Waterlelie2 t/m 219801LGZuidhorn15
Watermunt2 t/m 249801LPZuidhorn12
Wederik1 t/m 299801LXZuidhorn31
Wegastraat1 t/m 99801VVZuidhorn9
Westergast1 t/m 299801AX t/m 9801AZZuidhorn29
Wilhelminalaan1 t/m 1129801BC t/m 9801BEZuidhorn72
Willem-Alexanderlaan2 t/m 209801PCZuidhorn10
Zilverschoon2 t/m 479801LMZuidhorn27
Zonstraat1 t/m 219801VWZuidhorn21
Zwanebloem1 t/m 409801LCZuidhorn26
de Dorpsvenne1 t/m 99801DAZuidhorn14
de Gast1 t/m 829801AA t/m 9801AHZuidhorn84
de Savornin Lohmanstraat1 t/m 349801KE t/m 9801KGZuidhorn27
van Houtenstraat1 t/m 339801KH t/m 9801KJZuidhorn31
van Starkenborghkan Zz1 t/m 79801TAZuidhorn7
van Wassenaerplein1 t/m 249801GP t/m 9801GRZuidhorn20
van der Halstraat1 t/m 149801EJZuidhorn14

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 160 openbare ruimtes en 3.375 adressen in de buurt Zuidhorn. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definties van de soorten openbare ruimtes.

Adressen Westerkwartier
Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Zuidhorn. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Zuidhorn ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek98013335
Postcode numeriek98051
WoonkernZuidhorn3366
WoonplaatsBriltil1
WoonplaatsZuidhorn3379
WijkWijk 143380
GemeenteWesterkwartier3380
ProvincieGroningen3380
WaterschapWaterschap Noorderzijlvest3380
LandNederland3380

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Zuidhorn ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Zuidhorn dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Zuidhorn ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Zuidhorn en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven