Statistieken wijk Eijsden

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de wijk Eijsden in de gemeente Eijsden-Margraten. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de wijk Eijsden in de gemeente Eijsden-Margraten. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De wijk Eijsden telt 9.720 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de wijk Eijsden.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de wijk Eijsden:

JaarAantal inwoners de wijk Eijsden% verschil
20239.7200,62%
20229.660-0,10%
20219.6700,62%
20209.6101,26%
20199.4901,12%
20189.3852,68%
20179.1402,41%
20168.9251,25%
20158.8150,57%
20148.7650,46%
20138.725geen data

De bevolking van de wijk Eijsden is met 995 personen gegroeid van 8.725 personen in 2013 tot 9.720 personen in 2023 (dat is een grote groei van 11%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 100 personen (1,09%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Eijsden-Margraten.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de wijk Eijsden:

In 2013 telde de wijk Eijsden 8.725 inwoners. Het aantal van 8.725 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 9.720 personen. De stijging ten opzichte van 2013 is 995 (11%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 60 (0,62%). Het aantal van 9.720 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over de wijk Eijsden

Wijk Eijsden heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.725 hectare, waarvan 1.604 land en 121 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 780 adressen per km2. De wijk Eijsden ligt in de gemeente Eijsden-Margraten.

De naam Eijsden wordt 2 keer gebruikt: voor deze wijk en voor de woonplaats Eijsden. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de wijk Eijsden
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Eijsden met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Oost, 2: Maarland, 3: Verspreide huizen, 4: Mariadorp-Beezepool, 5: Eijsden-Breust, 6: Withuis-Stationsstraat, 7: Mesch.

Woningkenmerken
Er zijn 4.168 woningen in de wijk Eijsden.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Eijsden-Margraten in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de wijk Eijsden was €370.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de wijk Eijsden.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de wijk Eijsden:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Wijk Eijsden% verschil
2023€370.00019%
2022€310.0006,2%
2021€292.0008,6%
2020€269.0007,2%
2019€251.0007,7%
2018€233.0006,4%
2017€219.000-0,90%
2016€221.0001,84%
2015€217.000-3,56%
2014€225.000-4,66%
2013€236.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de wijk Eijsden is met €134.000 gestegen van €236.000 in 2013 tot €370.000 in 2023 (dat is een toename van 57%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €13.400 (4,81%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Eijsden-Margraten.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Eijsden-Margraten.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de wijk Eijsden is €370.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 24% en er zijn 4.168 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Limburg (bruin), gemeente Eijsden-Margraten (geel), 11 woonplaatsen (groen), 5 wijken (oranje) en 33 buurten (blauw). De wijk Eijsden wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de wijk Eijsden: er zijn 1.426 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de wijk Eijsden.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 4.631 totaal in de wijk Eijsden

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De wijk Eijsden telt in totaal 4.631 adressen, met 4.620 verblijfsobjecten, 9 standplaatsen en 2 ligplaatsen. 98% van de adressen in wijk Eijsden ligt binnen de bebouwde kom en 2% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Eijsden-Margraten
Adressen: gebruiksdoelen
In de wijk Eijsden zijn er 4.209 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de wijk Eijsden.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 754 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de wijk Eijsden.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de wijk Eijsden. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de wijk Eijsden

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de wijk Eijsden. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de wijk Eijsden


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Eijsden-Margraten bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de wijk Eijsden


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de wijk Eijsden.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de wijk Eijsden per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de wijk Eijsden:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20238.1351.040550
20228.215945500
20218.250929491
20208.195926489
20198.075926489
20188.000906479
20177.840850450
20167.695805425
20157.615785415
20147.626745394
20137.591742392

In 2023 was de herkomst van inwoners in de wijk Eijsden als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 84%, herkomst uit Europese landen: 11% en herkomst uit landen buiten Europa: 5,7% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 87%, herkomst uit Europa: 8,5% en herkomst van buiten Europa: 4,49%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Eijsden-Margraten naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond wijk Eijsden
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de wijk Eijsden in 2022 zijn Westers (1.080 inwoners) en Overig (305 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de wijk Eijsden: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de wijk Eijsden.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de wijk Eijsden. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Eijsden-Margraten:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Eijsden-Margraten. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de wijk Eijsden zijn A (1.180 adressen) en C (848 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de wijk Eijsden. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de wijk Eijsden: 1.180 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Eijsden-Margraten bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 36 verkeersongevallen totaal in 2022 in de wijk Eijsden.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de wijk Eijsden. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de wijk Eijsden vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in wijk Eijsden.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de wijk Eijsden voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de wijk Eijsden ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de wijk Eijsden

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 4 stembureaus in de wijk Eijsden. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 4 stembureaus in de wijk Eijsden. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Eijsden-Margraten.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 4 stembureaus in de wijk Eijsden.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 27 stembureaus in de gemeente Eijsden-Margraten en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Eijsden-Margraten. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Eijsden-Margraten.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€32.100)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in wijk Eijsden.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Eijsden-Margraten: wijk Eijsden is rood, eventuele andere wijken zijn geel, buurten zijn blauw en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in wijk Eijsden is €32.100. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €39.300. Wijk Eijsden telt 7.800 inkomensontvangers op 9.720 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
2,90% procent van de huishoudens in wijk Eijsden heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Eijsden-Margraten: wijk Eijsden is rood, eventuele andere wijken zijn geel, buurten zijn blauw en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (980 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de wijk Eijsden (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de wijk Eijsden zijn in totaal 980 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 980 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 975 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de wijk Eijsden. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juni 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de wijk Eijsden
Er zijn 124 elektrische auto’s in juni 2024 in de wijk Eijsden.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de wijk Eijsden op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 124 elektrische auto’s in de wijk Eijsden. Dit is het totaal aantal in juni 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de wijk Eijsden die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 5.520 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de wijk Eijsden in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de wijk Eijsden geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 7.100 op naam geregistreerde voertuigen in de wijk Eijsden (in juni 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 5.285 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de wijk Eijsden in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de wijk Eijsden geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de wijk Eijsden. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 17 juni 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 213 misdrijven in de wijk Eijsden geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de wijk Eijsden, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of december 2022 tot en met mei 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de wijk Eijsden zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 3.537 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 37 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de wijk Eijsden 213 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de wijk Eijsden in 2023 zijn Ongevallen (weg) (40 delicten) en Horizontale fraude (31 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, wijk Eijsden.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In mei 2024 zijn er 27 misdrijven in de wijk Eijsden geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de wijk Eijsden met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de wijk Eijsden over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Eijsden-Margraten.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 9,98 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de wijk Eijsden.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de wijk Eijsden.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de wijk Eijsden. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de wijk Eijsden.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de wijk Eijsden.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de wijk Eijsden genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de wijk Eijsden.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de wijk Eijsden.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
72% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de wijk Eijsden ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de wijk Eijsden per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
87% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de wijk Eijsden geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Eijsden. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Eijsden is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de wijk Eijsden.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de wijk Eijsden voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal980Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij35Aantal2023
B-F Nijverheid en energie130Aantal2023
G+I Handel en horeca160Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie50Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed65Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening220Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg190Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten125Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners9.720Aantal2023
Mannen4.860Aantal2023
Vrouwen4.860Aantal2023
0 tot 15 jaar1.620Aantal2023
15 tot 25 jaar900Aantal2023
25 tot 45 jaar2.190Aantal2023
45 tot 65 jaar2.650Aantal2023
65 jaar of ouder2.360Aantal2023
Ongehuwd3.975Aantal2023
Gehuwd4.510Aantal2023
Gescheiden705Aantal2023
Verweduwd525Aantal2023
Geboorte totaal100Aantal2022
Geboorte relatief10Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal90Aantal2022
Sterfte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid606Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag1.250Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar2.820Aantal2022
Opleidingsniveau hoog3.020Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura245Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg10%Percentage2022
WMO cliënten630Aantal2022
WMO cliënten relatief65Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.990Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.020Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.770Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.000Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.070Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.050Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.190Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.240Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.190Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement770Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.030Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.090Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.400Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.690Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning850Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.290Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel363Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel2.167Aantal2024
Adressen met definitief energielabel2.101Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++1Aantal2024
Energielabels A+++4Aantal2024
Energielabels A++0Aantal2024
Energielabels A+15Aantal2024
Energielabels A1.180Aantal2024
Energielabels B608Aantal2024
Energielabels C848Aantal2024
Energielabels D532Aantal2024
Energielabels E148Aantal2024
Energielabels F378Aantal2024
Energielabels G554Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker13%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn40%percentage2022
Drinker86%percentage2022
Zware drinker9%percentage2022
Overmatige drinker8%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht44%percentage2022
Overgewicht55%percentage2022
Ernstig overgewicht16%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn42%percentage2022
Wekelijkse sporters53%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk35%percentage2022
Lopen naar school of werk14%percentage2022
Fietsen naar school of werk28%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam44%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam12%percentage2022
Emotioneel eenzaam26%percentage2022
Sociaal eenzaam31%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven89%percentage2020
Moeite met rondkomen12%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren6%percentage2020
Mist emotionele steun5%percentage2022
Vrijwilligerswerk25%percentage2022
Mantelzorger15%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)14%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)12%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid72%percentage2022
Niet-specifieke klachten57%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen33%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid32%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt31%percentage2022
Psychische klachten19%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht14%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht52%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden9%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie8%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie45%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken17%percentage2022
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking5%percentage2020
Mobiliteitsbeperking10%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen15%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal4.110Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens1.070Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen1.480Aantal2023
Huishoudens met kinderen1.565Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,30Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie66%Percentage2022
Percentage werknemers85%Percentage2022
Percentage zelfstandigen15%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers7.800Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€39.300Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€32.100Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen34%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen22%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar38%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen26%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen27%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen2,0%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum2,90%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum4,70%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum6,3%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€250x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand110Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO350Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW60Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW2.130Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland8.135Aantal2023
Herkomst buiten Nederland1.590Aantal2023
Herkomst Europa1.040Aantal2023
Herkomst buiten Europa550Aantal2023
Geboren in Nederland8.130Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa615Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa215Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa425Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa330Aantal2023
Autochtoon8.215Aantal2022
Westers totaal1.080Aantal2022
Niet-westers totaal365Aantal2022
Marokko20Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba10Aantal2022
Suriname10Aantal2022
Turkije25Aantal2022
Overig niet-westers305Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal97Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven9Aantal2023
Milieu overtredingen1Aantal2023
Oplichting36Aantal2023
Verkeersovertredingen51Aantal2023
Vernieling15Aantal2023
Overige misdrijven4Aantal2023
Totaal misdrijven213Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand7,00Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand7,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand7,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km11Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km15Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand8,30Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km14Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km17Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km2,10Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km39Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km175Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand8,20Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand8,20Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand8,20Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand2,40Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,30Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,00Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand12,40Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,00Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand3,10Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,50Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand6,40Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,20Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand9,00Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand25,30Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand7,80Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand8,10Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand10Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand8,70Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand14Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand5Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand3,40Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km15Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWK190300Code2023
RegionaamEijsdenNaam2023
Soort regioWijkCategorisch type2023
Sorteercode19030000Code2023
Oppervlakte totaal1.725Aantal hectaren2023
Oppervlakte land1.604Aantal hectaren2023
Oppervlakte water121Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid780Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal4.631Aantal2024
Adressen met postcode4.567Aantal2024
Adressen met woonfunctie4.209Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie50Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie52Aantal2024
Adressen met industriefunctie101Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie28Aantal2024
Adressen met logiesfunctie53Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie6Aantal2024
Adressen met sportfunctie11Aantal2024
Adressen met winkelfunctie75Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie190Aantal2024
Verblijfsobjecten4.620Aantal2024
Ligplaatsen2Aantal2024
Standplaatsen9Aantal2024
Panden met adres3.986Aantal2024
Adressen met pand4.606Aantal2024
Percelen met adres3.674Aantal2024
Adressen met perceel4.631Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom4.538Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom93Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom4.165Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom44Aantal2024
Panden met adres voor 170018Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 1900308Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925226Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950272Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970754Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980749Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990374Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000437Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010193Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020580Aantal2024
Panden met adres 2020 en later75Aantal2024
Adressen met pand voor 170036Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 1900369Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925237Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950310Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970785Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980771Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990420Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000520Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010390Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020668Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later100Aantal2024
Postcodegebied6245AA-6247ERNaam2024
Meest voorkomende postcode6245Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode99%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade2Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade34Aantal2022
Verkeersongevallen totaal36Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal5.145Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine4.430Aantal2023
Personenautos - overige brandstof715Aantal2023
Personenautos per huishouden1,25Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte321Aantal2023
Motorfietsen435Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad4.168Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€370.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning86%Percentage2023
Percentage meergezinswoning14%Percentage2023
Percentage bewoond97%Percentage2023
Percentage onbewoond3%Percentage2023
Koopwoningen76%Percentage2023
Huurwoningen totaal24%Percentage2023
In bezit woningcorporatie15%Percentage2023
In bezit overige verhuurders9%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200076%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200024%Percentage2023
Appartement574Aantal2024
Tussen of geschakelde woning1.426Aantal2024
Hoekwoning688Aantal2024
Tweeonder1kap728Aantal2024
Vrijstaande woning793Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.411Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Eijsden-Margraten. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 wijk Eijsden: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!