Statistieken wijk Laar en Hushoven

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de wijk Laar en Hushoven in de gemeente Weert. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de wijk Laar en Hushoven in de gemeente Weert. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De wijk Laar en Hushoven telt 2.690 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de wijk Laar en Hushoven.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de wijk Laar en Hushoven:

JaarAantal inwoners de wijk Laar en Hushoven% verschil
20232.6905,7%
20222.5451,39%
20212.5104,80%
20202.39512%
20192.1304,93%
20182.0301,50%
20172.0003,36%
20161.9352,65%
20151.8856,5%
20141.7706,9%
20131.655geen data

Het aantal inwoners in de wijk Laar en Hushoven is met 1.035 inwoners toegenomen van 1.655 inwoners in 2013 tot 2.690 inwoners in 2023 (dat is een zeer grote toename van 63%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 104 inwoners (5%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een monotoon stijgende trend: De cijfers groeien ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Weert.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de wijk Laar en Hushoven:

In 2013 waren er 1.655 inwoners in de wijk Laar en Hushoven. Het aantal van 1.655 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 2.690 inwoners. De stijging ten opzichte van 2013 is 1.035 (63%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 145 (5,7%). Het aantal van 2.690 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over de wijk Laar en Hushoven

Wijk Laar en Hushoven heeft afgerond een totale oppervlakte van 598 land en geen water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 565 adressen per km2. De wijk Laar en Hushoven ligt in de gemeente Weert.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de wijk Laar en Hushoven
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Laar en Hushoven met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Laar buitengebied, 2: Laar, 3: Hulshoven buitengebied, 4: Laarveld, 5: Hushoven.

Woningkenmerken
Er zijn 1.021 woningen in de wijk Laar en Hushoven.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Weert in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de wijk Laar en Hushoven was €458.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de wijk Laar en Hushoven.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de wijk Laar en Hushoven:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Wijk Laar en Hushoven% verschil
2023€458.00017%
2022€393.0002,61%
2021€383.0006,7%
2020€359.0008,5%
2019€331.00011%
2018€298.0006,8%
2017€279.0003,33%
2016€270.000-0,74%
2015€272.000-6,8%
2014€292.000-4,89%
2013€307.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de wijk Laar en Hushoven is met €151.000 toegenomen van €307.000 in 2013 tot €458.000 in 2023 (dat is een toename van 49%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €15.100 (4,30%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Weert.

Toelichting
Download een schat aan informatie
 • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Weert.
 • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de wijk Laar en Hushoven is €458.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 17% en er zijn 1.021 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Limburg (bruin), gemeente Weert (geel), 2 woonplaatsen (groen), 15 wijken (oranje) en 33 buurten (blauw). De wijk Laar en Hushoven wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de wijk Laar en Hushoven: er zijn 546 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de wijk Laar en Hushoven.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 1.189 totaal in de wijk Laar en Hushoven

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De wijk Laar en Hushoven telt in totaal 1.189 adressen, met 1.187 verblijfsobjecten en 2 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). 85% van de adressen in wijk Laar en Hushoven ligt binnen de bebouwde kom en 15% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Weert
Adressen: gebruiksdoelen
In de wijk Laar en Hushoven zijn er 1.147 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de wijk Laar en Hushoven.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 335 panden uit de bouwperiode 2010-2020 in de wijk Laar en Hushoven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de wijk Laar en Hushoven. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de wijk Laar en Hushoven

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de wijk Laar en Hushoven. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de wijk Laar en Hushoven


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Weert bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de wijk Laar en Hushoven


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de wijk Laar en Hushoven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de wijk Laar en Hushoven per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de wijk Laar en Hushoven:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20232.405145135
20222.325114106
20212.290114106
20202.185109101
20191.9509387
20181.8758075
20171.8408377
20161.7758377
20151.7308075
20141.6466460
20131.5236864

In 2023 was de herkomst van inwoners in de wijk Laar en Hushoven als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 90%, herkomst uit Europese landen: 5,4% en herkomst uit landen buiten Europa: 5% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 92%, herkomst uit Europa: 4,11% en herkomst van buiten Europa: 3,87%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Weert naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond wijk Laar en Hushoven
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de wijk Laar en Hushoven in 2022 zijn Westers (160 inwoners) en Overig (35 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de wijk Laar en Hushoven: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de wijk Laar en Hushoven.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de wijk Laar en Hushoven. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Weert:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Weert. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de wijk Laar en Hushoven.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de wijk Laar en Hushoven:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement1.810270
Tussenwoning2.740870
Hoekwoning2.800990
Twee onder één kap woning3.3601.220
Vrijstaande woning4.6901.540
Huurwoning2.360640
Eigen woning4.0301.340

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de wijk Laar en Hushoven zijn A (478 adressen) en C (118 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de wijk Laar en Hushoven. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de wijk Laar en Hushoven: 478 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Weert bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de wijk Laar en Hushoven voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de wijk Laar en Hushoven voor 2023:

DichtheidNederlandWijk Laar en Hushoven
Bevolking533450
Adressen2.055565
Autos265222

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de wijk Laar en Hushoven ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 17 verkeersongevallen totaal in 2022 in de wijk Laar en Hushoven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de wijk Laar en Hushoven. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de wijk Laar en Hushoven vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslag Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureau Café Zaal Bee-j Bertje in Weert

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 in Stembureau Café Zaal Bee-j Bertje in Weert is uitgebracht. Stembureau Café Zaal Bee-j Bertje in Weert was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de wijk Laar en Hushoven.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Café Zaal Bee-j Bertje in Weert bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. De grafiek toont de 15 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 17 partijen waarop bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024 in de wijk Laar en Hushoven stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 73 stembureaus in de gemeente Weert en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Weert. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Weert.

Stembureaus Weert

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€32.100)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in wijk Laar en Hushoven.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Weert: wijk Laar en Hushoven is rood, eventuele andere wijken zijn geel, buurten zijn blauw en de gemeente is grijs.

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de wijk Laar en Hushoven is €32.100. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €41.200. Wijk Laar en Hushoven telt 1.900 inkomensontvangers op 2.690 inwoners totaal.
2% van de huishoudens in de wijk Laar en Hushoven heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Weert.

Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Bedrijfsvestigingen (305 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de wijk Laar en Hushoven (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de wijk Laar en Hushoven voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de wijk Laar en Hushoven zijn in totaal 305 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de wijk Laar en Hushoven. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juni 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de wijk Laar en Hushoven
Er zijn 69 elektrische auto’s in juni 2024 in de wijk Laar en Hushoven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de wijk Laar en Hushoven op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 69 elektrische auto’s in de wijk Laar en Hushoven. Dit is het totaal aantal in juni 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de wijk Laar en Hushoven die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 1.364 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de wijk Laar en Hushoven in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de wijk Laar en Hushoven geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 2.061 op naam geregistreerde voertuigen in de wijk Laar en Hushoven (in juni 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 1.470 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de wijk Laar en Hushoven in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de wijk Laar en Hushoven geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de wijk Laar en Hushoven. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 17 juni 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 60 misdrijven in de wijk Laar en Hushoven geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de wijk Laar en Hushoven, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of december 2022 tot en met mei 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de wijk Laar en Hushoven zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 673 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 31 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de wijk Laar en Hushoven 60 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de wijk Laar en Hushoven in 2023 zijn Overige vermogensdelicten (10 delicten) en Onder invloed (weg) (9 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, wijk Laar en Hushoven.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In mei 2024 zijn er 3 misdrijven in de wijk Laar en Hushoven geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de wijk Laar en Hushoven met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de wijk Laar en Hushoven over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Weert.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 6,32 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de wijk Laar en Hushoven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de wijk Laar en Hushoven.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de wijk Laar en Hushoven. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 13 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de wijk Laar en Hushoven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de wijk Laar en Hushoven.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de wijk Laar en Hushoven genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 15 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de wijk Laar en Hushoven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de wijk Laar en Hushoven.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
76% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de wijk Laar en Hushoven ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de wijk Laar en Hushoven per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
88% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de wijk Laar en Hushoven geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Laar en Hushoven. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Laar en Hushoven is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de wijk Laar en Hushoven.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de wijk Laar en Hushoven voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal305Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij30Aantal2023
B-F Nijverheid en energie45Aantal2023
G+I Handel en horeca30Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie15Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed30Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening60Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg55Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten40Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners2.690Aantal2023
Mannen1.360Aantal2023
Vrouwen1.325Aantal2023
0 tot 15 jaar560Aantal2023
15 tot 25 jaar290Aantal2023
25 tot 45 jaar700Aantal2023
45 tot 65 jaar685Aantal2023
65 jaar of ouder455Aantal2023
Ongehuwd1.350Aantal2023
Gehuwd1.075Aantal2023
Gescheiden130Aantal2023
Verweduwd125Aantal2023
Geboorte totaal30Aantal2022
Geboorte relatief13Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal35Aantal2022
Sterfte relatief15Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid450Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag330Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar720Aantal2022
Opleidingsniveau hoog800Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura55Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg7,1%Percentage2022
WMO cliënten140Aantal2022
WMO cliënten relatief55Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.740Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.810Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.740Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.800Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.360Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.690Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.360Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning4.030Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.220Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement270Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning870Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning990Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.220Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.540Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning640Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.340Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel121Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel484Aantal2024
Adressen met definitief energielabel584Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++29Aantal2024
Energielabels A+++66Aantal2024
Energielabels A++8Aantal2024
Energielabels A+17Aantal2024
Energielabels A478Aantal2024
Energielabels B81Aantal2024
Energielabels C118Aantal2024
Energielabels D74Aantal2024
Energielabels E29Aantal2024
Energielabels F103Aantal2024
Energielabels G65Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker12%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn34%percentage2022
Drinker85%percentage2022
Zware drinker14%percentage2022
Overmatige drinker7%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht52%percentage2022
Overgewicht47%percentage2022
Ernstig overgewicht13%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn47%percentage2022
Wekelijkse sporters58%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk40%percentage2022
Lopen naar school of werk14%percentage2022
Fietsen naar school of werk32%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam39%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam9%percentage2022
Emotioneel eenzaam21%percentage2022
Sociaal eenzaam29%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven92%percentage2020
Moeite met rondkomen9%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren5%percentage2020
Mist emotionele steun4%percentage2022
Vrijwilligerswerk27%percentage2022
Mantelzorger14%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)18%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)16%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid76%percentage2022
Niet-specifieke klachten50%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen27%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid27%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid3%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt25%percentage2022
Psychische klachten16%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht12%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht55%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden8%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie6%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie40%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken17%percentage2022
Gehoorbeperking3%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking6%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen11%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal970Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens200Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen295Aantal2023
Huishoudens met kinderen475Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,70Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie75%Percentage2022
Percentage werknemers83%Percentage2022
Percentage zelfstandigen17%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers1.900Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€41.200Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€32.100Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen34%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen30%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar40%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen20%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen41%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen1,00%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum1,80%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum3,50%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum5,2%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€347x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand10Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO60Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW10Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW420Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland2.405Aantal2023
Herkomst buiten Nederland280Aantal2023
Herkomst Europa145Aantal2023
Herkomst buiten Europa135Aantal2023
Geboren in Nederland2.405Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa95Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa80Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa50Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa55Aantal2023
Autochtoon2.325Aantal2022
Westers totaal160Aantal2022
Niet-westers totaal60Aantal2022
Marokko15Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba5Aantal2022
Suriname5Aantal2022
Turkije0Aantal2022
Overig niet-westers35Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal17Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven5Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting10Aantal2023
Verkeersovertredingen17Aantal2023
Vernieling8Aantal2023
Overige misdrijven3Aantal2023
Totaal misdrijven60Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km14Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand3,00Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand3,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand3,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km14Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km17Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km39Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand2,80Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km17Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km35Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km24Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km53Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km28Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km53Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km5,50Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km9Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km21Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km15Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km16Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand3,20Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand3,20Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand3,30Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand1,20Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand4,70Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,50Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,90Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand4,50Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand4,10Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand1,80Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,80Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand4,30Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,40Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand2,80Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand3,20Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand3,30Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand3,30Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand4,80Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand25,60Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand2,90Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand2,60Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand3Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand2,70Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand13Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand3Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand5,00Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km30Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand4Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWK098802Code2023
RegionaamLaar en HushovenNaam2023
Soort regioWijkCategorisch type2023
Sorteercode09880200Code2023
Oppervlakte totaal598Aantal hectaren2023
Oppervlakte land598Aantal hectaren2023
Oppervlakte water0Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid565Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal1.189Aantal2024
Adressen met postcode1.179Aantal2024
Adressen met woonfunctie1.147Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie6Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie11Aantal2024
Adressen met industriefunctie17Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie4Aantal2024
Adressen met logiesfunctie10Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie1Aantal2024
Adressen met sportfunctie1Aantal2024
Adressen met winkelfunctie1Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie34Aantal2024
Verblijfsobjecten1.187Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen2Aantal2024
Panden met adres1.077Aantal2024
Adressen met pand1.187Aantal2024
Percelen met adres1.015Aantal2024
Adressen met perceel1.189Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom1.012Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom177Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom994Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom153Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190015Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192528Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 195058Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970175Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 198080Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 199072Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200050Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201073Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020335Aantal2024
Panden met adres 2020 en later191Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190016Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192528Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 195059Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970177Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980100Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 199074Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 200050Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 201073Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020419Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later191Aantal2024
Postcodegebied6003AA-6003RWNaam2024
Meest voorkomende postcode6003Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade1Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade16Aantal2022
Verkeersongevallen totaal17Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal1.325Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine1.055Aantal2023
Personenautos - overige brandstof270Aantal2023
Personenautos per huishouden1,37Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte222Aantal2023
Motorfietsen110Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.021Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€458.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning90%Percentage2023
Percentage meergezinswoning10%Percentage2023
Percentage bewoond96%Percentage2023
Percentage onbewoond4%Percentage2023
Koopwoningen82%Percentage2023
Huurwoningen totaal18%Percentage2023
In bezit woningcorporatie13%Percentage2023
In bezit overige verhuurders5%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200046%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200054%Percentage2023
Appartement107Aantal2024
Tussen of geschakelde woning143Aantal2024
Hoekwoning121Aantal2024
Tweeonder1kap230Aantal2024
Vrijstaande woning546Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.40Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Weert. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 wijk Laar en Hushoven: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!