Statistieken wijk Staart

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de wijk Staart. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de wijk Staart. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De wijk Staart telt 5.290 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de wijk Staart.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de wijk Staart:

JaarAantal inwoners de wijk Staart% verschil
20235.2900,57%
20225.260-0,66%
20215.295-2,13%
20205.4100,84%
20195.3651,23%
20185.300-1,30%
20175.3700,85%
20165.325-0,37%
20155.345-0,65%
20145.3801,32%
20135.310geen data

De bevolking van de wijk Staart is met 20 personen gedaald van 5.310 personen in 2013 tot 5.290 personen in 2023 (dat is een afname van 0,38%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was -2 personen (-0,03%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Dordrecht.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de wijk Staart:

In 2013 waren er 5.310 inwoners in de wijk Staart. In 2020 is het aantal gestegen tot 5.410 personen. De stijging ten opzichte van 2013 is 100 (1,88%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2019) is 45 (0,84%). Het aantal van 5.410 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2022 is het aantal gedaald tot 5.260 personen. Dit is een daling van 150 (-2,77%) ten opzichte van 2020, ten opzichte van het vorige jaar (2021) is het verschil -35 (-0,66%). Het aantal van 5.260 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 waren er 5.290 inwoners in de wijk Staart.

Over de wijk Staart

Wijk Staart heeft afgerond een totale oppervlakte van 453 hectare, waarvan 287 land en 166 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.366 adressen per km2. De wijk Staart ligt in de gemeente Dordrecht.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de wijk Staart
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Staart met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: 1e Merwedehaven en omgeving, 2: 2e Merwedehaven en omgeving, 3: Noorderkwartier, 4: Amerstraat en omgeving, 5: Plein 1940-1945 en omgeving, 6: Beekmanstraat en omgeving, 7: Merwedepolder-West, 8: Merwedepolder-Oost, 9: Spaarbekken.

Woningkenmerken
Er zijn 2.695 woningen in de wijk Staart.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Dordrecht in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de wijk Staart was €205.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de wijk Staart.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de wijk Staart:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Wijk Staart% verschil
2023€205.00021%
2022€170.0009,7%
2021€155.00012%
2020€138.00010%
2019€125.0005%
2018€119.0008,2%
2017€110.0002,80%
2016€107.0003,88%
2015€103.000-5,5%
2014€109.000-7,6%
2013€118.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de wijk Staart is met €87.000 toegenomen van €118.000 in 2013 tot €205.000 in 2023 (dat is een groei van 74%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €8.700 (6%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Dordrecht.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Dordrecht.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de wijk Staart is €205.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 21% en er zijn 2.695 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Zuid-Holland (bruin), gemeente Dordrecht (geel) en 12 wijken (oranje). De wijk Staart wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de wijk Staart: er zijn 1.615 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de wijk Staart.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 3.418 totaal in de wijk Staart

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De wijk Staart telt in totaal 3.418 adressen, met 3.417 verblijfsobjecten en 1 ligplaats (er zijn geen standplaatsen). Alle adressen in wijk Staart liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Dordrecht
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de wijk Staart. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2024.

Toelichting
Bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de wijk Staart. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij appartementengebouwen. De gegevens over panden naar bouwjaar komen uit de BAG van 9 januari 2024.

Bron & definities
Bevolking in de wijk Staart

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de wijk Staart. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de wijk Staart


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Dordrecht bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de wijk Staart


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de wijk Staart.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de wijk Staart per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de wijk Staart:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20232.8558501.585
20222.9208171.523
20213.0157961.484
20203.1158011.494
20193.1457751.445
20183.1557491.396
20173.2407441.386
20163.2307311.364
20153.2707241.351
20143.2827321.366
20133.2397231.348

In 2023 was de herkomst van inwoners in de wijk Staart als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 54%, herkomst uit Europese landen: 16% en herkomst uit landen buiten Europa: 30% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 61%, herkomst uit Europa: 14% en herkomst van buiten Europa: 25%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Dordrecht naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond wijk Staart
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de wijk Staart in 2022 zijn Westers (925 inwoners) en Turkije (570 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de wijk Staart: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de wijk Staart.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de wijk Staart. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Dordrecht:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Dordrecht. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de wijk Staart zijn C (669 adressen) en E (511 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de wijk Staart. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de wijk Staart: 669 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Dordrecht bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 55 verkeersongevallen totaal in 2022 in de wijk Staart.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de wijk Staart. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de wijk Staart vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in wijk Staart.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de wijk Staart voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de wijk Staart ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de wijk Staart

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 3 stembureaus in de wijk Staart. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 3 stembureaus in de wijk Staart. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Dordrecht.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 3 stembureaus in de wijk Staart.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 145 stembureaus in de gemeente Dordrecht en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Dordrecht. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Dordrecht.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€26.000)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in wijk Staart.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor de wijken in Dordrecht (wijk Staart is rood)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in wijk Staart is €26.000. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €31.300. Wijk Staart telt 4.100 inkomensontvangers op 5.290 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
7,7% procent van de huishoudens in wijk Staart heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor de wijken in Dordrecht (wijk Staart is rood)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (595 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de wijk Staart (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de wijk Staart zijn in totaal 595 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de wijk Staart. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 april 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de wijk Staart
Er zijn 58 elektrische auto’s in april 2024 in de wijk Staart.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de wijk Staart op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 58 elektrische auto’s in de wijk Staart. Dit is het totaal aantal in april 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de wijk Staart die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 2.625 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de wijk Staart in april 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in april 2024 in het kentekenregister van de RDW in de wijk Staart geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 3.421 op naam geregistreerde voertuigen in de wijk Staart (in april 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 2.451 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de wijk Staart in april 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in april 2024 in het kentekenregister van de RDW in de wijk Staart geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de wijk Staart. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 april 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 302 misdrijven in de wijk Staart geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de wijk Staart, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of oktober 2022 tot en met maart 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de wijk Staart zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 3.660 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 41 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de wijk Staart 302 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de wijk Staart in 2023 zijn Ongevallen (weg) (48 delicten) en Horizontale fraude (43 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, wijk Staart.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In maart 2024 zijn er 23 misdrijven in de wijk Staart geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de wijk Staart met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de wijk Staart over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Dordrecht.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 15,31 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘verkeersovertredingen’ in 2023 in de wijk Staart.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de wijk Staart.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de wijk Staart. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 13 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de wijk Staart.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de wijk Staart.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de wijk Staart genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 19 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de wijk Staart.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de wijk Staart.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de wijk Staart. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
70% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de wijk Staart geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Staart. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Staart is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
64% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de wijk Staart heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Staart. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Staart is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
45% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de wijk Staart gaat één of meer dagen per week lopend en/of fietsend naar school of het werk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Staart. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Staart is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
77% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de wijk Staart heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Staart. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Staart is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
36% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de wijk Staart heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Staart. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Staart is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
52% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de wijk Staart heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Staart. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Staart is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
56% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de wijk Staart voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Staart. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Staart is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
89% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de wijk Staart heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Staart. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Staart is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
23% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de wijk Staart doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Staart. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Staart is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de wijk Staart voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal595Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2023
B-F Nijverheid en energie200Aantal2023
G+I Handel en horeca115Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie45Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed15Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening85Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg80Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten55Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners5.290Aantal2023
Mannen2.665Aantal2023
Vrouwen2.625Aantal2023
0 tot 15 jaar705Aantal2023
15 tot 25 jaar530Aantal2023
25 tot 45 jaar1.695Aantal2023
45 tot 65 jaar1.245Aantal2023
65 jaar of ouder1.120Aantal2023
Ongehuwd2.645Aantal2023
Gehuwd1.700Aantal2023
Gescheiden600Aantal2023
Verweduwd345Aantal2023
Geboorte totaal70Aantal2022
Geboorte relatief13Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal100Aantal2022
Sterfte relatief19Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid1.843Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag1.620Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar1.660Aantal2022
Opleidingsniveau hoog670Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura140Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg13%Percentage2022
WMO cliënten645Aantal2022
WMO cliënten relatief123Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.280Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.980Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.640Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.820Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.570Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.040Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.470Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal730Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement550Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning960Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.100Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.490Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning590Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning850Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming18%Percentage2022
Adressen zonder energielabel625Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel808Aantal2024
Adressen met definitief energielabel1.985Aantal2024
Energielabels A+++++1Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++5Aantal2024
Energielabels A++157Aantal2024
Energielabels A+24Aantal2024
Energielabels A218Aantal2024
Energielabels B374Aantal2024
Energielabels C669Aantal2024
Energielabels D439Aantal2024
Energielabels E511Aantal2024
Energielabels F268Aantal2024
Energielabels G127Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn55%percentage2020
Drinker68%percentage2020
Zware drinker6%percentage2020
Overmatige drinker4%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht40%percentage2020
Overgewicht59%percentage2020
Ernstig overgewicht21%percentage2020
Roker21%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn41%percentage2020
Wekelijkse sporters38%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk45%percentage2020
Lopen naar school of werk26%percentage2020
Fietsen naar school of werk29%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam54%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam15%percentage2020
Emotioneel eenzaam36%percentage2020
Sociaal eenzaam35%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven87%percentage2020
Moeite met rondkomen17%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren8%percentage2020
Vrijwilligerswerk21%percentage2020
Mantelzorger12%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)21%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)16%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid73%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen36%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid35%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid7%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt33%percentage2020
Gehoorbeperking6%percentage2020
Gezichtsbeperking7%percentage2020
Mobiliteitsbeperking14%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen20%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie50%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie9%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken20%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal2.660Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens1.290Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen655Aantal2023
Huishoudens met kinderen715Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte1,90Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie62%Percentage2022
Percentage werknemers88%Percentage2022
Percentage zelfstandigen12%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers4.100Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€31.300Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€26.000Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen40%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen11%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar30%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen50%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen7,5%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen4,30%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum7,7%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum11%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum14%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€63x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand140Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO300Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW50Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW1.030Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland2.855Aantal2023
Herkomst buiten Nederland2.435Aantal2023
Herkomst Europa850Aantal2023
Herkomst buiten Europa1.585Aantal2023
Geboren in Nederland2.855Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa270Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa735Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa580Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa850Aantal2023
Autochtoon2.920Aantal2022
Westers totaal925Aantal2022
Niet-westers totaal1.415Aantal2022
Marokko90Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba245Aantal2022
Suriname155Aantal2022
Turkije570Aantal2022
Overig niet-westers360Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal66Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven35Aantal2023
Milieu overtredingen1Aantal2023
Oplichting52Aantal2023
Verkeersovertredingen81Aantal2023
Vernieling26Aantal2023
Overige misdrijven41Aantal2023
Totaal misdrijven302Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km17Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand5,00Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand3,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand4,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand4,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km19Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand2,80Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km15Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km88Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand4,00Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km15Gemiddeld aantal2022
Café afstand2,90Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km26Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km18Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km78Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km24Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km95Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km6,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km11Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km22Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km55Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km36Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km25Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand3,20Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km21Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand3,80Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km16Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand3,20Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km9Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,20Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,20Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand2,50Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,60Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand17,10Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand3,60Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand3,20Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,80Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand3,90Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand3,90Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand3,90Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand4,10Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand4,00Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand4,70Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand3,60Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand2,70Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand3Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand2,70Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand4Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand4Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand7,30Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km62Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWK050506Code2023
RegionaamStaartNaam2023
Soort regioWijkCategorisch type2023
Sorteercode05050600Code2023
Oppervlakte totaal453Aantal hectaren2023
Oppervlakte land287Aantal hectaren2023
Oppervlakte water166Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.366Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal3.418Aantal2024
Adressen met postcode2.939Aantal2024
Adressen met woonfunctie2.700Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie18Aantal2024
Adressen met celfunctie1Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie19Aantal2024
Adressen met industriefunctie154Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie54Aantal2024
Adressen met logiesfunctie1Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie3Aantal2024
Adressen met sportfunctie5Aantal2024
Adressen met winkelfunctie26Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie485Aantal2024
Verblijfsobjecten3.417Aantal2024
Ligplaatsen1Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres1.448Aantal2024
Adressen met pand3.394Aantal2024
Percelen met adres1.179Aantal2024
Adressen met perceel3.418Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom3.416Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom2Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom2.700Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19000Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925185Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950307Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970430Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980438Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19909Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200023Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201011Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202036Aantal2024
Panden met adres 2020 en later9Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19000Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925354Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950308Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19701.207Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19801.031Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 199011Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 200023Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 201012Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020439Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later9Aantal2024
Postcodegebied3313AC-3313XRNaam2024
Meest voorkomende postcode3313Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade7Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade48Aantal2022
Verkeersongevallen totaal55Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal2.335Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine2.000Aantal2023
Personenautos - overige brandstof335Aantal2023
Personenautos per huishouden0,88Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte814Aantal2023
Motorfietsen165Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad2.695Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€205.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning40%Percentage2023
Percentage meergezinswoning60%Percentage2023
Percentage bewoond96%Percentage2023
Percentage onbewoond4%Percentage2023
Koopwoningen55%Percentage2023
Huurwoningen totaal45%Percentage2023
In bezit woningcorporatie16%Percentage2023
In bezit overige verhuurders29%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 2000100%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 20000%Percentage2023
Appartement1.615Aantal2024
Tussen of geschakelde woning789Aantal2024
Hoekwoning277Aantal2024
Tweeonder1kap3Aantal2024
Vrijstaande woning16Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.717Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Dordrecht. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 wijk Staart: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 maart 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!