Statistieken wijk Venenlaan-kwartier

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de wijk Venenlaan-kwartier in de gemeente Hoorn. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de wijk Venenlaan-kwartier in de gemeente Hoorn. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De wijk Venenlaan-kwartier telt 2.725 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de wijk Venenlaan-kwartier.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de wijk Venenlaan-kwartier:

JaarAantal inwoners de wijk Venenlaan-kwartier% verschil
20232.7256,2%
20222.565-0,19%
20212.5700,78%
20202.550-0,97%
20192.5750%
20182.5750%
20172.575-0,58%
20162.590-0,38%
20152.600-0,19%
20142.605-0,38%
20132.615geen data

Het aantal inwoners in de wijk Venenlaan-kwartier is met 110 inwoners gegroeid van 2.615 inwoners in 2013 tot 2.725 inwoners in 2023 (dat is een kleine stijging van 4,21%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 11 inwoners (0,43%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Hoorn.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de wijk Venenlaan-kwartier:

In 2013 telde de wijk Venenlaan-kwartier 2.615 inwoners. In 2020 is het aantal gedaald tot 2.550 inwoners. Dit is een daling van 65 (-2,49%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2019) is het verschil -25 (-0,97%). Het aantal van 2.550 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 2.725 inwoners. De stijging ten opzichte van 2020 is 175 (6,9%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 160 (6,2%). Het aantal van 2.725 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over de wijk Venenlaan-kwartier

Wijk Venenlaan-kwartier heeft afgerond een totale oppervlakte van 89 hectare, waarvan 87 land en 3 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.837 adressen per km2. De wijk Venenlaan-kwartier ligt in de gemeente Hoorn.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de wijk Venenlaan-kwartier
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Venenlaan-kwartier met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Venelaankwartier - Buurt 11 01, 2: Venelaankwartier - Buurt 11 00, 3: Venelaankwartier - Buurt 11 03, 4: Venelaankwartier - Buurt 11 02.

Woningkenmerken
Er zijn 1.278 woningen in de wijk Venenlaan-kwartier.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Hoorn in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de wijk Venenlaan-kwartier was €392.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de wijk Venenlaan-kwartier.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de wijk Venenlaan-kwartier:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Wijk Venenlaan-kwartier% verschil
2023€392.00013%
2022€347.00013%
2021€307.00010%
2020€278.00011%
2019€251.00010%
2018€228.0004,11%
2017€219.0002,34%
2016€214.0001,42%
2015€211.000-0,94%
2014€213.000-6,2%
2013€227.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de wijk Venenlaan-kwartier is met €165.000 gegroeid van €227.000 in 2013 tot €392.000 in 2023 (dat is een toename van 73%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €16.500 (5,8%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Hoorn.

Toelichting
Download een schat aan informatie
 • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Hoorn.
 • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de wijk Venenlaan-kwartier is €392.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 22% en er zijn 1.278 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Holland (bruin), gemeente Hoorn (geel), 3 woonplaatsen (groen), 11 wijken (oranje) en 67 buurten (blauw). De wijk Venenlaan-kwartier wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de wijk Venenlaan-kwartier: er zijn 629 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de wijk Venenlaan-kwartier.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 1.734 totaal in de wijk Venenlaan-kwartier

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De wijk Venenlaan-kwartier telt in totaal 1.734 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in wijk Venenlaan-kwartier liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Hoorn
Adressen: gebruiksdoelen
In de wijk Venenlaan-kwartier zijn er 1.585 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de wijk Venenlaan-kwartier.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 476 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de wijk Venenlaan-kwartier.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de wijk Venenlaan-kwartier. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de wijk Venenlaan-kwartier

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de wijk Venenlaan-kwartier. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de wijk Venenlaan-kwartier


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Hoorn bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de wijk Venenlaan-kwartier


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de wijk Venenlaan-kwartier.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de wijk Venenlaan-kwartier per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de wijk Venenlaan-kwartier:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20232.295150280
20222.210124231
20212.215124231
20202.195124231
20192.230120225
20182.245115215
20172.250113212
20162.265113212
20152.265117218
20142.266118221
20132.275119221

In 2023 was de herkomst van inwoners in de wijk Venenlaan-kwartier als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 84%, herkomst uit Europese landen: 5,5% en herkomst uit landen buiten Europa: 10% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 87%, herkomst uit Europa: 4,55% en herkomst van buiten Europa: 8,5%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Hoorn naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond wijk Venenlaan-kwartier
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de wijk Venenlaan-kwartier in 2022 zijn Westers (175 inwoners) en Overig (85 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de wijk Venenlaan-kwartier: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de wijk Venenlaan-kwartier.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de wijk Venenlaan-kwartier. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Hoorn:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Hoorn. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de wijk Venenlaan-kwartier.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de wijk Venenlaan-kwartier:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement2.020640
Tussenwoning2.200970
Hoekwoning2.1801.150
Twee onder één kap woning3.2901.480
Vrijstaande woning4.2401.960
Huurwoning1.810850
Eigen woning2.8501.260

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de wijk Venenlaan-kwartier zijn F (272 adressen) en C (226 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de wijk Venenlaan-kwartier. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel F komt het meeste voor in de wijk Venenlaan-kwartier: 272 adressen hebben energielabel F. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Hoorn bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de wijk Venenlaan-kwartier voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de wijk Venenlaan-kwartier voor 2023:

DichtheidNederlandWijk Venenlaan-kwartier
Bevolking5333.132
Adressen2.0551.837
Autos2651.339

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de wijk Venenlaan-kwartier ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 15 verkeersongevallen totaal in 2022 in de wijk Venenlaan-kwartier.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de wijk Venenlaan-kwartier. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de wijk Venenlaan-kwartier vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslag Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureau Praethuys ’t Slot in Hoorn

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 in Stembureau Praethuys ’t Slot in Hoorn is uitgebracht. Stembureau Praethuys ’t Slot in Hoorn was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de wijk Venenlaan-kwartier.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Praethuys ’t Slot in Hoorn bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. De grafiek toont de 15 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 18 partijen waarop bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024 in de wijk Venenlaan-kwartier stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 56 stembureaus in de gemeente Hoorn en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Hoorn. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Hoorn.

Stembureaus Hoorn

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€31.700)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in wijk Venenlaan-kwartier.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor de wijken in Hoorn (wijk Venenlaan-kwartier is rood)

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de wijk Venenlaan-kwartier is €31.700. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €35.100. Wijk Venenlaan-kwartier telt 2.100 inkomensontvangers op 2.725 inwoners totaal.
6% van de huishoudens in de wijk Venenlaan-kwartier heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Hoorn.

Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Bedrijfsvestigingen (370 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de wijk Venenlaan-kwartier (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de wijk Venenlaan-kwartier voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de wijk Venenlaan-kwartier zijn in totaal 370 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 370 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 365 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de wijk Venenlaan-kwartier. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de wijk Venenlaan-kwartier
Er zijn 40 elektrische auto’s in juli 2024 in de wijk Venenlaan-kwartier.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de wijk Venenlaan-kwartier op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 40 elektrische auto’s in de wijk Venenlaan-kwartier. Dit is het totaal aantal in juli 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de wijk Venenlaan-kwartier die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 1.395 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de wijk Venenlaan-kwartier in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de wijk Venenlaan-kwartier geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 1.772 op naam geregistreerde voertuigen in de wijk Venenlaan-kwartier (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 1.412 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de wijk Venenlaan-kwartier in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de wijk Venenlaan-kwartier geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de wijk Venenlaan-kwartier. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 106 misdrijven in de wijk Venenlaan-kwartier geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de wijk Venenlaan-kwartier, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de wijk Venenlaan-kwartier zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 1.607 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 35 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de wijk Venenlaan-kwartier 106 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de wijk Venenlaan-kwartier in 2023 zijn Diefstal van brom-, snor-, fietsen (18 delicten) en Horizontale fraude (16 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, wijk Venenlaan-kwartier.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 zijn er 10 misdrijven in de wijk Venenlaan-kwartier geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de wijk Venenlaan-kwartier met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de wijk Venenlaan-kwartier over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Hoorn.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 18,35 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de wijk Venenlaan-kwartier.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de wijk Venenlaan-kwartier.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de wijk Venenlaan-kwartier. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 14 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de wijk Venenlaan-kwartier.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de wijk Venenlaan-kwartier.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de wijk Venenlaan-kwartier genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 7 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de wijk Venenlaan-kwartier.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de wijk Venenlaan-kwartier.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
69% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de wijk Venenlaan-kwartier ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de wijk Venenlaan-kwartier per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
82% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de wijk Venenlaan-kwartier geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Venenlaan-kwartier. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Venenlaan-kwartier is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de wijk Venenlaan-kwartier.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de wijk Venenlaan-kwartier voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal370Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij5Aantal2023
B-F Nijverheid en energie55Aantal2023
G+I Handel en horeca30Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie30Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed35Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening85Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg80Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten45Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners2.725Aantal2023
Mannen1.310Aantal2023
Vrouwen1.415Aantal2023
0 tot 15 jaar420Aantal2023
15 tot 25 jaar305Aantal2023
25 tot 45 jaar595Aantal2023
45 tot 65 jaar800Aantal2023
65 jaar of ouder600Aantal2023
Ongehuwd1.370Aantal2023
Gehuwd975Aantal2023
Gescheiden260Aantal2023
Verweduwd120Aantal2023
Geboorte totaal35Aantal2022
Geboorte relatief14Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal20Aantal2022
Sterfte relatief7Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid3.132Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag500Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar800Aantal2022
Opleidingsniveau hoog720Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura45Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg7,5%Percentage2022
WMO cliënten155Aantal2022
WMO cliënten relatief60Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.410Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.020Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.200Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.180Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.290Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.240Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.810Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.850Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.080Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement640Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning970Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.150Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.480Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.960Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning850Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.260Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel444Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel476Aantal2024
Adressen met definitief energielabel814Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++1Aantal2024
Energielabels A+++56Aantal2024
Energielabels A++0Aantal2024
Energielabels A+1Aantal2024
Energielabels A196Aantal2024
Energielabels B186Aantal2024
Energielabels C226Aantal2024
Energielabels D94Aantal2024
Energielabels E98Aantal2024
Energielabels F272Aantal2024
Energielabels G160Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker17%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn41%percentage2022
Drinker80%percentage2022
Zware drinker10%percentage2022
Overmatige drinker8%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht48%percentage2022
Overgewicht50%percentage2022
Ernstig overgewicht16%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn49%percentage2022
Wekelijkse sporters55%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk50%percentage2022
Lopen naar school of werk18%percentage2022
Fietsen naar school of werk42%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam49%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam14%percentage2022
Emotioneel eenzaam29%percentage2022
Sociaal eenzaam34%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven91%percentage2020
Moeite met rondkomen18%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren7%percentage2020
Mist emotionele steun6%percentage2022
Vrijwilligerswerk21%percentage2022
Mantelzorger14%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)13%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)10%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid69%percentage2022
Niet-specifieke klachten57%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen34%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid35%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt34%percentage2022
Psychische klachten21%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht17%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht50%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden11%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie10%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie44%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken20%percentage2022
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking6%percentage2020
Mobiliteitsbeperking10%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen15%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal1.265Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens465Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen345Aantal2023
Huishoudens met kinderen455Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,10Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie64%Percentage2022
Percentage werknemers81%Percentage2022
Percentage zelfstandigen19%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers2.100Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€35.100Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€31.700Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen40%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen19%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar34%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen41%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen21%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen3,80%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum6,4%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum11%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum14%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€187x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand50Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO160Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW10Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW540Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland2.295Aantal2023
Herkomst buiten Nederland430Aantal2023
Herkomst Europa150Aantal2023
Herkomst buiten Europa280Aantal2023
Geboren in Nederland2.295Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa90Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa145Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa55Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa140Aantal2023
Autochtoon2.210Aantal2022
Westers totaal175Aantal2022
Niet-westers totaal180Aantal2022
Marokko25Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba20Aantal2022
Suriname35Aantal2022
Turkije20Aantal2022
Overig niet-westers85Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal50Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven4Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting22Aantal2023
Verkeersovertredingen15Aantal2023
Vernieling14Aantal2023
Overige misdrijven1Aantal2023
Totaal misdrijven106Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km16Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km14Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km21Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km8Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km56Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km76Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km18Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km22Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km7Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km35Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km45Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km10Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km82Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km92Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km5,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km26Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km25Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km49Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km20Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km41Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km11Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km24Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km9Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km9Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand2,50Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,40Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand21,90Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand3,40Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand2,40Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,40Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,70Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand3,60Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km14Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand2Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand2Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km38Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWK040511Code2023
RegionaamVenenlaan-kwartierNaam2023
Soort regioWijkCategorisch type2023
Sorteercode04051100Code2023
Oppervlakte totaal89Aantal hectaren2023
Oppervlakte land87Aantal hectaren2023
Oppervlakte water3Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.837Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal1.734Aantal2024
Adressen met postcode1.619Aantal2024
Adressen met woonfunctie1.585Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie5Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie4Aantal2024
Adressen met industriefunctie3Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie7Aantal2024
Adressen met logiesfunctie0Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie8Aantal2024
Adressen met sportfunctie5Aantal2024
Adressen met winkelfunctie7Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie115Aantal2024
Verblijfsobjecten1.734Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres1.297Aantal2024
Adressen met pand1.731Aantal2024
Percelen met adres845Aantal2024
Adressen met perceel1.734Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom1.734Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom1.585Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190010Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925348Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950200Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970476Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 198062Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 199032Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200017Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201037Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202017Aantal2024
Panden met adres 2020 en later98Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190011Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925355Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950201Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970488Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980125Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 199035Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 200019Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010106Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202017Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later374Aantal2024
Postcodegebied1621MB-1624PVNaam2024
Meest voorkomende postcode1623Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode77%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade3Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade12Aantal2022
Verkeersongevallen totaal15Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal1.165Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine955Aantal2023
Personenautos - overige brandstof210Aantal2023
Personenautos per huishouden0,92Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte1.339Aantal2023
Motorfietsen60Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.278Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€392.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning86%Percentage2023
Percentage meergezinswoning14%Percentage2023
Percentage bewoond98%Percentage2023
Percentage onbewoond2%Percentage2023
Koopwoningen58%Percentage2023
Huurwoningen totaal42%Percentage2023
In bezit woningcorporatie39%Percentage2023
In bezit overige verhuurders3%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200088%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200012%Percentage2023
Appartement442Aantal2024
Tussen of geschakelde woning629Aantal2024
Hoekwoning322Aantal2024
Tweeonder1kap79Aantal2024
Vrijstaande woning113Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.149Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Hoorn. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 wijk Venenlaan-kwartier: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!