Statistieken wijk Schieweg

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de wijk Schieweg in de gemeente Delft. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de wijk Schieweg in de gemeente Delft. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De wijk Schieweg telt 1.460 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de wijk Schieweg.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de wijk Schieweg:

JaarAantal inwoners de wijk Schieweg% verschil
20231.4600,34%
20221.455-3,0%
20211.50021%
20201.240-0,40%
20191.245-0,40%
20181.250-1,96%
20171.275-1,54%
20161.295-0,77%
20151.3050%
20141.3050%
20131.305geen data

De bevolking van de wijk Schieweg is met 155 inwoners gestegen van 1.305 inwoners in 2013 tot 1.460 inwoners in 2023 (dat is een grote toename van 12%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 16 inwoners (1,32%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Delft.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de wijk Schieweg:

In 2013 waren er 1.305 inwoners in de wijk Schieweg. In 2020 is het aantal gedaald tot 1.240 inwoners. Dit is een daling van 65 (-4,98%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2019) is het verschil -5 (-0,40%). Het aantal van 1.240 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2021 is het aantal gestegen tot 1.500 inwoners. De stijging ten opzichte van 2020 is 260 (21%). Het aantal van 1.500 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2023 telde de wijk Schieweg 1.460 inwoners.

Over de wijk Schieweg

Wijk Schieweg heeft afgerond een totale oppervlakte van 204 hectare, waarvan 191 land en 13 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 4.066 adressen per km2. De wijk Schieweg ligt in de gemeente Delft.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de wijk Schieweg
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Schieweg met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Delftzicht, 2: Bedrijventerrein Schieweg-Noord, 3: Bedrijventerrein Schieweg-Zuid, 4: Schieweg-Polder.

Woningkenmerken
Er zijn 765 woningen in de wijk Schieweg.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Delft in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de wijk Schieweg was €429.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de wijk Schieweg.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de wijk Schieweg:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Wijk Schieweg% verschil
2023€429.00012%
2022€383.0009,4%
2021€350.0001,74%
2020€344.00015%
2019€298.0006,8%
2018€279.0005,3%
2017€265.0003,92%
2016€255.0000,79%
2015€253.000-1,56%
2014€257.000-6,2%
2013€274.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de wijk Schieweg is met €155.000 gestegen van €274.000 in 2013 tot €429.000 in 2023 (dat is een stijging van 57%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €15.500 (4,77%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Delft.

Toelichting
Download een schat aan informatie
 • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Delft.
 • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de wijk Schieweg is €429.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 23% en er zijn 765 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Zuid-Holland (bruin), gemeente Delft (geel), 11 wijken (oranje) en 77 buurten (blauw). De wijk Schieweg wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de wijk Schieweg: er zijn 857 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de wijk Schieweg.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 1.467 totaal in de wijk Schieweg

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De wijk Schieweg telt in totaal 1.467 adressen, met 1.465 verblijfsobjecten en 2 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). 99% van de adressen in wijk Schieweg ligt binnen de bebouwde kom en 1% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Delft
Adressen: gebruiksdoelen
In de wijk Schieweg zijn er 1.121 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de wijk Schieweg.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 207 panden uit de bouwperiode 1990-2000 in de wijk Schieweg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de wijk Schieweg. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de wijk Schieweg

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de wijk Schieweg. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de wijk Schieweg


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Delft bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de wijk Schieweg


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de wijk Schieweg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de wijk Schieweg per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de wijk Schieweg:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
2023940220300
2022960209286
20211.000212288
2020845167228
2019865161219
2018880157213
2017910154211
2016925157213
2015950150205
2014966143196
2013979138188

In 2023 was de herkomst van inwoners in de wijk Schieweg als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 64%, herkomst uit Europese landen: 15% en herkomst uit landen buiten Europa: 21% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 75%, herkomst uit Europa: 11% en herkomst van buiten Europa: 14%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Delft naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond wijk Schieweg
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de wijk Schieweg in 2022 zijn Westers (270 inwoners) en Overig (145 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de wijk Schieweg: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de wijk Schieweg.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de wijk Schieweg. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Delft:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Delft. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de wijk Schieweg.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de wijk Schieweg:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement2.050480
Tussenwoning2.540840
Hoekwoning2.960990
Twee onder één kap woninggeen datageen data
Vrijstaande woning4.1301.550
Huurwoning2.100450
Eigen woning2.410770

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de wijk Schieweg zijn A (308 adressen) en B (234 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de wijk Schieweg. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de wijk Schieweg: 308 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Delft bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de wijk Schieweg voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de wijk Schieweg voor 2023:

DichtheidNederlandWijk Schieweg
Bevolking533764
Adressen2.0554.066
Autos265366

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de wijk Schieweg ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 41 verkeersongevallen totaal in 2022 in de wijk Schieweg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de wijk Schieweg. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de wijk Schieweg vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslag Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureau Crommelinplein in Delft

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 in Stembureau Crommelinplein in Delft is uitgebracht. Stembureau Crommelinplein in Delft was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de wijk Schieweg.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Crommelinplein in Delft bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. De grafiek toont de 15 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 20 partijen waarop bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024 in de wijk Schieweg stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 96 stembureaus in de gemeente Delft en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Delft. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Delft.

Stembureaus Delft

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€37.700)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in wijk Schieweg.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor de wijken in Delft (wijk Schieweg is rood)

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de wijk Schieweg is €37.700. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €44.700. Wijk Schieweg telt 1.200 inkomensontvangers op 1.460 inwoners totaal.
4% van de huishoudens in de wijk Schieweg heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Delft.

Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Bedrijfsvestigingen (470 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de wijk Schieweg (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de wijk Schieweg voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de wijk Schieweg zijn in totaal 470 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 470 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 475 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de wijk Schieweg. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de wijk Schieweg
Er zijn 41 elektrische auto’s in juli 2024 in de wijk Schieweg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de wijk Schieweg op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 41 elektrische auto’s in de wijk Schieweg. Dit is het totaal aantal in juli 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de wijk Schieweg die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 652 voertuigen met ‘diesel’ als energiebron in de wijk Schieweg in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de wijk Schieweg geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 1.430 op naam geregistreerde voertuigen in de wijk Schieweg (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 718 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de wijk Schieweg in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de wijk Schieweg geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de wijk Schieweg. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 172 misdrijven in de wijk Schieweg geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de wijk Schieweg, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de wijk Schieweg zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 1.701 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 37 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de wijk Schieweg 172 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de wijk Schieweg in 2023 zijn Ongevallen (weg) (28 delicten) en Winkeldiefstal (28 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, wijk Schieweg.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 zijn er 7 misdrijven in de wijk Schieweg geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de wijk Schieweg met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de wijk Schieweg over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Delft.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 73,97 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de wijk Schieweg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de wijk Schieweg.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de wijk Schieweg. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de wijk Schieweg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de wijk Schieweg.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de wijk Schieweg genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 4 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de wijk Schieweg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de wijk Schieweg.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
73% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de wijk Schieweg ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de wijk Schieweg per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
85% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de wijk Schieweg geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Schieweg. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Schieweg is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de wijk Schieweg.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de wijk Schieweg voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal470Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2023
B-F Nijverheid en energie80Aantal2023
G+I Handel en horeca120Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie60Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed25Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening120Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg40Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten30Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners1.460Aantal2023
Mannen750Aantal2023
Vrouwen710Aantal2023
0 tot 15 jaar150Aantal2023
15 tot 25 jaar180Aantal2023
25 tot 45 jaar405Aantal2023
45 tot 65 jaar390Aantal2023
65 jaar of ouder335Aantal2023
Ongehuwd760Aantal2023
Gehuwd495Aantal2023
Gescheiden130Aantal2023
Verweduwd75Aantal2023
Geboorte totaal15Aantal2022
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal5Aantal2022
Sterfte relatief4Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid764Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag170Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar280Aantal2022
Opleidingsniveau hoog710Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura30Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg11%Percentage2022
WMO cliënten80Aantal2022
WMO cliënten relatief55Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.250Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.050Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.540Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.960Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.130Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.100Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.410Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal610Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement480Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning840Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning990Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.550Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning450Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning770Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel543Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel255Aantal2024
Adressen met definitief energielabel669Aantal2024
Energielabels A+++++1Aantal2024
Energielabels A++++9Aantal2024
Energielabels A+++52Aantal2024
Energielabels A++15Aantal2024
Energielabels A+35Aantal2024
Energielabels A308Aantal2024
Energielabels B234Aantal2024
Energielabels C215Aantal2024
Energielabels D7Aantal2024
Energielabels E6Aantal2024
Energielabels F7Aantal2024
Energielabels G35Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker15%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn38%percentage2022
Drinker83%percentage2022
Zware drinker11%percentage2022
Overmatige drinker9%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht55%percentage2022
Overgewicht42%percentage2022
Ernstig overgewicht12%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn54%percentage2022
Wekelijkse sporters59%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk68%percentage2022
Lopen naar school of werk29%percentage2022
Fietsen naar school of werk56%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam50%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam15%percentage2022
Emotioneel eenzaam31%percentage2022
Sociaal eenzaam36%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven92%percentage2020
Moeite met rondkomen15%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren8%percentage2020
Mist emotionele steun6%percentage2022
Vrijwilligerswerk24%percentage2022
Mantelzorger12%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)9%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)7%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid73%percentage2022
Niet-specifieke klachten57%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen32%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid31%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt28%percentage2022
Psychische klachten22%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht15%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht51%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden11%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie9%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie46%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken22%percentage2022
Gehoorbeperking3%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking7%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen11%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal790Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens370Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen265Aantal2023
Huishoudens met kinderen155Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte1,80Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie64%Percentage2022
Percentage werknemers87%Percentage2022
Percentage zelfstandigen13%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers1.200Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€44.700Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€37.700Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen28%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen34%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar54%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen35%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen24%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen2,20%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,60%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum5,7%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum7,1%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€139x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand10Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO70Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW10Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW310Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland940Aantal2023
Herkomst buiten Nederland520Aantal2023
Herkomst Europa220Aantal2023
Herkomst buiten Europa300Aantal2023
Geboren in Nederland940Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa70Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa110Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa150Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa185Aantal2023
Autochtoon960Aantal2022
Westers totaal270Aantal2022
Niet-westers totaal225Aantal2022
Marokko5Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba15Aantal2022
Suriname35Aantal2022
Turkije25Aantal2022
Overig niet-westers145Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal108Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven6Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting7Aantal2023
Verkeersovertredingen35Aantal2023
Vernieling10Aantal2023
Overige misdrijven6Aantal2023
Totaal misdrijven172Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km14Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km22Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km25Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km12Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km23Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km29Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km80Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km97Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km13Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km53Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km48Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km54Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km95Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km119Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km146Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km159Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km18,80Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km30Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km204Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km46Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km69Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km32Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km58Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km16Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km31Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km12Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km35Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km29Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km17Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand2,20Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand2,20Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,80Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand12,70Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,80Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand2,40Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,60Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand2,20Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand9,80Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand12,20Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km58Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km48Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand10Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km22Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand10Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km10Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km29Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km59Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWK050327Code2023
RegionaamSchiewegNaam2023
Soort regioWijkCategorisch type2023
Sorteercode05032700Code2023
Oppervlakte totaal204Aantal hectaren2023
Oppervlakte land191Aantal hectaren2023
Oppervlakte water13Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid4.066Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal1.467Aantal2024
Adressen met postcode1.462Aantal2024
Adressen met woonfunctie1.121Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie15Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie5Aantal2024
Adressen met industriefunctie114Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie90Aantal2024
Adressen met logiesfunctie1Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie1Aantal2024
Adressen met sportfunctie3Aantal2024
Adressen met winkelfunctie89Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie103Aantal2024
Verblijfsobjecten1.465Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen2Aantal2024
Panden met adres469Aantal2024
Adressen met pand1.455Aantal2024
Percelen met adres408Aantal2024
Adressen met perceel1.467Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom1.454Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom13Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom1.110Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom11Aantal2024
Panden met adres voor 17006Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19007Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192511Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 195011Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 197016Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 198027Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 199046Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000207Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201060Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202014Aantal2024
Panden met adres 2020 en later64Aantal2024
Adressen met pand voor 17007Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19009Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192521Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 195038Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 197034Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 198068Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990106Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000492Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010111Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020170Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later399Aantal2024
Postcodegebied2611DT-2627CVNaam2024
Meest voorkomende postcode2627Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk1Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade21Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade19Aantal2022
Verkeersongevallen totaal41Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal700Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine540Aantal2023
Personenautos - overige brandstof160Aantal2023
Personenautos per huishouden0,89Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte366Aantal2023
Motorfietsen40Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad765Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€429.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning31%Percentage2023
Percentage meergezinswoning69%Percentage2023
Percentage bewoond96%Percentage2023
Percentage onbewoond4%Percentage2023
Koopwoningen49%Percentage2023
Huurwoningen totaal51%Percentage2023
In bezit woningcorporatie24%Percentage2023
In bezit overige verhuurders27%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200065%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200035%Percentage2023
Appartement857Aantal2024
Tussen of geschakelde woning194Aantal2024
Hoekwoning50Aantal2024
Tweeonder1kap4Aantal2024
Vrijstaande woning16Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.344Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Delft. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 wijk Schieweg: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!